Når elektronikken bliver til våben

Læs artiklen af Johan Gran: ‘FE’s og PET’s hemmeligheder…’
Hemmelige forsøg med trådløs påvirkning af hjernen kaldes biovåben. Omtales her i denne artikel af Johan Grann. Artiklen skulle have været bragt i Information. Johan Grann døde desværre pludseligt den 24. januar 2022, og artiklen blev ikke offentliggjort.
https://nejtil5g.dk/elektronikken-som-vaaben/fes-og-pets-hemmeligheder/
Se også her om brugen af droner:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/
Om overvågning se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/
Om 6G:
https://nejtil5g.dk/6g/om-6g/

Indhold:
Etiske overvejelser og andre retlige retningslinjer
Kunstig intelligens og våbensystemer
Laser- og mikrobølgevåben 
Elektroniske våben mod civile
– LRAD – long-range acoustic devices
– Generelt om Active Denial System (ADS)
– Behind the Fog
Protester mod de elektroniske våben
Havana syndromet
– Omkring 200 amerikanere formodes påvirket af det såkaldte “Havana syndrom.”
– ‘Havana-mysteriet’: Den amerikanske efterretningstjeneste anerkender nu også elektromagnetisk overfølsomhed (EHS)
– Blev diplomaterne syge af deres egne sendere?
Bioelektromagnetiske våben

Etiske overvejelser og andre retlige retningslinjer

Nye højteknologiske våben kommer med en lang række etiske og folkeretlige dilemmaer. Danmark forholder sig passivt.

Robotterne fylder mere og mere i verdens væbnede konflikter, og flere af dem kan i høj grad klare sig uden menneskelig indblanding. De er ofte langt mere præcise end mennesker og kan derfor minimere følgeskader, men de rokker også ved antagelsen om, at krig grundlæggende føres af mennesker.
Det fortæller adjunkt ved institut for militær teknologi i Forsvars-akademiet, Iben Yde, (2) som er medforfatter til bogen ”Smart Krig – Militær anvendelse af kunstig intelligens” (3). Bogen er ifølge Forsvarsakademiet den første danske fagbog om militær anvendelse af kunstig intelligens.
Hele artiklen ‘Autonome robotter vinder frem i konflikter – og de etiske dilemmaer står i kø‘ fra Kristelig Dagblad den 24. august 2021 er gengivet herunder. (1)
Vi er stadig tidligt i udviklingen, men vi ser allerede de første våbensystemer, der besidder en høj grad af autonomi, i aktion,” siger Iben Yde og henviser til sidste års krig mellem Armenien og Aserbajdsjan:
”I Nagorno-Karabakh så vi droner, som nok er de mest autonome, vi har set indtil videre. Når først de er i luften, er de ifølge producenten i stand til at gennemføre angreb, uden at mennesker behøver autorisere angrebet først. Blandt andet ved hjælp af maskinlæring.”
I Libyen blev oppositionsstyrker ifølge en rapport fra FN’s Sikkerhedsråd angrebet af droner sidste forår, og her var dronerne programmeret til at angribe soldaterne uden behov for at være fjernstyret af et menneske. Da soldaterne trak sig tilbage, blev de ifølge rapporten chikaneret af dronerne. I begge tilfælde er det er uklart, om der reelt sad soldater klar til at godkende angreb eller overtage styringen med dronerne.
Mere klart er det, at de avancerede robotter gav en stor fordel til den angribende part. Derfor er den type våben interessante at udvikle, og som Nato’s generalsekretærJens Stoltenberg, sagde for nylig i et interview med den norske tv-station NRK, kommer udviklingen med de autonome våbensystemer og kunstig intelligens til at ”indebære våbentyper, verden aldrig har set mage til”.
Eksperter er uenige om, hvor langt vi er i udviklingen af den autonome teknologi. Dels fordi våbenindustrien opererer i hemmelighed, dels fordi der ikke findes en fælles accepteret definition for, hvad et autonomt våbensystem er. Det internationale samfund har siden 2014 forsøgt at nå til enighed om en definition, men den mission er ifølge Iben Yde sat på pause, fordi landene er for langt fra hinanden.
I det hele taget er der uenighed om, hvordan de autonome våben skal håndteres. Nogle menneskerettighedsorganisationer arbejder for et forbud mod det, som de kalder ”dræberrobotter”, mens lande som Rusland, USA og Kina ikke ser noget akut behov for ny lovgivning.
Men der bør ske noget, for i dag er det så godt som umuligt for krigens ofre og deres familier at få genoprejsning, hvis der ikke kan trækkes tydelige tråde tilbage til et menneske, når et autonomt våben begår en fejl, mener forsker og præst Afonso Seixas Nunes, som før sommeren færdiggjorde sin doktorafhandling på Oxford Universitet om ansvar og fejl i autonome våbensystemer. (4)
Udviklingen af de her våben er uundgåelig, og der er ingen, der ved, hvordan de opfører sig, når de kan fungere uafhængigt af mennesker. Og som altid halter lovgivningen efter teknologien,” siger Afonso Seixas Nunes.
Og selvom udviklingen stadig er på et tidligt stadie, bør Danmark blande sig mere i diskussionen i det internationale samfund end hidtil, siger Iben Yde. Ligesom eksperter fra Diis, Dansk Institut for Internationale Studier, tidligere har slået til lyd for, så mener hun, at Danmark forholder sig for passivt.
”Lige nu har vi ikke en strategi eller en formel stillingtagen til de her våben. Men selvom Danmark er et lille land med et tilsvarende lille militært budget, så kommer vi qua vores medlemskab af Nato og vores engagement i væbnede konflikter rundt om i verden formentlig til at være en del af konflikter, hvor de våben bliver anvendt. Også af vores allierede. Så jeg synes, det er en skam at lade være med at gøre noget,” siger hun.
Autonome våbensystemer: Er bredt defineret som våbensystemer, der er i stand til at vælge og engagere mål uden behov for menneskelig indblanding. (5)
Kilder:
1) https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/autonome-robotter-vinder-frem-i-konflikter-og-de-etiske-dilemmaer-staar-i-koe
2) Forsvarsakademiet er en selvstændig myndighed i Forsvaret underlagt Værnsfælles Forsvarskommando, som varetager uddannelse, forskning, rådgivning og konsulentydelser inden for de militære kerneområder. https://da.wikipedia.org/wiki/Forsvarsakademiet
3) ‘Smart Krig – Militær anvendelse af kunstig intelligens’. I antologien leverer førende danske forskere og praktikere for første gang en samlet introduktion til teknologien bag og anvendelsen af kunstig intelligens i militære systemer og organisationer. Emner som logistik, kontrol- og kommandoforhold, cybersikkerhed og etik præsenteres på letforståelig vis og sættes i både historisk, nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv.
Forfattere: Iben Yde, adjunkt, Ph.d., Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet Thomas Galasz Nielsen, oberstløjtnant, institutchef, Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademie Rasmus Dahlberg, Ph.D., Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori ved Forsvarsakademiet.
4) Afonso Seixas Nunes: Er en 48-årig jesuitisk portugisisk præst, der har studeret filosofi, jura og teologi. Før sommeren var han en del af Oxford Universitets Institut for etik, lovgivning og væbnet konflikt, hvorfra han også skrev sin doktorafhandling om, hvad der sker, når autonome våbensystemer begår fejl. I dag er han ansat ved Saint Louis Universitet i den amerikanske stat Missouri.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/praest-hvordan-placerer-vi-et-ansvar-naar-maskiner-slaar-ihjel
5) Iben Yde: ”Autonome våbensystemer og kunstig intelligens i danske våbenscreeninger”, Københavns Universitet. Center for Militære Studier er et forskningscenter på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. På centret forskes der i sikkerheds- og forsvarspolitik samt militær strategi.
https://docplayer.dk/215469784-Autonome-vaabensystemer-i-danske-vaabenscreeninger.html

Europa slår alarm om mikrobølgevåben
Et nyt fælleseuropæisk forskningsprojekt skal munde ud i retningslinjer til bedre sikring af kritisk infrastruktur mod mikrobølgevåben i Europa. Ingeniøren 2. nov 2012. 
https://ing.dk/artikel/europa-slar-alarm-om-mikrobolgevaben-133765

Kunstig intelligens og våbensystemer

Den moderne slagmark udvikler sig med lysets hastighed.

Det er begrundelsen eller undskyldningen for at den amerikanske hær implementerer et laservåbensystem til luftværnskøretøjer. Det nye våben kaldes DE M-SHORAD, og er udviklet til at nedskyde artilleri og droner.
Det nye lasersystem anvender en 50 kilowatt stråle af fokuseret laserlys bl.a. med henblik på at ramme en drone og opvarme dens overflade. Herved opstår der aerodynamisk fejl, motoren deaktiveres, dronesensorerne blindes eller flyets eksplosive last og brændstoftilførsel detoneres. De er afprøvet med hensyn på at blive indsat 2022, monteret på pansrede køretøjer. DE M-SHORAD kan endvidere nedskyde fjendens artilleri. Den amerikanske hær hævder, at den kan opfange ammunition midt i affyringen, og forhindrer den i at lande blandt tropperne.
Det er den første kampapplikation af lasere som fungerer som et manøvrerings element i hæren. Den teknologi, vi har i dag, er klar. Det er porten til fremtiden. forlyder det fra LTG L. Neil Thurgood, direktør for Hypersonik, Directed Energy, Space og Rapid Acquisition.
Mon der er nogen, der virkelig har lyst til at gå gennem den port ind i fremtiden?
Kilder:
1) https://interestingengineering.com/us-military-laser-weapon-burns-drones-in-mid-air
2) https://interestingengineering.com/us-army-tests-first-laser-weapon-in-a-combat-standoff

Den amerikanske hær er i fuld gang med at udvikle robot kampkøretøjer.

Inden udgangen af dette årti er det planen at den amerikanske hær har indarbejdet sine Armored Brigade Combat Teams (ABCT). Hæren kalder dem Robotic Combat Vehicles (RCV’er) og som planlægges i tre versioner: Light, Medium og Heavy.
Man eksperimenterer allerede med de to første prototyper og det er planen, at de til sommer deltager i et fuldskala eksperiment i Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) i Fort Hood, Texas.
Køretøjerne skal bl.a. fungere som ‘øjne og ører’ på slagmarken og de sammenlignes med ‘Pattons spøgelseshær’ under 2. verdenskrig.
Kilde:
https://www.forbes.com/sites/erictegler/2021/07/30/an-army-general-says-the-robotic-combat-vehicles-its-experimenting-with-will-be-the-ghosts-of-pattons-army/

På egen hånd på slagmarken – dødsdrone udvalgte sit eget offer og dræbte ham.

Udviklingen af autonome robotvåben, der handler og dræber uden menneskelig indgriben, sker hurtigere, end vi får indtryk af. I 2020 blev en mand i Libyen jagtet og dræbt af en Kargu-2 quadcopter drone produceret af det tyrkiske militære tech-firma STM. Det skulle have været første gang, sådan noget skete, skriver David Hambling i New Scientist. (1)
Oplysningerne stammer fra et ekspertpanel vedrørende Libyen til FN’s Sikkerhedsråd. Producenten af dronen annoncerer, at de “kan kontrolleres af en pilot eller handle autonomt.” Steigan.no referer til Zak Kallenborn (2) fra National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism i Maryland udtaler, at det kan være første gang, droner autonomt har angrebet mennesker. Han siger videre, at denne udvikling giver anledning til alvorlig bekymring, da AI-systemer ikke altid kan fortolke visuelle data korrekt. (2)
Kilder:
1) https://www.newscientist.com/article/2278852-drones-may-have-attacked-humans-fully-autonomously-for-the-first-time/
2) https://www.defenseone.com/voices/zak-kallenborn/14311/
3) https://steigan.no/2021/05/autonome-vapen-drapsdrone-valgte-sjol-sitt-offer-og-drepte-ham/

Ser vi et nyt globalt AI-våbenkapløb: Israel har indsat en ny robot, der kan køre “24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.” Skal erstatte kampsoldater.

Ifølge pressemeddelelsen (1) er robotten en semi-autonom maskine udstyret med 7,62 millimeter maskingeværer. Den er i sidste ende beregnet til at kunne erstatte egentlige kampsoldater. Robotten er en af ​​de første i verden, der faktisk er i stand til at arbejde autonomt som en soldat. (2)
Den nye militære robot kaldes Jaguar. Softwaren giver automatisk mulighed for at justere dens mål for bedre at målrette mod det, som en menneskelig operatør beder den om at fokusere på. Den har også evnen til at skyde autonomt i visse scenarier samt kan selvdestruere sig i bestemte tilfælde.
“Vi har ført an i en banebrydende teknologisk udvikling, med en uafhængig robot, der reducerer kampsoldatens friktion med fjenden og forhindrer risici for menneskelivet,” oberstløjtnant Nathan Kuperstein, chef for autonomi og robotik ved den israelske forsvarsstyrke (IDF).
Skal autonome våben være morgendagens Kalashnikovs?
I et åbent brev offentliggjort af The Future of Life Institute fremfører en række AI- og robottekniske eksperter, at autonome (eller semi-autonome) våbensystemer ikke kan implementeres ansvarligt eller etisk: (3)
“Der er blevet fremført mange argumenter for og imod autonome våben, for eksempel at udskiftning af menneskelige soldater med maskiner er godt ved at reducere antallet af tab for ejeren, men dårligt ved at det sænker tærsklen for at gå i kamp. Det centrale spørgsmål for menneskeheden i dag er, om man skal starte et globalt AI-våbenkapløb eller forhindre det i at starte.
Hvis en større militærmagt skubber på med AI-våbenudvikling, er et globalt våbenkapløb næsten uundgåeligt, og slutpunktet for denne teknologiske bane er åbenlyst: autonome våben bliver morgendagens Kalashnikovs …. Autonome våben er ideelle til opgaver som f.eks. mord, destabiliserende nationer, underkaste befolkninger og selektivt dræbe en bestemt etnisk gruppe. Vi mener derfor, at et militært AI-våbenkapløb ikke ville være gavnligt for menneskeheden. Der er mange måder, hvorpå kunstig intelligens kan gøre slagmarker mere sikre for mennesker, især civile, uden at skabe nye værktøjer til at dræbe mennesker.”
Det skriver Interesting Engineering den 29. juni 2021. (4)
Kilder:
1) https://www.idf.il/en/minisites/technology-and-innovation/idf-jaguar-robot/
2) https://interestingengineering.com/a-brief-history-of-military-robots-including-autonomous-systems
3) https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/
4) https://interestingengineering.com/israels-semi-autonomous-robot-with-machine-guns-heads-to-gaza-border

Kina testede bevæbnede autonome ubådsdroner helt tilbage i 1990’erne det skriver South China Morning Post (SCMP)

Det kinesiske militær gennemførte en vellykket feltøvelsen tilbage i 2010. (1)
Det skriver Interesting Engineering. Nyheden kom, da militæret af uvisse grunde afklassificerede visse elementer i programmet.
Ved feltøvelsen i 2010 indsatte forskerne et ‘mock craft’, der kunne kopiere støjen fra en ubåd, og dronen skiftede til kamptilstand, så snart dens sonarer opfangede signalet fra afstand. Ved brug af kunstig intelligens blev omgivende støj filteret så arten af målet kunne bestemmes og torpedoen ramme målet. ”Behovene for fremtidig krigsførelse under vand giver nye udviklingsmuligheder for ubemandede platforme,” lyder det i et forskningsoplæg om programmet, der blev offentliggjort i sidste uge i Journal of Harbin Engineering University.
Men er dronen en del af Kina’s bredere indsats for at udfordre andre nationers dominans i verdenshavene med disruptiv AI-teknologi, eller indikerer afklassificeringen programmets afslutning?
Kilder:
1) https://www.scmp.com/news/china/military/article/3140220/china-reveals-secret-programme-unmanned-drone-submarines-dating
2) https://interestingengineering.com/china-testing-weaponized-autonomous-submarine-drones-in-the-1990s

Laser- og mikrobølgevåben

Det amerikanske luftvåben mobiliserer laser- og mikrobølgevåben i udlandet

Det amerikanske luftvåben har sendt tre forskellige typer energivåben systemer for at beskytte luftbaser i udlandet. HELWS-, PHASER- og THOR -våbnene skal beskytte amerikanske luftbaser mod truslen fra droneangreb og nedskyde enhver uautoriseret drone, der kommer inden for mikrobølge- eller laserområdet. De nye våben er et svar på den nye trussel om, at bevæbnede droner og dronesværme angriber flyvepladser.
De tre våben er High Energy Laser (HELWS), PHASER high power -mikrobølgeovn (PHASER) og Tactical High Power Operational Responder (THOR). (1)
HELWS er et laservåbensystem monteret på et Polaris MRZR terrængående køretøj. Laseren er koblet til en avanceret elektro-optisk/infrarød sensor designet til at detektere, identificere og spore droner. Når kommandoen er givet, affyrer HELWS en laser mod målet og ødelægger den.
PHASER er et mikrobølgeenergi våben med en mikrobølge radarsender monteret oven på en forsendelsesbeholder. PHASER er en kraftig mikrobølgekanon, der udsender radiofrekvenser i en konisk stråle. Det koger ikke en drone med varme. I stedet forstyrrer eller ødelægger våbnet deres kredsløb med et udbrud af overvældende energi. PHASER har blot brug for et mikrosekund for at overvælde en drones elektronik for at få den til at falde til jorden. Strålens koniske karakter betyder, at en enkelt puls kan fange flere droner i luften på én gang, hvilket gør PHASER særligt nyttig mod dronesværme. (2)
THOR, Tactical High Power Operational Responder, eller THOR. THOR blev udviklet af Air Force Research Lab som et “anti sværm elektromagnetisk våben”. THOR sender også i en forsendelsescontainer, det tager tre timer at sætte den op og meget lidt operatøruddannelse. THOR bruger også mikrobølger med høj effekt og koster kun 19 millioner dollars at udvikle. Angreb fra bevæbnede droner, især dem, der rejser i sværme, er en alvorlig bekymring for luftvåben rundt om i verden. Udsigten til at en billig 300 dollars drone, ødelægger et kampfly til 80 millioner dollars, er reel: I januar 2018 lancerede syriske oprørere en sværm af billige droner mod Ruslands vigtigste flybase i Syrien. Alle dronerne blev skudt ned eller via elektronik tvunget til jorden. Var sværmen forblevet uopdaget, kunne skaden have været katastrofal. De tre våbensystemer vil gøre tjeneste i udlandet og vende tilbage til USA i 2021.
Kilder:
1) https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a32083799/laser-microwave-weapons/
2) Flyvevåbnet indsætter sit første dronedræbende mikrobølgevåben.
U.S. Air Force sender PHASER til udlandet – det første direkte energivåben, der nogensinde er opstillet, og en enorm milepæl for det kontroversielle våbensystem.
https://www.popularmechanics.com/military/weapons/a29198555/phaser-weapon-air-force/

Kina ‘brugte hemmeligt mikrobølge puls våben til at ‘koge’ indiske soldater for at tvinge dem til at trække sig tilbage ved grænsekonflikt i Himalaya.

Kinesiske tropper brugte mikrobølgevåben til at tvinge indiske soldater til at trække sig tilbage ved at gøre dem voldsomt syge under en Himalaya-aktion, hævder en professor. Det elektromagnetiske våben, der ‘koger’ de fjendtlige troppers krops væv, ‘forvandlede bjergene til en mikrobølgeovn’ og fik de indiske soldater til at kaste op, fortalte den internationale efterforskningsekspert Jin Canrong til sine studerende i Beijing. Mikrobølgevåbnene opvarmer vandmolekyler på samme måde som et køkkenapparatet, fokuseret på vand under huden og forårsager stigende mængder smerte på målet helt op på 0,6 miles afstand. Det er den første kendte brug af mikrobølgevåben på en slagmark. Det fremgår af flere artikler fra Mail Online og The Times i november 2020.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8957019/China-used-secret-microwave-pulse-weapon-Indian-soldiers.html

Elektroniske våben mod civile

AUSTRALIEN:
Brug af LRAD – long-range acoustic devices

Politiet i Australian Capital Territory (ACT) har bekræftet brugen af ​​en lang rækkevidde akustisk enhed (LRAD) – ofte betragtet som et sonisk våben – ved den massive protest mod vaccinemandater i Canberra den 12. februar på trods af, at det australske føderale politi (AFP), kommissær, beskriver mængden som “velopdragen”.

“ACT Policing har indsat flere typer højttalere og forstærkerenheder til hurtigt og effektivt at formidle talebeskeder til store, og ofte højlydte, menneskemængder under den nylige protestaktivitet i Canberra,” sagde en talsmand for ACT Policing i en erklæring til Epoch Times. 16. februar.“[LRAD’erne] blev kun brugt til at formidle talte budskaber. “Alert”-funktionen blev ikke brugt.”

LRAD – long-range acoustic devices

LRAD – long-range acoustic devices
LRAD’er, også kendt som akustiske våben eller lydkanoner, bruges til at projicere meget høje lyde over lange afstande. Mens stemmefunktionen kan være nyttig til at kommunikere i høje indstillinger, kan enhedens farligste indstilling, alarmfunktionen, forårsage hjerneskade, permanent høretab, tinnitus (ringen for ørerne), svimmelhed og desorientering.
Et faktablad fra American Civil Liberties Union (ACLU) siger, at teknologien bruges til crowd control ved at udsende høje og smertefulde niveauer af støj, der kan føre til betydelig skade på ørerne.
LRAD’erne fungerer ved at bruge hundredvis af transducere til at skabe en meget koncentreret og forstærket lyd, der kan indsnævres for at fokusere på specifikke målområder. Lignende enheder blev brugt af det amerikanske militær i Irak i 2004.

LRAD’erne placeret foran Parlamentet, så de vender ud mod titusindvis af demonstranter, der består af enkeltpersoner og børnefamilier, placeret på græsplænerne overfor.

Dokumentation
Fotos og videoer, der cirkulerer på sociale medier, viser LRAD’erne placeret foran parlamentsbygningen med front mod placeringen af ​​titusindvis af demonstranter, bestående af enkeltpersoner og familier med børn, på græsplænerne overfor.
Protestdeltagere har siden taget til sociale medier for at klage over symptomer, som de siger er et resultat af LRAD’erne. The Epoch Times har dog ikke været i stand til uafhængigt at verificere disse påstande. (2)

Det er ikke første gang
Tidligere rapporter om skader forårsaget af LRAD’er, såsom det permanente høretab og nerveskader, som professor Karen Piper led under G-20-protester i Pittsburgh i 2009 (3), var tilsyneladende resultatet af aktiveringen af enhedernes alarmfunktioner.
Talsmanden for ACT Policing fortalte Fact Check, at alarmfunktionen ikke blev brugt under de seneste Canberra-protester.”LRAD’erne blev kun brugt til at formidle spoken word-beskeder,” tilføjede han.
Uanset om enhederne udsendte skadelige lyde i løbet af weekendens protester, forklarede Dr. Parker, at deres tilstedeværelse kunne opfattes som en intimideringstaktik, en praksis, der ikke var begrænset til Canberra-politiarbejde. Han pegede på indsættelsen og brugen af LRAD’er ved Black Lives Matter-protester i Sydney i 2020 samt lignende demonstrationer i udlandet. (4)”Dette er ikke en ny ting, der nivellering mod anti-vax demonstranter,” sagde han. “Det er sket i rigtig, rigtig lang tid ved antiracistiske protester.” (5)
Kilder:
1) https://www.theepochtimes.com/australian-police-confirm-use-of-lrad-sonic-weapon-at-protest-against-covid-19-vaccine-mandates_4280693.html
2) https://www.facebook.com/1793093872/videos/pcb.1293807367696684/236135888730610
3) https://www.aclupa.org/en/cases/piper-v-city-pittsburgh-et-al
4) http://honisoit.com/2020/07/thousands-protest-to-end-black-deaths-in-custody/
5) https://www.abc.net.au/news/2022-02-18/coronacheck-sonic-weapons-lrad-police-canberra-protests/100839612

Hvordan virker LRAD teknologien og hvordan kan du beskytte dig?

Disse korte videoer demonstrere, hvordan mikrobølger virker, og hvordan de påvirker genstande inden for et bestemt område. Men også hvordan du forsvarer dig mod dem:

Defeating Microwave Weapons!: https://youtu.be/Lg_aUOSLuRo
Best LRAD System!… For Your Money: https://youtu.be/y7UZHEHhdek
LRAD vs “Volunteers” – Field Test: https://youtu.be/Gi3WBwR8yeo
DEFEATING LRAD: https://youtu.be/CXKTBQBugIA

Et nyt marinevåben kan forhindre dig i at tale.

Hører du stemmer? Det kan være den amerikanske flådes nye ikke-dødelige våben. Den amerikanske flåde har med succes opfundet en særlig elektronisk enhed, der er designet til at forhindre folk i at tale. En ny form for ikke-dødeligtvåben, den nye elektroniske enhed gentager effektivt en højttalers egen stemme tilbage til dem, og kun dem, mens de forsøger at tale.
Enheden blev udviklet og patenteret tilbage i 2019, men er først for nylig blevet opdaget, ifølge en rapport fra New Scientist skriver Interesting Engineering. Idéen med våbnet er at desorientere et mål så meget, at det ikke er i stand til effektivt at kommunikere med andre mennesker. Det kaldes ‘akustisk hagl og disruption’ (AHAD), våbnet er i stand til at optage tale og øjeblikkeligt udsende det til et mål i millisekunder. Ligesom en irriterende søskende vil handlingen forstyrre målets koncentration og i teorien afskrække dem fra at fortsætte med at tale.
Artiklen gør opmærksom på at enheden sandsynligvis ikke foreløbig vil blive brugt på slagmarken, men sandsynligvis vil blive brugt som en form for mængdekontrol.
https://interestingengineering.com/a-new-navy-weapon-actually-stops-you-from-talking

EU udvikler elektromagnetisk våben mod farlige bilister

Myndigheder i EU-lande skal i fremtiden kunne lamme bilmotorer med elektromagnetisk puls og mikrobølger. Forskere har gennemført første test med prototype. Ingeniøren. 4. aug 2016.
Kilder:
https://ing.dk/artikel/eu-udvikler-elektromagnetisk-vaaben-mod-farlige-bilister-185816

Mikrobølgevåben på helikoptere skal sprede demonstrationer

Ingeniøren, den  27. jul 2009.
Det amerikanske luftvåben har fået femdoblet sit budget til at videreudvikle det kontroversielle Active Denial System (ADS) fra 2001, en såkaldt ikke-dødeligt strålekanon, der kan bruges til at opløse demonstrationer og uønskede folkemængder ved hjælp af koncentrerede mikrobølger.
I den eksisterende prototype udsendes højfrekvente elektromagnetiske bølger, der får vandmolekyler på hudoverfladen til at stige til 55 grader Celsius. Selvom bølgerne ikke direkte brænder huden, føles det som om en glødelampe presses mod huden, hvilket skaber en oplevelse af ekstrem smerte. Strålen vil have en rækkevidde på en halv kilometer og kan gå igennem tøj og tykke tæpper.
De nye ADS-antenner skal installeres på helikoptere i stedet for at være monteret på toppen af en humvee som i den eksisterende version. De skal kunne udsende multiple koncentrerede stråler, som kan styres fuldt elektronisk.
Da ADS, også kaldet ‘Pain Ray’, oprindeligt blev foreslået i 2001, blev det hurtigt kontroversielt på grund af retslige spørgsmål og uenigheder om sikkerheden.
Kilde:
https://ing.dk/artikel/mikrobolgevaben-pa-helikoptere-skal-sprede-demonstrationer-100201

Generelt om Active Denial System (ADS)

Her fra wikipedia. (1)
Teknikken
ADS fungerer ved at affyre en kraftig (100 kW udgangseffekt) [13] stråle på 95 GHz-bølger mod et mål, hvilket svarer til en bølgelængde på 3,2 mm. [14] ADS millimeterbølgeenergien fungerer efter et princip, der ligner en mikrobølgeovn, vand- og fedtmolekylerne i huden og opvarmes øjeblikkeligt via dielektrisk opvarmning. En væsentlig forskel er, at en mikrobølgeovn bruger den meget lavere frekvens (og længere bølgelængde) på 2,45 GHz. De korte millimeterbølger, der bruges i ADS, trænger kun ind i de øverste lag af huden, hvor størstedelen af ​​energien absorberes inden for 0,4 mm, [15], hvorimod mikrobølger vil trænge ind i humant væv omkring 17 mm. ADS’s virkning ved at afvise mennesker forekommer ved lidt højere end 44 °C, selvom forbrændinger fra første grad forekommer ved omkring 51 °C, og andengradsforbrændinger forekommer ved omkring 58 °C. [17] Ved testning er der observeret blærer i ærtestørrelse i mindre end 0,1% af ADS-eksponeringerne, hvilket indikerer, at anden grads overfladeforbrændinger er forårsaget af enheden. [17] De forårsagede strålingsforbrændinger ligner mikrobølger, men kun på hudoverfladen på grund af den reducerede penetration af kortere millimeterbølger. Overfladetemperaturen for et mål vil fortsætte med at stige, så længe strålen påføres, med en hastighed dikteret af målets materiale og afstanden fra senderen, sammen med strålens frekvens og effekt niveau, der er indstillet af operatøren. De fleste menneskelige testpersoner nåede deres smertetærskel inden for 3 sekunder, og ingen kunne udholde mere end 5 sekunder.
Potentiel indsættelse mod civile
september 2020 blev det afsløret, at føderale embedsmænd havde undersøgt brugen af ​​enheden og Long Range Acoustic Device til at sprede civile, der protesterede uden for Det Hvide Hus i juni samme år, men var blevet underrettet om, at National Guard ikke i øjeblikket var i besiddelse af begge enheder. [35] [36]

Virkningerne
Virkningerne af denne radiofrekvens på mennesker er blevet undersøgt af militæret i årevis, og meget, men ikke alle forskninger er blevet offentliggjort i åbne fagfællebedømte tidsskrifter. [45] Selv om det hævdes ikke at forårsage forbrændinger under “almindelig brug”, [47] kan det sammenlignes med en glødepære, der presses mod huden, hvilket kan forårsage alvorlige forbrændinger efter bare et par sekunder. Strålen kan fokuseres op til 700 meter væk, og siges at kunne trænge ind i tykt tøj, men ikke vægge. [49] Ved 95 GHz er frekvensen meget højere end de 2,45 GHz i en mikrobølgeovn. Denne frekvens blev valgt, fordi den trænger ind under 0,4 mm, [50], hvilket – hos de fleste mennesker er undtagen øjenlåg og den tyndere hud hos babyer – og undgår det andet hudlag (dermis), hvor det er kritisk strukturer findes som nerveender og blodkar. I den tidlige testperiod, hvor frivillige blev bedt om at fjerne briller, kontaktlinser og metalgenstande, der kunne forårsage hot spots, rejste der sig bekymringer om, hvorvidt enheden ville forblive tro mod sit formål om ikke-dødelig midlertidig invaliditet, hvis den bruges i marken, hvor der ikke vil blive truffet sikkerhedsforanstaltninger. Disse tests lå tidligt i programmet og var en del af en metodisk proces for at demonstrere sikkerhed og effektivitet ved ​​teknologien, som har involveret mere end 600 frivillige forsøgspersoner og omkring 10.200 eksponeringer. Efter at sikkerheden blev afprøvet i hvert trin i processen, blev restriktionerne fjernet, og nu er der ifølge ADS fortalere ingen begrænsninger eller forholdsregler for frivillige, som oplever effekten. [51]
Langvarig eksponering for strålingen kan forårsage alvorlig skade, især på følsomme væv, såsom øjnene. To personer har fået forbrændinger af anden grad efter udsættelse for enheden. [52]
Kritikken
Kritikere nævner, at selvom den erklærede hensigt med ADS er at udgøre en ikke-dødelig anordning designet til midlertidigt at stoppe en gruppe af mennesker, kan ændringer eller forkert brug gøre ADS til et skadeligt våben, der kan overtræde internationale konventioner om krigsførelse (selvom ADS på dette tidspunkt har gennemgået adskillige anmeldelser om overholdelser af traktater samt juridiske anmeldelser af AF/JAO, men i alle tilfælde overholdt enhver traktat og lov). [53] Nogle har fokuseret på den lavere tærskel for ibrugtagning, som kan få dem, der bruger dem til at blive “trigger-glade”, især i forbindelse med håndtering af fredelige demonstranter. Andre har fokuseret på bekymringer om, at våben, hvis operative princip er at påføre smerte (dog “ikke-dødelig”), kan være nyttige midler som tortur, da de ikke efterlader tegn på brug, men uden tvivl har kapacitet til at påføre frygtelig smerte et behersket emne. Ifølge Wired er ADS blevet afvist til at måtte bruges i Irak på grund af Pentagons frygt for, at det ville blive betragtet som et torturinstrument. [54]
Den mindre version – Silent Guardian
Forsvarsentreprenør Raytheon har udviklet en mindre version af ADS, Silent Guardian. Denne afpillede model markedsføres primært til brug for retshåndhævende myndigheder, militæret og andre sikkerhedsudbydere. Systemet betjenes med en joystick og en skærm. Enheden kan bruges til mål over 250 meter væk, og strålen har en effekt på 30 kilowatt. [55] Los Angeles County Jail installerede en mindre enhed under navnet Assault Intervention Device på loftet i Pitchess Detention Center i 2014. [56]
Kilder:
1) https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System
13) https://terasense.com/news/active-denial-system-a-terahertz-based-military-deterrent-for-safe-crowd-control/
15)
a) https://web.archive.org/web/20130215021800/
b) http://jnlwp.defense.gov/pressroom/faq_p2.html
17)
a) https://web.archive.org/web/20130216134111/
b) http://jnlwp.defense.gov/pdf/heap.pdf
35) https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/17/us-military-police-heat-ray-blm-protesters-white-house-protesters
36) https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54187961
45)
a) https://web.archive.org/web/20070930185237/
b) https://www.jnlwp.com/ActiveDenialSystem.asp
47)
a) https://web.archive.org/web/20071213020952/
b) http://www.af.mil/news/story.asp?id=123038794
49) https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1540562/US-unveils-heat-gun.html
50)
a)https://web.archive.org/web/20070930185301/
b) https://www.jnlwp.com/Resources/FactSheets/ADSFactSheetFinalMarch2007.pdf
51)
a) https://web.archive.org/web/20060812072105/
b) http://www.alternet.org/story/24044/
52)
a) https://web.archive.org/web/20090202023209/
b) http://labor.state.ak.us/lss/pads/radio.htm
53)
a) https://web.archive.org/web/20080916192842/
b) https://www.jnlwp.com/
54) 
a) https://web.archive.org/web/20081210112248/
b) http://blog.wired.com/defense/2007/08/no-pain-ray-for.html
55) https://www.wired.com/2009/08/pain-ray-first-commercial-sale-looms/
56) https://www.nbclosangeles.com/news/local/new-laser-weapon-debuts-in-la-county-jail/1853358/

Behind the Fog

I 2012 afslørede Lisa Martino-Taylors, ph.d. kandidat i Missouri i sin bog ’Behind the Fog’ (1) historien om hvordan USA, udførte forfærdelige eksperimenter på ikke-samtykkede, sårbare befolkningsgrupper ved hjælp af ioniserende stråling.

Sårbare befolkningsgrupper og intetanende studerende
Myndighederne fik at vide, at den amerikanske regering testede brugen af aerosoltåge defensivt, som en “røgskærm”, for at skjule lokalsamfund fra angreb fra russiske krigsfly. Men i virkeligheden testede uetiske forskere radioaktive våben som offensive våben på sårbare grupper, der ikke havde givet deres samtykke, for det meste sorte og fattige. Samtidig blev intetanende ingeniørstuderende brugt til at sprede sprayene. (2)

Som Seattle Times skrev: “For omkring et årti siden fandt Lisa Martino-Taylor ud af, at en lille gruppe amerikanske forskere, hjulpet af førende akademiske institutioner, udviklede våben ved hjælp af radioaktive materialer [ ].
[ ] “Ukendte mennesker [] i hele USA, såvel som dele af England og Canada, blev udsat for potentielt dødeligt materiale gennem friluftssprøjtning, indtagelse samt injektion” [ ]
“Målgruppen var i de fleste tilfælde de mest sårbare i samfundet,” fortalte Martino-Taylor. “De ramte børn. Det var rettet mod gravide kvinder i Nashville. Folk, der var syge på hospitaler. De udpegede afdelinger i staten. Og de var rettet mod minoritetsbefolkninger.”
Bogen er en opfølgning på hendes afhandling fra 2012, som fandt, at regeringen gennemførte hemmelige test af zinkcadmiumsulfid i et fattigt område i St. Louis i 1950’erne og 1960’erne. [ ]
[ ] tests i Nashville i slutningen af 1940’erne involverede at 820 fattige og gravide hvide kvinder fik en blanding under deres første prænatale besøg, som inkluderede radioaktivt jern, sagde Martino-Taylor. Kvinderne blev valgt uden deres vidende. Blodprøver blev udført for at bestemme, hvor meget radioaktivt jern, der var blevet absorberet af moderen, og babyernes blod blev testet ved fødslen. Lignende test blev udført i Chicago og San Francisco, sagde Martino-Taylor.” – Seattle Post“En kvinde, der var vidne til denne kemiske test, Mary Helen Brindell, 73, husker, at hun legede udenfor på sin gade, da hærens fly overøste hendes nabolag med et fint hvidt stof. Brindell led af bryst-, skjoldbruskkirtel-, hud- og livmoderkræft gennem hele sit liv. Hendes søster døde af en sjælden kræft i spiserøret. Bogen beskriver også test i Berkeley, Chicago, Rochester, NY og Oak Ridge, TN, involveret injicering af uvidende patienter med den radioaktive isotop plutonium-239.” (3)

Martino-Taylors rapport fra 2012 om test i St. Louis var bekymrende nok til at udløse en militærundersøgelse. Undersøgelsen fandt ifølge artiklen dog ingen beviser for, at St. Louis-testen udgjorde en sundhedstrussel.
Det var hverken første eller sidste gang, at den amerikanske regering godkendte rædselsvækkende eksperimenter på intetanende amerikanere.

Udnyttelse af intetanende universitetsstuderende som “Energiambassadører”
I sin bog identificerer Lisa Martino-Taylor ’kompartmentalisering’, hvor ikkeinformerede individer bruges i en bestemt dagsorden. De er også ofre, som uforvarende kan blive gerningsmænd.
I National Grid Smart Meter-pilotprogrammet i Worcester MA pralede forsyningsvirksomheden med, at de brugte universitetsstuderende til at “være samfundets udadvendte ansigt” for dermed at mindske modstanden mod programmet. Indsatsen betød bl.a. en tidligere bar blev omdannet til det, der blev kendt som “Propaganda Pub”. Beboerne blev inviteret til fremvisning af smarte hjemme-enheder, som de højst sandsynligt aldrig ville kunne købe i et helt liv.
Som en aktivist bemærkede – byens indbyggere havde brug for lave elregninger, og ikke den komplekse faktureringstid med kritiske spidsbelastningsperioder, der diskriminerede skifteholds lavindkomstarbejdere, mens velhavende kunder med swimmingpoolpumper og centralt klimaanlæg fik lave takster.
Studenter ambassadørerne, som troede, at de var en udvalgt gruppe, der arbejdede ved klimaindsatsens frontlinjen, var blot uvidende bønder.
“I 2012 offentliggjorde National Council of State Legislators en rapport (4) fra Utilities Telecom Council, der hævdede at der ingen negative virkninger var fra smarte målere.” De citerede eksperter er tobaksforskere.
Original artiklen:
*) https://www.naturalblaze.com/2021/12/emf-rf-5g-iout-tracking-endangered-species-with-rf-mistaking-data-collection-for-conservation-and-exploiting-students.html

Kilder:
1) ’Behind the Fog’ er den første dybdegående, omfattende undersøgelse af USA’s radiologiske våbenprogram fra den kolde krig. Bogen undersøger kontroversielle militær-sponsorerede undersøgelser og feltforsøg med radioaktive “simulanter”, der udsatte amerikanske civile for stråling og andre farlige stoffer uden deres viden eller samtykke under den kolde krig. Selvom vestlige biologiske og kemiske våbenprogrammer er blevet analyseret af en række forskere, afviger ’Behind the Fog’ fra de øvrige, idet USA’s radiologiske våbenprogram generelt har været ukendt for offentligheden. Martino-Taylor dokumenterer den koordinerede indsats fra en lille gruppe militærvidenskabsmænd, der fremmede et firstrenget hemmeligt program af menneskelige strålingsstudier, der var rettet mod intetanende amerikanere til militære formål fra den kolde krig. Embedsmænd gjorde det muligt at hemmeligholde disse projekter, ved at indlejre klassificerede undersøgelser i andre undersøgelser og gennem direkte bedrag. Agenturer og akademiske partnerskaber avancerede, støttede og skjulte undersøgelserne for den brede offentlighed, som i sidste ende fungerede som uvidende testpersoner.
Lisa Martino-Taylors omfattende forskning belyser et mørkt kapitel af regerings hemmeligheder, det militær-industrielle-akademiske kompleks og storstilede organisatoriske uregelmæssigheder i amerikansk historie. I sin kritiske tilgang undersøger ’Behind the Fog’ effektivt de mekanismer, der tillader uregelmæssigheder i stor skala at finde sted i det moderne samfund.
https://www.amazon.com/dp/1138239674?tag=natblaze-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
2) https://vintagenewsdaily.com/u-s-performed-radiation-experiments-on-its-own-citizens-new-book-reveals/
3) https://www.seattletimes.com/nation-world/cold-war-radiation-testing-in-us-widespread-author-claims/
4) https://www.ncsl.org/documents/energy/Oldak_PPT.pdf
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
https://nejtil5g.dk/naar-elektronikken-bliver-til-vaaben/

Protester mod de elektroniske våben

Protester fra bl.a. 44 lokale organisationer omgør indsættelsen af dræberrobotter i San Fransisco 👍

Forslaget, som blev vedtaget for nylig af San Fransisco’s lovgivere, tilsynsrådet, ville have givet politiet adgang til robotter, der kan dræbe.

I en sekundær afstemning (7. dec. 2022), der normalt er forbeholdt bestyrelsens beslutninger, besluttede de at omstøde deres stemme. Hård kritik Forslaget har været udsat for hård kritik fra bla. 44 lokale organisationer. (1)

Demonstranter og flere uenige bestyrelsesmedlemmer var ligeledes samlet på trappen til rådhuset for at opfordre byen til at omgøre sin beslutning.

Dr. Catherine Connolly fra gruppen Stop Killer Robots udtalte til BBC, at tiltaget er en “glidebane”, der kan distancere mennesker fra at dræbe. (2)

Det oprindelige forslag vil nu blive raffineret eller helt skrottet.

På den anden side af San Francisco Bay har Oakland Police Department droppet et lignende forslag efter offentlig modreaktion. (3) Kun i ekstreme situationer Politiet har argumenteret for, at robotterne kun ville blive brugt under ekstreme omstændigheder.

En talsmand for politiet i San Fransisco (SFPD) sagde, at “robotter potentielt kunne udstyres med eksplosive ladninger for at bryde befæstede strukturer, der indeholder voldelige, bevæbnede eller farlige emner”.

De udtalte også, at robotterne kunne bruges til at “uskadeliggøre eller desorientere voldelige, bevæbnede eller farlige mistænkte, der udgør en risiko for tab af liv”.

Fortilfælde
I 2017 underskrev daværende præsident Donald Trump en ordre, der genoplivede Pentagon-programmet, efter at hans forgænger, Barack Obama, begrænsede det i 2015, delvist udløst af forargelse over brugen af militært udstyr under protester i Ferguson, Missouri, efter skuddrabet på Michael Brown.

Dødbringende robotter har allerede været i brug i andre dele af USA. I 2016 brugte politiet i Dallas, Texas, en robot bevæbnet med C-4 sprængstof til at dræbe en snigskytte, der havde dræbt fem betjente og såret flere flere. (4)

Robothund
En robothund sluttede sig til de menneskelige medlemmer af New Yorks Politi’s (NYPD) svar på en huslig tvist i en almen boligbygning på Manhattan. Videoen er fra april 2021.
Se video: https://youtu.be/z4hQ87u6S40

Kilder:
1) https://www.activistpost.com/2022/12/44-local-organizations-stand-against-sfpds-killer-robots.html
2) https://www.bbc.com/news/technology-63883235
3) https://apnews.com/article/police-san-francisco-government-and-politics-d26121d7f7afb070102932e6a0754aa5
4) https://apnews.com/article/306f6f3700a749459f3bc221fc447568

Havana syndromet

Mikrobølgevåben, som kan forårsage det såkaldte Havana syndrom, findes, fortæller eksperter.

Bærbare mikrobølgevåben, som kan forårsage de mystiske bølge af hjerneskader hos amerikanske diplomater og spioner (det såkaldte “Havana Syndrome”), er blevet udviklet i flere lande gennem de seneste år, bekræfter førende amerikanske eksperter.

Et amerikansk selskab udviklede tilbage i 2004 prototypen til ​​et sådant våben til marinekorpset. Våbnet, der havde kodenavnet Medusa, (1) var udviklet så det kunne være i en bil samt have en “midlertidig uarbejdsdygtig virkning”, dog “med lav sandsynlighed for dødsfald eller permanent skade”. Det skriver The Guardian 2. juni 2021. (2)
Der er ingen beviser for, at udviklingen blev ført ud over prototypefasen, og en rapport om dette stadium er endvidere blevet fjernet fra den amerikanske flådes websted.

USA påberåber sig etiske overvejelser
Forskere med kendskab til projektet fortæller, at det var etiske overvejelser, om at undgå menneskelige eksperimenter, der bidrog til, at projektet blev skinlagt – men de udtalte, at en sådanne overvejelse derimod ikke havde holdt USA’s modstandere tilbage, bl.a. Rusland og muligvis Kina.
James Giordano, som er senior stipendiat inden for bioteknologi, biosikkerhed og etik ved US Naval War College, blev udnævnt som rådgiver for regeringen i slutningen af ​​2016, efter at omkring to dusin amerikanske diplomater begyndte at blive syge i Havana. (3) Senere deltog han i en vurdering for US Special Forces Command om, hvilke lande der havde udviklet teknologien, og hvor langt de var kommet.
”Det er blevet klart, at noget af det arbejde, der blev udført i det tidligere Sovjetunionen, blev taget op igen af ​​Rusland samt dets allierede,” sagde Giordano. Han tilføjede, at Kina også har udviklet målrettede energi devices til at teste strukturen i ​​forskellige materialer med en teknologi, der kan tilpasses som våben. Den anden store bølge af hjerneskader blandt amerikanske diplomater og efterretningsofficerer fandt sted i Kina i 2018. (4)

Frekvenser, der forstyrrer hjernen uden de brændende fornemmelser
Giordano, der ikke kan give detaljer om, hvilke lande, der har udviklet, hvilke typer enheder, udtalte, at de nye våben brugte mikrobølgefrekvenser, som er i stand til at forstyrre hjernens funktioner uden at give nogen brændende fornemmelse.
”Dette var vigtigt – og ret skræmmende – for os, fordi det repræsenterede et stadie i udviklingen og forfinelsen af disse typer instrumenter, som det hidtil ikke var anset muligt at opnå,” sagde han.
Hvis en amerikansk modstander har formået at minimere den målrettede energi teknologi, som er nødvendig for fra lang afstand at kunne påføre vævsskader, er det en sandsynlig forklaring på at sådanne våben har kunnet føre til Havana Syndromet.

Effekterne
Mere end 130 amerikanske embedsmænd fra statsministeriet, CIA og det nationale sikkerhedsråd (NSC) har lidt af symptomer, herunder svimmelhed, tab af balance, kvalme og hovedpine, der først blev identificeret i Cuba. Virkningen på nogle af ofrene har været yderst alvorlige og langvarige. (5)
Nogle af de seneste hændelser har involveret NSC-embedsmænd, der oplever lammende symptomer i dagslys i Washington. Udenrigsministeriet, CIA og Pentagon har alle indledt efterforskning, men er endnu ikke kommet til konklusioner. En National Academy of Sciences-rapport i december fandt, at skaderne på Havana Syndrome sandsynligvis var forårsaget af “rettet pulseret radiofrekvensenergi”. (6)

Der kræves ikke megen plads eller udstyr
Skeptikere har hævdet, at et våben, der er i stand til over længere afstand at påføre hjerneskader, ville være al for besværligt at bruge i byområder.
James Lin, som førende amerikansk autoritet indenfor biologisk indflydelse fra elektromagnetisk stråling, udtaler, at det ikke er nødvendigt med et stort apparat for at kunne fokusere energien på et mindre område, opvarme det et minut samt forårsage “en termoelastisk trykbølge”, der bevæger sig gennem hjerne, og forårsager beskadigelse af det bløde væv. Det kræver ikke megen plads eller udstyr for at kunne gøre det.” (7)
Målet for trykbølgen ville oprindeligt opleve en lyd. Mange af de amerikanske diplomater, spioner, soldater og embedsmænd, hvis symptomer undersøges som en del af Havana Syndrome-undersøgelsen, rapporterede da også, at de havde hørt mærkelige lyde ved angrebets begyndelse.

Hvem står bag?
Selvom mange amerikanske embedsmænd og ofre mener, at Rusland står bag angrebene, er der indtil videre ingen overbevisende beviser for, at Moskva er ansvarlig. I nogle tilfælde rapporteres russiske militære efterretningskøretøjer (GRU) at have været tæt på stedet for et tilsyneladende angreb. Men det ville ikke være usædvanligt, at GRU fulgte efter amerikanske embedsmænd.
Russerne har bestemt en lang historie med at bruge mikrobølgeteknologi mod amerikanske diplomatiske missioner. Ambassaden i Moskva viste sig at være badet i mikrobølgestråling i 1960’erne og i begyndelsen af ​​1970’erne, selvom den bagvedliggende hensigten aldrig var tydelig. ( 8 ) Episode blev en skandale, da det viste sig, at den amerikanske regering havde tilbageholdt oplysningerne for sine egne diplomater.
På samme tid brugte USA selv enorme beløb på at udvikle sine egne styrede energivåben, både laser- og mikrobølgebaserede.
Mark Zaid, en advokat, der repræsenterer nogle af ofrene for Havana Syndrome, har en dias fra en CIA-briefing, tilbage fra 1960’erne eller 1970’erne, som viser, en bygning der rammes af mikrobølger fra en nabo konstruktion. Zaid fortæller, at diaset var blandt de personlige genstande, som en afdød agent efterlod. (9)
Kilder:
1) https://web.archive.org/web/20080409063721/http://www.navysbirprogram.com/NavySearch/Summary/summary.aspx?pk=F5B07D68-1B19-4235-B140-950CE2E19D08
2) https://www.theguardian.com/science/2021/jun/02/microwave-weapons-havana-syndrome-experts
3) https://www.theguardian.com/world/2017/aug/25/us-embassy-havana-unexplained-cases-of-hearing-loss-cuba
4) https://www.theguardian.com/world/2018/jun/07/sonic-attack-fears-as-more-us-diplomats-fall-ill-in-china
5) https://www.theguardian.com/us-news/2021/may/13/havana-syndrome-brain-injury-130-incidents
6) https://www.nationalacademies.org/news/2020/12/new-report-assesses-illnesses-among-us-government-personnel-and-their-families-at-overseas-embassies
7) https://ieeexplore.ieee.org/ielx7/7397573/8000303/09366412.pdf
8) https://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Signal
9) https://www.theguardian.com/world/2021/may/02/havana-syndrome-nsa-officer-microwave-attacks-since-90s

Omkring 200 amerikanere formodes påvirket af det såkaldte “Havana syndrom.”

Syndromet blev opkaldt efter de uforklarlige angreb, der først blev rapporteret fra Cuba i 2016. Angrebene skulle angiveligt have fundet sted i mindst 14 lande: Rusland, Kina, Taiwan, England, Østrig, Tyskland, Australien, Polen, Georgien, Usbekistan, Kirgisistan, Colombia og USA.

Målrettet bestråling med mikrobølger
Artiklen fra det norske TV2 (1) giver eksempler på konkrete oplevelser som ansatte på ambassader, Det Hvide Hus og andre steder i USA har haft. Omkring 200 amerikanske embedsmænd, ansatte i efterretningstjenesten, FBI og diplomater samt deres familier er blevet syge eller har tegn på hjerneskader (2).
Symptomerne omfatter permanente høreskader, susen for ørerne, svær hovedpine, søvnløshed, taleproblemer, svimmelhed, kvalme, balanceforstyrrelser samt hjerneskader.
En rapport fra United States Academy of Sciences konkluderede i december 2020, at målrettet bestråling med mikrobølger sandsynligvis var årsagen til, at amerikanske diplomater og spioner blev syge. (3)
Både Trump- og Biden-administrationen er blevet kritiseret for at gøre for lidt og for sent. På det seneste har Kongressen dog truffet foranstaltninger og krævet, at der gøres noget. “Det er uacceptabelt, at ofrene ikke har modtaget tilstrækkelig sundhedspleje,” har det f.eks. lydt fra senator Jeanne Shaheen som har sikret de skadelidte 30 millioner dollars.

Spionage og elektroniske våbensystemer
Ifølge Politico (4) er en af hypoteserne, at den russiske militære efterretningstjeneste GRU står bag det. Den retningsbestemte mikrobølgestråling kan have været brugt til at spionere smartphones eller computere, og samtidig forårsager alvorlige sundhedsskadelige virkninger.
Ifølge eksperterne gennemførte Sovjetunionen og Rusland omfattende forskning i mikrobølgevåben under den kolde krig. I 1976 offentliggjorde U.S. Military Intelligence Agency (DIA) en rapport (5), der gennemgik Sovjetunionens forskning i de biologiske virkninger af radiobølger og mikrobølger. Ifølge DIA-rapporten blev der forsket i metoder, der kunne sætte folk ud af spillet, ved at gøre dem syge, påføre nerveskader og hjerteanfald.

Allan Frey’s forskning
Mikrobølger, med en intensitet langt lavere end den amerikanske sikkerhedsgrænse, kan havde en indvirkning på hjernens funktion hos mennesker og dyr. Den amerikanske rapport henviser til Allan Frey’s forskning. Frey opdagede i 1961, at mikrobølger kan skabe flere effekter, såsom “indbildte lyde” bl.a. i form af smertefulde høje smæld. (6)
Rapporten nævner også muligheden for, at blod-hjerne barrieren kan blive påvirket. Denne barriere beskytter hjernen mod skadelige stoffer fra blodbanen.

“Moskva-signalet”
Da rapporten blev offentliggjort, havde de amerikanske myndigheder undersøgt foruroligende sundhedsskader hos personalet på ambassaden i Moskva gennem flere år. Tilbage i 1962, blev ambassaden scannet for skjulte mikrofoner. Her opdagede sikkerhedspersonalet, at mikrobølger var rettet mod bygningen. Bestrålingen af ambassaden blev døbt “Moskva-signalet”. (7)
Russerne benægtede, at de stod bag og hævdede, at de høje koncentrationer af mikrobølger i ambassadebygningen måtte skyldes amerikanernes eget spionageudstyr på taget.
Amerikanerne tog dog ikke russernes benægtelser for gode varer. I 1952 havde de opdaget “The Thing” – det skjulte aflytningsudstyr, en passiv hulrumsresonator, monteret i det nationale våbenskjold, der var givet som en gave til den amerikanske ambassadør i 1945. Enheden sendte dog ikke signaler, før der blev rettet elektromagnetiske stråler mod den, hvilket gjorde det vanskeligt at opdage aflytningen.

Havana syndrom og de aktuelle grænseværdier
Man skulle tro at konsekvenserne af bestråling med mikrobølger med en langt lavere intensitet end den nuværende amerikanske grænseværdi skulle få de amerikanske myndigheder til at genoverveje grænseværdierne. Ikke mindst set i lyset af at det også blev påvist at blod-hjerne barrieren kan blive påvirket.
I USA mente den føderale telemyndighed, FCC, ikke, at der var behov for nogen justering af grænseværdien fra 1996. En føderal ankedomstol har nu tvunget FCC til at tage sine argumenter for ikke at ændre grænseværdien op til revision. Fremtiden må vise, hvor magtfuld teleindustrien er. (8)

Kilder:
1) https://www.tv2.no/nyheter/14135121/
2) https://www.nbcnews.com/politics/national-security/many-200-americans-have-now-reported-possible-symptoms-havana-syndrome-n1274385
3) https://www.nationalacademies.org/news/2020/12/new-report-assesses-illnesses-among-us-government-personnel-and-their-families-at-overseas-embassies
4) https://www.politico.com/news/2021/05/10/russia-gru-directed-energy-486640
5) https://www.dia.mil/FOIA/FOIA-Electronic-Reading-Room/FOIA-Reading-Room-Nuclear-Biological-and-Chemical/FileId/39946/
6) https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_auditory_effect
7) https://foreignpolicy.com/2017/08/25/the-secret-history-of-diplomats-and-invisible-weapons-russia-cuba/
8 ) https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/864126197833432/

USA: Føderale agenturer efterforsker mindst to hændelser herunder et nær Det Hvide Hus i november 2020. Hændelserne ligner de angreb, der ramte snesevis af ansatte på amerikanske ambassader i udlandet – det såkaldte “Havana syndrom”.

Det skriver CNN den 29. april. (1) Særlig det faktum, at et angreb har fundet sted tæt på Det Hvide Hus, er særlig alarmerende. Hændelsen, der fandt sted nær Ellipse, den store ovale græsplæne på den sydlige side af Det Hvide Hus, gjorde en National Security Council-embedsmand syg. Ved en tidligere episode fra 2019 (2) rapporterede en embedsmand fra Det Hvide Hus et lignende angreb, mens hun gik med sin hund i en forstad i Virginia lige uden for Washington.

På baggrund af de rapporterede symptomer begyndte embedsmænd hurtigt at undersøge hændelsen som et muligt “Havana syndrom” -angreb. “Havana syndrom” refererer til de uforklarlige symptomer, som amerikansk personale på Cuba oplevede i slutningen af ​​2016 – med klager, der inkluderer ørepropper, svimmelhed, dunkende hovedpine og kvalme, undertiden ledsaget af en uidentificeret “skarp retningsstøj.”
Det har ifølge CNN længe svirret med rygter i Washington om lignende hændelser i USA. Mens de nylige episoder omkring Washington ser ud til at ligne de tidligere angreb på diplomater, CIA-officerer og andet amerikansk personale, der arbejdede i Cuba, Rusland og Kina, (3) har efterforskere ikke bestemt, om de nye hændelser er forbundet med dem, der har fundet sted i udlandet, eller hvem der kan stå bag dem.

Efterretningsvæsenet og forsvaret har været tilbageholdende med at tale offentligt om hændelserne, tilbage fra 2016 og 2017 og nogle af dem, der blev påvirket, har offentligt klaget over, at CIA ikke tog sagen alvorligt nok.

En rapport fra marts fra National Academy of Sciences fandt, at “målrettet, pulserende elektromagnetisk stråling” var den mest sandsynlige årsag til de mærkelige symptomer. (4) Selvom rapporten blev omhyggeligt skrevet så den ikke overdrev sine opdagelser, kom den dog med nogle af de klareste offentlige beviser til dato for, at hændelserne kunne være angreb, og at årsagen til lidelserne var “pulserende” eller “målrettet” stråling.
Nogle medarbejdere er blevet alvorligt såret efter de påståede angreb, hvor mindst en CIA-officer blev tvunget til at gå på pension sidste år og diagnosticeret med en traumatisk hjerneskade. (5)
Kilder:
1) https://edition.cnn.com/2021/04/29/politics/us-investigating-mysterious-directed-energy-attack-white-house/index.html
2) https://www.gq.com/story/cia-investigation-and-russian-microwave-attacks
3) https://edition.cnn.com/2018/03/02/politics/us-embassy-cuba-staff-reductions-attacks
4) https://edition.cnn.com/2020/12/05/health/head-injuries-us-diplomats-government-study/index.html
5) https://edition.cnn.com/2021/03/16/opinions/silent-wounds-walter-reed-hospital-treatment-polymeropoulos/index.html

‘Havana-mysteriet’: Den amerikanske efterretningstjeneste anerkender nu også elektromagnetisk overfølsomhed (EHS)

En klassificeret ekspertrapport udarbejdet for den amerikanske efterretningstjeneste er nu blevet offentliggjort – om end meget af teksten er redigeret. Rapporten som først var hemmeligstemplet var klar i september 2022 og hedder Anomalous Health Incidents: Analysis of Potential Causal Mechanisms.

Undersøgelsen konkluderer, at de mere end 1000.2016 diplomater fra USA, der var udstationeret i årene 2016-2018 i Havana (Cuba), i Guanzhou (Kina) og i Indien og var udsat for mystiske “Anomalous Health Incidents” (AHI), som kom fra mikrobølgestråling – uden at grænseværdierne blev overskredet. Mange blev syge resten af deres liv.

Du kan læse en gennemgang af rapporten her:
https://nejtil5g.dk/havana-mysteriet-amerikanske-efterretningstjenester-staar-ogsaa-inde-for-elektrisk-overfoelsomhed/

Mere om ‘Havana-syndromet’: Blev diplomaterne i virkeligheden syge af deres egne sendere

Fortællingen om de amerikanske diplomaterne der blev syge af mikrobølge stråling, har gået verden rundt og medier i USA skriver om at Rusland i 68 år ustraffet har bestrålet amerikanske-diplomater.
Men spørger Einar Flydal, blev de i virkeligheden bestrålet og syge af deres eget udstyr, f.eks. satellit-telefoner, 5G-mobiler, eller Wi-Fi-sendere? (1)
En ny analyse fra 2019
En spansk forsker tog Moskva-signalet op igen for et par år siden (Martinez 2019). Her får vi historien igen og dataene fra undersøgelserne bliver analyseret på ny med nu med et større tidsperspektiv. (2)
Analysen viser ganske klart at ambassadepersonalets sundhedsproblemer skyldtes mikrobølgestråling – selv om strålingen var svagere end USA’s grænseværdier (men kraftigere end grænseværdierne i Sovjetunionen). Hvorfor skulle sovjet sætte bestrålingen i gang? Ingen ved hvorfor sovjet skulle igangsætte bestrålingen, men en spekulation gik ud på at det var for at advare USA mod de høje grænseværdier og for at få en international aftale mod brug af mikrobølger som våben (Schjelderup 1975).
Bestrålingen gentager sig i 2020
I 2020 opstod problemet igen. Nu var det ambassadepersonalet ved USA’s ambassader i Guanzhou, Kina, og i Havanna på Cuba som fik alverdens sundhedsplager. USA nedsatte et føderalt forskningsråd med top-forskere. Deres konklusion var at symptomerne som helhed klart indikerede at årsagen var eksponering af mikrobølge stråling. (3) (4)Aviser og politikere var hurtigt ud med at anklage værtslandene for at drive spionage ved hjælp af mikrobølgesendere eller radarer, eller for at angribe personalet. Der er ikke publiceret målinger som viser eksponeringsniveauet eller hvilken slags stråling man fandt. Noget der skulle let både at måle og identificere. Og nu det ene sted efter det andet Men nu viser det sig at USA’s diplomater får de samme problemer det ene sted efter det andet.
Da CIA chefen William Burns for nylig var i Indien, blev en person i følgegruppen dårlig med symptomer på mikrobølgesyge, ifølge CNN. I august måtte vicepræsident Kamala Harris udsætte en rejse til Vietnam fordi flere personer ved USA’s ambassade i Hanoi havde fået lignende symptomer og to diplomater skulle evakueres. Der kommer endda rapporter om syge diplomater fra venligtsindede lande som Tyskland, Østrig og USA selv.
Kan USA indrømme egne fejl?
Som Einar Flydal skriver, så er det ganske enkelt en politisk umulighed for USA at indrømme overfor sin egen udenrigstjeneste at personalet bliver syge af strålingen fra deres eget udstyr, samt fra eksponering der er svagere end grænseværdierne.
Samtidig er det umuligt at fortsætte med at påstå at strålingen skyldes fjendtlige handlinger, uden at der fremlægges en eneste måling, og i strid med konklusionerne fra eksperter. USA har mast sig op i et strålebeskyttelses hjørne – og mange lande vil følge efter.
Kilder:
1) https://steigan.no/2021/09/havana-syndromet-blir-diplomatene-syke-av-sine-egne-sendere/
2) Du kan finde original analysen her på engelsk:
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2018-0061/html
Du finder analysen oversat til norsk her:
https://einarflydal.com/2021/09/29/havana-syndromet-blir-diplomatene-syke-av-sine-egne-sendere/
3) https://einarflydal.com/2020/12/09/stralingen-i-havanna-guangzhou-og-moskva-forskerveteran-advarer-mot-5g/
4) https://einarflydal.com/2020/12/11/rapporten-om-bestralingen-av-usa-diplomatene-viser-bloffen-om-5g/ Referencer:
CIA officer suffers ‘Havana syndrome’ symptoms on India trip – reports, RT, 21 Sep, 2021. https://www.rt.com/usa/535399-cia-india-havana-symdrome/
– CIA ‘removes Vienna boss’ over Havana syndrome outbreak,
https://www.bbc.com/news/world-europe-58675144
– Cuban researchers say ‘no scientific evidence’ for US’ ‘Havana Syndrome’ claims, RT, 13 Sep, 2021, https://www.rt.com/news/534749-cuba-scientists-reject-havana-syndrome/
– Martinez, Jose A.: «Den epidemiologiske studien av «Moskva-signalet» – 40 år etter», norsk oversettelse ved Paul Arthur Ingebretsen og Einar Flydal, av originalen The “Moscow signal” epidemiological study, 40 years on, Rev Environ Health 2019;34(1):13-24.
https://doi.org/10.1515/reveh-2018-0061
-Schjelderup, Vilhelm: Elektromagnetismen og livet, Tanum, 1975

Havana syndrom: Til forsvar for crickets (fårekyllinger), del 1, 2 og 3.

Del 1 Havana syndrom og bestråling af diplomater; 1950’erne, 1970’erne, 2000’erne. Afsnittet behandler den historiske rekord vedrørende Moskva-signalet, og vurderingen fra et rådgivende udvalg til det amerikanske militær, der lyder senest hørt og optaget af sårede diplomater (Havana-syndromet), var crickets (fårekyllinger).
Ifølge en afklassificeret rapport fra det amerikanske udenrigsministerium er den “mest sandsynlige kilde” til det mystiske “Havana-syndrom” crickets (fårekyllinger),
JASON Group, er en uafhængig organisation af forskere, der har rådgivet den amerikanske regering siden den kolde krig, de gennemførte en undersøgelse i 2018, der pegede på crickets som kilden til det mystiske syndrom. JASON-forskere anfægtede teorien fra National Academies of Science (NAS) om, at mikrobølger er det “mest plausible” våben, og tilføjede i deres rapport, at det er “meget usandsynligt”, at soniske stråler var involveret i hændelserne – og beskyldte i stedet for, de “psykogene” virkninger af gruppehysteri.”

Del 2: Trådløs stråling, høreproblemer og Havana. Lyn McLean fra EMR Australia, der præsenterer bekymringer for, at nogle mennesker “hører” mikrobølgestråling.
For nylig offentliggjorde Dr. James Lin et dokument, der beskriver det fascinerende fænomen ‘mikrobølgehørelse’, hvor folk opfatter trådløs stråling som en klikkende, summende, lynende, kvidrende eller bankende lyd eller endda som en melodi. Det kan forekomme, når forsøgspersoner udsættes for en bred vifte af frekvenser – fra hundreder af megahertz til flere gigahertz. Desuden forekommer det, ikke kun hos mennesker, men også hos nogle dyrearter (såsom rotter).

Del 3: Havana-syndrom, interne elektriske felter, Kilohertz-frekvenser, cellesignalering og underbærebølger. Paul Harding diskuterer den uerkendte synder og sandsynlig skadeforvolder: kunstige interne elektriske felter introduceres af kilohertz-frekvenser, der kører på subcarrierbølger, i både kablede og trådløse applikationer.
Mange andre end diplomater oplever negative helbredseffekter, herunder invasiv lyd, der er forbundet med både trådløse og kablede teknologier, herunder forsyningsnettet. Dette inkluderer den pludselige, akutte indtræden af symptomer forbundet med installationen af solenergi, trådløse forsyningsmålere og kommunikationsteknologier til strømforsyning.
Andre arter end mennesker udviser negative påvirkninger som følge af hyppige eksponeringer, som ikke kan afvises som psykisk sygdom og ‘nocebo’. Se for eksempel David Stetzers vidneudsagn for Michigan Attorney General vedrørende skader på mælkeproduktionen af mælk og de økonomiske konsekvenser. for landmænd, og 2022-rettens afgørelse i Frankrig, hvor køer også kom til skade, herunder dødsfald.

Diverse links vedr. Havanna Syndromer:

https://multerland.wpcomstaging.com/2022/09/25/special-report-on-the-havana-syndrome/

https://multerland.wpcomstaging.com/emf-links/humans/havana-syndrome/

Bioelektromagnetiske våben

Et våbensystem, der fungerer med lysets hastighed, der kan dræbe, torturere, slavebinde samt undgå afsløring.

Artikel af Harlan Girard, Director of the International Committee for the Convention against Offensive Microwave Weapons, First published 24/01/06.
Se mere om Girard her: https://www.transformation.dk/www.raven1.net/mcf/v/girard1.htm

Det ultimative våben Elektromagnetiske våben fungerer med lysets hastighed; de kan dræbe, torturere og trælle; men offentligheden er stort set uvidende om, at de eksisterer, fordi disse våben fungerer som skjult og efterlader ingen fysiske beviser. Elektromagnetiske våben er blevet testet på mennesker siden 1976. Ved bredt at sprede de ufrivillige menneskelige testpersoner og kraftigt angribe deres troværdighed har det været muligt for USA at gå videre med disse menneskelige eksperimenter uhindret af diskussioner eller kritik, endsige modstand. . Dette ultimative våbensystem er i øjeblikket i brug i Irak. US Air Force og Marine Corps omtaler det som ”aktiv benægtelsesteknologi”, som om det blev brugt udelukkende til forsvar, men det er det ikke (se boks 1).

Boks 1:
Sandheden om “aktiv benægtelsesteknologi”
Der er kun ét elektromagnetisk spektrum. Atomvåben frigiver en hel del ioniserende stråling i højfrekvensområdet over synligt lys, hvor strålingens energi er i stand til at bryde kemiske bindinger. Ioniserende stråling anerkendes generelt for at forårsage kræft. Det amerikanske militær har gjort den ikke-ioniserende stråling under det synlige område, mikrobølgerne og radiobølgerne, der bruges i mobiltelefoner og telekommunikation til et våben. Den amerikanske regering har strengt benægtet, at der kan være sundhedsfarer ved ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling, både som et forsvar for den ufrivillige menneskelige forskning, den har udført i mange år, men endnu ikke har erkendt, og for at afholde andre lande fra at udvikle lignende våben. Den eneste biologiske virkning af ikke-ioniserende stråling, som den amerikanske regering har anerkendt i mange år, er opvarmning, og derfor karakteriserer den “aktiv benægtelsesteknologi” som den, der producerer smerte ved pludselig opvarmning af huden; men sådan fungerer det ikke.

Læsning af hjernebølger og mindkontrol
I 1959 forelagde Saul B. Sells, en professor i socialpsykologi ved et mindre amerikansk universitet, et forslag til Central Intelligence Agency (CIA) om at bygge den mest sofistikerede elektroencefalografimaskine, der ville have en integreret beregningskapacitet til at analysere og forhåbentlig, giver mening om hjernebølgerne, den registrerede. Med andre ord foreslog professoren at lave en maskine, der kunne fortælle CIA, hvad en person tænkte, om personen ønskede at videregive disse oplysninger eller ej. CIA godkendte projektet i 1960 og tilføjede noget biblioteksforskning med fem mål. Det femte mål for forskningen var “Teknikker til aktivering af den menneskelige organisme ved hjælp af fjernelektroniske midler”. Hele opgaven blev derefter kendt som MKULTRA-delprojekt 119, hvor MKULTRA var CIAs berygtede mindkontrol program. Det var baseret på den fejlagtige opfattelse, at sovjet allerede havde midlerne til at kontrollere sindet, hvilket USA måtte indhente så hurtigt som muligt. Dokumenterne vedrørende MKULTRA-delprojekt 119 opbevares nu i National Security Archives (en ikke-statlig organisation) ved George Washington University i Washington, D.C. [1]. John Marks, forfatter af The Search for the Manchurian Candidate: The CIA and Mind Control, (Times Books, New York, 1979) donerede MKULTRA-dokumenterne; hans bog blev genudgivet af W.W. Norton & Company, Inc., New York, 1991 og er stadig i tryk. Project Bizarre fulgte MKULTRA-delprojekt 119 i 1965. Formålet med Bizarre var at registrere og analysere det komplekse mikrobølgesignal, der angiveligt sendes på den amerikanske ambassade i Moskva af sovjet fra en bygning på tværs af gaden. Det interessante ved Project Bizarre er, at mens USA indtil i dag har benægtet, at der kunne være skadelige helbredseffekter af mikrobølgestråling, mistænkte man straks, at ”Moskva-signalet” producerede en række sundhedseffekter hos ambassadens personale, især hos de efterfølgende ambassadører, på hvis kontor det blev hævdet, blev signalet overført til. På samme tid som udenrigsministeriet testede ambassadepersonale for DNA-skader produceret af Moskva-signalet, følte det sig begrænset fra at klage til sovjet, fordi kraften i deres signal var en lille brøkdel af, hvad USA sagde var en sikker, menneskelig eksponering niveau. Journalist Barton Reppert har skrevet den mest autoritative beretning om Moskva-signalet [2]. (Redaktørens note: DNA-brud fra eksponering for mobiltelefoner er blevet bekræftet i nyere laboratorieforskning [3, 4] (Science in Society 24).)

Konvertering af lyd til mikrobølger
I 1973 udførte Joseph C. Sharp, en eksperimentel psykolog ved Walter Reed Army Institute of Research, et eksperiment, der var afgørende for udviklingen af ​​det torturudstyr, der sendes til Irak i dag. Han lod James Lin oprette udstyr i sit laboratorium, der konverterede lydbølgeformen til mikrobølgestråling, der gjorde det muligt for ham at høre sig selv vokalere navnene på numrene fra et til ti i hovedet og omgå mekanismen i hans egne ører. Dette særlige eksperiment blev aldrig offentliggjort, men er nævnt i Lins bog, Microwave Auditory Effects and Applications, udgivet i 1978 [5]. Eksperimentet er bekræftet i US patent 6 587 729, “Apparat til hørbar kommunikation af tale ved hjælp af radiofrekvenshøreeffekten” [6]. Dette patent er for en forbedret version af apparatet, der blev brugt i laboratorieeksperimentet fra 1973, udstedt den 1. juli 2003 og tildelt luftvåbnets sekretær. Det giver videnskabelig bevis for, at det er muligt at høre truende stemmer i ens hoved uden at lide af paranoid skizofreni. Hvorfor er dette patent blevet offentliggjort åbent på et tidspunkt, hvor den amerikanske regering praktiserer en vis hemmeligholdelse, der konkurrerer med Stalins Kreml? Jeg har intet tilfredsstillende svar, bortset fra at sige, at apparatet i patentet allerede er blevet afløst af udstyr, der opnår den samme effekt på langt mere sofistikerede måder. Det blokerer de normale hukommelses- og tankeprocesser ved hjælp af fjernelektroniske midler, samtidig med at det leverer falske, forvrængede og / eller ubehagelige minder og forslag ved hjælp af en proces kaldet “syntetisk telepati”. Udstyret, der producerer syntetisk telepati, kaldes undertiden ”indflydelsesteknologi”. Mens stemmer og visioner, dagdrømme og mareridt er de mest forbløffende manifestationer af dette våbensystem, er det også i stand til at lamme det menneskelige subjekt ved at begrænse hans / hendes normale bevægelsesområde og forårsage akut smerte svarende til større organsvigt eller endda død, og forstyrrer normal funktion af nogen af ​​de menneskelige sanser. Med andre ord kan enhver af torturerne, som ordene Guantanamo Bay er blevet synonyme med, opnås ved hjælp af fjerntliggende, elektroniske midler.

Torturinstrumenter
Påvirkningsteknologi er også i stand til at overtale emnerne om, at deres sind læses, at deres intellektuelle ejendom bliver plyndret og endda kan motivere til selvmord eller drab på familie, venner og kolleger. I årene med den såkaldte ”Krig mod narkotika” (som gik forud for ”Krigen mod terrorisme”) forsvandt breve, som de ufrivillige mennesker havde skrevet eller var ved at modtage regelmæssigt, fra posten, som om regeringen havde en enorm skjult drift gennem postkontorer over hele landet. Da George Herbert Walker Bush blev præsident (i1989), blev forekomsten af ​​medarbejderdrab i postkontorerne så stor, at udtrykket “at gå i posten” begyndte at erstatte det almindeligt anvendte udtryk for “at blive skør”. Drabet af kolleger på andre arbejdspladser begyndte også at kræve mere medieopmærksomhed [7]. Jeg skønner, at omkostningerne ved at fængsle et menneske i sin egen krop og anvende utrættelig tortur er US $ 5 000 000 til $ 10 000 000 om året (se nedenfor). Ved “utrættelig tortur” mener jeg netop det. Da der ikke er nogen synlige beviser tilbage af dette nye torturudstyr såsom skader på huden, er det muligt at torturere de ufrivillige mennesker i 24 timer om dagen, 365 dage om året. Dette kan gøres og gøres selv i jul og påske [8]. Jeg nåede frem til mit skøn over omkostningerne ved test / brug af elektromagnetiske våben på et menneskeligt emne ved at besøge en kabel-tv-kanal, der har specialiseret sig i salg af varer 24 timer i døgnet. Jeg stillede spørgsmålstegn ved antallet af krævede tekniske medarbejdere, deres arbejdstid og løninterval; også antallet af sikkerhedspersonale, der kræves for at forberede programmeringen til udsendelse. Jeg spurgte ikke om prisen på elektronik og den tidsplan, hvormed den afskrives. Jeg har estimeret en afskrivningsomkostning, der er inkluderet i mit skøn over omkostningerne ved at torturere et ufrivilligt menneske i et år. Tortur er en arbejdskrævende virksomhed. Hvilket mål kan retfærdiggøre denne investering? Kunne det være noget så sindssygt som at herske over verden ved at trælle de mere folkerige landes demokratiske regeringer? Dette mål er bestemt i overensstemmelse med De Forenede Staters foragt for og fjendtlighed over for FN, de internationale konventioner og pagter, som de har ratificeret i fortiden og sædvanlig international lov [9]. Den 1. marts 2001 annoncerede Marine Corps et nyt ikke-dødbringende våben, “aktiv benægtelsesteknologi”. Det producerer enorm smerte ved angiveligt at koge vandmolekylerne i den menneskelige hud uden at skade selve huden. Som beskrevet i en artikel offentliggjort i New Scientist anvender den pulserende elektromagnetisk stråling med en frekvens på 95 GHz med en rækkevidde på ca. 600 meter [10]. Der har været flere nye rapporter i magasinet i 2005, herunder en offentliggjort i juli [11], der beskriver frivillige, der deltager i test for at bestemme, hvor sikkert ADS-våbenet (Active Denial System) ville være, hvis det blev brugt i reel crowd-control. ADS-våbenets stråle blev rapporteret at forårsage smerte inden for 2 til 3 sekunder og bliver “utålelig efter mindre end 5 sekunder”. Aktiv benægtelsesteknologi er hjørnestenen i det system, der anvendes til at torturere 2.000 personer i privatlivets fred i deres eget hjem, ikke kun i USA, men overalt i verden, uanset hvor lande har underskrevet Status of Forces-aftaler med De Forenede Stater [12]. Påstand om tortur blev først modtaget fra lande, som USA har et specielt efterretningsdelingsforhold med, dvs. Det Forenede Kongerige, Canada, Australien og New Zealand. Derefter begyndte rapporter at ankomme fra de erobrede lande, hvor USA stadig har et stort antal tropper stationeret, dvs. Tyskland og Japan. Da Frankrig sluttede sig til NATO’s militære arm i slutningen af ​​90’erne, begyndte vi at modtage beskyldninger om tortur i Frankrig. For nylig er vi begyndt at modtage beskyldninger om tortur fra Indien, hvor amerikanske virksomheder er begyndt at outsource, ikke kun hjælpelinjer, men også programmering [13]. Og så er der tilfældet med Rusland, hvor de ufrivillige, menneskelige emner for torturforsøg ser ud til at være mange og velorganiserede. Jeg har fået at vide pålideligt, at enhver russisk videnskabsmand, der kunne tale engelsk, nu har fundet et hjem i et amerikansk universitet eller regeringslaboratorium. Dette er plausibelt i betragtning af den hyppigt udtrykte amerikanske bekymring for, at sovjetiske æraeksperter inden for atomvåben og biologisk krig kan finde beskæftigelse i Iran. Det er en kendsgerning, at den amerikanske hær i slutningen af ​​2. verdenskrig fejede gennem Tyskland i en operation kaldet Project Paperclip, hvor han især rekrutterede nazistiske raketforskere og eksperter inden for luftfartsmedicin. Nogle andre forskere blev rekrutteret simpelthen for at fratage Sovjetunionen denne ressource. Så hvad er der blevet af de sovjetiske forskere, der ikke talte engelsk?

Noter og referencer:

 1. List of MKULTRA Unclassified Documents (including subprojects), The National Security Archive, November 27, 2002, http://www.nemasys.com/rahome/library/programming/mkultra.shtml
 2. “The Moscow Signal – the zapping of an embassy: 35 years later, the mystery lingers”, Barton Reppert, Associated Press, May 21, 1988. This wire report was published in a number of newspapers on May 22, 1988 including, in particular, the Houston Chronicle.
 3. Ho MW. Mobile phones and brain damage. Science in Society 2004, 50-51. https://www.i-sis.org.uk/isisnews.php
 4. Ho MW. Electromagnetic fields, leukaemia and DNA damage. Science in Society 2004, 52-53. https://www.i-sis.org.uk/isisnews.php
 5. Lin J. Microwave Auditory Effects and Applications, Charles C. Thomas, Publisher; Springfield, IL. 221 pp., 1978.
 6. U.S. Patent 6,587,729 “Apparatus for audibly communicating” granted July 1, 2003 to James P. O’Loughlin who assigned the patent to the United States of America as represented by the Secretary of the Air [Force] (Washington, D.C.). This patent may easily be retrieved at www.uspto.gov
 7. See for instance, “Going Postal” by Mark Ames at www.softskull.com/ detailedbook.php?isbn=1-932360-82-4.
 8. In depth interviews with approximately 200 persons carried out by the author over the past 15 years.
 9. Persons looking for a more thorough explication of the Bush Administration’s plan for world domination will find it at www.newamericancentury.org; the documents I find of particular interest are the Statement of Principles www.newamericancentury.org/statementofprinciples .htm signed by Jeb Bush, the President’s brother and Governor of Florida, Dick Cheney, Vice President of the United States, and Donald Rumsfeld, Secretary of Defense – among other luminaries. The other item of particular interest is a document titled “Rebuilding America’s Defenses” www.newamericancentury.org/rebuildingamericas defenses.pdf.
 10. “Microwave beam weapon to disperse crowds”, Jeff Hecht, New Scientist, 29 October 2001, 26.
 11. “Details of US microwave-weapon tests revealed”, David Hambling, New Scientist, 22 July 2005, 26.
 12. On March 7, 1966, France declared its intent to regain “full sovereignty [over] French Territory – in other words, no longer to accept the presence of foreign units, installations or bases in France falling in any respect under the control of authorities other than French authorities” and told NATO to comply or leave not later than April 1, 1967. NATO’s leaders elected to relocate its troops and abandoned its many military installations in France. After the NATO withdrawal, France remained a member of NATO but did not officially participate in its military command until 1995, when President Chirac agreed that French troops in Bosnia would operate inside the NATO military command system for this peacekeeping mission. France has since signed a Status of Forces Agreement that has made it possible for the United States to engage in the protracted extra-judicial killing of French citizens by American military personnel operating without diplomatic cover.
 13. See for instance, www.computerworld.com/softwaretopics/software/story/ 0,10801,92493p4,00.html
 14. My source for this is contained in the September 1994 issue of “Periscope”, newsletter of the Association of Former Intelligence Officers, page 5. I do not know where Admiral Harvey got his information from but I have no doubt his information is reliable. The association is predominantly retired officers of the CIA.
 15. “Maximum pain is the aim of new US weapon”, David Hambling, New Scientist 2 March, 2005 www.newscientist.com/channel/mech-tech/mg18524894 and “Police toy with ‘less lethal’ weapons,” Daivd Hambling, New Scientist, 2 March 2005, www.newscientist.com/article.ns?.id=dn7326&print=true.
 16. “Method and system for generating sensory data onto the human neural cortex.” This invention solves the problems of surgical implants by “providing a non-invasive system and process for generating/projecting sensory data (visual, audio, taste, smell or touch) within/onto the human neural cortex”. United States Patent 6 536 440 has been assigned to the Sony Corporation and may be viewed at http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&S.
 17. Israel may use sound weapon on settlers, Associated Press, June 10, 2005. www.globalsecurity.org/org/news/2005/050610-sound-weapon.htm

Kilde:
https://www.i-sis.org.uk/BW.php

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.