Fakta: 5G er hverken grøn eller bæredygtig, men derimod et energimonster.

Den ubelejlige sandhed
Den såkaldte trådløse revolution med 5G netværket i front, fremmer derimod et skyhøjt elforbrug, hertil kommer en enorm vækst i internettrafikken samt et ufatteligt forbrug af alskens trådløse såkaldt ”smarte” devices, som tilsammen vil føre energiforbruget op i uanede højder.

Konsensus om stigende energiforbrug
I telebranchen er der konsensus om, at 5G sendemasterne vil forbruge to til tre gange så meget strøm sammenlignet med 4G. (1) I 2019 udsendte GSMA, der repræsenterer 750 mobiloperatører, en rapport (2) med “opfordring til handling” i forhold til behovet for at skabe en energi effektiv infrastruktur, der skal holde trit med en stigning på op til 1.000 gange i datatrafikken samt den ledsagende massive infrastruktur.
2020 Environmentally Sustainable 5G Deployment Report viste, (3) at med 5G netværket forventes energiforbruget at stige 61 gange mellem 2020 og 2030 alene pga. af de nye elementer i antennemasterne parret med en enorm spredning af antenner.
I slutningen af 2017 regnede en forsker ved det kinesiske Huawei, sig frem til, at hele informations- og kommunikationsteknologisektoren ville forbruge en femtedel af verdens elektricitet og være ansvarlig for 5,5% af verdens CO2-emissioner i 2025. (4)
Forskningsselskabet ABI har estimeret, at 5G vil øge operatørens elektricitetsomkostninger med 350% sammenlignet med 4G. (5)

Greenwashing
Forordninger om vedvarende energi, som operatørerne anvender i årsrapporterne, giver anledning til bekymring. De er nemlig stærkt afhængige af de “oprindelsesgarantier”, som de køber fra deres energileverandører. Men certifikaterne er yderst kontroversielle, for de handles som finansielle aktiver, og har ofte ikke den ønskede effekt, der er blot tale om “greenwashing”. Certifikater kan skifte hænder uden at tilføje eller producere ny vedvarende energi – en grøn transaktion, men ingen overgang.” udtaler Strand Consult, en dansk rådgivningsgruppe, i nyligt offentliggjort forskning. (6)
Lignende bekymringer fik den britiske regering til at starte sin egen undersøgelse. The Guardian kunne rapportere at Englands REGO-system (oprindelsesgarantier for vedvarende energi) er åbent for misbrug, med mulighed for dels at “dobbelt tælle” brugen af vedvarende energiforsyning, men også at hævde at udenlandsk vedvarende energi stammer fra England. (7)

Danmarks stigende strømforbrug
Energistyrelsen har beregnet, at datacentre i 2030 vil stå for 16,5 procent af Danmarks samlede, årlige energiforbrug. I januar 2021 opgjorde Rådgivningsvirksomheden COWI i en rapport, at elforbruget i de danske omkring 50 datacentre i 2020 var på 0,88 terawatttimer (TWh). Forbruget forventedes at stige til 4,8 TWh i 2030, 8,76 TWh i 2040 og 12,70 TWh i 2050. COWI understreger, at ”fremskrivningen er behæftet med stor usikkerhed, idet datacenterbranchen er i hurtig udvikling.” (8)
Danskernes datatrafik på mobilnettet stiger 40 procent om året, og den samlede datatrafik i TDC’s faste og mobile net voksede på et år frem til marts 2021 med 45 procent, skriver Berlingske.
Hertil kom, at Danmark satte europarekord i 2020 ift. indkøb af elektronik, hvor der blev købt 17,1 procent mere elektronik. (9)
Siden 2000 er verdens dataforbrug tusinddoblet. Den svenske telegigant Ericsson, som leverer mobil- og netværksudstyr til teleselskaber verden over, anslog i 2020, at omkring 76 procent af al mobiltrafik i verden i 2025 vil være film og videoklip.

”5G (vil) ikke opfylde målet om at reducere energiforbruget sammenlignet med 4G. En af grundene til det er den meget større mængde af data, som 5G skal håndtere. Det har ført til nye transmissionsteknikker, som er i stand til at give meget højere kommunikationshastigheder, men hvis energieffektivitet er tvivlsom,” udtaler Alessio Zappone, adjunkt i signaloverførsel ved University of Cassino and Southern Lazio. (10)

Er kunstig intelligens (AI) løsningen
Kunstig intelligens opfattes af mange, som det der skal komme med løsningerne. Men som forskere ved University of Massachusetts Amherst i USA for nylig påviste, betyder oplæringen af kunstig intelligens et CO2-udslip på 626.000 ton – næsten fem gange, hvad en gennemsnitlig bil udleder i hele sin levetid, eller hvad der svarer til godt 300 flyvninger mellem New York og San Francisco. (8)

Med Internet of Things (IoT) stiger energiforbruget eksponentielt
Et uhæmmet 5G samt milliarder af nye devices til Internet of Things (IoT) vil få energiforbrug til at stige eksponentielt samt fremskynde klimaforandringerne. Green America’s 2020-rapport viste, (11) at mens teleindustrien har gjort fremskridt med at reducere brugen af fossile brændstoffer, vil forbruget alligevel blot fortsætte med at stige katastrofalt:

  • 70,2 millioner “small cell” mobilmaster skal installeres inden 2025. (12)
  • 500 milliarder enheder forventes at være forbundet til Internettet inden 2030. (13)
  • 8,9 milliarder mobiltelefonabonnementer over hele verden inden 2024. I 2. kvartal 2021 var det samlede antal mobilabonnementer omkring 8,1 mia. Med en nettotilførsel på 50 millioner abonnementer i løbet af kvartalet. (14)
  • 60% vækst om året i produktionen af ​nye ​trådløse perifere enheder (bærbare Bluetooth-højttalere, digitale armbåndsure m.m.) samt erstatning for eksisterende udstyr som nu er i stand til at kommunikere (fjernsyn, køleskabe, kaffemaskiner, alarm- og overvågningssystemer, termostater, belysning osv.). (15)
  • 7 gange stigning af den mobile datatrafik, forventes globalt mellem 2017 og 2022. (16)

Jevons Paradoxet
Jevons Paradoxet betyder (17), at når teknologiske fremskridt øger effektiviteten, af en given ressource, så stiger efterspørgsel og forbrug også. Slutresultatet er således et samlet øget brug af ressourcerne på trods af effektivitetsgevinster.

Alle vore digitale fodaftryk er forbundet
Hver eneste sms, videostream, Facebook opslag, Google søgning, GPS søgning, online køb og øvrige online aktiviteter engagerer et internationalt netværk af datalagringscentre, der alle forbruger enorme mængder CO2 til elektricitet. Fremstillingen af hver eneste tablet, “smart”-phone samt alle mulige andre “smart”-devices til vores “Smart Houses” som “energibesparende” Internet of Things (IoT) forbundne køleskabe eller “zero emission”-køretøjer starter med udvinding af naturressourcer, herunder kul, kobber, kvarts, coltan, cobalt, lithium, petroleumskoks og fracked naturgas. Alle er afhængige af raffinaderier, CO2-emitterende kraftværker, atomkraftværker, kemiske anlæg, stålværker, metalværker, langsomt brændende flis samt fabrikker af enhver art.
Hver eneste energislugende, giftaffald samt CO2 udledende operation afhænger af alle andre. De forbinder hinanden ved hjælp af et netværk af kraftledninger, rørledninger til naturgas, fragtskibe, fly, tog, lastbiler, skibsfart, lufthavne, jernbaner, motorveje, telekommunikationsnetværk og datalagringscentre for tilsammen at udgøre en gigantisk global superfabrik.

At blive opmærksom på alle disse ubelejlige og ubehagelige sandheder er en personlig erkendelse. Men for at mindske vores fodaftryk kræves der kollektiv handling. (18) (19)

Kilder:
1)
a) https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn
b) https://www.mtnconsulting.biz/product/operators-facing-power-cost-crunch/
2) https://www.gsma.com/futurenetworks/wiki/energy-efficiency-2/
3) https://www.datacenter-forum.com/datacenter-forum/5g-will-prompt-energy-consumption-to-grow-by-staggering-160-in-10-years
4) https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/11/tsunami-of-data-could-consume-fifth-global-electricity-by-2025
5) https://www.lightreading.com/asia-pacific/china-mobile-exec-calls-for-5g-power-subsidies/d/d-id/755631
6) https://strandconsult.dk/2020-predictions-for-the-telecommunications-industry-from-strand-consult/
7)  https://www.lightreading.com/services/the-greenwashing-of-telecom/a/d-id/771705
8) a) https://www.berlingske.dk/virksomheder/presset-vokser-co2-udledning-fra-datacentre-overgaar-flybranchen-foer
b) https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Basisfremskrivning/cowi_-_udviklingen_for_datacentre_og_deres_indvirkning_paa_energisystemet.pdf
9) https://www.berlingske.dk/virksomheder/rekordsalg-til-danskerne-af-fladskaerme-og-elektronik-til-hjemmet-i
10) https://www.euractiv.com/section/energy/news/ericsson-5g-could-dramatically-increase-network-energy-consumption
11) https://www.greenamerica.org/sites/default/files/2020-06/Clean%20Energy%20Calling%20Report%20-%20Green%20America%202020.pdf
12) https://www.smallcellforum.org/press-releases/market-status-apac-north-america-lead-network-densification-2021/
13) https://blogs.cisco.com/security/keeping-the-house-in-order-a-look-inside-ciscos-data-protection-program?dtid=osscdc000283
14) https://www.ericsson.com/en/mobility-report
15) https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/03/Lean-ICT-Report_The-Shift-Project_2019.pdf
16) https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/index.html
17) https://en.wikipedia.org/wiki/Jevons_paradox
18) Se mere her: www.DearGreta.com  og www.ElectronicSilentSpring.com
19) Mere om Internets energiforbrug: www.ourweb.tech/campaign

Se mere om klimakonsekvenser her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/

De øvrige påstande finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/paastande-eller-myter-hvad-er-fakta/

Læs også:
Er 5G grøn?
https://nejtil5g.dk/er-5g-groen/

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.