Den digitale teknologis miljøpåvirkninger i Europa.

Digitalt i Europa og de underminerende misforståelser. Digital teknologi står for 40 % af en europæers årlige bæredygtige drivhusgasbudget.