‘Havana-mysteriet’: Den amerikanske efterretningstjeneste anerkender nu elektromagnetisk overfølsomhed (EHS)

En klassificeret ekspertrapport udarbejdet for den amerikanske efterretningstjeneste er nu blevet offentliggjort – om end meget af teksten er overstreget. Rapporten, Anomalous Health Incidents: Analysis of Potential Causal Mechanisms, fra september 2022 var først hemmeligstemplet. Det konkluderes i rapporten, at de mere end 1000 diplomater fra USA, der var udstationeret i årene 2016-2018 i Havana (Cuba), i Guanzhou (Kina) og i Indien og modtog mystiske “Anomalous Health Incidents” (AHI), fra mikrobølgestråling – og uden at grænseværdierne blev overskredet. Mange blev syge for resten af deres liv.

Endnu en gang en bekræftelse på, at grænseværdierne ikke giver den beskyttelse, som vores myndigheder forudsætter: Der mangler forståelse, og de metoder, der anvendes til at fastsætte grænseværdierne, er ikke brugbare.

Gennemgange af rapporten tager udgangspunkt i Einar Flydals blogindlæg fra den 2. april 2023.

Strid mellem myndighederne – samt norske og danske udløbere

Sagen om de sundhedsskadede diplomater blev kendt som “Havana-mysteriet” og gik verden rundt. Navnet kommer af, at det første gang blev rapporteret fra Cuba tilbage i 2016.

Diplomaterne blev påvirket af det, som rapporten kalder “Anomalous Health Incidents”, forkortet til AHI”. Typisk var det symptomer som svimmelhed, hovedpine, kvalme, træthed, tåge, tinnitus, høretab, ledsmerter og forskellige neurologiske symptomer – kort sagt hele det sæt af symptomer, som blandt fagfolk kaldes mikrobølgesyndromet eller elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS) (se også blogindlæg 08.01.2019). For nogle bliver symptomerne midlertidige, mens de for mange bliver permanente. Efter en grundig undersøgelse konkluderede et ekspertpanel udvalgt af US National Research Council, at den mest sandsynlige årsag var mikrobølgestråling (nrk.no, blogindlæg 07.12.2020blogindlæg 11.12.2020).

Efter nogen tid kom det amerikanske militær ud med en rapport, som åbenlyst bortforklarede det hele (blogindlæg 10.03.2023). Den konkluderede, at de diffuse symptomer ikke beviste, at mikrobølger var årsagen, at der ikke var fundet nogen klar årsag, og at symptomerne snarere skyldtes andre faktorer og psykologiske tilstande (læs: angst).

Den amerikanske lovgivning indbefatter en omfattende adgang til rettigheder til den offentlige forvaltning, hvilket har muliggjort adgang til den undersøgelse, som landets efterretningstjenester har foretaget om sagen. Rapporten var klar i september 2022 med titlen: Anomalous Health Incidents: Analysis of Potential Causal Mechanisms. Den blev først klassificeret, men blev frigivet og “afklassificeret”. Kan downloades her: https://t.co/FyoQo4kiuj. Forfatterne er fortsat hemmelige, men det oplyses, at de er eksperter på området, og at de alle har den højeste sikkerhedsgodkendelse. Konklusionen er igen, at de kilder, der gjorde folk syge, sandsynligvis er mikrobølgesendere.

Den første rapport, dvs. den fra det amerikanske National Research Council, var en del af de omfattende beviser i den såkaldte “Halden-sag”, der for nylig blev afvist ved appellen til højesteret (blogindlæg 30.03.2023): Vi viste, at der var overensstemmelse mellem, hvad det amerikanske ekspertpanel betragtede som typiske symptomer på mikrobølgestråling blandt diplomater, og symptomerne hos sagsøgerne i Halden-sagen og andre steder samt generelt blandt elektromagnetisk hypersensitive. (Se Flydal og Nordhagen 2021, kapitel 7, fra s. 261).

En anden udløber i Norge dukkede op med de 150 soldater i Skjold lejren som fik næseblod og led af mange af de samme symptomer (blogindlæg 19.02.2023) – lige så “uforklarlige” til trods for, at de har været påvist som en konsekvens af mikrobølger i mange årtier. I stedet blev det til spekulationer om skimmelsvamp og stress.

Radarsyge
En tysk ekspert kommission undersøgte sammenhængen mellem kræft og det at have arbejdet med Forbundsværnets radar-installationer i 50´erne, 60´erne og 70´erne. Tusinder af soldater og ansatte arbejdede med de farlige missilanlæg op gennem 60’erne og 70’erne uden nogen form for beskyttelse. Ofrene er især blevet syge af leukemi og testikelkræft. Rapporten blev præsenteret for den tyske Forbundsdags forsvarsudvalg den 2. juli 2003, og blev betragtet som en vigtig sejr for de strålingsramte soldater. Viceforsvarsminister Walter Kolbow erklærede, at ministeriet var parat til at handle omgående.

Også i Danmark var der mistanke om at en række kræfttilfælde hos nuværende og tidligere ansatte i forsvaret skyldtes stråling. i 2003 havde kun een fået anerkendt sin sygdom som en arbejdsskade. Op mod 40.000 soldater og ansatte havde i 2003 arbejdet tæt på radar-anlæg i det danske forsvar. De har vedligeholdt og betjent radar-anlæg, der udsender kraftig stråling, og det er sket uden beskyttelse af nogen art. Det danske forsvar har brugt radar siden 1950erne. Først i 1982 besluttede man at skærme radar-rørene af. Radar-rørene går under betegnelser som Thyrotroner, Magnetroner, Klystroner. De blev bl.a. produceret af de amerikanske firmaer Raytheon Company, Lucent Technologies, General Electric Cooperation, Honeywell International

Undervurdering af grænseværdierne for stråling

Konklusionen i rapporten fra den amerikanske efterretningstjeneste viser, at grænseværdierne ikke er brugbare som grænseværdier, når det gælder om at beskytte befolkningen og folk på arbejdsmarkedet:

Ligesom ekspertrapporten for det amerikanske National Research Council konkluderer ekspertrapporten fra den amerikanske efterretningstjeneste også, at diplomaternes symptomer svarer til det, vi kalder “elektrisk overfølsomhed”, “mikrobølgesyge” eller elektromagnetisk hypersensitivitet”. Begge rapporter anerkender, at sådanne sundhedsproblemer opstår ved eksponeringsniveauer, der er svagere end de grænseværdier, som den amerikanske regering – og de nordiske lande – anbefaler, at befolkningen overholder.

Intet venstrehåndet arbejde

Det har ikke været nogen let efterforskning, som efterretningstjenesterne har været i stand til at gennemføre. Rapporten er næsten 150 sider lang, og alle efterretningstjenester i landet blev pålagt at være behjælpelige med udvalgets indsamling af oplysninger (side D-3 i rapporten):

 • Direktør, Central Intelligence Agency
 • Direktør, Forsvarets Efterretningstjeneste
 • Direktør, National Geo.spatial-InteUigence Agency
 • Direktør National Reconnaissance Office
 • Direktør for National Security Agency
 • Viceminister for efterretning og sikkerhed, forsvarsministeriet
 • Undersekretær for efterretning og analyse, Department of Homeland Security
 • Assisterende direktør for efterretninger, Forbundskontoret for Undersøgelse
 • Vicestatssekretær for efterretning og forskning, Udenrigsministeriet
 • Assisterende 1. sekretær for efterretning og analyse, finansministeriet
 • Chef for efterretninger, Drug Enforcement Administration
 • Direktør, Kontoret for Efterretning og Kontraspionage, Energiministeriet
 • Depufy stabschef for efterretning, den amerikanske hær
 • Direktør for Intelligence United States Marine Corps
 • Direktør for Naval Intelligence, United States Navy
 • Vicestabschef for efterretninger. Overvågning og rekognoscering, United States Air Force
 • Direktør for efterretning, overvågning og rekognoscering, United States Space Force
 • Assisterende kommandant for efterretninger og strafferetlige efterforskninger, USA’s kystvagt
 • Direktør for efterretningstjenestens fælles chefer for Staf

På trods af at efterforskningen er blevet taget alvorligt, ser det stadig ud som om man vil kaste et røgslør ud over det hele. For hvilke kilder der ligger bag stråleskaderne, og hvad man vil gøre ved dem, fremgår ikke helt klart.

Ramt af eget udstyr?

Hvor kom mikrobølgerne fra? Kunne det tænkes, at cubanerne og kineserne brugte strålevåben? Blev sådant udstyr brugt til at gøre diplomaterne syge? Eller var det aflytningsudstyr? Det antydes, men det konkluderes ikke.

Siden “Havana-mysteriet” dukkede op, skriver Flydal, har han tænkt, om årsagen snarere var eget udstyr – mobiltelefoner, WiFi-routere eller andre af de de seneste nye trådløs enheder (blogindlæg 29.09.2021). Sådant udstyr bruger stærkere pulserende signaler end tidligere generationer, og i dag ved vi udmærket, at det er de lavfrekvente impulser fra mikrobølgekommunikationen, der er den væsentlige kilde til de sundhedsmæssige problemer, der opstår (Panagopoulos et al. 2021). Sådant udstyr ville øge risikoen for, at nogle af diplomaterne ville blive permanent elektrofølsomme eller syge på anden vis, enten hurtigt eller over tid.

Diplomaterne sad sammen med sådant udstyr inde på deres kontorer, som var afskærmet mod stråling for ikke at blive opfanget udefra. Det forstærkede “stråletågen” internt i bygningen via ydervægge og vinduer, for afskærmningen virker som et spejl. Det har Einar Flydal flere gange rapporteret til journalister og forskere, som har skrevet om sagen – uden den store reaktion. Ideen virker for fremmed, måske fordi så få journalister kender til forskningen og ikke ønsker at tro, at myndighederne kan være “Cherry picking” tur med deres grænseværdier. Så er det mere spændende at lancere ideen om, at ambassadens personale har været udsat for en eller anden form for strålevåben, hvilket også passer bedre ind i fjendebilledet. Desuden er både tiden til at undersøge og modet til at modsige den offentlige mening en mangelvare i de fleste nyhedsredaktioner, nu hvor økonomien er presset, og de konverterer deres forretningsmodel til et liv online.

Einar Flydal har undersøgt efterforskningen for spor om, hvilken slags udstyr, der kunne være kilden. En hel del af teksten er blevet censureret væk, og der er intet at finde om, hvad det er for udstyr, som mistanken har været rettet mod. Måske har efterforskerne heller ikke konkluderet noget.

Næppe det sidste ord

Den amerikanske efterretningstjenestes undersøgelse er næppe det sidste ord i sagen. Der vil helt sikkert komme nye forslag for at neutralisere det. Selv “Moskva-signalet” i 1970’erne, der skabte syge ambassadepersonale og børn samt til sidst tre kræftramte ambassadører, gennemgik endeløse undersøgelser mens hele affæren flød ud i sandet på grund af bureaukratisk rod, manglende indsigt og evner blandt politikere samt særinteresser i forsvaret og erhvervslivet. Håndteringen af “Moskva-signalet” beskrives næsten lige så spændende som en krimi i Steneck og Butlers bog Debatten om mikrobølgerne – fra jakten på svar til bransjeforsvar, 2022, 2022 . En ny gennemgang af forskningsresultaterne fra den tid kan findes i Martinez 2019, norsk oversættelse.

Karl Hecht

En af dem, der havde førstehånds kendskab til detaljerne om Moskva-signalet fra den russiske side, var forskeren Karl Hecht. Karl Hecht var blandt de førende i DDR inden for forskning i biologiske reaktioner på elektromagnetiske felter og var også aktiv i forskningen i Moskva. Han døde sidste år i en alder af næsten 100 år. Hans diskussion af sagen kan findes her: blogindlæg 09.12.2020.

Karl Hecht bekræftede i e-mails, han sendte til Einar Flydal med sit eget forelæsnings materiale, at russerne i årevis sendte et pulserende signal, svagere end de amerikanske grænser, rettet mod den amerikanske ambassade. Det er netop derfor, der var stor bekymring blandt de amerikanske militære og civile myndigheder. Men samtidig var det så svært at forstå, acceptere og indrømme, at folk blev syge, fordi det ikke skulle kunne lade sig gøre med “så svag stråling”, og hvad ville konsekvenserne være, hvis man indrømmede problemet og derefter fastsatte strengere grænseværdierne?

Historien gentager sig.

Konklusionerne

Konklusionerne i efterretningstjenesternes nye rapport, som ikke er blevet bortcensureret fra undersøgelse, kommer nedenfor. De udgør en klar argumentationskæde, som understøtter konklusionen om, at mikrobølgestråling er svagere end grænseværdierne, som var årsagen til “Havana-mysteriet”:

 • “Tegn og symptomer på AHI [dvs. ‘unormale sundhedshændelser’] er reelle og overbevisende.”
 • “En delmængde af AHI’erne danner en unik kombination af kerneegenskaber, der ikke kan forklares med velkendte miljømæssige eller medicinske tilstande, og de kan være forårsaget af eksterne stimuli.”
 • “Elektromagnetisk energi, især pulserende signaler i radiofrekvensområdet, giver plausible forklaringer på disse kerneegenskaber, selvom der er huller i [de tilgængelige] oplysninger.”
 • “Ultralyd forklarer også kerneegenskaberne på en plausibel måde, men kun i scenarier, hvor der er muligheder for tættere kontakt, og denne forklaring har også informationshuller.”
 • “Psykosociale faktorer alene kan ikke forklare kerneegenskaberne, selvom de kan forklare nogle andre rapporterede begivenheder eller bidrage over tid til [udvikling af] sådanne tegn og symptomer.”
 • “Ioniserende stråling, kemiske og biologiske agenser, infralyd, hørbar lyd, ultralyd, der formerer sig over store afstande, og generel opvarmning fra elektromagnetisk energi er alle usandsynlige forklaringer på kerneegenskaberne, uden at der også er andre interagerende stimuli.”

Einar Flydal tilføjer, at disse konklusioner er i overensstemmelse med etableret viden på området gennem mere end 150 år (for et populærvidenskabeligt resumé: Firstenberg 2018). Men det benægtes stadig af myndigheder og samfund, som vælger at se verden gennem antagelser og beviskrav, der afviser alle sådanne fund som “ikke tilstrækkelig bevist”.

Stor gennemsigtighed – men skal emnet begraves igen?

“Vi, der elskede Amerika” har stadig en ting eller to at rose USA for, såsom folks stærke ret til at have adgang til forvaltningens indre liv. Det var advokat Mark S. Zaid, der modtog rapporten fra efterretningstjenesterne. Han har skabt The James Madison Project, en organisation, der kæmper for at reducere hemmeligholdelsen i den amerikanske administration. Åbenhed kommer med andre ord ikke af sig selv. Sagsbehandlingstiden var næsten 3/4 år.

Ingen af de kendte store aviser bragte historien om efterretningstjenestens undersøgelse op. Nyheden blev offentliggjort i et ret beskedent “online magasin” (Salon 29.03.2023). Det citerer udsagn fra rapporten, der formentlig vil få læseren til at tro, at diplomaterne har været udsat for ondsindede angreb, der bør undersøges nærmere, mens den gengivne tekst også meget vel kan betyde, at de skadede sig selv med deres eget trådløse udstyr:

Artiklen fastslår, at den afklassificerede rapport indikerer, at de pågældende symptomer, dvs. “AHI’er”, kan forekomme ved brug af

“..små enheder, der består af ‘kommerciel hyldeteknologi, bruger moderne teknologi, er let bærbare og skjulbare og kan drives af standard elektricitet eller batterier. Parametriske akustiske arrays – også kaldet retningshøjttalere eller akustiske lasere – er den mest plausible teknologi, selvom anden ultralydsteknologi kan være i spil.‘”

Det er ikke kun velegnet til strålevåben, men også til iPhone 14, satellittelefoner, 5G-telefoner og andet nyere udstyr med ekstra skarp og høj pulsering.

Det hedder endvidere:

“Den afklassificerede rapport opfordrer til yderligere vedvarende bestræbelser på at fastslå årsagen til Havana-syndromet, mere og bedre samarbejde mellem efterretningstjenester og større respekt for dem, der har lidt under de lidelser, der er forbundet med sagen. Ekspertpanelet “blev rørt over erfaringerne fra mennesker, der er ramt af AHI’er,” konkluderede rapporten. “De fortjener den bedst mulige pleje såvel som taknemmelighed for de ofre, de har lidt.”

Mere om ‘Havanna syndromet’:

Bret Baier præsenterer på FoxNews rapporten om Havana syndrom data, der modsiger regeringens reaktion. Anker Bret Baier taler med analytikere, ofre og fysikere om ‘Special Report’ efter mistanke om mikrobølgevåben.
(https://www.foxnews.com/video/6325346836112)
Læs de relevante afsnit om ‘Havanna-syndromet’ i artikelsamlingen.

Referencer:

Anomalous Health Incidents: Analysis of Potential Causal Mechanisms, I C Experts Panel Assessment, September 2022, https://t.co/FyoQo4kiuj

Flydal, Einar og Nordhagen, Else: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, 2021, kjøpes eller lastes ned her: https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/

Flydal, Einar m.fl.: bekymringsmeldinger til FHI 08.11.2022, 19.01.2023, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2023/01/20221108-20230119-Korrespondanse-4-forskere-og-FHI-om-kunnskapsoppdatering.pdf

Firstenberg, Arthur: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (kan nå bare kjøpes her: https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/

Karem, Brian: Declassified report suggests “Havana syndrome” could result from energy weapon, Salon, March 29, 2023, https://www.salon.com/2023/03/29/exclusive-declassified-report-suggests-havana-syndrome-could-result-from-energy-weapon/

Martinez, Jose A.: “Den epidemiologiske studien av «Moskva-signalet» – 40 år etter”, norsk oversettelse ved Paul Arthur Ingebretsen og Einar Flydal, av originalen The “Moscow signal” epidemiological study, 40 years on, Rev Environ Health 2019;34(1):13-24, https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=69173

Panagopoulos D J, Karabarbounis A, Yakymenko I, Chrousos G P (2021) Human‑made electromagnetic fields: Ion forced‑oscillation and voltage‑gated ion channel dysfunc-tion, oxidative stress and DNA damage (Review), fra INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 59: 92, 2021. Norsk oversettelse med engelsk original: https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=74741

Pulsed RF: Plausible Cause of Havana Syndrome – Declassified Intelligence Report Renews Concern over RF Weapons, Microwave News, March 30, 2023, https://microwavenews.com/short-takes-archive/pulsed-rf-plausible-cause-havana-syndrome

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Comments

 1. Pingback: Når elektronikken bliver til våben - nejtil5g.dk

Comments are closed.