Sundhedsrisici ved 5G

En række artikler om farerne ved ved 5G, se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/advarsler-og-farer-ved-5g/
Generelt om sundhedskonsekvenser ved elektromagnetisk stråling se mere her:
https://nejtil5g.dk/category/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Lever vi i et demokrati?
https://nejtil5g.dk/lever-vi-i-et-demokrati/

Indhold:
Introduktion
Ingen ved hvilken risiko 5G udgør for menneskers sundhed.
– Dariusz Leszczynski
– Millimeterbølger
– Martin L. Pall
– Telenor
– Ingen hjernestudier har undersøgt 5G
Men noget ved vi alligevel
– Oversigt
– STOA: 5G’s sundhedseffekter og miljøpåvirkninger
– Dr. Fiorella Belpoggi’s rapport til STOA (2021): Sundhedseffekten ved 5G
– Dr. Arno Thielens rapport til STOA (2021): Miljøpåvirkninger af 5G
– 5G-netværket kan ikke klassificeres som sikker
– Det Hollandske Sundhedsråd
– Alvorlige sundhedseffekter af 5G mobilnetværksteknologi under virkelige forhold
– Pulserende bølger eller sinus bølger
– Forskningsprojekt igangsat i Tyskland: Millioner til 5G-forskning af huden
– Alexander Lerchl

Introduktion

EU’s forskningsrapport om 5G: Stråling vil sandsynligvis forårsage kræft.

Mona Nilsson gennemgår i Nya Dagbladet konklusionen i den nye rapport til Europa-Parlamentet fra Dr. Fiorella Belpoggi og hendes kolleger.
I en betænkning til Europa-Parlamentet konkluderes det, at forskning viser, at mikrobølgestråling fra mobiltelefoner sandsynligvis vil forårsage kræft, og at det er helt klart, at stråling skader mænds frugtbarhed og muligvis kvinders reproduktionsevne.
Rapporten fra Dr Fiorella Belpoggi, BSC, PhD, og hendes kolleger (1) på det prestigefyldte Ramazzini Institute i Italien er dateret juli 2021. Forskerne gennemgik og vurderede al forskning i kræft og reproduktive virkninger udført siden 2011, hvor IARC klassificerede mobil stråling som “muligvis kræftfremkaldende.” Udgangspunktet har været den igangværende udvidelse af 5G.
I alt har forskerne under en søgning i PubMed- og EMF Portal-databaserne fundet 7.866 videnskabelige artikler på det undersøgte forskningsområde.

Forskerne har opdelt resultaterne i to forskellige frekvensområder, som 5G vil bruge:

 1. Lavere frekvenser 450-6000 MHz. Disse frekvenser bruges ud over 5G også til 4G, 3G, 2G, WiFi, Bluetooth og meget mere.
 2. Højere frekvenser 24-100 GHz. Disse frekvenser vil hovedsageligt blive brugt inden for få år for 5G. De kaldes også millimeterbølger.

Konklusioner
Samlet set drager rapporten følgende konklusioner vedrørende stråling fra 5G og tidligere generationer af mobiltelefonsystemer:
Kræft

 1. 450 – 6000 MHz: Disse frekvenser er sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker.
 2. 24-100 GHz: Der er ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af disse højere frekvenser, der anvendes til 5G.

Reproduktive virkninger og udviklingsforstyrrelser

 1. 450-6000 MHz: Klar dokumentation for indvirkning på mandlig fertilitet. Mulig indvirkning på kvinders fertilitet. Mulig indvirkning på fostrets udvikling og nyfødte.
 2. 24 GHz-100 GHz: Der er ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af disse højere frekvenser, der anvendes til 5G.

Forskerne fremhæver det faktum, at siden IARC klassificerede mobil stråling som “muligvis kræftfremkaldende” i 2011, har to store dyreforsøg udført på NTP (USA) (3) og Ramazzini Institute (Italien) begge vist, at mobil stråling forårsager kræft. NTP-undersøgelsen anvendte effekter, der gælder for mobiltelefoner, og Ramazzini-instituttet udsatte dyrene for virkninger, der var tilladt i Sverige og mange andre lande fra basestationer. Begge undersøgelser viste, at strålingen forårsagede en øget forekomst af tumorer svarende til auditive nervetumorer samt hjernesvulst gliom.
Ramazzini-undersøgelsen, der blev offentliggjort i 2018, drog følgende konklusioner: (4)
“RI-fundene om langt felteksponering for RFR er i overensstemmelse med og styrker resultaterne af NTP-undersøgelsen om nærfelteksponering, da begge rapporterede en stigning i forekomsten af tumorer i hjernen og hjertet i RFR-eksponerede Sprague-Dawley rotter. Disse tumorer er af samme histotype af dem, der observeres i nogle epidemiologiske undersøgelser af mobiltelefonbrugere. Disse eksperimentelle undersøgelser giver tilstrækkelig dokumentation til at kræve en revurdering af IARC’s konklusioner vedrørende RFR’s kræftfremkaldende potentiale hos mennesker.
Anbefalinger
På baggrund af ovenstående konklusioner anbefaler forskningsgruppen foranstaltninger som anført nedenfor:

 1. Udvikle sikrere mobiler, der udsender mindre stråling og kan kun bruges i en vis afstand fra kroppen.
 2. Revurdere eksisterende ICNIRP-benchmarks, som har vist sig at være utilstrækkelige til at beskytte mod kræft og reproduktive virkninger.
 3. Tage skridt til at reducere eksponeringen generelt. Prioriter fiber- og kabelforbindelse. Indføre områder, der er fri for mobil stråling, efter samme princip som røgfrie zoner for at beskytte mod passiv eksponering og beskytte de dele af befolkningen, der er særligt følsomme.
 4. Undersøg virkningerne af højere frekvenser 6-100 GHz, før de introduceres som en del af 5G. Virkningerne på dyrelivet og planterne og på mennesker bør undersøges. Indførelsen af teknologier, der anvender disse højere frekvenser uden forudgående forskning i potentielt skadelige virkninger, betyder, at der udføres et eksperiment på befolkningen og miljøet, hvis konsekvenser er helt ukendte.
 5. Fremme oplysningskampagner om risici og fordele ved 5G.

Kilder:
1) https://nyadagbladet.se/halsa/eu-forskarrapport-om-5g-troligt-att-stralningen-orsakar-cancer/
2) EU-parlamentet STOA: Health Impact of 5G. Current state of knowledge of 5G-related carcinogenic and reproductive/developmental hazards as they emerge from epidemiological studies and in vivo experimental studies: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf
3) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2018/09/11/expertpanel-klara-belagg-for-att-mobilstralning-orsakar-cancer/
4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530389/

Ingen ved hvilken risiko 5G udgør for menneskers sundhed.

Dariusz Leszczynski

Problemet med spørgsmålet om, hvilken risiko 5G udgør for menneskers sundhed, er, at “Ingen ved det”, udtaler Dariusz Leszczynski, ekspert i molekylærbiologi og adjungeret professor ved University of Helsinki, Finland, til Euronews.
Forsikringerne om sikkerhed vedrørende 5G-udsendt stråling er udelukkende baseret på antagelsen om, at lave mængder af stråling er sikre, ikke på biomedicinsk forskning,” tilføjede han.
Specifikt ligger spørgsmålstegnet over virkningerne af de millimeterbølger, de ekstremt høje frekvenser, 5G vil udnytte: “Vi ved ikke, hvad de vil betyde i praksis for vores immunsystem.”
“Højfrekvente bølger trænger kun nogle få millimeter ind i kroppen, hvilket bruges som et “der er ingen grund til bekymringer”-kort fra industrien – men vores hud er det største organ i kroppen og er knyttet til adskillige ting, herunder immunrespons,” forklarer Leszczynski.
https://www.euronews.com/2019/03/26/what-are-the-health-risks-associated-with-a-5g-network

‘Brief Opinion on 5G and Health’

af Dariusz Leszczynski, Maj 2019.
Artiklen er ikke en omfattende gennemgang af spørgsmålet, men peger på de vigtige spørgsmål, der er forbundet med implementeringen af 5G-teknologien.
Uddrag:
“Den nuværende igangværende implementering af 5. generation af den trådløse kommunikationsteknologi (5G) bliver mødt med stor entusiasme fra telekommunikationsindustrien og de nationale regeringer og offentligheden. Der er dog også en vis modstand fra befolkningsdelen på forskellige steder over hele kloden. Modstanden mod implementering af 5G skyldes usikkerheden om, hvorvidt stråling, der udsendes af 5G-netværk og -anordninger, vil have nogen sundhedsmæssige effekter på menneskers sundhed og miljøpåvirkning på fauna og flora.
Forfatteren af ​​denne ‘korte opinion’ betragter den hurtige anvendelse af 5G-teknologien som for tidlig i forhold til den meget begrænsede videnskabelige forskning vi har om effekter af lavt niveau eksponering for sub-millimeter- og millimeterbølger, som f.eks. udtrykt i de sidste punkter i konklusionerne fra de inviterede forelæsninger.”
“Betydningen af ‘forskning, der ikke er foretaget’ for at udvikle politikker for sundhedsbeskyttelse
Viden er ikke kun et sæt fakta, som vi kender, men det er også gåde om dette, hvad vi ikke ved. Det blev godt præsenteret af Donald Rumsfeld, USA’s forsvarsminister i sin NATO -briefing den 6. juni 2002:
“Der er ting, vi ved, som vi ved. Der er kendte ubekendte. Det vil sige, at der er ting, som vi nu ved, vi ikke ved. Men der er også ukendte ubekendte. Der er ting, vi ikke ved, vi ikke ved.”
Denne beskrivelse af viden, eller ‘hvad vi ved’, gælder ikke kun for militæret, men gælder også meget godt for videnskaben generelt. Erklæringen forklarer, at vores viden ikke kun er det sæt af fakta, vi kender, fordi vi har undersøgt dem, men det understreger også betydningen af viden om usikkerhed, viden om, hvad vi ikke ved, og hvad der er begrænsninger af vores viden.
“Trådløs 5G -teknologi – en blanding af gammelt og nyt
5G trådløs kommunikationsteknologi består af dele af de allerede anvendte 3G- og 4G-teknologier, der vil blive suppleret med ny teknologi, der anvender millimeterbølger til hurtig overførsel af de store datamængder. I begyndelsen vil 5G -teknologien ekspandere til frekvenser under 6GHz. Senere vil 5G også bruge frekvenserne 6-30 GHz og millimeterbølger 30-300 GHz. I øjeblikket frigøres spektrum af millimeterbølger på 26 GHz (område 24,25-27,5 GHz) og 28 GHz (område 26,5-29,5 GHz) i Europa til 5G-brug.
Derfor, når vi diskuterer mulige helbredseffekter af 5G-teknologien, er det nødvendigt at diskutere, hvad vi allerede ved om sundhedseffekter, der potentielt kan skyldes de tidligere 2G-, 3G- og 4G-teknologier og den nye tilføjelse til blandingen, 5G’s millimeterbølgefrekvenser.
Selvom selve 5G -teknologien hurtigt udvikles og kommercialiseres, synes problemet med den mulige sundhedsmæssige påvirkning af den udsendte stråling marginaliseret og ligefrem afvist.
De alvorlige, ubestemt af videnskabelig forskning, sundhedsrelaterede problemer med 5G (millimeterbølger) er:

 • Hurtigt udviklende trådløs teknologi kommercialiseres med sundhedssikkerhed baseret snarere på antagelser end på biomedicinsk videnskabelig forskning
 • I øjeblikket gives tilladelser til implementering af teknologi er udelukkende baseret på den formodede mangel på sundhedsfare og ikke på den videnskabeligt dokumenterede sundhedsforskning
 • Den potentielt falske antagelse om sikkerhed forårsager, at forskning i menneskers sundhedsfare ikke finansieres og udføres
 • Der forskes ikke i teknologiens indvirkning på menneskers livsmiljø (fauna og flora)”

De nye-millimeterbølger
Meget begrænset biomedicinsk forskning indikerer et potentielt farligt udfald fra millimeterbølger for mennesker og for miljøet. Der er alvorlige begrænsninger af biomedicinsk forskning på millimeterbølger:

 • Det vigtigste problem er det meget lave antal udførte biomedicinske undersøgelser. Specialiseret database EMF Portal (www.emf-portal.org) viser ca. 200 undersøgelser. ORSAA’s specialiserede database viser ca. 90 undersøgelser. Nogle (få snesevis) af yderligere undersøgelser er mulige at finde i PubMed -databasen.
 • Mangel på human epidemiologi og dyretoksikologiske undersøgelser
 • Mangel på undersøgelser, der undersøger reaktioner fra menneskelig fysiologi på eksponering (frivillige studier af mennesker)
 • Manglende undersøgelser af kroniske eksponeringer, der sandsynligvis er de vigtigste, fordi strålingseksponeringen har lav effekt
 • Manglende undersøgelser, der undersøger co-effekter af kemikalier og millimeterbølgestråling

Et vigtigt problem for evalueringen af ​​de knappe eksperimentelle data skyldes ikke kun det begrænsede antal tilgængelige undersøgelser, men også det faktum, at undersøgelserne stammer fra et meget lille antal forskningsgrupper. Der er en klar mangel på replikationsundersøgelser, der ville bekræfte de oprindelige fund igen.”
Betydning af eksponering af menneskelig hud
I sammenligning med 1G-4G eksponeringer vil millimeterbølger, der bruges i 5G, kun trænge ned til hudens dybde. Denne lille penetrationsdybde bør ikke betragtes som en indikator for, at millimeterbølgeeksponeringer automatisk kan afvises som meningsløse for menneskers sundhed. Det er en misvisende antagelse, utilstrækkelig i betragtning af viden om menneskelig hudfysiologi.
Millimeterbølger, der trænger ind i huden, kan og vil sandsynligvis have biologiske virkninger på hudcellerne såvel som på mikroberne, der lever på huden. Menneskelig hud er det største immunresponsorgan i menneskekroppen. Dets korrekte funktion reguleres ikke kun af den mangfoldige variation af menneskelige hudceller, men også af den mangfoldighed af forskellige mikrober, der lever på huden. Menneskelige hudceller og samtidig eksisterende mikrober regulerer og modulerer ikke kun huden, men også hele kroppens fysiologi.”
Sammenfattende konklusioner
Introduktion af 5G -teknologien vil dramatisk ændre menneskers eksponering for trådløs stråling. Fordi sub-millimeter- og millimeterbølgerne effektivt absorberes af regn og tåge, af løv, af bygningsvægge, skal basestationerne indsættes meget tæt langs gaderne og inde i bygningerne, herunder individuelle lejligheder. Implementering af netværkerne for selvkørende biler vil ikke kun kræve en tæt indsættelse af basestationerne langs gaderne, men også f.eks. fældning af træer for at fjerne millimeterbølger, der absorberer løv. Dette er indtil videre de få eksempler på alvorligheden af ​​virkningen af ​​de 5G-teknologier, der bliver implementeret nu (ved hjælp af sub-millimeter-bølger; 6 – 30 GHz) og de fremtidige 5G-applikationer (ved hjælp af millimeter-bølger; 30 – 300 GHz). Alt dette betyder, at mennesker vil blive udsat for meget tætte lave strålingsniveauer, som vi ikke ved, hvad sundhedsvirkninger kan have.
Hidtil indsamlet videnskabeligt evidens tyder på, at de kræftfremkaldende virkninger af strålingen fra 2G-, 3G- og 4G-teknologierne bør omklassificeres og må betragtes som sandsynligt kræftfremkaldende for mennesker, gruppe 2A i IARC-skalaen.
Manglende forskning i virkningerne af sub-millimeter- og millimeter-bølger udelukker, at man kan drage nogen vidtrækkende konklusioner om sundhedseffekterne for mennesker, fauna og flora.
Der bør gøres en indsats for at evaluere menneskers individuelle følsomhed over for strålingen fra 5G-teknologierne, herunder 3G- og 4G-teknologier og millimeterbølgeteknologierne. Der er ingen videnskabelig grund til, at eksponeringerne for trådløs stråling ikke ville aktivere individuel følsomhed i en del af den menneskelige befolkning. Der er et velkendt, og videnskabeligt veletableret, fænomen med den individuelle sensitivitet (Foray et al. 2012. Radiology 264:627-631). Individuel følsomhed betyder, at forskellige personer på grund af de genetiske og de epigenetiske forskelle mellem mennesker har forskellig følsomhed over for den samme eksponeringsfaktor (stråling eller kemikalier). Fænomenet med den individuelle følsomhed over for stråling er velkendt for ioniserende stråling (Bourguignon et al. 2005. Eur J Nucl Med Mol Imaging 32:229-246; Bourguignon et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 32:351-368), til ikke-ioniserende ultraviolet stråling (Rees JL. 2004. Am J Hum Genet 75: 739-751; Kelly et al. 2000. J Exp Med 191: 561-566) og til ultralyd (Barnett et al. 1997. Ultrasound Med Biol 23:805-812). Derfor er det videnskabeligt begrundet at formode (antage), at den individuelle følsomhed også eksisterer for de trådløse eksponeringer. De væsentlige, men stadig ubesvarede spørgsmål er imidlertid:
(i) hvilke niveauer af trådløs stråling, der tolereres uden negative sundhedsvirkninger af størstedelen af ​​befolkningen, og
(ii) hvad er de fysiologiske forudsætninger for de højere følsomhed over for trådløs stråling. Provokationsmetoden skal udskiftes. Det er på høje tid at stoppe forskningsindsatsen fokuseret på provokationstests, være af lav følsomhed og producere subjektive data og gå videre til den fysiologi-baserede forskning. Fysiologiske undersøgelser, der undersøger molekylære responser af menneskelige væv og organer på EMF -eksponeringer, vil give bevis for individuel følsomhed og grundlag for yderligere forskning (Leszczynski 2014. Front Public Health 2:50).” https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2019/05/31/leszczynski-brief-opinion-on-5g-and-health/

Review of 5G mm-waves’ effects on skin,

by D. Leszczynski.
“I november 2019, under min foredragsturné i New Zealand (Auckland, Hawke’s Bay, Wellington & Nelson), har jeg kort præsenteret det meget begrænsede videnskabelige bevis for de mulige effekter af millimeterbølger af 5G på hud og hudceller.
For nylig har jeg skrevet en gennemgangsartikel, der præsenterer den hidtil udførte forskning om virkningerne af mm-bølger på huden, og den vil snart blive offentliggjort i det peer-reviewede tidsskrift ‘Reviews in Environmental Health’. Så snart artiklen er tilgængelig online, findes der et passende link på BRHP.
Foreløbig er her sammendraget af artiklen, et citat fra diskussionsafsnittet og den endelige konklusion af anmeldelsen.
“:

Physiological effects of millimeter-waves on skin and skin cells: An overview of the to-date published studies

by Dariusz Leszczynski
ABSTRACT of the REVIEW
Den i øjeblikket igangværende installation, hvis 5. generation af den trådløse kommunikationsteknologi, 5G-teknologien, har genindstillet sundhedsdebatten omkring den nye slags stråling, der vil blive brugt / udsendt af 5G-enheder og netværk – millimeterbølgerne. Det nye aspekt af 5G-teknologien, der er bekymrende for nogle af de fremtidige brugere, er, at både antenner og enheder kontinuerligt vil være i en meget nær tilknytning til brugernes organer. Hud er det eneste organ i den menneskelige krop udover øjnene, der vil blive direkte udsat for mm-bølgerne i 5G-teknologien. Imidlertid består det videnskabelige bevis for millimeterbølgernes mulige virkninger på hud og hudceller i øjeblikket kun af ca. 99 undersøgelser. Dette indikerer klart, at det videnskabelige bevis for de mulige virkninger af millimeterbølger på mennesker er utilstrækkeligt til at udtænke videnskabsbaserede eksponeringsgrænser og til at udvikle videnskabsbaserede menneskelige sundhedspolitikker. Den tilstrækkelige forskning er ikke blevet foretaget, og derfor bør der overvejes forsigtighedsforholdsregler for udbredelsen af ​​5G, inden det tilstrækkelige antal kvalitetsforskningsundersøgelser vil blive gennemført og sundhedsrisikoen eller manglen på den videnskabeligt fastlagt.

https://www.degruyter.com/view/journals/reveh/ahead-of-print/article-10.1515-reveh-2020-0056/article-10.1515-reveh-2020-0056.xml
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/08/24/leszczynskis-review-of-physiological-effects-of-mm-waves-on-skin-is-published-ahead-of-print/

Martin L. Pall

5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them.
af Martin L. Pall, PhD, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State University (2018)
Uddrag af resumeet:
Vi ved, at der er en massiv litteratur, som på et højt niveau giver videnskabelig sikkerhed for hver af otte patofysiologiske virkninger forårsaget af ikke-termisk mikrobølgefrekvens EMF-eksponering.
Dette vises i fra 12 til 35 reviews af hver specifik effekt, hvor hvert enkelt reviews gennemgåes som angivet i kapitel 1, der leverer et væsentligt bevismateriale for eksistensen af ​​hver effekt. Sådanne EMF’er:

 1. Angreb på vores nervesystemer inklusive vores hjerner, der fører til udbredte neurologiske / neuropsykiatriske effekter og muligvis mange andre effekter. Disse angreb på nervesystemet er meget bekymrende.
 2. Angriber vores endocrine systemer (de hormonelle). I denne sammenhæng er den vigtigste ting, der gør os funktionelt forskellige fra encellede celler, vores nervesystem og vores endokrine systemer – selv en enkel planariaorm har brug for begge disse. Så konsekvensen af forstyrrelsen af ​​disse to reguleringssystemer er enorme, hvorfor det er en parodi at ignorere disse fund.
 3. Medfører skader med oxidativ stress og fri radikale, som i det væsentlige har centrale roller for alle kroniske sygdomme.
 4. Angriber vores cellers DNA, ved at hvor at skabe brud på enkeltstrenge og dobbeltstrenge i det cellulær DNA og oxiderede baser i vores cellulære DNA. Disse skaber igen kræft samt mutationer i kimlinjeceller, som medfører mutationer i kommende generationer.
 5. Skaber forhøjede niveauer af apoptose (programmeret celledød), begivenheder, der især er vigtige ved at forårsage både neurodegenerative sygdomme og infertilitet.
 6. Forårsager mandlig og kvindelig fertilitet, lavere kønshormoner, lavere libido og giver forhøjede niveauer af spontan abort og som allerede nævnt angribe DNA’et i sædcellerne.
 7. Frembringer overdreven intracellulært calcium [Ca2 +] i og overdreven calciumsignalering.
 8. Angriber cellerne i vores kroppe så det forårsage kræft. Sådanne angreb menes at virke via 15 forskellige mekanismer ved et kræftangreb.

https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards–dr-martin-l.-pall–eu-emf2018-6-11us3.pdf

Martin L. Pall’s egne artikler er udsat for en hvis kritik som du kan læse mere om her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/wi-fi-og-smart-meters/

Telenors 5G-start forårsagede hovedpine
Da Telenor startede 5G fra basestationer på taget til hovedkontoret, fik ansatte i nærområdet hovedpine. Telenor hævder, på trods af de direkte virkninger, at 5G er ufarlig.
I midten af ​​september 2019, lancerede Telenor 5G fra taget på hovedkvarter lige uden for Oslo med to nye 5G-basestationer. Den ene basisstation sender ved 3,6 GHz og den anden sender ved 26 GHz og er en del af et større forskningsprojekt i samarbejde med EU kaldet 5G-VINNI.
Umiddelbart efter starten havde flere ansatte sundhedsmæssige problemer i form af alvorlig hovedpine. Dette ifølge en person, der kontaktede magasinet Resett, og som selv arbejder i området, og hvis kolleger led af hovedpine. Da sundhedsmæssige problemer kom så umiddelbart efter starten af ​​5G, er det rimeligt at antage, at der er en forbindelse, især da 5G-VINNI-basestationen udsender meget stærk stråling, skriver Resett.
https://newsvoice.se/2019/10/telenor-5g-start/
https://resett.no/2019/09/28/telenor-har-satt-opp-nye-5g-master-pa-fornebu-flere-hevder-na-a-ha-hodepine/

Trådløse 5G-kommunikations- og sundhedseffekter – en pragmatisk gennemgang baseret på tilgængelige undersøgelser vedrørende 6 til 100 GHz

af Myrtill Simkó og Mats-Olof Mattsson, sept. 2019
Abstract
Indførelsen af den femte generation (5G) af trådløs kommunikation vil øge antallet af højfrekvente basisstationer og andre enheder. Spørgsmålet er, om sådanne højere frekvenser (i denne anmeldelse, 6-100 GHz, millimeterbølger, MMW) kan have en sundhedseffekt. Denne gennemgang analyserede 94 relevante publikationer, der udførte in vivo- eller in vitro-undersøgelser. Hver undersøgelse var karakteriseret for: studietype (in vivo, in vitro), biologisk materiale (art, celletype osv.), biologisk endepunkt, eksponering (frekvens, eksponeringsvarighed, effekttæthed), resultater og visse kvalitetskriterier. Firs procent af in vivo-undersøgelserne viste respons på eksponering, mens 58% af in vitro-undersøgelserne påviste virkninger. Svarene påvirkede alle biologiske endepunkter, der blev undersøgt. Der var ingen konsekvent sammenhæng mellem effekttæthed, eksponeringsvarighed eller frekvens og eksponeringseffekter. De foreliggende undersøgelser giver ikke tilstrækkelige og tilstrækkelige oplysninger til en meningsfuld sikkerhedsvurdering eller til spørgsmålet om ikke-termiske virkninger. Der er behov for forskning i lokal varmeudvikling på små overflader, f.eks. hud eller øje, og om eventuelle miljøpåvirkninger. Vores kvalitetsanalyse viser, at for fremtidige undersøgelser, der skal være nyttige for sikkerhedsvurdering, design og implementering skal forbedres betydeligt.

De opsummerer følgende i deres konklusion:

For at evaluere og opsummere 6-100 GHz-dataene i denne gennemgang drager vi følgende konklusioner:

 • Med hensyn til mmw’s sundhedsmæssige virkninger i 6-100 GHz-frekvensområdet ved effekttæthed, der ikke overskrider eksponeringsretningslinjerne, giver undersøgelserne ingen klare beviser på grund af modstridende oplysninger fra in vivo- og in vitro-undersøgelserne.
 • Med hensyn til muligheden for “ikke-termiske” virkninger giver de foreliggende undersøgelser ingen klar forklaring på nogen form for virkning af observerede virkninger.
 • Med hensyn til kvaliteten af de fremlagte undersøgelser opfylder for få undersøgelser de minimale kvalitetskriterier til at muliggøre yderligere konklusioner.

Det fremgår at forskningen blev finansieret af Deutsche Telekom Technik GmbH, Bonn, Tyskland, Men forfatterne erklærer at der ingen interessekonflikt er. Finansieringskilderne havde ingen rolle i udformningen af undersøgelsen; i indsamling, analyser eller fortolkning af data i manuskriptets skrivning eller i beslutningen om at offentliggøre resultaterne.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765906/

Ingen hjernestudier har undersøgt 5G: Det viser ny gennemgang af forskning

Tekst David Wedege
Mange el-overfølsomme i både Danmark og udlandet har bekymret sig over, om udrulningen af 5G kan forværre deres helbredstilstande og gøre det vanskeligere at opholde sig hjemme og i offentlige rum. Forskningen har slet ikke forsøgt at give svar, men videnskaben ved, at radiobølger påvirker hjernen målbart.
Det er visionen med 5G, at højere sendefrekvenser end hidtil skal anvendes til telefoni og til trådløst internet, men hvad siger forskningen om helbredsrisici ved telekommunikationens nye frekvenser?
En forskergruppe fra Estland har undersøgt forskningslitteraturens svar i et statsfinansieret estisk forskningsprojekt (1), og forskerne finder, at ingen hjernestudier i hele den videnskabelige forskningslitteratur har undersøgt, om kommende nye 5G-signaler kan have indvirkning på hjernen.

Presserende forskningsbehov
De såkaldte pionerfrekvensbånd i 5G, som udbredes senere i Danmark, er de frekvensområder, som ikke hidtil har været brugt til mobiltelefoni og trådløst internet.
De skal sende mellem mobiltelefon og mobilmast på frekvenser som 3,5 Gigahertz og 26 Gigahertz, men ingen forskning har undersøgt radiobølgers effekter på hjernen på frekvenser over 2,5 Gigahertz, viser den estiske undersøgelse.
Derfor konkluderer forskerne, at der er “presserende behov for både teoretisk og eksperimentel undersøgelse af 5G”. Og især de højeste frekvensområder som 26 GHz, der vil blive udrullet senere i 5G’s levetid som netværksgeneration.
Forskningslitteraturen kan altså ikke besvare, om signaler fra kommende 5G-antenner har indvirkning på menneskehjernen.

Konklusionen er hørt før
Flere gange før har videnskabelige forskningsgennemgange dumpet det sundhedsvidenskabelige grundlag for at kunne udrulle ny 5G-teknologi.I 2020 offentliggjorte Sundhedsrådet i Holland en forskningsgennemgang om 5G (2) og rettede i samme ombæring en række forespurgte anbefalinger til Hollands lovgivende parlament.
Sundhedsrådet i Holland konkluderede, at ingen relevant forskning havde undersøgt, om frekvensbåndet 26 GHz er forbundet med helbredseffekter.
Forskningskomitéen bag den hollandske rapport advarer derfor imod at udrulle 26 GHz-båndet i 5G, før forskning har afklaret, om der er risiko forbundet med det.

Minder om depressionstegn
Den estiske forskergruppe bag den seneste 5G-rapport har også undersøgt mobilsignalers indvirkning på hjernen i en forskningsgennemgang, som blev offentliggjort i 2021.Det er en etableret videnskabelig kendsgerning, at mobilstråling fra alle tidligere netværksgenerationer har indvirkning på hjernen og kan ændre hjernens elektriske bølger, som kan overvåges med en såkaldt EEG-metode (3).De estiske forskere noterer blandt andet, at der ikke er en nedre grænse for, hvor svag strålingen kan være, før effekten kan ses. Og visse ændringer i hjernebølger hos raske mennesker (ikke el-overfølsomme) kan ligne ændringer, man også observerer hos patienter med depression.

Ikke anerkendt som skadeligt
Den internationale videnskabelige komité, ICNIRP, som fastsætter mobiltelefoners strålingsgrænser, anerkender også fuldt ud hjernebølgeeffekten i sine opdaterede retningslinjer fra 2020 (4).
Alligevel har det ikke medført, at den anbefalede grænseværdi for mobilstråling er blevet strammet.
ICNIRP finder ikke, at der er entydig evidens for, at hjerneeffekten også kan føre helbredsproblemer med sig.

Kilder:
1) Den nye estiske 5G-forskningsrapport: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2022.2026516
2) 5G-rapporten fra Sundhedsrådet i Holland, september 2020: 
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
3) Estisk forskerteam analyserer mobilstrålingens hjernebølgepåvirkning i 2021: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2021.1969055
4) Retningslinjer for ikke-ioniserende stråling fra den internationale forskerkomité, ICNIRP, 2020: 
https://www.icnirp.org/en/publications/article/rf-guidelines-2020.html

Men noget ved vi alligevel

Offentliggjort videnskabelig forskning på 5G, 4G små celler, trådløs stråling og sundhed

Offentliggjort peer reviewed videnskab viser allerede, at de nuværende trådløse teknologier 2G, 3G og 4G – som er i brug i dag f.eks. mobiltelefoner, computere og bærbare teknologier – skaber radiofrekvent eksponering, og udgør en alvorlig sundhedsrisiko for mennesker, dyr og miljøet. Forskere advarer om, at før udrulningen af 5G, forskning i menneskers sundhed virkninger haster skal gøres først for at sikre offentligheden og miljøet er beskyttet.
5G vil ikke kun udnytte de frekvenser, der aktuelt er i brug, men også højere millimeterbølge- og submillimeterbølgefrekvenser. Small cells, der installeres i byerne er normalt 4G-teknologi med en bred vifte af frekvenser. Når vi ser på de sundhedsmæssige konsekvenser af 5G og small cells, ser vi således på forskning i aktuelle teknologier og frekvenser, der er i brug ud over forskning i submillimeter- og millimeterbølger. 5G-standarden er ny, der er ingen undersøgelser, der har set på langvarig eksponering for 5G. Men den nuværende mængde af forskning finde effekter fra den nuværende trådløse teknologi giver nok data for forskerne at opfordre til et moratorium.
Artiklen i Environmental Health Trust bringer en lang række eksempler på hvad vi ved på nuværende tidpunkt inklusiv henvisninger til forskningsartikler m.m.
https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/

STOA: 5G’s sundhedseffekter og miljøpåvirkninger

Den 31. maj 2021 mødtes Europa-Parlamentets panel for fremtiden for videnskab og teknologi (STOA) for at høre en præsentation af to undersøgelser, man havde bestilt om 5G’s sundhedseffekter og miljøpåvirkninger.
De to rapporter er udarbejdet af henholdsvis Dr. Fiorella Belpoggi fra Ramazzini Institute i Italien og Dr. Arno Thielens fra Gent University i Belgien. Begge rapporter er nu tilgængelige.
Links samt resume kan findes her:
https://www.saferemr.com/2020/12/european-parliament-workshop-on-5g.html

Dr. Fiorella Belpoggi’s rapport til STOA: Sundhedseffekten ved 5G

Dr. Fiorella Belpoggi er forskningsleder ved Ramazzini Institute og direktør for Cesare Maltoni Cancer Research Centre, hvor hun har arbejdet siden 1981.
Herunder et hovedresume af rapporten fra Dr. Fiorella Belpoggi (1):
Abstrakt
Den kommende implementering af 5G-mobilnetværk giver mulighed for betydeligt hurtigere mobilbredbåndshastigheder og stadig mere omfattende mobildataforbrug. Tekniske innovationer inkluderer et andet transmissionssystem (MIMO: brug af multiple-input og multiple-output antenner), retningsbestemt signal transmission eller modtagelse (beamforming) og brugen af andre frekvensområder. Samtidig forventes en ændring i eksponering for elektromagnetiske felter (EMF) hos mennesker og miljøet. Ud over dem, der hidtil er anvendt, har 5G-pionerbåndene identificeret på EU-niveau frekvenser på 700 MHz, 3,6 GHz (3,4 til 3,8 GHz) og 26 GHz (24,25 til 27,5 GHz). De første to frekvenser (FR1) svarer til dem, der anvendes til 2G til 4G-teknologier og er blevet undersøgt i både epidemiologiske og eksperimentelle undersøgelser for forskellige slutresultater (inklusive kræftfremkaldende virkning og reproduktive / udviklingsmæssige effekter), mens 26 GHz (FR2) og højere frekvenser er ikke undersøgt tilstrækkeligt for de samme slutresultater.
Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) klassificerede radiofrekvens (RF) EMF som ‘muligvis kræftfremkaldende for mennesker’ (Gruppe 2B) og anbefalede for nylig RF-eksponering til revurdering ‘med høj prioritet’ (IARC, 2019). Siden 2011 er der udført et stort antal undersøgelser, både epidemiologiske og eksperimentelle. Denne gennemgang behandler den aktuelle viden om både kræftfremkaldende og reproduktive / udviklingsmæssige risici ved RF som udnyttes af 5G. Der er forskellige in vivo eksperimentelle og epidemiologiske undersøgelser af RF ved et lavere frekvensområde (450 til 6000 MHz), som også inkluderer de frekvenser, der blev brugt i tidligere generationer ‘bredbånds cellulære netværk, men meget få (og utilstrækkelige) på det højere frekvensområde ( 24 til 100 GHz, centimeter / MMW).
Gennemgangen viser:
1) 5G’s lavere frekvenser (700 og 3600 MHz):
a) tilstrækkelig dokumentation for kræftfremkaldende egenskaber i epidemiologiske undersøgelser;
b) tilstrækkelig dokumentation for kræftfremkaldende egenskaber i eksperimentelle bioassays
c) tilstrækkelig dokumentation for reproduktive / udviklingsmæssige bivirkninger hos mennesker
d) tilstrækkelig dokumentation for reproduktive / udviklingsmæssige bivirkninger hos forsøgsdyr
2) 5G’s højere frekvenser (24,25-27,5 GHz):
Den systematiske gennemgang fandt ingen tilstrækkelige studier hverken hos mennesker eller i forsøgsdyr.
Konklusioner:
1) kræft: FR1 (450 til 6000 MHz): EMF er sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker, især relateret til gliomer og akustiske neuromer; FR2 (24 til 100 GHz): der blev ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af de højere frekvenser;
2) reproduktive udviklingseffekter: FR1 (450 til 6000 MHz): disse frekvenser påvirker klart mandlig fertilitet og muligvis også fertilitet hos kvinder. De kan have mulige bivirkninger på udviklingen af embryoner, fostre og nyfødte; FR2 (24 til 100 GHz): der blev ikke udført tilstrækkelige undersøgelser af ikke-termiske effekter af de højere frekvenser.
Kilder:
1) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

Dr. Arno Thielens rapport til STOA: Miljøpåvirkninger af 5G.

Et litteraturstudie af effekterne af radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering af ikke-humane hvirveldyr, hvirvelløse dyr og planter.

Dr. Arno Thielens er lektor og FWO-postdoktor ved Ghent University, Belgien

Herunder et hovedresume af rapporten fra Dr. Arno Thielens: (1)
Abstrakt
Telekommunikationsnetværk bruger radiofrekvente elektromagnetiske felter for at muliggøre trådløs kommunikation. Disse netværk har udviklet sig over tid og er blevet lanceret i successive generationer. Den femte generation af telekommunikationsnetværk fungerer ved frekvenser, der ikke var almindeligt anvendt i tidligere generationer, hvilket ændrer eksponeringen af vilde dyr for disse bølger. Denne rapport gennemgår litteraturen om eksponering af hvirveldyr, hvirvelløse dyr og planter for radiofrekvente elektromagnetiske felter i forventning om denne ændring.
Gennemgangen viser, at dielektrisk opvarmning kan forekomme ved alle betragtede frekvenser (0,4-300 GHz) og for alle undersøgte organismer. Ved sammenfatningen og diskussionen af resultaterne af en række studier af radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering af vilde dyr viser gennemgangen, at adskillige undersøgelser af virkningerne af radiofrekvent elektromagnetisk felteksponering på hvirvelløse dyr og planter i de betragtede frekvensbånd viser eksperimentelle mangler. Desuden er litteraturen om hvirvelløse og planteeksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter over 6 GHz meget begrænset. Mere forskning er nødvendig på dette område.

Thielens om ICNIRP-retningslinjer
De retningslinjer, der danner grundlag for politikudformning vedrørende RF-EMF-eksponering i de fleste EU-lande, er dem, der er udstedt af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020). Selvom det arbejde, der udføres af ICNIRP, er værdifuldt for politikudformningen, skal det bemærkes, at omfanget af ICNIRP-retningslinjerne er begrænset til mennesker. Disse retningslinjer tager kun hensyn til litteratur om underbyggede biologiske effekter, der er skadelige for menneskers sundhed. ICNIRP-retningslinjerne fokuserer ikke på forebyggelse af uønskede biologiske effekter af RF-EMF-eksponering af dyr, svampe eller planter. For at forhindre miljøeffekter af eksponering for RF-EMF’er bør politikudformning og lovgivning være baseret på videnskabelig litteratur, der fokuserer på RF-EMF-eksponering af ikke-menneskelige hvirveldyr, hvirvelløse dyr, planter, svampe og andre organismer. Derfor, hvis politiske beslutningstagere ønsker at implementere beskyttende politikudformning vedrørende ikke-menneskelige organismer, bør de basere deres beslutninger på andre kilder inden for videnskabelig litteratur, der fokuserer på disse organismer. Det er ikke en ligetil opgave, for som denne gennemgang viser, er der forskningsområder på dette område, som er blevet underudforsket. (se s. 100 i rapporten)

Politikmuligheder
På baggrund af resultaterne af gennemgang formulerer Arno Thielens fire politiske muligheder:
1: En første politisk mulighed kunne være at finansiere forskning i RF-EMF-eksponering af planter, svampe og hvirvelløse dyr ved frekvenser under 6 GHz og at finansiere forskning på ikke-humane hvirveldyr, planter, svampe og hvirvelløse dyr ved frekvenser mellem 6 og 300 GHz. Disse undersøgelser kunne danne grundlag for evidensbaserede politikker vedrørende RF-EMF-eksponering af ikke-humane organismer.
2: En anden politisk mulighed kan være at opfordre til systematisk overvågning af miljømæssige RF-EMF’er, da disse er den vigtigste eksponeringskilde for ikke-humane organismer, og det forventes, at denne eksponering vil ændre sig over tid.
3: En tredje politisk mulighed kunne være en anmodning om at offentliggøre oplysninger om RF-EMF-operationelle aspekter af telekommunikationsnetværket. Dette ville igen sigte mod at kvantificere miljømæssig RF-EMF-eksponering over tid.
4: En fjerde politisk mulighed kan være at kræve indvilligelse af undersøgelser for andre organismer end mennesker, når mobilmaster er installeret i telekommunikationsnetværket. Dette vil forhindre overdreven RF-EMF-eksponering af ikke-menneskelige organismer nær sådanne antenner.
Kilder:
1) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf
Dr. Arno Thielens modtog M.Sc. og Ph.D. grader i ingeniørfysik fra Gent Universitet, Gent, Belgien, i henholdsvis 2010 og 2015. Han var ph.d.-studerende ved Gent Universitets afdeling for informationsteknologi (INTEC) fra 2010-2015, hvor hans forskning fokuserede på elektromagnetisme og personlig eksponeringsvurdering af radiofrekvente elektromagnetiske felter. Han var postdoc i samme gruppe fra 2015 til 2017. Fra 2017-2019 var han postdoc ved Berkeley Wireless Research Center ved University of California, Berkeley, hvor han arbejdede med udviklingen af det menneskelige intranet. I 2018 blev professor Thielens udnævnt til deltidsprofessor ved Gent Universitet. Siden 2020 er han også senior-postdoc ved FWO. Hans primære forskningsinteresser omfatter eksponering af levende organismer for elektromagnetiske felter og trådløs udbredelse i og omkring menneskekroppen.

5G-netværket kan ikke klassificeres som sikker for offentligheden, i betragtning af de potentielle skader, det kan påføre offentligheden.

Det fremgår af en forskningsrapport fra september 2020. (1) Her analyserede man et radiofrekvent strålingsmiljø, som det ville se ud, hvis et mmWave-baseret 5G-netværk blev fuldt ud implementeret i Austin Texas.
Det skriver ‘Environmental Health Trust’ den 12. november 2020. (2)
Forsøget
Forskeren kortlagde først de allerede eksisterende LTE-noder og tilnærmede derefter effekttæthedsniveauerne, som de vil forventes at være i udendørs miljøer, og analyserer deres variationer og overholdelsen af de specificerede eksponeringsgrænser for forskellige transmissionseffekter og sendeantenne.
Man sammenlignede også den udstrålede effekttæthed i det implementerede 5G-netværk med effekttætheds niveauerne i det samme område med effektniveauerne i det aktuelt installerede LTE-netværk.
Varmekort
Forskerne oprettede 2 varmekort, der viser de simulerede effekttætheder før og efter en potentiel 5G-implementering i Austin Texas. Varmekort samt bykort over området fremgår af artiklen. (1)


Konklusion
Forskerne konkluderede, at ”De præsenterede resultater viser klart, at de potentielle strålingsniveauer, der vil blive nået ved udrulning af 5G-netværk, ikke overholder alle de ovennævnte eksponeringsgrænser. Dette antyder, at 5G-mobilnetværk endnu ikke kan klassificeres som sikker for offentligheden, og kræver alvorlige overvejelser, før man bruger mmWave-kommunikation til 5G-netværk i betragtning af de potentielle skader, det kan påføre offentligheden.
“På regeringsniveau skal eksponeringsgrænserne for effekttætheden revideres ved hjælp af nutidens data og metoder til at bygge bro over kløften mellem de tærskler, der er angivet af de forskellige institutter og kommissioner. På et teknologisk og videnskabeligt niveau kan begrænsningen af ​​strålingseksponering åbne døren for innovative 5G-løsninger, der er målrettet til at begrænse de sundhedsmæssige risici og økonomiske barrierer, der er forbundet med dette problem.”
Kilder:
1) https://www.researchgate.net/publication/344402227_Radiation_Analysis_in_a_Gradual_5G_Network_Deployment_Strategy
2) https://ehtrust.org/high-radiation-from-millimeter-wave-5g-deployment-in-austin-texas/

Det Hollandske Sundhedsråd

Det Hollandske Sundhedsråd offentliggjorde den 2. september 2020 en længe ventet sundhedsfaglig rapport om 5G. 
Sundhedsrådet klassificerede en række mistænke lidelser som mulige sundhedsskadelige begrundet med de videnskabelige studier, der indgik i Sundhedsrådets gennemgang af forskningen.

Forholdet mellem 5G-frekvenser og sundhedsskader er ikke påvist, men kan ikke udelukkes under en række forhold. Derfor har udvalget undersøgt, om der er indikationer på, at elektromagnetiske felter med frekvenserne som bruges af 5G har potentialet til at skade helbredet.

Forhold til sygdomme, tilstande og biologiske processer.
Udvalget har analyseret data fra undersøgelser om forholdet mellem sundhedsresultater og eksponering for elektromagnetiske felter i tre frekvensbånd, der dækker de frekvenser, der skal bruges af 5G:

• 700 MHz til 2200 MHz;
• 2,2 GHz (= 2200 MHz) til 5,0 GHz;
• 20 GHz til 40 GHz.
Undersøgelser af opvarmningseffekter i kroppen eller kropsdele, der kan forekomme ved eksponering over de nuværende grænser (se afsnit 1.4), og som det tidligere er videnskabeligt påvist, at de eksisterer, er udelukket, ligesom undersøgelser af terapeutiske virkninger af radiofrekvente elektromagnetiske felter. Ved analysen af ​​dataene har udvalget skelnet mellem sygdomme og tilstande på den ene side og biologiske processer på den anden.”

Følgende lidelser og påvirkninger hos mennesker må formodes at være forårsaget af elektromagnetisk stråling ifølge rapporten:

 • Kræft.
 • Adfærdsændringer.
 • Kognitive forstyrrelser.
 • Påvirkning af blod-hjerne-barrieren.
 • Påvirkning af hjernesignaler.
 • Søvnpåvirkning.
 • Neurodegeneration (hjernelidelser som fx. Alzheimers).
 • Genudtryk.
 • Blodpåvirkning.
 • Oxidativt stress.
 • Graviditets- og fødselsdefekter.
 • Fertilitetsproblemer.

Studiegennemgangen fandt dog ingen påvirkning af hormon- eller immunsystemet, blodtrykket, øjnene eller hørelsen. I andre kategorier er der så lidt forskning, at der ikke kan træffes nogen konklusion.

Udvalget har fremsat fire henstillinger til Parlamentet.
1. Fordi de lavere frekvensbånd til 5G (op til 3,5 GHz) allerede har været brugt til telekommunikationsapplikationer og Wi-Fi i årevis uden at resultere i nogen påvist skadelige helbredseffekter, ser udvalget ingen grund til at stoppe eller begrænse brugen af ​​disse frekvensbånd. Det anbefaler dog, at eksponeringen overvåges før, under og efter udrulningen af ​​5G-systemerne. Dette viser, i hvilket omfang eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter ændres som følge af introduktionen af ​​5G, og eventuelle langsigtede sundhedsrisici kan derefter estimeres bedre. WHO-analysen kan også bruges til at estimere risiciene.
2. Udvalget anbefaler, at man gør mere forskning:
• epidemiologisk forskning i forholdet mellem eksponering for de anvendte 5G-frekvenser og forekomsten af ​​kræft, nedsat fertilitet hos mænd, dårlige graviditetsresultater og fosterskader. En igangværende international undersøgelse af brugen af ​​mobiltelefoner, hvor Holland deltager, kan spille en rolle i dette.
• eksperimentel forskning i sundhedseffekter af eksponering for elektromagnetiske felter i 26 GHz frekvensbåndet.
• scenarieundersøgelser for at få et billede af eksponeringen af ​​enkeltpersoner som et resultat af trådløse kommunikationssystemer (3G, 4G og 5G).
3. Udvalget anbefaler ikke at bruge 26 GHz-frekvensbåndet til 5G, så længe de potentielle sundhedsrisici ikke er undersøgt.
4. Endelig anbefaler udvalget at bruge de seneste retningslinjer fra Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP) som grundlag for eksponeringspolitikken i Holland. Da det ikke kan udelukkes, at eksponering i henhold til de nyeste ICNIRP-standarder også har potentialet til at påvirke sundheden, anbefaler udvalget at tage en forsigtig tilgang og holde eksponering så lav som det med rimelighed kan opnås.”

Særlig punkt 1. må læses som et kompromis ud fra det faktum at der i udvalget sidder medlemmer, som også er en del af ICNIRP (se nedenfor). Ser man på de nedenstående skemaer fra rapporten, er det jo ikke fordi der ikke er fundet effekter ved frekvenser under 3,5GHz.

Nedenstående skemaer kan findes her:
file:///D:/dokumenter%2031.08.17/Dokumenter/5G/Hollands%20sundhedsr%C3%A5d/Advisory-report-5G-and-health%20(1).pdf
Et resume kan findes her:
file:///D:/dokumenter%2031.08.17/Dokumenter/5G/Hollands%20sundhedsr%C3%A5d/Executive-summary-5G-and-health%20(4).pdf
Hele rapporten får du her:
file:///D:/dokumenter%2031.08.17/Dokumenter/5G/Hollands%20sundhedsr%C3%A5d/Background-document-to-the-advisory-report-5G-and-health.pdf

For hver af de undersøgte sygdomme eller tilstande har komitéen anført i tabel 2, hvor stærk den videnskabelige evidens er for faren – potentialet til at forårsage uønskede helbredseffekter: er der nogen sammenhæng med eksponering for elektromagnetiske felter? For kræft viser tabel 2 og baggrundsdokumentet kun de publikationer, der er kommet siden 2015, og som ikke var med i de tidligere rapporter; klassificeringen tager dog også højde for de undersøgelser, der blev vurderet i, og konklusionerne fra disse tidligere rapporter.
Health Council of the Netherlands. 5G and health.
The Hague: Health Council of the Netherlands, 2020; publication no. 2020/16e
Udvalget har anført i tabel 3, om elektromagnetiske felter ved en eller flere af de undersøgte frekvenser har potentialet til at være relateret til en ændring i de undersøgte biologiske processer.
Health Council of the Netherlands. 5G and health.
The Hague: Health Council of the Netherlands, 2020; publication no. 2020/16e

Det hollandske sundhedsråd
Sundhedsrådet er et uafhængigt videnskabeligt rådgivende råd, hvis juridiske opgave er at rådgive regering og parlament inden for det brede område for folkesundhed og sundhedspleje. Medlemskabet af det hollandske sundhedsråd afgøres andet steds, og ikke af medlemmerne af udvalget selv. Der deltager således forskere med forskellige meninger og det endelige resultat af debatten er noget videnskabeligt kompromis.

Komitéen for elektromagnetiske felter (EMF)
Det er EMV-udvalgets opgave nøje at overvåge den videnskabelige udvikling, periodisk rapportere om dette og besvare anmodninger om rådgivning. Rådet arbejder sammen med videns platformen for elektromagnetiske felter. Komiteen består af 9 medlemmer, to sekretærer samt 2 observatører.

Komitéens medlemmer og ICNIRP:
Eric van Rongen: den ene af ​​de to sekretærer i den nederlandske komité for EMF. Formand for ICNIRP siden 2016 og næstformand fra 2020. Han var stadig formand under udarbejdelsen af ​​2020. Har længe været medlem af industriorganisationen IEEE, som repræsenterer militær-, tele- og el-industrien.
Anke Huss: Institut for Risikovurderingsvidenskab, University of Utrecht, også medlem af ICNIRP.
Zenon Sienkiewicz: inviteret med som ekspert af den nederlandske komité for EMF. Han var medlem af ICNIRP under udarbejdelsen af ​​ICNIRP 2020-retningslinjerne.
Under udarbejdelsen af ​​udtalelsen deltog observatører fra det hollandske ‘Agentschap Telecom’, der er en del af ministeriet for økonomiske anliggender og klima.

Det største uetiske medicinske eksperiment i menneskets historie.

Ny rapport kalder 5G udrulningen: “Det største uetiske medicinske eksperiment i menneskets historie”.

” Denne mangel på troværdige sikkerhedstest kombineret med at fratage offentligheden muligheden for at give informeret samtykke, sammenligner den trådløse strålingsinfrastruktur operation som et uetisk medicinsk eksperiment.”

” Selvom mange af disse rapporterede bivirkninger er ekstremt alvorlige, er det sande omfang af deres sværhedsgrad blevet groft undervurderet.”

”De fleste af de rapporterede laboratorieeksperimenter, der nåede frem til disse effekter, afspejler ikke det virkelige miljø, hvor trådløs stråling fungerer. Mange eksperimenter inkluderer ikke pulsering og modulering af bæresignalet, og de fleste tager ikke højde for synergistiske virkninger af andre toksiske stimuli, der virker sammen med den trådløse stråling. Disse to tilføjelser forværrer i alvorlig grad sværhedsgraden af ​​de skadelige virkninger fra trådløs stråling, og deres forsømmelse i nuværende (og tidligere) eksperimenter resulterer i en betydelig underestimering af bredden og sværhedsgraden af ​​de skadelige virkninger, der kan forventes i en virkelig situation.”

”Monografien giver baggrund for uetisk medicinsk forskning / eksperimenter og indrammer implementeringen af ​​trådløs stråling inden for den sammenhæng. Monografien identificerer derefter et bredt spektrum af skadelige virkninger af trådløs stråling som rapporteret i den førende biomedicinske litteratur i over syv årtier.”


”Denne monografi beskriver det største uetiske medicinske eksperiment i menneskets historie: implementering og drift af ikke-ioniserende ikke-synlig EMF-stråling (i det følgende benævnt trådløs stråling) infrastruktur til kommunikation, overvågning, våben og andre applikationer. Det er uetisk, fordi det overtræder det vigtigste etiske medicinske eksperimentkrav for ”informeret samtykke” af det overvældende flertal af deltagerne.”


“Tilføjelse af den nye femte generation af mobilnetværksteknologi (5G) globalt til det eksisterende mobilteknologinetværk vil bidrage yderligere til det største uetiske medicinske eksperiment i menneskets historie!”


5G kritisk rapport er på små 1086 sider. IEEE samt flådeforskningsveteran Ronald N. Kostoff, Ph.D. Research Affiliate, School of Public Policy, Georgia Institute of Technology er forfatter til rapporten. 17. februar 2020.

Videnskabelig rapport [2020-02-17]:
https://smartech.gatech.edu/handle/1853/62452
https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/62452/LARGEST_UNETHICAL_MEDICAL_EXPERIMENT_FINAL.pdf
Videnskabelig profil på Ronald N. Kostoff:
https://www.researchgate.net/profile/Ronald_Kostoff
https://ieeexplore.ieee.org/author/37729888600
https://www.semanticscholar.org/author/Ronald-N.-Kostoff/1724020

5G-sikkerheden skydes igen ned af verdensførende strålingsforskere.

VIL GRÆNSEVÆRDIERNE FOR STRÅLING fra kommende 5G-antenner beskytte huden mod opvarmningsskader, som grænseværdierne skal og er beregnet til?
Det er tvivlsomt, mener blandt andre den verdensførende strålingsekspert, Niels Kuster, som er PhD-forsker ved den tekniske læreanstalt ETH Zürich.
For anden gang på to år publicerer hans private, schweiziske forskerorganisation, IT’IS, et forskningsresultat, som sår tvivl og kritiserer de gældende grænseværdier og forudsætningerne bag.
Hvis man betragter huden som et homogent lag af ensartet væv, så undervurderer man opvarmningsevnen, der kan være tre gange så høj som grænseværdierne forudsætter, og det nye resultat måler en opvarmningseffekt, der er dobbelt så høj som i tidligere studier.
Studierne kritiserer alene de retningslinjer, som er udviklet til fremtidens 5G-teknologi. Studierne har ikke beset, hvordan teknologien fungerer i praksis, når den er udrullet på gadeplan.
Tabt Tråd. 26. januar 2020
https://tabttraad.home.blog/2020/01/26/5g-sikkerheden-skydes-ned-igen-af-verdensfoerende-straalingsforskere/
Rapporterne:
https://academic.oup.com/rpd/advance-article-abstract/doi/10.1093/rpd/ncz293/5707344?redirectedFrom=fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30247338

Alvorlige sundhedseffekter af 5G mobilnetværksteknologi under virkelige forhold

Ronald N.Kostoff, Research Affiliate, School of Public Policy, Georgia Institute of Technology, Georgia, United States, PaulHeroux, Toxicology and Health Effects of Electromagnetism, McGill University, Canada MichaelAschner, Molecular Pharmacology, Einstein Center of Toxicology, Albert Einstein College of Medicine, United States, AristidesTsatsaki, Laboratory of Toxicology, Medical School, University of Crete, Greece.
19. december 2019.

Artiklen identificerer bivirkninger af ikke-ioniserende ikke-synlig stråling (i det følgende kaldet trådløs stråling) rapporteret i den førende biomedicinske litteratur. Det understreges, at de fleste laboratorieeksperimenter, der er udført til dato, ikke er designet til at identificere de mere alvorlige bivirkninger, der reflekterer det virkelige driftsmiljø, hvor trådløse strålingssystemer fungerer. Mange eksperimenter inkluderer ikke pulsering og modulering af bæresignalet. Langt de fleste tager ikke højde for synergistiske bivirkninger af andre toksiske stimuli (såsom kemiske og biologiske), der fungerer sammen med den trådløse stråling. Denne artikel præsenterer også bevis for, at den fremadstormende 5G mobile netværksteknologi ikke kun vil påvirke huden og øjnene, som det almindeligt antages, men også har negative systemiske virkninger.

Pulserende bølger kontra bløde sinusbølger
Forskningsgennemgangen er opsummeret i følgende tabel (oversat af Einar Flydal)
 • Identificerer et bredt spektrum af skadelige sundhedseffekter af ikke-ioniserende ikke-synlig stråling.
 • De fleste laboratorieeksperimenter var ikke designet til at identificere de mere alvorlige bivirkninger, der reflekterer forholdene i det virkelige liv
 • Mange eksperimenter inkluderer ikke det virkelige liv pulserende og modulering af bæresignalet.
 • Stort flertal af eksperimenterne tager ikke højde for synergistiske bivirkninger af andre toksiske stimuli med trådløs stråling.
 • 5G mobilnetværksteknologi påvirker ikke kun hud og øjne, men vil også have negative systemiske virkninger.

Artiklens konklusioner er lige til: Der foreligger klare beviser på skadevirkninger på folkesundheden.De studier som ikke viser skader, er behæftet med forskellige fejl og mangler, f.eks. har man har testet med radiobølger som ikke indeholder pulsering, sådan som reel trådløs kommunikation gør. Og så er det ikke underligt at man ikke finder skader!
Pulseringen er skarpere og mere biologisk skadelig med nyere udstyr, hvad enten vi taler om 5G, Smart Meter elmålerne eller de nye, smart køleskabe, de iPods som folk putter i ørerne, eller samtalehøjtalerne som du kan placere i stuen og kan tale til – og hvad enten signalet er stærkt eller svagt.
Som Einar Flydal skriver: (men her med danske eksempler) Det er den slags viden som vores sundhedsmyndigheder hævder ikke kan passe fordi: forskningen “endnu ikke ved noget sikkert endnu” hvorudfra de altid konkluderer “at det er helt ufarligt” og at “man ikke skal være bekymret for sit helbred, når man bruger trådløs teknologi.” eller “vi (har) ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det.” Hertil henvises altid til ICNIRP samt at “På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger fra eksempelvis mobiltelefoner og trådløse netværk.
Fra Indledningen
Trådløs kommunikation har spredt og spreder sig eksponentielt over hele kloden. Den version af mobil netværksteknologien som senest er integreret i vore liv kaldes 4G (fjerde generation), og den næste version (5G – femte generation) er under implementering.
Hverken 4G eller 5G er blevet testet for deres sikkerhed med hensyn til risici i troværdige, virkelighedstro scenarier.
Det er alarmerende at mange studier som er udført i mindre udfordrende omgivelser, påviser skadelige virkninger fra strålingen. Denne artikel giver en oversigt over de medicinske og biologiske studier som har vært udført hidtil, med tanke på effekterne af trådløs stråling, og viser hvorfor disse studier er mangelfulde med hensyn til behandlingen af sikkerheden for biologiske skadevirkninger. Selv om vi ser bort fra, at der i dokumenterne mangler komponenter fra det virkelige liv, så som giftige kemikalier og biotoksiner som har en tendens til at forværre de negative virkninger af trådløs stråling, viser litteraturen at der er et meget relevant grundlag for bekymring om mulighederne for negative sundhedsvirkninger fra både 4G og 5G-teknologi. Studierne af den trådløs-strålings sundhedsvirkninger som er rapporteret i litteraturen bør anses som svært forsigtige i sine fund og konklusioner, og samt at de i væsentlig grad undervurderer skadevirkningerne af denne nye teknologi.
Påviste biologiske og sundhedsmæssige virkninger fra tidligere generationer af trådløs netværksteknologi
Samlet set viser litteraturgennemgangen at for højfrekvens-delen af spekteret (radiofrekvens, RF) kan RF-stråling lavere end de grænseværdier som følger af FCC’s retningslinjer føre til:

 • kræftfremkaldende (hjernesvulster/gliom, brystkræft, akustisk neurom, leukemi, svulster i ørespytkirtlen),
 • genotoksisitet (DNA-skade, hæmning af DNA reparation, kromatin-struktur),• mutagenisitet (mutationer), teratogenisitet (fosterskader),
 • neurodegenerativ sygdom (Alzheimers, Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)),
 • neurologiske adfærdsproblemer, autisme, reproduktionsproblemer, afbrudt svangerskab, forhøjet niveau af reaktive oxygen-arter (ROS)/oxidativt stress, inflammation, apoptosis (celledød), brud på blod-hjerne-barrieren, forstyrrelser af epifysen/melatonin-produktion, søvnforstyrrelser, hovedpine, irriterbarhed, udmattelse, koncentrationsvanskeligheder, depression, svimmelhed, tinnitus, brændende og rødmende hud, fordøjelsesproblemer/forstyrrelser, skælving, hjerterytmeforstyrrelser,
 • ugunstige virkninger på nervesystemet, cirkulationssystemet, immunsystemet, hormonsystemet, og skeletsystemet.

Set i dette perspektivet er RF en svært gennemgribende sygdomsårsag.
Fra konklusionen
Når vi korrigerer for reelle forhold, for eksempel under hensyntagen til 1) informationsindholdet i signalerne sammen med 2) bærerfrekvenserne og 3) andre toksiske stimuli i kombination med trådløs stråling, øges de skadelige virkninger forbundet med trådløs stråling markant. At sætte 5G-stråling oven på et allerede inkorporeret skadeligt trådløst strålingsmiljø vil forværre de negative sundhedseffekter, der har vist sig at være til stede. Langt mere forskning og test af mulige sundhedseffekter fra 5G under reelle forhold er påkrævet, inden yderligere udvikling kan forsvares.
Kilder:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/Adverse-health-effects-of-5G-mobile-networking-technology-under-real-life-conditions.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037842742030028X?via%3Dihub
Dokumentet findes her i en norsk oversættelse:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/04/Kostoff-et-al-2020-Negative-helseeffekter-av-5G-Norsk-v.-1.0.pdf

Test udført med glatte sinuskurver er ikke altid en manifestation af uvidenhed, men ser ud til at være gjort for ikke at finde skadelige virkninger.

Dette er som helhed et fund, der afvises af ICNIRP og ICNIRPs allierede i den lille, men vigtige del af WHO-systemet, der forsvarer, konsoliderer og spreder ICNIRPs retningslinjer til nationale strålingsbeskyttelsesagenturer. Påstanden er, at konklusionerne “ikke er godt nok bevist til at være baseret på grænseværdier”. Så vi ved endnu mere om, hvorfor ICNIRP finder støtte i dele af forskningen: Kostof og hans kolleger er ikke de første til at påpege, at laboratorieforskning ofte ikke er realistisk. I 5G-bogen (Flydal & Nordhagen, red., 2020) behandles emnet flere steder og forklares mere detaljeret – med eksempler på, hvordan test udført med glatte sinuskurver ikke altid er en manifestation af uvidenhed, men ser ud til at være gjort for ikke at finde skadelige virkninger.”
https://einarflydal.com/2020/01/30/ny-forskningsgjennomgang-viser-at-5g-gir-helse-og-miljoskader-slovenia-sier-nei-og-biene-forsvinner-med-5g/

Forskningsprojekt igangsat i Tyskland:

Millioner til 5G-forskning af huden: Tidligst om tre år er vi klogere
Den tyske forbundsstat lægger godt 8 mio. kroner i hænderne på kendt og kontroversiel strålingsforsker.
Den tyske strålingsmyndigheden BfS (Bundesamt für Strahlenschutz) skal undersøge, om hudcellers DNA vil blive påvirket af nye 5G-frekvenser fra 26 Gigahertz og opefter, som i fremtiden tages i brug til telekommunikation.
Universitetets professor i biologi og etik, Alexander Lerchl, får ansvaret for projektet, som bliver et af historiens dyreste biologiske grundforskningsprojekter, der undersøger strålingseffekter hos mennesker.
https://tabttraad.home.blog/2019/11/28/tyskland-millioner-fra-forbundsstaten-til-5g-forskning-af-huden/
https://www.jacobs-university.de/news/forschungsprojekt-zu-den-auswirkungen-des-5g-mobilfunks-auf-die-menschlichen-zellen-der-jacobs

Om industri forskeren Alexander Lerchl:
Alexander Lerchl er industri talsmand gennem en længere årrække og bla. kendt for at forfølge andre forskere. I 2015 tabte han et injurie søgsmål, grundet hans involvering i et forsøg på at feje EU’s 20 mio store REFLEX studie fra 2004 ind under gulvtæppet med en større hetz med falske anklager. Desuden blev han droppet til WHO’s IARC ekspert panel i 2011 grundet hans tilknytning til industrien og hans generelle adfærd.

ITEM replikations studiet (2015):
At Lerchl var blevet sat under lup gjorde desuden, at han ikke kunne fuske med resultatet af hans replikations studie fra 2015, som replikerede ITEM studiet fra 2010. Hensigten var at modbevise 2010-studiet, men han fandt med 2015 studiet præcis samme resultat som 2010 studiet: At ikkeioniserende elektromagnetisk stråling (trådløs teknologi) accelerer cancer/tumor vækst (i dette tilfælde i mus):
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X15003988
https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/ueberraschte-oeffentlichkeit/

Landsretten i Bremen, den højeste regionale domstol i delstaten, har dømt professor Alexander Lerchl til at trække sin påstand tilbage om at REFLEX-studiet er forfalsket.

Den juridiske tvist handlede om en endelige afklaring af påstanden som professor Alexander Lerchl har gentaget siden 2008, om at resultaterne af REFLEX-studiet, finansieret af EU-Kommissionen fra 2000 til 2004, er falske. Konklusionen på REFLEX-studiet var, at stråling fra mobiltelefonen kan skade generne (DNA) i isolerede humane celler.
Påstand om forfalskning
I forsøget på at give sin påstand troværdighed beskyldte Alexander Lerchl Elisabeth Kratochvil for forfalskning. Elisabeth Kratochvil arbejdede som teknisk assistent ved Medical University of Vienna (MUW) og havde bidraget væsentligt til REFLEX-resultaterne.
Lerchl’s mål var dobbelt.
Han ønskede på den ene side at forhindre, ønsket om, at der blev fulgt op på REFLEX-studierne med midler fra EU-Kommissionen. Det lykkedes det ham. På den anden side ønskede han at få REFLEX-publikationerne trukket tilbage fra den videnskabelige litteratur. Det mislykkedes han med. Redaktørerne for specialtidsskrifterne var ikke villige til at lade sig bruge som lobbyister for den trådløse industri, hvilket Lerchl allerede var kendt for på dette tidspunkt.
Lerchl fortsætter sin hetz trods dom
Selvom prof. Lerchl var blevet dømt ved Hamborgs regionale domstol i 2015 for sin ærekrænkende måde at portrættere Elisabeth Kratochvil som en kriminel forfalskner (1), fortsatte han den ærekrænkende adfærd. Han fortolkede nemlig dommen på den måde, at Hamborgs regionale domstol kun havde forbudt ham at navngive forfalskeren, men ikke at REFLEX-resultaterne var falske.
Baggrunden for retssagen i Bremen
Prof. Lerchl, som nu er professor i biologi og etik (!) ved det private Jacobs University i Bremen, accepterede den tort, han havde forvoldt over for den unge tekniske assistent (2). Årsagen til at ​​sagen fortsætter i Bremen skyldes Lerchls video på YouTube med titlen “Pick Up The Phone” samt hans rapport “Lerchl: mobiltelefonstråling, kabelbrud og domstolsafgørelser” på www.ots.at, Østrigs presseportal til det tysktalende område.Alexander Lerchl vil ikke efterkomme en anmodning fra Elisabeth Kratochvils juridiske repræsentant om at stoppe anklagerne om forfalskning eller trække de rapporter tilbage, som krænkede hendes personlige rettigheder og ære. Efter rådgivning fra sin juridiske repræsentant indgav hun et søgsmål ved den regionale domstol i Bremen den 8. november 2016.
En første afvisning bliver appelleret
Retten i Bremen afviste i første omgang Elisabeth Kratochvils søgsmål den 12. oktober 2017 som ubegrundet (3). En afgørelsen som blev appelleret den 20. oktober 2017.Med en afgørelse den 9. marts 2018 beordrede den regionale domstol, at der skulle rejses bevis for prof. Lerchls påstand om, “at REFLEX-studierne fra 2005 og 2008, som blev udført med deltagelse af Elisabeth Kratochvil som medforfatter eller første forfatter, er forfalskede, hvilket heraf følger, at dataene, der er vist i undersøgelserne, aldrig kunne komme fra reelle eksperimenter af statistiske årsager eller grunde til matematiske sandsynligheder, men kun tillader den konklusion, at de blev opfundet.”
En en tysk universitetsprofessor for anvendt statistik, men uden nogen forståelse for den biologiske testprocedure blev indkaldt. Han kom til den konklusion, at indvendingerne mod REFLEX-resultaterne var forståelige, men på ingen måde tillod den konklusion, at studierne var falske, hvilket han gentog i sin supplerende rapport af 26. november 2019.
Dommen
Den 11. december 2020 meddelte retten sin afgørelse (4): ”Efter appel fra Elisabeth Kratochvil ændres dommen af Bremens regionale domstol. Prof. Lerchl er dømt for at undgå en administrativ bøde på op til EUR 250.000, der skal fastsættes for hvert tilfælde af lovovertrædelsen og i tilfælde af, at den ikke kan inddrives, at afstå fra varetægtsfængsling eller fra forvaring i op til 6 måneder med henvisning til sagsøger at offentliggøre og / eller have offentliggjort sine påstande om forfalskning (se ovenfor). Prof. Lerchl bærer sagens omkostninger. Dommen kan foreløbigt fuldbyrdes. Tvistens værdi sættes til 20.000 EUR. Revisionen er ikke tilladt.”
Noter:
1) https://stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2021/01/2015-03-20_Urteil_Kratochvil-vs.-Lerchl.pdf
2) https://www.profil.at/home/rufunterdrueckung-das-sittenbild-handystudien-226363
3) https://stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27_Urteil-des-Landgerichts-Bremen.pdf
4) https://stiftung-pandora.eu/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27_Urteil-des-Hanseatischen-Oberlandesgerichts-Bremen.pdf
Kilder:
1) https://stiftung-pandora.eu/2021/01/27/das-hanseatische-oberlandesgericht-bremen-verurteilt-professor-alexander-lerchl-zur-ruecknahme-seiner-faelschungsbehauptung-gegenueber-der-reflex-studie/#more-1768
2) https://tabttraad.home.blog/2021/01/29/domt-for-injurier-igen-tysk-professor-fortsatte-svindelanklagerne-mod-brandvarmt-forskningsresultat/

Se også:
Lerchl tabte i 2015 injuriesag mod EU’s REFLEX studie fra 2004:
https://kompetenzinitiative.com/forschungsberichte/handystrahlung-eine-gefahr-fuer-kinder/
https://pandora-foundation.eu/2013/02/01/hamburg-district-court-confirms-reflex-results/

EU’s REFLEX rapport fra 2004, som fandt DNS/celle-skader findes her:
https://kompetenzinitiative.com/wissenschaft/reflex-studie-gentoxisches-potenzial-hochfrequenter-emf/

5G: The Unreported Global Threat

af Devra Lee Davis, PhD MPH President of Environmental Health Trust ehtrust.org, Visiting Professor of Medicine at The Hebrew University Hadassah Medical School. 18. maj 2019.
“Beskyldninger om russisk lobbyvirksomhed er ved at blive en ricocheting omkring medierne og er nu blevet udvidet gennem en forsideartikel i New York Times, der hævder, at forskere og forbrugervirksomheder, der opfordrer til at standse 5G, er blevet forført af RT, et nyhedsnetværk, der er registreret som en russisk udenlandsk agent i USA. Er det en tilfældighed, at efter Street Times-historien har Wall Street Journal og UK Telegraph gentaget den samme udtværing af skyld fra foreningen og portrætteret forskere, der advarer om de potentielle miljø- og sundhedsskader af 5G som uforbundne alarmister ubevidst knyttet til russisk propaganda? Disse ellers troværdige mediekilder ignorerer den betydelige videnskab, der peger på farerne ved trådløs stråling og 5G, der er beskrevet i uafhængige journalistiske undersøgelser, der har været udbredt i medier i hele Europa og er blevet dækket af store netværk.
https://medium.com/swlh/5g-the-unreported-global-threat-717c98c9c37d

Pending Government Immunity for Telecoms Uninsurable 5G Network?

af Devra Lee Davis, PhD MPH President of Environmental Health Trust ehtrust.org, Visiting Professor of Medicine at The Hebrew University Hadassah Medical School. 14. juni 2019.
“Det ser ud til, at 5G-netværket – der er udråbt som det næste store indenfor teknologisektoren – meget vel kunne dele skæbnen til Segway, den overhypede revolution i motoriseret personlig transport, der ikke realiserede sig. Til skuffelse for mange kloge Segway-investorer og opfinderen Dean Kamen endte den gigantiske motorcykel som et nichemarked for forretnings-, medicinske og militære sikkerhedsprogrammer og rejsegrupper, der ikke er bange for at virke dovne. Ikke overraskende krævede forsikring til betjening af maskinen særlige bestemmelser, især efter præsident George H.W. Bush og journalisten Piers Morgan fald og den tragiske død i 2010 af Segways nyeste ejer, James W. Heselden, efter han var kørt ud over en klippe. I 1997, efter at have deltaget i briefinger om de truende katastrofer som følge af storme fra de globale klimaændringer på Kyoto-konferencen, nægtede Mutual of Omaha og Metropolitan Life Insurance at dække opvarmningsrelaterede skader. Nu nægter det sekundære forsikringsmarked udtrykkeligt at forsikre sig mod skader fra 5G og andre elektromagnetiske felter (EMF), idet de frygter, at den teknologi, der endnu ikke er bygget, potentielt kan skabe lige så meget kaos for deres industri som asbest gjorde mere end tre årtier tidligere, hvor flere selskaber gik konkurs.
https://medium.com/@devradavis/pending-government-immunity-for-telecoms-uninsurable-5g-network-cffc43f61e8b

Wireless Radiation and EMF Studies Published since August, 2016

af Joel M. Moskowitz, Ph.D. School of Public Health, University of California, Berkeley. 2. januar 2020.
Notes on parliament hearing in Tallinn, Estonia June 4, 2019 as regards the deployment of the fifth generation, 5G, of wireless communication.
“Den femte generation (5G) til trådløs kommunikation er ved at blive implementeret over hele verden på trods af, at der ikke foretages grundige undersøgelser af de potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet. Implementeringen synes primært at være drevet af forretningsinteresser, idet man ikke overvejer at øge den offentlige bekymring for de tilknyttede risici. I Estland blev en appel om et moratorium underskrevet af 1.122 forsøgspersoner, hvilket tvang en høring i Socialkommission og Miljøkommission i det estiske parlament den 4. juni 2019. Høringen varede i 1 time og 40 minutter. Hele høringen kan findes på internettet. Det viste tydeligt, at de beslutningstagende organer baserer deres beslutninger og handler på ekspertudtalelser, der har tendens til at være partisk og dannet af et kartel af medlemmer i stedet for deres egen videnskabsbaserede evaluering. Høringen afslørede således manglende viden blandt kommissionens medlemmer om de risici, der er forbundet med brugen af ​​5G trådløs kommunikation, som er eksemplificeret heri. Dette kan skabe negative konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet i fremtiden.”
https://drive.google.com/file/d/1GAs7pWmuTRRJ8RKJbOsLeRCswqrFAnaV/view

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.