Mobilmaster, sundhedsrisici samt lov og ret. Hvad kan du gøre ved det?

Status på Borgerforslaget:

Vores Borgerforslag udløb den 4. november 2023. Desværre er vi kommet ind i en bølge af, at uanset hvordan vi giver udtryk for vores holdninger og meninger så hjælper det ikke, basta. Ingen vil lytte eller tager os alvorligt. Det gælder myndigheder, politikerne på Christiansborg eller andre steder, som EU, WHO osv.

For nogen ligger der formentlig bagved også en angst for at blive opdaget, forfulgt, måske udskammet.

MEN, når først vi holder op med at give udtryk for vores meninger og holdninger, fordi de ikke passer ind i narrativet, har vi tabt alt – også os selv.

De sidste år har så sandelig gjort en forskel. Vi er både blevet mere bevidste, men på en måde, synes det i hvert fald lige nu, er vi blevet mere passive.

Alt er en overgang. Jeg tror på, at der sker noget. Noget nyt er på vej, og der er kun en ting at gøre: At arbejde videre ufortrødent.

Status på det danske borgerforslag var 912 underskifter, hvilket på ingen måde afspejler den faktiske modstand i Danmark, men det var dem, der ‘turde’ give sig tilkende. Og tak til jer ❤

Læs mere her:

Om de sundhedsmæssige konsekvenser ved elektromagnetisk stråling. Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsmaessige-risici-ved-elektromagnetisk-straaling/
Beviserne er klare: Det har konsekvenser at bo tæt på en mobilmast:
https://nejtil5g.dk/mobilmaster/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/
Da mobilmasterne blev slukket i et lejlighedskompleks i Okinawa:
https://nejtil5g.dk/da-mobilmasterne-blev-slukket-i-et-lejlighedskompleks-i-okinawa/
Tysk domstol præciserer: Udlejere af arealer til mobilmaster kan holdes ansvarlige for EMF-relaterede skader:
https://nejtil5g.dk/mobilmaster-og-sikkerhed/tysk-domstol-praeciserer-udlejere-af-arealer-til-mobilmaster-kan-holdes-ansvarlige-for-emf-relaterede-skader/
Grænseværdierne for EMF og den virkelige verden:
https://nejtil5g.dk/icnirp/graensevaerdierne-for-emf-og-den-virkelige-verden-et-engelsk-perspektiv/
Oversigt over de mulige konsekvenser:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
Svensk forskning om mobilmaster og elektromagnetisk overfølsomhed:
https://nejtil5g.dk/forskning/svensk-forskning-om-mobilmaster-og-elektromagnetisk-overfoelsomhed/
Mobilmaster og hotspots i Stockholm:
https://nejtil5g.dk/elektromagnetisk-straaling/mobilmaster-og-hotspots-i-stockholm/
Mikrobølgestråling fra mobilmaster på hustage gav medicinske symptomer i overensstemmelse med mikrobølgesyndromet:
https://nejtil5g.dk/casestudie-5g-giver-mikroboelgesyndrom/
Om sundhedsstyrelsen:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsstyrelsen/
Mastedatabasen m.m. finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/frekvensplan-mobildaekningskort-og-mastedatabasen/

Illustration The Defender.

Indhold:

Mobilmaster: Hvor mange og hvor?
– DinGeo
– Mastedatabasen
Lov og ret
– Ejendomsværdien og mobilmaster
– Sådan klager du over en mobilmast
– Mastevejledning: Placering af master og antennesystemer
– Planloven
– Kommuner under pres
– Mobilmasterne: En ny tamilsag?
– Landsplandirektivet
– EU
– Århuskonventionen / EU
Modstand mod opsætning af mobilmaster
– Nyt Landsplandirektiv sat til høring
– Forslaget til et nyt landsplandirektiv for mobilmaster bygger på en bevidst og åbenlys mangelfuld rapport fra COWI
– HØRINGSSVAR til Energistyrelsens udkast af 28. maj 2020 til lovforslag
om ændring af planloven, lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester, lov om radiofrekvenser, m.fl.
Konkrete sager
– Danmark
– Norge
– Finland
– USA
Måder hvorpå masterne skjules
Sundhedsskader og mobilmaster
– Hvem har ansvaret
– Videnscentret Bolius fortsætter med at fejl- og misinformerer om mobilmasternes sikkerhed
Målinger
– Rækkevidde og stråling
– “Sandheden om risikoen for stråling fra mobilmaster er chokerende”
– Forskellige svenske målinger bl.a. fra Stockholm
Forskning
– Forskning i stråling fra mobilmaster og børns og unges sundhed
– 10 ud af 14 fagfællebedømte undersøgelser af basestationer fandt signifikante stigninger i symptomer og var i overensstemmelse med WHO-standarder for videnskabelig kvalitet.
– Epidemiologiske beviser for en sundhedsrisiko fra mobiltelefonbasestationer
Sikkerhed

Mobilmaster: Hvor mange og hvor?

Dingeo

Ifølge Dingeo (1) er der i Danmark ca. 13.000 mobilmaster registreret i mastedatabasen. (2) Hver fjerde står på offentlige arealer, mens tre fjerdedele står på private hustage, private græsarealer eller jordarealer.

Dingeo skriver videre:
De fleste danskere er nok enige i, at det er en god ide med god mobildækning, men samtidig er det nok de færreste, der ønsker en mobilmast i nærheden af deres bolig.
På Dingeo kan du se afstanden til den nærmeste mobilmast for alle adresser i Danmark.

Sundhed
De fleste undersøgelser peger på, at mobilmaster ikke har helbredsmæssige konsekvenser. Faktum er dog at moderne danskere udsættes for mange millioner gange mere elektromagnetisk stråling i de relevante frekvensområder end vores forfædre, blandt andet på baggrund af det veludbyggede mobilnetværk. Selvom der forskes meget omkring elektromgnetisk stråling og sundhed, så er der stadig usikkerhed omkring den langsigtede effekt af mobilstråling og mange organisationer der stærkt advarer i mod den fortsatte udbyggelse af trådløse teknologier med elektromagnitske signaler.
WHO har klassificeret mobilstråling som Muligvis kræftfremkaldende. WHO har fastsat nogle øvre grænseværdier for mobilstråling som danske operatører følger.

Boligpriser
En meningsmåling i Danmark fra 2009 viste at 47% går langt uden om ejendomme, som har en 20-40 meter høj mobilmast som nabo. Der er derfor god grund til at tro at mobilmaster kan have indflydelse på boligprisen.

Kilder og links:
1) https://www.dingeo.dk/data/mobilmaster/
2) Mastedatabasen. Mastedatabasen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner i Danmark og er etableret for at skabe større gennemsigtighed med placeringen af antenner. Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysning om:

 • hvor eksisterende antenner er placeret
 • det område, hvor det påtænkes at placere antenner
 • den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til

https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx

Lov og ret

Ejendomsværdien og mobilmaster

USA

Helt banalt vil sendere eller mobilmaster, der er opsat tæt på boliger mindske ejendomsværdien. Undersøgelser i USA viser, at ejendomsværdien falder op til 20% på huse i nærheden af Mobilmaster. Vil du købe en bolig med en mobilmast eller 5G sender i haven eller uden for dit vindue?
https://ehtrust.org/cell-phone-towers-lower-property-values-documentation-research/

Du taber penge med en mobilmast som nabo. Huse bliver mindre værd med en sendemast i naboens have

Dit hus er mere attraktivt uden en mobilmast i naboens have. Det er Torben Strøm, næstformand i Dansk Ejendomsmæglerforening, slet ikke i tvivl om.
“Det er min klare opfattelse, at det kan have salgsmæssige konsekvenser, hvis man får en antennemast i baghaven”, siger han til Bolius.dk torsdag.

50.000 kroner i erstatning
Hvor tæt en mobilmast skal stå på et hus, før det har effekt på husets salgbarhed og pris, er svært at vurdere. Men Torben Strøm har siddet med en konkret sag, hvor en mobilmast blev sat op på kommunal grund – 75-100 meter fra et parcelhus.
Her var der meget konkrete konsekvenser, fordi familien bl.a. måtte løbe for at undgå isflager, der faldt ned fra masten om vinteren. Plus, at masten havde indvirkning på husets salgbarhed.
“Så jeg vurderede, at familien havde et tab på 250.000-300.000 kr. Da sagen endte i Højesteret, fik familien dog kun en erstatning på 50.000 kr.”, siger han.

Torben Strøm mener, det vil være et problem for et hus, hvis der står en mobilmast tæt på, fordi man altid skal sammenligne det med pris og salgbarhed for et hus, der ikke har en mobilmast tæt på.
https://nordjyske.dk/nyheder/du-taber-penge-med-en-mobilmast-som-nabo/deef607a-9655-43c4-adb8-da8ec24306e0
https://www.computerworld.dk/art/140785/teleselskab-skal-betale-erstatning-til-husejer

Nejtil5G.dk: Artiklen i Bolius som NordJyske henviser til er sidenhen blevet trukket tilbage og erstattet af en artikel om at “hvis der bliver rejst en mobilmast i din nabos have, skal du ikke være bekymret for dit helbred.” og med henvisning til Sundhedsstyrelsen.
Det manglende link: Du taber penge med en mobilmast som nabo – Bolius. www.bolius.dk › nyhed › artikel › du-taber-penge-med-en-mobilmast-som-…23. maj 2013 – Til gengæld kan naboen tjene penge ved at sige ja til mobilmasten, fordi teleselskabet vil betale leje for at have masten stående. Hvor meget ..

Sådan klager du over en mobilmast

Må min nabo sætte en mobilmast op i haven?

Teleselskaber må spørge alle boligejere om lov til at sætte en mobilmast op i haven. Men kan du gøre noget som nabo? 
Ikke så meget fremgår det af artiklen i Bolius (5. december 2019):

Hvis et teleselskab vil sætte en mobilmast op i din nabos have, er der meget lidt, du kan gøre ved det. For mobilmaster må gerne sættes op i private haver. Hvis et teleselskab og en privat boligejer kan blive enige om en aftale, skal de blot søge kommunen om en byggetilladelse efter de almindelige byggeregler i bygningsreglementet (eller efter planloven, hvis det er i et landområde).

Der er ingen regler for hvem eller hvor, selskaberne kan spørge. Det betyder, at selskaberne også kan spørge parcelhusejere og andre, om der kan opsættes mobilmaster på en given grund. Byggetilladelsen skal indhentes fra kommunen.

Master og antennesystemer er bebyggelse i lovens forstand. Derfor er de omfattet af byggelovgivningen, som handler om ny bebyggelse, om ombygninger og om visse forandringer og ændringer i benyttelsen af en bebyggelse. Det betyder, at opsætning af mobilmaster er omfattet af reglerne i bygningsreglementet.

Mobilmast kan godkendes efter lokalplan
Der findes en generel lov på masteområdet ‘masteloven’ som betyder, at teleselskaberne skal fællesudnytte master så meget, de kan. Men hvis de mener, at en mobilmast skal sættes op i en privat have for at sikre den bedste mobildækning i et område, kan de henvende sig til en privat boligejer. Og hvis de 2 parter kan blive enige om en kompensationspris for at sætte mobilmasten op, er næste skridt at søge kommunen om tilladelse.

Hvis du er nabo, vil du efter byggelovgivningen blive inddraget i en nabohøring. Men hvis mobilmasten ligger inden for de krav, der er i lokalplanen eller en evt. lokal mastepolitik, vil der sandsynligvis blive givet tilladelse til mobilmasten.

Erhvervsstyrelsen bakker mobilmaster op
Der er ikke en generel tommelfingerregel om, hvor høje eller brede mobilmaster må være. I udgangspunktet forsøger teleselskaber dog at udforme mobilmasterne som flagstangslignende master, når de skal stå i private haver. Og så kommer det som nævnt helt an på lokalplanen, hvilke krav der kan være.

Bl.a. Erhvervsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og telebranchen opfordrer til, at man i høj grad samarbejder om at sikre den bedst mulige mobildækning.

Kommuner opfordres til at lave mastepolitik
Erhvervsstyrelsen har lavet en vejledning til, hvordan kommunerne bør lave mastepolitikker. Teleindustrien, teleselskabernes branchesamarbejde, opfordrer kommunerne til at få en mastepolitik.

Vi opfordrer generelt kommuner til at udarbejde egentlige mastepolitikker, så det er klart, hvilke regler og præferencer man har i den enkelte kommune.

Kommunerne er dog ikke kommet så langt med det endnu. Favrskov, Haderslev og Hvidovre er blandt de få kommuner, der har lavet en mastepolitik.

Sådan klager du over en mobilmast

Kommunen har det endelige ord, når det gælder tilladelser til mobilmaster. Så længe de følger de kommune- og lokalplaner, de har vedtaget, kan de lovligt give byggetilladelser til mobilmaster i private haver.

Derfor er der ikke så meget, du kan gøre. Nabohøringen er din eneste mulighed:

 1. Brug din ret til at indsende høringssvar!
 2. God skik er en frist på 14 dage til nabohøring. Hvis du får en kortere frist, kan du forsøge at klage til kommunen. Medhold er dog ikke garanteret, for der er ingen specifik lov, der fastsætter høringsfristen.
 3. Hav argumenterne i orden i dit høringssvar. Vær konstruktiv. Kom evt. med alternative løsningsforslag.
 4. Forbered dine argumenter ved bl.a. at tjekke lokalplaner og bygningsreglementet, så du kan protestere, hvis mobilmasten ikke overholder gældende planer og lovgivning. Det kan du gøre her:

Kilde: Advokat og ekspert i boligretssager, Tina Kjeldstrøm, www.borger.dk

Som supplement til artiklen:

Bemærk kommunen forholder sig som udgangspunkt ikke til de sundhedsmæssige konsekvenser.

Vigtigt. Du skal overholder alle fristerne ift. at klage i de forskellige dele af processen. Du er oppe imod et bureaukrati, som ikke tænker i sundhed m.m. men i om formalia er overholdt.

Væsentligste erfaringer, fokusområder og processer Klagevejledningen fra gruppen i Silkeborg

I Vrads lykkedes det (i første omgang) at få omstødt opsættelsen af en mobilmast. Erfaringerne fra det arbejde er nedskrevet i denne vejledning af gruppen fra Vrads (papiret er fra 1. marts 2023):
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/03/KlageTilPlanklagenaevnet.pdf

Mastevejledning: Placering af master og antennesystemer

Energistyrelsens vejledning fra 2016.

Formålet med ”Placering af master og antennesystemer” er at skabe et overblik for såvel ansøgere som behandlere af ansøgninger om opsætning af nye eller ændring af eksisterende master og opsætning eller ændring af antennesystemer.
Generelt skal antenner af radiotekniske årsager placeres højt og frit. Omkringliggende bygninger, bevoksninger og terrænet spiller en stor rolle for, hvordan signalerne udbredes. Derfor skal et antennesystem helst anbringes i en vis afstand over omkringliggende bygninger og høje træer, så disse ikke skygger for signalet.
Hver antenne har begrænset geografisk dækning, og derfor skal antenner placeres, hvor folk bruger deres telefoner. Det vil sige der, hvor de opholder og bevæger sig.
Master og antennesystemer kan udføres på mange forskellige måder. I byområder vil antenner til mobilkommunikation typisk kunne bestå af et bærerør, der er monteret i en etageejendoms tagkonstruktion. Antennerne opsættes på bærerøret. Sende/modtageudstyret og hjælpeudstyr vil oftest være placeret indendørs i et loftsrum.
Andre høje bygninger, fx eksisterende master og skorstene, kan anvendes.
Ved denne montering vil der være behov for en fritstående teknikhytte eller et andet rum i nær tilknytning til antennerne til at opsætte sende/modtageudstyret og hjælpeudstyr i.
Især i det åbne land vil der anvendes fritstående master. Også her er der behov for teknikhytte.
Opmærksomheden henledes på, at foruden masteloven er også byggelovgivningen relevant for etablering af mobilmaster. Endvidere kan planloven være relevant.
Link til hele vejledningen:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/mastevejledning_placering_af_master_og_antennesystemer_2016.pdf

Planloven

Biodiversitet og natur er også en del af planloven

Om formålet med Planloven hedder det bl.a.:

§ 1. Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, medvirker til at værne om landets natur og miljø og skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand.

Under §1 stk. 2 hedder det videre:
4) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi,
5) at biodiversiteten understøttes, og at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges,

Hele Planloven finder du her:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1157

ICNIRP’s grænseværdier er begrænset til mennesker

Det er en problematik som Dr. Arno Thielens kommer ind på i sin rapport fra 2021 til Europa-Parlamentets panel for fremtiden for videnskab og teknologi (STOA): Miljøpåvirkninger af 5G.

De retningslinjer, der danner grundlag for politikudformning vedrørende RF-EMF-eksponering i de fleste EU-lande, er dem, der er udstedt af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 2020). Selvom det arbejde, der udføres af ICNIRP, er værdifuldt for politikudformningen, skal det bemærkes, at omfanget af ICNIRP-retningslinjerne er begrænset til mennesker. Disse retningslinjer tager kun hensyn til litteratur om underbyggede biologiske effekter, der er skadelige for menneskers sundhed. ICNIRP-retningslinjerne fokuserer ikke på forebyggelse af uønskede biologiske effekter af RF-EMF-eksponering af dyr, svampe eller planter. For at forhindre miljøeffekter af eksponering for RF-EMF’er bør politikudformning og lovgivning være baseret på videnskabelig litteratur, der fokuserer på RF-EMF-eksponering af ikke-menneskelige hvirveldyr, hvirvelløse dyr, planter, svampe og andre organismer. Derfor, hvis politiske beslutningstagere ønsker at implementere beskyttende politikudformning vedrørende ikke-menneskelige organismer, bør de basere deres beslutninger på andre kilder inden for videnskabelig litteratur, der fokuserer på disse organismer. Det er ikke en ligetil opgave, for som denne gennemgang viser, er der forskningsområder på dette område, som er blevet underudforsket.

Se side 100 i rapporten:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690021/EPRS_STU(2021)690021_EN.pdf

Sundhedsstyrelsen medgiver dog at 5G (og de øvrige generationer) hverken er sundheds- eller miljøgodkendt. Det ændrer dog ikke ved deres generelle holdning.

Teleindustrien i vildrede: Skal opstille 500 master – men planloven står i vejen. Branchen ser frem til en lovrevision

I øjeblikket er der 30 sager om mobilmaster for klagenævnet.
Telebranchen skal ifølge ny aftale opstille 500 mobilmaster for at udfylde huller i dækningen, men kan reelt ikke gennemføre projektet, da planloven står i vejen. Derfor trækker det ud med at sikre bedre mobildækning i landområder. Det skriver Policy Watch den 23. sept. 2021.

Projektet med at sikre bedre mobildækning i Danmarks landområder ser ud til at blive alvorligt forsinket iflg. meldingen fra teleselskabernes brancheforening, Telekommunikationsindustrien, der advarer om en reel lovforvirring på området. Branchen ser frem til en kommende revision af loven.

Lange sagsbehandlingstider på de hyppige klagesager
På den ene side skal selskaberne leve op til en række krav om at opsætte master i landområderne. Samtidig spærrer planloven for udbygningen med en stribe krav, der gør det svært at finde placering til de mange mobilmaster, og meget lange sagsbehandlingstider på de klagesager, der hyppigt opstår.

Direktør i Telekommunikationsindustrien, Jakob Willer, påpeger den knibe, som alle mobilselskaber med eget net – dvs TDC, 3, og Telia/Telenor, er havnet i, efter at de i 2019 og igen i 2021 fik besked på at dække i alt 334 huller i mobil-Danmarkskortet.

Dækningskravet er en del af frekvensauktionerne
Det er et politisk ønske, at mobildækningen i Danmark skal forbedres i de områder, der ligger langt fra de store byer af hensyn til virksomheder og borgerne i landområderne.

Selskaberne kan ikke overholde deres forpligtigelse
En del af mobilhuller skal være fyldt ud senest april 2022 – men iflg. Jakob Willer kommer det ikke til at ske til tiden uden at der lempelser i planloven:
“Vi står med en udbygningsplan, hvor der samlet set skal sættes 400-500 master op for at sikre dækning de steder, der er stillet dækningskrav. Men det kan ikke realiseres, så hurtigt som man gerne vil. Planloven står i vejen, og sager, der ender i planklagenævnet, kan risikere meget lange behandlingstider på et til to år. Når vi kommer ud i landområderne, får teleselskaberne sværere og sværere ved at finde steder, hvor de kan sætte master op,” siger Jakob Willer til Policy Watch.

I øjeblikket er der 30 sager om mobilmaster for klagenævnet.
Planloven er kompliceret, hvor udgangspunktet er, at man ikke må sætte mobilmaster op i det åbne land. Det skal være tæt på bygninger, og dermed tæt på mennesker, der ofte ikke ønsker at have en mobilmast i baghaven. Sagsbehandlingen ved disse klager kan tager over et år, og kan sagtens ende i planklagenævnet to gange.
“Nogle gange kan det være vanskeligt at finde løsninger i samarbejde med kommunen, hvis de ikke vil have en mast og ikke mener, at der er brug for dækningen – også selv om teleselskaberne er forpligtet til at sætte en mast op for at følge de dækningskrav, de skal leve op til. Men selv de mest konstruktive og samarbejdsorienterede kommuner kan have svært ved at finde placeringer,” siger Jakob Willer.
“Planloven har vist sig at være et gedigent benspænd for ambitionen om at få en bedre mobildækning. Hvis man stiller dækningskrav politisk, må man også politisk sørge for, at det kan lade sig gøre.”

Telebranchen mener at politikere må handle
Folketingets partier valgte i 2020 at tilslutte sig en opfordring til, at der “hurtigst muligt igangsættes et arbejde med at sikre bedre muligheder for at gøre det lettere for teleselskaberne at sikre dækning i de områder, hvor der er stillet dækningskrav.” Men det er foreløbig ikke sket noget.

En kommende revision af planloven
Det ser it-ordfører hos Venstre, Christoffer Aagaard Melson frem til. Han ønsker f.eks. at der kan opsættes mobilmaster op længere fra bygningerne, end det er tilladt i dag. Eller at mobilmaster bliver sidestillet med TV-sendemaster, som i dag er undtaget en landzonetilladelse.
Kommunerne skal klarlægge, hvordan de forskellige hensyn om mobildækning, naboer og naturbeskyttelse kan balanceres, men tilladelserne skal ikke kunne indklages for planklagenævnet og derved forhales i måneder. Fagchefen for Telepolitik hos Dansk Erhverv Poul Noer bakker op om denne tilgang:
“Men telepolitik er ofte ikke førsteprioritet blandt politikerne, og det er en skam, for hele samfundet kan få gavn den digitale omstilling, der sker i disse år,” udtaler han.
Kilder:
https://policywatch.dk/nyheder/virksomheder/article13305772.ece

Planloven driller: Kommuner er under pres, når det gælder opsætning af nye mobilmaster

Planloven driller, men også miljøbeskyttelsesloven og sundhedsloven giver problemer for kommunerne.
Den ansvarlige politiker, formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Kristensen (V), afviser dog at kommunen både bryder sundhedsloven og miljøbeskyttelsesloven ved at tillade opsætning af en op til 42 meter høj mobilmast i Dybendal-kvarteret i Ringe. Men kommunen lever ikke op til sit ansvar.

Sundhedslovens paragraf 119
Men ifølge Pernille Schriver, der bla. repræsenterer EHS foreningen, er der ingen tvivl: Kommunen lever ikke op til det ansvar, som sundhedslovens paragraf 119 pålægger den i forhold til at skabe forebyggende og sund levevis for borgerne i kommunen.

Miljøbeskyttelsesloven
Kommunalbestyrelsen overholder heller ikke miljøbeskyttelsesloven, hvor der tydeligt står skrevet: ”at kommunerne skal sikre, at forurening ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor,”
I miljøbeskyttelsesloven, paragraf 1, står følgende skrevet: ”§ 1. Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.”

Kilder:
a) Mastemodstandere skruer bissen på: De tåler ikke stråler – og nu anklager de kommunen for lovbrud. https://fyens.dk/artikel/mastemodstandere-skruer-bissen-p%C3%A5-de-er-overf%C3%B8lsomme-over-for-str%C3%A5ler-og-nu-anklager-de-kommunen-for-lovbrud
b) Lokaldebat: Træerne har allerede taget skade af telemaster – vi mennesker vil også gøre det. https://fyens.dk/artikel/telemast-%C3%B8ger-str%C3%A5lingsforureningen

Mobilmasterne: En ny tamilsag?

Næppe nogen anden sag de senere år har vist magtens arrogance over for borgerne så tydeligt som opsætningen af mobilmasterne.

Fra en kommentar af Ulrik Dahlin i Information 5. dec. 2003:
“Alligevel har en række af landets kommuner, bl.a. København, Århus, Aalborg, Silkeborg og Høje-Tåstrup, med lidt forskellig styrke meldt ud, at nu ønsker de ikke flere master i kommunen. I hvert fald ikke på kommunens egne ejendomme og slet ikke på børnehaver og skoler.”
“Videnskabsminister Helge Sander (V) (vil) ifølge Jyllands-Posten ikke klage, over det kommunale Århus-nej til mobilmasterne, til Tilsynsrådet. I stedet lader ministeren det være op til de enkelte teleselskaber, hvis de føler deres rettigheder gået for nær.”
I stedet for at komme borgernes og kommunernes bekymring i møde, forsøger regeringen at tryne landets kommunalrødder til at indse, at masterne “så vidt vi ved” ikke er spor farlige.
Det gøres ved et omfattende bombardement af kommunerne med enslydende, beroligende oplysninger, senest med et ugegammelt brev fra Sundhedsstyrelsen til samtlige 275 kommunalbestyrelser, hvori det hedder:
»Det nu værende vidensgrundlag giver ikke formodninger om, at opsætning af antenner til mobilkommunikation giver anledning til sundhedsskader i befolkningen, når eksisterende grænseværdier overholdes.«”

“Helt anderledes forsigtigt formulerede Sundhedsstyrelsen sig for bare få år siden om konklusionen på en stor engelsk undersøgelse af mobilstrålerne: »Det er derfor ikke muligt at erklære, at elektromagnetiske felter i det radiofrekvente område er fuldstændigt uskadeligt, og manglen på konkret viden retfærdiggør et forsigtighedsprincip bringes i anvendelse, indtil mere detaljeret og videnskabelig set robust viden om mulige sundhedseffekter er etableret.«
Sundhedsstyrelsen kaldte dengang den engelske undersøgelse for »overordentlig gennemarbejdet og sammenhængende, særdeles velskrevet« og et »godt udgangspunkt for det fortsatte reguleringsarbejde inden for dette område«.
Og Sundhedsstyrelsen lagde op til, at »den rejste tvivl – i ventetiden på fremkomst af mere sikker viden – (kan) medføre, at man ønsker at gøre brug af forsigtighedsprincippet.«

Det var i november 2000. Et år efter i november 2001 kom VK regeringen – og sundhedsprincippet blev fejet af banen. Til gengæld accepterer ministeren stiltiende, at en ny tele-tamilsag bobler løs ude i kommunerne.
https://www.information.dk/2003/12/mobilmasterne-ny-tamilsag

Landsplandirektivet – pr. 1. maj 2023

Her den fulde bekendtgørelse der trådte i kraft 1. maj 2023. Understregningerne er mine.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for tilladelse til opstilling af mobilmaster
I medfør af § 3, stk. 1 og 2, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020, fastsættes:
Formål og retsvirkning
§ 1. Bekendtgørelsen regulerer kommunalbestyrelsens mulighed for at meddele tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning til opstilling af mobilmaster med tilhørende anlæg for at sikre mobildækning i de dækningskravsområder, der er omfattet af 700 MHz- og 900 MHz-frekvenstilladelser
udstedt i medfør af lov om radiofrekvenser den 26. april 2019 samt 2100 MHz-frekvenstilladelser udstedt i medfør af lov om radiofrekvenser den 26. maj 2021, under hensyn til såvel den overordnede samfundsmæssige interesse i at sikre mobildækning i hele landet som landskabs-, natur-, kultur-,
miljø- og nabointeresser samt Forsvarsministeriets interesser og aktiviteter.
Stk. 2. Ved en mobilmast med tilhørende anlæg forstås en mobilmast med tilhørende teknikskabe eller teknikhuse og øvrige faciliteter.
Stk. 3. Dækningskravsområderne for 700 MHz-, 900 MHz- samt 2100 MHz-frekvenstilladelser kan ses på
kort.plandata.dk.
Stk. 4. Bestemmelserne i § 2 tillægges retsvirkning som kommuneplan.
Tilladelse til placering af mobilmaster
§ 2. Kommunalbestyrelsen kan under hensyn til den overordnede samfundsmæssige interesse i at sikre mobildækning i hele landet meddele tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning til opstilling af en mobilmast med tilhørende anlæg i eller omkring et dækningskravsområde, der er omfattet af 700 MHz- og 900 MHz-frekvenstilladelser udstedt i medfør af lov om radiofrekvenser den 26. april 2019 samt
2100 MHz-frekvenstilladelser udstedt i medfør af lov om radiofrekvenser den 26. maj 2021, medmindre væsentlige hensyn til landskabs-, natur-, kultur-, miljø- eller nabointeresser eller hensynet til Forsvarsministeriets interesser og aktiviteter taler afgørende imod.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning, jf. stk. 1, til en placering af en mobilmast med tilhørende anlæg uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvis hensynet til at sikre mobildækning ikke kan opfyldes ved en placering på eksisterende anlæg eller i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår i en tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning, jf. stk. 1, hvorefter teknikskabe eller teknikhuse og øvrige faciliteter skal etableres sammenhængende og tilpasses omgivelserne.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vilkår i en tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning, jf. stk.1, om etablering af afskærmende beplantning omkring en mobilmast med tilhørende anlæg.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår i en tilladelse efter § 35, stk. 1, i lov om planlægning, jf. stk. 1, hvorefter mobilmasten med tilhørende anlæg skal fjernes senest et år efter endt brug til det tilladte formål.
Ikrafttræden
§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2023.

Kirkeministeriet
Louise Schack Elholm

EU

5G udrulningen vil overrule alle rettigheder:

Nye EU-mål: Alt og alle skal forbindes – og det skal gå hurtigt !

I februar 2023 fremlagde EU Kommissionen en række tiltag, der skal give alle borgere og virksomheder i hele EU adgang til gigabitkonnektivitet senest i 2030, jf. målene i Europas digitale årti, og som det hedder, muliggøre omstillingen af konnektivitetssektoren i EU.

Oversat til dansk: Nu skal ALLE hindringer fjernes, så sendemaster kan blive opsat overalt – måske også på dit tag. Lovmøllen kører. Planen er, at det skal blive endeligt vedtaget til september 2023.

Digitalisering og økonomisk vækst – uanset hvad
Følgende citat fortæller tydeligt, hvad det drejer sig om: Digitalisering og økonomisk vækst – uanset hvad. Bæredygtigt og menneskecentreret ifølge Margrethe Vestager, noget digitaliseringen på ingen måde er:

5G netværket m.m. er den største energivampyr og på ingen måde grøn. Sundhedseffekterne bliver negligeret og overhørt trods at alle røde lamper burde blikke og forsigtighedsprincippet øjeblikkelig burde sættes i værk.

“Gigabitnet er springbrættet til vores digitale omstilling. De giver mulighed for innovative tjenester, mere effektiv forretningsdrift og intelligente, bæredygtige og digitale samfund. Vores konnektivitet er afgørende for, at vi kan give alle i Europa disse muligheder, så vi opnår en digital omstilling, der er menneskecentreret.”

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder – 23/02/2023

Forhindringerne skal fjernes
Den nye forordning “skal mindske bureaukratiet og de omkostninger og administrative byrder, der er forbundet med udrulningen af gigabitnet. Den skal bl.a. forenkle og digitalisere tilladelsesprocedurerne.”

Først 5G og dernæst 6G – bare fordi
“EU yder også finansiering, udvikler teknisk vejledning og samler eksperter til støtte for offentlige forvaltninger og virksomheder, der arbejder for at forbedre netværksdækningen og indføre 5G-net i hele Europa. Kommissionen har vedtaget reviderede retningslinjer for statsstøtte til bredbåndsnettil bredbåndsnet.Den har iværksat et stort forskningsinitiativ til udvikling af 6G-net, “fællesforetagendet for intelligente net og tjenester“, med henblik på at fastlægge strategien for og værktøjerne til at udvikle den teknologiske kapacitet til 6G-systemer.”

Om Gigabite forordningen se mere her:
https://nejtil5g.dk/eu-og-den-digitale-udvikling/

Århuskonventionen / EU

“Rådet har i dag (6. okt. 2021) givet endeligt grønt lys for vedtagelsen af en ændring af Århusforordningen. Det er et positivt skridt, der styrker EU’s tilsagn om fuldt ud at overholde Århuskonventionen. Ændringen vil styrke offentlighedens ret til at anmode om prøvelse af forvaltningsakter og dermed forbedre deres adgang til oplysninger, deres adgang til klage og domstolsprøvelse og deres deltagelse i beslutningsprocesser.
Andrej Vizjak, Sloveniens minister for miljø og fysisk planlægning

Ændringen skal sikre, at EU fuldt ud overholder Århuskonventionen vedrørende offentlighedens ret til at anmode om prøvelse af ikkelovgivningsmæssige forvaltningsakter vedtaget af en EU-institution eller et EU-organ, hvis disse retsakter har retsvirkninger og eksterne virkninger og indeholder bestemmelser, som kan være i strid med miljølovgivningen.

Rådet og Europa-Parlamentet blev enige om:

 • at udvide søgsmålskompetencen til også at omfatte andre end NGO’er og dermed give andre medlemmer af offentligheden mulighed for at anmode om intern prøvelse af forvaltningsakter på visse betingelser. Medlemmerne af offentligheden skal enten påvise en forringelse af deres rettigheder som følge af den påståede overtrædelse af miljølovgivningen, og at de er direkte berørt af en sådan forringelse i forhold til den brede offentlighed, eller de skal påvise en tilstrækkelig offentlig interesse, og at anmodningen støttes af mindst 4 000 medlemmer af offentligheden, der bor eller er etableret i mindst 5 medlemsstater, hvor mindst 250 medlemmer af offentligheden bor eller er etableret i hver af disse medlemsstater. I begge tilfælde repræsenteres medlemmerne af offentligheden af en NGO eller en advokat
 • at medtage bestemmelser om forvaltningsakter, der kræver gennemførelsesforanstaltninger på nationalt plan eller på EU-plan, i anvendelsesområdet for forvaltningsakter
 • ikke at fjerne undtagelsen for forvaltningsakter vedrørende statsstøtte fra forordningen (et overholdelsesspørgsmål, der indgår i en nyere sag ved komitéen til overvågning af overholdelse af Århuskonventionen)
 • at gøre det obligatorisk for EU’s institutioner og organer at offentliggøre anmodninger om prøvelser og afgørelser om dem.

Interessant at se om en sådan vedtagelse kan give bedre muligheder for at klage over f.eks. mobilmaster og deres påvirkning af miljøet på planter, dyr og mennesker.
Kilder og noter:
1) https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2021/10/06/aarhus-regulation-council-adopts-its-position-at-first-reading/
Århuskonventionen:
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf

Modstand mod opsætning af mobilmaster

Nyt landsplandirektiv sat til høring:

Samfundsinteressen og teleindustrien skal prioriteres fremfor folkesundheden

Den nyoprettede Plan- og Landdistriksstyrelse under landdistriktsminister Louise Schack Elholm (V) har sendt et direktiv i høring, som skal sikre, at tilladelser til at stille mobilmaster op i det åbne land kan ske smidigere end hidtil.

»Det er en længe efterlyst gave fra regeringen, at vi endelig kan få lov til at opfylde de dækningskrav, som staten har stillet til os, ved at kommunerne kan give os tilladelser til at sætte master op i områder, hvor der er stillet krav om bedre dækning. Det er meget positivt, at man er nået så langt,« udtaler Jakob Willer, direktør i tele- og internetudbydernes brancheorganisation til Berlingske. (1)

Samfundsinteressen skal prioriteres !!!
I 2019 betalte de fire store teleselskaber i Danmark, TDC, Telenor, Telia og 3, sammenlagt 2,2 milliarder kroner til statskassen for brugsretten til mobilfrekvenser for det nye mobilnetværk. Samtidig forpligtede de sig til at sørge for ordentlig mobildækning i 212 områder af Danmark, som staten havde udpeget som særligt udsatte.

Benspænd og protester fra lokale beboere, kommuner og en lovgivning med for mange restriktioner og begrænsninger forhindrede, at 150 ud af 212 landområder ikke kunne få opdateret deres mobil- og internetforbindelser til aftalt tid nemlig april 2022.

Et politisk flertal med Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative aftalte i juni 2022 at ændre på planloven, hvilket den udpegede minister nu har taget skridt til sker. Høringen slutter den 27. marts.

Et revideret Landsplandirektiv
I forslaget der sendes til høring hedder det at Landsplandirektivet er en bekendtgørelse, “der med retsvirkning som kommuneplan fastsætter retningslinjer for opstilling af mobilmaster til opfyldelse af dækningskrav i områder med dækningskrav. Retningslinjerne vil kunne fastsætte, at opstilling af mobilmasterne skal prioriteres under hensyn til den overordnede samfundsinteresse i at sikre dækning”.

Dermed pålægges byråd og kommunalbestyrelser at arbejde for, at de nye regler gennemføres, der kan dog fortsat kan være naturbeskyttelseslovgivning eller fredede områder, som kan forhindre en ny mast i at blive sat op.

Hvad så med Planloven
Jacob Willer forventer, at selve planloven også ændres, “så problemet løses generelt og permanent – så det både kan gælde, hvor man stiller særlige dækningskrav, og hvor der sker almindelig kommerciel udbygning. Dermed vil alle danskere stilles lige og få samme og gode adgang til digital infrastruktur som 5G.”

Der bliver som hidtil krav om, at nye mobilmaster skal have en tilstrækkelig højde til, at flere mobilselskaber kan sætte udstyr op i den samme mast, så man undgår at skulle sætte flere master op, skriver Berlingske.

En mobilmast fylder, inklusive teknikskab eller teknikhus på jorden, et areal på cirka ti gange ti meter. Mobilmasten skal kobles på et nedgravet fibernetkabel, som transporterer data til og fra mobilmasten. Det er ifølge den politiske 2022-aftale stadig meningen, at selve planloven skal ændres og lempes, men det har længere udsigter. Kortet viser de områder, som TDC, Telia/Telenor og 3 har forpligtet sig til at sørge for bedre mobildækning i, da de købte rettigheden til at bruge en række mobilfrekvenser i hele landet. Der er krav fra staten om at dække andre steder i forbindelse med salg af tilladelse til andre mobilfrekvenser.

Dækningskrav. Foto: Kort: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Kilder:
1) https://www.berlingske.dk/virksomheder/slut-med-kommunalt-benspaend-for-mobilmaster

Forslaget til et nyt landsplandirektiv for mobilmaster bygger på en bevidst og åbenlys mangelfuld rapport fra COWI 

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har gennemgået miljørapporten (“Miljøvurdering af landsplandirektiv for mobilmaster”, COWI, Januar 2023), der er vedlagt som bilag til høringen og som ligger til grund for det offentliggjorte forslag til bekendtgørelse om et nyt direktiv. 

Rådet konkluderer, at rapporten er fuldstændig mangelfuld med dens udeladelse af stillingtagen til den radiofrekvente strålings påvirkning på flora og fauna. Der refereres overhovedet ikke til forskning eller andet vedr. effekterne af radiofrekvent stråling.

Formelt set er kravene til miljøbeskyttelse høje
Den gældende Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 4 2023 § 1) lægger vægt på at planer og projekter gennemføres med et højt miljøbeskyttelses niveau:

“lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.”
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/4)

Det er derfor afgørende at den tilgrundliggende miljøvurdering er gennemført på et tilstrækkeligt fagligt niveau (§ 12 stk. 2): 

“Miljørapporten skal indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder [….].”

I praksis tilsidesættes miljøbeskyttelsen fuldstændig
COWIs miljørapport (“miljøvurderingen”) har helt udeladt vurderingen af mulige miljøpåvirkninger på biologisk mangfoldighed, flora og fauna. Det til trods for at der foreligger omfattende publiceret og fagfællebedømt videnskabelig litteratur, der påviser, at RF- stråling (“radiobølger”) fra mobilkommunikationsudstyr er et miljøtoksin (dvs. en luftbåren forurening). Den videnskabelige evidens er frit fremsøgelig på online portaler som f.eks. PubMed, som Rådets rapport gør opmærksom. 

Aktive mobilmasters elektromagnetiske emissioner er helt udeladt af vurderingen af mulige miljøpåvirkninger på biologisk mangfoldighed, flora og fauna, hvilket fremgår af dette citat fra COWI’s rapport (afsnit 3.1.1):

“Mobilmaster er ikke forbundet med emissioner af støj, vibrationer, lys og luftforurening. Mobilmaster har ingen bevægelige dele, som kan være skadelige for dyrelivet. Den reelle påvirkning fra mobilmaster vil derfor bestå af en arealmæssig fortrængning af en given naturbeskyttelse, samt eventuelle midlertidige påvirkninger fra anlægsarbejder, som vurderes at være ubetydelig.”

Rapporten ignorerer at tele-teknikken, der er monteret på mobilmasten, konstant afgiver en emission af radiofrekvent elektromagnetisk stråling. En stråling der forårsager vibrationer i vandmolekyler i luften og i biologisk væv. Mobilmaster afgiver elektromagnetisk stråling så længe tele-teknikken er strømført og aktiv, også selv om der ikke foregår opkald eller dataoverførsel.

Miljørapporten er i strid med lovbekendtgørelsen
Der er ikke foretaget en miljøvurdering af effekter på flora, fauna og biologisk mangfoldighed ud fra den aktuelle viden og de gængse vurderingsmetoder. Det til trods for den omfattende videnskabelige evidens for de biologiske effekter af moduleret RF stråling på planter og dyr, hvilket dokumenteres i Rådets høringssvar. 

Det bør derfor være i kommunernes interesse at få afklaret om de besidder et juridisk ansvar for pådragne miljøskader, såfremt lovforslaget bliver gennemført.

“Den foreliggende videnskabelige evidens dokumenterer udenfor enhver tvivl, at RF-stråling fra mobilmaster påvirker negativt plantefysiologi, insekters forplantning og forårsager oxdativt stress i en lang række organismer. Den deraf følgende negative påvirkning af flora og fauna i habitaterne er i strid med habitatlovgivningen.”
(https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/06/Hoeringssvar-fra-Raadet.Mastesagen.pdf)

Staten kræver bedre mobildækning – kommune siger nej til ny mast 

Hillerød Kommune har afvist, at TDC må sætte en mobilmast op i et område, som staten kræver dækket af teleselskaberne, der har betalt milliarder til statskassen for mobilfrekvenserne. Folketinget gør netop klar til et opgør med bøvl og benspænd mod ordentlig mobil- og internetdækning.
Kommunen mener, at den 48 meter høje mast vil skæmme landskabet, og at der allerede er lagt fiberkabler i jorden, hvorfor masten ikke er nødvendig.
“Dette er et stjerneeksempel på, hvilke udfordringer vi slås med som teleselskab. Det er en fuldstændig usaglig afvisning, og jeg vil klart opfordre Hillerød Kommune til at tage sagen op igen. Teleselskaberne har fået dækningskrav, så vi er forpligtet til at finde en løsning, og kommunen er forpligtet til at vejlede og hjælpe med det, hvilket man ikke har gjort,” siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, til Berlingske.
Kilder:
https://www.berlingske.dk/virksomheder/staten-kraever-bedre-mobildaekning-kommune-siger-nej-til-ny-mast

Enstemmigt vedtaget: Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget den 3. december 2020. For stemte 98 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, NB, LA, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
Det er Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er ansvarlig for den videre 5G udrulning i Danmark efter forhenværende minister på området Lars Chr. Lilholt. 
Vedtagelsen betyder, at du nu kan blive tvunget til at få installeret 5G antenner på dit hus eller på din matrikel? Og du kan ikke sige nej tak!
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l42/20201_l42_som_vedtaget.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L42/20201_L42_som_fremsat.pdf

HØRINGSSVAR til Energistyrelsens udkast af 28. maj 2020 til lovforslag om ændring af planloven, lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester, lov om radiofrekvenser, m.fl.

Energistyrelsens lovforslag har til formål at lette implementeringen af 5G-netværket i Danmark, uanset de påviste helbreds- og miljømæssige konsekvenser den pågældende forurening i form af stråling ifølge uafhængig videnskabelig forskning vil få på mennesker og
dyr samt dyrenes levesteder.
Folkebevægelsens høringssvar kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/200801-høringssvar.pdf

Stråle udelukkelseszoner i England:
5G-strålingsrisici truer moderniseringen af det britiske mobilnetværk

Der har været angreb på telemaster og vedligeholdelsesmandskab i England grundet frygt for, at senderne kan sprede corona virus. Den reelle trussel mod offentligheden kommer imidlertid fra radiobølgerne, der udsendes af antennemasterne, udtaler Mike Reid fra ejendomskonsulenterne Galbraith. Kommuner og ejere skal være opmærksomme på dette problem, uanset hvad andre kontroverser måtte være omkring 5G.

“Vi har at gøre med en 5G-mastapplikation, hvor den foreslåede udelukkelseszone vil sterilisere de øverste etager i huse nær stedet.
Ingen i nogen af husene skal kunne komme ind på øverste etage, men beboerne høres ikke direkte om planlægningsansøgningen og er muligvis ikke opmærksomme på den potentielle indvirkning, stedet kan have på deres ejendomme. Oplysninger om ekskluderingszoner (*) blev kun givet til ejeren, da vi blev opmærksomme på dette problem og fremsatte en specifik anmodning om disse detaljer.”
Udtaler Mike Reid.

Mobilnetværksoperatører er fanget dobbelt, fordi den eneste praktiske løsning i mange tilfælde ville være at bygge en højere mast, og dette vil ofte blive nægtet af lokale planlæggere på baggrund af de visuelle effekter.

*) I England er såkaldte strålingsudelukkelseszoner designet til at beskytte offentligheden mod potentielt skadelige radioemissioner forbundet med stærkere 5G-signaler. Men på mange steder, der er øremærket til nye master eller opgraderede 5G-tjenester over hele England, tager zonerne nogle af de omkringliggende bygninger eller tilstødende arealer i anvendelser.
Link:
https://www.galbraithgroup.com/blog/5g-radiation-risks-threaten-modernisation-of-uk-mobile-network

Konkrete sager

Danmark

Kampen mod en 36 meter høj mobilmast er i første omgang tabt i Blokhus

En gruppe sommerhusejere i Blokhus, har protesteret mod, at der skal rejses en 36 meter høj telemast i det område, hvor deres huse ligger, men nu bliver der opført en 36 meter høj telemast på en grund, hvor der nu ligger en gammel telefoncentral. Der er omkring 10 meter til de nærmeste sommerhuse.

Det utænkelige skete
Jammerbugt Kommune gav i september TDC den endelige tilladelse til at sætte masten op på Kristinevej.
Sommerhusejerne klagede til Byggeklageenheden, der behandler klager over afgørelser, som kommunerne har truffet efter byggeloven. Klagen blev dog afvist, da Byggeklageenheden ikke mente, at sommerhusejerne er klageberettigede.
Mogens Sparre, som er talsmand for sommerhusejerne, erkender, at de har sovet i timen, da lokalplanen blev lavet. I planen stod der en almen sætning, om at hele området skulle kunne tåle, at der kom en mobilmast. Der var dog ingen, der havde fantasi til at forestille sig, at man kunne finde på at sætte den op.

Næste skridt bliver en erstatningssag
Mogens Sparre håber at TDC kommer til at betale en solid erstatning til hvert hus. Han tror ikke på, at man kan få lov at rejse en mast og genere andre folks ejendomsret så voldsomt uden, at det får en pris. For at vise deres utilfredshed har sommerhusejerne tidligere hejst en kran op i 36 meters højde, hvormed de kunne synliggøre, hvor højt masten ville rage op.

Er dækningen dårlig eller….
I en tidligere artikel kunne TV2Nord fortælle at sommerhusejerne ikke mener at mobildækningen generelt er dårlig i Blokhus – i hvert fald ikke hvis man har et andet selskab end TDC, dog kan mobildækningen på standen variere.
“Er det virkeligt din telefon, du skal ligge og kigge på, når du er på standen. Nyd dog naturen,” siger sommerhusejer Eva Valentin.
(https://www.tv2nord.dk/jammerbugt/vrede-naboer-i-oproer-hejser-sig-36-meter-op-i-en-kran-i-protest-mod-telemast)

Stråling og sundhedsrisici
En gennemgang af videnskabelige undersøgelser, offentliggjort i 2022, dokumenterede eksempelvis, at hovedparten af den gennemgåede forskning fandt øgede kræft- og radiofrekvenssygdomme hos de mennesker, der bor tæt ved mobilmaster eller basestationer.

Læs hele artiklen fra TV2Nord her:
https://www.tv2nord.dk/jammerbugt/kampen-mod-en-36-meter-hoej-mast-er-tabt-sommerhusejere-vil-kraeve-erstatning

Gammelkendt antenneprofessor hvidvasker igen stråling

Årsagen til hvidvaskningen skyldes forældreprotesterne mod Mariagerfjord Kommune, som vil opstille en mobilmast i Norup by ca. 80 meter fra friskolens børnehave. Forældrene finder det yderst skræmmende at sundhedsrisiciene ikke bliver draget ind i beslutningen. (1) Professor skal hvidvaske stråling fra mobilmaster

Nordjyske hiver nu den gammelkendte antenneprofessor ved Aalborg Universitet Gert Frølund Pedersen frem. Universitetet har nemlig målt den radiobølgestråling, man udsættes for, når man færdes i Aalborg. (2) (3) “Resultatet bør berolige dig,” udtaler Gert Frølund.

Videre fortæller han til Nordjyske: (4)

Hvis du er tryg ved, at dine børn bruger en mobiltelefon, så kan du også være tryg ved, at de leger i nærheden af en mobilantenne.”

“Jeg vil sige til de forældre, der er bekymrede, at den mængde radiobølger, som kommer fra en mobilmast, er1000 gange mindre end den, der kommer fra mobiltelefoner.”

Er mobiltelefoner uden sundhedsrisici? Frølund pointerer, skriver Nordjyske, at ifølge den samlede forskning på området så er der ikke noget, der tyder i retning af, at brug af mobiltelefoner er forbundet med sundhedsrisiko fra radiobølger !?!

Nu er der dog absolut ingen grund til at være tryg ved at børn bruger mobiltelefoner, (5) der er heller ingen grund er til at være tryg ved det hastigt stigende antal mobilmaster. (6)

Sundhedsstyrelsens bastante anbefalinger
Selvom oplysningerne gemmes langt inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, fremgår det dog, at styrelsens anbefalinger vedr. brugen af mobilen er ret bastante: Hold ikke din mobil op til øret. Om muligt brug sms i stedet for samtale.

Hvem er Gert Frølund Pedersen?
Gert Frølund er professor ved Institut for Elektroniske Systemer, der primært er finansieret af teleindustrien, derudover har han som konsulent udviklet over 100 antenner og har mere end 25 patenter. Gert Frølund er på ingen måde en uafhængig forsker.

Gennem tiden har han hjertens gerne udtalt sig om sundhedsaspekterne (som han jo ikke er ekspert i), mens han pointerer, at han jo blot er ingeniør – for så er han dækket ind. Han læner sig op ad ICNIRP og deres grænseværdier. Dvs. han anerkender kun de mulige termiske (opvarmning) effekter, og ikke de langsigtede veldokumenterede biologiske effekter.

De tre musketerer
Efter 2016, hvor Danmark vedtog 5G udrulningen uanset, lukkede samtlige statsstøttede medier for alt, der blot kunne ligne en kritik af elektromagnetisk stråling. Også Sundhedsstyrelsen fik mundkurv på. I stedet trak medierne de 3 musketeer frem i tide og utide. (7)

Den ene var Gert Frølund, den anden var professor og kræftoverlæge Christoffer Johansen, der frem til hans fyring 1. juli 2020 var Sundhedsstyrelsens eneste rådgiver på området. Han står bag det danske kohorte studie, der skulle frikende mobiltelefoner for sundhedsrisici.

Kohorte studiet var støttet af kræftens bekæmpelse, teleindustrien og det amerikanske hvidvaskningsinstitut IEI. Studiet, som bl.a. viste at man blev mere rask af at tale i mobiltelefon, blev bredt afvist i den internationale forskerverden for at være fejlbehæftet og uredelig, herunder af IARC i 2011, som samme år klassificerede EMF stråling som mulig kræftfremkaldende for mennesker.

Den sidste var Lars Ditmann professor i fotonik ved DTU. Han forsker bl.a. i, hvordan vi kan kontrollere og bruge lys f.eks. laser og lyslederkabler. Altså også en mand tæt knyttet til industrien.

Mobilmaster og grænseværdier
De danske grænseværdier følger de grænseværdier som er udstukket af ICNIRP, teleindustriens private NGO, og anbefalet af Det Europæiske Råd. Grænseværdien er 10.000.000 mikroW/m2 og er i realiteten så høj at den er svær at overskride. Den forholder sig kun til akut opvarmning målt som et gennemsnit over minimum 6 min. og er relateret til en grand voksen mand. Børn er – ligesom dyr og andre sårbare grupper – slet ikke tænkt ind. Bioinitiative og Europarådet anbefaler 1.000 mikroW/m2

Når Nordjyske skriver, at Sundhedsstyrelsen har “fastsat grænseværdier” har det intet på sig. Man læner sig derimod op ad andre, der ligeledes støtter ICNIRP. På nuværende tidspunkt 🤔 Der citeres dog korrekt når Nordjyske skriver: “På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger…” Her vil det dog være relevant at spørge ind til, hvad “på nuværende tidspunkt” betyder. For de siger jo her, at det kan ændre sig.

Sundhedsstyrelsen medgiver da også nu at: Nogle videnskabelige undersøgelser har vist, at radio- og mikrobølger kan forårsage biologiske effekter på celleniveau, uden at cellerne opvarmes – altså også ved intensiteter, der ligger langt under de nuværende grænseværdier.” (8)

Et uvidenskabeligt eksempel
Ved en her nærliggende børnehave er målt peaks på 93.200 mikroW/m2 fra en mobilmast placeret på et tag ca. 60 m væk. Det betyder, at børnehaven uden at overskride grænseværdierne kan være omringet af mindst 100 tilsvarende store antenner. Blot tanken om de mange master bør få panderynkerne frem. Antennen blev opgraderet sidste sommer.

Det er en fordel for børnene at have en mobil
Men det er vigtigt at forstå, fortæller Gert Frølund Pedersen, “at jo tættere du befinder dig på en mobilmast, jo større mængde radiobølger bliver du ramt af.” “Men telefonerne i skolen sender jo også, og hvis masten står tæt på skolen, så vil telefonerne sende med langt mindre styrke, da de er tæt på masten.

“Så for de børn, der har en telefon, vil det gælde, at de vil blive udsat for en væsentlig mindre mængde af radiosignaler, hvis masten ER i skolegården!” forklarer Gert Frølund Pedersen.

Gert Frølunds anbefaling bliver således, at alle børn bør have en mobil og – må det formodes – den skal helst være tændt hele tiden. 🤔 Ingen forskning har udelukket sundhedsrisici

“Ingen undersøgelser kan vise, at udsættelse for mikrobølgestråling ikke udgør en sundhedsfare. På samme tid som strålingsniveauerne stiger kraftigt med 5G-udvidelsen, og hvor flere og flere mennesker får sundhedsmæssige problemer, der mistænkes for at være forbundet med den høje stråling, gøres der ingen anstrengelser for at forske i emnet. Læg papirerne på bordet, og kræv bevis for, at strålingen ikke udgør alvorlige sundhedsrisici.”

Mona Nilsson, formand for Strålskyddsstiftelsen – den svenske Radiation Protection Foundation.

Kilder:
1) https://www.facebook.com/groups/traadloesfritorsdag/posts/1291956091717105
2) Pressemeddelelsen: Børn kan trygt lege tæt på mobilmaster:
https://vbn.aau.dk/en/clippings/professor-b%C3%B8rn-kan-trygt-lege-t%C3%A6t-p%C3%A5-mobilmaster
3) Rapporten er på engelsk. Måske nogle ingeniører forstår rapporten, formentlig som de eneste. Hvad den samlede stråling var de pågældende steder, står til gengæld lidt hen. Det ligner mere en fremvisning af, hvordan deres nyindkøbte måler kan adskille de mange forskellige frekvenser. Konklusionen er dog til at forstå: “På alle steder var den målte eksponering mindst 500 gange under sikkerhedsgrænsen.” Så er alt nok OK ?!?
https://sdfi.dk/Media/638195004355120414/EMF-2022v5%20-%20april%202023%20FINAL.PDF
4) Artiklen fra Nordjyske, dog bag betalingsmur: https://nordjyske.dk/nyheder/sundhed/professor-boern-kan-trygt-lege-taet-paa-mobilmaster/4427555
5) Børn og stråling: https://nejtil5g.dk/boern-er-mere-saarbare-end-voksne/
6) https://nejtil5g.dk/for-tredje-gang-viser-en-undersoegelse-at-5g-foraarsager-mikroboelgesyndrom-ehs/
7) Mere om de såkaldte eksperter finder du her: https://nejtil5g.dk/eksperterne/
8 ) Sundhedsstyrelsen efter en opdatering pr. 9. marts 2023: https://www.sst.dk/da/viden/Straalebeskyttelse/Om-ikke-ioniserende-straaling/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Spoergsmaal-og-svar

Dækningskrav bruges til gennemtvinge opsætning af 5G mobilmaster

Skal små børn løbe og lege et stenkast fra en mobilmast med 5G?

Mariagerfjord Kommune ønsker at opstille en mobilmast i Norup by ca. 80 meter nord for Frimærket, som er Vindblæs Friskoles børnehave.

👉 Sagen er blot endnu en opfordring til at underskrive vores Borgerforslag: Nej tak til flere mobilmaster både i vores natur og i vores baghaver.
👉 Skriv under her: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603

Energistyrelsens dækningskrav
I høringsmaterialet fra Mariagerfjord Kommune kan man se, at placeringen er valgt ud fra, at masten skal opfylde Energistyrelsen dækningskrav:

– Udover at sikre bedre dækning i udvalgte lokalområder har regeringen prioriteret at fremskynde udrulningen af udstyr, der kan anvende 5G på tværs af landet, fremgår det af materialet. På et spørgsmål om hvorvidt elektromagnetisk stråling fra bl.a. 4G og 5G er sundhedsskadelig for planter, dyr og mennesker har Sundhedsstyrelsen svaret, at der IKKE foreligger nogen sundhedsgodkendelse.

Dokumentation finder du i Høringssvaret fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation ifm. det nye landsplandirektiv om opstilling af mobilmaster. Se her: https://nejtil5g.dk/borgerforslag-nej-tak-til-flere-mobilmaster-baade-i-vores-natur-og-i-vores-baghaver/

Forældre truer med at fjerne deres børn
– Jeg har på stående fod tilsagn fra tre forældre, som vil tage deres børn ud af børnehaven, hvis masten bliver rejst.

– De mener ikke, det er undersøgt til bunds, om der er helbredsmæssige skadevirkninger, siger skoleleder Carina Sloth, Vindblæs Friskole i Norup.

Skræmmende kommunal beslutning
– Jeg synes, det er skræmmende, at beslutningen om mobilmasten tages ud fra byggeregulativer. At der slet ikke tages hensyn til de sundhedsmæssige aspekter – det er efter min mening ikke lødig embedsførelse, siger Thomas Rostgaard Andersen, far til en dreng i børnehaven og forsker i humanfysiologi ved SDU.

Carina Sloth understreger, at skolen på ingen måde er imod teknologi, og at skolen også har en interesse i, at der er god mobildækning. Det er placeringen af masten, som er forkert:

“Det vil være svært at få nye tilflyttere til området, da mange ikke vil bo i nærheden af en telemast uanset, hvad der findes af dokumentation for, at det ikke er farligt.”

Vindblæs Friskole i Norup, i høringssvar til Mariagerfjord Kommune

Har kommunen ikke været opmærksom?
Nordjyske har skrevet til forvaltningschef i Mariagerfjord Kommune Lars Højmark og spurgt, om kommunen ikke har været opmærksom på, at der ligger en fribørnehave på Vognmandsgade 11 og 15?

Vi har også spurgt Lars Højmark, om forældre og skole har en pointe i, at man ud fra et forsigtighedsprincip bør placere masten endnu længere væk fra børnehaven?

Vi har ikke fået svar endnu, skriver Nordjyske.

Læs hele artiklen her. Ligger bag betalingsmur:
https://nordjyske.dk/nyheder/byudvikling/skole-slaar-alarm-nej-til-mobilmast-taet-paa-boern/4417578

Skole slår alarm: Nej til mobilmast tæt på børn

Mariagerfjord Kommunes har planer om at opstille en mobilmast cirka 80 meter nord for Frimærket, som er Vindblæs Friskoles børnehave i Norup by. Forældre truer med at tage deres børn ud af børnehaven, hvis mobilmast til 5G bliver en realitet.
– Jeg synes, det er skræmmende, at beslutningen om mobilmasten tages ud fra byggeregulativer. At der slet ikke tages hensyn til de sundhedsmæssige aspekter – det er efter min mening ikke lødig embedsførelse, siger Thomas Rostgaard Andersen. Han er far til en dreng i børnehaven og forsker i humanfysiologi ved SDU.
Han henviser til, at mennesker med bopæl inden for 500 meter fra et teletårn har forhøjet risiko for blandt andet stress-symptomer, træthed, svimmelhed, hovedpine og koncentrationsbesvær. 

Krav fra Energistyrelsen
I høringsmaterialet fra Mariagerfjord Kommune kan man se, at placeringen er valgt ud fra, at masten skal opfylde dækningskravene fra Energistyrelsen. 
– Udover at sikre bedre dækning i udvalgte lokalområder har regeringen prioriteret at fremskynde udrulningen af udstyr, der kan anvende 5G på tværs af landet, fremgår det af materialet.

Carina Sloth understreger, at skolen på ingen måde er imod teknologi, og at skolen også har en interesse i, at der er god mobildækning. Det er placeringen af masten, som er forkert: 

Det vil være svært at få nye tilflyttere til området, da mange ikke vil bo i nærheden af en telemast uanset, hvad der findes af dokumentation for, at det ikke er farligt.
(Vindblæs Friskole i Norup, i høringssvar til Mariagerfjord Kommune)

Har kommunen ikke været opmærksom?
Nordjyske har skrevet til forvaltningschef i Mariagerfjord Kommune Lars Højmark og spurgt, om kommunen ikke har været opmærksom på, at der ligger en fribørnehave på Vognmandsgade 11 og 15?
Vi har også spurgt Lars Højmark, om forældre og skole har en pointe i, at man ud fra et forsigtighedsprincip bør placere masten endnu længere væk fra børnehaven? 
Vi har ikke fået svar endnu.  (8. juni 2023)
https://nordjyske.dk/nyheder/byudvikling/skole-slaar-alarm-nej-til-mobilmast-taet-paa-boern/4417578

Naboer får ret: 48 meter høj mobilmast skal flyttes længere væk

Politikerne valgte at gå imod forvaltningen og følge beboere i en ny sag om opstilling af en mobilmast. Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø sagde onsdag nej til en ansøgning om landzonetilladelse til at placere en 48 meter høj mobilmast på adressen Ejerslevvej 12. I stedet foreslår politikerne, at firmaet Connect44 følger naboernes forslag om at rykke masten et par hundrede meter mod vest, så den kan stå i tilknytning til to eksisterende vindmøller.

Jordejer vil gerne flytte masten
Ansøgningen om landzonetilladelse er indgivet af lodsejeren, som er landmand Ivar Søndergaard. Han ejer også jorden over for ved de to møller.
– Det er ikke noget, vi har bedt om, men omvendt ville vi heller ikke stille os i vejen. Vi har jo fået at vide, at de master skal op. Men det vil ikke betyde noget for os, hvis den kom til at stå ved møllerne. Forudsat at vi kan blive enige om prisen, for det er vi ikke i øjeblikket, siger Ivar Søndergaard. (23. februar 2023)
https://nordjyske.dk/nyheder/morsoe/naboer-faar-ret-48-meter-hoej-mobilmast-skal-flyttes-laengere-vaek/4137856

Mobilmasten i Vrads, Silkeborg Kommune

Vrads skal op af “sort hul”: Nu skal omstridt mobilmast op
Unik natur og en række andre hensyn gør det svært at finde velegnet placering til 48 meter høj mast, der skal sikre god mobildækning i landsbyen, men der er ingen vej udenom.
Selvom meningerne er delte blandt borgerne i Vrads, så er der ingen vej udenom: Der skal en antennemast op, så landsbyen kommer op af det sorte hul og får en mobildækning på niveau med de fleste andre steder i Danmark.
Det skriver Midtjyllands Avis den 18. januar:
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/080399bf-007f-4749-8044-3132bd31b18b/

Det lykkedes at få omstødt Silkeborg kommunes godkendelse af en mobilmast i landsbyen Vrads ved at klage til Planklagenævnet. Arbejdsgruppen har formuleret en “klagevejledning” til andre der ønsker at undgå en projekteret mobilmast i lokalområdet. Alle sager er dog forskellige.
Planklagenævnets afgørelse på 22. februar 2022:
https://pkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/8f123e5d-ff01-4b5e-9b0a-d46013ba6dd6
Som selvstændig dokument:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/03/Planklagenaevnets-afgoerelse-paa-22.pdf

Klagevejledningen fra gruppen i Silkeborg:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/03/KlageTilPlanklagenaevnet.pdf

Er det nu Silkeborg Kommune skal markedsføre Vrads-området som en af verdens få beboelige white zones og tiltrække bosættere og turister fra hele verden

Med Planklagenævnet omstødelse af Silkeborg Kommunes afgørelse om en antennemast i Vrads, vil det naturskønne, sårbare og unikke område omkring landsbyen være et af Danmarks få steder uden mobilstråling og uskønne mastekonstruktioner.
Som Marie Raes skriver, betyder det, at Silkeborg Kommune nu muligheden for at markedsføre Vrads-området som en af verdens få beboelige white zones og vil herigennem kunne tiltrække bosættere og turister fra hele verden. “Åndehuller” eller “white zones” i stedet for “sorte huller”
Myndigheder og mobilafhængige borgere kalder et område uden mobildækning for »et sort hul«. Men måske var “åndehuller” en meget bedre betegnelse for disse oaser og fristeder, hvor man kan finde ro og nærvær sammen med natur og medmennesker.
Fastnet og fiberbredbånd
Alle i Vrads har mulighed for optimal elektronisk forbindelse til omverden via det eksisterende og velfungerende fastnet og fiberbredbånd, så borgerne i landsbyen mister intet ved at bo i en white zone.
“Vi kan have både »sorte huller«, »åndehuller« og »white zones«, så sæt i gang med de vide visioner, Silkeborg outdoorhovedstad!”
Kilde:
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/aa078006-4108-479d-938d-43d937ac90be/

Mastesag vundet i Gyrstinge- mellem Ringsted og Sorø.

Tine Mansfield fra Folkebevægelsen VITA skriver den 3. december 2020:
“I går aftes kom afgørelsen på min egen mastesag i min hjemby Gyrstinge, hvor Ringsted kommune mente at endnu en mast skulle stå 500 m fra mit soveværelse. En 48 meter høj gittermast midt i fredet natur og 2 km fra natura 2000 område. Kommunen havde godkendt TDC s ansøgning, som planklagenævnet nu har omgjort og afvist.
Planklagenævnets afgørelse om mastesagen i Gyrstinge:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/12/Afgoerelse-Ringsted-kommune.pdf-1.pdf

5G-mast i Vang, Bornholm, sendt til tælling

AFGØRELSE i klagesagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse om, at telemast på Paradisvej, Hasle, er i overensstemmelse med lokalplan samt dispensation til teknikskabe og hegn. Den 31. august 2020.
Borgere i Vang oplevede, at de ikke blev hørt, før Bornholms Regionskommune i 2017 gav TDC dispensation til at opstille en telemast med tilhørende teknikskabe og træhegn på hjørnegrunden ved Paradisvej. De klagede efterfølgende over beslutningen og angav alternative placeringer. Resultatet blev at Planklagenævnet ophævede afgørelsen således at kommunens afgørelse ikke længere gælder.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/10/Afgoerelse-om-stop-af-mast-paa-Bornholm-3.pdf
https://www.tidende.dk/nyheder/2020/09/16/5g-mast-vang-sendt-taelling/

Vester Skerninge risikerer monster-telemast ved skole

Fyns Amtsavis, den 21. august 2020.
https://faa.dk/artikel/debat-vester-skerninge-risikerer-monster-telemast-ved-skole

Farum Vest: Mobilmast i massiv modvind

Sjællandske Nyheder, Furesø. 29. december 2018.
“Efter massiv kritik af den foreslåede placering af en mobilmast i det fredede område i Farum Vest vil Furesø Kommune undersøge alternative placeringsmuligheder sammen med landinspektørvirksomheden”
https://sn.dk/Furesoe/Mobilmast-i-massiv-modvind/artikel/800929

Borgerne i Tønder blev hørt: TDC får nej til sendemast

Jyske Vestkysten, 14. marts 2017
https://jv.dk/artikel/borgerne-blev-h%C3%B8rt-tdc-f%C3%A5r-nej-til-sendemast

Norge

Er den norske kommune Hustadvika en kujon, som overlader børn og lærere til sig selv

Den kommunale administration i Hustadvika har besluttet, at mobilmasten på Eide skoles tag skal forblive, det rapporterer Romsdals Budstikken (21.02.2023):

Kontrakten med ICE giver, ifølge den kommunale administration, stort set ingen muligheder for at tage masterne ned, når de først er sat op. Kommunen tør heller ikke “gå imod” de centrale myndigheder, som hævder, at strålingen er harmløs og så svag, at den “umulig kan være årsagen” til, at både lærere og børn bliver syge.

Det er, skriver Einar Flydal, (1) hvad der sker gang på gang på de norske skoler, efter at en mobilmast er sat op på taget. Kommunen har som “kujoner”, bundet sig til masten, næsten bogstaveligt talt. Sundhedseffekter Nogle lærere bliver syge. En elev eller to bliver syge. Flere klager over dårligt indeklima og sløvhed, og nogle forældre bemærker, at brugen af hovedpinetabletter stiger. FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) bliver involveret. Nogle entusiaster sætter sig ind i forskning i mikrobølgestråling og sundhed – nok til at forstå, at den national strålingsbeskyttelse sætter sine grænseværdier ud fra opvarmning og er baseret på gamle dogmer og lobbyinteresser, der via ICNIRP og WHO beskytter erhvervslivet i stedet for at beskytte mennesker, feer og natur, ligesom Monsanto gør.

Faktisk rapporterer “strålevernet” (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) at ud fra disse antagelser, er der “ingen skadelige virkninger er observeret”. Einar Flydal henviser her til den bekymringsrapport, der er sendt til FHI (Folkesundhedsinstituttet)! Se mere her: blogindlægget 28.01.2023.

Den store digitalisering
Også de norske kommuner er blevet revet med af Telenors og statens opfordringer til at deltage i den store “frivillige indsats” for at digitalisere landet. Den “frivillige indsats” blev også brugt til at udvikle en fiberinfrastruktur op til den kommunale bygning, som igen blev grundlaget for massiv udvikling af trådløs kommunikation – næsten som en trojansk hest.

Som med alle andre miljømæssige stressfaktorer kan det være både godt og nyttigt i små mængder, men skadeligt, når det bliver for meget. For mikrobølger er eksponeringen i byer nu omkring 1.000.000.000.000.000 gange den naturlige baggrundsstråling, som livet på Jorden er designet til at modstå. Ja, du læste rigtigt! Det er derfor ikke så utænkeligt, at vi nu er der, som et ekspertpanel henviste til i sin rapport fra 1971 til USA’s præsident:

“I den nærmeste fremtid kan energiforurening af miljøet blive i klasse med nutidens kemiske forurening … og… svag, langvarig eksponering kan blive et kritisk spørgsmål for folkesundheden.”

Lobbyister formår ved at støtte nyttige forskere og WHO, at skjule skaderne, så de forsvinder ud af syne. De lande, byer, kommuner og skoler, der tjekker forskningen på området, indfører derimod restriktioner og afstandskrav til mobilmaster for at få dem væk fra skoler, børnehaver, hospitaler osv. Det gælder for eksempel Frankrig, Israel, Belgien, Østrig, Italien, Indien, Rusland, Kina, England, USA …

At sundhedseffekterne også fungerer ved svag eksponering over en længere periode, er veldokumenterede.

Det er nemt at få kilder, der påviser det, selvom det kan tage tid at sætte sig ind i dem: Download – gratis – den fremragende samling af kilder fra det norske Folkets Stråleværn, kan downloades herfra! Og læs op på norsksproget litteratur, som du kan tilegne dig HER.

Kommunens pligt at sikre et godt arbejds- og læringsmiljø
Kommunen har en klar pligt efter loven til at sikre, at elever og lærere har et fysisk godt arbejds- og læringsmiljø. Og den har en række værktøjer, den kunne bruge, herunder at begrænse brugen af mikrobølgesendere, når målinger viser, at eksponeringen går langt ud over den, der anbefales af EUROPAEM, Den Europæiske Organisation for Miljømedicin. DSA’s (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) grænseværdier er – ligesom i Danmark – heller ikke obligatoriske, men anbefalinger for at undgå akutte bivirkninger, og Ligesom i Danmark peger myndighederne på andre myndigheder som de hver især har den rette ekspertviden. Ingen tager ansvar.

Hvis byrådet svigter borgerne og følger myndighedernes ønsker, vil nogen så udfordre det?

Er der nogen forældregrupper eller fagforeninger, som ønsker at gå sammen i fællesskab, eller personer med tykke tegnebøger, som er villige til at udfordre kommunen. For:

Det koster at føre retssager, men der findes muligheder og advokater også i Danmark som tage sagerne op. Einar Flydal har skrevet om det her blogindlæg den 20.08.2016.

I Danmark er Folkebevægelsen VITA (2) ved at samle de sidste penge ind for at kunne føre klagerne over Sundhedsstyrelsen videre til Ombudsmanden. (3)

Der kan støttes ved at indbetale et beløb her: Indsamling: Sparekassen Kronjylland Reg. nr.: 6237 Konto nr.: 0015710101

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2023/02/26/hustadvika-kommune-feiger-ut-overlater-heller-barna-og-laerere-til-seg-selv/
2) https://www.facebook.com/groups/2244265522456587/
3) Klagebrevet finder du her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2023/01/221219-Klage-til-Sundhedsstyrelsen.pdf
Se mere her:
Om indsamlingen samt andre appeller:
https://nejtil5g.dk/apeller/
Om mobilmaster:
https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/

Lærere frygter skadelig stråling: Kræver at mobilantennerne fjernes fra skolens tage

Medarbejderne overvejer at skifte job, efter at folkeskolen har fået tre mobilantenner på taget. Kommunen nægter at fjerne dem.

Opdatering pr. 17.02.2023 Romsdals Budstikke skrev den 14. februar at 20 prosent af lærerne ved Eide ungdomsskole nu har fået lægeattester på svimmelhed, susen for ørerne, hovedpine og andre sundhedsplager efter at mobilantennerne blev sat op på skolens tag. Nu kræver lærerne at antennerne fjernes.

Ifølge avisen angiver de norske myndigheder, at strålingen kun er “0,002 promille af grænseværdierne”. Hvilket er forkert, det korrekte er 1 til 2 promille af grænseværdien, som er 10.000 til 20.000 μW/m2, og ikke en tusindedel af dette. (*) Ikke at det ændre så meget, da grænseværdien kun forholder sig til akut opvarmning indenfor 6 – 30 min. og ikke forholder sig til de langsigtede biologiske konsekvenser og slet ikke forholder sig til de sårbare grupper som eksempelvis børn.

Baggrunden
I august 2022 henvendte en medarbejder sig til tillidsrepræsentant Svein Olav Farstad på Eide grundskole i Norge. Medarbejderen, der er elektrisk overfølsom, (1) var begyndt at føle et ubehag, han ikke havde haft før. De opdagede, at der var blevet sat tre mobilantenner op til 4G, uden at skolen var blevet informeret om det.

Eide er en landsby med tæt på 1450 indbyggere og både Telenor og Telia allerede har basestationer til 4G i området, så hvad er behovet for endnu en mobiloperatør? (2)

Bekymrede lærere
Medarbejdere overvejer at skifte job på grund af masterne og flere af medarbejderne har skrevet til kommunens interne kvalitetssystem.

Konsulentfirmaet EMF Consult udførte elektromagnetiske feltmålinger i skolegården og inde i kontorlokalerne den 1. september 2022. Målingerne lå ikke overraskende under de gældende norske grænseværdier (svarer til de danske). Grænseværdierne der kun forholder sig til akut termisk opvarmning er nemlig så høje, at de i praksis er umulige at overskride.

Målingerne tog ikke hensyn til at medarbejderne (og børnene) tilbringer mange timer om dagen i lokaler, hvor de også udsættes for stråling fra trådløse netværk, mobiltelefoner og pc’er. Det er denne samlede sum af stråling over tid der skaber bekymringen.

På taget, hvor antennerne er placeret, er der dog opsat en advarsel om, at det kan ske, at grænseværdierne for elektromagnetiske felter kan overskrides inden for en afstand af ti meter foran antennerne.

Værdierne er langt over anbefalingerne fra Europarådet
“Statens grænseværdier er sat meget højt. Måleværdierne i skolegården er højere end Europarådets anbefalinger. De grænseværdier, som Europarådet anbefaler, er meget lavere end statens grænseværdier. Vi mener, at Europarådet er så stor og seriøs en organisation, at vi skal tage dem alvorligt,” siger sikkerhedsrepræsentant Stig Rune Myklebust Lothe.

I 2011 vedtog Europarådets overvældende flertal en kritisk resolution, som rådede medlemslandene til at skrotte ICNIRP’s anbefalinger til fordel for et langt mere vidtgående forsigtighedsprincip og en grænseværdi for mastestråling, som er cirka 100 gange lavere end ICNIRP’s. Det blev begrundet med et forsigtighedsprincip ved navn ALARA, der betyder “Så lavt som med rimelighed praktisk muligt”. (3) Den nuværende danske grænseværdi er 10.000 gange højere end forsigtighedsprincippet, nemlig 2W/m2.

Den norske strålingsbeskyttelsesmyndighed (DSA) afviser, at Europarådets anbefalinger er egnede som dokumentation: “Vi er ikke bekendt med, at noget akademisk samfund eller regering forholder sig til dem, da anbefalingerne ikke er videnskabeligt begrundede,” skriver DSA i et svar.

Undersøgelser af mobilmaster og sundhed
Einar Flydal gennemgår i et indlæg fra 2016 (3) (5) de effekter som stråling fra mobilmaster m.m. umiddelbart kan give anledning til. Her blot et udsnit:

 • Overnervøsitet, angst og panikanfald
 • Dårlig koncentration
 • Kronisk træthed og udmattelse
 • Søvnforstyrrelser
 • Alternativ koldsved og tør hud
 • Får let betændelse, slimhinde hævelse
 • Høj følsomhed over for smerte
 • Muskel- og ledlidelser, kronisk tendinitis
 • Allergier
 • Latent kronisk bindevævsbetændelse (rødrandede øjne)

Som Flydal påpeger blive den slags undersøgelser desavoueret af myndighederne for at være usaglige. Og de henviser til forskning der ikke kan påvise effekter. Det er som oftest forskning, som udføres med signaler uden indhold dvs. glatte sinuskurver: Vi har kun brugt en generator, der skaber glatte sinuskurver, men i den virkelige verden er trådløs kommunikation fuld af lavfrekvente impulser og modulationer, det er har de biologiske skader opstår. (6)

Sikkerhedsafstande i forhold til mobilmaster
I teorien skal der være strålingsfri lige under en mobilmast, men i praksis dannes der altid “lapper” både opad, nedad, bagud og til siden. Flydal viser i artiklen (7) et eksempel på at der er omtrent samme eksponeringsstyrke lige under en mast som på 150 meters afstand. Det er således hensynsløst at placere en klasse skoleelever direkte under en mast med basestationer i et par timer dagligt. Det samme kan siges om WiFi i klasseværelserne.

Kilder:
*) Se Einar Flydal: https://einarflydal.com/2023/02/15/straling-fra-mobilmaster-er-0002-promille-en-bagatell-eller-altfor-mye/
1) Elektrisk overfølsomhed bruges som betegnelse for symptomer på lidelser relateret til elektriske eller magnetiske felter, men det er ikke en anerkendt diagnose i Norge. I Sverige er elektrisk overfølsomhed officielt godkendt som et handicap.
2) https://frifagbevegelse.no/i-skolen/larere-frykter-helseskadelig-straling-krever-at-mobilantennene-pa-skoletaket-fjernes-6.158.930425.66f39e5fd4
3) https://nejtil5g.dk/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
4) https://einarflydal.com/2016/04/20/studier-om-mobilmaster-og-helse-en-oversikt-med-tysk-grundighet/
5) https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/
6) https://nejtil5g.dk/menneskeskabte-elektriske-pulseringer/
7) https://einarflydal.com/2023/02/03/hvor-dumt-er-det-a-sette-5g-antenner-pa-skolebygg/

Finland

Finland introducerer verdens første digitale detox-turistø

Beliggende i den østlige del af Finske Bugt bliver den finske ø Ulko-Tammio, som ligger ud for Haminas kyst, et telefonfrit område denne sommer. 
Feriegæsterne opfordres til at slukke for deres smarte enheder afbryde forbindelsen til sociale medier.
 
De nye regler – som vil være frivillige – vil give de besøgende en mulighed for at “fokusere på naturen”, siger Joel Heino fra Parks and Wildlife Finland.
“Det er et fantastisk initiativ, der også kunne implementeres i andre natur- og rekreative destinationer.”

Voksne europæere er i gennemsnit omkring seks timer om dagen på deres skærme. Men at droppe at stryge, klikke og skrive kan have fantastiske psykiske fordele.

En undersøgelse fra 2022 viste, at deltagere, der tog en uges pause fra sociale medier, rapporterede “betydelige forbedringer” i trivsel og søvnkvalitet.

Digital pause kan også hjælpe med at reparere spændvidden for din opmærksomhed. Konstant eksponering for digitale stimuli forringer vores evne til at koncentrere os og tænke dybt.

En undersøgelse foretaget af Uswitch fra 2019 afslørede, at en “digital detox” -ferie øger følelsen af forbundethed og tilstedeværelse.

Kilde:
https://www.euronews.com/travel/2023/06/22/phone-free-zone-finland-introduces-worlds-first-digital-detox-tourist-island

USA

Nu er også Hollywood-berømtheder blevet bekymrede over 5G mobilmaster i deres kvarterer

Byrådet i Malibu, Californien, stemte den 26. juni for at tilføje spørgsmålet om trådløse 5G small cells til dagsorden for en fremtidig diskussion. Det skete på baggrund af at indbyggerne, herunder Hollywood-berømtheder som bl.a. Ed Harris og Mel Gibson, havde udtrykt bekymring over udbredelsen af senderne i deres nabolag.

Small cells og mobilmaster
Small cells er individuelle trådløse sendere fordelt ca. hver 100-450 meter, og som kan monteres på l.a. blygtepæle. 5G-netværket bruger både mobilmaster og small cells. Høringen Under den offentlige høring hørte Malibus borgmester og byrådsmedlemmerne vidnesbyrd fra flere Malibu-beboere, herunder Vanessa Garcia og Lynn Dornhelm, der bor på Carbon Mesa Road. Harris og Gibson, som også bor på Carbon Mesa Road, havde indsendt breve, der beskrev deres bekymringer om small cell teknologien.

Scott McCollough, der repræsenterer Malibu-beboerne og er Children Health Defense’s (CHD) primære advokat for sagsanlæg om elektromagnetisk stråling, kaldte Malibu City Councils afstemning en “stor sejr.”

McCollough udtalte til The Defender:

“Ed Harris og Mel Gibson har – på vegne af indbyggerne i Malibu – overbevist byens embedsmænd om, at de er nødt til at opdatere deres forordning, og at de er nødt til at adressere, hvordan dette angreb af aktuelle ansøgninger vil blive håndteret.”

“Hvis disse master var sikre … hvorfor skal arbejdere så ankomme i umærkede lastbiler midt om natten?”

Der er tæt på 30 verserende ansøgninger i bolig- og / eller skolezoner men “mange flere vil komme”, sagde Gibson. “Hvis Rådet ikke handler og fuldt ud udøver sit lovligt tilladte tilsyn, vil hele Malibu snart blive inficeret med disse uattraktive og usikre faciliteter.”

Dornhelm – en ejendomsmægler, der også bor på Carbon Mesa-vejen nær Garcia, Harris og Gibson – fortalte rådet, at ejendomsværdierne falder med 20%, hvis en mobilmast eller trådløs facilitet er i nærheden.

Hun påpegede også, at det bliver stadig vanskeligere for beboere i Californien at få brandforsikring, og spredningen af telekommunikationsinfrastrukturer forværrer brandrisikoen.

Den fulde artikel finder du her:
https://www.activistpost.com/2023/06/hollywood-celebrities-submit-letters-of-concern-about-5g-towers-in-their-neighborhoods.html

En dommer har afvist at forbyde en mobilmast på skorstenen af en grundskole i Wyandotte

Det er ikke let at forhindre opsætning af mobilmaster i skoler heller ikke i USA.
En gruppe forældre i Wyandotte, Michigan, havde sagsøgt T-Mobile og Wyandotte skoledistrikt på grund af en 5G-mobilmast på toppen af Washington Elementary School, men dommer Adel Harb imødekom til sidst T-Mobile og skoledistriktets forslag om at afvise sagen.
Dommen ophævede dermed det midlertidige påbud, som havde sat mobilmasten på pause. “Klageren har ikke en sag, fordi de ikke har lidt overlast,” fandt Harb. “Spekulativ skader”, som at masten kan forårsage fremtidige sundhedsproblemer, “kan ikke være grundlag for et erstatningskrav.”

Baggrunden
Da indbyggere i Wyandotte i februar protesterede og anlagde en retssag tidligere på året, hvor de argumenterede for de negative helbredseffekter fra de radiofrekvente stråler fra mobilmasten, var konsekvensen at mobilmasten ikke blev aktiveret. Forældrene mente, at emissionerne kunne udgøre en sundhedsrisiko for skolebørnene. Forældre trak deres børn ud af skolen, forstyrrede skolebestyrelsesmøder og gennemførte protestmarcher gennem foråret. Forældrene fremførte, at FCC’s regler om grænseværdier er forældede.
Distriktet fremførte, at man var bundet af en lejeaftale med T-Mobile, der blev godkendt og underskrevet af skolebestyrelsen i 2018.
Ved den forrige retssag blev Detroit Health Department pålagt at “vurdere, om børn i Detroit har været eller er truet af placering af mobilmaster på skolens ejendom.”

Advokaterne for forældrene kommenterede den nye afgørelse således:
“Det er strengt taget en kommerciel beslutning fra distriktet. Det handlede ikke om at forfølge noget uddannelsesformål. Børn i grundskolen bruger ikke trådløse mobiltelefoner til et uddannelsesmæssigt formål. Så det er virkelig pengegrådighed fra skoledistriktet, et særdeles dumt pengegrådighed, for med 1.000 dollars om måneden bliver alle disse unge skolebørn, lærerne samt personale på skolen bestrålet. En forfærdelig aftale indgået af fuldstændig uansvarlige skolebestyrelsesmedlemmer samt skoleadministration, det er bare en forfærdelig aftale og totalt uansvarlig.”

Dommen bliver anket, så det sidste ord er ikke sagt, heller ikke i denne sag.
Se bl.a. her:
https://www.fox2detroit.com/news/judge-dismisses-wyandotte-elementary-school-5g-cell-tower-lawsuit

Retssagen om en mobilmast i Pittsfield, Massachusetts, (USA) fortsætter

En højesteretsdommer har nu afgjort, at en gruppe beboere i Pittsfield, nu kan komme videre med deres retssag om hvorvidt en en Verizon-mobilmast har gjort dem syge.

Vi føler os absolut hørt,” sagde Courtney Gilardi, en beboer i Pittsfield og sagsøger i retssagen. “Vi er rigtige mennesker, der har reelle skader, der er blevet fordrevet fra vores hjem, og med dette kan vi komme videre – det giver os håb.”

Gilardis 15-årige datter Amelia udtalte:

“Det er sådan en lettelse at kunne komme videre. Det har været skræmmende at vente. Der har været meget venten, megen undren, megen spænding. Vi har bedt så længe om nogen til at hjælpe os. Vi beder alle bare til, at vi snart kan komme hjem.«

Afgørelsen er den seneste udvikling i en igangværende juridisk kamp mellem de sagsøgte – herunder Verizon Wireless, dets tilknyttede Pittsfield Cellular Telephone Company og City of Pittsfield embedsmænd – og sagsøgerne, der er repræsenteret af advokater støttet af Children’s Health Defense (CHD).

Sagen
De sagsøgte indgav i december 2022 en begæring om afvisning af sagsøgernes sag. Dommer Francis E. Flannery, hørte ved en høring i april, argumenterne for og imod en afvisning af sagen, før han den 8. juni afgjorde, at sagen kan fortsætte.

Scott McCollough, CHDs som er førende procedør for sager om elektromagnetisk stråling (EMR) og advokaten, der repræsenterer Pittsfield-sagsøgerne, kaldte dommer Flannerys beslutning for en “sejr” for Pittsfield-beboere, der har lidt af adskillige fysiske symptomer i mere end to år, siden Verizon installerede et 115 fods tårn i deres område.

“I juridiske termer,” udtalte McCollough, “er det, som dommeren sagde, at vi kan gå videre med sagen, men kan ikke søge en afgørelse om, at borgmesteren eller byadvokaten overtrådte visse specifikke etiske regler, og at disse statslovs etiske overtrædelser alene retfærdiggør tilbagegørelse af beslutningen om at ophæve kendelsen om Show cause order.”

“Show cause order” henviser til en ophørsordre, som Pittsfield Board of Health – hvis medlemmer havde lyttet til beboernes sundhedsklager og foretaget en lang undersøgelse af sundhedsvirkningerne af Verizons tårn – udstedt i april 2022, hvis Verizon nægtede at diskutere fjernelse eller flytning af tårnet.

Ordren er den første ordre, der nogensinde er udstedt i USA af en lokal sundhedsstyrelse mod en større trådløs operatør.

Ordren fik Pittsfield Cellular Telephone i begyndelsen af maj 2022 til at sagsøge bestyrelsen ved føderal domstol og udtalte, at bestyrelsen ikke kan udstede en sådan ordre, da den overtrådte en føderal lov – kaldet Telecommunications Act of 1996 – hvori det hedder, at at “ingen stat eller lokal regering eller instrumentalitet deraf kan regulere placering, konstruktion og ændring af personlige trådløse servicefaciliteter på grundlag af de påståede miljøeffekter af radiofrekvensemissioner”, så længe anlægget opererer inden for Federal Communications Commissions emissionsbestemmelser.

CHD trådte til den 25. maj 2022 og indgav interventionspapirer til støtte for beboerne i Pittsfield og hævdede, at bestyrelsens ordre var lovlig og ikke foregrebet af føderal lov.

Under pres fra borgmesteren og byadvokaten, der frygtede en dyr juridisk kamp, ophævede Pittsfield Board of Health i juni 2022 ordren.

Pittsfield-beboerne ønsker i sidste ende, at Verizon kommer til forhandlingsbordet, så tårnets placering kan genovervejes – ellers for at bestyrelsens ophørsordre opretholdes.

“Vi kan stadig klage over de handlinger, de [borgmester eller byadvokaten] tog, og hævde, at disse handlinger retfærdiggør en omstødelse af andre juridiske grunde,” sagde McCollough. “Vi kan bare ikke binde vores påståede juridiske fejl til statens etiske regler.”

Dommer Flannerys beslutning er vigtig, fordi “de tiltalte forsøgte at sige, at der ikke er noget, beboerne i Pittsfield lovligt kan gøre, fordi vi ikke har en sag,” sagde McCollough. “Men retten har nu sagt, at ja, vi har en sag.”

Symptomer
Da tårnet blev tændt, begyndte nogle beboere at få kvalme, hovedpine og ekstrem kløe sammen med en lang række andre personlige sundhedsproblemer, der blev mangedoblet hen over tid. Andre beretter hvordan dyrelivet begyndte at forsvinde. Flere har måttet fraflytte deres boliger.

Det skriver Childrens Health Defense den 14. juni 2023: https://childrenshealthdefense.org/defender/pittsfield-verizon-cell-tower-lawsuit-proceeds/

Mulige konsekvenser af teleselskabernes udvidede adgang til offentlige arealer.

Et amerikansk studie diskuterer den moralske fare ved et slap tilsyn fra de centrale myndigheder – i USA FCC, Federal Communications Commission, i forbindelse med arealanvendelsen til bl.a. mobilmaster.
Abstrakt
Artiklen (1) diskuterer de problemer, der opstår, når tjenesteudbydere placerer netværksudstyr på offentligt ejede jorder i USA. Baseret på politikken for arealanvendelse hos Federal Communications Commission, teoretiserer papiret over, at brugen af ​​offentlige arealer til 5G-netværksudvikling vil udgøre en moralsk risiko, da tjenesteudbyderne kan blive fristet til at tage risici i den måde, de bruger de offentlige arealer på. Ifølge økonomisk teori kan firmaer opføre sig hensynsløst, når de ved, at omkostningerne vil blive båret af en anden – i dette tilfælde lokale borgere. Det er et eksempel på moral hazard-problemet i økonomi.
Konklusion og anbefalinger
(…) FCC’s planer for 5G-udrulningen, som beskrevet for offentligheden på Kommissionens websted, omfatter mange løfter om at “fremskynde processen” med implementering og “gøre det lettere for virksomheder at investere” i netværksudstyr (FCC, 2021(a)), hvilket faktisk kan tilskynde til at fjerne knaster og træffe beslutninger om arealanvendelse uden at overveje de langsigtede konsekvenser.
Der har faktisk været et par vellykkede lokale protester (i USA) mod beslutninger om arealanvendelse truffet af teleudbydere til 5G og anden nyere infrastruktur. Douglas County, Colorado, nægtede at opsætte et visuelt ikke attraktivt mobilmast foreslået af T-Mobile og sejrede i retten (Reid, 2020). Byen San Jose, Californien har overbevist AT&T og Verizon om at tilpasse deres lokale 5G-infrastrukturplaner med San Joses “smart city”-initiativ med fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed (Moss, 2018).
På den anden side har telekommunikationsindustrien også en historie om at ignorere lokale restriktioner eller regler for arealanvendelse. Nærværende forfatter ønsker ikke at antyde, at det vil ske ofte, og det kan faktisk være ret sjældent. Men det er dog sket før i telekommunikationssektoren og andre netværksindustrier. For eksempel begyndte MCI Worldcom i 2001 at bygge netværksinfrastruktur på en strategisk grund med offentligt land i Indiana; på grund af vage lokale tilladelsesprocesser kunne virksomheden ignorere lokalsamfundets ønsker og gad ikke få tilladelse til at bygge. I Peeler v. MCI Worldcom anklagede virksomheden ved en domstol i Indiana for forsætlig indtrængen og beordrede det til at fjerne alt det udstyr, det havde placeret på stedet, hvilket kostede virksomheden millioner af dollars om måneden, indtil sagen var løst. I samme periode afslørede forskere interne dokumenter hos AT&T, hvor virksomheden indrømmede at bruge forskellige offentlige jordlodder uden fornøden tilladelse. Virksomheden rationaliserede sine handlinger ved at hævde et pres for at opbygge en netværksdækning, som blev krævet af markedet, men indrømmede, at dets juridiske stilling var “prekær” og “langt fra sund” (Ackerson, 2003, s. 184-185).
Denne adfærd ser ud til at være arvet fra teleindustriens forfader inden for de netværksforbundne industrier – jernbaner – som i slutningen af ​​1800-tallet ofte byggede spor på tværs af offentlige arealer uden tilladelse (fordi tilsynsmyndigheder ofte var meget langt væk eller ude af stand til at håndhæve regler) og brugte det samme argument om et markedspres for at bygge først og stille spørgsmål senere (Ackerson, 2003, s. 180-181).
Den uautoriserede brug af jord forårsagede forskellige miljømæssige eller økonomiske skader med forskellige sværhedsgrader, men de blev alle muliggjort af den type af moralsk fordærv, der er omfattet i artiklen. Mens teleindustrien har andre incitamenter i forhold til sin adfærd, især PR-fordele, er der ringe garanti for, at rædselshistorier om brugen af jordarealer aldrig vil ske under 5G-udrulningen, som påvist i historien og den nuværende lovgivningspraksis.
Den økonomiske litteratur har vist, at moralske risici er mere end normalt almindelige blandt komplekse virksomheder, der presses af aktionærer til at tage risici når det gælder profit, og i industrier domineret af naturlige monopoler eller oligopoler (Laffont, 1995, s. 319-320). Telekommunikationsindustrien udviser begge disse egenskaber. Store selskaber forventes også at opnå store overskud på måder, der er i konflikt med risikoreduktionsbestræbelser på ikke-økonomiske områder som miljøoverholdelse, mens strukturen af ​​sådanne selskaber reducerer ledernes evne til at overvåge arbejdstagernes miljøaktiviteter på det niveau, der er nødvendigt for at forhindre skade, før den opstår (Gabel & Sinclair-Desgagné, 1993, s. 229–233).
Det er de traditionelle årsager til et lovpligtigt tilsyn med selskaber og industrier, og et sådant tilsyn har manglet for teleselskabernes brug af offentligt ejede jorder. Veltilrettelagt offentlig politik er nødvendig i ethvert avanceret samfund, især for praksis, der skaber moralske farer og principal-agent problemer (Bergman & Lane, 1990, s. 339). Tilsyn med virksomhedsaktører (“agenter”) vil afholde dem fra at skjule information, hvilket igen giver dem en fordel i forhold til kontraktforholdet; regulatorer (“principaler”) kan udjævne de informationsmæssige spilleregler med incitamenter og belønninger for at opføre sig retfærdigt (Hiriart & Martimort, 2004, s. 4-5). Denne artikel positionerer også FCC som en noget afsides aktør i principal-agent-problemet med teleindustriens brug af jordarealer, hvilket øger afstanden og misforståelserne mellem den ultimative regulator (FCC) og de der ultimativt lider af arealanvendelsesuligheder (borgere), med den potentielle mellemmand (den lokale regering) stort set skåret ud af processen. Den type af afskårne arrangement er kendt for også at inducere yderligere moralske farer (Bergman & Lane, 1990, s. 345).
Problemet kan løses med et stærkere institutionelt tilsyn (Braun & Guston, 2003, s. 303). Et sådant tilsyn har vist sig at være særligt effektivt til at tilskynde virksomheder til at styre deres miljøpåvirkning ved at reducere fristelsen til at engagere sig i risikofyldt adfærd (Gabel & Sinclair-Desgagné, 1993, s. 238-239).(…)
Ved at kræve, at netværkets og teleselskabernes behov skal tages i betragtning først ved enhver lokal regulering af arealanvendelse, fryses bekymringerne næsten ud af processen hos de lokale myndigheder – som er meget mere vidende om lokale forhold og borgernes interesser. Reguleringsmønsteret tilskynder virksomheder til aldrig at overveje andre interesser end deres egne, når de bruger offentligt ejede jorder. Mens få veladministrerede virksomheder vil bukke under for fristelsen, viser historien, at nogle kan, og konsekvenserne må alle andre lide under. En mulig løsning er at tilskynde til mere retfærdige synspunkter på de amerikanske telekommunikationsbestemmelser, der muliggør uoverensstemmelser i viden og magt, der er indeholdt i det aktuelle principal-agent-forhold, hvilket igen vil reducere den mulige moralske risiko ved risikofyldt arealanvendelse af en part, der ved. at en anden skal håndtere konsekvenserne.
Kilde:
Benjamin W. Cramer. The moral hazard of lax FCC land use oversight for advanced network infrastructure. Telecommunications Policy. 46(1). 2022. doi: 10.1016/j.telpol.2021.102232.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596121001361
Konference papir (open access):
https://bit.ly/FCCmoralhazard

Måder hvorpå masterne skjules

Morgendagens mobilmaster ser ikke ud som i dag, hvis de overhovedet er synlige. Snart er antennerne en del af stuens væg eller husfacade 


De nye, små master har evnen til at målrette hver mobil bruger på en helt anden måde end de gamle basestationer. Dette gøres ikke mekanisk, men elektronisk ved forskellige antenner, der sender signaler, der er fastgjort med forskellige tidsforsinkelser. Som et resultat ankommer signalerne på samme tid til mobilbrugeren.
Emil Björnson, professor i kommunikationssystemer på KTH,  Sveriges største universitet for teknisk forskning og uddannelse, forklarer:
“Det faktum, at basisstationerne i dag er store, skyldes, at de er placeret så langt væk fra mobilbrugeren. Det er som at sammenligne forlygter på en fodboldbane med et læselys på et skrivebord. Begge lyser op, så du kan se, hvad du laver, men på forskellige afstande. Hvis du kan flytte antennerne tættere på mobilbrugeren, forbruges mindre energi, og flere data kan overføres hurtigere.”
“Hvis vi alligevel skal trække kablet, kan vi så ikke samtidig indsætte en række antenner på vejen? Dette projekt er en vision om, hvordan det kan fungere om fem til seks år. At bygge flere basestationer indendørs ved hjælp af mobilteknologi i stedet for wi-fi. En god idé, fordi wi-fi ikke er udviklet til mobilitet og ikke håndterer bevægelse så godt.”
Emil Björnson arbejder ligeledes med det, der kaldes “intelligente reflekterende overflader”. En variant af signalforstærkere, der skal bruges ved de højere transmissionsfrekvenser, som 5G bruger.
Kilde:
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/snart-kan-mobilmasten-finnas-bakom-din-tapet-1.1060503
Mere om det avancerede antennesystem der skal bruges med et udrullet 5G netværk – MIMO-teknikker, Antenne array struktur m.m.:
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/white-papers/advanced-antenna-systems-for-5g-networks
Se også her:
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/

Ude af syne, ude af sind – “gademøbler” som skjulested for de små mobilsendemaster.

Strukturen i 5G-netværket kommer til at bestå et hav af mange mindre basestationer (small cells), der opsættes på små områder, og kommer til at sidde tæt på hinanden.
Det er nødvendigt for at opnå den nødvendige netværkskapacitet i områder, hvor mange bruger netværket, mens de bevæger sig rundt, typisk fodgængere i gågader. Til det formål opsættes små basestationer ‘small cells’. Med 5G NR (New Radio) (1) bliver basestationerne ikke længere kun placeret højt, som i mobilmaster og på hustage, hvor de har en stor dækningsradius. Fremover vil de de små basestationer (small cells) blive placeret i gaderne og eksempelvis på fronten af bygninger og huse.
Det er en fortsættelse af den samme udvikling, som vi har set med mikro- og nanoceller siden 2G (GSM) til og med 4G mobilnetværk (LTE). Senderne opstilles i områder med meget højt kapacitetsbehov, som i gågaderne i de store byer, i messehaller og på fodboldstadioner. I stedet for at blive placeret på tagene af bygninger, fabriksskorstene og på specialbyggede master, installeres de mange små basestationer til 5G nu på lygter, trafiklys, reklamesøjler og lignende og i andre egnede “gademøbler”. Den massive opsætning “small cells” vil følgelig øge mængden af elektromagnetisk stråling samt styrken af dens impulser i og med at kilderne bliver bragt tæt på os allesammen.


Smarte bænke
Strawberry Energy (2) er et teknologiselskab som har specialiseret sig i Smart Citys. De udtaler sig om den smarte bænk:
“Udefra ser vores Smartbench ud som en moderne bænk. Så du kan blot sidde på det og tale med andre brugere – dette er det sociale aspekt af vores Smartbench. Derudover er det et lille teknologicenter. Bænken kan udstyres med flere moduler og drives af solenergi. Det tilbyder hurtig WiFi og en ladestation til mobiltelefoner, tablets og lignende. Elektriske bybiler, såsom scootere, kan også oplades fra vores bænk. Derudover er det muligt at integrere klimasensorer til måling af luftkvalitet, fugtighed, temperatur og andre miljøkvalitetsaspekter. Det er også muligt at forbinde bænken til stemmeassistenter som Alexa eller Google Assistant. Med denne funktion kan brugerne spørge bænken om alt, hvad der er vigtigt under deres ophold i byen – hvordan man kommer til berømte seværdigheder, hvor man finder en indisk restaurant eller den nærmeste metrostation. Bænken kan endda udstyres med en kontaktløs betalingsmulighed, så brugerne kan foretage betalinger på den.“
Brochuren
Brochuren (se link nedenfor (3)) som er udarbejdet af Dr. Ing. Martin H. Virnich, viser, hvordan telebranchens reklamer undervurderer enhver modstand mod elektromagnetisk stråling, og i stedet fortæller os, hvor ‘smart’ det er med bænke og andre skjulte “small cells” – “for ikke at ødelægge byrummet“, som det hedder. Vores nuværende grænseværdier, beskytter kun mod varmeskader, og kan let overskrides med disse nye “smarte gademøbler”. Mennesker, der bor på gadeplan skal nu regne med en øget sundhedsrisiko pga. den øgede eksponering. Indtil videre har strålingen været kraftigst i de øverste etager, hvor strålingen fra mobilmasterne let nås.
Dr.-Ing. Martin H. Virnich, driver virksomheden ibu Ingenieurbüro für Baubiologie und Umweltmesstechnik i Mönchengladbach, er bygningsbiolog, dvs. specialist i bygningers miljøegenskaber og i miljømålinger. (4)
“Bygningsbiologi er læren af de holistiske relationer mellem mennesker og deres byggede miljø. Formålet er at skabe et sundt, naturligt, bæredygtigt og smukt designet leve- og arbejdsmiljø. Bygning biologer henvise til bygninger og værelser som den “tredje hud” af mennesker. Det afspejler, hvor tæt vi er forbundet med vores byggede miljø.”
Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/
2) http://strawberrye.com/
3) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/02/Virnich-IBU-5G-Sma-Celler-Ute-av-syne-ute-av-sinn-v-1.1-norsk-2021.pdf
4) https://baubiologie.de/
Se også: https://einarflydal.com/2021/02/16/smartbenker-og-andre-sma-celler-tingenes-internett-betyr-helse-og-miljoskader/

England: Telefonmast forklædt som gigantisk træ sammenlignes med en ‘gigantisk toiletbørste’ af vrede beboere

En telefonmast forklædt som et træ på en skotsk gård er blevet sammenlignet med en “gigantisk toiletbørste” af lokale beboere.
Byrådsmedlemmer gav i juni sidste år byggetilladelse til, at den 25 meter høje mast kunne bygges nær Dundas Home Farm i South Queensferry, på trods af mere end 20 officielle klager fra lokalbefolkningen. (1)

Kritikere siger, at forsøg på at skjule strukturen med grønt har givet bagslag, da den står mere end dobbelt så høj som de tilstødende træer og ligner “Guds overdådige børste”, ifølge en beboer.
Klager indgivet mod Edinburgh Council afslører, at lokalbefolkningen frygtede, at masten ville have en “skadelig” indvirkning på det 200 år gamle Dundas Castle, som ligger 20 minutters gang væk.
En beboer sagde: “Åh nej, det ligner bestemt ikke et træ og meget som en gigantisk toiletbørste”, mens en anden kommenterede: “Jeg tror, masten alene ville have set bedre ud.”
En anden kommenterede: “Guds overdådige børste”. Og en anden spøgte: “De kunne sætte kugler på det i julen.”

Uanset hvilket præservativ man forsøger at sætte ned over mobilmasterne så er sundhedseffekterne konstaterbare. (2)

Kilder:
1) Det skrev Telegraph, den 1. september 2022:
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/09/01/phone-mast-disguised-giant-tree-likened-gigantic-toilet-brush/
2) https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/

Andre eksempler

Sundhedsskader og mobilmaster

Teleindustriens sikkerhedsgrænser

Teleindustrien har udarbejdet en vejledning om sikkerhedsafstande og arbejde i nærheden af mobilantenner, som du finder herunder. Vi ved dog i dag, at det heller ikke er sikkert at være under en mobilmast:


Hvem har ansvaret?

Tysk domstol præciserer: Udlejere af arealer til mobilmaster kan holdes ansvarlige for EMF-relaterede skader

I en nylig dom fra juni 2022 har den regionale domstol i Münster afvist et såkaldt opsigelsessøgsmål anlagt af en kommune mod en mobiloperatør. Selv om kommunen ikke kunne få medhold i sagen, præciserer dommen et vigtigt faktum, som advokat W. Krahn-Zembol, der repræsenterede sagsøger kommunen i retten, oplyste om i en aktivitetsrapport.

Retten bekræftede, at ikke alene mobiloperatøren (som skadeforvolder) er ansvarlig for skader forårsaget af deres anlægsdrift, men også den ejendoms- og grundejer (som skadeforvolder), der stiller sin ejendom til rådighed til anlæggets drift. I tilfælde af skader kan ejendomsbesidderen i samme grad stilles til ansvar af tredjepart, som den der ejer anlægget. De danske myndighederne opfordrer kommunerne til at bidrage med udbygningen af 5G over det ganske land. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at myndighederne næppe kommer til at overtage kommunens ansvar, og det gør teleselskaberne heller ikke, så vidt den tyske dom og kommentarerne til sagsøgernes advokat.

I denne tid opsættes mange mobilmaster på boligkarriere, også i det almennyttige boligbyggeri, opsat mobilmaster (eller eksisterende master opgraderes). Her bliver det i givet fald formentlig de skadelidte selv, der kommer til at betale over huslejestigninger eller andet.
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/mobilmaster-og-sikkerhed/tysk-domstol-praeciserer-udlejere-af-arealer-til-mobilmaster-kan-holdes-ansvarlige-for-emf-relaterede-skader/

Efter flere tilfælde af cancer hos børn på én skole i USA satte forældrene spørgsmålstegn ved strålingen fra mobilmasten

Det amerikanske teleselskab Sprint lukkede for en mobilmast opsat på en californisk folkeskole, efter at nogle forældre udtalte, at den kunne være årsag til 8 aktuelle tilfælde af børnekræft. (1) CBS Morning talte i april 2019 med familierne på Weston Elementary School i Ripon der mener, at tårnet kan have udsat deres børn for skadelig stråling. (2)

Stråling fra mobilmaster, Wi-Fi osv. påvirker skolebørn bl.a. i forhold til deres koncentration. Det giver også problemer med vejrtrækning, kvalme og hovedpine. RF-strålingen, som mobilmasterne udsender, er også forbundet med kræft, hjernetumorer, DNA-skader (især hos spædbørn og fostre) og infertilitet.

Kræft hos personer under 50 stiger hastigt globalt
En nylig undersøgelse fra Brigham and Women’s Hospital og Harvard University, offentliggjort i Nature Reviews Clinical Oncology, viser, at mennesker født efter 1990 er mere tilbøjelige til at udvikle kræft før de er fyldt 50 år end mennesker født for eksempel i 1970. Det betyder, at unge vil blive hårdere belastet af kræft end tidligere generationer med følgevirkningerne på sundhedspleje, økonomi og familier.

Det, vi udsættes for tidligt i livet, kan påvirke vores risiko for at udvikle kræft senere i livet, og gennemgangen af kræfttendenserne ser på, hvordan disse faktorer kan påvirke starten på kræftudviklingen. Hvilke eksponeringer, der betyder noget i det tidlige liv er ikke helt klart, men frontløbere inkluderer kost, livsstil, det omgivende miljø og de bakterier, der lever i vores tarm (mikrobiomet). (3)

Det er jo oplagt at den stigende elektrosmog, som især vores børn udsættes for, har en negativ indflydelse. Desværre er bliver denne vinkel sjældent taget op eller får bevilget forskningsmidler.

Kilder:
1) https://www.dailymail.co.uk/health/article-6886561/Cell-phone-tower-shut-elementary-school-eight-kids-diagnosed-cancer.html
2) Se videoen her:
https://youtu.be/psDrvMwbq48
3) https://theconversation.com/cancer-in-the-under-50s-is-rising-globally-why-190302
Se mere her:
Mobilmaster ved skoler:
https://ehtrust.org/facts-about-cell-towers-at-schools/
Beviserne er klare: Det har konsekvenser at bo tæt på en mobilmast:
https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/

Videnscentret Bolius fortsætter med at fejl og misinformere om stråling fra mobilmaster

Mobilmaster er ufarlige ifølge Videncentret Bolius, der citerer en artikel fra 2013

En læser spørger Bolius (*) om naboen må sætte en kæmpe antenne op på sit tag.

“Hjemkommet fra ferie konstaterede vi,” skriver spørgeren, “at der på ejendommen over for os var opsat en megastor antenne. Den er grim at se på, men gør os også utrygge. Hvad udsender den af stråler?”

Bolius kommer først med nogle praktiske kommentarer:

 • Ifølge reglerne i Bygningsreglementet regnes en antennes højde ikke med i bygningens højde og den må godt rage højere op over hustaget.
 • Det er endvidere angivet, at antenner, hvis øverste punkt ikke er mere end 5,50 m over tagfladen, tagkviste, skorstenspiber, ventilationshætter, gavltrekanter og tagudhæng, ikke medregnes ved beregningen af en bygningshøjde, såfremt de er af sædvanligt omfang. Se bygningsreglementets §456
 • Hvis antennen er højere, skal der søges byggetilladelse hos kommunen. Det gælder også ift. en parabol med en skærm, der har en diameter på over 1 meter.
 • I lokalplanen eller ved en eventuel servitut kan der være regler, der angiver begrænsninger.

Men så kommer hovedpointen: Der er ingen grund til at bekymre sig over en mobilmast. Ifølge Christina Schjervig, der er fagekspert, bygningskonstruktør og byggesagkyndig er vores mobiltelefoner nemlig meget farligere end de opsatte mobilmaster.

Når vi kender de sundhedseffekter vores mobiltelefoner, har bemærkningen måske ikke lige den beroligende effekt, som Christina Schjervig forestiller sig.

Bolius citerer behændigt en artiklen fra 2013
Bolius fagekspert har muligvis googlet lidt for at finde et passende svar og fundet en artiklen i Jyllandsposten fra 2013, hvor Mette Øhlenschlæger, institutchef for Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen netop citeres for:

….undersøgelser i både Danmark og EU har vist, at det elektromagnetiske felt allerede få meter fra en mobilmast er mange tusind gange mindre end de anbefalede grænseværdier. Og det elektriske felt, du er udsat for fra din mobiltelefon, er i øvrigt er 3.000-5.000 gange større end det, du er udsat for fra en mobilmast.

Ovenstående fremgår nemlig ikke af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
https://jyllands-posten.dk/bolig/article5549284.ece

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen frikender på hjemmesiden også mobilmasterne, men skriver dog:

…så længe at masterne er opsat så eksponeringsniveauerne der, hvor mennesker opholder sig, ligger under de fastsatte grænseværdier.

https://www.sst.dk/da/viden/Straalebeskyttelse/Om-ikke-ioniserende-straaling/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Mobilmaster

De skriver andet sted at: På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger fra eksempelvis mobiltelefoner og trådløse netværk.

De skriver dog ikke, at grænseværdierne er sat efter akut opvarmning (målt ved et gennemsnit mellem 6 og 30 min.) eller at grænseværdierne ikke gælder for børn og andre sårbare personer. Et tredje sted kommer Sundhedsstyrelsen dog med et forbehold:

Nogle videnskabelige undersøgelser har vist, at radio- og mikrobølger kan forårsage biologiske effekter på celleniveau, uden at cellerne opvarmes – altså også ved intensiteter, der ligger langt under de nuværende grænseværdier.

https://www.sst.dk/da/viden/straalebeskyttelse/om-ikke-ioniserende-straaling/mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi

Noter *) Videncentret Bolius er ikke-kommerciel, ejet af den filantropiske forening Realdania, hvis formål er “at forbedre livskvaliteten for alle ved at gøre viden om boligen tilgængelig og anvendelig.” **) Indlægget fra Bolius finder du her: https://www.bolius.dk/maa-min-nabo-saette-en-kaempe-antenne-op-paa-sit-tag-98981
Læs f.eks. mere om mobilmaster her: Da mobilmasterne blev slukket i et lejlighedskompleks i Okinawa: https://nejtil5g.dk/da-mobilmasterne-blev-slukket-i-et-lejlighedskompleks-i-okinawa/
Elektrosmog: Strålingsmiljøet har aldrig før været så usikkert:
https://nejtil5g.dk/elektrosmog-straalingsmiljoeet-har-aldrig-foer-vaeret-saa-usikkert/
For tredje gang viser en undersøgelse, at 5G forårsager mikrobølgesyndrom (EHS): https://nejtil5g.dk/for-tredje-gang-viser-en-undersoegelse-at-5g-foraarsager-mikroboelgesyndrom-ehs/

Bolius skrev tilbage fra den 14. november 2017.

Indtil videre er der ikke produceret undersøgelser, der dokumenterer sundhedsskadelige effekter fra mobiltelefonantenner, der er placeret højt. På den anden side har teknologien eksisteret i så få år, at det ikke har været muligt at måle eventuelle langtidseffekter.” hedder det i artiklen.
Videre skriver de:
Da forskere har mistanke om, at udsendelsen af radiofrekvente elektromagnetiske felter (stråler) kan have skadelige effekter på mennesker, er der fra international side fastlagt grænseværdier for, hvor kraftige radiobølger borgerne må udsættes for.
Blandt andet EU har fastlagt grænseværdier for felterne omkring radioantenner. En grænseværdi gælder almindelige borgere, mens en anden gælder for ansatte, der arbejder professionelt med mobiltelefonnettet.
Sundhedsstyrelsen udsendte i december 2013 en meddelelse om, at der ikke er noget bevis for helbredsmæssige konsekvenser ved brug af trådløs teknologi.
Ifølge Styrelsen er der ikke ”videnskabelig evidens for at udsættelse for radiofrekvent elektromagnetisk stråling, der udsendes fra mobiltelefoner, antenner, trådløse netværk og anden trådløs teknologi, giver anledning til helbredsmæssige konsekvenser for de personer, der er udsat for eller benytter disse teknologier”.

https://www.bolius.dk/straaling-fra-mobil-og-elmaster-18096

Kort om sundhedsstyrelsens habilitet:

Sundhedsstyrelsen eneste rådgiver på området var indtil den 1. juli 2020 Christoffer Johansen, professor og overlæge på onkologisk klinik (Medicinsk behandling og strålebehandling af kræft) på Rigshospitalet og forsker ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse. Han stod bag Den danske kohorteundersøgelse (1) blev finansieret af mobilindustrien, TDC og medicinalindustrien. Designet til undersøgelsen ligner nøje det koncept IEI brugte ifm. en radar undersøgelse i USA. 2 eksperter fra IEI indgik i undersøgelsens første fase (2).
Den danske kohorte undersøgelse blev udsat for en omfattende og sønderlemmende international kritik fra en lang række forskere (3) som bad British Medical Journal om at trække studiet tilbage. Det forlyder, at det anvendes på højere læreranstalter i USA som skoleeksempel på uredelig og fejlbehæftet forskning.
Se mere her:
Om de såkaldte eksperter:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
Om sundhedsstyrelsen:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/sundhedsstyrelsen/

Målinger

Rækkevidde og stråling

Teleindustrien skriver i deres pjece fra 2020:
Mobilantenner anbringes typisk 15-50 meter over jorden. De er retningsbestemte, og den retning, som det meste af effekten udsendes i, kaldes hovedretningen. Hovedretningen er altid lige ud fra forsiden af antennen. I andre retninger er styrken mindre og i visse retninger tæt på nul. Det gælder bl.a. lige neden for samt bag ved antennen. Ofte vil en mobiloperatør sætte flere antenner op på en mast eller skorsten for at opnå dækning hele vejen rundt.

“Typisk vil hver af de opsatte antenner udsende radiobølger i et 120 graders område. I byer når signalet jorden mellem 150 og 200 meter fra antennen, mens det på landet når jorden omkring 500 meter fra antennen.”

For at vi ikke skal bekymre os skriver de videre: “Effekttætheden (signalstyrken) aftager kraftigt allerede få meter fra antennen og afhænger desuden af, om man står lige foran eller lidt ved siden af hovedretningen, om der er bakker i landskabet, og om mure, vinduer og lignende dæmper signalet undervejs. Mobiloperatørerne sikrer, at grænseværdierne altid vil være overholdt der, hvor folk færdes og opholder sig.”
https://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2020/03/TI-brochure-mobilmaster-marts-2020.pdf

Mobilmasters stråling
EHS foreningen skriver på deres hjemmeside om mobilmasters stråling:

 • En mobilmast ca. 200 meter fra en etageejendom er målt til at bestråle et soveværelse med ca. 17.000 mikroW/m2.
 • Flere mobilmaster er målt til at stråle på gadeplan i en afstand af ca. 150-200 meter med ca. 28.000 – 32.000 mikroW/m2.
 • Flere mobilmaster er i en afstand af 14 – 100 meter blevet målt til at bestråle børnehavers legepladser og skolegårde med mellem 11.000 – 14.000 mikroW/m2.

Hvor stor skal sikkerhedszonen omkring 5G-masten være?

Christer Törnevik, seniorekspert i elektromagnetiske felter og sundhed hos Ericsson, en af verdens største teleudstyrsvirksomheder, demonstrerede den 5. december 2017 på et møde i ITU – FN’s Internationale Telekommunikationsunion – hvor stor sikkerhedszonen vil være i tre forskellige situationer – afhængigt af hvor strenge grænseværdierne er i landet: (1)

Figur 1: Illustrationen viser et højhus med 5G-basestationer på taget. 

Venstre billede: I de nordiske lande og andre lande, der følger ICNIRP Foundation: en radius på 11 meter radius og 7 meter højde. Dette vil give nogle praktiske problemer, der skal overholdes i tætbefolkede områder.

Billedet i midten: I Israel og Indien, hvor grænseværdierne er sat en tiendedel så lavt: 37 meters radius i 23 meters højde. Dette gør implementeringen af 5G-sendere næsten umulig i byer.

Højre billede: I lande som Polen, Italien, Kina, dele af Canada og Schweiz var sikkerhedsafstanden 115 meters radius i 70 meters højde. Dette gjorde det praktisk talt umuligt at anvende 5G-sendere uden at overskride grænseværdierne.

Nogle steder, såsom Luxembourg, Ukraine, byen Bruxelles, dele af Italien og Lichtenstein, er grænserne endda 75% lavere

Pointen hos Christer Törnevik: Det er simpelthen ikke muligt at indføre en sådan teknologi i praksis med med de gældende grænseværdier. Det førte selvfølgelig til at ICNIRP revurderede sine grænseværdier, det skulle ikke hedde sig. (2) ICNIRP kom med nye retningslinjer i 2020, hvor nye beregningsmetoder er angivet, og den anbefalede maksimale eksponering hæves betydeligt på visse punkter. Nogle prøverapporter blev også produceret, hvor al forskning, der viste skade, blev afvist baseret på forenklet fysikertænkning og derefter konkluderede, at “ingen skadelige virkninger er blevet demonstreret.”

4 forskere har sendt en bekymringsrapport til det den norske strålings- og nukleare sikkerhedsmyndighed (DSA) den 8. nov. 2022 (3) og forskere fra Den Internationale Kommission for Biologiske Virkninger af Elektromagnetiske Felter (ICBE-EMF) offentliggjorde den 18. oktober 2022 en videnskabelig artikel i tidsskriftet Environmental Health med titlen “Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radiofrequency radiation: implications for 5G”. (4)

Figur 2: I teorien er der strålingsfrit under mobilmasten

I teorien skal der være strålingsfrit lige under mobilmasten. Men i praksis dannes der altid “lapper” opad, nedad, baglæns og til siden, som i det næste billede. Flydal viser sit indlæg (5) et eksempel på at der er omtrent samme eksponeringsstyrke lige under en mast som på 150 meters afstand.

Figur 3: I praksis dannes der altid stråle “lapper” opad, nedad, baglæns og til siden.

En tysk retssag fastslog i 2022, at enhver, der udlejer eller tillader opsætning af senderne, er ansvarlig for de skadelige virkninger. (6)

Kilder:
1) https://einarflydal.com/2019/10/24/hvor-stor-sikkerhetssone-vil-du-ha-rundt-5g-antenna-i-ditt-nabolag/
2) https://nejtil5g.dk/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/
3) https://einarflydal.com/2023/01/28/dsa-og-hdir-til-fhi-skaff-oss-et-grunnlag-som-forsvarer-grenseverdiene/
4) https://nejtil5g.dk/fccs-og-icnirps-graensevaerdier-er-ugyldige/
5) https://einarflydal.com/2023/02/03/hvor-dumt-er-det-a-sette-5g-antenner-pa-skolebygg/
6) https://nejtil5g.dk/tysk-domstol-praeciserer-udlejere-af-arealer-til-mobilmaster-kan-holdes-ansvarlige-for-emf-relaterede-skader/

“Sandheden om risikoen for stråling fra mobilmaster er chokerende”

“Ingen undersøgelser kan vise, at udsættelse for mikrobølgestråling ikke udgør en sundhedsfare. På samme tid som strålingsniveauerne stiger kraftigt med 5G-udvidelsen, og hvor flere og flere mennesker får sundhedsmæssige problemer, der mistænkes for at være forbundet med den høje stråling, gøres der ingen anstrengelser for at forske i emnet. Læg papirerne på bordet, og kræv bevis for, at strålingen ikke udgør alvorlige sundhedsrisici.”
Det skriver Mona Nilsson, formand for Strålskyddsstiftelsen – den svenske Radiation Protection Foundation.

Læs nedenstående uddrag eller hele artiklen. (1)

Manglende forskning
“Der er ingen forskning, der viser, at det ikke udgør en sundhedsrisiko at blive kronisk udsat for hele kroppen for niveauer af mikrobølgestråling, der nu er blevet almindelige fra basestationer til 3G, 4G eller 5G. Det er den chokerende sandhed, der er skjult for offentligheden.
I over et år er der foretaget målinger af mikrobølgestråling fra basestationer i flere byer i Sverige. Målingerne viser, at strålingen steg massivt på meget kort tid under 5G-ekspansionen. Da jeg selv begyndte at måle stråling i forbindelse med udvidelsen af ​​3G i 2003, blev et par tusinde mikroWatt pr. Kvadratmeter anset for at være usædvanligt høj. Man vidste allerede dengang, at sådanne høje niveauer medførte sundhedsrisici ved langvarig eksponering for hele kroppen. Der opnås nu næsten tusind gange højere målte værdier, over en million mikroWatt pr. Kvadratmeter i maksimumsværdi, flere steder i større byer, for eksempel på Sergels Torg, på Järntorget eller i Johanneshov i Stockholm.
Disse niveauer er tusind til ti tusind gange højere end de niveauer, hvorfra gentagen forskning har rapporteret, at der er en øget risiko for dårligt helbred, herunder en øget risiko for kræft. Det er så høje niveauer, at raske veltrænede mænd får de typiske symptomer fra mikrobølgestrålingens påvirkning inden for 30 minutter på disse steder: hovedpine, trykken over brystet, hjertebanken, tinnitus.”

Sådan bliver høje niveauer til “lave”
Den svenske strålingssikkerhedsmyndighed SSM hævder, at niveauerne er lave, fordi de sammenlignes med den såkaldte “referenceværdi”. Referenceværdien er ekstremt høj i forhold til kendte sundhedseffekter. Det er når SSM sammenligner med en ekstremt høj værdi, at de målte niveauer præsenteres som “lave”. På samme måde som man kan hævde, at en ekstremt høj lånerente på 50 procent er lav sammenlignet med en rente på 500 procent. SSM’s “referenceværdi” er baseret på en forældet tilgang til sundhedsrisici med mikrobølgestråling, der blev etableret af den amerikanske militærindustri i 1950’erne. For 70 år siden blev det anset, at mikrobølgestråling kun kan skade dit helbred, hvis den er så stærk, at du blev opvarmet med en grad inden for 30 minutter. Dette var på samme tid, som tobak, asbest, dioxin (Agent Orange) med flere i dag anerkendte sundhedsskadelige stoffer også blev betragtet som uskadelige.

Hvem drager fordel af det?
Hvem drager fordel af disse åbenlyse løgne om, hvad der har været kendt i 50 år om farerne ved mikrobølgestråling? Hvorfor lyver og vildleder myndighederne? Hvorfor ignorerer de de voksende beviser for skadelige helbredseffekter?”
Det handler blandt andet om de store virksomheder Ericsson og Telia. De har finansieret forskningen fra de to mest indflydelsesrige svenske eksperter, dem der er medansvarlige for den forældede skyhøje referenceværdi, der bruges som hovedargumentet for, at strålingen fra virksomhedernes udstyr og drift er harmløs. 5G anses for vigtig for Ericssons overlevelse, ligesom 3G og 4G engang blev erklæret vigtige for virksomhedens overlevelse.”

De svenske eksperter
“Professor Maria Feychting ved Karolinska Institutet var i flere år næstformand for ICNIRP (teleindustriens NGO (2)) og dermed medansvarlig for ICNIRP’s forældede og snævre syn på sundhedsrisici. Hun har modtaget forskningsmidler fra blandt andet Ericsson og Telia. Hendes nære kollega i mange år, professor Anders Ahlbom, også medansvarlig for ICNIRPs referenceværdi, har også modtaget støtte fra disse virksomheder. Han har også en bror, der arbejdede i flere år som lobbyist for Telia i Bruxelles. Men Maria Feychting og Anders Ahlbom har på trods af disse interessekonflikter haft stor indflydelse på de ekspertundersøgelser, der er udført hos myndigheder i Sverige, og også inden for WHO og EU, og som angiveligt kommer fra “uafhængige” eksperter.” (3)

Kilder:
1) https://nyadagbladet.se/debatt/den-chockerande-sanningen-om-risker-med-stralning-fran-basstationer/
2) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/06/23/eu-rapport-om-icnirp-visar-kopplingar-till-telekombolag/
Se mere om ICNIRP her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
3) Mere om Maria Feychting og Anders Ahlbom se her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

En skam, at vi holder fast i en sådan “strålebeskyttelse”!

Einar Flydal. 5. juni 2020. (1)

Sundhedsmæssige problemer knyttet til mikrobølger. Falder med afstanden fra mobilmast til bolig. Trods eksponeringen ligger langt under de aktuelle grænseværdier. Grænseværdierne ser derfor ikke ud til at være begrænsende for sundhedsmæssige problemer. Røde søjler er tættest på mobilmasten de sorte længst væk. (Santani et. al 2002) (2)
SYMPTOMER:
1. Udmattelse
2. Søvnforstyrrelser
3. Hovedpine
4. Ubehagsfølelse
5. Koncentrationsproblemer
6. Depression
7. Hukommelsessvigt
8. Synsforstyrrelser
9. Irritabilitet
10 Høreforstyrrelser
11. Hudproblemer
12. Hjerte-kar
13. Svimmelhed
14. Mangel på appetit
15. Bevægelsesproblemer
16. Kvalme

Se nøje på grafen: Den viser med al den klarhed, man kunne ønske sig, at de sundhedsmæssige problemer, som vi længe har kendt, kan knyttes til mikrobølger, hvilket falder med afstanden fra mobil basisstation til bolig. På trods af at eksponeringen ligger langt under de aktuelle grænseværdier. En række undersøgelser viser det samme billede. Grænseværdierne ser derfor ikke ud til at være begrænsende for sundhedsmæssige problemer. Enkelt nok.
Kilder:
1) https://einarflydal.com/2020/06/05/for-en-skam-at-vi-holder-oss-med-et-slikt-stralevern/
2) https://www.iddd.de/umtsno/Santini.pdf

Den kraftige stråling fra 4G og 5G i Stockholm giver sig nu udslag i sundhedsproblemer hos befolkningen 

Strålskyddsstiftelsen (*) har modtaget mange vidnesbyrd fra mennesker, der oplever alvorlige symptomer, når de udsættes for mikrobølgestråling fra basestationer til 4G og 5G. For omkring et år siden kunne de konstatere en markant stigning i den målte stråling fra basestationerne. Flere steder var strålingen tidoblet på kort tid. Gentagne målinger viser farligt høje niveauer på flere hundrede tusinde mikroW / m2 og endda over 1 million mikroW / m2.

I artiklen (1) hører vi om Camilla, der arbejder på Stortorget i den gamle bydel i Stockholm, hvor der er mobilmaster til 4G og 5G.Camilla begyndte at arbejde i nærheden af ​​Stortorget i den gamle bydel i august 2020. På ejendommen overfor er der opsat mobilmaster til 4G og 5G. Hun får symptomer som ondt i halsen, hovedpine, svimmelhed, åndedrætsbesvær, feber, trykken over brystet, varme og løbende næse. Symptomerne letter, når hun forlader området.
”Det er ikke kun hovedpine, jeg får fra strålingen, men jeg føler mig bogstaveligt svagere i benene, jeg føler et pres på brystet, der giver mig vejrtrækningsbesvær. Jeg bliver svimmel, så alt snurrer, udmattelse og undertiden kvalme. Det kommer i bølger, så jeg ved, at det er strålingen fra masterne. Siden jeg begyndte at arbejde der i august 2020, har jeg følt en konstant forkølelse med ondt i halsen, ryddet halsen, konstant hovedpine og træthed, nedsat koncentration, svimmelhed og generelle tømmermænd.”Det sker hver gang hun passerer den basestation, der er placeret på metrobroen mellem Gullmarsplan og Skanstull i Stockholm. Hun hjertebanken, åndedrætsbesvær, feber, sygdom og forkølelse, hovedpine, pres over brystet, pres på hovedet, panik, angst og overvældende følelser af stress. De samme symptomer opstår, når hun passerer Sergels Torg. (2)
Ikke det eneste offer for strålingen
Camilla, som er i 40’erne, er ikke den eneste, der har haft en alvorlig sundhedsmæssig oplevelser i området omkring Stortorget. Hun fortæller, at hun har set tre kvinder kollapse siden august 2020. Ved en af ​​disse tre lejligheder blev der tilkaldt en ambulance, og kvinden, der kollapsede, forklarede, at hun pludselig ikke kunne trække vejret og følte sig svag. Ved to andre lejligheder har to kvinder været tæt ved at besvime på Camillas arbejdsplads uden at forstå hvorfor. En af disse kvinder fik også næseblod uden grund. I løbet af de sidste seks måneder har hun også set to mennesker kollapse i området omkring Sergels Torg.
Vidnesbyrd fra bl.a. Kista
I foråret 2020 modtog Strålskyddsstiftelsen vidnesbyrd fra folk, der bor i Kista (3), og som kunne berette om lignende symptomer som Camilla. På samme måde som for Camilla aftog symptomerne i form af vejrtrækningsproblemer, en følelse af feber og mere, når ofrene flyttede til miljøer med lavere stråling, for eksempel ud i skoven.En kvinde, der bor i byhusområdet kunne fortælle, at siden et par mobilmaster blev opsat i området for to måneder siden i en afstand på ca. 100 meter, har familierne, der bor på vejen fået flg. symptomer: svimmelhed, kvalme, søvnbesvær, hovedpine, feber, der kommer og går, tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser og høj puls samt åndedrætsbesvær.

Kilder og noter:
*) Strålskyddsstiftelsen er en svensk fundraising-fond, der arbejder for at beskytte mennesker og miljøet mod skadelige former for elektromagnetiske felter og elektromagnetisk stråling, såsom mikrobølgestråling fra trådløs teknologi, ved at informere om risici og offentliggøre anbefalinger. Man arbejder for strengere lovgivning, styrket forbrugerbeskyttelse samt rådgivning af enkeltpersoner og organisationer.
1) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/03/24/sjuk-av-stralning-fran-5g-4g-i-stockholm-city/
2) Målinger i Stockholm ved Sergels Torg og ved Djurgården den 3. juni 2020 viste, at strålingen er ekstremt høj og sundhedsfarlig. De to veltrænede mænd, der gennemførte målingen, fik næsten øjeblikkelige helbredseffekter i form af hjertebanken, pres over brystet, tinnitus og ondt i halsen.
https://www.youtube.com/watch?v=R4SXu7t1oOg
3) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/23/mycket-hog-stralning-i-bostader-manniskor-har-svara-symtom/

Måling af mikrobølgestråling i 5 svenske byer viser faretruende høje niveauer 

Målingerne af elektromagnetisk stråling blev foretaget i løbet af de sidste to uger af april 2021 i Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro og Falun. Niveauet for strålingen har nået faretruende høje niveauer. Den højeste stråling blev målt ved Sergels Torg i Stockholm: 1.280.000 mikroW/m2.

Som led i et internationalt samarbejdsprojekt blev der foretaget målinger i Stockholm, Göteborg, Linköping, Örebro og Falun. Initiativtageren er Magda Havas som er en Canadisk forsker. Målingerne udføres på samme måde i fem gadekryds langs en udvalgt større gade i hver by. Det er samme måleinstrument der er brugt alle steder: Safe and Sound Pro II.
I følge Strålskyddsstiftelsen var de højeste niveauer (mikroW/m2) der blev målt i de fem byer: Stockholm (Sergels Torg 1.260.000), Göteborg (731.000), Falun (535.000), Örebro (293.000) og Linköping (206.000).Sundhedsrisici ved langvarig eksponering opstår fra 100 microW / m2. Det anbefales, at folk ikke udsættes for niveauer over 10-100 microW / m2 (afhængigt af den anvendte teknologi, dvs. WiFi, 3G, 4G osv.). Strålskyddsstiftelsen anbefaler derfor en værdi på 10 microW / m2.I dag udsættes folk for en kombination af mikrobølgestråling fra blandt andet 3G, 4G, 5G. Derudover er der eksponering for WiFi, flyradar, elmålere og mere.
Alle målinger findes her:
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/05/11/matningar-av-mikrovagsstralning-fran-basstationer-i-fem-svenska-stader/
Ariklen fra Newsvoice:
https://newsvoice.se/2021/05/mikrovagsstralning-svenska-stader/

Meget høj stråling i boliger – folk har svære symptomer

Overalt skyder nye eller opnormerede mobilmaster op: Også lige over folks hjem i alm. boligblokke

Konsekvens: Skyhøj stråling samt søvnbesvær, hovedpine og hjertebanken.

Den svenske miljø organisation Stralskyddsstiftelsen kom i december 2021 med denne beretning om en familie, der fik etableret en mobilmast direkte over deres lejlighed i Norrköping. (1)

Baggrunden
Indtil november 2021 var der allerede installeret mindst en basestation på taget direkte over lejligheden, men i midten af november installerede Telia yderligere to nye basestationer til 5G. Samtidig blev det tidligere udstyr udskiftet.

Ejeren af ejendommen informerede ikke lejerne på forhånd om installationen af de nye basestationer på taget.

De typiske symptomer
Kort efter idriftsættelsen led både manden og kvinden af typiske symptomer på udsættelse for forhøjet mikrobølgestråling:
Svimmelhed, kvalme, næseblod, hjertebanken, trykken for brystet, hovedpine, søvnbesvær og unormal træthed.

Dramatisk stigning i strålingen
Manden havde inden opsætningen af de nye 5G master fået foretaget en måling, men fik grundet nye helbredsproblemer foretaget en ny måling 15. dec. 2021. Målingerne viste, at de nye 5G-antenner forårsagede en massiv stigning i stråling, især i soveværelset placeret direkte under antennerne: fra 9.000 til 354.000 mikrowatt pr. Kvadratmeter.

Resultaterne af målingerne dels fra 4. november og dels fra den 15. december hvor 5G var blevet sat i drift. Måleresultatet er angivet i mikrowatt pr. kvadratmeter og angiver maksimale værdier:

 1. Soveværelse nord: fra 9.000 (4/11) til 354.000 (15/12)
 2. Hal: fra 3.000 (4/11) til 154.000 (15/12)
 3. Stue: fra 2.000 (4/11) til 51.000 (15/12)

Kan ikke bo i lejligheden
Siden slutningen af november har parret ikke boet i lejligheden. Når de ikke er i lejligheden, forsvinder symptomerne eller falder betydeligt. De er ikke i tvivl om, at sundhedsproblemerne er en direkte konsekvens af strålingen fra mobilmasten.
Det blev tydeligt, at teknologien medfører sundhedsrisici, da de selv blev påvirket:

“Vi er nu bekymrede for, at det kan udgøre betydelige sundhedsrisici for store dele af befolkningen, når der oprettes basestationer i nærheden af folks hjem, især 5G, hvilket ser ud til at medføre en kraftig stigning i stråling,” fortæller manden.

Ingen forskning frikender strålingen
De målte niveauer er langt over de niveauer, som forskning og tidligere dokumenterede erfaringer har vist forårsager dårligt helbred.

Fra 100 mikrowatt pr. Kvadratmeter har forskere rapporteret, at mikrobølgestråling fra basestationer fra tidligere generationer (2G, 3G) medfører en øget risiko for dårligt helbred i form af lignende symptomer, som parret modtog i lejligheden, men også en øget risiko for kræft.

Næsten 20 undersøgelser, der undersøgte sundhedsforhold i nærheden af mobilmaster og basestationer, har samlet vist sundhedsrisici fra niveauer, der ligger et godt stykke under dem, der nu måles under 5G-basestationerne. (2)

Forældet benchmark beskytter ikke mod påviste sundhedsrisici
Både de danske og svenske myndigheder, WHO og EU læner sig fortsat op ad benchmarks baseret på en stærkt forældet tilgang, der blev fastlagt af det amerikanske militær i 1950’erne. Den referenceværdi, som svenske og danske myndigheder hævder er tilstrækkelig som beskyttelse mod alle sundhedsrisici ved stråling, beskytter kun mod umiddelbare sundhedsvirkninger som følge af opvarmning inden for 30 minutter med 1 grad.

Det mangler således beskyttelse mod de sundhedsrisici, som omfattende forskning gentagne gange har vist forekommer på niveauer under, herunder de symptomer, parret fik i lejligheden kendt som mikrobølgesyndrom. Der mangler også beskyttelse mod alvorlige sygdomme som kræft og Alzheimers.

Myndighederne: ingen farer ved at være omringet af over 285 mobilmaster i sit soveværelse
Den nuværende referenceværdi i Danmark og Sverige for den tilladt stråling er 10.000.000 mikrowatt pr. kvadratmeter målt som et gennemsnit over 6 minutter. Det betyder, at den maksimale værdi må være langt højere. Der er en fuldstændig mangel på forskning, der viser, at der ikke er nogen sundhedsrisici ved at udsætte folk for så høje niveauer døgnet rundt i bare en dag eller en uge uden at føre til dårligt helbred. Ikke desto mindre hævder myndighederne, at benchmarket beskytter alle med en god margin mod alle sundhedsrisici fra eksponering døgnet rundt i en længere periode, dvs. flere år.

Kilder:
1) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/12/29/5g-ovanfor-lagenhet-orsakade-skyhog-stralning-och-somnsvarigheter-huvudvark-hjartklappning/
2) https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2021/02/faktablad_mobilmaster_halsa_2021_02-1.pdf
Se mere her:
Beviserne er klare: Det har konsekvenser at bo tæt på en mobilmast:
https://nejtil5g.dk/beviserne-er-klare-det-har-konsekvenser-at-bo-taet-pa-en-mobilmast/
Grænseværdierne for EMF og den virkelige verden – et engelsk perspektiv
https://nejtil5g.dk/graensevaerdierne-for-emf-og-den-virkelige-verden-et-engelsk-perspektiv/

Stralskyddsstiftelsen, 23. april 2020.
“Nye målinger af stråling fra basestationer den 22. april 2020 bekræfter, at mange nu udsættes for farligt forhøjede niveauer af mikrobølgestråling fra basestationer til mobiltelefoni. Familier lider af lignende symptomer i form af hovedpine, søvnbesvær, træthed, åndedrætsbesvær, næseblod, svimmelhed, kvalme, hjertebanken / tryk over brystet og mere.
Følgende er en redegørelse for de fire målinger af stråling fra basestationer foretaget af Anders Sydborg den 22. april 2020 i Stockholm-området:”
Lidingö; Vasastan, Stockholm; Kista og Mätning Ericssons huvudkontor, Kista.
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/mycket-hog-stralning-i-bostader-manniskor-har-svara-symtom/

Radiofrekvensstråling fra nærliggende basestationer giver høje niveauer i en lejlighed i Stockholm, Sverige: En case rapport

Lennart Hardell, Michael Carlberg, Lena K Hedendahl, 15. maj 2018.
Abstrakt
“Eksponering for radiofrekvent (RF) stråling blev klassificeret i 2011 som et muligt humant kræftfremkaldende middel, gruppe 2B, af Det Internationale Agentur for Kræftforskning fra Verdenssundhedsorganisationen. Bevis for risikoen for kræftrisiko er siden blevet styrket. Eksponeringen ændrer sig på grund af den hurtige udvikling af teknologi, hvilket resulterer i øget omgivende stråling. RF-stråling med tilstrækkelig intensitet opvarmer væv, men energien er utilstrækkelig til at forårsage ionisering, derfor kaldes den ikke-ioniserende stråling. Disse ikke-termiske eksponeringsniveauer har resulteret i biologiske effekter hos mennesker, dyr og celler, herunder en øget kræftrisiko. I denne undersøgelse blev niveauerne af RF-stråling målt i en lejlighed tæt på to grupper af mobiltelefonbasestationer på taget. Der blev foretaget 74.531 målinger svarende til ~ 83 timers optagelse. Det samlede gennemsnitlige RF-strålingsniveau var 3.811 µW / m2 (interval 15.2-112.318 µW / m2) til måling af hele lejligheden inklusive balkoner. Særligt høje niveauer blev målt på tre altaner og 3 på 4 soveværelser. Det samlede gennemsnitlige RF-strålingsniveau faldt med 98%, når de målte nedlink fra basestationerne for 2, 3 og 4 G blev ignoreret. Resultaterne diskuteres i relation til de skadelige helbredseffekter af ikke-termisk RF-stråling. På grund af den nuværende høje RF-stråling er lejligheden ikke egnet til langvarig ophold, især for børn, der kan være mere følsomme end voksne. For en endelig konklusion med hensyn til effekten af ​​RF-stråling fra nærliggende basestationer, ville en mulighed være at slå dem fra og gentage målingerne. Den enkleste og sikreste løsning ville dog være at slukke for dem og demontere dem.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29725476/

Argumentet for tætliggende basestationer er ikke gyldigt

Radiofrekvensstråling fra nærliggende mobiltelefonbasestationer – en sammenligning af en lav- og en højeksponeret lejlighed.
Koppel m.fl. august 2019.
Abstrakt.
Radiofrekvens (RF) stråling i frekvensen område på 30-300 GHz er siden 2011 blevet klassificeret som værende et ‘muligt’ humant kræftfremkaldende stof ,gruppe 2B, af det internationale agentur for kræftforskning (IARC) hos WHO. Dette var baseret på en række humane epidemiologiske undersøgelser af forøget risiko for gliom og akustisk neuroma. Baseret på yderligere human
epidemiologiske undersøgelser og dyreforsøg, er beviserne på RF
strålingskarcinogenese steget siden 2011. Tidligere måleundersøgelser, har indikeret, at der er høje miljømæssige RF-strålingsniveauer til stede i visse områder af Stockholm Sverige, inklusive i en lejlighed. Rumlig felt fordelingsmålinger blev udført i det tidligere målte lejlighed i Stockholm, der udstillede højt RF-stråling fra nærliggende basestationer. Baseret på RF bredbåndsanalysator spotmålinger, den maksimale indendørs E-felt toppet ved 3 V m-1 i soveværelset på 7. sal. Det maksimalt udendørs eksponeringsniveau på 6 V m-1 blev fundet på 8. sal balkon, beliggende i samme højde og kun 6,16 m væk fra basestationens antenner. Til sammenligning, blev en måling foretaget i en lejlighed med lav eksponering i
Stockholm. Her var det maksimale indendørs felt 0,52 V m-1 målt i hjørnevinduet med direkte synslinie til nabohuset med antenner til basestationen for mobiltelefoni. Det maksimale udefelt på 0,75 V m-1 blev målt på altanen der vender mod samme bygning ved siden af ​​med mobil telefonbasestationsantenner. Minimumsfeltet på 0,10 V m-1 blev registreret på lejlighedsområdet tættest på centrum af bygningen, der demonstrerer indendørs afskærmningseffekter vægge. Der blev opnået god mobiltelefonmodtagelse i begge lejligheder.
Installationen af basestationer på risikable steder kan derfor ikke retfærdiggøres ved argumentet om krav om gode modtagerforhold.
Kilder:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31612047/

Ekstremt høj stråling på Sergels Torg og Djurgården i Stockholm

(En video)
Bemærk masternes ekstrem lave placering.

Målinger i Stockholm den 3. juni 2020 viste en ekstremt høj og sundhedsfarlig stråling. De to veluddannede mænd, der udførte målingen, fik næsten øjeblikkelig hjertebanken, brysttryk, tinnitus og halsproblemer.De målte niveauer var 480.000 mikroW / m2 ved Sergels Torg og 600.000 mikroW / m2 ved Djurgården (spidsværdier). Det er langt over niveauerne, startende fra ca. 100 mikroW / m2, hvor forskere har rapporteret øget forekomst af dårligt helbred, herunder øget risiko for kræft (middelværdier). Ved 2.800 mikroW / m2 har forskere rapporteret øget forekomst af DNA-skader blandt mennesker udsat for stråling fra basestationer (gennemsnit).De nuværende regler i Sverige beskytter ikke mod disse effekter. Den er 10.000.000 microW / m2 (gennemsnitsværdi). Den aktuelle referenceværdi beskytter kun mod varmeeffekter.
Se videoen her:
https://www.youtube.com/watch?v=R4SXu7t1oOg

Forskning

Sundhedsmæssige effekter ved mobilmaster

På dette blok indlæg fra Joel M. Moskowitz findes en række forskningsartikler om de sundhedsmæssige konsekvenser ved antennemaster.
Statslige regler beskytter kun offentligheden mod den termiske (dvs. opvarmning) risiko på grund af kortvarig udsættelse for høj intensitet, mobilmast stråling. Reglerne ignorerer de hundredvis af undersøgelser, der finder skadelige bio-effekter fra langvarig udsættelse for ikke-termiske niveauer af mobiltelefon stråling. Telekommunikationsloven af 1996 (USA) giver ikke lokalsamfund mulighed for at standse placering af mobilmaster af miljømæssige eller sundhedsmæssige årsager, så længe de overholder FCC’s grænser for radiofrekvenseksponering.

Emner i de refererede forskningsartikler:
1. Forskning i antennemaster, børns og unges sundhed
2. Kan en ny antennemast ramme dig økonomisk?
3. Radiofrekvensstrålingens indvirkning på DNA-skader og antioxidanter i perifere blodlymfocytter hos mennesker, der bor i nærheden af celletårne
4. Biologiske virkninger af udsættelse for elektromagnetisk stråling frabaser i celletårn og andre antennesystemer
5. Epidemiologisk dokumentation for en sundhedsrisiko fra cellemaster
6. Andre undersøgelser, henvisninger m.m.

Forskning i stråling fra mobilmaster og børns og unges sundhed

Joel M. Moskowitz refererer i sit blogindlæg til syv undersøgelser, der blev fundet ved en søgning i EMF-Portal-databasen for mobiltelefonbasestation (dvs. mobilmaster) og børn eller unge.

Resumé af forskningsresultaterne

Meo et al (2019): Højere eksponering for celletårn RFR var forbundet med forsinkede fin- og grovmotoriske færdigheder, rumlig arbejdshukommelse og opmærksomhed blandt unge sammenlignet med studerende udsat for lavere niveauer af celletårn RFR. (13-16 år)

Durusoy et al (2017): Der blev fundet en sammenhæng mellem mobiltelefonbrug og hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed, søvnforstyrrelser og opvarmning af øret, der viser et dosisrespons. Der blev fundet begrænsede sammenhænge mellem nærhed til mobilmaster og nogle generelle symptomer; der blev dog ikke fundet nogen sammenhæng med skolens RFR-niveauer. (gymnasieelever)

Schoeni et al (2016): I kohortemetoden blev der fundet en sammenhæng mellem modelleret RFR-eksponering fra sendere på fast sted og træthed og koncentrationsvanskeligheder hos unge. (12-17 år)

Guxens et al (2016): Højere RFR-eksponering i boliger fra celletårne og tilstedeværelse af indendørs kilder var forbundet med forbedret hæmmende kontrol og kognitiv fleksibilitet, hvorimod højere personlig brug af trådløs telefon var forbundet med reduceret hæmmende kontrol og kognitiv fleksibilitet. Højere eksponering for celletårne i boliger var forbundet med reduceret visuomotorisk koordination, hvorimod forbedret visuomotorisk koordination var forbundet med indendørs kilder til RFR i boliger og højere personlig mobiltelefonbrug. (5-6 år)

Calvente et al (2016): Børn, der bor i områder med højere RFR-eksponering, havde lavere verbale udtryks- og forståelsesresultater og mere internaliserende og samlede problemer og var mere tilbøjelige til at have obsessiv-kompulsive og posttraumatiske stresslidelser sammenlignet med dem, der bor i områder med lavere RFR-eksponering. Disse sammenhænge var stærkere, når maksimale RFR-eksponeringer blev undersøgt i modsætning til gennemsnitlige eksponeringer. (9-11 år)

Meo et al (2015): Studerende udsat for høje mobilmaster RFR havde en signifikant større risiko for type 2-diabetes mellitus (p = 0,016) i forhold til andre udsat for RFR med lavere celletårn. Rfr med højt mobilmast var forbundet med forhøjede niveauer af HbA1c og risiko for type 2-diabetes mellitus. (12-17 år)

Huss et al (2015): Børn udsat for højere niveauer af celletårn RFR havde dårligere søvnvarighed, men færre søvnforstyrrelser. (7 år)

Abstracts for de syv undersøgelser findes her: 
http://bit.ly/childrencelltower

10 ud af 14 fagfællebedømte undersøgelser af basestationer fandt signifikante stigninger i symptomer og var i overensstemmelse med WHO-standarder for videnskabelig kvalitet.

“10 ud af 14 peer-reviewed undersøgelser fandt både signifikante stigninger i de symptomer, der blev analyseret, og var i overensstemmelse med de specificerede WHO / ICNIRP-standarder af videnskabelig kvalitet, herunder deres vurderingskriterier for konsistens og replikation. Denne anmeldelse om undersøgelser af basestationer vises i et særligt nummer af patofysiologi. Inkluderet er kun de undersøgelser, der handler om eksponering af basestationer og ikke dem, der brugte strålingsmønstre for mobiltelefoner, eksponeret fra det fjerne felter. Derfor er nogle undersøgelser, der i princippet kunne medtages, fordi de undersøgte eksponering for fjerner felter, ikke blandt dem, der blev betragtet i denne anmeldelse.”
Undersøgelsen blev præsenteret af Dr Michael Kundi den 23. september 2008 på London EMF International Conference.
https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2016/06/10_out_of_14_peer-reviewed_studies_on_cellular_base_stations.pdf

Elektromagnetisk overfølsomhed tæt på mobiltelefonbasestationer – et casestudie i Stockholm, Sverige

Lennart Hardell, svensk onkolog og professor ved Örebro Universitetshospital, og Tarmo Koppel,Tallinns teknologiske universitet, har i en forskningsartikel beskrevet hvordan en 55-årig kvinde, blev syg, efter at hun skiftede arbejdsplads. Kvinden havde ingen kendte helbredsmæssige problemer, før hun efter en pause vendte tilbage til sin gamle arbejdsplads i 2018. I mellemtiden var der blevet installeret en basestation for 4G-mobiltelefoni på virksomhedens tag som kvinden skulle sidde lige under på 6 etage. Kvinden oplever umiddelbart herefter blandt andet smerter i brystet, åndenød, hoste, træthed, svimmelhed og kunne også måle et problematisk nedsat blodtryk, symptomer der svarer til symptomer, der er forbundet med EHS (el-overfølsomhed), Symptomerne aftog, da kvinden skiftede arbejdssted i bygningen til en lavere etage, hvor energitætheden fra antenner var væsentligt reduceret.

Case-studiet dokumenterer ved hjælp af valide målinger, at kvindens arbejdsplads var blevet udsat for betydeligt øget energitæthed, der kom fra bygningstagets nye mobilantenner. Forskerne noterer også, at bygningen ikke har kendte problemer med skimmelsvamp, støv, stoffer eller mangelfuld rengøring.

Se hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/forskning/svensk-forskning-om-mobilmaster-og-elektromagnetisk-overfoelsomhed/

Mobilmaster er ikke bare grimme – de er også farlige for dit helbred

“I 2014 offentliggjorde den japanske læge Tetsuharu Shinjyo et før-og-efter-studie (1), der er en varsel om den retning, som verden skal gå. Han vurderede helbredet for beboerne i en lejlighedsbygning i Okinawa, på hvis tag mobiltelefonantenner havde været i drift i en årrække. Et hundrede og toogtyve personer, der repræsenterede 39 af de 47 lejligheder, blev interviewet og undersøgt.

Inden fjernelse af antennerne led 21 personer af kronisk træthed; 14 fra svimmelhed, vertigo eller Ménières sygdom; 14 af hovedpine; 17 fra øjensmerter, tørre øjne eller gentagne øjeninfektioner; 14 af søvnløshed; 10 af kronisk næseblod.

Fem måneder efter at antennerne blev fjernet, var der ingen i bygningen, der var kronisk trætte. Ingen havde længere næseblod. Ingen havde øjenproblemer. Kun to havde stadig søvnløshed. Den ene led stadig af svimmelhed. Den anden havde stadig hovedpine. Tilfælde af gastritis og glaukom var forsvundet.

Ligesom beboerne i denne bygning før undersøgelsen ikke vidste det, ved størstedelen af ​​menneskene i verden i dag ikke, at deres akutte og kroniske sygdomme i høj grad er forårsaget af elektromagnetisk forurening. De taler ikke med hinanden om deres helbredsproblemer, og er uvidende om, at de deles af mange af deres naboer.”


– Arthur Firstenberg, Den usynlige regnbue (2)

Kilder:
1) Shinjyo 2014: Significant Decrease of Clinical Symptoms After Mobile Phone Base Station Removal
https://www.scribd.com/document/285584605/Shinjyo-2014-Significant-Decrease-of-Clinical-Symptoms-After-Mobile-Phone-Base-Station-Removal
2) https://nejtil5g.dk/arthur-firstenberg-den-farligste-teknologi-der-nogensinde-er-opfundet/
Se den nye svenske undersøgelse her:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/casestudie-5g-giver-mikroboelgesyndrom/

Hvordan påvirker langvarig eksponering for basestationer og mobiltelefoner menneskelige hormonprofiler?

Emad F Eskander m.fl. 2011.
Undersøgelse viser hormonforstyrrelser hos mennesker, der bor i nærheden af mobilmaster. Der blev påvist signifikant fald i frivillige ACTH, cortisol, skjoldbruskkirtelhormoner, prolactin til unge kvinder og testosteronniveauer. Undersøgelsen afslørede endvidere at høje RFR har effekter på hypofyse-binyreaksen.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22138021/
http://www.weepinitiative.org/news/Eskander-et-al-2011.pdf

Dødelighed af neoplasi og mobiltelefonbasestationer i Belo Horizonte kommune, Minas Gerais stat, Brasilien

Adilza C Dode m.fl. 2011.
Undersøgelse fra Brasilien viser, at der er markant øgede tilfælde af kræftdødsfald i nærheden af mobilmaster.
Mellem 1996 og 2006 opstod 7191 dødsfald ved neoplasi, og inden for et område på 500 m fra BS var dødeligheden 34,76 pr. 10.000 indbyggere. Uden for dette område opstod der et fald i antallet af dødsfald ved neoplasi (tumor). Den største akkumulerede forekomst var 5,83 pr. 1000 i den central-sydlige region og den laveste forekomst var 2,05 pr. 1000 i Barreiro-regionen. Under miljøovervågningen var det største akkumulerede elektriske felt målt 12,4 V / m og det mindste 0,4 V / m. Den største massefylde var 40,78 μW / cm (2), og den mindste var 0,04 μW / cm (2).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21741680/
http://www.weepinitiative.org/news/Eskander-et-al-2011.pdf

Ændring i klinisk vigtige neurotransmittere under indflydelsen af ​​modulerede højfrekvente felter. En langsigtet undersøgelse under realistiske forhold.

Klaus Buchner og Horst Eger, 2011
“Det foreliggende langtidsundersøgelse over et og et halvt år viser en signifikant aktivering af det adrenerge system hos de 60 deltagere efter installation af en lokal mobiltelefonsender i Rimbach (Bayern).
Værdierne af stresshormonerne adrenalin og noradrenalin steg markant i de første seks måneder efter tilkobling af GSM-senderen; værdierne af forstadie-stoffet dopamin faldt betydeligt efter bestrålingsstart. Selv efter halvandet år gendannes den oprindelige tilstand ikke. Som en indikation af den ikke-kontrollerbare kroniske ubalance i stressbalancen falder niveauerne af phenylethylamin (PEA) markant ved afslutningen af ​​undersøgelsesperioden. Virkningerne er underlagt et dosis-effekt-forhold og vises langt under de gyldige grænseværdier for teknisk højfrekvent eksponering. Kroniske dysreguleringer af catecholaminsystemet er af betydelig sundhedsrelevans og fører, som erfaringen viser, til langsigtede sundhedsskader.”

http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-gesellschaft/111_be_z.pdf

Epidemiologisk evidens for sundhedsrisiko fra mobiltelefonbasestationer

Vini G Khurana, Lennart Hardell, Joris Everaert, Alicja Bortkiewicz, Michael Carlberg, Mikko Ahonen, 2010.
“Menneskelige befolkninger udsættes i stigende grad for mikrobølge / radiofrekvens (RF) emissioner fra trådløs kommunikationsteknologi, herunder mobiltelefoner og deres basestationer. Ved at søge i PubMed identificerede vi i alt 10 epidemiologiske undersøgelser, der vurderede for formodede helbredseffekter af mobiltelefonbasestationer. Syv af disse undersøgelser undersøgte sammenhængen mellem basestationens nærhed og neurobehavioral effekter og tre undersøgte kræft. Vi fandt ud af, at otte af de 10 undersøgelser rapporterede om øget forekomst af ugunstige neuroadfærdsmæssige symptomer eller kræft i populationer, der bor i afstande <500 meter fra basestationer. Ingen af undersøgelserne rapporterede eksponering over accepterede internationale retningslinjer, hvilket tyder på, at de nuværende retningslinjer kan være utilstrækkelige til at beskytte menneskers befolkningers sundhed. Vi mener, at det er presserende nødvendigt med omfattende epidemiologiske undersøgelser af langvarig eksponering af mobiltelefonbasestationer for at forstå den endelige sundhedspåvirkning mere endeligt.”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20662418/

Sikkerhed

Cell Towers, Workers, Accident, Health and Safety Issues
Ifølge det amerikanske arbejdsdepartement er antallet af ulykker med mobilmast arbejdere steget kraftigt i de sidste par år, da masterne bygges i et hurtigt tempo med minimale regler og beskyttelsesforanstaltninger. Arbejdsmiljø- og sundhedsadministrationen (OSHA) undersøger i øjeblikket den “alarmerende stigning i forebyggelige kvæstelser og dødsfald på arbejdspladser for kommunikationstårne.”
https://ehtrust.org/cell-tower-worker-accident-health-safety-issues/

Teleindustriens vejledning ved arbejde i nærheden af antenner
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/03/Vejledning-i-arbejde-tæt-på-mobilmaster-og-parabolantenner-13-04-2018.pdf

Mobilantennerne og sikkerhed
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Teknik-_og_Miljoeudvalget_2017/2017/24-08-2017/Åben%20dagsorden/Bilag/Punkt_148_Bilag_1.pdf

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.