Hjernekræft hos børn og unge

Hjernekræft efter strålingseksponering fra CT-undersøgelser af børn og unge: resultater fra EPI-CT kohortestudiet.

Foto: Pexels

En ny undersøgelse foretaget af forskere fra Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) og partnere evaluerer risikoen for hjernekræft hos børn og unge voksne, der har gennemgået computertomografi (CT) undersøgelser. Studiet, publiceret i The Lancet Oncology, (1) viser en signifikant dosis-respons sammenhæng mellem CT-relateret stråledosis og risiko for hjernekræft, og understreger vigtigheden af at retfærdiggøre CT-undersøgelser hos unge mennesker og sænke stråledosis så meget, som det er rimelig opnåelig.

Sådan indleder IARC (2) sin Pressemeddelelsen fra den 7. december 2022. (3)


CT-undersøgelser giver væsentlig diagnostisk information, som nogle gange er livreddende. Patienter udsættes dog for meget højere stråledoser end dem, der er forbundet med røntgenbilleder af thorax og de fleste andre radiologiske diagnostiske procedurer.

“Flere tidligere undersøgelser har antydet, at hoved-CT-undersøgelser hos børn er forbundet med en øget risiko for hjernekræft,” siger Dr. Michael Hauptmann, professor ved Brandenburg Medical School i Neuruppin, Tyskland, og artiklens primære forfatter.

“Men præcise og robuste estimater af kræftrisikoen i forhold til CT-strålingsdosis manglede og var et presserende behov for at informere dosisoptimeringsstrategier.”

Forskere fra IARC og partnerinstitutioner analyserede data fra 658 752 børn, der havde modtaget en eller flere CT-undersøgelser. De fandt, at pr. 10.000 børn, der modtog én hoved-CT-undersøgelse, forventes 1 strålingsassocieret hjernekræft i løbet af 5-15 år efter CT-undersøgelsen.

Risikoen for hjernecancer i forholdt til strålings dosis.

Forskningen er en del af det europæiske EPI-CT kohortestudie, som er koordineret af IARC og er det hidtil største internationale studie om kræftrisici hos unge patienter, der har gennemgået CT-undersøgelser. Omkring 1 million børn fra 276 hospitaler i 9 europæiske lande er involveret i kohorten.

Individuelle strålingsdoser til forskellige organer blev rekonstrueret ved hjælp af historiske maskinindstillinger og en stor prøve af CT-billeder. Kohortemedlemmer blev forbundet med kræftregistre og vitale statusregistre for at bestemme, hvilke børn der udviklede kræft.

Resultaterne viste et statistisk signifikant lineært dosis-respons-forhold for hjernekræft. Den overskydende relative risiko for hjernekræft pr. 100 milligrå stråledosis til hjernen var 1,27 (95 % konfidensinterval, 0,51-2,69).

Det er udfordrende at skaffe evidens for CT-relaterede risici for kræft hos børn, fordi (i) randomiserede data ikke er tilgængelige, (ii) sjældenheden af kræft hos børn kræver undersøgelser med meget store størrelser, og (iii) den medicinske årsag til, at CT-undersøgelserne blev udført, kan påvirke de estimerede risici. EPI-CT-forskerne behandlede disse spørgsmål og konkluderede, at den observerede sammenhæng sandsynligvis ikke skyldes sådanne påvirkninger.

“Risiciene i undersøgelsen er små. Men de er vigtige på befolkningsniveau, fordi millioner af pædiatriske hoved-CT-undersøgelser udføres årligt i europæiske og andre lande,” siger IARC-forsker Dr. Ausrele Kesminiene, koordinator for EPI-CT-studiet.

“Disse resultater understreger behovet for at overholde de grundlæggende principper for strålebeskyttelse i medicinsk praksis for at sikre, at denne værdifulde diagnostiske procedure bliver brugt så hensigtsmæssigt som muligt.”

Kilder og noter:

1) Hauptmann M, Byrnes G, Cardis E, Bernier M-O, Blettner M, Dabin J, et al. (2022). Brain cancer after radiation exposure from CT examinations of children and young adults: results from the EPI-CT cohort study. Lancet Oncol.
Published online 6. december 2022. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(22)00655-6

2) IARC: Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) er en del af Verdenssundhedsorganisationen. Dens mission er at koordinere og udføre forskning i årsagerne til kræft hos mennesker, mekanismerne bag carcinogenese og at udvikle videnskabelige strategier til kræftkontrol. Agenturet er involveret i både epidemiologisk forskning og laboratorieforskning og formidler videnskabelig information gennem publikationer, møder, kurser og stipendier.
Find mere om IARC her:
https://nejtil5g.dk/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

3) https://www.iarc.who.int/news-events/brain-cancer-after-radiation-exposure-from-computed-tomography-examinations-of-children-and-young-adults-results-from-the-epi-ct-cohort-study/

Læs mere her:


Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.