Digital Stalking

Den teknologiske udvikling og vores stigende brug af de sociale medier gør, at meget af den stalking, vi ser i dag, sker over internettet eller ved hjælp af andre digitale redskaber. Digital stalking kan være både omfattende og intimiderende. Det er derfor vigtigt, at vi tager digital stalking alvorligt.

Foto: Gilles Lambert, Unsplash

Dansk Stalking Center giver på deres hjemmeside forskellige anbefalinger til at imødekomme Digital Stalking.

Hvad er Digital Stalking

Digital stalking kan f.eks. være:

 • Beskeder og kontakt f.eks. via sociale medier
 • Digital overvågning, f.eks. gennem hacking af mailkonti, profiler mm.
 • Deling af personlige informationer eller billeder, f.eks. hævnporno
 • Identitetsmisbrug, f.eks. bestilling af varer i udsattes navn

En anden måde, digital stalking kan foregå på, er tilegnelsen af oplysninger, der bruges til f.eks. at opsøge den udsatte fysisk eller true den udsatte. Dette kan være oplysninger, der er tilgængelige på internettet. Der kan også være tale om oplysning fra fx en GPS, der angiver, hvor man fysisk opholder sig.

Med Smart Homes og Internet of Things (IoT) øges mulighederne for misbrug

I dage findes Smart teknologien og Internet of Things, stort set inden for alle områder af vores hjem. Vi kan via vores Smartphone kommunikerer med vores fjernsyn, køleskabe, adgangsdøre, kaffemaskiner, ovn, termostater, lys, vækkeure, støvsugere, tandbørster og meget andet. Ifølge en rapport fra 2022 har husholdningerne i USA i gennemsnit 20 internetforbundne enheder, som kan styres med f.eks. din smartphone.

Med den hastige stigning af det digitale fodaftryk i vores hjem, udvides også de utallige apps og konti, der kræves for at kontrollere disse enheder også. Automatiseringen og digitaliseringen betyder derfor også at der er flere muligheder for at folk mister adgang eller kontrollen over dele af deres hjem og i yderste konsekvens slet ikke kan få adgang til sit hjem.

Følelsen af kontrol – selv under ideelle forhold, hvor personen der er ejer de digitale enheder og har ene adgang til dem med det kodeord, de selv har fundet – er ofte ikke meget mere end en illusion.

I bedste fald, hvis vi f.eks. mister vores kode eller enheden går i stykker og vi derfor ikke kan styre og kontrollere den eller de enheder vi har oprettet i vores private hjem, er det blot irriterende, tidskrævende eller koster penge for at få ordnet.

I værste fald kan de blive misbrugsværktøjer – hvis det f.eks. lykkes en ekspartner eller en anden person med ondsindede hensigter, at blive forbundet med enhederne. Uden at være fysisk tilstede i hjemmet, kan de overvåge, kontrollere eller mentalt plage de eller den der bor i hjemmet f.eks. ved at pludseligt at slukke for kaffemaskinen, slukke for klimaanlægget eller få lysene til blinke. Så selvom man er flyttet langt væk, kan et klik på en knap kan bringe den følelse af hjælpeløshed eller angst tilbage, som man måske netop var flygtet fra og misbruget fortsætter direkte eller indirekte.

Gerningsmænd til misbrug og stalking bruger i stigende grad digitale teknologier til at skade deres ofre.

Hvordan ved jeg, om jeg er blevet hacket/overvåget digitalt?

Når man er udsat for stalking, kan man ofte have en oplevelse af, at ens enheder er blevet hacket. Ofte er der ikke tale om decideret hacking, når en person har fået adgang til ens enheder. Det kan være svært at afgøre, om man er blevet hacket, men der er en række spørgsmål, man kan stille sig selv for at sandsynliggøre, om en anden person har adgang til ens enheder: 

 • Er udøveren en tidligere partner eller ven, som du har delt dine logins med? Eller har han/hun haft fysisk adgang til dine enheder? 
 • Hvor teknisk dygtig er personen, du mistænker for at have adgang til dine enheder? 
 • Er der installeret programmer på din computer eller telefon, som du ikke kender? 
 • Føler du, at udøver ved ting om dig, som du ikke har delt? F.eks. privat information, din lokation eller har adgang til filer eller billeder, du ikke har delt.   

Hvis du kan nikke genkendende til ét eller flere spørgsmål, så kan der være mulighed for, at udøveren har adgang til dine enheder.

Hvad kan du gøre:   

 • Vær opmærksom på synkroniseringsindstillinger, så din enhed ikke synkroniserer med enheder, du ikke kender. 
 • Tjek hvilke apps, der bruger lokalitetstjeneste. Slå evt. lokalitetstjeneste fra. 
 • Opdater altid dine systemer og programmer til nyeste versioner. 
 • Brug to-faktor godkendelse og stærke kodeord (f.eks. til mail, Facebook m.m.) 

Har du et ønske om at gå til politiet, er det vigtigt, at du gemmer dokumentationen

Dokumentation for stalking er vigtigt, uanset om det er fysisk eller digital stalking. Gem derfor så vidt muligt al dokumentation. 

Brug gerne screenshots af beskeder, opkaldslister, uønsket adgang til online konti mm., men vær opmærksom på, at det er bedst, hvis der fremgår en præcis dato på billedet. Organiser dokumentationen, så den er overskuelig. Se mere herom og andre gode råd om dokumentation på siden for logskema. 

Omfanget af Stalking

En rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor: ‘Omfanget og karakteren af stalking. En befolkningsundersøgelse 2017/18’ angiver, at mellem 67.000 og 98.000 mennesker hvert år udsættes for stalking.

Af dem der er udsat for stalking oplever

 • 72% at modtage e-mails, sms’er eller anden skriftlig kontakt
 • 29% at blive chikaneret på sociale medier
 • 13% at blive elektronisk overvågning (fx gennem aflytningsudstyr eller falske Facebookprofiler)

En rapport udarbejdet af Dansk Stalking Center fra 2023 opridser karakteren af digital stalking og tegner et bilede af, hvem der typisk oplever digital stalking, hvem der udøver stalking digitalt samt hvilke konsekvenser og udfordringer, der særligt er forbundet med digital stalking. 

Ifølge rapporten har 95 pct. af de stalkingudsatte været udsat for en eller anden form for stalking, der foregår gennem digitale teknologier og/eller internettet.

Rapporten bygger dels på erfaringer fra Dansk Stalking Center og deres hold af socialrådgivere, psykologer, en jurist og en IT-sikkerhedsspecialist, der arbejder med professionelle intervention (*) og dels på spørgeskemabesvarelser fra 496 stalkingudsatte og 33 stalkingudøvere, som har modtaget professionel rådgivning og behandling i Dansk Stalking Center i perioden oktober 2020 til oktober 2022. 

*) En Intervention har det formål, at skabe motivation hos en misbruger/stalker til at gå i behandling. Motivation er en forudsætning for at Interventionen vil blive en succes. Intervention er en proces hvor en professionel behandler arbejder sammen med familie, kollegaer og venner om at hjælpe til et liv uden misbrug.

Rapporten finder du her:
https://usercontent.one/wp/danskstalkingcenter.dk/wp-content/uploads/2023/01/Rapport-Digital-Stalking.pdf?media=1670324017

Clinic to End Tech Abuse, CETA

En gruppe New York City-baserede forskere ved Cornell TechCornell University og NYU, arbejder med at udvikle en dybdegående forståelse af teknologiens rolle i forbindelse med partnervold (IPV) samt med at skabe værktøjer, der hjælper overlevende og støttepersoner med at navigere i de teknologiske udfordringer. Gruppen driver i øjeblikket Clinic to End Tech Abuse (CETA) for IPV-overlevende i New York City.

GPS-firma indgår i en retssag om produktansvar i forbindelse med dets rolle i både stalking og mord

Det New York-baserede firma Spytech GPS står over for en retssag om produktansvar med påstand om, at deres enhed har faciliteret mordet på to personer sidste år.

Sagsøgerne Melanie Williamson, John Michael Williamson Sr. og Desmond Theel er overlevende familiemedlemmer og bobestyrer for Sara Beck (22) og John Michael Williamson (20). De blev begge skudt i Kansas sidste år af Becks ekskæreste, Dustin Johnson. OPDATERING: Den 1. juli trådte en ny lov i kraft i Indiana, der gør det ulovligt at bruge en fjernsporingsenhed. Kan straffes med op til 2 1/2 år fængsel ved gentagen lovovertrædelse, eller 6 års fængsel, hvis udstyret bruges til forfølgelse. (https://legiscan.com/IN/bill/SB0161/2023) Retssagen Retssagen, der er indgivet til Manhattans højesteret, hævder, at Johnson ikke ville have været i stand til at forfølge Beck på tværs af statsgrænserne til Williamsons hjem uden brug af den Spytec GPS-tracker, som Johnson havde anbragt under Becks bil.

Beck var klar over, at Johnson fulgte efter hende, da hun havde slået op med ham, og hun forsøgte at finde ud af, hvordan han “stalkede” hende. Hun gennemsøgte sin bil, sin telefon, installerede sikkerhedskameraer og gik endda til politiet, lyder det i anklagen.

“Uden at Sara Beck eller hendes familie vidste det, havde stalkeren købt flere Spytec GL300 Trackers for at spore Saras opholdssted,” hedder det. Trackeren arbejdede sammen med en app, der leverede oplysninger om lokaliteten i realtid, og blev opdateret hvert 60. sekund.

“Tiltaltes enhed og app gjorde det muligt for stalkeren at spore Sara Beck på tværs af statens grænser til et hjem over en halv time væk fra Belton, Missouri.” Anklageren bemærker, at Johnson aldrig havde mødt Williamson og ikke havde nogen idé om, hvem han var, eller hvor han boede. .

”Der er ingen nytte til skjult sporing for private uden særlig certificering og sikkerhedstræning. En sådan aktivitet kræver faktisk en privatdetektivlicens i New York.

“Ingen fornuftig person ville konkludere, at nytten af Spytec GL300 opvejer risikoen ved at markedsføre en enhed, der er specielt designet med det formål hemmeligt at spore mennesker i realtid.”

Efter at have skudt Beck og Williamson dødeligt, dræbte Johnson sig selv.

Hele artiklen finder du her:
https://www.law.com/legaltechnews/2023/07/05/gps-company-hit-with-products-liability-lawsuit-over-alleged-role-in-stalking-murders/

Læs mere om Organiseret elektronisk stalking: https://nejtil5g.dk/organiseret-elektronisk-stalking-du-tror-det-er-loegn-intet-mindre/

Forskning og artikler

Udvalgte forskningspublikationer på området samt forskellige artikler kan findes her: https://www.ipvtechresearch.org/research

Forskningsartikler

Janet X. Chen, Allison McDonald, Yixin Zou, Emily Tseng, Kevin A Roundy, Acar Tamersoy, Florian Schaub, Thomas Ristenpart, and Nicola Dell.
Trauma-Informed Computing: Towards Safer Technology Experiences for All.
ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI). 2022.

​Emily Tseng, Mehrnaz Sabet, Rosanna Bellini, Harkiran Kaur Sodhi, Thomas Ristenpart, and Nicola Dell.
Care Infrastructures for Digital Security in Intimate Partner Violence.
ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI). 2022. 

​Yixin Zou, Allison McDonald, Julia Narakornpichit, Nicola Dell, Thomas Ristenpart, Kevin Roundy, Florian Schaub, and Acar Tamersoy.
The Role of Computer Security Customer Support in Helping Survivors of Intimate Partner Violence.
USENIX Security Symposium. 2021. 

​Emily Tseng, Diana Freed, Kristen Engel, Thomas Ristenpart, and Nicola Dell.
A Digital Safety Dilemma: Analysis of Remote Computer-Mediated Computer Security Interventions During COVID-19.
ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI). 2021

​Rosanna Bellini, Emily Tseng, Nora McDonald, Rachel Greenstadt, Damon McCoy, Thomas Ristenpart, & Nicola Dell.
“So-called privacy breeds evil”: Narrative Justifications for Intimate Partner Surveillance in Online Forums.
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, Issue CSCW. 2020
Best Paper Award

​Emily Tseng, Rosanna Bellini, Nora McDonald, Matan Danos, Rachel Greenstadt, Damon McCoy, Nicola Dell, and Thomas Ristenpart.
The Tools and Tactics Used in Intimate Partner Surveillance: An Analysis of Online Infidelity Forums.
29th USENIX Security Symposium. 2020
Distinguished Paper Award; Internet Defense Prize (third place)

​Kevin Roundy, Paula Mendelberg, Nicola Dell, Damon McCoy, Daniel Nissani, Thomas Ristenpart, and Acar Tamersoy.
The Many Kinds of Creepware Used for Interpersonal Attacks.
IEEE Symposium on Security and Privacy (Oakland 2020).

​Diana Freed, Sam Havron, Emily Tseng, Andrea Gallardo, Rahul Chatterjee, Thomas Ristenpart, and Nicola Dell.
“Is my phone hacked?” Analyzing Clinical Computer Security Interventions with Survivors of Intimate Partner Violence.
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction: Vol. 3 Issue CSCW. 2019.
Best Paper Honorable Mention Award 

​Sam Havron, Diana Freed, Rahul Chatterjee, Damon McCoy, Nicola Dell, and Thomas Ristenpart.
Clinical Computer Security for Victims of Intimate Partner Violence.
USENIX Security Symposium (Security 2019). pdfpresentation (video).
Media coverage: MIT Technology ReviewCornell Chronicle.

​Rahul Chatterjee, Periwinkle Doerfler, Hadas Orgad, Sam Havron, Jackeline Palmer, Diana Freed, Karen Levy, Nicola Dell, Damon McCoy, and Thomas Ristenpart.
The Spyware Used in Intimate Partner Violence.
IEEE Symposium on Security and Privacy (Oakland 2018). pdfpresentation (video).
Media coverage: The New York TimesVoxFreedom to Tinker (Princeton CITP)

​Diana Freed, Jackeline Palmer, Diana Minchala, Karen Levy, Thomas Ristenpart, and Nicola Dell.
“A Stalker’s Paradise”: How Intimate Partner Abusers Exploit Technology.
ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2018). pdf
Best Paper Award 

​Diana Freed, Jackeline Palmer, Diana Minchala, Karen Levy, Thomas Ristenpart, and Nicola Dell. 
Digital Technologies and Intimate Partner Violence: A Qualitative Analysis with Multiple Stakeholders.
Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction: Volume 1 Issue CSCW, November 2017. Article. 46. pdf.

Udvalgte artikler

Et lovforslag har til formål at stoppe misbrugere, der forfølger tidligere partnere – The Guardian

Hundredvis af apps kan give stalkere mulighed for at spore deres ofre – The New York Times

NYC har hyret hackere til at slå tilbage på stalkerware – MIT Technology Review

Den enkle måde, Apple og Google lader voldsmænd i hjemmet forfølge ofre – WIRED

Hvordan ‘stalkerware’ apps lader voldelige partnere spionere på deres ofre – MIT Technology Review

Teknologi kan påvirke vold i hjemmet – ikke altid på en positiv måde – Smart Cities Dive

Hacker Eva Galperin har en plan om at udrydde stalkerware – WIRED

Hvordan en mobil spyware-scanning hjælper med at frigøre misbrugsofre – GCN

Hvordan voldsmænd i hjemmet bruger smartphones til at spionere på deres partnere – Vox

Ingen sikker havn for ofre for digitale overgreb – Slate

Kaspersky lab vil nu advare brugerne om “stalkerware”, der bruges i forbindelse med vold i hjemmet – Vice

Nye værktøjer hjælper med at opdage digitalt misbrug i hjemmet – Cornell Chronicle

Apps gør det nemt for voldsmænd i hjemmet at spionere – Cornell Chronicle

Hvordan teknologi svigter ofre for partnervold – Freedom to Tinker (Princeton CITP)

Forældreovervågningsapps: Hvordan adskiller de sig fra stalkerware? – Malwarebytes Labs

Good Code Podcast Episode 16: Diana befriet for teknologiaktiveret vold i hjemmet – Chine Labbé og Digital Life Initiative @ Cornell Tech

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.