Videnskabelig forskning og undersøgelser vedr. effekter på dyrelivet

Om planter se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-forskning-og-undersoegelser-vedr-effekter-paa-planter-og-traeer/
Opkald til alle miljøforkæmpere! Den hidtil vigtigste peer reviewed artikel om miljøeffekter af trådløs radiofrekvent stråling:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/
Om Smart Ocean:
https://nejtil5g.dk/smart-ocean-teknologiens-indvirkning-paa-livet-i-havet/

Indhold:
Artikler
Videnskabelige referencer
– Opkald til alle miljøforkæmpere!
– Miljøeffekter af trådløs radiofrekvent stråling: Dyreliv og biodiversitet
– Vælg mellem 5G eller insekter? Vi får ikke begge dele
– Nightcap National Park.
– 153 peer-reviewed studier eller artikler, der rapporterer om signifikante effekter fra EMF-eksponeringer på vilde dyr
– A 2018 Horizon Scan of Emerging Issues for Global Conservation and Biological Diversity
Science: Plant and Animal Electromagnetic Sensitivity
Oversigt over forskning på området.

Dyrenes elektromagnetiske følsomhed
– Fugle forstyrret af menneskeskabte EMF’er og trådløs stråling
– Marin følsomhed
– Insekter, bier og myrer
– Behovet for bestøvere
– LED belysningens konsekvenser
– Bier
– Fugle, padder og krybdyr
– Køer/Elge
– Bananfluer
Hvad er konsekvenserne hvis vi mister bestøverne
Tyskland: Smågrise bestrålet af mobilmaster
Status på naturen i Europa

Artikler

Det kan ses og høres: Danske sommerfugle og bier har det dårligere end nogensinde

Biernes summen og sommerfuglenes strålende farver er lig med følelsen af forår. Desværre er det to af Danmarks insektarter, der har det rigtig dårligt.

Lige nu er 31% af Danmarks vilde bier truede eller uddøde. Otte ud af 29 danske arter af humlebier er lige nu i fare for at forsvinde for altid.

Over halvdelen af vores dagsommerfugle er i fare for at forsvinde for altid. Vi har allerede mistet 12 dagsommerfuglearter i Danmark – og flere end halvdelen af de tilbageværende arter er i tilbagegang.

Det skriver Den danske Naturfond (1) i deres opfordring til at være med til at opkøbe danske naturområder, så sårbare og truede arters habitater kan blive genoprettet. Det er der ikke noget i vejen med, men det bliver et problem, når miljø- og natur organisationer fortsætter med at sætte hænderne foran øjnene og ikke vil lytte.

SKANDALEN: Strålingen som vi IKKE taler om
Resultaterne af en undersøgelsen, ledet af Caspar Hallmann fra Radboud University i Holland viste i 2017, at den samlede masse af optalte insekter på bare 27 år var faldet med 76 procent. Insektdødeligheden er ikke begrænset til Europa. I juli 2017 rapporterede Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen (IUCN), at mere end en fjerdedel af verdens fårekyllinger- og græshoppearter er truet med udryddelse.

“Alle kendte miljøorganisationer har naturligvis taget disse data op og formidlet dem, men ikke en eneste organisation – og det er skandalen – har på listen over årsager til insektdecimering nævnt den verdensomspændende stråling fra tekniske mobil- og kommunikationsradioer.”

Bi-forskeren Dr. Ulrich Warnke (2)

Sandheden skal gentages konstant

“Sandheden skal gentages konstant, fordi fejl også bliver prædiket hele tiden, og ikke kun af nogle få, men af mængden. I pressen og encyklopædier, i skoler og universiteter, overalt har Fejlen indflydelse, føler sig glad og komfortabel i viden om at have flertallet på sin side.”

Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832

Kilder:
1) https://dkcamp.n365group.com/vaelg-naturen/det-kan-ses-og-hoeres-danske-sommerfugle-og-bier-har-det-daarligere-end-nogensinde-saadan-kan-du-hjaelpe/
2) https://nejtil5g.dk/beefi-studiet-og-det-stille-foraar-interview-med-bi-forskeren-dr-ulrich-warnke/

Bil ‘splatometer’ test afslører et enormt fald i antallet af insekter

The Guardian, 12. februar 2020. (9)
To videnskabelige undersøgelser af antallet af insekter, der udsplattes på biler, har afsløret et enormt fald i mængden i Europa gennem to årtier.

Forskningen tilfører voksende beviser for, hvad nogle forskere har kaldt en “insektapokalypse”, der truer med et sammenbrud i den natur, der opretholder mennesker og alt liv på jorden. En tredje undersøgelse viser et faldende antal vandinsekter i vandløb.
Undersøgelsen af ​​insekter, der rammer bilruder i landdistrikterne i Danmark, brugte data, der blev indsamlet hver sommer fra 1997 til 2017 og fandt et fald på 80%. Det fandt også et parallelt fald i antallet af svaler og martiner, fugle der lever af insekter.
Den danske forskning, der blev offentliggjort i tidsskriftet Ecology and Evolution, anvendte data fra gennemsnitligt 65 bilrejser om året på samme vejstrækning og i samme hastighed mellem 1997 og 2017. Anders Pape Møller tog højde for tidspunktet på dagen, temperaturen, vindhastighed og rejsedato og fandt et fald i insektmængden med 80% i løbet af den 21-årige periode. Kontrol med insektnet og klæbrige fælder viste den samme tendens. (1)
Den anden undersøgelse, i det britiske amt Kent i 2019, undersøgte splats i et gitter placeret over bilens registreringsskilt, kendt som et “splatometer”. Dette afslørede 50% færre påvirkninger end i 2004. Forskningen omfattede veteranbiler op til 70 år for at se, om deres mindre aerodynamiske form betød, at de dræbte flere bugs, men det viste sig, at moderne biler faktisk ramte lidt flere insekter. (2)
Undersøgelsen i Kent analyserede næsten 700 bilrejser rapporteret af frivillige fra juni til august 2019. Fejlpladerne på registreringsskiltet blev talt for at beregne antallet af påvirkninger pr. Kilometer. Dette var 50% lavere end en RSPB-undersøgelse ved hjælp af den samme metode, der blev fundet i 2004.
Insektpopulationer er rapporteret i Tyskland (3) (4) og Puerto Rico (5) (6), og den første globale videnskabelige gennemgang, der blev offentliggjort i februar 2019 (7) , konkluderede, at udbredte tilbagegang truede med at forårsage et “katastrofalt sammenbrud af naturens økosystemer”. Insekter bestøver tre fjerdedele af afgrøderne, og en anden nylig undersøgelse viste omfattende tab af sådanne insekter i hele Storbritannien.
Strømforskningen, der blev offentliggjort i tidsskriftet Conservation Biology, analyserede ugentlige data fra 1969 til 2010 om en strøm i et tysk naturreservat, hvor den eneste store menneskelige indvirkning er klimaændringer. Her fandt man et fald i insektmængden på 81,6%. (8)
Matt Shardlow, administrerende direktør for velgørenhedsorganisationen Buglife, sagde: ”Disse nye undersøgelser styrker vores forståelse af den faretruende hurtige forsvinden af ​​insektliv i både luft og vand. Det bliver tydeligt, at de fire ryttere i insektapokalypsen er klimaændringer, ødelæggelse af levesteder, fragmentering af habitat og forurening. Det er vigtigt, at vi skaber mere samlet plads til insekter, der er sikre mod pesticider, klimaændringer og anden skade. ”
Kilder:
1) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.5236
2) https://www.kentwildlifetrust.org.uk/sites/default/files/2020-02/Bugs%20Matter%20report%20website%20version_0.pdf
3) https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/18/warning-of-ecological-armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers
4) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
5) https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/15/insect-collapse-we-are-destroying-our-life-support-systems
6) https://www.pnas.org/content/115/44/E10397
7) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636
8) https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cobi.13477
9) https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/12/car-splatometer-tests-reveal-huge-decline-number-insects

Vågn op, biologer!

Af Iver Mysterud i Biologi nr. 3-4 2019.
Iver Mysteru er Dr.philos. i biologi (UiO, 2005), faglitterær forfatter og fagredaktør i Helsemagasinet VOF (www.vof.no).
“Det er tid for landets biologer at vågne op og finde ud af virkningerne af trådløse kommunikationssystemer og anden ikke-ioniserende stråling. Konsekvenser af mobiltelefonstråling på plante- og dyreliv og menneskelig fysiologi og sundhed er det emne, som næsten ingen taler om, kun få ved noget om, og stærke kommercielle interesser vil have os til ikke at sætte på dagsordenen … men som berører absolut alle.”
Stråling mangler
Miljø- og sundhedsproblemerne er komplekse, og adskillige forskere rundt om i verden har i de seneste årtier omhyggeligt afklaret en række faktorer, der er vigtige i denne sammenhæng. Det er for eksempel kendt, at tab af levesteder eller indførelsen af ​​monokulturer i landbruget kan være negativt og have en række konsekvenser for biologisk mangfoldighed. Pointen er, at problemerne omkring stråling skal medtages i disse analyser, så faktorernes relative bidrag kan testes og vurderes.
Et eksempel er tilbagegangen i populationer af sociale insekter, som mange forskere arbejder på for at afklare årsagerne til, og som konstant vises i medierne. I dag mangler ikke-ioniserende stråling som faktorer i disse analyser og diskussioner, på trods af at resultater offentliggjort i faglitteraturen indikerer, at de skal medtages. F.eks. Ser honningbier ud til at støde på problemer med mobiltelefonstråling (Taye, Deka, Rahman & Bathari, 2017). Disse er arter, der bruger magnetiske felter til navigering og er derfor særligt følsomme over for indflydelse af menneskeskabt stråling (Bandara & Carpenter, 2018).”

Kilder:
1) Taye, R. R., Deka, M. K., Rahman, A., & Bathari, M. (2017). Effect of electromagnetic radiation of cell phone tower on foraging
behaviour of Asiatic honey bee, Apiscerana F. (Hymenoptera: Apidae). Journal of Entomology and Zoology Studies, 5, 1527-1529.
2) Bandara, P., & Carpenter, D. O. (2018). Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. The Lancet Planetary Health, 2, e512-e514.
*) Iver Mysteru er Dr.philos. i biologi (UiO, 2005), faglitterær forfatter og fagredaktør i Helsemagasinet VOF (www.vof.no) iver@vof.no
https://www.folkets-stralevern.no/wp-content/uploads/2020/01/Mysterud-Biolog-2019-vakn-opp-biologer.pdf

Insektdød varsler et ’økologisk Armageddon’ – også i Danmark.

Information 21. oktober 2017.
Tidligere undersøgelser af faldet i insektbestanden har været begrænsede til bestemte insektarter, som f.eks. visse sommerfuglearter, der er faldet med 50 procent over de sidste årtier.
Men den nye forskning omfatter alle flyvende insekter, heriblandt hvepse og fluer, som sjældent undersøges, hvilket gør resultaterne af undersøgelsen til en stærkere en indikator på det store fald i insektbestanden.
At prøverne er indsamlet i fredede områder gør desuden resultaterne endnu mere foruroligende, siger Caspar Hallmann fra Radboud University, som også har været med på forskerholdet: »Alle disse områder er fredede, og de fleste af dem er velholdte naturreservater. Alligevel er der sket dette dramatiske fald.«

https://www.information.dk/udland/2017/10/insektdoed-varsler-oekologisk-armageddon-ogsaa-danmark?vwo_exp_badges=|32

For at bevise, at Hitchcock har ret, bliver fugleangreb voldsomme denne sommer. Rødvingede solsorter og andre arter optrapper dykkerbombeangreb på mennesker.

The Wall Street Journal. 15. juli 2019
I modsætning til mennesker får fugle, der er EHS ramte, ikke antidepressiver mod angst. I stedet angriber de mennesker. Se artiklen herunder. I Massachusetts, Minnesota, Britisk Columbia, Montana, Colorado og Illinois dykker rødvinger, krager, høge og vilde kalkuner og hakker mennesker i hovedet.
https://www.wsj.com/articles/proving-hitchcock-right-the-birds-are-turning-violent-this-summer-11563201968

Videnskabelige referencer

Opkald til alle miljøforkæmpere!
Den hidtil vigtigste peer reviewed artikel om miljøeffekter af trådløs radiofrekvent stråling er netop offentliggjort og fortjener en fuldstændig læsning

Den omfattende gennemgang af Levitt, Lai og Manville (2021) (1) giver et væld af videnskabelige oplysninger, der forbinder de videnskabelige nedslag om skaderne ved radiofrekvent stråling (RFR) på flora og fauna. I en meget læsebar tekst besvarer forfatterne de mange gådefulde spørgsmål om det komplekse emne, som kombinerer biologi, økologi, teknologi og fysik.
Forfatterne advarer: “Det er på tide at anerkende den omgivende EMF som en ny form for forurening samt udvikle regler hos tilsynsmyndigheder, der betegner luft som ‘habitat’ så EMF kan reguleres som andre forurenende stoffer.” Det skriver ‘Physicians for Safe Technology’, som også ridser rapportens indhold op.

EKLIPSE-projekt: Elektromagnetiske felter truer dyrelivet

Konsekvenser for 5G-udrulning
En ny rapport viste, at elektromagnetiske felter, der udsendes af højspændingsledninger, Wi-Fi, broadcast og celle tårne udgør en “troværdig” trussel mod dyrelivet, og at 5G (femte generation cellulære teknologi) kan forårsage større skade.
EKLIPSE-projektets analyse af 97 peer-reviewede undersøgelser konkluderede, at elektromagnetisk stråling (EMR) er en potentiel risiko for insekt- og fugleorientering og for plantesundheden.
Rapporten konkluderede, at:

 • EMR udgør en potentiel risiko for orientering eller bevægelse af hvirvelløse dyr og kan påvirke insektadfærd og reproduktion;
 • fugleorientering kan forstyrres af svage magnetfelter i radiofrekvensområdet, og det samme kan være tilfældet for andre hvirveldyr, herunder pattedyr og
 • EMR-eksponering kan påvirke plantens stofskifte på grund af produktion af reaktive iltarter, der ofte resulterer i reduceret plantevækst.
 • Desuden er der “et presserende behov for at styrke det videnskabelige grundlag for viden om EMR og deres potentielle indvirkning på dyrelivet.”

Gennemgangen blev udført af en tværfaglig, ekspert styregruppe bestående af fire biologer / økologer, der har specialiseret sig i forskellige taksonomiske grupper, og to fysikere, der studerer elektromagnetiske felter. Den tekniske rapport er det første skridt i en analyse af den nuværende tilgængelige viden og fremtidige forskningsbehov.
Anmelderne påpegede behovet for mere forskning af høj kvalitet. De vurderede kvaliteten af 82 undersøgelser – – 56 havde god til fremragende biologisk eller økologisk kvalitet, og 39 havde god til fremragende teknisk kvalitet.
EKLIPSE (Establishing a European Knowledge and Learning Mechanism to Improve the Policy-Science-Society Interface on Biodiversity and Ecosystem Services) finansieres af EU for at besvare anmodninger fra politiske beslutningstagere og andre samfundsaktører om biodiversitetsrelaterede spørgsmål.
Flere oplysninger om EKLIPSE-konferencen, der blev afholdt 22.-25. januar 2018, herunder dias og video:
http://www.eklipse-mechanism.eu/emr_conference.
Referencer
Malkemper EP, Tscheulin T, VanBergen AJ, Vian A, Balian E, Goudeseune L (2018). Virkningerne af kunstig elektromagnetisk stråling på dyrelivet (flora og fauna). Aktuel vidensoversigt: et baggrundsdokument til webkonferencen. En rapport fra EKLIPSE-projektet. http://bit.ly/Eklipseoverview
Goudeseune L, Balian E, Ventocilla Jørgensen (2018). Virkningerne af kunstig elektromagnetisk stråling på dyrelivet (flora og fauna). Rapport fra webkonferencen. En rapport fra EKLIPSE-projektet. http://bit.ly/EKLIPSEconfreport

Buglife
EKLIPSE-gennemgangen blev gennemført på anmodning af Buglife, den eneste europæiskeorganisation, der er afsat til bevarelse af hvirvelløse dyr. Hvirvelløse dyr er af afgørende betydning for mennesker og andre livsformer, som ikke kunne overleve uden dem; alligevel er tusinder af arter faldende, og mange er på vej mod udryddelse.

Buglife opfordrer til, at 5G master fjernes fra gadelamper, som tiltrækker insekter.
Her fra artiklen i The Telegraph: (1)
“… NGO’en Buglife advarede om, at på trods af gode beviser for skaderne, er der kun lidt forskning i gang for at vurdere virkningen eller efterspørgsel på grænseværdier.
NGO’en udtalte, at “alvorlige påvirkninger af miljøet kan ikke udelukkes” og opfordrede til, at 5G master bliver placeret med afstrand fra gadelamper, som tiltrækker insekter eller områder, hvor de kan skade dyrelivet.
Matt Shardlow, administrerende direktør for Buglife sagde: ‘Vi anvender grænseværdier for alle former for forurening for at beskytte beboeligheden i vores omgivelse, men selv ikke i Europa, er de sikre grænser for elektromagnetisk stråling blevet fastlagt, endsige anvendt.
Der er en rimelig risiko for, at 5G vil påvirke dyrelivet betydeligt, og at placeringen af ​​sendere på LED gadelamper, som tiltrækker natlige insekter såsom møl, øger eksponeringen og dermed risikoen. Derfor opfordrer vi alle 5G -piloter til at inkludere detaljerede undersøgelser af deres indflydelse og indvirkning på dyrelivet samt at resultaterne af disse undersøgelser offentliggøres.”


Pr. 14. januar 2021 har 255 EMF forskere fra 44 nationer underskrevet en appel til FN, hvor de bliver bedt om at tage risiciene ved elektromagnetisk stråling mere alvorligt. (https://emfscientist.org/)
Kilder:
1) The Telegraph, 18. maj 2018: https://www.telegraph.co.uk/science/2018/05/17/electromagnetic-radiation-power-lines-phone-masts-poses-credible/

Nightcap National Park.

Rapport for De Forenede Nationers Uddannelsesvidenskabelige og Kulturelle Organisation (UNESCO). Rapport med detaljer om udvandring af arter fra Mt. Nardi-området i Nightcap National Park World Heritage Area i en 15-årig periode (2000-2015).
Fra introduktionen:
Fra 1960’erne indtil lige efter årtusinde, anvendte Mt. Nardi el-kommunikationstårn analog teknologi. Siden slutningen af ​​1970’erne har Mt. Nardi-beboere været vidne til en støt stigning i artsdiversiteten. Det var først, da den analoge æra var ved at slutte sammen med fremkomsten af ​​digital trådløs teknologi i årene 2002 til 2004, at jeg begyndte at bemærke et fald i insektdiversitet og -population. Denne periode var i slutningen af ​​en langvarig landsdækkende tørke, og der var meget tale om global opvarmning. Oprindeligt tilskrev jeg insektnedgangen til disse begivenheder. Senere lærte jeg om “mobiltelefon pulserende mikrobølgeteknologi” og forstod fra pressemeddelelser, at dette blev installeret på Mt. Nardi. Denne teknologi navngives universelt af industrien, pressen og offentligheden som ”3G”. Med denne viden begyndte jeg at mistænke om, der måske skete noget andet på Mt. Nardi. På samme tid blev der tilføjet yderligere omfattende WCDMA-teknologi (Wideband Code Division Multiple Access). I år 2009 blev en forbedret 3G-teknologi installeret, og yderligere 150 betalings-tv-kanaler blev føjet til tårnet. Efter disse tilføjelser var jeg vidne til udvandringen af ​​27 fuglearter fra Mt. Mens Nardi samtidig faldt insektvolumenen og artsvariation dramatisk. I slutningen af ​​2012 og begyndelsen af ​​2013, med opførelsen af ​​et nyt tårn i komplekset og introduktionen af ​​en generator på 600.000 watt, blev systemet opgraderet til det, der blev kendt som “4G”. Umiddelbart efter var jeg vidne til den hurtige udvandring af yderligere 49 fuglearter. Fra dette tidspunkt blev det knapt med alle lokalt kendte flagermusarter, 4 almindelige cikadearter forsvandt næsten samt den engang enorme, varierede population af møl og sommerfuglearter. Frøer og haletudspopulationer blev drastisk reduceret; de massive mængder og forskellige arter af myrepopulationer blev usædvanlige til sjældne. Uden yderligere raffinerede undersøgelser er det vanskeligt at estimere procentdelen af ​​dyreliv, der engang var almindelige på Mt. Nardi, men som er blevet sjældne eller forsvundet fra verdensarvsområdet. Jeg estimerer i både volumen og arter, at fra 70 til 90% af dyrelivet er blevet sjældne eller er forsvundet fra Nightcap National Park inden for en radius af 2-3 km fra Mt. Nardi tårnkompleks. Denne udtalelse kan sammenfattes med konkrete data:
– 3 flagermusarter, når de er almindelige, er blevet sjældne eller er forsvundet
– 11 truede og truede fuglearter er forsvundet
– 11 trækfuglearter er forsvundet
– 86 fuglearter demonstrerer unaturlig adfærd
– 66 engang almindelige fuglearter er nu sjældne eller forsvundet

En frekvensforbedring muliggjorde en reduktion af kraftudgangen i 2015. Siden da vendte en håndfuld fuglearter tilbage til området på en uregelmæssig måde. Forud for denne begrænsede tilbagevenden var der endnu en uventet stigning i artsantallet, da reparationer afbrød strømmen til installationen i tre dage. Denne biologiske eksplosion blev også forårsaget af den sidste viste demonstration af termitter (Isoptera), der forlod deres rede, hvilket resulterede i en ægte ‘fuglefestival’. Præcisionen i det biologiske svar på 3 dages strømafbrydelse var både ekstraordinær og talende: Jeg har ikke set så mange termitter siden den tid.”

http://emraware.com/Documents/Mt%20Nardi%20Wildlife%20Report%20to%20UNESCO.pdf

Elektromagnetisk stråling, dyreliv og miljø

En oversigt overforskningsartikler fra Environmental Health Trust.

Sundhedsvirkningerne af trådløs stråling rækker ud over menneskers sundhed. De officielle (i USA FCC’s) grænseværdier er udformet til mennesker og ikke til dyr. På trods af mange undersøgelser, der viser skadelige virkninger fra trådløs og ikke-ioniserende stråling, er den nuværende virkelighed, at insekter, fugle og luftbårne arter som flagermus, der lever tæt på celletårnantenner, er ubeskyttede, fordi RF-regler ikke gælder for dyrelivet. Træer, planter og bakterier har også vist sig at være påvirket af RF-eksponering, men det ignoreres ligeledes af FCC’s human centrerede regler.

En skelsættende forskningsgennemgang af amerikanske eksperter af over 1.200 undersøgelser af virkningerne af ikke-ioniserende stråling til dyreliv med titlen “Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna”, fandt negative virkninger ved selv meget lave intensiteter, herunder virkninger på orientering og migration, reproduktion, parring, rede, hulebygning og overlevelse. (Levitt et al., 2021a, Levitt et al., 2021b,  Levitt et al., 2021c). 

A review of the ecological effects of RF-EMF” publiceret i Environment International reviewed fandt fandt at RF havde en signifikant effekt på fugle, insekter, andre hvirveldyr, andre organismer og planter i 70% af de undersøgte undersøgelser med udvikling og reproduktion hos fugle og insekter de stærkest berørte. (Cucurachi 2013).

Forskningsoversigten “Electromagnetic radiation as an emerging driver factor for the decline of insects”, der blev offentliggjort i Science of the Total Environment, fandt “tilstrækkelige beviser” for effekter, herunder effekter på flyvning, fouragering og fodring, korttidshukommelse og dødelighed. (Balmori 2021)

En undersøgelse fra Oregon State University i 2022 undersøgte de langsigtede adfærdsmæssige virkninger for zebrafisk fra kortvarig eksponering for 5G midband 3.5 GHz. Forskerne konkluderede at “subtile, men signifikante unormale reaktioner i RFR-eksponerede fisk på tværs af de forskellige evaluerede analyser, der tyder på potentielle langsigtede adfærdsmæssige virkninger. Samlet set anbefaler vores undersøgelse, at virkningerne af RFR på den udviklende hjerne, adfærd og metabolomet bør undersøges yderligere. Dasgupta et al 2022

Se flere forskningsundersøgelser inde på ehtrust.org eller download Faktabladet.

Ligeledes har EU forskningsprojektet EKLIPSE, fokuseret på studier af den vilde fauna og flora. Der er relativt få studier af den vilde fauna og flora. Imidlertid understøtter studier på laboratoriedyr, cellestudier, og befolkningsstudier de fund som er gjort på den vilde fauna.
The impacts of artificial Electromagnetic Radiation on wildlife (flora and fauna). Referat fra webkonferencen:
http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-WebConferenceReport_FINAL_27042018.pdf/b5117399-2231-473e-b25c-ee24e6b78342
Aktuel videns oversigt: Et baggrundsdokument til webkonferencen:
http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-KnowledgeOverviewReport_FINAL_27042018.pdf/1326791c-f39f-453c-8115-0d1c9d0ec942
Øvrige rapporter se her:
http://www.eklipse-mechanism.eu/eklipse_outputs_reports

Bier, sommerfugle og dyreliv: forskning i elektromagnetiske felter og miljø

Elektromagnetiske felter fra kraftledninger, mobiltelefoner, celle tårne og Wi-Fi påvirker fugle, bier, dyrelivet og vores miljø. Artiklen giver eksempler på den kritiske forskning, der er findes om dette spørgsmål indenfor:
– 5G-frekvenser absorberes stærkt i insekter – især bier
– Bier, insekter og sommerfugle
– Planter og træer
https://ehtrust.org/science/bees-butterflies-wildlife-research-electromagnetic-fields-environment/

En 2018 Horisont-scanning af nye problemer for global bevarelse og biologisk mangfoldighed

Et internationalt panel af miljøforskere medregnede i 2018 skader på miljøet fra radiofrekvent elektromagnetisk stråling i sin årlige liste over de 15 vigtigste miljøproblemer.

Panelet finansieres af Det Britiske Forskningsråd for Miljømæssige Anliggender og Royal Society for Beskyttelse af Fugle.

Potentielle virkninger på dyrelivet af stigninger i elektromagnetisk stråling
At forstå de potentielle virkninger af ikke-ioniserende stråling på vilde dyr kunne blive mere relevant med den forventede anvendelse af ny mobilnetværksteknologi (5G), som inden 2025 vil kunne forbinde 100 milliarder enheder. Under brug genererer mobiltelefoner og andre smarte enheder radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF) -EMF’er), en form for ikke-ioniserende stråling, som kan ændre biologiske processer såsom neurotransmitterfunktioner, cellulær metabolisme og gen- og proteinekspression i visse typer celler, selv ved lave intensiteter [82]. Begrebet risiko for menneskers sundhed er fortsat kontroversielt, men der er begrænset bevis for øget tumorrisiko hos dyr [83]. 5G bruger den stort set uudnyttede båndbredde af millimeterbølgelængden mellem 30 og 300 GHz på radiospektret, som bruger mindre basestationer end den nuværende trådløse teknologi. Som et resultat kan trådløse antenner placeres tæt i kvarterer på infrastruktur såsom lygtepæle, hjælpestænger og bygninger. Dette kan udsætte dyrelivet for mere nærfeltstråling. Selvom nogle undersøgelser rapporterede om negative sammenhænge mellem elektromagnetisk feltstyrke (radiofrekvenser og mikrobølger: 1 MHz – 3 GHz rækkevidde) og arter, f.eks. Tæthed og overflod af spurve (Passer domesticus) [84, 85], har disse undersøgelser ikke givet klare empirisk bevis for, at de observerede effekter skyldes RF-EMF’er. De potentielle virkninger af RF-EMF’er på de fleste taksonomiske grupper, herunder trækfugle, flagermus og bier, er stort set ukendte. Beviset til at informere om udviklingen af ​​retningslinjer for eksponering for 5G-teknologi er begrænset, hvilket øger muligheden for utilsigtede biologiske konsekvenser [86].
Diskussion
At identificere spørgsmål, der virkelig er i horisonten af ​​den nuværende videnskabelige tænkning, medfører afvejninger. Hvis der ikke er meget bevis for, at der opstår et fænomen, er det vanskeligt at måle, om det sandsynligvis bliver en stor trussel eller mulighed. Hvis der er betydelige beviser, er et spørgsmål ikke længere nyt. RF-EMF’er er et eksempel på førstnævnte. Diskussioner om de potentielle virkninger af RF-EMF’er er uløste og kontroversielle [83]. Den sandsynlige betydelige globale ekspansion i brugen af ​​RF-EMF’er og anerkendelsen af, at nye teknologier muligvis tillader stråling at bruge højere frekvenser i det elektromagnetiske spektrum, end det tidligere var muligt, førte os imidlertid til at medtage dette spørgsmål blandt vores 15. I modsætning hertil diskuterede også det forestående globale vandkraftboom, men besluttede senere, at det ikke længere var et nyt problem [87, 88, 89].
En anden udfordring i horisontscanning er at evaluere, i hvilken grad den mulige indflydelse af et emne overdrives af nyhedsmedier, kommercielle interesser eller individuelle forskere. Nye miljøspørgsmål, der er kontroversielle, er typisk kendetegnet ved aktive kampagnestemmer, der kan rapportere eller henvise til partiske eller vildledende sæt forskningsresultater og slutninger [90]. Når der er få beviser, er kvaliteten og oprindelsen af ​​disse beviser afgørende for at afgøre, om et emne sandsynligt dukker op, eller om det mere sandsynligt repræsenterer en kampagne, der er monteret af en eller flere interessegrupper. Vi havde diskussioner af denne art om EMF’er, thiaminmangel og trawling med laserlys. Vi drøftede også tidslinjen, som vi skulle bedømme nye spørgsmål, og i mange tilfælde var vi enige om, at nogle krævede kortsigtede handlinger.

“Horizonscanningsprocessen har ikke til formål at henlede opmærksomheden på fænomener, der er bredt forstået for at påvirke samfundsmæssige behov eller værdier, herunder dem, der er relateret til alle aspekter af biologisk mangfoldighed. I stedet er det tænkt som et tidligt bevidstheds- og alarmsystem, der henleder opmærksomhed på nye problemer, der, hvis de realiseres, kan skabe afgørende muligheder eller trusler og således berettige til yderligere analyse i den nærmeste fremtid. Det understøtter organisationers kapacitet til bedre at håndtere en usikker og kompleks fremtid [97]. Vi håber, at vores årlige scanninger fremhæver spørgsmål, der ikke kun er relevante for biologisk bevarelse, men også for det bredere miljø og i forlængelse heraf for menneskers velbefindende.”

Kilder:

 1. Sivani, S. and Sudarsanam, D. (2012) Impacts of radio-frequency
  electromagnetic field (RF-EMF) from cell phone towers and wireless devices on biosystem and ecosystem-a review. Biol. Med. 4,
  202–216
 2. Hardell, L. (2017) World Health Organization, radiofrequency
  radiation and health – a hard nut to crack. Int. J. Oncol. 51,
  405–413
 3. Balmori, A. and Hallberg, Ö. (2007) The urban decline of the
  house sparrow (Passer domesticus): a possible link with electromagnetic radiation. Electromagn. Biol. Med. 26, 141–151
 4. Everaert, J. and Bauwens, D. (2007) A possible effect of electromagnetic radiation from mobile phone base stations on the
  number of breeding house sparrows (Passer domesticus). Electromagn. Biol. Med. 26, 63–72
 5. Manville (2016) A briefing memorandum: what we know, can
  infer, and don’t yet know about impacts from thermal and
  non-thermal non-ionizing radiation to birds and other wildlife –
  for public release.
  http://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.
  org/wp-content/uploads/2016/07/Manville-7-14-2016-
  Radiation-Briefing-Memo-Public.pdf
 6. Rudd, J.W. et al. (1993) Are hydroelectric reservoirs significant
  sources of greenhouse gases? AMBIO 22, 246–248
 7. Rosa, L.P. and Schaeffer, R. (1994) Greenhouse gas emissions
  from hydroelectric reservoirs. AMBIO 23, 164–165
 8. Rosa, L.P. et al. (2004) Greenhouse gas emissions from hydroelectric reservoirs in tropical regions. Clim. Change 66, 9–21
 9. Dicks, L. (2013) Bees, lies and evidence-based policy. Nature
  494, 283

Forskningsdokumentet:
https://www.cell.com/trends/ecology-evolution/fulltext/S0169-5347(17)30289-6#secsect0010

Fugle, bier og menneskeheden: Ødelæggelse naturen med elektrosmog.

Redaktør: Ulrich Wahncke. Rapport 2009.
Resumé
“I mange årtier har forskningsresultater vist, at de naturlige elektriske og magnetiske felter og deres variation er en vital forudsætning for
orientering og navigering af en hel række dyr har været frit tilgængelige.
Hvad der også har været kendt for videnskaben i mange årtier, er at vi som mennesker er afhængige af dette naturlige miljø for mange af vores vitale funktioner.
I dag er dette naturlige informations- og funktionssystem af mennesker, dyr og planter imidlertid blevet overlejret af et hidtil uset tæt og energisk net af kunstige magnetiske, elektriske og elektromagnetiske felter, genereret af adskillige mobilradio- og trådløse kommunikationsteknologier.
Konsekvenserne af denne udvikling er også forudsagt af kritikerne i mange årtier og kan nu ikke længere ignoreres. Bier og andre insekter forsvinder, fugle undgår visse områder og er desorienteret andre steder. Mennesker lider af funktionelle lidelser og sygdomme. Og de, der er arvelige, overføres til den næste generation som eksisterende mangler.”

Den fulde rapport kan downloades her:
https://www.naturalscience.org/wp-content/uploads/2015/01/kompetenzinitiative-ev_study_bees-birds-and-mankind_04-08_english.pdf

Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife.
Balmori A. Pathophysiology.2009:191-9. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463

Anthropogenic radiofrequency electromagnetic fields as an emerging threat to wildlife orientation.
Balmori A. Sci Total Environ. 2015:58-60. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25747364

More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas
Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, Siepel H, Hofland N, Schwan H, et al. (2017).
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

Se også dette indlæg fra konferencen den 4. maj på Christianborg:

Seniorforsker fra DTU; Ph.d., vet. Vibeke Frøkjær Jensen (DK) taler om nuværende videnskabelige fund, der viser en dødelighed på 90% og transmutationer i haletudser, fugle og bier, der bliver desorienteret fra mobiltelefonmaststråling. Siden 1989 har der været et fald på 75% i bestøvende insekter, hvilket er en faktisk trussel mod vores eksistens, da bestøvningen er nødvendig for at afgrøder og frugter kan udvikle sig.
https://youtu.be/Y_X78B8zB-o
I foredraget henviser Vibeke Frøkjær bl.a. til Natura 2000, Danmarks Miljøportal:
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
og sammenligner med Mastedatabasen:
https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
Se også:
https://biodiversity.europa.eu/countries/nature-directives/denmark

Science: Plant and Animal Electromagnetic Sensitivity
Oversigt over forskning på området.

Introduktion
Elektromagnetisk følsomhed hos dyr har været kendt længe:
Dyrs følsomhed over for elektromagnetisk eksponering har været kendt lige så længe som menneskelig elektromagnetisk følsomhed. De biologiske effekter af den elektriske ål var kendt i gamle tider. Fra 1600-tallet studerede forskere, hvordan elektricitet og magnetisme påvirkede både dyr og mennesker. Mange moderne undersøgelser er afhængige af dyre- eller planteforskning for at etablere biologiske veje, inden de går videre til humane undersøgelser for at verificere effekter af elektromagnetisk eksponering på lavt niveau.
Dyr og planter oplever ikke elektrofobi:
En stor fordel ved dyre- og plantestudier er, at der ikke er nogen sandsynlighed for forveksling mellem reel elektromagnetisk følsomhed og psykologisk elektrofobi, da dyr og planter ikke kan konditioneres af en kognitiv i modsætning til en adfærdsmæssigt betinget frygt og derfor ikke kan lide af en ‘ Nocebo-effekt, selvom undersøgelser alligevel viser, at ‘Nocebo’-effekten ikke er en del af den reelle menneskelige elektromagnetiske følsomhed.
Forestående katastrofe:
Flere undersøgelser tyder nu på en forestående katastrofe for alt dyreliv på grund af menneskeskabt elektromagnetisk forurening. Eksperter antyder, at de første tegn allerede er synlige, og at det vil være af en svær styrke for nogen at forestille sig.
5G kan være særlig skadelig for insekter. 5G-stråling trænger igennem mindst 1 mm; forholdsmæssigt vil dette påvirke mange insekter meget mere end større dyr. Det kan også være ødelæggende for mange planter, der også har mange nøglevæv og systemer inden for 1 mm fra overfladen.

https://www.electrosensitivity.co/plants-and-animals.html

Dyrenes elektromagnetiske følsomhed

Det er nu veletableret viden for en lang række biologiske tilstande.

Præ-seismisk elektromagnetisk følsomhed:
Følsomhed over for præ-seismiske ændringer i det elektromagnetiske miljø, især hvis det overføres gennem vand, enten havvand eller vand på land, ser ud til at korrelere med den etablerede virkning før jordskælv på en række dyr.
I 373 fvt forlod dyr inklusive rotter, væsler og slanger den græske by Helice før et jordskælv og tsunami:
“I fem dage før Helike forsvandt, forlod alle mus og martens og slanger og tusindben og biller og alle andre skabninger af den slags i byen i en krop ved vejen, der fører til Keryneia.” [quinque enim diebus priusquam pessum iret Helice, omnes in ea mures, mustelae, slanger, scolopendrae verticilli, et alia hujusmodi animalia, magnis copiis exibat per viam, quae ducit Coriam] (Claudius Aelianus, De Natura Animalium XI.19)

Før jordskælvet den 4. februar 1975 i Haicheng, Kina, var der rapporter om uregelmæssig dyreadfærd, herunder blandt dyr som rotter, slanger, der syntes frosne på veje, køer og heste blev rastløse og ophidsede, rotter syntes berusede, kyllinger nægtede at komme ind i deres køer og gæs, der ofte flyver (Adams RD, 1976Anon.,  1977).

Siden 2000 har mange undersøgelser antydet, at dyr er følsomme over for de elektromagnetiske ændringer før jordskælv.

I 2003 rapporterede Dr. Kiyoshi Shimamura i Japan et spring i hundebid og andre hundrelaterede klager før og efter jordskælv. Han undersøgte optegnelser over klager fra folkesundhedscentre, der var ramt af jordskælvet i 1995 i Kobe, og fandt ud af, at konti af hunde, der gøede “overdrevent”, steg med 18% i gennemsnit i månederne før jordskælvet. Over episentret på Awaji Island var der en stigning på 60% i klager sammenlignet med et år tidligere. (Alok Jha: “Can dogs really predict earthquakes?” Guardian, October 2 2003)

Ceteceans, såsom hvaler og delfiner, viser gennem massestrandinger følsomhed over for ændringer i elektromagnetisk energi, sandsynligvis inklusive geomagnetiske ændringer før jordskælv:
Klinowska M: “Cetacean live stranding sites relate to geomagnetic topography” 1985.

“Det er min iagttagelse, der er bekræftet gennem årene, at masseselvmord på hvaler og delfiner, der forekommer sporadisk over hele verden, på en eller anden måde er relateret til ændringer og forstyrrelser i de elektromagnetiske feltkoordinater og mulige omlægninger af geotektoniske plader deraf.”
Dr. Arunachalam Kumar, professor i anatomi, Kasturba Medical College, Mangalore, Karnataka, Indien, 4. december 2004  (Michael McCarthy: “Did whale beaching foretell disaster?” February 2 2005)

Padder kan vise følsomhed over for ændringer i elektromagnetisk energi gennem ændringer i avlsmønstre før jordskælv:
”Vores undersøgelse er en af de første til at dokumentere dyrs adfærd før, under og efter et jordskælv. Det var en serendipitøs ting, der skete. En dag var der ingen padder. Jeg var faktisk meget irriteret. Jeg troede, at hele min forskning var forsvundet ned i afløbet. Og jordskælvet kom, og så begyndte de alle at komme tilbage dagen efter. ” Rachel Grant, Open University, Milton Keynes, England, 2011.

Almindelige padder (Bufo bufo) viste en dramatisk ændring i adfærd fem dage før et jordskælv rystede L’Aquila, Italien i april 2009. Grant og hendes kollega fandt, at padderne opgav gydedage, før rystelserne begyndte. Hun har studeret frøreproduktion under månecyklussen i fire år og var på et sted 74 km fra jordskælvets epicenter med sin assistent mellem de nye måner i marts og april. Dette betød, at de så de ‘seismiske tudser’ før, under og efter størrelsesorden 6,3. Mandlige tudser forbliver normalt på avlsstederne, indtil gydningen er afsluttet, men 96% af dem forlod puljen fem dage før jordskælvet, og antallet forblev lavt indtil 10 dage derefter. Antallet af parplekspar – hvor mænd griber hunner tæt med armene – faldt til nul kun tre dage før jordskælvet og forblev lavt indtil den sidste efterskælv.  (Janet Fang: “Toads ‘predict earthquakes’” Nature.com, March 31 2010)

En foreslået mekanisme er ionisering af luften ved jord-til-luft-grænsefladen, hvor positive luftbårne ioner forårsager ændringer i stresshormonniveauer hos dyr og mennesker. En anden mekanisme er det elektriske felt og strøm induceret i dyret, når det passerer gennem magnetfeltet, eller hvor en ændring i magnetfeltet inducerer et elektrisk felt i organismen. Det er blevet vist, at magnetfelter på under 10 nT, langt under jordens baggrundsmagnetfelt, kan inducere disse strømme og dermed forårsage biologiske effekter hos følsomme dyr.

Nogle relevante studier:
Kirschvink JL, 1982Klinowska M, 1985Kirschvink JL, 2000Grant RA et al, 2011Berberich G et al, 2013Freund FT et al, 2013Fidani C et al, 2014Yamauchi H et al, 2014

Fugle forstyrret af menneskeskabte EMF’er og trådløs stråling:

Biologiske mekanismer:
De fleste af de mekanismer og veje, der er etableret for human elektromagnetisk følsomhed, blev først vist for dyr såsom rotter og mus (see: Science – Mechanisms)
Bees detect electric fields using mechanosensory hairs (Sutton GP et al, 2016)
To forskellige magnetmodtagelsessystemer er blevet foreslået til fugle- og fiskenavigation:
– bio-magnetite
– cryptochromes
– or possibly MagR, a protein combining both (Cyranoski D, 2015)

Bees, Plants and Humans:
Goldsworthy A: “Making Mobile Phones Safer” (c.2011)

Dyrs følsomhed
1. Dyr, der er bedst egnet til at formulere EM-eksponeringsgrænser
Da dyr lettere studeres objektivt end mennesker, er det blevet foreslået, at deres følsomhed kunne bruges til at formulere biologiske sikkerhedsgrænser. Dette kan være tilfældet for Fruit Fly (Margaritis LH et al, 2014).
2. Elektromagnetisk hyperfølsomhed hos dyr
Et stigende antal anekdotiske rapporter viser, at der er variationer i graden af ​​følsomhed over for elektromagnetisk eksponering, som dyr viser, ligesom der er blandt mennesker. Dette er en uundgåelig konsekvens af biologisk mangfoldighed, selv med en enkelt art, herunder genetiske varianter og forskelle i kost, levested og adfærd. Personer med elektromagnetisk følsomhed rapporterer ofte, at deres kattekat eller hund, hvis dyret er særlig følsomt over for elektromagnetisk eksponering, foretrækker at finde et område i huset eller gården til søvn, som brugen af ​​en elektronisk måler viser, er det område, der har det laveste niveau af elektromagnetisk forurening. Tilsvarende undgår et særligt følsomt kæledyr typisk områder med særlig høj elektrosmog.

Antibiotic resistance
Sharma AB et al.: “Effect of Mobile Tower Radiation on Microbial Diversity in Soil and Antibiotic Resistance” (IEEE Explore, 2018)

De øvrige afsnit er lagt ind under de respektive kategorier: Marine følsomhed, planter (se dette) og insekter.

Marin følsomhed

Se også her om Smart Ocean:
https://nejtil5g.dk/smart-ocean-teknologiens-indvirkning-paa-livet-i-havet/

Elektriske og magnetiske sanser hos havdyr og potentielle adfærdsmæssige virkninger af elektromagnetiske undersøgelser

Daniel Nyqvist, Institute of Marine Research Bergen, Nordnesgaten 50, 5005, Bergen, Norway et.al. 24. januar 2020.
Abstrakt
Elektromagnetiske undersøgelser genererer elektromagnetiske felter til kortlægning af petroleumaflejringer under havbunden med ukendte konsekvenser for havdyr. De elektriske og magnetiske felter induceret af elektromagnetiske undersøgelser kan detekteres af mange havdyr, og de genererede felter kan potentielt påvirke opfattende dyrs opførsel. Dyr, der bruger magnetiske signaler til migration eller lokal orientering, især i et begrænset tidsvindue, risikerer at blive påvirket af elektromagnetiske undersøgelser. I elektrofølsomme dyr kan menneskeskabte elektriske felter forstyrre en række adfærd. Manglen på undersøgelser af virkningerne af de elektromagnetiske felter fremkaldt af elektromagnetiske undersøgelser af magneto- og elektrosensitive dyrs opførsel er grund til bekymring. Her gennemgår vi brugen af ​​elektriske og magnetiske felter blandt havdyr, præsenterer data om undersøgelsesgenererede og naturlige elektromagnetiske felter og diskuterer potentielle virkninger af elektromagnetiske undersøgelser på havdyrs opførsel.
Højdepunkter
• Elektromagnetiske undersøgelser genererer elektromagnetiske felter til kortlægning af petroleumaflejringer under havbunden med ukendte konsekvenser for havdyr.
• De elektriske og magnetiske felter fremkaldt under elektromagnetiske undersøgelser er inden for rammerne af det, der kan detekteres af mange havdyr.
• Dyr, der bruger magnetiske signaler til migration eller lokal orientering, især i et begrænset tidsvindue, kan have størst risiko for at blive påvirket af elektromagnetiske undersøgelser.
• I elektrosensitive dyr kan menneskeskabte elektriske felter forstyrre en række adfærd, såsom orientering, predation, undgåelse af predation og kommunikation.
• Manglen på undersøgelser af virkningerne af de elektromagnetiske felter induceret af elektromagnetiske undersøgelser af magneto- og elektrosensitiv dyreadfærd giver grund til bekymring.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141113619306944?via%3Dihub

De seneste undersøgelser viser, at meget havliv er følsomt over for menneskeskabte elektriske og sonarforurening.

1. Der er tre hovedkilder:
(a) Katodiske strømme, der bruges til at bremse havkorrosion på metalskrog fra skibe, rørledninger, olieplatformsrigge, havvindmølleinstallationer, flydende platforme.
(b) Mikrobølgeovn pulseret mikrobølgestråling fra skibs- og landradar og kommunikation.
(c) Ekkoloddetektion fra militær- og fiskeskibe.
2. Virkningerne på havlivet inkluderer følgende.
(a) Korrosionskorrosion eller oxidation, hvor calcium (et mineral eller metal) carbonatstrukturer er særlig påvirket.
(b) Fisk og hvaler, som f.eks. kan blive overophedet af f.eks. fastlåste radarsystemer.
c) Fisk og hvaler, der kan påvirkes negativt og kumulativt af elektriske strømme på lavt niveau induceret af radar- og radiofrekvensoverførsler
(d) Dykkere, hvis de ikke er iført tørdragter, hvor næring inden for 3000 fod fra et skib kan forårsage hjertestop.

https://www.electrosensitivity.co/plants-and-animals.html

Nye beviser tyder på hajer Brug Jordens magnetfelt til at navigere. Bonnethead hajer svømmede i retning af deres hjem farvande, når de placeres i en tank anklaget for en elektromagnetisk felt.

Nu giver ny forskning, der er offentliggjort i tidsskriftet Current Biology, (1) ny støtte til en langvarig hypotese om, at hajer bruger jordens magnetfelt til at navigere under deres langdistance-vandringer. Forskere fangede muffinshajer ud for Floridas kyst og satte dem i en tank omgivet af kobbertråde, der simulerede magnetfelterne, som hajer ville opleve steder hundreder af miles fra deres hjemfarvande. I en nøgletest blev bonnethovederne narret til at tro, at de var syd for deres sædvanlige hjemsøgning, og som svar svømmede hajerne nordpå.
Forskernes voksende fornemmelse af, hvordan hajer opfatter deres miljø, kan en dag hjælpe forskere med at forstå, om mennesker blokerer eller forveksler dyrenes navigation, da offshore-infrastruktur fortsætter med at vokse i omfang og kompleksitet.
En af de ting, der gør dette arbejde vigtigt, er at de lægger bølgefarme og havmølleparker, og alle disse projekter har store højspændingskabler, der fører til land,” siger Pete Klimley, en pensioneret haj forsker fra University of California. “Disse kabler udelukker deres egne elektriske felter, og hvis det er sådan, hajer navigerer, er vi nødt til at finde ud af, hvordan den undersøiske infrastruktur kan påvirke vandrende hajer.”
Det skriver Smithsonian Magazine den 6. maj 2021. (2)
Kilder:
1) https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)00476-0
2) https://www.smithsonianmag.com/science-nature/new-evidence-suggests-sharks-use-earths-magnetic-field-navigate-180977668/

En aktuel syntese om virkningerne af elektriske og magnetiske felter, der udsendes af undersøiske strømkabler på hvirvelløse dyr

Luana Albert, TBM Environnement, Porte Océane, Auray, France og Univ. Brest, CNRS, IRD, Ifremer, LEMAR, Plouzané, France et. all. 23. marts 2020.
Abstrakt
Målet om ren vedvarende energiproduktion har fremmet den store udbredelse af marine vedvarende energianordninger og deres tilknyttede undersøiske kabelnetværk. Strømkabler producerer både elektriske og magnetiske felter, der giver anledning til miljøhensyn, da mange marine organismer har magneto- og elektroreception-evner, der bruges til vitale formål. Magnetiske og elektriske felters intensitet falder med afstanden væk fra kablet. Følgelig udsættes bentisk og sedimentært rum for de højeste feltværdier. Selvom marine hvirvelløse arter er den største fauna i disse potentielt udsatte områder, har de hidtil fået lidt opmærksomhed. Vi leverer omfattende baggrundsviden om naturlige og menneskeskabte marine kilder til magnetiske og elektriske felter. Vi samler derefter beviser for magneto- og elektrofølsomhed hos marine hvirvelløse dyr og fremhæver yderligere, hvad der i øjeblikket er kendt om deres interaktion med kunstige kilder til magnetiske og elektriske felter. Endelig diskuterer vi de største huller og fremtidige udfordringer, der kræver yderligere undersøgelse.
Højdepunkter
• Undersøiske kraftkabler producerer både magnetiske og elektriske felter.
• Marine hvirvelløse arter lever i det bund- eller sedimentrum, hvor kabler lægges eller nedgraves.
• Forskning viser magneto og elektro-følsomhed hos nogle hvirvelløse dyr, men deres reaktion på kunstige felter er dårligt kendt.
• Hvirvelløse arter vil sandsynligvis opleve den højeste og længste eksponering og bør prioriteres i fremtidige undersøgelser.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141113619307706?via%3Dihub
Hele rapporten kan læses her:
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02559660/document

Virkningen af et menneskeskabt magnetfelt på de tidlige udviklingsstadier af fisk – en gennemgang

Krzysztof Formicki, Institut for Hydrobiologi, Ichthyologi og Bioteknologi af Reproduktion, Vestpommern University of Technology i Szczecin, Polen et all. 26. januar 2021.
Sammendrag:
Antallet af kilder til antropogene magnetiske og elektromagnetiske felter genereret af forskellige undervandsfaciliteter, industrielt udstyr og overførsel af enheder i vandmiljøet øges. Disse har en indvirkning på en række fiskelivsprocesser, men især de tidlige udviklingsstadier. Størrelsen af disse effekter afhænger af feltstyrke og eksponeringstid og er artsspecifik. Vi gennemgår undersøgelser af effekten af magnetfelter på embryogenese-forløbet med særlig henvisning til overlevelse, størrelsen af embryonerne, den embryonale motorfunktion, ændringer i pigmentceller, udklækning af vejrtrækningen og retningsreaktioner. Vi beskriver også effekten af magnetfelter på sædmotilitet og ægaktivering. Magnetfelter kan have positive virkninger, som i tilfælde af en betydelig udvidelse af sædkapaciteten ved aktivering, eller have en negativ indflydelse i form af en forstyrrelse i hjerterytmen eller udviklingsstabilitet i indre øreorganer.
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/3/1210

Insekter, bier og myrer

Elektromagnetisk stråling som en fremvoksende drivfaktor for insekters tilbagegang

af Alfonso Balmori. Sci Total miljø. Tilgængelig online 28. januar 2021.
Abstrakt
Insektenes biodiversitet er truet på verdensplan. Talrige undersøgelser har rapporteret det alvorlige fald i insekter, der er sket i de seneste årtier. Det samme sker med den vigtige gruppe bestøvere, med en vigtig hjælp til bestøvning af afgrøder. Tab af mangfoldighed og overflod af insekter forventes at fremkalde kaskadeeffekter på madbaner og økosystemtjenester. Mange forfattere påpeger, at reduktioner i insektmængden hovedsageligt må tilskrives landbrugspraksis og brug af pesticider. På den anden side har beviser for virkningerne af ikke-termisk mikrobølgestråling på insekter været kendt i mindst 50 år. Gennemgangen foretaget i denne undersøgelse viser, at elektromagnetisk stråling seriøst bør betragtes som en komplementær drivkraft for det dramatiske fald i insekter, der virker i synergi med landbrugets intensivering, pesticider, invasive arter og klimaforandringer. Det omfang, menneskeskabt elektromagnetisk stråling udgør en betydelig trussel mod insektbestøvere, er uløst og sandsynligt. Af disse grunde og under hensyntagen til de fordele, de giver naturen og menneskeheden, bør forsigtighedsprincippet anvendes, før en ny implementering (sådan 5G) overvejes.
Hele dokumentet kan tilgås her:
http://www.pos.entomologia.ufv.br/wp-content/uploads/2021/06/Artigo-semina%CC%81rio-Lara-Collares.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461

Hvor er alle insekterne blevet af?
Undersøgelser i tyske naturreservater peger i en dramatisk nedgang i insektbiomasse

Af Gretchen Vogel i Science, 10. maj, 2017

Weighty disappearances
The mass of insects collected by monitoring traps in the Orbroicher Bruch nature reserve in northwest Germany dropped by 78% in 24 years.
(GRAPHIC) G. GRULLÓN/SCIENCE; (DATA) M. SORG ET AL., MITTEILUNGEN AUS DEM ENTOMOLOGISCHEN VEREIN KREFELD 1, 1–5 (2013) © 2013 ENTOMOLOGISCHER VEREIN KREFELD

Fra artiklen:
“Et nyt sæt langsigtede data er kommet frem i lyset, denne gang fra en dedikeret gruppe af for det meste amatør entomologer, der har sporet insekttætheden på mere end 100 naturreservater i Vesteuropa siden 1980’erne.
I løbet af den tid har gruppen, Krefeld Entomological Society, set de årlige insektfangster svinge som forventet. Men i 2013 opdagede de noget alarmerende. Da de vendte tilbage til et af deres tidligste fældefangststeder fra 1989, var den samlede fangstmasse faldet med næsten 80%. Måske var det et særligt dårligt år, tænkte de, så de satte fælderne op igen i 2014. Tallene var lige så lave. Gennem mere direkte sammenligninger fandt gruppen – som havde bevaret tusindvis af prøver over 3 årtier – dramatiske fald på mere end et dusin andre steder.
Ingen ved, hvor bredt repræsentative dataene er for tendenser andre steder. Men observationernes specificitet giver et unikt vindue ind i tilstanden af nogle af planetens mindre værdsatte arter. Tysklands “Røde Liste” over truede insekter ser ikke alarmerende ud ved første øjekast, siger Sorg, der kuraterer Krefeld-samfundets omfattende samling af insektprøver. Få arter er opført som uddøde, fordi de stadig findes i et eller to steder. Men det tilslører det faktum, at mange er forsvundet fra store områder, hvor de engang var almindelige. I hele Tyskland er kun tre humlebiarter forsvundet, men Krefeld-regionen har mistet mere end halvdelen af de to dusin humlebiarter, som samfundets medlemmer dokumenterede i begyndelsen af det 20. århundrede.”


“Ingen ved, hvor bredt repræsentative dataene er for tendenser andre steder. Men observationernes specificitet giver et unikt vindue ind i tilstanden af nogle af planetens mindre værdsatte arter. Tysklands “Røde Liste” over truede insekter ser ikke alarmerende ud ved første øjekast, siger Sorg, der kuraterer Krefeld-samfundets omfattende samling af insektprøver. Få arter er opført som uddøde, fordi de stadig findes i et eller to steder. Men det tilslører det faktum, at mange er forsvundet fra store områder, hvor de engang var almindelige. I hele Tyskland er kun tre humlebiarter forsvundet, men Krefeld-regionen har mistet mere end halvdelen af de to dusin humlebiarter, som samfundets medlemmer dokumenterede i begyndelsen af det 20. århundrede.
Kilder:
https://www.sciencemag.org/news/2017/05/where-have-all-insects-gone
Dansk resume: https://gylle.dk/hvor-er-alle-insekterne-blevet-af/

Virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetisk forurening på hvirvelløse dyr, herunder bestøvere såsom honningbier: Hvad vi ved, hvad vi ikke ved, og hvad vi skal vide.

af Friesen M, Independent Researcher, Winnipeg, MB og Havas M. Trent School of the Environment, Trent University. 2020. Siderne 127-138 in Working Landscapes. Proceedings of the 12. Prairie Conservation and Endangered Species Conference, 19. til 21. februar 2019, Winnipeg, Manitoba. Redigeret af D. Danyluk. Critical Wildlife Habitat Program, Winnipeg, Manitoba. 2020.
Abstrakt
Hvirvelløse dyr, herunder bestøvere som honningbier, kan påvirkes negativt af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling (EMR). Kilder, der bidrager til fælles EMR eksponeringer på miljøet, omfatter antenner (mobiltelefon, broadcast og radar), kommunikationssatellitter og elledninger. Der er rapporteret om negative biokemiske ændringer og desorientering for honningbier og andre hvirvelløse dyr. Feltstudier har rapporteret en overflod af ændringer samt sammensætning af “centrale bestøvningsgrupper” (vilde bier, svævefluer, bi-fluer, biller og hvepse), der er blevet tilskrevet emissioner fra mobilmaster. Vi ser nærmere på de biologiske virkninger af EMR på invertebrater rapporteret i den videnskabelige litteratur og et generelt kig på beviser fra undersøgelser af planter, fugle, mennesker og andre dyr (husdyr, laboratorier, vilde). Vi diskuterer mulige konsekvenser af overdreven elektromagnetisk forurening på økosystemer og identificerer huller i viden, og hvad vi har brug for at vide, før der tilføjes mere elektromagnetisk forurening til miljøet, især i form af 5G.
Introduktion
Hvirvelløse dyr (dyr uden rygrad) er hovedkomponenter i de fleste økosystemer. Insekter er nøglen til integriteten af ​​mange økosystemer og har flere roller, herunder som bestøvere. Honningbier spiller en rolle ved bestøvning afafgrøder såvel som af vilde planter og bruges ofte som bioindikator og som en “model” for at undersøge miljøproblemer. Det globale fald i antallet af bestøvere udgør en alvorlig bekymring, og der gøres en stor indsats for at identificere årsagerne (Potts et al. 2010; Sánchez-Bayo og Wyckhuys 2019). En faktor, der ikke er almindeligt overvejet, er den mulige rolle, som antropogen elektromagnetisk stråling (EMR) spiller.
Elektromagnetiske felter (EMF’er) er usynlige elektriske og magnetiske kraftfelter. Alle levende organismer har udviklet sig sammen med Jordens naturlige EMF’er og er afhængige af dem for at overleve.
De naturlige kilder omfatter Jordens statiske magnetfelt samt statisk elektricitet, herunder forskelle i ladninger mellem skyer og jorden, der kan føre til lyn. Elektromagnetisk stråling (EMR) opstår, når felterne ændres.
Antropogene (menneskeskabte, kunstige) EMR-kilder omtales undertiden som elektromagnetisk forurening eller elektrosmog.
Hovedfrekvensområderne i denne artikel er:
1) ekstremt lave frekvenser (ELF) på 50/60 til 90 Hz, der stammer fra kilder som f.eks. Kraftledninger og bygningskabler; og
2) radiofrekvensstråling (RFR) på 700 MHz til 6 GHz, der almindeligvis bruges til enheder såsom mobiltelefoner, radio og fjernsyn og deres understøttende infrastruktur, f.eks. celletårne, antenner på bygninger og kredsende kommunikationssatellitter.
Herudover diskuteres frekvenser, der i øjeblikket udvikles og distribueres over 6 GHz til 5G (5. generation) for hurtigere og mere gennemgribende forbindelse, herunder “Internet of Things”.

EKLIPSE-projektet (et forskningsinitiativ om biodiversitet og økosystemtjenester, støttet af Den Europæiske Unions Horisont 2020-forsknings- og innovationsprogram) tog for nylig et indgående kig på 39 peer-reviewed undersøgelser af virkningerne af EMR-eksponering på hvirvelløse dyr som en del af et bredere undersøgelse af dyreliv og eksponering for EMR (Goudeseune et al. 2018). EKLIPSE -webinarpræsentationen i januar 2018 (Tscheulin og Vanbergen 2018) rapporterede tegn på, at EMR giver miljømæssige tegn, kan påvirke adfærd og reproduktion og udgør en potentiel risiko for nogle fysiologiske mekanismer hos hvirvelløse dyr. Tillid til beviserne blev skitseret i webinaret og i en EKLIPSE -rapport (Malkemper et al. 2018)

FIGUR 1. Tillidsniveauer for udsagn om hvirvelløse dyr. Ændret fra EKLIPSE -rapport (Malkemper et al. 2018).
FIGUR 2. Potentielle skadelige biologiske effekter rapporteret for Wi-Fi-eksponering i 22 undersøgelser med det tilsvarende SAR-niveau (Specific Absorption Rate) angivet med pile. Health Canadas sikkerhedskode 6 SAR -sikkerhedsretningslinje er 1,6 W/kg (hoved, hals og bagagerum).

Hele kompendiet på 203 sider: http://pcesc.ca/media/45404/final-2019-pcesc-proceedings.pdf
Artiklen kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/Effects-of-Non-ionizing-Electromagnetic-Pollution-on-Invertebrates-Including-Pollinators-such-as-Honey-Bees_What-We-Know-What-We-Dont-Know-and-What-We-Need-to-Know.pdf

Insekters elektromagnetisk følsomhed

https://www.electrosensitivity.co/plants-and-animals.html

Det er veletableret viden, at nogle insekter er specielt elektrofølsomme, herunder bier og myrer.

Nogle insekter, såsom flåter (ansvarlig for Lyme-sygdommen), kan lide og trives i visse menneskeskabte elektromagnetiske stråler:

Generelle bekymringer:

Videoer om insekt Armageddon:

5G-antenner opvarmer insekter

Undersøgelser har vist, at de frekvenser, der anvendes af 5G, øger insekternes kropstemperatur. Dette fænomen blev ikke observeret med 4G eller Wi-fi. Le Matin, 13. maj 2019

Hvad er det fælles punkt mellem insekter og 5G? Begge har brug for antenner. Den første som et organ for lugt. Den anden til at sprede sig fra et sted til et andet, farveløs og lugtfri, men ikke harmløs. Ifølge det seneste Pro Natura-magasin er insekter faktisk følsomme over for 5G-bølger: “En nylig undersøgelse har vist, at insekter udsat for 5G-stråling har en stigning i deres kropstemperatur.”

Pro Natura er en naturbeskyttelsesorganisation i Schweiz og gennemfører en intens kampagne for at redde insekter: “Sammen mod insekternes forsvinden!” Der er mange farer, der truer små dyr: intensivt landbrug, pesticider, tab af naturlige levesteder, lysforurening og nu stigningen i 5G-stråling.

Fra 6 GHz til 120 GHz
Undersøgelsen, der stammer fra 2018, er offentliggjort på webstedet “Scientific Reports”. Forfatterne tager udgangspunkt i, at insekter konstant udsættes for radiofrekvente (RF) elektromagnetiske felter på forskellige niveauer. Frekvensområdet, der bruges til trådløse telekommunikationssystemer, vil snart falde fra mindre end 6 GHz (bruges til 2G, 3G, 4G og WiFi) til frekvenser op til 120 GHz (5G).

Insekt feber
For forskere har 6 GHz-frekvensområderne ikke påvirket insekternes sundhed. På den anden side forårsager absorptionen af stråler fra 10 GHz og derover en stigning i temperaturen hos de observerede individer. Med andre ord udvikler insekter en slags feber, der påvirker deres adfærd, fysiologi og morfologi.

“Anmodning om båndbredde”
Forfatterne til undersøgelsen mener, at der skal udvises forsigtighed, fordi telefonoperatørerne ikke vil stoppe ved 5G: “På grund af øget efterspørgsel efter båndbredde forventes det generelt, at den næste generation frekvenser til telekommunikation opererer ved millimeterbølgelængder på 30 til 300 GHz.”

Afslutningsvis kræver Pro Natura, at forbundskamrene “ikke giver efter for pres fra telekommunikationslobbyen og ikke sænker strålingsgrænseværdierne.”

Forskningsrapporten:
Arno Thielen et al.: Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz. Scientific Reports 2018, 8:3924.
Abstrakt:
Insekter udsættes konstant for radiofrekvens (RF) elektromagnetiske felter ved forskellige frekvenser. Frekvensområdet, der anvendes til trådløse telekommunikationssystemer, vil i den nærmeste fremtid stige fra under 6 GHz (2 G, 3 G, 4 G og WiFi) til frekvenser op til 120 GHz (5 G). Dette papir er det første til at rapportere den absorberede RF elektromagnetiske effekt i fire forskellige typer insekter som en funktion af frekvens fra 2 GHz til 120 GHz. Et sæt insektmodeller blev opnået ved anvendelse af ny Micro-CT (computertomografi) billeddannelse. Disse modeller blev brugt for første gang i endelige forskel tidsdomæne elektromagnetiske simuleringer. Alle insekter viste en afhængighed af den absorberede effekt på frekvensen. Alle insekter viste en generel stigning i absorberet RF-effekt ved og over 6 GHz sammenlignet med den absorberede RF-effekt under 6 GHz. Vores simuleringer viste, at et skift på 10% af den indfaldende effekttæthed til frekvenser over 6 GHz ville føre til en stigning i absorberet effekt mellem 3-370%.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5834628/

Insektdød kræver et paradigmeskifte

Journalist Jan Hillers, den 9. april 2019 for gylle.dk. (1)
Økosystemerne er meget truede nu. Vi kan alle se, at antallet af insekter og fugle falder dramatisk. Og vi ved, at der skal ske noget radikalt for at undgå en økologisk katastrofe. Men vi ser det forkerte sted hen. Selv hvis alle danske landbrug var biodynamiske, ville der være insektdød, med hvad deraf følger for andre arter, naturen og os selv.

Alligevel er der kun fokus på landbrugets synder, og dem er der mange af, men det er på tide at rette opmærksomheden mod den kraft, der er skyld i, at insektdøden de senere år er nærmest eksploderet.


NGO’er, fagfolk og  journalister fokuserer så godt som alle uden undtagelse på landbruget. Hvis de overhovedet tager det op.

Men i årtier har der været advarsler om, at den radiofrekvente elektromagnetiske stråling skader insekter. Et 47-siders hæfte fra 2007 af Ulrich Warnke med titlen Bees, Birds and Mankind  – destroying Nature by ”Electrosmog” (2) er stadig deprimerende relevant. Og tilsyneladende ret så ukendt i Danmark.

75 procent er døde
Det gibbede i mange, hvis de læste artikler om det tyske studie, der midt i 2017 konkluderede, at insektmassen var faldet 75-82 pct på 27 år. (3) (4) Men mange overså, at forfatterne ikke mente, de kunne finde en forklaring på denne drastiske nedgang kun ved se på landbrug og klima. De havde målt i 63 naturbeskyttede områder. Alligevel blev kun økologer og biologer interviewet i danske medier, og de søgte kun forklaringer hos landbruget.

DR.dk vejrede noget rigtigt, da informationen blev bragt med overskriften ”Underlig massedød”, men intet om, at det ikke kunne være landbruget skyld – måske for at kunne interviewe biolog Rasmus Ejrnæs, Århus Universitet, som efter diverse gisninger i landbrugsretningen indrømmede: “Vi mangler den rygende pistol.” Og det er, fordi også han ser det forkerte sted hen.

Mobilmasten
En kollega i Norge, klima- og miljøchef i Bodø Kommune, Jan Wasmuth, er kommet på andre tanker og siger i et brev til norske Einar Flydal, at han nu tror, det er el-strålerne, som kan forklare det meste af insektdøden (5 -sidste halvdel).  Det skyldes mest en observation fra Junkerdalen Nationalpark, hvor han har et lille observatorium og en hytte.

Mængden af insekter har ændret sig radikalt, og det er et område, som kun er lidt påvirket af ændringer i landbrug, kemikaliebrug og klima.  For nogle år tilbage måtte han, og andre med hytte der, nogen gange vende hjem, fordi mygge- og klægplagen var uudholdelig. I sommer så han fire myg og en klæg (bremse). Eneste nye er en opsætning af en 4G-mobilmast!

Insektdøden og det drastiske fald i fuglebestanden skyldes altså især, hvad der populært kaldes mikrobølgestrålerne fra mobilmaster og wifi, men også fra radarer og militære kommunikationsinstallationer. De fleste fjernaflæste el-målere skader på samme måde. Og nu er den ekstreme 5G på vej. Vil vi have 5G eller insekter, spørger Einar Flydal (6). Også danske NGO’er har forsøgt at bremse 5G (7). Foreløbig uden held. 250 internationale forskere advarer ligeledes kraftigt.

Helt tilbage i 2011 vedtog Europarådet en kraftig henstilling om at indføre forsigtighedsprincippet og advarede mod at udbrede f.eks. mobilmaster, før de potentielle skadevirkninger kunne afvises. Derfor skulle grænseværdierne også være ”så lave som rimeligt opnåeligt”. Dengang var 3G så småt begyndt. Europarådet taler også om elektromagnetiske felter fra lavfrekvent stråling (alm. el ) og højspændingsledninger. I udtalelsen nævnes udtrykkeligt risikoen for insekter.

Det kan føre til ekstremt store menneskelige og økonomiske omkostninger, hvis tidligere advarsler ignoreres og man undlader at handle, står der i den meget læseværdige, men også skræmmende udtalelse – i dansk oversættelse. (8).

Aktuelt blokerer Bruxelles for udbredelsen af 5G, fordi det overskrider byens gældende grænseværdi.

Der er måske lidt håb at hente i, at EU-Kommissionens komite for nye sundheds- og miljøtrusler, SCHEER, december 2018 omsider fik sat den elektromagnetiske strålings påvirkning af omgivelserne på listen (8 – pkt 4.4.) og gav den højeste prioritet for en risikoafklaring. Men går det, som det plejer, klarer den dominerende og styrtende rige involverede industri frisag. På bekostning af insekterne. Og fuglene. Træer og planter. Og dit og mit helbred.

Kilder:
1) https://gylle.dk/insektdoed-kraever-et-paradigmeskifte/
2) http://competence-initiative.net/KIT/wp-content/uploads/2014/09/ki_beesbirdsandmankind_screen.pdf
3) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
4) https://www.sciencemag.org/news/2017/05/where-have-all-insects-gone
5) https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/03/EFlydal-20190329-Insektene-igjen-og-jokerne-i-Junkerdalen.pdf
6) https://einarflydal.com/2019/03/01/30286/
7) https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/verdenstoppen-af-forskning-advarer-stop-salget-af-5g-licenser
8) http://www.ehsf.dk/dokumenter/Resolution-1815-og-rapport-dansk.pdf
9) https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf

Udbredelse, mangfoldighed og overflod af nogle insekter i nærheden af en mobilmast i Ilorin, Kwara State, Nigeria.

Forskningsrapporten er udarbejdet af: Olukayode James Adelaja1, Adeolu Taiwo Ande, Gafar Deji Abdulraheem og Isaac Ayanfe Oluwakorode alle fra Department of Zoology, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria samt Olushola Abel Oladipo, Department of Physics, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria og Ayoola Olusegun Oluwajobi fra Department of Science Laboratory Technology, Kwara State Polytechnic, Ilorin, Nigeria. Bulletin of the National Research Centre (2021).

Abstrakt
Baggrund: Den overvejende brug af trådløs telekommunikation i det enogtyvende århundrede har muliggjort nem og effektiv kommunikation og en gennemgribende forekomst af elektromagnetiske felter (EMF’er), der har påvirket økosystemet betydeligt. Denne undersøgelse ser på effekten af stråling fra trådløs telekommunikation EMF på distributionen, mangfoldigheden og overflod af nogle insekter i Nigeria. Undersøgelsen blev foretaget i Ilorin, Kwara State, som ligger i Guinea Savannah bæltet i Nigeria. Det valgte studieområde var et med en telemast uden boligmæssig og menneskelig indblanding inden for en radius af 10 km. Der blev udvalgt fem prøvetagningsstationer omkring masten og en kontrolstation. EMR-intensitetsniveauer og bestøvende insektantal blev overvåget dagligt i 22 uger ved hjælp af en akurustimeter og utilpashedsfælder. Indsamlede insekter blev identificeret morfologisk ved hjælp af passende nøgler.

Resultater: Den gennemsnitlige elektromagnetiske strålingsintensitet (EMR) var signifikant (P < 0,05) højeste (1,58 ± 1,52 V/m) ved prøvetagningsstation B, og der var en stigning i EMR-intensiteten, da radius blev reduceret omkring masten. I alt 1878 insekter blev genfundet fra undersøgelsen, hvor den dominerende art med hensyn til overflod af insekter indsamlet fra undersøgelsen var Musca domestica (0,39) efterfulgt af Apis mellifera (0,31) og Locusta migratoria (0,30), mens den mindst dominerende art Tetramorium caespitum (0,23).

Konklusioner: EMR-intensiteten har en indvirkning på insekternes udbredelse, mangfoldighed og tæthed, og der er behov for at reducere antallet af master, der anvendes i miljøet, ved at tilskynde telekommunikationstjenesteudbydere til i fællesskab at anvende den samme mast i et område til udsendelse.

EMF:dataevaluering

Indledning
Det nigerianske miljø har været vidne til en hidtil uset stigning i menneskeskabt elektromagnetisk stråling (EMS) i løbet af de sidste tre årtier, og dette fortsætter med at vokse. Situationen i Nigeria forværres yderligere af talrige konkurrerende teleselskaber, som hver især er ansvarlige for at levere sin egen sendekapacitet. Ifølge forskellige rapporter og observationer er EMS en effektiv faktor, der kan svække økosystemer ved at forstyrre koordinerede handlinger og levering af tjenester fra flyvende insekter. Desværre er der endnu ikke udviklet et generelt overblik over EMS’s indvirkning på insektfordeling, mangfoldighed og overflod i Nigeria, selv om det ville være presserende nødvendigt.
Kilde: ElektrosmogReport februar 2023 | Bind 29, nr. 1

Undersøgelsens udformning og gennemførelse
Denne forskning blev udført i hovedstaden Ilorin, Kwara State, i savannebæltet i Nigeria. En telemast midt i græsarealvegetation uden beboelsesejendomme og menneskelig påvirkning inden for en radius af 10 km blev valgt som placering. Telemasten i studieområdet er en mobiltelefonbasestation (GSM-1800), en typisk mastetype i Nigeria, med en højde på 300 m.

Der er etableret fem prøvetagningssteder på 0-20 m, 20-40 m, 40-60 m, 60-80 m og mere end 80 m fra mobilmasten. Elektromagnetiske strålingsintensiteter (volt/meter) blev målt og registreret fem gange om dagen mellem kl. 8.00 og 18.00 på hver prøvetagningsdag og pr. indsamlingssted ved hjælp af en radiofrekvensmåler (model AM-10). Inden for hver prøveudtagningsstation blev der udvalgt tre indsamlingssteder på 2 m². Der blev taget insektprøver en gang om ugen i 22 uger på alle indsamlingssteder og prøvetagningssteder ved hjælp af utilpashedsfælder. Fælderne blev sat op på hvert prøvetagningssted og efterladt i 24 timer, hvorefter alle insektsamlinger blev taget. Hver samling blev taget fra fælderne, sorteret og konserveret fugtig i 70% ethanol og senere identificeret. Tre mangfoldighedsindekser blev brugt til at bestemme forskellene mellem de udvalgte prøveudtagningssteder, herunder Simpsons mangfoldighedsindeks, Shannon-Wiener mangfoldighedsindeks og jævnhedsindeks. Den gennemsnitlige tæthed af indsamlede insekter blev evalueret. Derudover blev fordelingen pr. Station og insektarter beregnet.

Resultater
De målte effekttætheder var i gennemsnit 1,35 V/m, 1,58 V/m, 1,03 V/m, 1,04 V/m og 0,51 V/m, startende fra prøvetagningsstationen i umiddelbar nærhed af cellemasten og udad. Syv arter var særligt almindelige, herunder vandrende johannesbrød, honningbi og husmyg. Af disse syv arter havde alle undtagen honningbien en signifikant reduceret frekvens, jo tættere på celletårnet prøveudtagningen fandt sted. Kun honningbien blev observeret særlig hyppigt på det mest bestrålede indsamlingssted. Alle beregnede diversitetsindekser var ret ens, hvilket tyder på, at det observerede fald i antallet af insekter med højere EMS-eksponering ikke kan forklares ved en omfordeling af de enkelte arter, men faktisk synes praktisk talt alle registrerede arter at undgå højere strålingsniveauer.

Konklusion
En støt eksponentiel stigning i brugen af trådløse telekommunikationsteknologier i dag fører til en betydelig ændring i EMS-eksponering, og forskellige organismer reagerer på EMS-intensiteter på forskellige måder. Cammaerts og Johansson (2014) rapporterede dybtgående visuelle og olfaktoriske hukommelseseffekter af elektromagnetiske intensiteter ≥ 1 V / m på myrer, hvilket fik dem til at miste deres evne til at følge visuelle signaler. Insekter, der er tæt på telekommunikationspoler og inden for en radius af 100 m, kan stå over for nogle udfordringer. De fleste honningbier, der blev indsamlet i undersøgelsen, blev fundet på prøvetagningsstation C, som havde de højeste EMS-værdier. Det er blevet rapporteret, at honningbier i naturen er afhængige af opfattelsen af elektriske felter for blandt andet at tilpasse sig og overleve i miljøet, og at de er følsomme over for de elektriske felter, der genereres af telekommunikationspoler. Der er imidlertid rapporteret om tab af honningbikolonier som følge af EMS-eksponering, hvilket kan være en af de faktorer, der bidrager til deres tilbagegang, hvilket har alvorlige økonomiske og miljømæssige konsekvenser på grund af deres rolle i miljøet. I denne undersøgelse blev det konstateret, at overflod, distribution og mangfoldighed af insekter påvirkes af EMS og dets intensitet, hvilket viser, at de fleste insekter foretrækker områder med lavere EMS. (AT)
Kilder:
https://www.emfdata.org/de/studien/detail&id=757
Den fulde rapport finder du her:
https://bnrc.springeropen.com/counter/pdf/10.1186/s42269-021-00683-y.pdf

Et ny metastudie konkluderer, at mobiltelefonstråling ud over pesticider og tab af levesteder også har negative effekter på insekter.

Studiet er udført af biologen og miljøforskeren Alain Thill, Freiburg Universitetet, på vegne af miljø- og forbrugerorganisationen diagnose:funk, NABU Baden-Württemberg og den luxembourgske miljøorganisation AKUT.
Naturbeskyttelsesforeningen NABU er en af ​​de største og ældste naturbeskyttelsesforeninger i Tyskland.
Alain Thill har set på 190 videnskabelige publikationer, der beskæftiger sig med emnet insekter og elektromagnetiske felter. Af disse blev 83 analyseret i detaljer, hvoraf 72 demonstrerede negative virkninger af elektromagnetisk stråling (EMF) på insekter. Alle peer-reviewed.
Fra studiets sammenfatning:
“Overalt i verden falder antallet af insekter i alarmerende hastighed. Det er kendt, at brugen af ​​pesticider og moderne landbrugspraksis blandt andre årsager spiller en vigtig rolle. De kumulative virkninger af flere lavdosis toksiner og spredningen af ​​toksiner i naturen er endnu ikke metodisk undersøgt eller er lige begyndt.
Eksisterende forskning antyder en anden faktor af antropogen oprindelse, der kan have subtile skadelige virkninger: den stadig hyppigere brug af konstruerede elektromagnetiske felter (EMF) såsom højspænding, cellulær kommunikation og WiFi. Infrastrukturen i den næste generation af mobile radioteknologier (5G) er i øjeblikket ved at blive oprettet uden tidligere at være blevet kontrolleret for mulige toksiske effekter. Mens menneskeheden stræber efter teknologiens allestedsnærværende, kan selv beskedne virkninger af elektromagnetiske felter på organismer i sidste ende nå niveauer af mætning, der ikke længere kan ignoreres.”

“Følgende negative virkninger er blevet beskrevet i undersøgelser: begrænsninger i retningssansen, nedsat reproduktionskapacitet og fertilitet, sløvhed, ændringer i flyvedynamik, manglende søgning efter mad, nedsat reaktionshastighed, flugtadfærd, forstyrrelse af døgnrytmen, blokering af luftvejskæden og beskadigelse af mitokondrier, forkert aktivering af immun systemet, øget antal DNA-strengbrud.
Nogle af mekanismerne, der fører til denne skade, kan identificeres. EMF påvirker stofskiftet, herunder virker de på de spændingsstyrede calciumkanaler, f.eks. i neuronal excitationstransmission og i muskelvæv, hvilket kan føre til en overaktivering af signaltransduktion og åndedrætskæden med produktion af frie iltradikaler og følgelig til oxidativ cellestress. Resultaterne viser, at EMF kan have en alvorlig indflydelse på vitaliteten af ​​insektpopulationer.
I nogle eksperimenter blev der, på trods af lave eksponeringsniveauer for transmissionssystemer gennem flere måneder, konstateret at der opstod skadelige virkninger. Allerede feltstyrker 100 gange under ICNIRP-grænseværdierne kunne have effekter. På baggrund af det hurtige fald i insekter og den yderligere udvidelse af højfrekvente elektromagnetiske feltkilder er der ikke kun et presserende behov for yderligere forskning, men især også for interaktioner med andre skadelige stoffer som pesticider. Når man planlægger udvidelsen af ​​mobilkommunikation, skal insekternes levesteder være beskyttet mod EMF-eksponering.”

Metastudiet er blevet omtalt i det norske NRK, som har haft en del fokus på insekterne og deres forsvinden bl.a. med udgangspunkt i den tyske rapport fra 2017. Men også i det finske nyhedsmedie Yle Uutiset bliver studiet omtalt. Danmarks Naturfredningsforening har hidtil benægtet EMF problemets eksistens.

Tilbage i 2017 kunne en anden tysk rapport der omhandlede 63 naturbeskyttelsesområder i Tyskland fortælle om “en sæsonbetonet tilbagegang på 76% og en sommer nedgang på 82% i den flyvende insektbiomasse i løbet af de 27 år undersøgelsen har løbet. Vi viser, at denne tilbagegang er synlig uanset naturtype, samt at ændringer i vejr, arealanvendelse og habitategenskaber ikke kan forklare dette samlede fald.” (Caspar A. Hallmann et al. 18. oktober 2017.)
Elektromagnetisk stråling blev ikke nævnt, men den var den eneste ubekendte der stod tilbage.
Kilder:

https://baden-wuerttemberg.nabu.de/news/2020/september/28682.html
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/bw/einmaligeverwendung/thill_2020_review_insekten_komplette_studie_mit_zusammenfassung.pdf
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
https://tabttraad.home.blog/2020/09/17/tysk-naturorganisation-mobilstraling-kan-have-mindsket-insektbestanden/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

Et fald på mere end 75 procent i den totale flyvende insektbiomasse over 27 år.

More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas’. (63 naturbeskyttelsesområder i Tyskland). Caspar A. Hallmann et al. 18. oktober 2017.
“Vores analyse estimerer en sæsonbetonet tilbagegang på 76% og en sommer nedgang på 82% i den flyvende insektbiomasse i løbet af de 27 år undersøgelsen har løbet. Vi viser, at denne tilbagegang er synlig uanset naturtype, samt at ændringer i vejr, arealanvendelse og habitategenskaber ikke kan forklare dette samlede fald.”
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

Se også artiklen fra The Guardian:
https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/18/warning-of-ecological-armageddon-after-dramatic-plunge-in-insect-numbers

En optælling i 63 naturbeskyttelsesområder i Tyskland viste et sæsonbestemt fald på 76% og midt på sommeren et fald på 82% i flyvende insektbiomasse i løbet af 27 år. Tilbagegangen kunne ikke forklares med naturtype, eller ændringer i vejr, arealanvendelse og habitategenskaber. Se forskningsartiklen HER.

Det vakte berettiget opsigt, da tyske forskere i 2017 rapporterede en dramatisk nedgang i biomassen for flyvende insekter i naturområder over en 27 års periode. Men hvad fortæller denne undersøgelse egentlig om insekternes tilbagegang?
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-3/AN3-2019-er-insketerne-ved-at-forsvinde.pdf

5G-mobilmaster ​​forårsager massiv insektnedgang på den græske ø Samos

Rapport af Diana Kordas, Ed.M, M.A., Samos, Grækenland. 22. februar 2022 (1)

”Hvis vi og resten af ​​de ryghvirvlede dyr skulle forsvinde over natten, ville resten af ​​verden klare sig ret godt. Men hvis de hvirvelløse dyrene forsvinder, ville verdens økosystemer kollapse.”

Sir David Attenborough

Abstrakt
I 2017 fandt en større tysk undersøgelse, at flyvende insekter var faldet med over 75 % i fredede områder i løbet af de foregående 27 år, klimaændringer og pesticider kunne udelukkes. (2) I 2021 blev humlebien erklæret uddød i ni amerikanske stater. (3) Insekter, inklusive bestøvere, aftager hurtigt på verdensplan, men alligevel nægter regeringer, ngo’er, mainstream-medierne og endda mange videnskabsmænd at overveje virkningerne af radiofrekvens (RF) stråling på trods af en enorm mængde uafhængige videnskabelige undersøgelser, der viser skade.

I løbet af de seneste årtier har miljøforurening fra RF-stråling steget væsentligt. I øjeblikket rulles den femte generation, 5G, ud over hele verden. Appeller om et moratorium for 5G, indtil der er lavet ordentlige undersøgelser for at vurdere potentielle risici, er alle slået fejl.

Ud over risici for mennesker, såsom kræft, neurologiske sygdomme og sterilitet, er farer for miljøet, især fugle og insekter, en stor bekymring. På vores 3½ hektar store stykke jord på øen Samos har vi set et dramatisk fald i insekter mellem 2012 og 2021. Nogle insektarter kan være uddøde, og flere arter ser ud til at lide af DNA-skader.

Området, hvor vi bor, havde lidt trådløs stråling indtil 2016, hvor 4G/LTE-netværk blev installeret på Samos og mange nye mobiltårne ​​blev bygget, hvorfra insekter og fugle begyndte at falde mærkbart. Et vendepunkt blev nået i sommeren 2021, efter installationen af ​​et nyt 5G-celletårn lige overfor landet. Dette mobiltårn er en del af et nyt 5G-netværk på Samos.

Siden juli 2021, hvor 5G-netværket på Samos gik i luften, er insekter på vores område faldet mellem 80-90 % afhængig af art. Alle ordener af insekter er berørt. Årsagen til disse insektnedgange kan kun være RF-stråling fra celletårnene. Der bruges ingen pesticider i dette område, og intet andet kan forklare det pludselige, alvorlige fald i antallet af insekter på dette sted siden juli 2021. Små pattedyr, især gnavere, er også i hastig tilbagegang.

5G-frekvenser ser ud til at være hovedårsagen til de seneste insektfald, som sker over hele øen. Konsekvenserne af disse fald vil være vidtrækkende: Dette vil påvirke vild plantediversitet, landbrug og biavl. Hvad værre er, de kan føre til henholdsvis afgrødesvigt og masse-bikolonikollaps. Insektædende fugle vil falde dramatisk og kan uddø.

Frekvens (dvs. bølgelængde) ser ud til at være en vigtigere faktor end signalstyrke (effekt) i insektfald. Grækenland bruger båndbredderne 0,7 GHz, 3,5 GHz og 22,5 GHz; hvoraf den sidste ofte klassificeres som millimeterbølger. Uanset hvor 5G-signaler er til stede, er insekter faldet, uanset om disse områder er tæt på eller langt fra celletårne. Samos mister hurtigt de fleste af sine insekter, inklusive dets bestøvere.

Kilder:
1) https://safetechinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/5G-causes-massive-insect-declines-on-Samos.pdf
eller find den her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/03/5G-causes-massive-insect-declines-on-Samos.pdf
2) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
3) https://www.cellphonetaskforce.org/submission-to-fish-and-wildlife-service-on-the-american-bumble-bee/

Insektdøden og elefanten i rummet

I en helsides artikel i det norske Aftenposten (16.7.21), «Småkrypene invaderer oss», fremgår det at insektdøden slet ikke er afblæst, selv om vi (Norge) oplever usædvanlig mange i år.Artiklen nævner et tysk studie, som viser at «selv i godt beskyttede naturområder er mængden af insekter reduceret med hele 75% siden 1980-tallet.» (1) Men hvorfor forsvinder de? Artiklen i Aftenposten nævner blot de sædvanlige årsager: pesticider, monokultur, forurening m.m.
Einar Flydal indsendte en superkort replik, som redaktionen dog ikke fandt plads til. For replikken fortæller, at der findes en anden historie:
Aftenpostens kilde (1) omhandler undersøgelser først og fremmest i Krefeld-området, hvor man har kortlagt udviklingen over lang tid med tysk grundighed. Men hverken denne kilde eller artiklen i Aftenposten nævner, at området slet ikke er særlig godt beskyttet, når det gælder mobilmaster.
Mobilmaster og insektbestanden
Insektbestanden er nemlig faldet i takt med den massive udbygning af mobilmaster i områderne, sådan som kort og graf over studieområdet Krefeld viser. (2)

Udviklingen i Krefeld-området 1995 – 2016: ringene viser mobilmasterne.
Grafen viser sammenhængen i udviklingen af insektmængden og mobiludbygningen.

Udvikling i Krefeld-området 1995 – 2016
Ringene på kortene viser mobilmasterne. Grafen viser sammenhængen i udviklingen af insektmængden og mobiludbygningen.

En nylig tysk gennemgang (3) af mere end 80 forskningsstudier om insektnedgangen, bekræfter at pulsering, polariseret stråling fra masternes mikrobølger er en hovedårsagen til insektdøden, selv når strålingen er svag. Flere biologiske mekanismer som kan forklare at insekterne skades eller forsvinder, har været kendt og dokumenteret i forskningen over længere tid (4, 5).

Vi kan ikke kompensere med blomsterenge m.m.
Skadevirkningerne fra elektromagnetisk stråling kompenserer vi ikke ved at lave blomsterenge, undgå pesticider og sørge for træer og buske med nektar-fyldte blomster. Der må også tages andre tiltag i brug.

Elefanten i rummet
De menneskeskabte mikrobølger er elefanten i rummet: Vi ønsker ikke at kende problemet, selv om specialisterne på området – insektforskere (entomologer) og andre biologer som specialiserer sig på virkningerne af elektromagnetisk stråling – advarer så højlydt de kan (6).Det er vist ikke Albert Einstein som har sagt at vi har fire år tilbage hvis insekterne forsvinder. Og måske stemmer det heller ikke med fire år.
Det står dog fuldt klart at vi behøver insekterne langt mere end de behøver os…Det skriver Ejnar Flydal i steigan.no. (7)
Kilder:
1) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809
2) Michael Pincher Chapman’s foredrag i Litteraturhuset i Oslo, 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=bUAfcCMsafo
Michael Pincher Chapmans gennemgår hans foredrag i denne artikel:
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/11/Pincher-Michael-Chapman-INSECTS-ARE-DISAPPEARING-An-overlooked-factor-2019.pdf
Kortet stammer fra: https://www.cellmapper.net/map
3) https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Thill_Review_Insects_2020_Engl.pdf
4) https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3
5) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720384461?via%3Dihub
6) https://einarflydal.com/?s=Tr%C3%A5dl%C3%B8st+skaper+milj%C3%B8katastrofe
«Den usynlige regnbuen» af Arthur Firstenberg fortæller om bi døden og forskningen om det, men også om fugle og planter, samt hvor længe effekterne har været tydelige.
7) https://steigan.no/2021/07/insektdoden-og-elefanten-i-rommet/
Henvisninger: Den tyske organisation diagnose:funk har mange referencer til emnet:
https://www.diagnose-funk.org/suche?searchword=Insekten

Vilde bier og andre blomsterbesøgende dyr er særdeles vigtige

Næsten alle blomster har brug for bestøvere
Ud af verdens cirka 350.000 arter af blomsterplanter er 85-90 procent afhængige af, at insekter og andre dyr tager del i deres formering ved at overføre pollen mellem blomsterne.

Det gælder især i troperne, hvor omkring 95 procent af alle planter er afhængige af bestøvere. På vores breddegrader skal ca. 60 procent af alle planter bestøves af dyr for at sætte frø. De resterende planter bruger oftest vinden til at flytte pollen fra blomst til blomst.

Bestøvere er også vigtige for produktionen af mange tropiske afgrøder som for eksempel kaffe, kakao og adskillige tropiske frugter, blandt andet kiwi og mange typer af meloner.

Men fra region til region kan der være stor forskel på, hvor vigtige bestøvere er for landbrugsproduktionen.

I Danmark er bestøvning mindre vigtigt end i troperne, selv om vores frugttræer og bærplanter – såsom æbler, pære, og jordbær – yder bedre, hvis de får besøg af bestøvere. Andre afgrøder som for eksempel squash, agurk og til dels raps har også gavn af dyrebestøvning.

Blandt verdens 107 vigtigste afgrøder ville udbyttet af cirka hver tiende blive reduceret med mere end 90 procent, hvis der ikke var bestøvere, mens produktionen af over hver fjerde af afgrøderne ville blive reducerede med fald på 40-90 procent.

Endelig ville bestøvermangel føre til en mindre reduktion i udbytterne i omkring 45 procent af afgrøderne.

Mængden af mad afhænger kun lidt af bestøvere
Men produktionsmængden – altså vores samlede fødevareproduktion – er faktisk relativt lidt påvirket af bestøvere.

Det skyldes, at de mest essentielle planter for verdens fødevareproduktion er baseret på relativt få arter, og at de arter – for eksempel hvede, ris og majs – ikke behøver hjælp fra dyr, da de er vind- eller selvbestøvede.

Bestøvning er således kun ansvarlig for omkring 5-8 procent af verdens samlede plantefødevarer.

Det er derfor mere diversiteten af fødevarer, især luksusvarer som tropiske frugter, kaffe og kakao, der ville påvirkes af mangel på bestøvere.
Kilde:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/bier-og-andre-vilde-krae-befrugter-blomsterne-men-de-har-brug-for-vores-hjaelp

Andre undersøgelser:

Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. April 2019. Af Francisco Sánchez-Bayo og Kris A.G. Wyckhuys
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636

Ants can be used as bio-indicators to reveal biological effects of electromagnetic waves from some wireless apparatus. af Cammaerts MC, Johansson O. Electromagn Biol Med. 2014 Dec;33(4):282-8.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23977878

GSM 900 MHz radiation inhibits ants’ association between food sites and encountered cues, af Cammaerts MC, De Doncker P, Patris X, Bellens F, Rachidi Z, Cammaerts D. Electromagn Biol Med. 2012:151-65. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22268919

Food collection and response to pheromones in an ant species exposed to electromagnetic radiation, af Cammaerts MC, Rachidi Z, Bellens F, De Doncker P.Electromagn Biol Med. 2013:315-32. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23320633

Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz. 2. marts 2018.
“Fremtidige bølgelængder for de elektromagnetiske felter, der benyttes til de trådløse telekommunikationssystemer, vil falde og blive sammenfaldende med kropsstørrelsen på insekter, og derfor må absorptionen af elektromagnetiske stråler i insekter forventes at stige.”
https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3

Den usynlige elefant !?! Forskere er overrasket: Der er stort set ingen insekter tilbage på villavejene.

”Det var en stor overraskelse, at der er så få insekter i byerne, når vi ser det i forhold til landbrug. Der havde jeg regnet med, at det så værre ud end i byerne,” siger Anders Tøttrup, som er forsker og leder af Citizen Science.
Og han tilføjer: ”Hvis vi kigger på villahaverne med buske og blomsterbede, så er der ingen insekter. Det er overraskende, at det er så tydeligt.”

Det fremgår af DR’s artikel (1) om forskningsprojektet. (2)
”Kan du huske, hvornår forruden sidst var smattet til, da du kørte en tur en sommeraften?” spørger forskeren. Nej, og dét kommer du til at opleve sjældnere”, svarer han selv. Tja, i min optik kan det næppe blive mere sjældent, for det er år siden, jeg har oplevet det.
Men hvorfor er det et problem? Spørger DR.
Fordi insekterne er en grundlæggende motor i vores natur. De er bestøvere og nedbrydere. De er ekstremt vigtige for naturen, fordi de er nøglen til biodiversiteten.
Når der er færre insekter, så er der flere andre pattedyr og fugle, som ikke vil kunne leve i Danmark. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har påvist, at tre millioner fugle er forsvundet de seneste 40 år. En stor del af forklaringen er færre insekter.” Men hertil kommer, hvad artiklen ikke berører, at fælles for alle planterne er, at de producerer meget mere frugt, når de bliver bestøvet af insekterne. Faktisk producerer de så meget mere, at ser man på listen over de 107 vigtigste afgrøder i verden, vil udbyttet af omkring hver tiende afgrøde falde med mere end 90 procent, hvis ikke vi havde bestøverne. Udbyttet af hver fjerde afgrøde vil falde med mellem 40 og 90 procent, ifølge Bo Dalsgaard, lektor på Center for Macroecology, Evolution and Climate på Københavns Universitet. (3)

Den usynlige elefant
I svarene til spørgsmål fra borgere er der et enkelt spørgsmål om elektromagnetisk stråling og bier. Af svaret fremgår, at stråling fra mobilmaster m.m. slet ikke har indgået i forskernes overvejelser. (4) Men hvordan kan de have undgået ikke at have stille sig spørgsmålet om elektromagnetisk stråling?
Jan Heller giver lidt af svaret. Han skrev tilbage i 2019: (5) ”Økosystemerne er meget truede nu. Vi kan alle se, at antallet af insekter og fugle falder dramatisk. Og vi ved, at der skal ske noget radikalt for at undgå en økologisk katastrofe. Men vi ser det forkerte sted hen. Selv hvis alle danske landbrug var biodynamiske, ville der være insektdød, med hvad deraf følger for andre arter, naturen og os selv.
Alligevel er der kun fokus på landbrugets synder, og dem er der mange af, men det er på tide at rette opmærksomheden mod den kraft, der er skyld i, at insektdøden de senere år er nærmest eksploderet.
NGO’er, fagfolk og journalister fokuserer så godt som alle uden undtagelse på landbruget. Hvis de overhovedet tager det op.
Men i årtier har der været advarsler om, at den radiofrekvente elektromagnetiske stråling skader insekter.” Bl.a nævner han det tyske studie, der midt i 2017 konkluderede, at insektmassen var faldet 75-82 pct. på 27 år på fredede områder. Dvs. ingen miljøpåvirkningen uden de opsatte mobilmaster.
Kilder:
1) https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/overraskende-forskning-der-er-stort-set-ingen-insekter-tilbage-paa-villavejene
2) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ddi.13532
3) https://samvirke.dk/artikler/mangel-paa-bier-og-bestoevning-giver-dyre-og-derforme-aebler
4) https://www.dr.dk/engagement/taet-paa/stil-spoergsmaal-insekterne-er-flygtet-fra-de-danske-byer
5) https://gylle.dk/insektdoed-kraever-et-paradigmeskifte/
Se mere her:
Opkald til alle miljøforkæmpere:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/
Videnskabelig forskning og undersøgelser vedr. effekter på dyrelivet:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/

LED belysningen

De ’miljøvenlige’ LED gadelygter dræber endnu flere insekter end natriumlamperne

“Miljøvenlige” LED-gadelygter forårsager en endnu mere alvorlig lysforurening for insekter end de traditionelle natriumpærer, som de erstatter. Det dokumenterer en nylig udgivet forskningsrapport: ’Gadebelysning har en skadelig indvirkning på de lokale insektpopulationer’. Det skriver The Guardian 25. august 2021. (1) Insektapokalypsen
Rapporter om de faldende insektpopulationer (2) har skræmt forskere, ødelæggelsen af naturlige vilde områder, pesticider og klimakrisen angives som de væsentligste årsager. Vi ved nu også at elektrosmog har betydning for deres overlevelse. (3) Hertil kommer også at lysforureningen stiger globalt og blev ved en nylig anmeldelse beskrevet som en “vigtig, men ofte overset faktor i insektapokalypsen”, da det gør insekter mere synlige for rovdyr og forstyrrer deres fødeindtagelse og reproduktion. (4)

Lysforurening og insekterne
Undersøgelsen (5) er den første der undersøger virkningen af lysdioder i den virkelige verden og den første til at vise den direkte indvirkning af lysforurening på larver. Larverne er mindre mobile end voksne møl, og viser derfor mere præcist de lokale tab forårsaget af lysforurening.
Flyvende møl bliver tiltrukket af lys, og er derefter mere sårbare over for rovdyr, hvilket betyder, at de lægger færre æg. Ud fra den brede vifte af mølarter, forskerne studerede formoder de, at deres resultater ville gælde for øvrige natlige insekter.
Det er et virkelig slående resultat,” siger Douglas Boyes, UK Centre for Ecology and Hydrology, der ledede forskningsprojekt. ”Vi fandt tal, som du ikke rigtig er vant til som økolog. Normalt finder du måske ændringer på 5-10% rundt omkring, men her fandt mere end 50% fald i antallet af larver i de områder, der var oplyst af gadelygter.”
Undersøgelsen fandt at antallet af møllarver i hegnshækkene ved vejene i landdistrikterne i England var 52% lavere under LED -lamper og 41% lavere under natriumlamper sammenlignet med nærliggende uoplyste områder.
I græskanterne var antallet af møllarver nær lysdioder en tredjedel lavere end i uoplyste områder, hvorimod natriumlys havde ringe effekt på antallet. De hvide LED-lys er mere energieffektive, men producerer mere blåt lys, siger forskerne, hvilket er den farve, der hovedsageligt ses af insekter.
Møl er vigtige bestøver og leverer essentiel mad til fugle og dyr, men det samlede antal af møl i Storbritannien er faldet med en tredjedel i løbet af de sidste 50 år.

Bagsiden af lysdioder
Lysdioder er de onde i vores historie, hvis du vil, fordi de er værre i forhold til deres effekt i øjeblikket, men de har også potentiale til at være meget bedre end natriumbelysning,” siger Douglas Boyes
Lysdioder kan dæmpes, kan kobles til bevægelsessensorer og kan have billige filtre monteret til at afskærme for blåt lys. Lysdioder er energieffektive, hvilket fører til reducerede emissioner ift. klimaopvarmning. De lyser ofte mere end natriumlamper, men ikke på lokaliteterne i undersøgelsen.

De umiddelbare lette løsninger
Prof Darren Evans fra Newcastle University, som var en del af undersøgelsen, siger: ”Lysforurening er en af de få årsager til tab af biodiversitet, der har lette [og umiddelbare] løsninger. Vi har brug for en balance mellem at beskytte både den offentlige sikkerhed og dyrelivet ved at sikre, at belysningen er godt designet, holdes væk fra vigtige levesteder samt er tændt i begrænsede tidsrum.” Flagermusvenlig rød belysning blev f.eks. installeret på en vej i Worcestershire i 2019. (6)
Matt Shardlow, fra insektorganisationen Buglife, sagde: ”Dette nye bevis demonstrerer den massive indvirkning, som lysforurening har på lokale populationer af insekter, hvilket bidrager til det frygtelige fald i insektmængden, vi alle har observeret.
En undersøgelse fra Belgien viste, at gadelygter skadede hun glødormes evne til at tiltrække en mage. Det fandt ud af, at biller i mørke områder normalt fandt en mage efter en nat med glød, men i de oplyste områder tog det op til 15 nætter. (7) I England er antallet af glødorm faldet med tre fjerdedele siden 2001. (8)

Den vigtige nattevagt
Boyes siger, at en bedre beskyttelse af møl er afgørende. “Vi har 2.500 arter i Storbritannien. De er meget vigtige som bytte for fugle, flagermus, pindsvin og andre hvirvelløse dyr. Men de er også virkelig vigtige bestøvere. De har nattevagten, når dagbestøverne er gået i seng.
Kilder:
1) https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/25/led-streetlights-moth-england-eco-friendly-sodium-insect-decline
2) https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/11/insect-populations-suffering-death-1000-cuts-scientists
3) Du finder forskningsrapporter om de elektromagnetiske felters indflydelse på insektdøden her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
4) https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/22/light-pollution-insect-apocalypse
5) https://advances.sciencemag.org/content/7/35/eabi8322
6) https://www.bbc.com/news/uk-england-hereford-worcester-49534621
7) https://www.mdpi.com/2075-4450/12/8/734/htm
8 ) https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/05/glowing-glowing-gone-plunge-in-glow-worm-numbers-revealed

Bier

5G og anden trådløs stråling har skadelig indvirkning på bier

Fakta:

 • Unaturlige kilder til elektromagnetisk stråling ser ud til at skade ikke kun os, men også vores bier, træer og andre insekter.
 • Et væld af undersøgelser er blevet offentliggjort, der understreger dette, og det faktum, at der ikke er udført passende sikkerhedsundersøgelser før udrulningen af ​​denne teknologi, er mistænkeligt.

Prøv at reflekter over: Hvorfor vil regeringer og teleselskaber ikke udføre passende sikkerhedsundersøgelser for at undersøge omfanget af de skader, som disse teknologier har på alle livsformer?
Se hele artiklen fra Pulse, 31. dec. 2021. (1) Flere undersøgelser har vist, at unaturlige kilder til elektromagnetisk stråling har “biologiske virkninger. (…) Det er ikke længere et emne for debat, når man ser på PubMed og den peer-reviewede litteratur. Disse virkninger ses i alle livsformer; planter, dyr, insekter, mikrober. Hos mennesker har vi tydelige beviser for kræft nu, der er ingen tvivl. Vi har beviser for DNA-skader, kardiomyopati, som er forløberen for kongestiv hjertesvigt, neuropsykiatriske virkninger…”Dr. Sharon Goldberg, en intern læge. (2)
Her er en ud af tusindvis af undersøgelser, der korrekt skitserer sundheds- og miljøproblemerne ved trådløs stråling, inklusive den nye 5G-teknologi, der er blevet rullet ud over hele verden. (3)
Hundredvis af forskere (4) har indgivet andragender til FN om dette spørgsmål, men uden held. På trods af de bekymringer, der er rejst af mere end 2000 undersøgelser, bliver emnet stadig latterliggjort og nogle gange endda betragtet som en “sammensværgelse” i mainstream-medierne.
Det er bekymrende
Negativ indvirkning på bl.a. bier Elektromagnetiske felter fra elledninger, mobiltelefoner, mobilmaster ​​og Wi-Fi har vist sig at have en negativ indvirkning på fugle, bier, dyreliv og vores miljø i adskillige peer-reviewede forskningsundersøgelser. Specifikt har elektromagnetisk stråling vist sig at ændre biernes adfærd, producere biokemiske ændringer og påvirke biernes reproduktion. Artiklen gennemgår den forskning som The Environmental Health Trust har opsamlet på deres hjemmeside. (5)
Kilder:
1) https://thepulse.one/2021/12/31/5g-other-wireless-radiation-is-destroying-bees/
2) https://www.youtube.com/watch?v=WiVE6RE-3Ic
3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6701402/
4) https://emfscientist.org/images/docs/Summary-International-EMF-Scientist-Appeal.pdf
5) https://ehtrust.org/published-research-adverse-effect-wireless-technology-electromagnetic-radiation-bees/

Vi ved at elektromagnetisk stråling skader bier og andre insekter. Men hvad med højspændingsledninger? Kan de også påvirke vores bestøvere?

Det tyder en ny undersøgelse fra Polen på, at de kan. (1)
De magnetiske felter (MF) fra højspændingsledninger er blevet forbundet med børneleukæmi (2), og det internationale agentur for kræftforskning (IARC) klassificerede felter på over 4 mG i klasse 2B, dvs. som værende mulig kræftfremkaldende tilbage i 2002.
Dr. Pawel Migdal, fra Wroclaw University of Environmental and Life Science i Polen, og hans team var interesserede i at se, om disse felter også ville påvirke bier. Bier spiller en afgørende rolle i bestøvningen. Han siger: “Det anslås, at 75% af hovedafgrøderne har brug for dyrebestøvere. De økonomiske fordele ved bestøvere anslås til 153 milliarder USD, eller 9,5 % af verdens fødevaremarkeds samlede værdi.”
Bier er endvidere kendt for at have en magnetisk sans, ligesom dyr som delfiner, havskildpadder, laks, hvepse og bløddyr.
For at se, om bier ville blive påvirket af høje magnetiske felter, såsom dem, der udsendes af højspændingsledninger, udsatte forskerne en dag gamle arbejderhonningbier for et 50 Hz magnetfelt genereret i et laboratorium. Bierne blev udsat for felter på 10.000 mg eller 17.000 mg i 10 minutter, en time eller tre timer.
Forskerne filmede de udsatte og ueksponerede bier og sammenlignede syv typer adfærd, herunder gang, flugt, kropsrensning, kontakt mellem individer, vingebevægelse, ro samt tab af balancen.
De fandt ud af, at ‘Alle grupper udsat for MF udviste signifikante forskelle i adfærd sammenlignet med kontrolgruppen [ueksponeret gruppe].’ En af de åbenlyse forskelle var tab af balance, hvor bier faldt ned fra væggene i deres indhegning og landede på hovedet på gulvet. Forskerne beskrev dette som et ‘forstyrrende symptom’ og observerede, at det ikke forekom hos nogen af ​​de ueksponerede bier.
Disse ændringer i adfærd kan, ifølge forfatterne, have en negativ indvirkning på biers succes med fouragering og bestøvning.
Resultaterne af undersøgelsen stemmer overens med dem, der blev fundet i en undersøgelse fra 1981, hvor forfatterne observerede forstyrrelser i bikolonier udsat for høje magnetfelter. (3)
De magnetiske felter, som bierne blev udsat for i Migdals undersøgelse, blev genereret i et laboratorium og adskilte sig således fra det virkelige liv på en række måder. For det første var magnetfelterne meget højere, end man normalt ville finde på jordniveau under højspændingsledninger. Ydermere havde de ikke de ekstra spidser og laver (transienter), der normalt er til stede i elektricitet, der passerede gennem elnettet, hvilket gør det til, hvad der nogle gange beskrives som ‘beskidt’ elektricitet.
Ikke desto mindre tyder undersøgelsen på, at vi er nødt til at overveje potentialet for bier at blive påvirket af menneskeskabte elektromagnetiske felter og lokalisere bikolonier væk fra dem som en forholdsregel.
Se mere her:
Opkald til alle miljøforkæmpere:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/
Kilder:
1) Migdał P, Berbeć E, Bieńkowski P, Plotnik M, Murawska A, Latarowski K. Eksponering for magnetiske felter ændrer adfærdsmønsteret hos honningbier (Apis mellifera L.) under laboratorieforhold. Dyr. 2022; 12(7):855. https://www.mdpi.com/2076-2615/12/7/855
2) Se f.eks. ‘Magnetic Fields and Cancer: Epidemiology, Cellular Biology, and Theranostics’. Massimo E. Maffei. 25. januar 2022. s. 9 https://www.mdpi.com/1422-0067/23/3/1339/pdf
”Leukæmi er den mest almindelige kræftsygdom hos børn [94]. Analysen af ​​rapporter om børneleukæmi relateret til eksponering for MF’er viser, at en statistisk signifikant sammenhæng mellem MF-eksponering og børneleukæmi findes i næsten alle offentlige eller uafhængige undersøgelser med en forhøjet risiko på mindst OR = 1,5, mens en ikke signifikant eller endda suggestiv sammenhæng er rapporteret i mange industristøttede undersøgelser. [69]”
[69]Carpenter, D.O. Extremely low frequency electromagnetic fields and cancer: How source of funding affects results. Environ. Res 2019, 178, 108688 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31476684/
[94] Amoon, A.T.; Swanson, J.; Magnani, C.; Johansen, C.; Kheifets, L. Pooled analysis of recent studies of magnetic fields and childhood leukemia. Environ. Res. 2022, 204, 7 Se også: Børneleukæmi tæt på højspændingsledninger – Geocap-undersøgelsen, 2002–2007. https://www.nature.com/articles/bjc2013128
3) Greenberg, B.; Bindokas, V.P.; Frazier, M.J.; Gauger, J.R. Response of Honey Bees, Apis mellifera L., to High-Voltage Transmission Lines 1. Environ. Èntomol. 1981, 10, 600–610.

Pesticider sammen med elektromagnetiske felter er endnu mere usundt for bier end pesticider alene

En nylig offentliggjort undersøgelse fra Italien (1) viser, at pesticider alene ikke er godt for bierne, men at pesticider kombineret med elektromagnetiske felter er endnu værre. Rapporten ‘Kombinerede virkninger af pesticider og elektromagnetiske felter på Honningbier: Multi-Stress-eksponering’ blev offentliggjort den 10. august 2021.
Overalt er der en stigende bekymring for reduktionen i antallet af bier samt bestøvere i det hele taget. Nedgangen ses som et yderst alvorligt signal på det igangværende tab af biodiversitet.
Hvad er årsagen til at bierne forsvinder?
Hvilke ændringer i miljøet kan begrunde nedgangen? Mange hævder, at det er pesticidernes skyld. Er man bekymret for de elektromagnetiske felters rolle i situationen er risikoen for at blive kaldt sølvhats temmelig stor. Det har undersøgelsen nu gjort til skamme.
Undersøgelsen
Ved felt undersøgelsen blev de kombinerede virkninger af to mulige stresskilder for bier, pesticider og elektromagnetiske felter (multispændingsforhold) analyseret. Tre eksperimentelle steder blev valgt: et kontrolsted langt fra direkte menneskeskabte stresskilder, et pesticid-stress-sted og et multi-stress-område, hvor der sammen med eksponering for pesticider også var tilstedeværelse af ​​et elektromagnetisk felt, konkret fra en højspændingsledning. Alle bierne kom fra den samme pulje.
Resultatet
Efter et års overvågning viste der sig et komplekst billede af flere inducerede virkninger, især på multistressstedet: såsom forekomsten af sygdom (amerikansk foulbrood), højere dødelighed i underkurvene (fælles for pesticidstress-stedet), adfærdsændringer (udskiftning af dronninger, overskud af både droneyngel deponering og honninglagring) og biokemiske anomalier (højere ALP-aktivitet (alkalisk phosphatase) i slutningen af ​​sæsonen). Multistress-stedet havde bi-koloniernes dårligste sundhedstilstand, med kun en i live ved afslutningen af ​​eksperimentet ud af de fire, der var til stede i begyndelsen.
Konklusion
Undersøgelsens samlede resultater indikerer klart, at ved multistressbetingelserne fremkom både biokemiske, fysiologiske og adfærdsmæssige ændringer, ændringer som i høj truede bi koloniens overlevelse.

En veldokumenteret effekt
Det er veldokumenteret at samtidig udsættelse for kemikalier og elektromagnetiske felter har negative synergieffekter. Elektromagnetismen synes at accelerere kemiens skadevirkninger. Det måtte den kendte telecom-forsvarende tyske forsker, Dr. Alex Lerchl sande da han gentog et studie der havde fundet forøget kræft i forsøgsdyr udsat for både kemi og elektromagnetisk stråling, i forventning om at effekten ville udeblive ved gentagelse. Men i stedet bekræftede han de oprindelige resultater, ved at dokumentere at de kemi og elektromagnetisk eksponerede dyr udviklede accelereret kræft ved elektromagnetiske intensiteter langt, langt under de af Sundhedsstyrelsen godkendte grænseværdier. (2)
Kilder:
1) Combined Effects of Pesticides and Electromagnetic-Fields on Honeybees: Multi-Stress:
https://www.mdpi.com/2075-4450/12/8/716
2) https://microwavenews.com/news-center/rf-animal-cancer-promotion

Den femte trussel mod den amerikanske humlebi – elektromagnetisk stråling

United States Fish and Wildlife Service (FWS) offentliggjorde den 29. september 2021 at den amerikanske humlebi bør udnævnes som en truet eller uddøende art og at man vil foretage en etårig gennemgang. FWS er den myndighed som i USA har ansvaret for blandt andet miljøbeskyttelse og bevaringen af landets artsrigdom. (1)

Tidligere den mest almindelige humlebi i USA
Indtil 2002 var den amerikanske humlebi den mest almindelige humlebi i USA. Den forekom i alle stater undtagen Alaska, Hawaii og Washington, men i de sidste 20 år er antallet faldet på landsplan med næsten 90%. Den er helt forsvundet fra Connecticut, Idaho, Maine, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, North Dakota, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Wisconsin og Wyoming, og er næsten forsvundet fra New York, Michigan, Pennsylvania og West Virginia.

De 4 trusler plus en femte
Fish and Wildlife Service påpeger fire trusler mod eksistensen af den amerikanske humlebi: ødelæggelse af levesteder, tab af genetisk mangfoldighed, klimaændringer og konkurrence fra ikke hjemmehørende. Men agenturet kan ikke forklare, hvorfor disse trusler skulle få den tidligere så udbredte art til pludselig i 2002 at begyndte at forsvinde i hele USA. Det kan strålingen fra mobilmaster derimod forklare. For 2002 er året, hvor 3G teknologien blev introduceret i USA, og hvor mobiltelefonen blev til en computer og hvor mobilmasten blev tilsluttet Internettet. Det var året hvor antallet af mobilmaster samt brugere af mobiltelefoner begyndte at stige voldsomt.

Arthur Firstenberg (2) indsendte nedenstående indlæg (3) om en femte trussel mod den amerikanske humlebi: radiofrekvent (RF) stråling.

Udviklingen af Wi-Fi dækningen i USA fra 2002 – 2012.

RF -stråling er en trussel mod både honningbier og humlebier og er en større og mere presserende trussel mod den amerikanske humlebi end nogen af de fire trusler, som tjenesten har angivet. Det forurenende stof har været ansvarlig for reduktionen af både indenlandske og vilde bipopulationer i mere end et århundrede. Truslen mod bier er intensiveret siden begyndelsen af den trådløse revolution i 1996 med opførelsen af hundredtusinder af mobiltårne og antenner i alle områder i USA, herunder landbrugsjord, skov, parkområder og naturreservater. Det er blevet en nødsituation inden for de sidste to år med den nationale udrulning af 5G teknologi, der multiplicerer tætheden af antenner ti gange eller mere, samt øger frekvensen, båndbredden og den effektive udstrålede effekt fra hver antenne. Mobilmaster udsætter allerede hele verden for niveauer af RF -stråling, der er op til ti millioner gange stærkere end den naturlige stråling, der kommer fra solen og stjernerne.

Handlingsmekanismer
RF -stråling er en form for elektromagnetisk energi, der bruges til kommunikation. Det udsendes af radio- og tv -tårne, radarstationer, mobilmaster, mobiltelefoner samt alle de andre trådløse enheder, der formerer sig i nutidens verden. Det forstyrrer navigation, kommunikation og stofskifte hos bier. Det er effekten på stofskiftet, der dræber bier hurtigst og driver dem til udryddelse.

Metabolisme
Elektroniske enheder og systemer, der fremstilles i dag, skal hærdes mod elektromagnetisk interferens (EMI) fra RF -stråling, der i dag kommer fra mange forskellige kilder. En levende organisme er også af elektronisk karakter og er også underlagt EMI. Livet udviklede sig imidlertid i det virtuelle fravær af RF -stråling og er ikke hærdet mod det. Denne stråling påvirker biologien på mange måder, men mest kritisk for bier er interferensen med elektrontransporten i mitokondrier i cellerne. Elektrontransportkæden er det sted, hvor det sidste, energiproducerende trin i stofskiftet finder sted. Det er her, elektroner, der genereres ved metabolisme af det sukker, fedt og proteiner, som vi spiser, overføres til den ilt, vi indånder, hvilket resulterer i dannelse af ATP. Interferens med stofskiftet påvirker bier mere end andre skabninger, fordi bier har en meget høj metabolisk hastighed. Det fratager dem energi ved at udsulte dem for ilt.

At det faktisk sker, blev bevist i 2011. N. Kumar, S. Sangwan og P. Badotra, “Eksponering for stråling fra mobiltelefoner producerer biokemiske ændringer i honningbier.” Toxicology International 181 (a): 70-72 (2011). Forskerne udsatte bier for en almindelig mobiltelefon og tog stikprøver af deres hæmolymfe. Efter 10 minutters eksponering fra en mobiltelefon steg koncentrationen af de samlede kulhydrater i deres hæmolymfe fra 1,29 til 1,5 mg/ml. Efter 20 minutter steg den til 1,73 mg/ml. Glukoseindholdet steg fra 0,218 til 0,231 til 0,277 mg/ml. De samlede lipider steg fra 2,06 til 3,03 til 4,50 mg/ml. Kolesterol steg fra 0,230 til 1,381 til 2,565 mg/ml. Total protein steg fra 0,475 til 0,525 til 0,825 mg/ml. Med andre ord, efter kun ti minutters eksponering fra en mobiltelefon blev metabolisme af sukker, fedt og proteiner stærkt hæmmet.
Hvis bier ikke kan metabolisere deres mad, kan de ikke flyve, og de vil kravle rundt på jorden og dø.
Videnskaben
Den hurtigste måde at ødelægge en bikube på, er, ifølge forskerne, at placere en trådløs mobiltelefon inde i den.I 2009 placerede vicepræsident Sharma og N Kumar to mobiltelefoner – en i samtaletilstand og en i lyttefunktion for at opretholde forbindelsen – i to af fire bistader. De tændte dem kl. 11:00 om morgenen i 15 minutter og igen kl. 15:00 om eftermiddagen i 15 minutter. Det gjorde de to gange om ugen mellem februar og april. Så snart telefonerne blev tændt, blev bierne stille og rolige. I løbet af tre måneder fløj færre og færre bier ind og ud af de to bistader. Antallet af æg, der blev lagt af dronningen, faldt fra 546 til 145 om dagen. Området med yngel faldt fra 2.866 til 760 kvadratcentimeter. Honningområdet faldt fra 3.200 til 400 kvadratcentimeter. “Ved afslutningen af forsøget var der hverken honning eller pollen eller yngel eller bier i kolonien, hvilket resulterede i fuldstændigt tab af kolonien,” skrev forfatterne.
Året efter udførte Kumar det ovenfor beskrevne eksperiment, hvor hun demonstrerede, at elektromagnetiske felter fra en mobiltelefon forstyrrer cellulær metabolisme hos bier og får dem til at blive ilt -hungrende.
Daniel Favre, på Apiary School i byen Lausanne, Schweiz, observerede, at bier udsat for en mobiltelefon først ville blive stille og rolige, men inden for 30 minutter ville de begynde at producere høje, højfrekvente lyde som arbejderbiernes rør signaler, signaler der normalt produceres af bier, når de forbereder sig på at sværme.
Sainudeen Pattazhy, professor ved Sree Narayana College, placerede en mobiltelefon inde i hver af seks bikuber og tændte telefonen i bare ti minutter, en gang om dagen i ti dage. Mens telefonen var tændt, blev bierne stille. Æggelægningshastigheden for dronningen faldt fra 355 til 100 om dagen. Efter ti dage var der ingen bier tilbage i nogen af bistaderne.
Den tyske biolog Ulrich Warnke har udgivet et hæfte med titlen: Bees, Birds and Mankind: Destroying Nature by ‘Electrosmog’, hvor han gennemgår videnskaben om virkningerne af elektromagnetisk forurening på orientering, navigation og kommunikation hos fugle og hos bier. “Dyr, der er afhængige af de naturlige elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter for deres orientering og navigation gennem jordens atmosfære, bliver forvirrede af de meget stærkere og konstant skiftende kunstige felter, der er skabt af teknologi, og undlader at navigere tilbage til deres hjemmemiljøer.”
Russiske forskere EK Eskov og AM Sapozhnikov fandt i 1975, at bier genererer elektromagnetiske signaler med en modulationsfrekvens mellem 180 og 250 Hz, når de udfører deres rystedans, og at sultne bier reagerer på frekvenserne ved at holde deres antenner oprejst.

Historien
Bier begyndte at forsvinde ved begyndelsen af radiotiden. På den lille ø, der lå ud for Englands sydkyst, hvor Guglielmo Marconi sendte verdens første langdistance radiotransmission i 1901, begyndte honningbierne at forsvinde. I 1906 var øen, der dengang var vært for den største tæthed af radiotransmissioner i verden, næsten tom for bier. Tusinder, som ikke var i stand til at flyve, blev fundet kravlende og døende på jorden uden for deres nældefeber. Sunde bier importeret fra fastlandet begyndte at dø inden for en uge efter ankomsten. I de følgende årtier spredte Isle of Wight -sygdommen sig sammen med radioudsendelser til resten af Storbritannien og til Italien, Frankrig, Schweiz, Tyskland, Brasilien, Australien, Canada, Sydafrika og USA. I 1960’erne og 1970’erne ændredes navnet til “forsvindingssygdommen.” Det blev presserende i 1996, da mobilmasterne begyndte at blive rejst i hele USA og blev en verdensomspændende nødsituation i 2006, på det tidspunkt blev det omdøbt til “kolonikollapsforstyrrelse“. I dag er ikke kun tamme bier, men også alle vilde bier i fare for at uddø.
I vinteren 1995-1996 mistede biavlere 45 procent af deres bistader i Kentucky, 60 procent i Michigan og 80 procent i Maine. I 1997 var 90 procent af alle vildtlevende honningbikolonier forsvundet på landsplan.
Europas første UMTS-netværk, nu er kendt som “3G” teknologien, udvidede i høj grad netværket af mobilmaster og forbandt dem til internettet, hvilket muliggjorde driften af smartphones, som blev taget i brug i efteråret 2002, lige før den katastrofale vinter, hvor mange af Europas honningbier forsvandt.
Ferdinand Ruzicka, en medicinsk fysiker og biavler i Østrig, skrev en artikel i Bienenwelt (“Bee World”) om dette problem i 2003 og offentliggjorde en undersøgelsesformular i Bienenvater (“Biavler”), hvor han bad om at blive kontaktet af biavlere med mobilmaster i nærheden af deres bistader. Ruzickas kolonier var faldet sammen, efter at der dukkede telekommunikationsantenner op på en mark nær hans bistader. Størstedelen af Bienenvater læserne, som udfyldte hans formular, observerede på samme måde, at deres bier pludselig blev aggressive, da antennerne dukkede op, at de var begyndt at sværme, og at deres sunde kolonier var forsvundet uden anden grund.
I 2003 offentliggjorde den svenske biavler Börje Svensson en artikel med titlen “Stille forår i Nordeuropa?”
I løbet af vinteren 2006-2007, hvor forsvindingssygdommen blev omdøbt til “kolonikollapsforstyrrelse”, undersøgte et team af forskere tretten store bigårde ejet af elleve forskellige kommercielle biavlere i Florida og Californien og kunne ikke finde nogen specifik ernæringsmæssig, giftig eller infektiøs faktor, der differentierede bier eller kolonier med og uden kolonikollapsforstyrrelse. Trakealmider var mere end tre gange så udbredt i de sunde kolonier som i de decimerede kolonier. Den angiveligt ødelæggende Varroa -mide var ikke mere udbredt i kollapsede eller kollapsende kolonier. Den eneste specifikke observation, de var i stand til at gøre, var, at kolonikollapsforstyrrelse var stedsspecifik, og at kolonier med denne lidelse havde en tendens til at klynge sig sammen. Kolonierne på disse steder døde ikke kun, men havde en tendens til at blive efterladt alene, selv af parasitterne, der normalt angriber døde honningbikolonier.
Samtidig med honningbiers forsvinden forsvandt humlebierne også. Franklin humlebien, der tidligere var udbredt i det sydvestlige Oregon, er ikke set siden omkring 2005. Indtil midten af 1990’erne var den vestlige humlebi udbredt i skove, marker og byområder i hele det vestlige Nordamerika, fra New Mexico til Saskatchewan til Alaska. Den er forsvundet bortset fra små lommer i Colorado Rockies. Den rustne-lappede humlebi er ikke set i New York State siden 2004. Da den var almindelig i 26 stater og to canadiske provinser, nu er bien forsvundet fra det østlige USA og Canada og er faldet drastisk i det amerikanske midtvest.
Og FWS’s 90-dages fund rapporterer, at den amerikanske humlebi, der førhen var den mest almindelige art af humlebier i USA, er helt forsvundet fra 12 stater og er i alvorlig tilbagegang i de 35 stater, hvor den stadig findes. Andragendet fra Center for Biologisk Mangfoldighed rapporterer, at denne art kun findes på 11% af dens tidligere levesteder, og at dens hurtige tilbagegang blot begyndte for 20 år siden, i 2002.

Konklusion
Tjenesten har ikke givet nogen grund til, at nogen af de fire trusler mod denne art, der hidtil er blevet identificeret – ødelæggelse af levesteder, tab af genetisk mangfoldighed, klimaændringer og konkurrence fra ikke hjemmehørende honningbier, pludselig skulle have forårsaget at den amerikanske humlebi population styrtdykker efter 2002. RF -stråling kan give den grund. 3G mobilmaster og smartphones blev introduceret det år i USA såvel som i Europa. Den 28. januar 2002 lancerede Verizon 3G service i Utah; i en korridor fra Norfolk, Virginia til Portland, Maine; og i San Francisco/Silicon Valley området. Sprint lancerede et landsdækkende 3G netværk den 8. august 2002.
Den amerikanske humlebi bør opføres som en truet art. Denne betegnelse bør forekomme så hurtigt som muligt. Og FWS bør undersøge den presserende trussel mod denne art fra RF -stråling, ud over de trusler, den har angivet i sin anmeldelse med statusgennemgang.
Kilder:
1) https://www.independent.co.uk/climate-change/news/american-bumblebee-population-plummets-b1929404.html
2) Arthur Firstenberg (f. 1950) fra USA er forsker og journalist. Han studerede matematik og derefter medicin, men afbrud medicinstudiet efter en røntgenoverdosis. Firstenberg har arbejdet i 36 år som forsker, konsulent og foredragsholder om helse- og miljøvirkninger af elektromagnetisk stråling samt praktiseret som terapeut.
3) https://www.cellphonetaskforce.org/submission-to-fish-and-wildlife-service-on-the-american-bumble-bee/
Referencer:

 • Anderson, John. 1930. “‘Isle of Wight Disease’ in Bees. I.” Bee World 11(4): 37-42.
 • Dyer, F.C. and J.L. Gould. 1981. “Honeybee orientation: a backup system for cloudy days.” Science 214: 1041-1042.
 • Eskov, E. K. and A. M. Sapozhnikov. 1976. “Mechanisms of Generation and Perception of Electric Fields by Honeybees. Biophysik 21(6): 1097-1102.
 • Favre, Daniel. 2011. “Mobile Phone-induced Honeybee Worker Piping.” Apidologie 42: 270-79.
 • Imms, Augustus D. 1907. “Report on a Disease of Bees in the Isle of Wight.” Journal of the Board of Agriculture 14(3): 129-40.
 • Kuhn, J. and H. Stever. 2002. “Auswirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf Bienenvölker.” Deutsches Bienen Journal 4: 29-22.
 • Kumar, Neelima R., Sonika Sangwan, and Pooja Badotra. 2011. “Exposure to Cell Phone Radiations Produces Biochemical Changes in Worker Honey Bees.” Toxicology International 18(1): 70-72.
 • Lindauer, Martin and Herman Martin. 1972. “Magnetic Effect on Dancing Bees.” In: Sidney R. Galler, Klaus Schmidt-Koenig, G. J. Jacobs, and Richard E. Belleville, eds., Animal Orientation and Navigation (Washington, DC: Government Printing Office), NASA SP-262, pp. 559-67.
 • Pattazhy, Sainudeen. 2011. Impact of Electromagnetic Radiation on the Density of Honeybees: A Case Study. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic.
 • Pattazhy, Sainudeen. 2011. “Impact of Mobile Phones on the Density of Honey Bees.” Munis Entomology and Zoology 6(1): 396-99.
 • Pattazhy, Sainudeen. 2012. “Electromagnetic Radiation (EMR) Clashes with Honeybees.” Journal of Entomology and Nematology 4(10): 1-3.
 • Phillips, Ernest F. 1925. “The Status of Isle of Wight Disease in Various Countries.” Journal of Economic Entomology 18: 391-95.
 • Rennie, John, Philip Bruce White, and Elsie J. Harvey. 1921. “Isle of Wight Disease in Hive Bees: The Etiology of the Disease.” Transactions of the Royal Society of Edinburgh, vol. 52, part 4, no. 29, pp. 737-79.
 • Ruzicka, Ferdinand. 2003. “Schäden Durch Elektrosmog.” Bienenwelt 10: 34-35.
 • Ruzicka, Ferdinand. 2006. “Schäden an Bienenvölkern.” Diagnose: Funk 2006.
 • Sharma, Ved Parkash and Neelima R. Kumar. 2010. “Changes in Honeybee Behaviour and Biology under the Influence of Cellphone Radiations.” Current Science 98(10): 1376-78.
 • Svensson, Börje. 2003. “Silent Spring in Northern Europe?” Bees for Development Journal 71: 3-4.
 • Underwood, Robyn M. and Dennis vanEngelsdorp. 2007. “Colony Collapse Disorder: Have We Seen This Before?” Bee Culture 35(7): 13-18.
 • van Engelsdorp, Dennis, Jay D. Evans, Claude Saegerman, Chris Mullin, Eric Haubruge, Bach Kim Nguyen, Maryann Frazier, Jim Frazier, Diana Cox-Foster, Yanping Chen, Robyn Underwood, David R. Tarpy, and Jeffery S. Pettis. 2009. “Colony Collapse Disorder: A Descriptive Study.” PLoS ONE 4(8): e6481.
 • Warnke, Ulrich. 1973. “Neue Ergebnisse der Elektrophysiologie der Bienen. Apidologie 4(2): 150.
 • Warnke, Ulrich. 1975. “Insekten und Vögel erzeugen elektrische Felder. Umschau 75(15): 479.
 • Warnke, Ulrich. 1976. “Effects of Electric Charges on Honeybees.” Bee World 57(2): 50-56.
 • Warnke, Ulrich. 2009. Bienen, Vögel und Menschen: Die Zerstörung der Natur durch “Elektrosmog.” Published in English as Bees, Birds and Mankind: Destroying Nature by “Electrosmog.” Kempten, Germany: Kompetenzinitiative.
 • Westerdahl, B. B. and N. E. Gary. 1981. “Flight, Orientation, and Homing Abilities of Honeybees Following Exposure to 2.45-GHz CW Microwaves. Bioelectromagnetics 2: 71-75.
 • Wilson, William T. and Diana M. Menapace. 1979. “Disappearing Disease of Honey Bees: A Survey of the United States.” American Bee Journal, February, pp. 118-19; March, pp. 184-86, 217.

Bien er blevet erklæret “det vigtigste levende væsen på planeten”

På et møde i Royal Geographic Society of London erklærede Earthwatch Institute bier for de mest uvurderlige arter på denne planet, som rapporteret af The Guardian i 2008. Sammen med det kommer så denne foruroligende nyhed. Hvis bierne forsvandt i dag, ville menneskeheden følge trop meget snart!
Biernes betydning
Tabet af bier vil være katastrofalt for menneskeheden, da de er uerstattelige. Forholdet mellem bier og blomstrende planter er et af de mest omfattende, harmoniske og indbyrdes afhængige samarbejde på planeten. Et forhold opfostret over en periode på næsten 100 millioner år har ført til forplantning af en rig mangfoldighed af arter og også fremmet højden af den menneskelige art på jorden.
https://truththeory.com/the-bee-has-been-declared-the-most-important-living-being-on-the-planet/

Published Research On The Adverse Effect Of Wireless Technology And Electromagnetic Radiation On Bees
https://ehtrust.org/published-research-adverse-effect-wireless-technology-electromagnetic-radiation-bees/

Effects of radiofrequency electromagnetic radiation (RF-EMF) on honey bee queen development and mating success. Odemer R, Odemer F. Total Environ.2019:553-562.
https://sharedoc.us/view-doc.html?utm_source=effects-of-radiofrequency-electromagnetic-radiation-rf-emf-on-honey-bee-queen-development-and-mating-success

Exposure to cell phone radiations produces biochemical changes in worker honey bees. Kumar NR, Sangwan S, Badotra P. Int. 2011:70-2.
Se her: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430927

Skader på bi -kolonier

Sagsrapport og undersøgelse af Dr. Ferdinand Ruzicka. Den østrigske universitetslektor og biavler Dr. Ferdinand Ruzicka har været i biavl i mange år. Artiklen er fra 08.03.2006.
Jeg har i mange år drevet biavl, først i Wien og siden i Engelhartstetten. Jeg har givet adskillige kurser om bipatologi for biavlere. I en årrække har jeg selv haft problemer med mine kolonier, som jeg ikke kunne tilskrive en sygdom eller forgiftning fra pesticider. Imidacloprid og fipronil er ikke årsagen til denne bidødelighed (Maus, Chr., Curé, G., Schmuck, R., 2003.- Safety of imidacloprid frødressinger til honningbier: en omfattende oversigt og kompilering af den nuværende vidensstatus .- Bulletin of Insectology 56 (1): 51-57.) Problemerne er først dukket op, efter at flere mobilmaster blev oprettet i umiddelbar nærhed af min bigård, som billederne viser. Jeg blev ikke spurgt om dette som en lokal beboer, før de blev oprettet.
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=545

Schäden durch Elektrosmog. Ruzicka.F. Artikel i Bienenwelt, 2003; 10: siderne 34-35.
Ser her: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=545

Fugle, padder og krybdyr

Nattergalen bliver tavs. Storbritannien har mister 73 millioner fugle

Det samlede antal fugle er faldet med en tredjedel de seneste 50 år. Det viser nye tal fra British Trust for Ornithology (BTO), der blev offentliggjort den 7. maj 2023. Den første søndag i maj er også International Dawn Chorus Day

Dermed vil nattergalen snart ikke kunne høres på bla. Cambridgeshire landbrugsjorde, advarer miljøforkæmpere, da de fandt ud af, at Storbritannien har 73 millioner færre fugle end i 1970.

Hvis nedgangen fortsætter vil fremtidige generationer heller ikke længere være i stand til at høre gøgen eller sangdroslen.

Næsten 30 millioner gråspurve, 20 millioner stære, fire millioner sanglærker, to millioner solsorte og en million bogfinker er forsvundet.

BTO’s adm. dir. professor Juliet Vickery fortæller: “BTO’s mængder af data betyder, at vi med sikkerhed kan rapportere om dette alarmerende fald i Storbritanniens bestand af ynglefugle.”

BTO har oprettet en hjemmeside, hvor alle kan indtaste deres postnummer og finde ud af, hvilke arter der engang ville have været lige uden for døren, men som nu er et fjernt minde.

At kunne præsentere disse resultater på lokalt plan er et stærkt budskab om, at Storbritanniens fugle er i problemer, siger Juliet Vickery.

Der er forsvundet 114 millioner fugle
Ved at sammenligne resultaterne fra BTO’s egne undersøgelser over en 50-årig periode, udgør antallet af forsvundne individuelle fugle i alt 114 millioner, selv om noget af faldet er blevet maskeret af stigninger i visse arter, såsom gærdesmutte, skovdue og sorthætte samt nyankomne, såsom den lille hejre og cettisangeren.

Umiddelbare årsager
De fleste af de arter, der er i tilbagegang i Storbritannien, er landbrugsfugle, som har lidt under ændringer i landbruget, som konsekvenser af fjernelsen af de levende hegn, en stigning i brugen kemikalier samt et skift fra forårs- til efterårssået korn.

I modsætning til gamle lader tilbyder moderne landbrugsbygninger ofte ikke ly for fuglene, og foderstationer til kvæg er i dag bygget så de holder fuglene ude og øge effektiviteten.

Vilde vandfugle og havfugle kæmper også med fugleinfluenza, som har dræbt mere end 20.000 fugle siden oktober 2021.

De ikke undersøgte sammenhænge
Helt tilbage i 2010 fandt MOEF- rapporten, at ud af de 919 forskningsartikler, der blev indsamlet om fugle, bier, planter, dyr og mennesker, viste 593 virkninger, 180 viste ingen virkninger, og 196 var ufuldstændige undersøgelser. Alle organismer blev påvirket.

 • Human Effects – 62% viste effekter, 13% ingen effekt og 25% uklare.
 • Planteffekter – 87% viste virkninger, og 13% var utydelige.
 • Dyrelivseffekter– 62% viste effekter, 4% ingen effekt og 36% ufuldstændige.
 • Bieffekter – 85% viste effekter og 15% ingen effekt
 • Fugleeffekter – 77% viste effekter, 10% ingen effekt og 13% ufuldstændige.

Gråspurve
Tilbagegangen af gråspurvene passer kronologisk med udbredelsen af ​​mobiltelefoni-netværket, ifølge et forskningsprojekt fra 2021. Det er dog muligt, skriver forskerne i konklusionen, at andre faktorer, såsom habitatstruktur og vegetation, som kan afvige mellem mobilmasternes nære omgivelser (udover strålingsniveauet) og områder længere væk, også kan spille sammen med mængden af gråspurve.

Insekterne
At insekterne forsvinder har selvfølgelig også konsekvenser for fuglelivet. I Tyskland har man fundet at bestanden af flyvende insekter er faldet med 75 til 80 procent siden 1989. Da undersøgelsen omhandlede fredede områder kunne der ikke konstateres udefra kommende påvirkninger ud over at faldet af insekter modsvarede en tilsvarende stigning i antallet af mobilmaster.

Læs også:
Om fugledøden og mobilmaster:
https://nejtil5g.dk/fugledoeden/
Et opkald til alle miljøforkæmpere!
https://nejtil5g.dk/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/
Artiklen fra the Telegraph:
https://www.telegraph.co.uk/news/2023/05/07/nightingales-silent-cambridgeshire-britain-73-million-birds/

Gråspurvene forsvinder fra byerne. Elektrosmog er en primær del af forklaringen

Et forskningsprojekt der blev offentliggjort 21 September 2021 (1) viser, at spurve forsvinder fra områder, der er mest forurenet af elektromagnetisk stråling. Mange andre undersøgelser om virkningen af ​​stråling på andre fuglearter og ikke-fugledyr, såvel som laboratorieundersøgelser, viser konsekvenserne af de niveauer af elektrisk feltstyrke, som kan findes i byer. Resultaterne af alle disse undersøgelser, understøtter i fællesskab hypotesen om, at elektromagnetisk forurening kan være ansvarlig, alene eller sammen med andre faktorer, for det reducerede antal spurve i byer i de senere år.
Husspurven (Passer domesticus) er en fugleart, der lever i by- eller forstæder og har spredt sig fra sine oprindelige områder i Eurasien til et stort antal byer rundt om i verden. I de seneste årtier har der været et fald i husspurve i flere europæiske byer. I England skete der et fald på 71% fra 1994-2002 i London, og byfuglepopulationer i det sydøstlige England ser ud til at falde hurtigere end i forstæder eller i landområder. Husspurven er blevet føjet til listen over truede arter i Storbritannien.
De undersøgelser, der gennemgås og diskuteres, viser, at elektromagnetisk stråling ikke kun er en plausibel, men en sandsynlig faktor af flere grunde, herunder at det er den eneste faktor, påvirker de andre hypoteser, der hidtil er foreslået. Elektromagnetisk stråling er en type forurening, der påvirker en lang række områder: produktiviteten, frugtbarhed, reducerer insekter som foder til fugleungerne, forårsager tab af levesteder og nedsætter immuniteten. Det er velkendt, at et stresset immunsystem kan øge en fugls modtagelighed for infektionssygdomme, bakterier, vira og parasitter.
Tilbagegangen af spurvene passer kronologisk med udbredelsen af ​​mobiltelefoni-netværket. Det er dog muligt, skriver forskerne i konklusionen, at andre faktorer, såsom habitatstruktur og vegetation, som kan afvige mellem mobilmasternes nære omgivelser (udover strålingsniveauet) og områder længere væk, også kan spille sammen med mængden af gråspurve. Interessant nok tyder undersøgelsen udført i Paris på, at der er sket specifikke miljøændringer i denne by i løbet af de sidste 15 år, og at de nuværende forhold er uegnede til at opretholde tætte lokale bestande af gråspurve.
Kilder:
1) https://www.mdpi.com/2673-6004/2/3/24/htm
Så mere her:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/

Menneskeskabt elektronik slår fugletræk ud af kurs

Et fugleforsøg, der gik skævt, har givet forskere foruroligende indsigt i den skadelige påvirkning fra bredbåndsstøj i byområder. Fugletræk bliver slået ud af kurs, men hvad er konsekvensen for menneskers sundhed? 19. september 2014
https://natgeo.dk/dyr/fugle/menneskeskabt-elektronik-slaar-fugletraek-ud-af-kurs

Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird. 2014. Svenja Engels, Nils-Lasse Schneider, Nele Lefeldt, Christine Maira Hein, Manuela Zapka, Andreas Michalik, Dana Elbers, Achim Kittel, P. J. Hore & Henrik Mouritsen.
https://www.nature.com/articles/nature13290

GSM 900 MHz microwave radiation affects embryo development of Japanese quails. Tsybulin O, Sidorik E, Kyrylenko S, Henshel D, Yakymenko I. Electromagn. Biol Med. 2012 Mar;31(1):7586.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22268787

GSM 900 MHz cellular phone radiation can either stimulate or depress early embryogenesis in Japanese quails depending on the duration of exposure. Tsybulin O, Sidorik E, Brieieva O, Buchynska L, Kyrylenko S, Henshel D, Yakymenko I. Int J Radiat Biol. 2013 Sep;89(9):756-63. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23578013

Overproduction of free radical species in embryonal cells exposed to low intensity radiofrequency radiation. Burlaka A, Tsybulin O, Sidorik E, Lukin S, Polishuk V, Tsehmistrenko S,Yakymenko I. Exp Oncol. 2013 Sep;35(3):219-25.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24084462

The urban decline of the house sparrow (Passer domesticus): a possible link with electromagnetic radiation. Balmori A, Hallberg O. Electromagn Biol Med. 2007:141-51.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17613041

A possible effect of electromagnetic radiation from mobile phone base stations on the number of breeding house sparrows (Passer domesticus). Everaert J, Bauwens D. Artikel i Electromagn Biol Med. 2007:63-72.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454083

Mobile phone mast effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: the city turned into a laboratory. Balmori A. Electromagn Biol Med. 2010 :31-5.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769

Immune responses of a wall lizard to whole-body exposure to radiofrequency electromagnetic radiation. Mina D, Sagonas K, Fragopoulou AF, et al. Int J Radiat Biol.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26853383

Possible Effects of Electromagnetic Fields from Phone Masts on a Population of White Stork (Ciconia ciconia). Balmori A. Electromagnetic Biology and Medicine, 24: 109–119, 2005. ISSN 1536-8378
https://www.researchgate.net/publication/228379175_Possible_Effects_of_Electromagnetic_Fields_from_Phone_Masts_on_a_Population_of_White_Stork_Ciconia_ciconia

Køer

Frankrig: 40 døde køer: Domstol i Clermont-Ferrand beordrer suspension af 4G mobilmast

En opdrætter i Haute-Loire bad om suspension af en 4G mobilmast efter at have mistet omkring fyrre køer af sin besætning, samt noteret et fald på 15 til 20 % i mælkeproduktionen. (1) Den 23. maj beordrede forvaltningsdomstolen i Clermont-Ferrand suspension i to måneder af 4G-mobilmasten. (2)
“Det er nødvendigt at beordre en midlertidig nedlukning af driften af denne antenne i en periode på to måneder under hensyntagen til dens generelle konsekvenser med opfølgning fra den juridiske ekspert af besætningens og malkekøers adfærd i særdeleshed i denne periode,” præciserede retten i sin kendelse.
Retten gav staten og operatørerne, herunder Orange, tre måneder til at udføre afbrydelsen og organisere sikkerheds- og nødopkald i det pågældende område.
“Det er en stor lettelse og en sejr,” reagerede opdrætteren, Frédéric Sagères, til AFP, i håb om, at hans besætning kan komme sig “så hurtigt som muligt”.
Adspurgt af AFP ønskede operatøren Orange ikke at kommentere beslutningen.
Omkring 40 døde køer Siden installationen af 4G mobilmasten i juli 2021, 200 meter fra hans gård i Mazeyrat-d’Allier (Haute-Loire), fortæller Frédéric Sagères, at han har mistet omkring fyrre køer ud af en besætning på 200, og har samtidig konstateret et betydelig fald i mælkeproduktionen. (2)
Under retsmødet ​​havde den juridiske ekspert, udpeget af Puy-en-Velay-domstolen, besluttet sig for en midlertidig afbrydelse, for at give ham mulighed for at fortsætte sin ekspertise.
“Denne besætning er en af de 10 – 20% bedste i området” og “Jeg har ingen medicinsk dokumentation der kan forklare det kraftige fald i mælkeproduktionen, fra 15% til 20%, i dagene efter etableringen af antennen,” forklarede han.
Borgmesteren i Mazeyrat-d’Allier, Philippe Molhérat, som havde autoriseret installationen af ​​antennen, havde vidnet om dyrenes alarmerende tilstand, frygtede “en katastrofe på det menneskelige plan” hvilket fremkaldte stigende “bekymring”, hos de 1.500 indbyggere i landsbyen.
Advokaterne fra de tre berørte mobiloperatører, Orange, Free og Bouygues Telecom, havde fremhævet manglen på videnskabelig dokumentation, som fastslog en forbindelse mellem dyresundhed og elektromagnetiske felter.
Kilder:
1) https://www.bfmtv.com/tech/vaches-mortes-le-tribunal-ordonne-la-suspension-d-une-antenne-relais-pour-deux-mois_AD-202205230474.html
2) https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/une-quarantaine-de-vaches-mortes-un-eleveur-reclame-l-interruption-d-une-antenne-accusee-de-decimer-son-troupeau_AD-202205200451.html
Læs mere her:
Opkald til alle miljøforkæmpere:
https://nejtil5g.dk/dyrelivet/konsekvenser-af-readiofrekvent-straaling-paa-fanua-og-flora/

Indflydelse af ikke-ioniserende stråling fra basestationer på aktiviteten af ​​redoxproteiner i kvæg

Michael Hässig, Marietta Wullschleger, Hanspeter Naegeli, Jaqueline Kupper, Bernhard Spiess, Niels Kuster, Myles Capstick, Manuel Murbach. Juni 2014

Baggrund: Påvirkningen af ​​elektromagnetiske felter på menneskers og dyrs sundhed er stadig et intensivt diskuteret og videnskabeligt undersøgt emne (Prakt Tierarzt 11:15-20, 2003; Umwelt Medizin Gesellschaft 17:326-332, 2004; J Toxicol Environment Health, Del B 12:572-597, 2009). Vi er omgivet af talrige elektromagnetiske felter med variabel styrke, der kommer fra elektronisk udstyr og dets netledninger, fra højspændingsledninger og fra antenner til radio, tv og mobilkommunikation. Især sidstnævnte årsag er kontrovers, da alle kan lide at have god mobilmodtagelse når som helst og hvor som helst, hvorimod ingen ønsker at have sådan en basestationsantenne i deres nærhed.

Resultater: I dette forsøg har NIR (non ionizing radiation) resulteret i ændringer i enzymaktiviteterne. Visse enzymer blev deaktiveret, andre aktiveret af NIR. Desuden blev individuelle adfærdsmønstre observeret. Mens visse køer reagerede på NIR, reagerede andre slet ikke eller endda omvendt.

Konklusion: De foreliggende resultater er sammenfaldende med informationen fra litteraturen, hvorefter NIR fører til ændringer i redoxproteiner, og at der er individer, der er følsomme over for stråling og andre, der ikke er. Det sidste kunne dog ikke tydeligt tilskrives – der er køer, der reagerer tydeligt med ét enzym, mens de slet ikke reagerer med et andet enzym, eller endda det omvendte. Studiemetoden med at teste ti køer hver ti gange i tre faser har vist sig at være passende. Fremtidige undersøgelser bør dog fastlægge post-eksponeringsfasen senere.

Udbredelse af nuklear grå stær hos schweiziske kalve og den mulige sammenhæng med mobilmaster.

Oktober 2009.
Resultaterne viser en sammenhæng mellem placeringen af kalve med nuklear grå stær i første trimester af drægtigheden og styrken af antenner. Antallet af antenner inden for 100 til 199 meter var forbundet med oxidativ stress, og der var en sammenhæng mellem oxidativ stress og afstanden til nærmeste MPBS (mobilmast).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19780007

Elge

Virkninger af øremærkning med radiosendere på overlevelse af elgkalve

Jon E. Swenson, Kjell Wallin, Göran Ericsson, Göran Cederlund and Finn Sandegren. The Journal of Wildlife Management. Vol. 63, No. 1 (Jan., 1999), pp. 354-358 (5 pages) Published By: Wiley
Abstrakt
“En kritisk antagelse af radiotelemetriundersøgelser er, at radiotransmitterne i sig selv ikke påvirker dødeligheden. Her rapporterer vi om effekterne af mærkningsteknikker på overlevelse af elg (Alces alces) kalve fra fødslen til begyndelsen af ​​efterårets jagtsæson. Vi mærkede og fulgte 181 elgkalve med øremærker og 71 med øresendere, ligesom vi fulgte 175 umærkede kontrolkalve, alle med mærkede mødre, i 5 undersøgelsesområder i Sverige; 2 områder havde fastboende brunbjørne (Ursus arctos), og 3 havde ikke. Overlevelsen var lavere for kalve med øresendere end for dem med øremærker (P < 0,001) og for kontrolkalve (P < 0,001). Der var ingen forskel i overlevelse mellem kontrolkalve og kalve med øremærker (P = 0,09). Overlevelsen var lavere i områder med bjørne, men bjørne forgreb sig tilsyneladende ikke forskelligt på kalve mærket med øresendere. Mærkning af nyfødte elgkalve med plastikøremærker havde ikke målbare effekter, men vi anbefaler ikke at mærke kalve med øresendere på grund af den høje dødelighed, kalve oplevede.”
Kalve med almindelige øremærker og kalve uden øremærker havde samme dødelighed – omkring 10 procent – mens kalve med øremærker, der indeholdt radiosendere, havde 68 procent dødelighed.
https://www.jstor.org/stable/3802519
Hele artiklen her:
https://bearproject.info/old/uploads/publications/A20%201999%20Effects%20of%20ear%20tagging_moose%20.pdf

Bananfluer

Margaritis LH, Manta AK, Kokkaliaris KD,et al.. Drosophila oogenesis as a bio-marker responding to EMF sources. Electromagn Biol Med. 2014 Sep;33(3):165-89.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130

Manta AK, Papadopoulou D, Polyzos AP, et al. Mobile-phone radiation-induced perturbation of gene-expression profiling, redox equilibrium and sporadic-apoptosis control in the ovary of Drosophila melanogaster. Fly (Austin). 2017 Apr 3;11(2):75-95.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27960592

Sagioglou NE, Manta AK, Giannarakis IK, et al. Apoptotic cell death during Drosophila oogenesis is differentially increased by electromagnetic radiation depending on modulation, intensity and duration of exposure. Electromagn Biol Med. 2016;35(1):40-53. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25333897

Panagopoulos DJ, Chavdoula ED, Karabarbounis A. Margaritis LH. Comparison of bioactivity between GSM 900 MHz and DCS 1800 MHz mobile telephony radiation. Electromagn Biol Med. 2007;26(1):33-44. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17454081

Nezis IP, Stravopodis DJ, Papassideri I, et al. Dynamics of apoptosis in the ovarian follicle cells during the late stages of Drosophila oogenesis. Cell Tissue Res. 2002 Mar;307(3):401-9.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11904777

Panagopoulos DJ, Margaritis LH. The effect of exposure duration on the biological activity of mobile telephony radiation. Mutat Res. 2010 Jun 17;699(1-2):17-22.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20399887

Panagopoulos DJ. Effect of microwave exposure on the ovarian development of Drosophila melanogaster. Cell Biochem Biophys. 2012 Jun;63(2):121-32.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22367734

Tyskland: Smågrise blev syge af stråling fra mobilmast

I en tysk grisebesætning have smågrisene dårlig tilvækst samt hyppige tilfælde af diarre, ledbetændelse og infektioner. Efter mange undersøgelser fandt dyrlægerne frem til, at grisene blev syge af strålingen fra en mobilmast. Helbredsproblemerne blev afhjulpet ved hjælp af bioresonans til grisenes drikkevand.
Det skriver Landbrugsavisen den 4. april 2022. (1)
Et kollapset immunforsvar
Grisebesætningen i det nordlige Hesse havde vedvarende helbredsproblemer med smågrisene. Grisene blev ofte behandlet med antibiotika på grund af hyppig diarre, ledbetændelse og forekomst af bakterieinfektioner fra blandt andet streptokokker.
Ifølge netmediet agrarheute (2) havde det store økonomiske omkostninger for griseproducenten, da grisenes tilvækst var ekstremt lav.
Dyrlæger, som havde været tilknyttet farmen gennem mange år, tog mange forskellige prøver fra både grise og staldmiljø, men antallet af sygdomstilfælde gav ikke mening i forhold til resultatet af prøverne.
Grisenes immunforsvar var tilsyneladende kollapset.
Dyrlægerne forsøgte derfor at finde årsagen til grisenes reducerede immunforsvar ved at gå alternativt til værks. Hele forløbet stod på gennem 2018 og 2020.
Stråling fra mobilmast Ved hjælp af en såkaldt bioresonansmetode, hvor der måles strålingseffekt på organismen, konstaterede dyrlægerne, at grisene var blevet udsat for stråling.
Konklusionen blev nået ved at måle på blandt andet energifordelingen i grisenes organer, næringsoptag, syre-base balance og eksponering for stråling. Som en del af undersøgelsen blev der taget test fra grisenes fæces med en særlig måleenhed, som viste at grisene var blevet udsat for højfrekvent stråling.
En kilometer fra stalden er der faktisk opsat en mobilmast, og dyrlægernes konklusion er, at det er årsagen til, at grisene blev påvirket af stråling. Bioresonans som løsning Løsningen på problemet blev et bioresonans-apparat, koblet til hovedvandrøret til grisenes drikkevand. Bioresonans er en alternativ metode, hvor en enhed udsender regulerende frekvensspektre til drikkevandet i 10 timer om dagen.
Efter bare en uge med brug af biorensonans-metoden begyndte smågrisene at stabilisere sig. Der var færre tilfælde af diarre, forbruget af antibiotika blev reduceret og grisenes tilvækst blev forøget.
Hvad er bioresonans, og fungerer det?
Bioresonans er baseret på ideen om, at usunde celler eller organer udsender ændrede elektromagnetiske bølger på grund af DNA-skader. Fortalere for bioresonans mener, at en påvisning af disse bølger kan bruges til at diagnosticere sygdom, mens ændring af bølgerne tilbage til deres normale frekvens vil behandle sygdom.
Diagnosen opnås ved at placere elektroder på huden som tilsluttes en maskine, der “læser” energibølgelængderne, der udsendes fra kroppen. Derefter kan energifrekvenserne manipuleres af maskinen for at tillade kroppens celler at vibrere ved deres “naturlige frekvens”, som angiveligt behandler tilstanden.
Virker bioresonansterapi?
Forskningen er begrænset mht., hvor effektiv bioresonans er til diagnosticering og behandling af sundhedsmæssige forhold. Men der findes forskellige undersøgelser: (3)
Rygestop En undersøgelse fra 2014 sammenlignede bioresonans anvendt til rygestop med placebo. Det viste sig, at 77,2 procent i bioresonansgruppen holdt op med at ryge en uge efter behandlingen mod 54,8 procent i placebogruppen. Undersøgelsen viste også, at efter et år fra behandlingen var 28,6 procent i bioresonansgruppen holdt op med at ryge mod 16,1 procent i placebogruppen.
https://www.karger.com/Article/FullText/365742
Mavesmerter Bioresonans er blevet brugt til behandling af mavesmerter. Et studium fandt, at denne terapi var nyttig specifikt til at reducere mavesmerter, der ikke var forbundet med en bestemt diagnose. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16582548/
Allergier og relaterede tilstande Brug af bioresonans til behandling af allergier og relaterede tilstande som eksem og astma er et af de mest velundersøgte områder inden for bioresonansbehandling. Der har været en række både kontrollerede (ved hjælp af placebo) og ukontrollerede (observationsmæssige) undersøgelser på området.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876382009001486?via%3Dihub
Leddegigt Nogle undersøgelser foreslå, at bioresonans kan være effektiv i reumatoid arthritis (RA) ved at normalisere, hvordan antioxidanter fungerer i kroppen. Antioxidanter hjælper med at bekæmpe frie radikaler, hvilket kan hjælpe med at mindske vævsskader hos mennesker med RA. Der er ikke foretaget formaliserede undersøgelser af effektiviteten af bioresonans ved behandling af leddegigt.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12511993/
Kræft Nogle brugere af bioresonans mener, at det kan aktivere tumorsuppressorgener eller mindske virkningerne af overaktive celler, som begge kan “dræbe” kræft. Imidlertid kan de fleste kræftfremkaldende genetiske mutationer ikke vendes. Der er ingen undersøgelser, der viser effektiviteten af bioresonans til behandling af kræft.
Fibromyalgi Et studium har sammenlignet kombinationen af bioresonansterapi, manuel terapi og punktmassage til behandling af fibromyalgi med manuel terapi og punktterapi uden bioresonansterapi. Mens begge grupper oplevede forbedring, fandt undersøgelsen en forbedring på 72 procent i muskelsmerter for gruppen, der fik bioresonansterapi mod en forbedring på 37 procent for den anden gruppe. Der blev også fundet forbedringer med søvnproblemer samt følsomhed over for vejrændringer.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11494446/
Overtræningssyndrom hos atleter Overtræningssyndrom, også kendt som udbrændthed, opstår, når en atlet ikke kommer sig helt efter træning og konkurrence. Et studium fandt at bioresonans kan være nyttig ifm overtræning syndrom.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30499486/
Vand har hukommelse For at forstå hvad det er for en behandling smågrisene fik, skal vi vide lidt om hvad vand er noget. Vand er livets nøgleelement på en måde som vi endnu ikke helt har forstået. Faktisk er vand trods dets enkle sammensætning det stof som vi ved allermindst om. Listen af anormaliteter er lang. (4)I videoen følges prof. Luc Montagnier i hans forsøg med at påvise at vand har evnen til at gengive egenskaberne af ethvert stof, det engang indeholdt. Vand har evnen til at bevare en hukommelse om molekylernes egenskaber. Hvad hvis Alzheimers, Parkinsons, autisme, HIV og endda kræft kunne behandles takket være denne kontroversielle teori? Spørges der i videoen. (varighed 50 min med engelsk speak)
https://youtu.be/R8VyUsVOic0
Kilder:
1) https://landbrugsavisen.dk/gris/tyskland-sm%C3%A5grise-blev-syge-af-str%C3%A5ling-fra-mobilmast%C2%A0
2) https://www.agrarheute.com/tier/schwein/strahlung-mobilfunkmasten-ferkel-krank-590687
Den oprindelige artikel er skrevet af Dr. Claudia Hemmis og findes her: https://www.digitalmagazin.de/marken/agrarheute/schwein/agrarheute-schwein-2022-02/reportage/030_wenn-strahlungferkel-krank-macht
3) https://www.healthline.com/health/bioresonance
4) https://fathersergio.wordpress.com/2006/01/29/forty-one-anomalies-of-water/

Status på naturen i Europa

Ny rapport viser, hvor skidt naturen har det i Europa: I Danmark er det særligt slemt.
DR, den 19. okt. 2020
Europas natur er i frit fald. Og Danmark er blandt bundskraberne i disciplinen god natur. Det konkluderer Det Europæiske Miljøagentur, EEA, i en ny rapport.
På trods af at der gennem de seneste årtier er lavet flere tiltag, som skulle fremme biodiversiteten, ser det ikke ud til at virke efter hensigten. Tværtimod bliver biodiversiteten nemlig ved med at falde.
Det betyder, at mange plante- og dyrearter mister deres levesteder. I værste tilfælde kan de blive udryddet helt.
“Rapporten bekræfter et generelt billede af biodiversitetskrisen. Der er stadig et tab af biodiversitet, som efterhånden har varet mange årtier. Der er generelt ringe tilstand for økosystemer, levesteder og arter i Europa.”
Sådan siger Rasmus Ejrnæs, der er seniorforsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.
Kilder:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/natur/ny-rapport-viser-hvor-skidt-naturen-har-det-i-europa-i-danmark-er-det-saerligt
https://www.eea.europa.eu/da/highlights/europas-natur-i-frit-fald
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.