Nyhedsbreve 2022

20. marts 2022
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Hermed vores nyhedsbrev med opdateringerne fra februar måned. Nyhedsbrevene bliver fremover noget kortere, da flere artiklen nu ligger som egentlig blog indlæg, som der henvises til. Det vigtigste jeg skal sige denne gang er dog:
HUSK at UNDERSKRIVE det fælles Europæiske Borger Initiativ:
“Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected” – hellere i dag end i morgen.


LÆS MERE OG SKRIV UNDER HER: https://signstop5g.eu/da#sign

Initiativet opfordrer EU Kommissionen til at stramme lovgivningen om beskyttelse af borgere samt miljøtruslerne indenfor 3 konkrete områder:
1) Skadeligt for alt liv: Mennesker, fauna og flora tager skade af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering for mikrobølgestråling giver utilstrækkelig beskyttelse – især for børn, gravide, bestøvende insekter, dyr og planter.
2) Ødelæggelse af vores miljø: Med 5G vil mængden af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Der vil føre til kraftig stigning i energiforbrug, stråling, skadelig minedrift og forurening, hvilket vil bringe biodiversiteten og naturlige levesteder i fare.
3) Trusler mod vores privatliv: 5G muliggør massiv dataindsamling og overvågning samt udgør en øget risiko for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens
Vi skal have indsamlet minimum 1 million underskrifter.
STØT OP – SKRIV UNDER – DEL – OPLYS ANDRE

Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Miljø og klimakonsekvenser
– Når elektronikken bliver til våben, overvågning m.m.
– Sundhedskonsekvenser
– Internet of Bodies
– 5G
– Indien
– SpaceX
– De sociale medier

Miljø- og klimakonsekvenser

Nyt studie: Grænsen for, hvor mange kemikalier planeten kan holde til er overskredet

Studiet siger ikke noget specifikt om det digitale e-affald, men med den hast, der er i stigningen af e-affald er den klar en del af hele vurderingen.
I dag bliver der produceret 50 gange så mange kemikalier som i 1950’erne, og hvis udviklingen fortsætter, er produktionen tredoblet i 2050, ifølge Stockholm Resilience Center, som har taget initiativ til det nye studie.
Udover plastik, som fremstilles af rå-olie eller naturgas, findes der 350.000 forskellige kemikalier, såsom pesticider, antibiotika, kemiske komponenter fra industriaffald og PCB i miljøet.
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/klima-konsekvenser/graense-for-maengden-af-kemikalier/

Katie Singers flyer om den digitale miljø- og klimaforurening:
”Hvis du ikke er klar over, at du er en del af problemet, kan du ikke være en del af løsningen.”
– Professor Bill Torbert, Boston College School of Management

Internettet er den største ting, som menneskeheden har bygget.
Hver Google-, Amazon- og GPS-søgning og videodownload (hver onlineaktivitet) kræver et internationalt netværk af mobilmaster og datalagringscentre, der forbruger enorme mængder vand og elektricitet, og som udsender drivhusgasser.
Fremstillingen af ethvert elektronisk apparat bruger elektricitet, giftige kemikalier, vand og materialer, som er udvundet under ødelæggende forhold. Verden har nu flere mobiltelefoner end toiletter. Producenterne producerer flere transistorer, end landmændene dyrker hvede eller ris.
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/flyer-om-den-digitale-miljoe-og-klimaforurening/

“Når vi har ødelagt havet, har vi ødelagt alt liv på jorden effektivt”
John Hourston, Founder of Blue Planet Society (1)
“Vi er nødt til at stoppe med at løse de forkerte variabel og holde op med at tage den måde vi lever på med højt energiforbrug som noget given.”
Julia Barnes, Toronto-baseret miljøforkæmper og dokumentarfilmskaber (2)

Dybhavsminedrift 

“Dybhavsminedrift truer bogstaveligt talt alle niveauer af havet fra overflade til havbund. Ved at gøre det bringer det alt liv på planeten i fare. Fra at kvæle dybhavet, til at forgifte fødekæden, til at forstyrre plankton, de små organismer, der producerer to tredjedele af jordens ilt, er det bare den ene miljøkatastrofe efter den anden.
Frem for mere energiforbrug skal forbruget begrænses
Den mest almindelige begrundelse for dybhavsminedrift er, at det bliver nødvendigt at skabe en lysegrøn fremtid. En rapport fra Verdensbanken viste, at produktionen af ​​mineraler som grafit, lithium og kobolt ville skulle stige med næsten 500 % i 2050 for at imødekomme den voksende efterspørgsel efter såkaldt vedvarende energi.
Der er en artikel fra BBC med titlen “Electric Car future May Depend on Deep Sea Mining”. Hvad hvis vi skiftede variablerne og i stedet sagde “havets fremtid afhænger af at stoppe bilkulturen” eller “havets fremtid afhænger af at modsætte sig såkaldt vedvarende energi”. Hvis vi tager højde for alle de industrier, der udrydder havet, må det også siges, at “havets fremtid afhænger af at stoppe den industrielle civilisation”.
Denne kultur er åbenbart ligeglad med, om havet har en fremtid. Den er mere interesseret i at retfærdiggøre fortsat udnyttelse under banneret af grøn forbrugerisme.”

Det skriver Julia Barnes i artiklen ‘They Want To Mine The Deep Sea’ (3)
Hvordan hænger det nu sammen med EMF og 5G
Det korte svar kunne være at alt hænger sammen med 5G, men det bliver du jo ikke klogere af. 
Helt kort så bliver 5G netværket den helt store energisluger. Dels i sig selv i kraft af det nødvendige enorme antal antenner med højt energi forbrug og 5G erstatter ikke 4G som skal understøtte 5G netværket. 
Herudover er hele grundtanken bag 5G i form af Internet of Things, Smart City m.m. et stor hastigt stigende forbrug af devices der dels er strømslugende og dels tærer på jordens skrantende ressourcer. (4)
Se Julia Barnes lille film her om ‘Deep Sea Mining’ (ca. 10 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=O7HZzG1MWeI
Kilder:
1) Blue Planet Society er en selvfinansieret, frivillig pressionsgruppe, der kæmper for at gøre en ende på overudnyttelsen af verdenshaven.
https://blueplanetsociety.org/
2) Julia Barnes: ‘How Canadian filmmaker and environmentalist Julia Barnes decided to take on renewable energy with Bright Green Lies’, The Globe and Mail, 18. marts 2021:
https://www.theglobeandmail.com/life/adv/article-how-canadian-filmmaker-and-environmentalist-julia-barnes-decided-to/
3) https://www.thescubanews.com/2020/09/06/they-want-to-mine-the-deep-sea/
4) Om klima- og miljøkonsekvenserne:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/smart-ocean-teknologiens-indvirkning-paa-livet-i-havet/ 

Vil du være med til at bekæmpe klimaforandringerne
Stop med at udskifte din telefon hvert andet år 
 
Heller ikke i 2018 var det en hemmelighed at vore smartphones er en kæmpe klimasynder 
Som artiklen fra The Conversation påpeger, ser mange – herunder politikere og eksperter – ​​informations- og computerteknologien (ICT) som en potentielle redningsmand, der kan erstatte mange af vores fysiske aktiviteter med et virtuelt alternativ med lavere kulstofindhold.  Men heller ikke i 2018 var det, hvad analyserne viste, her eksemplificeret ved analysen offentliggjort i Journal of Cleaner Production.
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/ogsaa-i-2018-var-smartphones-en-klimasynder/ 

Dokumentar: Prisen på grøn energi 

Er grøn teknologi miljøvenlig? Eller måske er det en blindgyde? Hvad kan den erstattes med?
‘Prisen på grøn energi’ (2020) er en tankevækkende film fra Deutsche Welle (DW) (på engelsk) om konsekvenserne af overgangen til grøn teknologi. Om dokumentarfilmen: DW skriver som introduktion til filmen der har en længde på 42 min.

Læs artiklen og se filmen her:
https://nejtil5g.dk/videoer/dokumentar-prisen-paa-groen-energi/ 

Deep sea mining

Deep sea mining (DSM) i Stillehavet har fået stigende interesse for risiko investorer, mineselskaber og nogle ø-økonomier. Til dato er der dog endnu ikke etableret kommercielle operationer, men der foregår en del efterforskning efter havbundsmineraler. 
Nogle fremhæver DSM som afgørende for at levere de metaller, der kræves til en global overgang til vedvarende energi, men…..

Konsekvenserne vil forårsager uoprettelige skader. 
De akkumulerede videnskabelige beviser indikerer dog, at virkningerne af nodule (a) minedrift i Stillehavet vil være omfattende, og i det væsentlige vil forårsager uoprettelige skader. 
Forventninger om, at nodule-minedrift vil generere sociale og økonomiske gevinster for Stillehavsøernes økonomier, er baseret på formodninger. Indvirkningen af minedrift på samfund og menneskers sundhed er usikre og kræver strenge uafhængige undersøgelser.
Rapporten
Mere end 250 videnskabelige og andre artikler blev undersøgt for at udforske, hvad der er kendt – og hvad der forbliver ukendt – om risiciene ved nodule minedrift for Stillehavets levesteder, arter, økosystemer og de mennesker, der er afhængige af dem. Rapporten beskriver videnskabeligt etablerede risici, herunder dem, der er relateret til manglen på viden omkring denne nye industri.
Note:
a) Dybhavspolymetalliske nodules dannes på eller lige under de enorme, sedimentdækkede, afgrundsfyldte sletter i det globale ocean. Polymetalliske nodules består primært af udfældede jernoxyhydroxider og manganoxider, hvorpå metaller som nikkel, kobolt, kobber, titanium og sjældne jordarter sorberer.
Læs den uddybende artiklen her:
https://nejtil5g.dk/miljoe-konsekvenser/deep-sea-mining/
Mere om klima- og miljøkonsekvenserne her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/klima-og-miljo-konsekvenser/

Når elektronikken bliver til våben m.m.

AUSTRALIEN
Når elektronikken bliver til et våben

Politiet i Australian Capital Territory (ACT) har bekræftet brugen af ​​en lang rækkevidde akustisk enhed (LRAD) – ofte betragtet som et sonisk våben – ved den massive protest mod vaccinemandater i Canberra den 12. februar på trods af, at det australske føderale politi (AFP), kommissær, beskriver mængden som “velopdragen”.
“ACT Policing har indsat flere typer højttalere og forstærkerenheder til hurtigt og effektivt at formidle talebeskeder til store, og ofte højlydte, menneskemængder under den nylige protestaktivitet i Canberra,” sagde en talsmand for ACT Policing i en erklæring til Epoch Times. 16. februar.
“[LRAD’erne] blev kun brugt til at formidle talte budskaber. “Alert”-funktionen blev ikke brugt.”
LRAD – long-range acoustic devices
LRAD’er, også kendt som akustiske våben eller lydkanoner, bruges til at projicere meget høje lyde over lange afstande. Mens stemmefunktionen kan være nyttig til at kommunikere i høje indstillinger, kan enhedens farligste indstilling, alarmfunktionen, forårsage hjerneskade, permanent høretab, tinnitus (ringen for ørerne), svimmelhed og desorientering.
Et faktablad fra American Civil Liberties Union (ACLU) siger, at teknologien bruges til crowd control ved at udsende høje og smertefulde niveauer af støj, der kan føre til betydelig skade på ørerne.
LRAD’erne fungerer ved at bruge hundredvis af transducere til at skabe en meget koncentreret og forstærket lyd, der kan indsnævres for at fokusere på specifikke målområder. Lignende enheder blev brugt af det amerikanske militær i Irak i 2004.
Dokumentation
Fotos og videoer, der cirkulerer på sociale medier, viser LRAD’erne placeret foran parlamentsbygningen med front mod placeringen af ​​titusindvis af demonstranter, bestående af enkeltpersoner og familier med børn, på græsplænerne overfor.
Protestdeltagere har klaget over symptomer, som de siger er et resultat af LRAD’erne. The Epoch Times har dog ikke været i stand til uafhængigt at verificere disse påstande. (2)
Det er ikke første gang
Tidligere rapporter om skader forårsaget af LRAD’er, såsom det permanente høretab og nerveskader, som professor Karen Piper led under G-20-protester i Pittsburgh i 2009 (3), var tilsyneladende resultatet af aktiveringen af enhedernes alarmfunktioner.
Talsmanden for ACT Policing fortalte Fact Check, at alarmfunktionen ikke blev brugt under de seneste Canberra-protester.
LRAD’erne blev kun brugt til at formidle spoken word-beskeder,” tilføjede han.
Uanset om enhederne udsendte skadelige lyde i løbet af weekendens protester, forklarede Dr. Parker, at deres tilstedeværelse kunne opfattes som en intimideringstaktik, en praksis, der ikke var begrænset til Canberra-politiarbejde.
Han pegede på indsættelsen og brugen af LED’er ved Black Lives Matter-protester i Sydney i 2020 samt lignende demonstrationer i udlandet. (4)
“Dette er ikke en ny ting, der bliver rettet mod anti-vax-demonstranter,” sagde han. “Det er sket i rigtig, rigtig lang tid ved antiracistiske protester.” (5) 
Kilder:
1) https://www.theepochtimes.com/australian-police-confirm-use-of-lrad-sonic-weapon-at-protest-against-covid-19-vaccine-mandates_4280693.html
2) https://www.facebook.com/1793093872/videos/pcb.1293807367696684/236135888730610
3) https://www.aclupa.org/en/cases/piper-v-city-pittsburgh-et-al
4) http://honisoit.com/2020/07/thousands-protest-to-end-black-deaths-in-custody/
5) https://www.abc.net.au/news/2022-02-18/coronacheck-sonic-weapons-lrad-police-canberra-protests/100839612
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/naar-elektronikken-bliver-til-vaaben/

FE’s og PET’s hemmeligheder…
Hemmelige forsøg med trådløs påvirkning af hjernen kaldes biovåben. Omtales her i denne artikel af Johan Grann. Artiklen skulle have været bragt i Information. Johan Grann døde desværre pludseligt den 24. januar 2022, og artiklen blev ikke offentliggjort.
Links er tilføjet bl.a. ud fra Johan Grann’s henvisninger på FB.
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/elektronikken-som-vaaben/fes-og-pets-hemmeligheder/

For 5 år siden:
Tidl. minister Thor Pedersen: “Vi bliver behandlet og nummereret som kreaturer”

Uddrag fra artiklen:
“Det er urovækkende, når man ser, hvordan børn, unge og voksne fuldstændigt er bundet op på deres smartphones. De har abstinenser, hvis de må undvære den. De er blevet slaver af teknikken.
Det er første gang nogensinde, at lovgiver tvinger almindelige mennesker til at have en bestemt teknik. Der er intet lovkrav om, at man skal have en telefon. Der er intet lovkrav om, at man skal have et fjernsyn eller en radio. Der er ikke lovkrav om, at man skal have en avis. Men der er pludselig et lovkrav om, at man skal have en computer og være på nettet.”

Men man bryder i virkeligheden individets integritet. Det her er tvang, det er ikke noget man kan vælge eller fravælge.”
“Flere er begyndt at tale om det pengeløse samfund… Men det pengeløse samfund resulterer jo i registrering af dig, hver gang du bruger din købekraft.
“Derfor, debatten må tages, inden borgerne er gjort helt forsvarsløse. Hvor vi bliver nummereret som kreaturer og lukket ind i en fold.”
Om debatten blev taget tja. I hvert fald forsøger man fra den siddende regering at vende det hele på hovedet: Overvågning og kontrol er nemlig forudsætningen for vores frihed !?!?
Thor Pedersen (V) har været minister i flere regeringer (bolig-, indenrigs- og økonomiminister) og har været formand for Folketinget. Forlod Folketinget i 2011, da han undlod at genopstille.
Kilder:
https://www.bt.dk/politik/tidligere-minister-advarer-vi-bliver-behandlet-og-nummereret-som-kreaturer
Mere om overvågning se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/
 Telenor sælger millioner af menneskers persondata til Myanmars militærstyre. De bliver nu meldt til Datatilsynet

Den norske telekæmpe afviser at slette aktivister i Myanmars persondata, før de overdrager virksomheden til nye ejere med bånd til militærregimet.
Advokaten, der har indklaget Telenor til Datatilsynet over salget, undrer sig over, at Telenor føler sig forpligtet til at overholde love og regler fastsat af et militærdiktatur efter et kup.
Telenor vil formentlig allerede i uge 7 overlevere persondata for over 18 millioner mennesker i Myanmar til et selskab med bånd til landets brutale militærjunta.
Telenor har ifølge Danwatch ikke bekræftet datoen for salget.
Myanmars militærjunta er berygtet for at slå hårdt ned på landets demokratiske opposition – blandt andet ved hjælp af mobilovervågning.
Til dato har juntaen dræbt over 1500 kritikere, mens tusindvis sidder fængslet uden dom, ifølge NGO’en Association for Political Prisoners (Burma).Sands, et norsk advokatfirma, der specialiserer sig i datasikkerhed, har nu sendt en klage over Telenor til Datatilsynet i Oslo for brud på GDPR-lovgivningen, der skal beskytte netop persondata fra at havne i de forkerte hænder.
Overleveringen af brugerdata til militærstyret er ikke kun uetisk, det er også ulovligt.
“GDPR-lovgivningen handler om at beskytte borgeres data. Her taler vi om liv og død for potentielt 18 millioner mennesker i Myanmar. Vi ved, at mange aktivister og menneskerettighedsforkæmpere har benyttet Telenor, netop fordi de har lovet, at de ikke bidrager til menneskerettighedsbrud”, siger advokat Joseph Wilde-Ramsing.
Sands klager på vegne af en anonym Telenor-kunde, der også er menneskerettighedsaktivist i Myanmar.
Kilder:
1) https://danwatch.dk/perspektiv/telenor-myanmar/
2) Derfor er det ulovligt:
https://danwatch.dk/advokat-bag-telenor-klage-derfor-er-salg-af-persondata-til-myanmars-militaerstyre-ulovligt/
3) Læs også
https://danwatch.dk/undersoegelse/kupmagere-har-adgang-til-persondata-fra-telenor/

Sundhedskonsekvenser

Sammenhæng mellem mobiltelefoni og nedsat fertiliteten. Bær aldrig din mobiltelefon i bukselommen! 

En ny koreansk undersøgelse bekræfter sammenhængen mellem brugen af ​​mobiltelefoner og nedsat fertiliteten. Forskerne fandt et fald i kvaliteten af ​​sædceller hos mænd: Smartphones forringer sædkvaliteten ved at reducere deres motilitet, levedygtighed og koncentration. Langvarig brug af mobiltelefon er en faktor, der skal betragtes som en årsag til nedsat sædkvalitet. 
Meta-analysen blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental Research efter en peer-reviewed publikation. (1)
Fra Pressemeddelelsen, der blev offentliggjort i EurekAlert! den 24. januar 2022: (2)
Meta-analysen fra 2011
Ifølge en meta-analyse fra 2011 indikerer data fra tidligere undersøgelser, at RF-EMW’er udsendt af mobiltelefoner forringer sædkvaliteten ved at reducere deres motilitet, levedygtighed og koncentration. Denne metaanalyse havde dog et par begrænsninger, da den havde lave mængder af in vivo-data og betragtede mobiltelefonmodeller, der nu er forældede.
Den nye undersøgelse
I et forsøg på at bringe mere ajourførte resultater frem, gennemførte et team af forskere ledet af adjunkt Yun Hak Kim fra Pusan ​​National University, Korea, en ny metaanalyse af mobiltelefoners potentielle virkninger på sædkvaliteten. De screenede 435 undersøgelser og optegnelser offentliggjort mellem 2012 og 2021 og fandt 18 – der dækkede i alt 4280 prøver – som var egnede til de statistiske analyser. Deres papir blev gjort tilgængeligt online den 30. juli 2021 og blev offentliggjort i bind 202 af Environmental Research i november 2021.
Samlet set indikerer resultaterne, at brug af mobiltelefon faktisk er forbundet med nedsat sædmotilitet, levedygtighed og koncentration. Resultaterne er mere raffinerede end de fra den tidligere meta-analyse takket være en bedre undergruppeanalyse af dataene. Et andet vigtigt aspekt, som forskerne undersøgte, var, om højere eksponeringstid for mobiltelefoner var korreleret til lavere sædkvalitet. De fandt dog, at faldet i sædkvalitet ikke var signifikant relateret til eksponeringstiden – blot til eksponeringen for selve mobiltelefonen. I betragtning af, at resultaterne var konsistente på tværs af både in vivo og in vitro (dyrkede sperm) data, advarede Dr. Kim:
“Mandlige mobiltelefonbrugere bør stræbe efter at reducere mobiltelefonbrug for at beskytte deres sædkvalitet.”
Det er på høje tid
Når vi ved, at antallet af brugere af mobiltelefoner kun vil stige i fremtiden, er det på høje tid, vi begynder at overveje eksponeringen for RF-EMW som en af ​​de underliggende faktorer, der forårsager en reduktion i sædkvaliteten blandt den mandlige befolkning. 
Med den hastighed teknologier udvikler sig, bemærkede Dr. Kim, at “yderligere undersøgelser vil være nødvendige for at bestemme effekten af ​​eksponering for EMW’er udsendt fra nye mobiltelefonmodeller i det nuværende digitale miljø.” 
Bundlinjen er, at hvis du er bekymret for din fertilitet (og potentielt andre aspekter af dit helbred), vil det være en god idé at begrænse dit daglige mobiltelefonbrug.
Kilder:
1) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121010781?via%3Dihub 
2) https://www.eurekalert.org/news-releases/941005 
Se mere her:
Læg ikke længere din mobiltelefon i lommen:
https://www.phonegatealert.org/en/dont-put-your-cell-phone-in-your-pocket-anymore
Liste over mobiltelefoner med ikke-kompatible SAR værdier, der er fjernet eller opdateret i Frankrig:
https://www.phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france 
Om grænseværdier og mobiltelefoner:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/ 

Hvordan forskning i radiofrekvent stråling og blod-hjerne-barrieren blev lukket ned – igen 

Refleksioner i forbindelse med Leif Salfords 80-års fødselsdag og om Workshoppen på Reisenburg, ICNIRP samt våben- og teleindustriens særlige interesser. Beretningen er fra Microwave News, fortalt af Louis Slesin, ph.d. som gennem mere end 40 år har stået bag Microwave News.
Læs hele artiklen her:

https://nejtil5g.dk/industrien-uafhaengig-eller-stoettet-forskning/hvordan-forskning-i-blod-hjerne-barrieren-blev-lukket-ned-igen/

Mobilmaster er ikke bare grimme – de er også farlige for dit helbred

“I 2014 offentliggjorde den japanske læge Tetsuharu Shinjyo et før-og-efter-studie (1), der er en varsel om den retning, som verden skal gå. Han vurderede helbredet for beboerne i en lejlighedsbygning i Okinawa, på hvis tag mobiltelefonantenner havde været i drift i en årrække. Et hundrede og toogtyve personer, der repræsenterede 39 af de 47 lejligheder, blev interviewet og undersøgt.
Inden fjernelse af antennerne led 21 personer af kronisk træthed; 14 fra svimmelhed, vertigo eller Ménières sygdom; 14 af hovedpine; 17 fra øjensmerter, tørre øjne eller gentagne øjeninfektioner; 14 af søvnløshed; 10 af kronisk næseblod.
Fem måneder efter at antennerne blev fjernet, var der ingen i bygningen, der var kronisk trætte. Ingen havde længere næseblod. Ingen havde øjenproblemer. Kun to havde stadig søvnløshed. Den ene led stadig af svimmelhed. Den anden havde stadig hovedpine. Tilfælde af gastritis og glaukom var forsvundet.
Ligesom beboerne i denne bygning før undersøgelsen ikke vidste det, ved størstedelen af ​​menneskene i verden i dag ikke, at deres akutte og kroniske sygdomme i høj grad er forårsaget af elektromagnetisk forurening. De taler ikke med hinanden om deres helbredsproblemer, og er uvidende om, at de deles af mange af deres naboer.”

– Arthur Firstenberg, Den usynlige regnbue (2)
Kilder:
1) Shinjyo 2014: Significant Decrease of Clinical Symptoms After Mobile Phone Base Station Removal
https://www.scribd.com/document/285584605/Shinjyo-2014-Significant-Decrease-of-Clinical-Symptoms-After-Mobile-Phone-Base-Station-Removal
2) https://nejtil5g.dk/arthur-firstenberg-den-farligste-teknologi-der-nogensinde-er-opfundet/
Se den nye svenske undersøgelse her:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/casestudie-5g-giver-mikroboelgesyndrom/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/  

Mikrobølgestråling fra mobilmaster på hustage gav medicinske symptomer i overensstemmelse med mikrobølgesyndromet

Den første undersøgelse nogensinde om sundhedsvirkningerne af 5G-stråling på mennesker viser, at 5G forårsager typiske symptomer på mikrobølgesyndrom samt en massiv stigning i mikrobølgestråling. Casestudiet bekræfter endnu en gang, at stråling langt under det af myndighederne tilladte forårsager dårligt helbred.
Studiet er publiceret i tidsskriftet Medicinsk Access nr. 1/2022 (a) og er udført af onkologen og forskeren Lennart Hardell fra Forskningsfonden for Miljø & Kræft og Mona Nilsson fra Strålskyddsstiftelsen. 
Undersøgelsen omhandler de helbredsmæssige konsekvenser for en mand og en kvinde, der fik sat en 5G-mast op direkte over deres lejlighed, kun 5 meter over soveværelset.
Du finder hele studiet her:
https://nejtil5g.dk/sundhedsrisici-ved-elektromagnetisk-straaling/casestudie-5g-giver-mikroboelgesyndrom/

MOBI-kids: Forskningsmillioner ud af vinduet

Det store forskningsprojekt MOBI-kids skulle afklare, om mobiltelefoner kunne være kræftfremkaldende hos børn. EU bevilgede millioner  og projektet fik stor omtale og megen prestige.
Den type forskning tager mange år. Her, syv år efter, at dataene blev indsamlet, er rapporten nu tilgængelig. 
RAPPORTEN VISER HIMMELRÅBENDE, AT JO MERE MOBIL FORBRUG, JO MINDRE ER CHANCEN FOR HJERNEKRÆFT! EN OPDAGELSE, SOM IKKE ENGANG FORSKERNE SELV TROR PÅ.

Læs den fulde artiklen her:
https://nejtil5g.dk/boern-og-unge/mobi-kids-forskningsmillioner-ud-af-vinduet/


FRANKRIG:
Sejr til ofrene for de elektromagnetiske stråler fra LINKY (det franske SMART METER system):
Den franske el-distributør ENEDIS har opgivet sin kassationssag 
De tretten ofre for de elektromagnetiske stråler havde allerede fået medhold i både første instans (1) og efter appelsagen (2), om at ENEDIS (fransk el-distributør (a) skulle installere en filterenheder for at beskytte ofrene mod de elektromagnetiske felter, der genereres af CPL-båndet, som er forbundet med Linky-måleren. En måler der bliver annonceret som en del af den grønne omstilling. (b)  
ENEDIS havde først anlagt sag ved Kassationsretten. Men efter at have analyseret ofrenes argumenter – støttet af Robin des Toits-foreningen – annullerer promotoren af ​​LINKY sin appel (3) for at undgå afvisning. Hans dom er dermed stadfæstet.
Det fremgår af pressemeddelelsen fra Robin de Stoits.
 (c) (d)
Tre gange sejr
Elektricitetsdistributøren ENEDIS var først blevet beordret til at ordne elektriciteten hos ofrene for elektrohypersensitivitet (EHS) og var herefter blevet pålagt erstatning på 500 euro pr. forsinkelsesdag (2) af Bordeaux Court of Appeal, for endelig at opgive sagen ved Kassationsretten. (3) 
Udmattelses spillet 
ENEDIS ville drage fordelen ved at udmatte ofrene, som var tilbageholdende med at investere i et forsvar ved Kassationsretten (4). De havde dog ikke regnet med at Robin des Toits-foreningen, besluttede at støtte både moralsk og økonomisk. (5)
Et håb om beskyttelse af EHS-ofre
“Vi kan kun glæde os over dette store skridt fremad, som vi håber bliver en milepæl. Det er dog en etapesejr, og vi skal ikke kun stoppe forurening af EHS-huse, men også udskiftet de fejl installerede Linky-målere med ikke-kommunikerende målere. I forlængelse heraf bør disse foranstaltninger gælde for enhver bruger, også ikke-EHS ramte, der anmoder om dem.” Lyder det fra Patrice Goyaud, sekretær for Robin des Toits-foreningen. 
Et af ofrene Odile Lurton tilføjer:
“Mens vores verden befinder sig i samfundets greb, der kun er interesseret i deres profit og aldrig i mennesker og deres pluralitet, er denne sejr over Enedis, selvom det ser ud til at være en dråbe i havet, bærer af håb for alle dem, EHS eller ej , der ønsker at se deres valg med hensyn til livskvalitet og sundhed respekteret.”
Kilder og noter:
a) https://www.enedis.fr/notre-entreprise
b) “Energistyring er blevet en nødvendighed for at bevare planetens ressourcer. Linky-kommunikationsmåleren gør det muligt at styre forbruget og dermed regningen. Takket være en præcis vision om deres daglige forbrug på kundeområdet eller på applikationen “Enedis ved min side” kan alle nu handle i forhold til deres deres vaner og spare energi.”
https://www.enedis.fr/le-compteur-linky-un-outil-pour-la-transition-ecologique
c) Pressemeddelelsen fra den 27. januar 2022:
https://www.robindestoits.org/attachment/2262768/
d) Robin des Toits er en national forening, hvis formål bla. er at oplyse om de sundhedsmæssige, miljømæssige og samfundsmæssige virkninger af teknologier, der udsender kunstige elektromagnetiske bølger samt at opnå lokale, nationale og internationale bestemmelser, der sikrer beskyttelsen af folkesundheden over for disse teknologier.
https://www.robindestoits.org/
1) https://linky.palace.legal/ressources/TGI-de-Bordeaux.pdf 
2) https://linky.palace.legal/ressources/linky-ca-bordeaux.pdf 
3) https://www.robindestoits.org/attachment/2262542/ 
4) https://www.robindestoits.org/attachment/2262543/ 
5) https://www.robindestoits.org/EHS-ROBIN-DES-TOITS-SOUTIENT-DES-PLAIGNANTS-EHS-EN-CASSATION-23-10-2021_a3084.htm

Internet of Bodies

Internet of Bodies (IoB) og dig 

Internet of Bodies (IoB) er den biologiske forlængelse af Internet of Things (IoT), der bragte os førerløse biler og smarte huse. Begge er en del af planerne for menneskehedens fremtid som udtænkt af eliterne fra World Economic Forum (WEF) og deres ynglingsprojekt, den 4. industrielle revolution (4IR), en del af Great Reset.
Læs heler artiklen her:
https://nejtil5g.dk/internet-of-bodies/internet-of-bodies-iob-og-dig/

5G

Er 5G virkelig værd at udvikle

Den massive investering, der kræves for at få 5G op at køre, får mange mennesker til at se nøje på deres budgetter og værdien af ​​teknologien, siger Dr. Ramsey Faragher, grundlægger og administrerende direktør for Cambridge-baserede Focal Point Positioning. (1)
Vægten og strømforbruget
Vægten af ​​5G-teknologi, der tilføjes til master, er den første udfordring, siger GPS-eksperten, hvis ‘superkorrelations’-teknologi dramatisk forbedrer GPS-nøjagtigheden.
“Den fysiske infrastruktur i jorden skal ændres, hvis masterne ikke er stærke nok til at holde 5G-strukturerne,” bemærker Dr. Faragher. “5G kan bruge fem gange mængden af ​​det strømforbrug, der bruges i øjeblikket og er meget tungere – ikke alle eksisterende master kan understøtte disse ændringer.”
Kontroversiel teknologi
Men teknologien er enormt kontroversiel, med bekymringer om øget eksponering for radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) på den ene side overfor dem, der siger, at risiciene er ubetydelige. I midten er findes de, der mener, at vi ikke har nogen grund til at tro, at teknologien er sikker.
5G er simpelthen ikke nødvendig
En anden opfattelse er, at 5G simpelthen ikke er nødvendigt. Dr. Faragher siger, at William Webbs bog, The 5G Myth, “fortæller, at 5G dybest set ikke er nødvendig”. Prof Webbs argument er, at 4G stadig ikke er blevet udnyttet fuldt ud og burde være det, før omkostningerne ved 5G bliver forsvarlige. Se også Miguel Comas artikel der kommer med konkrete eksempler. (2)
Ifølge Dr. Faragher skal effektiviteten forbedres:
“Vi forsøger at komme til bunds i, hvor nyttige vi kan være for 5G,” siger han. “Den involverede Massive MIMO er meget kostbar.”
MIMO – Multiple Input/Multiple Output – henviser til brugen af ​​flere sendere og modtagere (flere antenner) på trådløse enheder for at forbedre ydeevnen.
“Det udstyr, der kræves til masterne, er meget tungt og bruger meget strøm, så netværksoperatørerne søger at sænke omkostningerne, og der findes en anden metode.”
“Elektronisk strålestyring er, når håndsættet fortæller masten, hvor den befinder sig. Masten lader en smal stråle pege mod telefonen og holder den i gang, mens du bevæger dig. Denne metode er billigere med hensyn til strøm samt i størrelsen af ​​de nødvendige master, såvel som mængden af ​​den databehandling, der kræves – men enheden skal være meget nøjagtig for at kunne fortælle masten om din placering, men det ville medføre lavere omkostninger og højere effektivitet. Vi er opmærksomme på det: Det er vigtigt at tale med folk der er involveret i teknologien på nuværende tidspunkt.”
“Traditionel 4G-sektorering bruger tre 120-graders stråler til at dække alle retninger rundt om masten.” For at give dig højere båndbredder “dedikerer 5G mere af frekvensen til dig ved kun at bruge en meget smal 20-graders stråle – i stedet for 120 – og når du bevæger dig rundt, skal denne stråle styres for at blive ved med at pege på dig. En måde at aktivere det på er, at telefonen bliver ved med at fortælle masten præcis, hvor den er – indendørs eller udenfor. Så en præcis positionering er meget vigtig.”
Focal Point Positioning blev startet i 2015 og virksomheden er ved (dvs. marts 2020) at forhandle en licensaftale med et større smartphone-firma og har underskrevet en aftale med en større chipproducent, som vil inkludere superkorrelationsfunktioner i 2021-smartphones, og derved sikre, at de nagende problemer med ikke at kunne bruge din smartphone i travle områder eller butikker vil snart blive permanent udryddet. 
Kilder:
1) https://www.cambridgeindependent.co.uk/business/is-5g-really-worth-developing-9103815/
2) https://wsimag.com/science-and-technology/64670-how-deep-is-5g-fake-news
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/er-det-umagen-vaerd-at-udvikle-5g/

INDIEN:
Skuespilleren og miljøforkæmperen Juhi Chawla’s 5G-andragende er ikke “useriøs”: Retten sletter en dommers bemærkning 

Delhi High Court ophævede den 27 januar 2022 bemærkninger fra en dommer mod skuespilleren og miljøforkæmperen Chawla om, at hun havde anlagt sagen, der anfægtede etableringen af ​​5G trådløse netværk i landet grundet sundhedsrisici, blot for at få opmærksomhed. (1)
Andragendet, der blev taget op den 2. juni 2021, var rettet mod regeringen og Science and Engineering Research Board (SERB), bl.a. for at certificere, at implementering af 5G-teknologi til cellulær kommunikation ikke udgør nogen rimelig risiko eller fare. (2)
Juhi Chawla havde bedt High Court i Delhi om en videnskabelig undersøgelse af eventuelle bivirkninger af den radiofrekvent stråling der udsendes af mobiltelefoner ved hjælp af 5G-teknologi på ‘sundhed, liv, organer eller lemmer hos voksne og børn samt flora og fauna’ før det officielt blev udrullet i landet.
Dommerne Vipin Sanghi og Jasmeet Singh tillod Juhi Chawlas appel og tilsidesatte den enlige dommerkendelse af 4. juni 2021, hvor Juhi Chawla og to andres sager blev afvist med de bemærkninger om, at det var “mangelfuldt”, “misbrug af loven” samt handlede om at “få omtale”.
Dommerne reducerede også de omkostninger, der blev pålagt Juhi Chawla fra 20 lakh til 2 lakh (1 lakh svarer ca. til 8.900 kr.), og udtalte, at Juhi Chawla ikke tog 5G-problemet op på en “useriøs og afslappet måde”.
Skuespilleren, der var til stede ved den virtuelle høring, meldte sig frivilligt til at arbejde med Delhi State Legal Services Authority (DSLSA) for at styrke den marginaliserede del af samfundet.
Kilder:
1) https://www.ndtv.com/india-news/5g-lawsuit-judges-remark-on-actor-juhi-chawla-expunged-her-penalty-reduced-2732369
2) https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/juhi-chawla-moves-delhi-high-court-on-5g-technology/article34691006.ece

Kate Singer dokumenterer her, at det ikke bare er strålingen fra mobilmasterne, vi skal bekymre os om.

Mobilmaster der kollapser grundet stormvejr, for høj egenvægt, master der bryder i brand grundet fejl i installationen, svejsebrande o.a. (1) Kate Singer (2) stiller spørgsmål om opsætningen af masterne og deres sikkerhed er professionelt evalueret og certificeret inden ibrugtagning? Samt om hvem der ved evt. konkrete hændelser faktisk bærer erstatningsansvaret – grundejeren, teleselskabet og/eller kommunen?
Lovgivningen og regler efter danske forhold finder du her:

https://ens.dk/ansvarsomraader/radioudstyr-apparater/regler-paa-omraadet
Kilder:
1) https://www.ourweb.tech/fires-and-collapses/
2) Katie Singer skriver om energi, udvinding, giftigt affald samt drivhusgasser, som er involveret i fremstilling af computere, teleinfrastruktur, elektriske køretøjer og andre elektroniske teknologier. Hun mener, at hvis du ikke er klar over, at du er en del af problemet, så kan du heller ikke være en del af løsningen. Hun skriver i øjeblikket om natur, demokrati og teknologi for Wall Street International Magazine.
Se mere på www.DearGreta.com og www.ElectronicSilentSpring.com.

Big Tech presser 5G frem

5G kræver, at millioner af nye cellulære antenner kaldet “small cells” sættes op i vores kvarterer og lige foran vores hjem.
5G-antennerne skal forbindes med milliarder af nye trådløst tilsluttede “smarte” enheder, kaldet Internet of Things (IoT). Forskere advarer om, at energiforbruget af 5G og IoT formodes at stige enormt.70.2 million “small cell” mobilmaster vil være opsat i 2025 (2)
500 billion devices forventes forbundet til internettet i 2030 (3)
8.9 billion smartphone abonnementer på verdensplan i 2024 (4)
60% stigning om året i produktion af trådløse perifere enheder (Wi-Fi/Bluetooth højttalere, devices, bærbare) (5)
700% stigning i den globale mobil datatrafik mellem 2017 og 2022 (6)
Læs hele artiklen her:
https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoekonsekvenser/smart-er-ikke-smart/

SpaceX

 SpaceX mister op til 40 Starlink-satellitter på grund af solstorm

– Elon Musks SpaceX forventer at miste næsten hele værdien af de opsendte Starlink-satellitter, efter en storm skabt af solen ramte jordens atmosfære.
– SpaceX opsendte 49 Starlink-satellitter den 3. februar, men “op til 40 satellitter” vil gå tabt på grund af den geomagnetiske storm.
– SpaceX afslører ikke de nøjagtige omkostninger med Starlink-satellitterne eller deres Falcon 9-opsendelser, men at miste størstedelen af ​​missionen kan være et økonomisk slag på op mod $50 millioner, baseret på tidligere udtalelser fra virksomhedens ledelse.
Det skriver CNBC den 9. februar 2022. (0)
Opsendelsen
Elon Musks (1) SpaceX opsendte 49 Starlink-satellitter med en Falcon 9-raket den 3. februar. Missionen lykkedes i og med at satellitter blev sat i kredsløb, men dagen efter indtraf katastrofen, da en geomagnetisk storm skabt af solen ramte jordens atmosfære. Da Starlink-satellitterne var i et lavt kredsløb, og vil “op til 40 af satellitterne” ifølge SpaceX gå tabt og brænde op i jordens atmosfære.
Formålet med Starlink (2) er at bygge et sammenkoblet netværk med tusindvis af satellitter der skal levere højhastighedsinternet overalt på jorden. SpaceX har til dato opsendt omkring 1.900 Starlink-satellitter og har omkring 145.000 brugere af deres tjeneste. (3)
Solstorme
En solstorm, også kaldet geomagnetisk solstorm (CME), er en midlertidig forstyrrelse af jordens magnetosfære forårsaget af en storm af ladede partikler (kaldet en plasmasky) udsendt fra solen.Jordens magnetiske skjold fanger solstormens energi i jordens øvre atmosfære og varmer den op, dermed bliver den tættere, hvilket igen øger modstanden for satellitter i lav kredsløb om jorden. Udover at ødelægge satellitter kan det også føre til svigtende radiokommunikation og omfattende strømsvigt. (4)
Ifølge SpaceX fik “eskaleringshastigheden og sværhedsgraden af ​​stormen den atmosfærisk luftmodstand til at øge” så meget som 50% mere, end satellitterne typisk møder i lav kredsløb. Efter at den øgede atmosfæriske luftmodstand blev opdaget, blev satellitterne sat i en fejlsikker tilstand, hvor rumfartøjet roterer for at reducere luftmodstanden.
Omkring 10 af Starlink-satellitterne forventes at overleve og stige op til deres beregnede destinationsbane.
Ifølge National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) blev solstormen genereret af et soludbrud den 29. januar og den 2. februar, dagen før SpaceX blev opsendt udsendte man en advarsel.
Der er i gennemsnit 1.700 sådanne G1-storme (en skala fra 1 – 5) i løbet af en 11 år lang solcyklus.
Ifølge Erika Palmerio – en rumvejrforsker ved Predictive Science, er det ”en ganske almindelig situation med hensyn til geomagnetisk aktivitet” at se en storm, med den styrke, der slog Starlink-satellitterne ud.
Et økonomisk tab
SpaceX afslører ikke de nøjagtige omkostninger ved dets Starlink-satellitter eller dets Falcon 9-opsendelser, men at miste størstedelen af ​​missionen kan være et økonomisk slag på op mod $50 millioner.
SpaceX har tidligere afsløret, at når de genbruger deres Falcon 9-raketter, er prisen pr. opsendelse omkring $28 millioner til $30 millioner. (5) For satellitternes vedkommende har man udtalt, at et estimat på $1 million omkostninger pr. rumfartøj var “langt væk.” (6) Halveres ​​dette skøn til $500.000 pr. satellit – vil tabet af omkring 40 satellitter være omkring $20 millioner værd.
McDowell, en astrofysiker ved Harvard Smithsonian Center for Astrophysics udtaler, at tabet er betydeligt for SpaceX, da man “i forhold til historiske satellitopsendelser” har “været ret succesfuld.”
Kilder:
0) https://www.cnbc.com/2022/02/09/spacex-losing-starlink-satellites-due-to-geomagnetic-space-storm.html
1) Elon Muskhttps://da.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
2) https://www.cnbc.com/2022/02/02/spacex-starlink-premium-satellite-internet-tier-at-500-per-month.html
3) https://www.cnbc.com/2022/01/06/spacex-starlink-internet-service-has-more-than-145000-users-so-far.html
4) I 1859 sendte en kraftig solstorm enorme udbrud til jorden i den første registrerede begivenhed af sin art. Telegrafsystemer over hele den vestlige verden svigtede, og der kom rapporter om operatører, der fik stød fra de enorme mængder elektrisk strøm, der blev tvunget gennem ledningerne. https://www.newscientist.com/article/2150350-a-tech-destroying-solar-flare-could-hit-earth-within-100-years/
5) https://www.cnbc.com/2020/04/16/elon-musk-spacex-falcon-9-rocket-over-a-million-dollars-less-to-insure.html
6) https://www.cnbc.com/2019/10/27/spacex-president-we-will-land-starship-on-moon-before-2022.html 

De sociale medier

Zuckerberg truer: Vi kan blive nødt til at lukke Facebook og Instagram i Europa 

Nu er det ikke bare Facebooks interne censurregler, der kan udelukke os fra Facebook.
Hvis regler for dataoverførsel mellem Europa og USA skærpes, kan Facebook og Instagram nemlig blive nødt til at lukke sine sociale medier Facebook og Instagram i Europa, lyder det fra techvirksomheden Meta.

Det kan ske, hvis Meta ikke længere må bruge servere i USA til at lagre europæisk data. Sådan lyder det i en rapport fra Meta, det tidligere Facebook, der udkom fredag i forbindelse med virksomhedens seneste kvartalsrapport.
Problemerne udspringer af en manglende aftale om transatlantisk dataoverførsel. EU-domstolen vendte nemlig i sommeren 2020 tomlen ned til Privacy Shield-aftalen, som på det tidspunkt var lovgivningsramme for overførsel af data mellem EU og USA.
Siden har området været uden en fast ordning.
Kan man ikke nå til enighed om en ny ramme for transatlantisk dataoverførsel, og der ikke findes alternativer, ’vil vi sandsynligvis ikke være i stand til at tilbyde vores produkter og tjenester, herunder Facebook og Instagram, i Europa’, skriver Meta.
Ifølge Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS, handler det om at sætte begrænsninger for, hvordan data kan flyttes rundt i verden, og hvilke sammenhænge den indsamlede data bruges i.
»Så det er et opgør med, at der måske før i tiden var ret frie rammer, i forhold til hvad man kunne med data, og hvad man kunne høste og genbruge data til«.
Det skriver Politiken 6. febr. 2022.
Kilde:
https://politiken.dk/viden/Tech/art8607079/Vi-kan-blive-n%C3%B8dt-til-at-lukke-Facebook-og-Instagram-i-Europa#Echobox=1644210347


Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening

10. marts 2022
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Hermed forløberen for nyhedsbrevet for februar måned. I dag har jeg kun en ting på hjertet: 
Det fælles Europæiske BorgerInitiativ – “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”. 

Underskriftindsamlingen blev sat i gang den 1. marts, så vi har nu 1 år til at få indsamlet mindst 1 million underskrifter.

Det vil kræve en indsats af os alle med at få oplyst om og delt budskabet. Dels til os selv dvs. de slumrende kritiske mennesker der under corono tiden har glemt / fortrængt vores kamp mod 5G og elektromagnetisk stråling, men ikke mindst skal vi have fat på de mange aktive mennesker og NGO’er inden for miljø, natur og dyrebeskyttelse. Mange her har svært ved / ønsker ikke at forstå problematikken da de så også skal forholde sig til deres egen brug af smartphones, trådløse divices m.m. Her skal vores kommunikation være målrettet med miljøet, mod dyrelivet osv. 

Men her og nu er det DIG der skal underskrive Boger Initiativet samt oplyse dem du allerede kender og som er kritiske.   “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”: Det europæiske borgerinitiativ påbegyndte den 1. marts indsamlingen af 1 mill. underskrifter 

Borgerinitiativet Initiativet opfordrer EU Kommissionen til at foreslå lovgivning om beskyttelse af borgerne og miljøet mod truslerne indenfor 3 områder:

Mennesker, fauna og flora skades af stråling. De nuværende grænseværdier for eksponering giver ikke tilstrækkelig beskyttelse, især ikke til sårbare personer (f.eks. børn, gravide kvinder, patienter og ældre), dyr, bestøvende insekter og planter. Vedtag regulering for at beskytte alt liv mod radiofrekvens- og mikrobølgestråling. Hundredvis af fagfællebedømte videnskabelige studier, som er gennemført uafhængigt af industrien, bl.a. den seneste forskning, beviser, at højfrekvente elektromagnetiske felter (RF EMF) har skadelig biologisk effekt ved værdier, der er millioner af gange under de nuværende grænser. Vi kræver, at forsigtighedsprincippet anvendes på RF EMF for at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod denne risiko. Herefter kommer 10 forskellige lovforslag til konkrete lovændringer.

Med 5G vil antallet af forbundne elektroniske enheder, antenner og satellitter eksplodere. Ikkebæredygtigt energiforbrug, strålingsemissioner, skadelig minedrift og forurening vil følge, hvilket vil udgøre en trussel mod biodiversiteten og bevaring af naturtyper. Vedtag strengere regulering for at beskytte miljøet mod alle virkninger af 5G og digitalisering. Indførelsen af 5G og tingenes internet er langt fra at være et skridt i retning af en energieffektiv og bæredygtig fremtid – tværtimod vil de høj grad medvirke til forurening og ressourceudtømning. I 2025 kan anvendelsen af disse teknologier tegne sig for 20 % af verdens elforbrug. Herefter kommer 8 forslag til EU lovgivningen.

5G muliggør en omfattende dataindsamling og overvågning af forbundne enheder. Dette vil øge risikoen for cyberkriminalitet, datalækage, tyveri, videresalg og misbrug af kunstig intelligens. Iværksæt effektiv databeskyttelse for at sikre vores ret til privatlivets fred, sikkerhed og frihed. Den nuværende databeskyttelse er utilstrækkelig i et scenarie, hvor “tingenes og kroppenes internet” vinder frem, dvs. hvor alle enheder indsamler vores data 24/7, så de kan behandles som big data af kunstig intelligens, som bevisligt reproducerer og forværre forskelsbehandling. Det er desuden ekstremt bekymrende, at 70 % af alle investeringer i 5G går til overvågningssystemer, herunder ansigtsgenkendelseskameraer og droner. Herefter kommer 5 forslag til EU lovgivningen.

STØT OP – SKRIV UNDER – OPLYS ANDRE
Skriv under her: https://signstop5g.eu/da#sign
16. februar 2022
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Januar måned er lang og mørk. Februar er kort men også mørk, selvom lyset begynder at kunne anes. Det er ikke derfor, at nyhedsbrevet først dukker op i jeres indbakke her langt henne i februar, – men alligevel. At opdatere videnscentrets hjemmesiden, samt opdage i sin tid blev skruet omvendt sammen end den er designet til (noget med forskellen på sider og indlæg), opsætning af  nyhedsbrevet samt alt det løse, kræver energi. En energi, der kan være lidt svær at hive frem i den mørke tid. Og så alligevel modsætningsfyldt for som antydet tidligere, venter der forude lys og gode energier bl.a. med igangsætningen af det Europæiske Borgerinitiativ (ECI’en) her pr. 1. marts. Det kommer I til at høre meget mere om lige om lidt.
Foreløbigt et emnemæssigt langt nyhedsbrev for januar, men midt i februar.    
Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Støt Olle Johansson
– Lever vi i et demokrati?
– The Great Reset – konspiration eller faktum
– Hvordan tænker politikere
– Børn
– SMART METER
– 5G og sundhedsrisici
– Retssikkerhed og hacking
– Lobbyvirksomhed
– Vores kontanter
– Internet of Bodies
– Smart Oceans
– Satellitopsendelser
– Klima og miljø
– Flytrafikken 
– Bier og andre dyr
– Energistyrelsen og deres pjece

Opfordring til at støtte Professor Olle Johanssons igangværende forskning

Finansieringen til EMF-forskning er sparsom. Uden fortsat forskning kan vi ikke komme videre, og fremtiden ser virkelig sort ud.Donationer vil blive brugt til at støtte professor Johanssons igangværende og snart påbegyndte, samarbejdsprojekter
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/professor-olle-johansson/

Lever vi i et demokrati?

Regeringerne bør teste 5G og bevise, at det er sikkert, før de udsætter menneskeheden for det 
Fakta:
En undersøgelse offentliggjort i 2019 er en af mange, der påpeger, at passende sikkerhedstest er nødvendig og bør være påkrævet, før 5G-teknologien udrulles.
Det er ligeledes en af mange undersøgelser, der påpeger, at denne type stråling har skadelige biologiske virkninger på alle livsformer.
Prøv at reflekter over dette: Hvorfor blev der ikke udført passende sikkerhedsundersøgelser af industrien og regeringen før udrulningen af 5G og andre trådløse teknologier? Hvorfor bliver sikkerhedsproblemer ofte stemplet som en “konspirationsteori” inden for mainstream og i de fleste tilfælde ikke bliver anerkendt? Artiklen er fra Pulse 2. januar 2022.
Se mere her: 
https://nejtil5g.dk/lever-vi-i-et-demokrati/
 
The Great Reset – konspiration eller faktum

Læs Thomas Aastrup Rømer’s, lektor i pædagogisk filosofi ved Aarhus Universitet, undersøgelse af The Great Reset og ikke mindst forbindelsen mellem Danmark og The Great Reset.
The Great Reset er bestemt ikke nogen “konspirationsteori”, lyder det, men den er derimod forbundet med den såkaldte transhumanistiske ideologi, som har vundet stærkt fodfæste i dansk politik på forskellige måder.
Set med 5G kritiske briller er Danmarks samarbejde med WEF om bl.a. ”biotechnology” og præcisions-medicin og om det såkaldte ”internet of things” nok så interessant.
Danmark er dybt involveret
Thomas Aastrup Rømer viser i sine nedslag hvor involveret Danmark har været gennem længere tid, han nævner bl.a. Oprettelsen af Singularity University i 2016 og Disruptionsrådet i 2017 og igen som det første land i Europa i februar 2018 indgik Danmark en aftale med World Economic Forum (WEF). WEF er en stor og ekstremt magtfuld global interesseorganisation, der arrangerer årlige møder med verdens beslutningstagere og politikere i den Schweiziske by Davos, og har Klaus Schwab som stifter og direktør.
Danmarks aftale med World Economic Forum
Konkret forpligter aftalen mellem WEF og den danske stat til, at der samarbejdes om ”biotechnology” og præcisions-medicin og om det såkaldte ”internet of things”. Desuden samarbejdes om ”digital trade/cross border data, Artificial Intelligence/machine learning, Big Data, data ethics, autonomous vehicles, and blockchain”.
Denne konstellation af begreber peger direkte i transhumanistisk og singularistisk retning.
Transhumanistisk humanisme
I sit afsluttende filosofiske afsnit skriver Rømer:
Og den nye transhumanisme suppleres endda af en paradoksal transhumanistisk humanisme, som har et nærmest globalt-kommunistisk-teknologisk præg, hvor et abstrakt og kvantificeret ”wellbeing” sikres af data og global utilitarisme, som understøtter teknologiens overtagelse af politik og pædagogik. Tankegangen understøttes filosofisk af f.eks. den britiske transhumanist David Pearce, der ser den nye cyborg som et udtryk for en mere ultimativ menneskelighed, mens klassiske humanister, som f.eks. Roberto Manzocco og Robert Frodeman og faktisk også vores egen Svend Brinkmann, der trækker på britiske og centraleuropæiske åndstraditioner, er oprørte, ligesom jeg selv også er.” Spørgsmålet bliver hvor meget vi som befolkning og ikke mindst som mennesker ønsker at deltage. Ønsker vi virkelig at være statister i en fremtidsfilm?
Kilder:
http://www.thomasaastruproemer.dk/the-great-reset-konspiration-eller-faktum.html
Om Klaus-Schwab og WEF:
1) https://kis.ninja/2021/12/15/schwab-familiens-vaerdier-del-1/
2) https://kis.ninja/2022/01/15/schwab-familiens-vaerdier-del-2/
3) https://jyllands-posten.dk/topic/davos/ECE4984011/Klaus-Schwab-%E2%80%93-et-portr%C3%A6t/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/
Mere om det officielle Danmark her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/regering-og-styrelser/
 
Hvordan tænker politikere?
Gammel forskning: POLITIKERE IGNORER FAKTA


Det viser en en dansk forskningsundersøgelse tilbage fra september 2017.Det er ikke blevet bedre siden da, kan vi vist roligt konstatere, hverken blandt politikere eller befolkningen generelt.
»Man skulle tro, at en beslutningstager ville være tilbøjelig til at korrigere sine holdninger, når man udvider mængden af information, der klart peger i én retning. Men der sker faktisk det stik modsatte. De bliver mindre tilbøjelige til at fortolke informationerne korrekt, når der kommer mere af den – og det er i strid med, hvad vi forventede,«
Sådan siger Martin Bækgaard, der er lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Han står sammen med en gruppe kolleger bag undersøgelsen, der er blevet udgivet ved British Journal of Political Science.Martin Bækgaard anerkender, at politik i høj grad handler om holdninger. Alligevel mener han, at der fra politisk hånd er grund til i nogle tilfælde også at lade sig lede af fakta.
»Det nytter eksempelvis ikke at lave en folkeskole uden viden om undervisning eller klimapolitik uden viden om klimaet. Når vi skal vælge mellem forskellige alternativer, har holdninger en plads. Men det nytter ikke noget, at den temmelig sikre viden, vi har, slet ikke har en plads i diskussionen.«
Når fakta kan have den modsatte effekt hos modtagerne er det klart en anledning til at overveje hvilke kommunikationsformer, der kan bryde barrieren: følelses tilgange, personlige beretninger, humør osv.
Kilder:
https://www.information.dk/indland/2017/09/ny-forskning-afsloerer-politikerne-ignorerer-fakta-traekker-retning Forskningsrapporterne finder du her:
a) https://politica.dk/fileadmin/politica/Dokumenter/Afhandlinger/julian_christensen.pdf
b) https://pure.au.dk/portal/files/108468575/Post_print_The_Role_of_Evidence_in_Politics_2017.pdf
Om teleindustriens egne arbejdsmetoder se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/

Børn

Flere lande fraråder trådløs teknologi i børnehaver og skoler
Flere lande har indført love, der forbyder trådløs teknologi i børnehaver, og som begrænser eller forbyder brugen af Wi-Fi i grundskolen. De frygter, at børn bliver udsat for sundhedsrisici og kan tage skade af strålingen. I Norge (og i Danmark) bliver trådløs teknologi i stigende grad brugt af de yngste.
Mange småbørn kan bruge tablets, smartphones og pc’er længe før de kan læse og skrive – og nogle endda før de kan tale flydende. Mere og mere af barndommen – og af livet – bliver brugt på at sidde foran en skærm. Digital teknologi er på meget kort tid blevet en naturlig del af børns hverdag, både i hjemmet, i skolen og i børnehaven.
Det uddyber Ingrid Wreden Kåss i sin artikel i Bindersinitiativet:
https://binders.info/articles/134/Flere_land_frar__der_tr__dl__s__teknologi_i_barnehager_og_skoler.html
Se mere her, hvor du også finder artiklen oversat:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/

Hvad alle forældre og pædagoger bør vide: Digitale medier påvirker hjernens udvikling
En video til forældre, pædagoger, lærere og forældreaftener. Smartphones, tablet-pc’er, pc-spil – den verden, vores børn lever i, ændrer sig hurtigt. Hvad har børn brug for for at få en sund hjerneudvikling? Hvad er risikoen ved smartphones og surfing på internettet? Hvordan udvikler mobiltelefon- og internetafhængighed sig, hvad gør sensorisk overbelastning ved børn? Denne film viser, hvordan disse risici kan undgås.
Link til video: https://youtu.be/qhIbVZWNqNo
Se mere her:
Generelt om børn og unge: 
https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
Om hjerneforskningen:
https://tabttraad.info/2020/11/26/nyt-studie-unge-hjerner-har-lavere-intelligens-i-mobilstralingens-tage/

Smart Meters

Kampen mod sundheds- og miljøskaderne fra elektromagnetisk stråling er den nye miljøkamp

For at det skal lykkes kræver det offentlig uddannelse – og træning af sundhedsprofessionelle, administratorer, ingeniører, journalister og andre, der er kommet bagud og har handlet efter gammel overtro. Imod os er kræfter, der har en interesse i at tænke inden for gamle dogmer, og som er, eller hellere vil være, vidensimmune. Og de vil være her, selv efter er vi holdt op med at tale om Corona, det skriver Einar Flydal.
Er du en af ​​dem, der undrer dig over, hvor stærkt beviset er for, at den svage stråling fra AMS-målere og anden elektronik – med og uden radiosendere – kan skade? Eller at strålingen ikke kan skade? Så bør du anskaffe den grønne bog nu!
“Halden-sagen”
Den nyeste bog oplister og forklarer de beviser, der blev brugt i “Halden-sagen” – en meget velforberedt sag. Der var 10 sagsøgere, som af helbredsmæssige årsager ikke ville have installeret en AMS-måler (Smart Meter). Klagerne tabte – af årsager som de og vi andre ikke kan acceptere. Sagen er derfor anket og kommer for appelretten til september.
Bogen indeholder også bevismateriale, som vil blive brugt i ankesagen. Og i den sag vil de – og vi – vinde! Det kan gøres ved blot at få beviserne på bordet.
Bogen: ‘Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning’
Bogen udsendes tirsdag den 1. februar. Oplaget er ret lille, og der kommer ikke noget nyt oplag. Vil du lære sagen at kende, så bestil bogen nu!
Bogen er på 64 sider plus 228 siders dokumentation – fra mails, breve, vidneudsagn og opsigtsvækkende dokumenter om, hvordan myndighederne og branchen har reageret.
Bogen er den tredje i en serie om sundheds- og miljøeffekter af smart målerne. Den passer fint i bogreolen med de to foregående. Du modtager den for kr. 350 inkl porto. Du kan bestille den (og andre bøger) via linket.(Fra 3. februar kan bogen også downloades gratis HER. Men vil du scrolle frem og tilbage mellem tekst, registre og bilag på skærmen? Det synes vi ikke er praktisk. Desuden: Meget stor fil. F.eks. kan ikke sendes som vedhæftet fil til e-mail.)
Bogen er baseret på et retsdokument, der er udarbejdet til ankesagen, efter at modparten, Elvia AS, krævede overblik over alle beviser, og hvad de skulle bevise.
Einar Flydal: cand.polit. & MTS (politolog og telestrateg), arbejdede i IKT-sektoren bl.a. som forsker og senior strategirådgiver i Telenor ASA og lektor ved NTNU. Siden han gik på pension i 2011, er han blevet en vigtig kritiker af norsk strålebeskyttelse.
Else Nordhagen: dr. scient, Informatics, arbejdede med IKT som universitetslektor, konsulent, iværksætter i apps og som seniorforsker hos SINTEF og Telenor ASA. Siden 2017 har hun samarbejdet med Flydal om stråling, miljø og sundhedsskader.
Link: https://einarflydal.com/2022/01/27/ams-skal-du-ha-bevisene-i-postkassa-er-det-na-du-bor-handle/

5G og sundhedsrisici

Ingen hjernestudier har undersøgt 5G: Det viser ny gennemgang af forskning
Tekst David Wedege
Mange el-overfølsomme i både Danmark og udlandet har bekymret sig over, om udrulningen af 5G kan forværre deres helbredstilstande og gøre det vanskeligere at opholde sig hjemme og i offentlige rum. Forskningen har slet ikke forsøgt at give svar, men videnskaben ved, at radiobølger påvirker hjernen målbart.
Det er visionen med 5G, at højere sendefrekvenser end hidtil skal anvendes til telefoni og til trådløst internet, men hvad siger forskningen om helbredsrisici ved telekommunikationens nye frekvenser?
En forskergruppe fra Estland har undersøgt forskningslitteraturens svar i et statsfinansieret estisk forskningsprojekt (1), og forskerne finder, at ingen hjernestudier i hele den videnskabelige forskningslitteratur har undersøgt, om kommende nye 5G-signaler kan have indvirkning på hjernen.
Presserende forskningsbehov
De såkaldte pionerfrekvensbånd i 5G, som udbredes senere i Danmark, er de frekvensområder, som ikke hidtil har været brugt til mobiltelefoni og trådløst internet.
De skal sende mellem mobiltelefon og mobilmast på frekvenser som 3,5 Gigahertz og 26 Gigahertz, men ingen forskning har undersøgt radiobølgers effekter på hjernen på frekvenser over 2,5 Gigahertz, viser den estiske undersøgelse.
Derfor konkluderer forskerne, at der er “presserende behov for både teoretisk og eksperimentel undersøgelse af 5G”. Og især de højeste frekvensområder som 26 GHz, der vil blive udrullet senere i 5G’s levetid som netværksgeneration.
Forskningslitteraturen kan altså ikke besvare, om signaler fra kommende 5G-antenner har indvirkning på menneskehjernen.
Konklusionen er hørt før
Flere gange før har videnskabelige forskningsgennemgange dumpet det sundhedsvidenskabelige grundlag for at kunne udrulle ny 5G-teknologi.I 2020 offentliggjorte Sundhedsrådet i Holland en forskningsgennemgang om 5G (2) og rettede i samme ombæring en række forespurgte anbefalinger til Hollands lovgivende parlament.
Sundhedsrådet i Holland konkluderede, at ingen relevant forskning havde undersøgt, om frekvensbåndet 26 GHz er forbundet med helbredseffekter.
Forskningskomitéen bag den hollandske rapport advarer derfor imod at udrulle 26 GHz-båndet i 5G, før forskning har afklaret, om der er risiko forbundet med det.
Minder om depressionstegn
Den estiske forskergruppe bag den seneste 5G-rapport har også undersøgt mobilsignalers indvirkning på hjernen i en forskningsgennemgang, som blev offentliggjort i 2021.Det er en etableret videnskabelig kendsgerning, at mobilstråling fra alle tidligere netværksgenerationer har indvirkning på hjernen og kan ændre hjernens elektriske bølger, som kan overvåges med en såkaldt EEG-metode (3).De estiske forskere noterer blandt andet, at der ikke er en nedre grænse for, hvor svag strålingen kan være, før effekten kan ses. Og visse ændringer i hjernebølger hos raske mennesker (ikke el-overfølsomme) kan ligne ændringer, man også observerer hos patienter med depression.
Ikke anerkendt som skadeligt
Den internationale videnskabelige komité, ICNIRP, som fastsætter mobiltelefoners strålingsgrænser, anerkender også fuldt ud hjernebølgeeffekten i sine opdaterede retningslinjer fra 2020 (4).Alligevel har det ikke medført, at den anbefalede grænseværdi for mobilstråling er blevet strammet.
ICNIRP finder ikke, at der er entydig evidens for, at hjerneeffekten også kan føre helbredsproblemer med sig.
Kilder:
1) Den nye estiske 5G-forskningsrapport: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2022.2026516
2) 5G-rapporten fra Sundhedsrådet i Holland, september 2020: 
https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
3) Estisk forskerteam analyserer mobilstrålingens hjernebølgepåvirkning i 2021: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09553002.2021.1969055De
4) Retningslinjer for ikke-ioniserende stråling fra den internationale forskerkomité, ICNIRP, 2020: 
https://www.icnirp.org/en/publications/article/rf-guidelines-2020.html
 
Headset reducerer stråling, men de er ikke helt uden fare

En ny undersøgelse viser, at brug af et headset reducerer eksponeringen af ​​hovedet med ti gange, men pas på, det er ikke helt uden fare. Siden december 2017 har California Department of Public Health advaret mod langvarig brug af mobiltelefonen med et headset, uanset om det er under et opkald, eller når du lytter til musik eller ser en film.
Eksponeringsniveauet for hovedet nedsættes ti gange
I en pressemeddelelse fra den 21. januar 2022 (1) offentliggjorde National Frequency Agency (ANFR) en undersøgelse om eksponering for bølger fra mobiltelefoner, der bruges med et headset. (2
)Man testede to headset med ledning (inklusive et luftrørsheadset) og fire trådløse headsets, alle tilgængelige på det franske marked. En protokol specifik for ANFR blev fulgt på agenturets laboratorium for at måle de specifikke absorptionshastighedsindikatorer (SAR) – hoved, lemmer og krop – induceret under 2G- og 3G-opkald samt dataoverførsel under en kommunikation (4G), alt sammen af ​​en mobiltelefon.
Det er første gang, at ANFR udfører denne type SAR-måling af headset.
Her er dens resultater:
«Undersøgelse viser, at brugen af ​​headset, uanset om det er kablet eller trådløst, kan reducere niveauet af eksponering for stråler meget markant sammenlignet med en telefon, der trykkes ind mod øret. Faktisk er niveauet af eksponering af hovedet blevet reduceret med en faktor 10 i gennemsnit. Undersøgelsen viser også, at SAR’en for trådløse sæt er lidt højere end for kablede sæt, sidstnævnte afhænger af den strøm, som den telefon, den er tilsluttet, udsender.”
Siden oprettelsen har Phonegate Alert (3) sendt adskillige breve til de offentlige myndigheder med anmodning om, at SAR værdien for headset blev målt. Udgivelsen af ​​denne undersøgelse fra ANFR er et første skridt fremad.
Det fremgår af undersøgelsen, at luftrørsheadsettet præsenterer de bedste resultater ved SAR-testene. Luftrørsheadsettet kan kun anbefales, hvis du vil reducere eksponeringen.
En uansvarlig beslutning, at stoppe smartphone-producenternes forpligtelse til at levere headset med deres telefoner. Phonegate Alert fordømte den 8. november 2021 (4) på det kraftigste den foreslåede lov fra LR-senatoren, Patrick Chaize, som blev vedtaget tirsdag den 2. november 2021 af det franske parlament.
Forslaget ophæver producenternes forpligtelse til sammen med køb af mobiltelefoner at sørge for beskyttelsesmidler, der sigter mod at reducere eksponeringen af ​​brugernes hoveder.
Værre endnu: Ved at omformulere teksten gik parlamentsmedlemmerne meget længere og satte en stopper for enhver form for beskyttelse af hovedet (dermed af hjernen!), en beskyttelse, som indtil da absolut var ydet af fabrikanterne ved tidspunktet for markedsføring af deres mobiltelefoner.
Desuden benægtede senator Patrick Chaize gyldigheden af ​​denne forpligtelse, som rapporteret i et interview givet til webstedet Frandroid: (5)
“Under alle omstændigheder er der intet, der tyder på, at det gratis medfølgende headset i større grad vil beskytte de intensive brugere mod de identificerede sundhedsrisici.”
Omkostningerne til headsettet er naturligvis inkluderet, men ved ændringen i reguleringen godkender lovgiverne at støtte mobilindustrien til skade for helbredet for millioner af brugeres i alle aldre på trods af at de mest alvorlige hjernekræftformer (glioblastomer) er blevet 4 doblet mellem 1990 og 2018. (6) Ærgerligt og en skam, at undersøgelsen fra National Frequency Agency er kommet så sent….
Apple og Xiaomi, de første producenter der fjernede headset
Det tog dog ikke lang tid, før de første smartphone-producenter fjernede headsettet fra de emballager, der blev markedsført i Frankrig: Xiaomi (17. januar) og hos Apple (24. januar)
Men med den nye rapport af test udført af ANFR, bliver producenterne nødt til at forklare sig med hensyn til deres formodede valg om at bringe deres kunders brugeres sundhed i fare.
Allerede i 2017 slog California Department of Public Health alarm. Men anbefalingerne fra det Californiske Department of Public Health (7) er stort set blevet overhørt, både af de offentlige myndigheder og af industrien. T.O. har Apple sit hovedkvarter i Californien.
Men beslutningen om ikke at vedlægge headset ved mobiltelefoner, der sættes til salg fra den 24. januar 2022, er i åbenlys modstrid med de tidligere råd fra det californiske agentur, råd som f.eks.:
“Tag headsettet af, når du ikke er i gang med et opkald. Headset frigiver små mængder RF-energi.”
Og med tilføjelsen:
“Hvis du vil se film eller lytte til afspilningslister på din telefon, skal du først downloade dem og derefter skifte til flytilstand, mens du ser eller lytter.”
Ifølge de californiske forskere, sætter brugeren, i betragtning af koncentrationen af stråler ved ørerne (selv i små mængder), sit helbred på spil, når han eller hun lytter gennem headsettet.
Selvom ANFR ikke har nogen sundhedskompetence, skal det bemærkes, at dets arbejde ikke er i modstrid med de amerikanske sundhedsanbefalinger. Tværtimod tilskynder de til styrkelsen af forebyggende foranstaltninger.
Læg ikke din telefon op til øret
Phonegate Alert anbefaler på det kraftigste brug af højttalerne, når det er muligt. Det er dog indlysende, at brugen af ​​en mobiltelefon på højttaler på arbejdspladsen kan være problematisk, især i miljøer, der ikke tillader telefonsamtaler højt. ”Der er nu et presserende behov for, at de offentlige myndigheder tager dette sundheds spørgsmål meget alvorligt, og især i erhvervslivet. Deres ansvar såvel som producenternes ansvar er uomtvistelig. Førstnævnte skal stå til ansvar for deres uagtsomhed over for borgerne, sidstnævnte over for deres kunder.” Dr. Marc Arazi.
Kilder:
1) ’ANFR offentliggør en undersøgelse af eksponeringen for stråler på mobiltelefonen, når der den anvendes med et headset’:
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualites/actualites/lanfr-publie-une-etude-sur-lexposition-aux-ondes-du-telephone-portable-utilise-avec-un-kit-oreillette-des-niveaux-reduits-dun-facteur-dix-en-moyenne/
2) https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/20220120-Rapport-DAS-kits-oreillettes.pdf
3) http://www.phonegatealert.org/en
4) https://www.phonegatealert.org/en/end-of-the-obligation-of-smartphone-manufacturers-to-provide-a-hands-free-kit-an-irresponsible-decision
5) https://www.frandroid.com/produits-android/smartphone/1117187_fin-kit-mains-libres-obligatoire-ecouteurs-france-environnement
6) https://www.phonegatealert.org/en/press-release-brain-cancers-4-times-more-new-cases-of-glioblastoma-in-2018-according-to-public-health-france
7) https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHIB/CDPH%20Document%20Library/Cell-Phone-Guidance.pdf
Hele artiklen finder her:
https://www.phonegatealert.org/en/headsets-beware-not-without-danger
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/
 
Retssikkerhed

The NeuroRights Foundation
NYE MENNESKERETTIGHEDER FOR NEUROTEKNOLOGIENS TIDSALDER 
En ny organisation, der er værd at understøtte, har set dagens lys. Organisationen arbejder for at fremme innovation, beskyttelse af menneskerettighederne og sikring af en etisk udvikling af neuroteknologi. (1)
Vi er stadig langt væk fra teknologier, der har fuld adgang til og endda kan læse den menneskelige hjerne, men den store magt sådanne værktøjer vil have- og de meget personlige data, de kunne indsamle – betyder, at samfundet er nødt til at beslutte, hvad de må kunne, før de rent faktisk kan gøre det.
NeuroRights Foundation’s første mål er at beskytte menneskerettighederne for alle mennesker mod potentielt misbrug eller misbrug af neuroteknologi.
Organisationen arbejder på at indarbejde fem specifikke neurorettigheder, der er blevet identificeret som særligt kritiske i international menneskerettighedslovgivning, nationale retlige og lovgivningsmæssige rammer samt etiske retningslinjer.Retten til personlig identitet:
 Der skal udarbejdes grænser for at forhindre teknologi i at forstyrre selvfølelsen. Når neuroteknologi forbinder individer med digitale netværk, kan det udviske grænsen mellem en persons bevidsthed og eksterne teknologiske input.
Retten til fri vilje: Individer bør have ultimativ kontrol over deres egen beslutningstagning uden ukendt manipulation fra eksterne neuroteknologier.
Retten til mentalt privatliv: Alle data opnået fra måling af neural aktivitet (“NeuroData”) bør holdes private. Desuden bør salg, kommerciel overførsel og brug af neurale data være strengt reguleret.
Retten til lige adgang til mental styrkelse: Der bør etableres retningslinjer på både internationalt og nationalt plan, der regulerer udviklingen og anvendelsen af ​​mental-forstærkende neuroteknologier. Disse retningslinjer bør være baseret på princippet om retfærdighed og sikre lige adgang for alle borgere.
Retten til beskyttelse mod algoritmisk skævhed: Modforanstaltninger til at bekæmpe bias bør være normen for maskinlæring. Algoritmedesign bør inkludere input fra brugergrupper for grundlæggende at adressere bias.
NeuroRights Foundations andet mål er at forebygge og reducere risikoen for skader eller misbrug af neuroteknologi.
Der arbejdes endvidere på at udarbejde en etisk ramme for iværksættere, videnskabsmænd, virksomheder og investorer og andre, der udvikler neuroteknologi kaldet den teknokratiske ed. Ligesom læger skal følge den hippokratiske ed, vil de, der udvikler og administrerer neuroteknologi, blive opfordret til at støtte den “teknokratiske ed.”
Hvor langt er vi væk?
Siden 2008 har et laboratorium i Berkeley, Californien, brugt magnetiske scannere til med stigende nøjagtighed at gætte, hvilket billede en frivillig tænker på. Facebook er ved at udvikle en ikke-invasiv hjerne-computer-grænseflade, som en elektronisk kasket, der kan tyde det ord, brugeren tænker på, og skrive det på skærmen.
Disse typer enheder kan revolutionere industrien, men de kan også ødelægge vores mentale privatliv. Hjerneaktivitet genererer ikke kun bevidste tanker, men også underbevidste. Registrering af hjerneaktivitet vil før eller siden give adgang til underbevidstheden. (2)
Kilder:
1) https://neurorightsfoundation.org/
2) https://english.elpais.com/spanish_news/2020-08-24/neurotechnology-can-already-read-brains-so-how-do-we-protect-our-thoughts.html
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Digitale tjenester fra det offentlige udfordrer næsten hver fjerde dansker

23 pct. af danskerne oplever, at de er ”digitalt udfordrede”. Det er især danskere over 40 år, personer med en kortere uddannelse og kvinder. At være digitalt udfordret betyder, at de har svært ved at bruge digitale selvbetjeningsløsninger og er afhængige af hjælp fra familie og venner. De uformelle løsninger på problemer er ofte på kanten af loven og viser, at behovet for digital inklusion fortsat er stort.
En hverdagssituation
Mange kender nok til situationen som Mandag Morgen beskriver; (1) En ældre slægtning beder udmattet om hjælp til at finde vej gennem et eller andet offentligt system online. Man aner, at der forud er gået timer i frustration foran skærmen. Sommetider er problemet måske bare en eller anden lille detalje. Andre gange må man også selv give fortabt, målløs over, hvor umuligt systemet er skruet sammen. At blive ældre i et gennem digitaliseret samfund er ikke let, og en EU-rapport viste for nylig, at Danmark er det land i EU, der er længst fremme, når det gælder digitalisering. Mange ældre kæmper i forvejen for at komme igennem hverdagen med alderens svagheder og sygdom – og måske endda også med en ægtefælle, der kræver pleje. For mange gør det bestemt ikke sagen lettere, at det offentlige insisterer på, at kontakten til systemet skal være så digital som mulig.
Forskningsprojektet ‘Algoritmer, data og demokrati’ konkluderer da også, at de manglende digitale kompetencer må forventes at skabe barrierer og udfordringer i hverdagen, og at der opstår en digital ulighed i den danske befolkning. (2)
“Det rejser spørgsmålet, om teknologien vitterlig er frigørende, som vi har gået ud fra, eller om den tværtimod forstærker uligheden”, siger David Budtz Pedersen, der er professor på Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet, til Politiken.
Kilder:
1) https://www.mm.dk/artikel/digitale-tjenester-fra-det-offentlige-udfordrer-hver-femte-dansker
2) https://algoritmer.org/befolkningsundersoegelse/konklusioner/
Om Internet of Things se mere her:
https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/

En cybersikkerhedsforsker hacker snesevis af Tesla-biler

En 19-årig cybersikkerhedsforsker, stødte på en sårbarhed, som gjorde det muligt at kontrollere et dusin Tesla-biler. Han fandt herudover at hundredvis af biler i Tyskland, Belgien, Finland, Danmark, Storbritannien, USA, Canada og Kina, var udsat for denne sårbarhed.
David Colombo konsultere firmaer om cybersikkerhedsspørgsmål og det var under en revision hos et fransk firma fandt at han fandt et softwareprogram på netværket der afslørede data om teknologichefens Tesla-køretøj, inklusive dets nuværende såvel som historiske placering.
Softwareprogrammet ejes ikke af Tesla, men en tredjepart. Da Colombo fik adgang til sårbarheden, var han i stand til at ændre kommandoer som deaktiverede sikkerhedsfunktioner, kunne åbne og lukke døre samt skrue op for musikken i biler i forskellige dele af verden.
Han fandt 25 Tesla-køretøjer, der var sårbare over for et angreb og kontaktede endda tre Tesla-ejere, en i Tyskland, USA og Irland, ved at bruge de personlige oplysninger, som bilejerne havde delt med deres biler. En af ejerne hjalp ham med at bekræfte at han kunne dytte med Teslaens horn. Ved en grundigere analyse fandt han, at sårbarheden kunne påvirke hundredvis af biler og besluttede at offentliggøre oplysningerne, da han ikke kunne finde kontaktoplysningerne på disse bilejere.
Selvom sårbarheden ikke gav hackeren adgang til bilens styre-, accelerations- eller bremsefunktioner, mener Colombo, at er muligt at forvolde væsentlige skader, hvis hackeren har ondsindede hensigter. Det er ikke første gang, der er fundet en sikkerhedsfejl i en Tesla-bil. Tidligere tillod en softwaresårbarhed en hacker at slukke for en Teslas motor mens den kørte. I 2019 tilbød Tesla cybersikkerhedsforskere en Model 3, hvis de kunne hacke sig ind i deres biler.
Kilder:
https://interestingengineering.com/teenager-finds-a-vulnerability-that-lets-him-hack-dozens-of-tesla-cars

Google og Facebook fik den 6. januar 2022 kæmpebøder af de franske myndigheder på grund af deres brug af cookies

Samlet løber bøderne op til 210 millioner euro. Det svarer til 1,56 milliarder kroner. Google har fået en bøde på 150 millioner euro. Det er den største bøde, som de franske datamyndigheder nogensinde har givet.
De to techgiganter har fået bøderne, fordi de på deres hjemmesider ikke gør det lige så nemt at afvise brugen af cookies som at tillade dem.
De får nu tre måneder til at stramme op, så de følger reglerne. Sker det ikke, vil de dagligt få bøder på 100.000 euro. Google oplyser, at man vil rette ind. Cookies Cookies er en lille pakke af data, som gør det muligt for bl.a. Google og Facebook at målrette reklamer alt efter brugernes adfærd på nettet.
Det er for eksempel derfor, at reklamer om en varegruppe dukker op igen og igen for brugere, der har har let efter en lignende vare.
Reklamer er Google og Facebooks primære kilde til indtjening. Derfor er de målrettede reklamer et vigtigt værktøj for dem.
Kilde:
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE13616745/frankrig-har-givet-google-og-facebook-kaempeboeder-for-datafinte/
Læse mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Lobbyvirksomhed

Hvor meget bruger din internetudbyder på lobbyvirksomhed

Internetudbydere (ISP’er) i USA har brugt næsten 1,4 milliarder dollars på lobbyvirksomhed siden 1998, og 2018 var det hidtil største år med et samlet forbrug på mere end 80 millioner dollars.
Det skriver Paul Bischoff i sin artikel opdateret den 26. oktober 2021. (1) Internetudbydere er nogle af de største indehavere af personlige data. Som FTC’s seneste rapport konstaterede, (2) samler mange internetudbydere store mængder af følsomme forbrugerdata (hvor nogle kombinerer dette med tredjepartsdata for at skabe en utrolig detaljeret indsigt om brugerne og deres husstande), som de bruger og indsamler på måder, som forbrugerne sikkert ikke forventer og kan forårsage skade. De er ofte illusoriske i deres tilbud om valg til forbrugeren, når det kommer til deres data, og de har evnen til at være lige så indgribende i privatlivets fred som nogle af de største reklameplatforme.
Med det i tankerne, hvor meget bruger din internetudbyder på lobbyvirksomhed?
Forskere fra Comparitech kompilerede og analyserede 61 internetudbyderes lobbyudgifter fra det amerikanske senats database for Lobbying Disclosure Act, som går tilbage til 1998.
De vigtigste nedslag i analysen:
2018 var det hidtil største år for internetudbyder-lobby virksomhed med $80,356 millioner tæt fulgt af 2011 med $80,308 millioner.
Stor forbrugerne inkluderer AT&T, Verizon og Comcast, som har en samlet udgift på lobby virksomhed på henholdsvis 367 millioner dollars, 288 millioner dollars og 225 millioner dollars siden 1998.
Siden 2011 er det årlige forbrug på lobbyvirksomhed på tværs af alle internetudbydere ikke faldet til under 72 millioner dollars, når man borttager 2021, der indtil nu (okt. 2021) blot har brugt 31,6 millioner dollars.
Det største beløb, som nogen udbyder brugte på et år, var AT&T i 1999, med næsten 23 millioner dollars. AT&T’s opkøb af Ameritech Corp stod for meget af dette, og fusionen førte til sidst til oprettelsen af ​​USA’s største teleselskab.
Lobbyisme til fordel for fusioner og opkøb tegnede sig for de fleste af de største udgifter for individuelle internetudbydere på et enkelt år.1,397 milliarder dollars er blevet brugt af internetudbydere på lobbyvirksomhed siden 1998.
Kilder:
1) https://www.comparitech.com/internet-providers/isp-lobbying/
2) https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/look-what-isps-know-about-you-examining-privacy-practices-six-major-internet-service-providers/p195402_isp_6b_staff_report.pdf
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/

Teleindustrien advarer deres investorer, men ikke deres brugere

Teleindustriens årsrapporter viser tydeligt, hvordan virksomheder advarer deres aktionærer, men ikke de borgere, der bor i nærheden af mobilmaster m.m.
The Environmental Health Trust har gennemlæst teleindustriens årsrapporter og du finder resultatet her. (1) Nedenfor kommer et par eksempler fra hhv. Ericsson, Apple og AT&T Inc., men listen er lang fra både nye og ældre årsrapporter. Virksomhedens investoradvarsler indeholdt i årsrapporter er indgivet på formular 10-K (eller formular 20-F eller 40-F for udenlandske virksomheder) til Securities and Exchange Commission (SEC).
“Vi kan pådrage os betydelige udgifter til at forsvare sådanne sager eller offentlige afgifter og kan blive forpligtet til at betale beløb eller på anden måde ændre vores drift på måder, der kan have en væsentlig negativ indvirkning på vores drift eller økonomiske resultater.”
Mobiltelefonproducenter og udbydere af infrastrukturen er fuldstændig klar over, at strålingen fra deres produkter kan være risikabelt og hvorfor de advarer deres aktionærer. Nedenfor et par uddrag fra erklæringer i årsrapporterne, hhv. Ericsson, Apple og AT&T Inc., der indikerer, at disse virksomheder informerer deres aktionærer om, at de kan lide betydelige økonomiske tab relateret til elektromagnetiske felter.
Forsikringsselskaberne vil ikke forsikre disse selskaber for skader fra strålingen fra deres produkter og netværk. Som Crown Castle udtaler: “Vi opretholder i øjeblikket ingen væsentlig forsikring med hensyn til disse forhold.“
Ericsson
Ericsson årsrapport 2019: s.131, (2)
5.3 Potentielle sundhedsrisici relateret til radiofrekvente elektromagnetiske felter kan udsætte os for forskellige produktansvarskrav og resultere i lovgivningsmæssige ændringer. Mobiltelekommunikationsindustrien er underlagt påstande om, at mobile enheder og andet udstyr, der genererer radiofrekvente elektromagnetiske felter, kan udsætte brugere for sundhedsrisici. På nuværende tidspunkt har et betydeligt antal videnskabelige undersøgelser udført af forskellige uafhængige forskningsorganer konkluderet, at radiofrekvente elektromagnetiske felter, på niveauer inden for de grænser, der er foreskrevet af sundhedsmyndighedernes sikkerhedsstandarder og anbefalinger, ikke forårsager nogen skadelige virkninger for menneskers sundhed. Imidlertid kan enhver opfattet risiko eller nye videnskabelige resultater af sundhedsskadelige virkninger fra mobile kommunikationsenheder og udstyr påvirke os negativt gennem en reduktion i salget eller gennem erstatningskrav. Selvom Ericssons produkter er designet til at overholde gældende sikkerhedsstandarder og regler vedrørende radiofrekvente elektromagnetiske felter, kan vi ikke garantere, at vi ikke vil blive genstand for produktansvarskrav eller blive holdt ansvarlige for sådanne krav eller være forpligtet til at overholde fremtidige ændrede reguleringer, der kan have en negativ indvirkning på vores forretning, driftsresultater, økonomiske tilstand, omdømme og brand.
Apple
Årsrapport 2020 (3)
Selskabets økonomiske situation og driftsresultater kan blive negativt påvirket af ugunstige resultater af retssager eller statslige undersøgelser.
Selskabet er underlagt forskellige krav, retssager og statslige undersøgelser, der er opstået i den ordinære drift og endnu ikke er fuldt løst, og nye forhold kan opstå i fremtiden. Derudover indeholder aftaler indgået af Selskabet nogle gange erstatningsbestemmelser, som kan pålægge Selskabet omkostninger og erstatning i tilfælde af et krav mod en skadesløs tredjepart. Antallet af krav, retssager og statslige undersøgelser, der involverer virksomheden, og den påståede omfang af sådanne krav, retssager og statslige undersøgelser, er generelt steget over tid og kan fortsætte med at stige…Selvom selskabet opretholder forsikringsdækning for visse typer skader, kan en sådan forsikringsdækning være utilstrækkelig til at dække alle tab eller alle typer skader, der måtte opstå.”
“Punkt 3. Retssager. Selskabet er genstand for retssager og krav, der ikke er fuldt løst, og som er opstået i den almindelige drift. Selskabets væsentlige retssager er beskrevet i del II, punkt 8 i denne formular 10-K i noterne til det konsoliderede regnskab i note 10, “Forpligtelser og uforudsete forpligtelser” under overskriften “Forudsætninger.”
Virksomheden er underlagt komplekse og skiftende love og regler verden over, hvilket udsætter virksomheden for potentielle forpligtelser, øgede omkostninger og andre negative virkninger på virksomhedens forretning.
Virksomhedens globale aktiviteter er underlagt komplekse og skiftende love og regler om emner, herunder, men ikke begrænset til: antitrust; privatliv, datasikkerhed og datalokalisering; forbrugerbeskyttelse; reklame, salg, fakturering og e-handel; produktansvar; intellektuel ejendomsret og krænkelse; digitale platforme; Internet, telekommunikation og mobilkommunikation; medier, tv, film og digitalt indhold; tilgængelighed af tredjeparts softwareapplikationer og tjenester; arbejde og beskæftigelse; anti-korruption; import, eksport og handel; valutakontrol og restriktioner for hjemsendelse af kontanter; bekæmpelse af hvidvaskning af penge; udenlandsk ejerskab og investering; skat; og miljø, sundhed og sikkerhed.
Overholdelse af disse love og regler kan være besværlig og dyre, hvilket øger omkostningerne ved at udføre virksomhedens globale aktiviteter. Ændringer af love og regler kan påvirke virksomhedens forretning negativt ved at øge virksomhedens omkostninger, begrænse virksomhedens mulighed for at tilbyde et produkt eller service til kunder, kræve ændringer i virksomhedens forsyningskæde og forretningspraksis eller på anden måde gøre virksomhedens produkter og tjenester mindre attraktive. til kunderne.”
AT&T Inc.
10-K ansøgning for regnskabsår, der slutter 31/12/2019 (4)
Ugunstige retssager eller statslige undersøgelsesresultater kan kræve, at vi betaler betydelige beløb eller føre til besværlige operationelle procedurer.
Vi er underlagt en række retssager både i USA og i udlandet, herunder på ethvert bestemt tidspunkt krav vedrørende antitrust; patentkrænkelse; løn og time; personlig skade; krænkelser af kunders privatliv; reguleringsprocedurer; og salgs- og indsamlingspraksis. Vi bruger også betydelige ressourcer på at overholde forskellige offentlige standarder, hvilket kan medføre relaterede undersøgelser og retssager. På det trådløse område står vi også over for aktuelle og potentielle retssager vedrørende påståede sundhedsskadelige virkninger på kunder eller medarbejdere, der bruger sådanne teknologier, herunder for eksempel trådløse enheder. Vi kan pådrage os betydelige udgifter til at forsvare sådanne sager eller offentlige afgifter og kan blive pålagt at betale beløb eller på anden måde ændre vores drift på måder, der kan have en væsentlig negativ indvirkning på vores drift eller økonomiske resultater.”
Under afsnittet “FORSIGTIG SPROG VEDRØRENDE FREMRETEDE UDTALELSER” står der:
“Det endelige resultat af FCC og andre føderale, statslige eller udenlandske regeringsagenturer (herunder retslig prøvelse, hvis nogen, af sådanne sager) og lovgivningsmæssige bestræbelser, der involverer spørgsmål, der er vigtige for vores virksomhed, herunder, uden begrænsning, afventende meddelelser om tilsyneladende ansvar ; overgangen fra ældre teknologier til IP-baseret infrastruktur, herunder tilbagetrækningen af ​​ældre TDM-baserede tjenester; universel service; udbredelse af bredbånd; bestemmelser om placering af trådløst udstyr og især placering af 5G-tjenester; E911 tjenester; konkurrencepolitik; privatliv; netneutralitet; distributørtjenester og udstyr til multikanal videoprogrammering; indholdslicens og ophavsretsbeskyttelse; tilgængelighed af nyt spektrum på rimelige og afbalancerede vilkår; og tildelinger og fornyelser af trådløse og satellitlicenser.”
“Resultatet af verserende, truede eller potentielle retssager (som inkluderer voldgift), herunder, uden begrænsning, patent- og produktsikkerhedskrav fra eller mod tredjeparter.”
Kilder:
1) https://ehtrust.org/key-issues/corporate-company-investor-warnings-annual-reports-10k-filings-cell-phone-radiation-risks/2) https://www.ericsson.com/495c1f/assets/local/investors/documents/2019/ericsson-annual-report-2019-en.pdf
3) http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0000320193/7b5717ca-6222-48e6-801c-9ea28feeef86.pdf
4) https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/732717/000156276220000064/t-20191231.htm
Læs mere her om Teleindustriens arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
Læs mere om støttet og uafhængig forskning her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-uafhaengig-og-stoettet-forskning/
Om IEI (International Epidemiology Institute) se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
Se mere her om myndighedernes rolle:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/misinformation-myndighedernes-teleindustriens-og-mediernes-strategier/

Vores kontanter 

Kampen om kontanterne
Det er ingen hemmelighed at der er store interesser, der arbejder for at afskaffe vores kontanter, på det seneste har corona og angsten for smitteoverførsel ligeledes været med til at lægge pres på kontanterne.
Digitaliseringen
Danmark, Finland, Norge og Sverige går forrest i den digitale omstilling, hvor andelen af smartphonebrugere i de nordiske lande er i gennemsnit 92 procent. I Spanien bruges kontanter til 87 % af alle køb, mens tallet i f.eks. Sverige kun er 20 %.De digitale loginløsninger til bankerne stormer frem. Kontanter bliver afløst af kreditkort med kontaktløs betaling og apps som Apple Pay. Betalingskasserne forsvinder osv. osv.
Digitalisering muliggør dataindsamling
Vi overvåges og vores data opsamles, så bl.a. industrien kan udregne vore fremtidige handlemønster, men derigennem har de også muligheden for at påvirke os i en ønsket retning.
Betaling i busserne
I jul 2021forsøgte 3F og buschaufførerne at få kontanterne ud af busserne. De spreder virus, er årsag til overfald og har kunnet undværes under corona-krisen, lød argumenterne. Danmarks største trafikselskab, Movia, sagde dog nej – kontantsalg af billetter fortsætter. (1)
Plandirektør Per Gellert, skrev i en svarmail til Fagbladet 3F, at Movia har modtaget mange henvendelser fra kunder, som har svært ved at bruge de digitale billetløsninger.
”Det er en balancegang, hvor vi i Movia både skal tage vare om et trygt arbejdsmiljø for chaufførerne og skal kunne tilbyde en god service til alle vores kunder – også dem, der ikke er digitale,” skrev Per Gellert.
Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet
Tilbage i januar 2020 vurderede Forbrugerombudsmanden dog at bla. Trafikselskaber må ikke afvise kunder med kontanter på grund af coronakrisen, medmindre de har indført selvbetjening. Ifølge betalingsloven skal virksomheder tage imod kontanter, hvis de tager imod kort- og mobilbetalinger.
Forbrugerombudsmanden havde sidste år modtaget en række klager over flere trafikselskaber, som på grund af risikoen for smitte med coronavirus ikke ville modtage kontanter. Passagerer, som ønskede at betale med kontanter, klagede over, at de derfor ikke kunne komme med bussen. (2)
Finanstilsynet har netop i en meddelelse pointeret, at som hovedregel er butikker eller andre betalingsmodtagere forpligtet til at modtage kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00. Reglen gælder ikke ved fjernsalg (f.eks. salg via internettet) eller ved betalingstransaktioner i ubemandede selvbetjeningsmiljøer (f.eks. ubemandede benzinstationer). (3)
Ny begrænsning i kontantbetaling
Et nyt og skærpet kontantforbud fra 1. juli 2021 betyder, at fremover er det ulovligt at modtage over 19.999 i kontanter. Begrundelsen for forbuddet er, at det skal være med til at forhindre tilbageførsel af sorte penge til samfundsøkonomien. (4)”Et bundt sedler af en vis størrelse skal få alarmklokkerne til at ringe hos erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af hvidvaskloven. Det er hensigten med det skærpede kontantforbud, der fra 1.juli i år har gjort det ulovligt at modtage kontant betaling, når beløbet er over 19.999 kroner. Grænsen var tidligere 49.999 kroner. Kontantforbuddet skal virke som et værn mod, at udbyttet fra kriminalitet kanaliseres ind i den lovlige økonomi,” ifølge Hvidvasksekretariatet.
Kilder:
1) https://fagbladet3f.dk/artikel/movia-afviser-fjerne-kontanter-fra-bussen
2) https://www.forbrugerombudsmanden.dk/nyheder/forbrugerombudsmanden/pressemeddelelser/2021/kun-busser-med-selvbetjening-kan-afvise-kontanter/
3) https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/information-om-udvalgte-tilsynsomraader/betalingstjenester-og-e-penge/kontantreglen
4) https://anklagemyndigheden.dk/da/skaerpet-kontantforbud-skal-daemme-op-hvidvask
Se mere her:
Om Internet of Things: https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/
Om overvågning: https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Internet of Bodies

Internet of Bodies (IoB) på godt og ondt
Teknologierne der er indeholdt i Internet of Bodies har potentialet til at forbedre vores liv på utallige måder. Men risiciene er lige så oplagte. En RAND-undersøgelse fra oktober 2020 udforsker Internet of Bodies og identificerer politiske tiltag, der kan hjælpe med at maksimere IoB’s positive sider og samtidig mindske dens risici.
“Når det kommer til at regulere IoB, er det det vilde vesten,” udtaler Mary Lee, en matematiker ved RAND og hovedforfatter af undersøgelsen i artiklen fra Rand.
“Der er mange fordele ved disse teknologier, som nogle anser som værende for betydningsfulde til at blive bremset af politik. Men vi er nødt til at have en større diskussion om, hvad disse fordele vil koste os – og hvordan vi helt kan undgå en del af risikoen.”
Læse mere her:

https://nejtil5g.dk/dokumenter/internet-of-bodies-iob/

 
Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

SMART OCEAN: Internet of Underwater Things – IoUT

På samme tid som “5G”, “Smart Cities” og “Internet of Things.” startede med at blive rullet ud, samarbejdede regeringer, forskningslaboratorier og kommercielle og militære interesser om planer om at skabe “Smart Oceans” og “Internet of Underwater Things” (IoUT). Det skete uden at konsultere fiskene, hvalerne, delfinerne, blæksprutterne og andre indbyggere i disse dybder.
Internet of Underwater Things
IoUT begynder at oversvømme havene med lyd for at kunne skabe kommunikation til internettet. Lyden vil blive pulsmoduleret med de samme skadelige frekvenser som radiobølger for at kunne bære de samme data.
For at kommunikere over store afstande er nogle af de akustiske undervandsmodem i stand til at producere lyd helt op til 202 decibel. Det svarer til 139 decibel i luften. Det er lige så højt som en jetmotor i en afstand af 100 fod, og er over grænsen for smerte hos mennesker.
Modemerne vil sende moduleret lyd ved frekvenser fra 7 kHz til 170 kHz, hvilket omfatter næsten hele høreområdet for delfiner, som bruger lyd til jagt og navigation.
Læs hele Arthur Firstenberg’s nyhedsbrev her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internet-of-underwater-things-iout/
Læs også:
SMART OCEAN: TEKNOLOGIENS INDVIRKNING PÅ LIVET I HAVET:

https://nejtil5g.dk/smart-ocean-teknologiens-indvirkning-paa-livet-i-havet/

Satellitopsendelser

441.449 satellitter med lavt kredsløb om jordenEnten i drift, godkendte eller under forberedelse.
Arthur Firstenbergs opdatering pr. 5. januar 2022 om status for et kommende satellitmareridt.
Mens opmærksomheden fra en skrækslagen verden er blevet grebet af en virus, og mens bekymringen for stråling har været fokuseret på 5G på jorden, har angrebet på himlen nået astronomiske proportioner. I løbet af de seneste to år er antallet af satellitter, der cirkulerer rundt om jorden, steget fra 2.000 til 4.800, og en strøm af nye projekter har bragt antallet af operationelle, godkendte og foreslåede satellitter til mindst 441.449. Og det tal inkluderer kun low-earth-orbit (LEO) satellitter, der vil opholde sig i ionosfæren. Satellitprojekterne omfatter dem, der er anført nedenfor. Virksomhederne er baseret i USA, medmindre andet er angivet.
17.270 satellitter, er allerede godkendte af U.S. Federal Communications
Se for uddybning Arthur Firstenberg’s nyhedsbrev her oversat til dansk:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2022/01/441.449-satellitter-med-lavt-kredsloeb-om-jorden.docx
Mere om satellitter finder du her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/satellitter-og-droner-som-5g-sendere/


Teleindustriens magt. En amerikansk fortælling med klangbund i resten af verden

Flyselskaber annullerer flyvninger forud for amerikanske lancering af 5G.

Tekst: David Wedege:
Teleindustriens magt. En amerikansk fortælling med klangbund i resten af verden.
Først sagde regeringens føderale forskningsenhed Det Nationale Toksikologiprogram: Man kan ingenlunde gå ud fra, at ikke-ioniserende stråling, herunder 5G, er sikkert for menneskers sundhed uden tilstrækkelig forskning (som ikke er udført).
Telestyrelsen FCC’s svar: 5G er sikkert.
Senere protesterede den nationale vejrovervågningstjeneste NOAA: Ibrugtagning af 5G-frekvensbåndet 26 GHz truer vejrovervågningsteknologien. Vores vejrovervågning kan blive bombet 50 år tilbage.
FCC’s svar: Nej det kan ej.
Så blev det luftfartssektoren: Frekvensbåndet 3,7-3,9 GHz (red. ikke anvendt i Europa) kan forstyrre radiokontakten ved start og landing. 5G-frekvensbåndet i Nordamerika truer flysikkerheden.
FCC’s svar: Nej det gør ej.
Så kom piloternes fagforening: Prøvligeoghørher. Vores eneste interesse er flyvesikkerheden og intet andet. Bliver 5G sat i drift, så flyver vi ikke, basta. Ingen flyvestart uden os.
FCC’s svar: Okay, hvad siger I til en frizone rundt om lufthavne á 3 kilometers radius?
Nu: Udenlandske fly truer med ikke at flyve til og fra USA. Men hvad så med sundhedsperspektivet?
Kilder:
https://www.wsj.com/articles/at-t-will-avoid-airports-with-new-5g-service-to-prevent-flight-delays-11642528372

Opklarende videoklip fra WION:
5G har ført til en større forstyrrelse i luftfarten. Adskillige flyvninger til Amerika blev aflyst – efter flyselskaber advarede om en “katastrofal forstyrrelse” på grund af 5G-udrulningen. Er 5G farligt for fly? Palki Sharma har svarene.
https://www.youtube.com/watch?v=AWsb13weuPI
Just why is the 5G roll out in trouble in the USA:
https://blogs.timesofisrael.com/just-why-is-the-5g-roll-out-in-trouble-in-the-usa/

Klima og Miljø

Energipolitikker i den hyperforbundne æra: 5G’s miljøparadoks
En gennemgang af Miguel Coma’s analyse i Wall Street International Magazine Science and Technology den 29. september 2021.
Mobilindustrien har brug for nye markeder og et aktuelt fokus er derfor at reklamere for 5G, den femte generation af trådløs teknologi. Forbrugerne forventer i dag mobiltelefon- og internetservice overalt, 24/7.

Industrien hævder, at 5G vil skabe bredbånds motorveje til vores stadigt stigende datatrafik med høj hastighed. Industrien hævder samtidig, at 5G vil reducere kulstofemissionerne. Men er disse påstande sande?
Skal vi ikke før vi implementerer 5G evaluere det miljømæssige fodaftryk samt dens bæredygtighed med rettidig omhu?

Det er spørgsmål, som Miguel Coma forsøger at besvare i sin analyse.
Læs hele gennemgangen her:

https://nejtil5g.dk/klima-og-miljoe-konsekvenser/5gs-miljoeparadoks/

Bier

5G og anden trådløs stråling har skadelig indvirkning på bier

Fakta:
Unaturlige kilder til elektromagnetisk stråling ser ud til at skade ikke kun os, men også vores bier, træer og andre insekter.
Et væld af undersøgelser er blevet offentliggjort, der understreger dette, og det faktum, at der ikke er udført passende sikkerhedsundersøgelser før udrulningen af ​​denne teknologi, er mistænkeligt.
Prøv at reflekter over: Hvorfor vil regeringer og teleselskaber ikke udføre passende sikkerhedsundersøgelser for at undersøge omfanget af de skader, som disse teknologier har på alle livsformer?
Se hele artiklen fra Pulse, 31. dec. 2021. (1) Flere undersøgelser har vist, at unaturlige kilder til elektromagnetisk stråling har “biologiske virkninger. (…) Det er ikke længere et emne for debat, når man ser på PubMed og den peer-reviewede litteratur. Disse virkninger ses i alle livsformer; planter, dyr, insekter, mikrober. Hos mennesker har vi tydelige beviser for kræft nu, der er ingen tvivl. Vi har beviser for DNA-skader, kardiomyopati, som er forløberen for kongestiv hjertesvigt, neuropsykiatriske virkninger…” – Dr. Sharon Goldberg, en intern læge. (2)
Her er en ud af tusindvis af undersøgelser, der korrekt skitserer sundheds- og miljøproblemerne ved trådløs stråling, inklusive den nye 5G-teknologi, der er blevet rullet ud over hele verden. (3)
Hundredvis af forskere (4) har indgivet andragender til FN om dette spørgsmål, men uden held. På trods af de bekymringer, der er rejst af mere end 2000 undersøgelser, bliver emnet stadig latterliggjort og nogle gange endda betragtet som en “sammensværgelse” i mainstream-medierne.
Det er bekymrende
Negativ indvirkning på bl.a. bier Elektromagnetiske felter fra elledninger, mobiltelefoner, mobilmaster ​​og Wi-Fi har vist sig at have en negativ indvirkning på fugle, bier, dyreliv og vores miljø i adskillige peer-reviewede forskningsundersøgelser. Specifikt har elektromagnetisk stråling vist sig at ændre biernes adfærd, producere biokemiske ændringer og påvirke biernes reproduktion. Artiklen gennemgår den forskning som The Environmental Health Trust har opsamlet på deres hjemmeside. (5)
Kilder:
1) https://thepulse.one/2021/12/31/5g-other-wireless-radiation-is-destroying-bees/
2) https://www.youtube.com/watch?v=WiVE6RE-3Ic
3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6701402/
4) https://emfscientist.org/images/docs/Summary-International-EMF-Scientist-Appeal.pdf
5) https://ehtrust.org/published-research-adverse-effect-wireless-technology-electromagnetic-radiation-bees/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/videnskabelig-reference-vedr-effekter-paa-dyrelivet/
 
Misforstået dataindsamling: Sporing af truede arter med Radiofrekvent stråling og andre eksempler på eksperimenter uden informeret samtykke

Støt truede dyrearter med et “dyresporingsarmbånd” hedder det hos Fahlo, (1) der samarbejder med Sea Turtle Conservancy, Save the Elephants, Track a Shark, eller Track a Polar Bear.
Gruppen skriver:
“Hvert havskildpaddesporingsarmbånd inkluderer adgang til din helt egen havskildpaddesporingsside. [ ] du får via en sms eller e-mail (din præference) et hemmeligt link for at se din skildpaddesporingsside. [ ] Efter at skildpadderne er rehabiliteret og klar til udsætning i naturen, mærker vores partner [ ] skildpadden med en GPS-sporingsenhed for at overvåge deres genopretning og studere deres vandringsmønstre. Du vil være i stand til at følge med på et kort for at se, hvor din skildpadde har rejst.”
Børnene får af Wildlife Journal Junior flg. forklaring: (2)
“GPS-sporing er den nyeste teknologi, der bliver brugt til at spore dyreliv. Ved GPS-sporing placeres en radiomodtager, ikke en sender, på dyret. Radiomodtageren opfanger signaler fra specielle satellitter. Modtageren har en computer, der så beregner dyrets placering og bevægelse. De data, der indsamles af modtageren, sendes derefter til et andet sæt satellitter. Det andet sæt satellitter sender derefter dataene til forskerne.”
“Ved at kombinere et håndgribeligt armbånd og interaktiv sporingsoplevelse er vores mål at oplyse kunderne om dyreliv og begejstre dem om bevarelse,” udtaler Wildlife Collection, (3) men sonar og sporing som en “spændende” form for bevarelse er en usandhed, der ikke kan accepteres. Feel Good-oplevelse vs. manipulation Paradigmet demonstrerer noget væsentligt ved manipulation og de menneskelige følelser ifølge artiklen fra Naturalblaze. *)
Bærer du et dyresporingsarmbånd, kan du få en feel-good-oplevelse, hver gang du ser på dit håndled, eller ser kortet over en skildpadde, der via en radiotransponder er forbundet til en satellit, sender data til en mobiltelefon på den anden side af jorden – også selvom hele paradigmet påvirker dyrets, andre menneskers og hele planetens sundhed.
Vi udfører usikre eksperimenter ved at påtvinge naturen en telekommunikationsteknologi og dataindsamling, som ikke understøttet deres bevarelse, men derimod understøtter løgnen om risiciene ved elektromagnetisk stråling. Løgne bliver implementeret, når uskyldige mennesker bidrager til en indsats, hvor de bevidst bliver tilbageholdt information om det overordnede billede.
Kilder:

1) https://myfahlo.com/
2) https://nhpbs.org/wild/tracking.asp
3) https://myfahlo.com/blogs/wildlife/beaded-bracelets-for-women-5-ways-to-style-our-animal-bracelets
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Energistyrelsen og deres pjece

Vores hverdag med mobilstråling.
Her kan du finde information om mobilstråling, og om hvordan det er en del af vores hverdag

Pjecen (1) er udgivet af Energistyrelsen i marts 2021, så den må jo være opdateret med oplysninger om relevant forskning, risikovurdering m.m. men er den nu også det?
”Radioudstyr skal altid være konstrueret med udgangspunkt i menneskers sikkerhed og sundhed. Det er Energistyrelsen, der fastsætter de konkrete regler.”
Energistyrelsen: Fakta om 5G og mobilstråling

Data om vores forbrug
Danskerne er glade for vores deres mobiler fremgår det:

I 2020 har 90 % af alle danskere en smartphone. I 2017 var tallet 84 %.
Danskernesforbrug af mobil datatrafik steg med 33 % fra 2018 til 2019.
Den gennemsnitlige månedlige mobile datatrafik pr. abonnement steg fra 7,5 GB i 2018 til 9,5 GB i 2019.
I følge Energistyrelsen giver flere mobilmaster mindre stråling?!? ”Hvis der er dårlig mobildækning i det område, som du befinder dig i, så vil din mobiltelefon automatisk skrue op for sendestyrken. Flere antennepositioner vil altså resultere i en bedre dækning samt mindre mobilstråling.”
Energistyrelsen forsikrer (ud fra en vurdering) at i forhold til stråling er der ingen fundamental forandring med 5G:
”5G er den femte generation af mobilteknologi og bygger videre på allerede kendte mobilteknologier såsom 2G, 3G og 4G. (…)
I forhold til mobilstråling er der dog i bund og grund ingen fundamental forandring, da kommunikationen fortsat bæres af radiobølger på samme måde som tidligere teknologier og frekvenser. 5G-teknologien bruger faktisk frekvenser, der tidligere er benyttet til andre formål, som fx tv-transmittering, trådløst bredbånd og andre typer transmissioner. Det er Energistyrelsens tekniske vurdering, at niveauet for den ikke-ioniserende stråling fra en 5G-mobilmast ikke ventes at være højere end fra en tilsvarende eksisterende 4G-mobilmast.

Om trådløse adgangspunkter
“Fordelen ved trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde er, at de kan opsættes på bygninger, lygtepæle m.v., hvor det i dag ikke er muligt at opsætte de større antenner.”
“Når 5G bliver udrullet, vil det medføre, at mobilnettet flere steder bliver langt mere fintmasket.”
”Det samlede strålingsniveau ved at benytte 5G og trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde forventes at være lavere end strålingsniveauet fra normale antenner på mobilmaster.
Igen flere sendere eller adgangspunkter des mindre stråling!!!
At det forholder sig sådan dokumenterer Energistyrelsen på deres hjemmeside (2) med denne illustration. Se Figur 1.
Figur 1.: ”Den blå kurve viser elektromagnetisk stråling fra en antenne på en mast. Den grønne kurve viser den tilsvarende elektromagnetiske stråling fra trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde. Både den blå og den grønne kurve er under grænseværdien, men den grønne kurve er markant lavere i størstedelen af området, selvom der er flere trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde.”
Grænseværdierne og den skjulte forskning
”Grænseværdier er den maksimale fastsatte værdi for mobilstråling, som mennesker må blive eksponeret for. I Danmark anvender vi de fælleseuropæiske grænseværdier. Disse grænseværdier er fastlagt på baggrund af anbefalinger fra den Internationale kommission for beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).” (3)
I fakta boksen skriver styrelsen:
”De fælleseuropæiske grænseværdier er et resultat af 50-60 års omfattende forskning på området. De fælleseuropæiske grænseværdier indeholder en forsigtighedsmargin.”
Hvori den omfattende forskning består står hen i det uvisse både i pjecen og andre steder, heller ikke hvori forsigtighedsmargenen består fremgår. 
Mobilstråling og Sundhedsstyrelsens vurdering 
Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at man ikke skal være bekymret for sit helbred, når man bruger trådløs teknologi. Det væsentlige er at sikre, at grænseværdierne bliver overholdt. Målinger viser, at den samlede stråling fra mobilantenner, mobiltelefoner, wi-fi og andet apparatur, som i dag udsender ikke-ioniserende stråling, er svag og ligger langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt. Baseret på den tilgængelige viden er der ingen grund til at tro, at introduktionen af 5G vil ændre på det. Sundhedsstyrelsen følger de anbefalinger, der er sat i regi af WHO, og følger udviklingen i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande. Sundhedsstyrelsen vil løbende revurdere sine anbefalinger, hvis der er behov for det.”
Bemærk, at der intet nævnes om Sundhedsstyrelsens forbehold om brugen af mobiltelefonen, bla, at den aldrig bør sættes op til øret. Af pjecens fakta boks fremgår flg.:
Energistyrelsen følger den sundhedsfaglige rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, som anbefaler, at vi i Danmark anvender de fælleseuropæiske grænseværdier.
Uanset hvilken teknologi og type af antenneudstyr (2G, 3G, 4G, 5G osv.) teleselskaberne bruger, skal de overholde grænseværdierne.
Af det sidste punkt fremgår indirekte at målingerne bliver foretaget for hver enkelt frekvens og ikke som en samlet helhed desuagtet at den menneskelige krop jo modtager en samlet strålingsmængde. (se mere her (4) og Figur 2)
Figur 2.: Figuren fra The Lancet. Beregningen i venstre side er i potens. Dvs. at den reelle spidsbelastning fra menneskeskabt elektromagnetisk stråling i dag er 10.000.000.000.000.000 gange (et 1-tal med 16 nuller bagved) stærkere end den naturlige baggrundsstråling på samme bølgelængdeområde (estimeret af den pensionerede Karolinska-professor Olle Johansson).
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
Ansvarsfordelingen
Om ansvarsfordelingen og herunder Energistyrelsens rolle fremgår det af pjecen at: (se også Figur 3)

Energistyrelsen fører tilsyn med, at grænseværdierne bliver overholdt de steder, hvor mennesker færdes og opholder sig.
Det er Sundhedsstyrelsens ansvar at give sundhedsfaglig rådgivning.
Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for markedsovervågning af radio udstyr, som markedsføres på det danske marked.
Dykker vi ned i Energistyrelsens hjemmeside uddybes ansvarsområdet således:
Energistyrelsen: Fakta om 5G og mobilstråling ”Radioudstyr skal altid være konstrueret med udgangspunkt i menneskers sikkerhed og sundhed. Det er Energistyrelsen, der fastsætter de konkrete regler.”
Det er overskriften i beskrivelsen af Energistyrelsens ansvarsområde på deres hjemmeside, når det gælder stråling og 5G. (2) Et myndighedsansvar, som egentlig blot er en garanti for at ingen har ansvar, for alle kan (og gør) henviser til hinanden!!! 
Fra styrelsens hjemmeside: 
Myndighedsansvar for hhv. Sundhedsstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Energistyrelsen 
“Det skal altid være sikkert og forsvarligt at benytte trådløse teknologier. Energistyrelsen har et tæt samarbejde på tværs af flere offentlige myndigheder, når det kommer til arbejdet med sundhed og sikkerhed for brugen af trådløse teknologier og udstyr. Energistyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen har forskellige ansvarsområder angående trådløs teknologi.
Energistyrelsen 
Energistyrelsen er den ansvarlige tilsynsmyndighed i forhold til mobilstråling. Styrelsen fører løbende tilsyn med, at de grænseværdier, der gælder for stråling, overholdes, når frekvenserne bl.a. bruges til 3G, 4G og 5G. Energistyrelsen administrerer også lovgivningen for frekvenser og radioudstyr samt tildeler frekvenstilladelser til brug for telekommunikation.
Sundhedsstyrelsen 
Det er Sundhedsstyrelsens ansvar at give sundhedsfaglig rådgivning. Sundhedsstyrelsen følger de anbefalinger, der er sat i regi af WHO, og følger udviklingen på området i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande. (5) Sundhedsstyrelsen rådgiver Energistyrelsen om de sundhedsmæssige aspekter, når det gælder mobilstråling.
Hvis du ønsker at vide mere om de sundhedsfaglige aspekter, så kan du på Sundhedsstyrelsens hjemmeside finde flere informationer: https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi Sundhedsstyrelsen kan kontaktes på: sst@sst.dk og telefon 72 22 74 00.

Sikkerhedsstyrelsen 
Det er Sikkerhedsstyrelsen, som har ansvaret for markedsovervågning af radioudstyr, som markedsføres i Danmark. Dette indebærer, at Sikkerhedsstyrelsen skal sikre, at radioudstyr (dvs. mobiltelefoner, mobiludstyr, wi-fi-routere m.v.) i Danmark lever op til de væsentlige krav i lovgivningen. De væsentlige krav indebærer, at radioudstyret er konstrueret således, at det sikrer beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr.Sikkerhedsstyrelsen kan kontaktes på: sik@sik.dk og telefon 33732000.”
Kilder:
1) https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/vores_hverdag_med_mobilstraling.pdf
2) https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/fakta-om-5g-og-mobilstraaling
3) Om ICNIRP se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
4) https://nejtil5g.dk/paastand-hvis-du-er-bekymret-for-5g-skal-du-ikke-gaa-ud-i-solen-solens-straaling-er-langt-farligere-end-5g/
5) Se her om sammensætningen i Sveriges ‘Videnskabelige råd om elektromagnetiske felter’ som Sundhedsstyrelsen bl.a. læner sig op ad, da de ikke selv laver forskning på området. Hovedparten af medlemmerne har tilknytning til ICNIRP og de øvrige deler mere eller mindre ICNIRP’s holdninger. Trods det er der ikke noteret nogen form for interessekonflikt.
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/

Bedste hilsner
Preben Kastrup
6. januar 2022
Velkommen til vores nyhedsbrev
Kære alle
Så har vi forladt et turbulent 2021 og bevæger os ind i et formentlig lige så turbulent 2022 – for forandringerne kalder.
En af de store opgaver der venter for 2022 bliver indsamlingen af de nødvendige 1 million underskrifter til det Europæiske Borgerforslag: “Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”. Mere om det i næste nyhedsbrev.
Som det fremgår af dette nyhedsbrev, vil der ligeledes være fokus på hele miljø og klimaaspektet, når vi taler om 5G, IoT m.m. 
Der er nok at tage fat på, så vel mødt til et nyt og spændende arbejdsår 2022.

Preben Kastrup
Videnscentret for elektro-forurening

Tidligere udsendte nyhedsbreve finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/nyhedsbreve/

EMNER
– Den nordiske Appel
– Klima og miljø
– Internationalt
– Overvågning m.m.
– Forskning
– Teleindustrien
– Mobiltelefoni og sundhedsstyrelsen

Den nordiske Appel
 Skærp reglerne for mikrobølgestråling fra trådløs teknologi. Beskyt menneskers sundhed og miljøet
Det er budskabet fra 11 nordiske foreninger, som arbejder med konsekvenserne for den trådløse teknologis indvirkning på sundhed og miljø. Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og EHS-Foreningen er en af underskriverne bag appellen.
I spidsen for appellen står den svenske epidemiolog Lennart Hardell, der i 2011 var en del af WHO’s ekspertgruppe, som vurderede og klassificerede mobiltelefoni som muligvis kræftfremkaldende.
Appellen peger blandt andet på den anerkendte schweiziske ekspertgruppe BERENIS, som tidligere i 2021 konkluderede, at der er tungtvejende evidens for, at radiofrekvent stråling, selv på lave eksponeringsniveauer langt under grænseværdien, er årsag til oxidativt stress, som igen kan være en mulig årsag til langsigtede biologiske skadevirkninger.
Appellens krav er indskrevet i nedenstående fire punkter:
Fra Apellen
I de senere år er menneskers eksponering for pulserende mikrobølgestråling fra trådløs teknologi steget eksponentielt. Stigningen er primært et resultat af udvidelsen af ​​4G+ og 5G samt en øget mængde af forbrugerprodukter baseret på teknologi, der udsender mikrobølgestråling. Udover flere basestationer installeres der millioner af såkaldte smarte elmålere, hvilket også bidrager til den samlede stigning i mikrobølgestråling i vores udendørs og indendørs miljø.
Parallelt med denne eksploderende strålingseksponering anvendes stadig regler, såkaldte referenceværdier, for tilladt stråling baseret på en stærkt forældet tilgang fra 1950’erne. Disse referenceværdier beskytter kun mennesker mod skadelige virkninger, der opstår som følge af akut opvarmning. Det betyder, at mennesker er fuldstændig ubeskyttede mod mængden af ​​skadelige effekter, såsom kræft, DNA-skader, oxidativt stress og neurologiske effekter, som forskning gentagne gange har vist at forekommer i niveauer et godt stykke under disse referenceværdier. Nuværende referenceværdier har overhovedet ingen beskyttelse mod skadelige effekter på biodiversiteten.
Vi repræsenterer organisationer, der i mange år har arbejdet med egen forskning og/eller at følge forskningen på området. Vi nås konstant af nye vidnesbyrd fra mennesker, der har lidt af dårligt helbred, efter at der er installeret basestationer til 4G, 5G eller smarte elmålere i deres nærmiljø. Vi er dybt bekymrede over udviklingen og anmoder om, at følgende tiltag træffes hurtigst muligt:
Der skal udvikles nye grænseværdier, der beskytter mod udviste sundheds- og miljørisici på niveauer, der ligger langt under de nuværende referenceværdier. Dette skal ske ved hjælp af eksperter, der er uafhængige af pågældende industri og med repræsentanter fra forskningsmiljøet, som mener, at risiciene er betydelige selv på niveauer, der ligger langt under de nuværende referenceværdier.
Inden videre udvikling skal risikovurdering af 5G også her foretages af eksperter, der er fri for tilknytning til den pågældende branche, og med repræsentanter fra forskningsverdenens side, som vurderer risiciene som væsentlige.
For at forebygge skader skal der laves undervisning om risici på alle niveauer i samfundet. Det gælder for eksempel i sundhedsvæsenet, skoler og offentligheden.
Den bedst mulige teknologi bør bruges til at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Kablet teknologi, der minimerer skadelig stråling, skal prioriteres.
Myndighederne ignorerer risiciene og behovet for stærkere beskyttelse
Trods forskning og på trods af gentagne opfordringer fra forskermiljøet, lægestanden og folkevalgte ignorerer de ansvarlige myndigheder fortsat det stadig mere klare billede af risiko. De hævder, at de viste risici ikke eksisterer, og at de nuværende stærkt forældede referenceværdier, som gør det muligt for mennesker at blive udsat for kendt skadelig stråling, vil være tilstrækkelig som beskyttelse. Til støtte for deres holdninger er myndighederne afhængige af en lille gruppe eksperter, som ikke er repræsentative for forskningsverdenen som helhed, og som for størstedelens vedkommende har tilknytning til teleselskaberne.
For flere kilder og referencer se selve dokumentet her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/12/Nordisk-Appel-Dansk-12.-dec.-2021.pdf

Klima og miljø
 Miljøgifte, råvarekrav og energikrav i 5G og IoT-teknologien
Solveig Silverin blev uddannet miljøforsker og miljøingeniør i 1980’erne. Hun arbejdede som ekspert i miljøovervågningsgruppen ved forvaltningen i Kalmar len, Sverige, men blev handicappet af helbredsproblemer fra elektromagnetisk stråling. Hun skriver nu analyser om miljø og sundhed, bl.a. i hendes blog: Trådlösa Tekniken – Det Tysta Miljögiftet.
Videnscentret har lagt flere artikler ud, som er en del af en større samling artikler om de miljømæssige og sundhedsskadelige virkninger af informations- og kommunikationsteknologi. Hele hendes projekt kan du se her:
https://krigetmotlivet.wordpress.com/2021/11/02/miljosmart-teknik-det-globala-hotet-mot-manniskans-halsa-och-den-biologiska-mangfalden/
I sin generelle indledning skriver hun:
“Hvis man medregner hele den negative miljøpåvirkning, som trådløs teknologi har på både klodens mennesker og jordens naturlige miljø, så er den nye trådløse teknologi en vækst til døden.”

Videnscentret har oversat hele afsnit 1:
Miljøgiftene, råvarekrav og energikrav i 5G og IoT-teknologien
1.1 Behovet for råvarer til metaller skaber alvorlige og varige skader på miljøet
1.2 Mobiltelefoner, smartphones, Ipads er virkelige miljøsyndere
1.3 Mikrochip, en uventet miljøpåvirkning
1.4 Elbiler og selvkørende biler, miljøkriminelle med dårlig kapacitet til koldt klima
1.5 Minedrift er en af ​​de mest beskidte industrier
1.6 Mange metaller er konfliktmineraler
1.7 Affaldshåndtering, et byrdefuldt ansvar for de rige lande i Vesten
1.8 Konsekvenser for lossepladser i Afrika og Asien 

Hele afsnittet finder du her:
https://nejtil5g.dk/miljoegifte-raavarekrav-og-energikrav-i-5g-og-iot-teknologien/

Når grøn omstilling giver sort samvittighed

Mineralet kobolt bruges i fremstillingen af batterier til både elbiler og mobiltelefonbatterier, men i DR Congos koboltminer udsættes arbejderne for vold, overgreb og grov udnyttelse.
Artiklen fra Kristelig Dagblad den 23. november 2021 følger fint op på miljøingeniør Solveig Silverins indlæg om de miljømæssige og sundhedsskadelige virkninger af informations- og kommunikationsteknologi.
Hele artiklen finder du her:
https://nejtil5g.dk/naar-groen-omstilling-giver-sort-samvittighed/
 Det offentlige køber stadig ikke grønt
Trods intentioner om at gøre udbud og indkøb i det offentlige grønnere, oplever virksomhederne stadig, at prisen er eneste faktor, når det offentlige køber ind.
Når det offentlige bestiller kommunale veje, it-udstyr eller nye maskiner, bliver der alt for sjældent stillet krav til det miljømæssige aftryk af indkøbet. Det mener i hvert fald udbyderne, der efterlyser, at deres grønne alternativer kan gøre sig gældende i udbuddene.
“Økonomien er stadig for vigtig i udbuddene, og den tænkes ikke til ende,” vurderer eksempelvis adm. direktør i it-leverandøren 3Stepit, Allan Juhl. Han peger på, at produktets totale omkostninger i levetiden for eksempel stadig overses i mange udbud.
“Politisk siger man hele tiden, at der skal prioriteres grøn omstilling, men det udleves kun i mindre omfang i virkeligheden,” tilføjer Lars Kim Jørgensen, direktør for asfaltdivisionen i entreprenørkoncernen Arkil.
Langt mellem grønne udbud
Der er langt mellem grønne udbud i det offentlige, siger en forsker, der i sin ph.d er ved at undersøge bæredygtige elementer i offentlige indkøb. Mellem 10 og 44 pct. indeholder bæredygtighed, skriver Børsen.
“Vores billede er også, at det er meget begrænset, hvor meget man anvender grønne udbudskriterier,” vurderer ph.d.-studerende Bjarke Lund Sørensen.
De offentlige indkøb udleder ifølge en rapport, som Økonomistyrelsen udgav i 2020, 12 mio. ton CO2 årligt. Heraf udledes omkring en tredjedel indenlands, mens producenter og transportører i udlandet er ansvarlige for den øvrige udledning fra produkterne. Til sammenligning udledte de danske husholdninger i 2020 14 mio. ton CO2.
Kilder:
https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/virksomheder-det-offentlige-kober-stadig-ikke-gront

SMART OCEAN

Teknologirevolutionen har nu udvidet sig til havet i form af Internet of Underwater Things (IoUT), også kendt som et Smart Ocean. Der er planer om, at havet skal blive en integreret del af et verdensomspændende netværk af “smarte” sammenkoblede infrastrukturer og objekter, der vil komplementere satellitter i rummet, og 4G/5G-celletårne og paraboler på land. Penge bliver hældt ind i forskningen og udviklingen af nye applikationer og infrastruktur for at muliggøre trådløs forbindelse i hele havet, på jorden og i himlen. 
Kommercielle interesser og de væbnede styrker ser et internetforbundet hav som værende afgørende for deres operationer. Men indvirkningerne på livet i havet bliver ikke taget i betragtning. Ud over støj, forurening og affald i et hav, der myldrer med menneskeskabte aktiviteter, vil Internet of Underwater Things primært stole på sonar, som i årtier har været kendt for at have en negativ indvirkning på hvaler og andre havdyr. For nylig har forskere opdaget den afgørende rolle, hvaler spiller i havets økologi, og hvordan de hjælper med at afbøde klimaændringer.
Læse hele artiklen her:

https://nejtil5g.dk/smart-ocean-teknologiens-indvirkning-paa-livet-i-havet/
 
Digitalt i Europa:
En tilgang til miljøpåvirkninger gennem livscyklusanalyse. En vurdering af den digitale teknologis miljøpåvirkninger i Europa.

Digital teknologi står for 40 % af en europæers årlige bæredygtige drivhusgasbudget
Den omfattende undersøgelse, der er udført af GreenIT.fr-kollektivet (2) og NegaOctet-konsortiet på vegne af den europæiske parlamentariske gruppe af De Grønne / ALE, viser, at de 571 millioner tons råmaterialer, der bruges til digital teknologi i Europa hvert år, svarer til massen af 9, 2 milliarder mennesker.
Miljøproblemer relateret til 5G
Artiklen her er et af casestudierne fra rapporten ’Behind the figures: understanding the environmental impacts of ICT and taking action’ (GreenIT.fr. 2021).


Læs begge hele analyser her:
https://nejtil5g.dk/den-digitale-teknologis-miljoepaavirkninger-i-europa/
 
Japansk firma vil genanvende 7000 ton elbilbatterier årligt
Sumitomo Metal Mining, der blandt andet leverer elbilbatterier til Tesla Motors, vil nu også være med på bølgen om at genanvende brugte elbilbatterier.
Udmeldingen kommer i det japanske nyhedsmedie Nikkei Asia, hvor firmaet hævder at være de første i verden med en helt ny proces til at genbruge batterierne. Hvad processen består i er der endnu kun få oplysninger om, men der er ikke tale om at bruge kemikalier som konkurrerende aktører, herunder de japanske konkurrenter JX Nippon Mining & Metals og Umicore.
Sumitomo Metal Mining vil derimod knuse batterierne og opvarme det resterende “pulver”, mens de skruer på ilttilførslen. Det skulle gøre det muligt at udvinde kobber, nikkel, kobolt og lithium.
Fokus på kobolt
Ifølge firmaet vil de have en genanvendelsesfabrik klar i 2023, hvor 7000 ton batterier bliver behandlet hvert år. I processen vil de udvinde 200 ton kobolt fra batterier med nikkel-mangan-kobolt katoder – og den mængde er nok til 20.000 elbiler.
Især kobolt-udvinding er elbilernes dårlige samvittighed, da det ofte sker i U-lande med store sociale og helbredsmæssige konsekvenser. For eksempel bliver en tredjedel af verdens kobolt leveret af minearbejdere i Congo. Blandt dem er 40.000 børn.
Svenske firmaer er med på bølgen
I takt med den voksende efterspørgsel på elbiler er priserne på metaller til batterier også steget voldsomt. Lithium-prisen er mere end fordoblet på et år, hvor prisen nu er på 30 dollars per kilogram.På samme tid har flere firmaer meldt ud, at de går i gang med at bygge fabrikker til genanvendelse, herunder flere svenske aktører som Stena Recycling og Northvolt.
Hænger sammen med udmeldingen sidste år fra EU, der vil kræve, at mindst 12 procent kobolt og 4 procent lithium og nikkel er genanvendt i batterier til elbiler i 2030.
Sumitomo Metal Mining har i øvrigt regnet på omkostningerne ved sin teknik til genanvendelse og oplyser til Nikkei Asia, at priserne på lithium skal helt ned på 5-5 dollars per kilogram, før det ikke kan betale sig at genanvende batterier.
Kilder:
https://www.msn.com/da-dk/nyheder/udland/japansk-firma-vil-genanvende-7000-ton-elbilbatterier-%C3%A5rligt/ar-AARuEhC?ocid=msedgntp

Internationalt
Indien udskyder auktioner over 5G spektretModstanden mod 5G er verdensomspændende. (1) Byer og regioner har taget skridt til at forbyde, forsinke, standse og begrænse udrulningen og udstede moratorier på grund af en række forskellige risici (inklusive luftfartssikkerhed) der er forbundet med den kontroversielle 5G teknologi.
På trods af en retssag anlagt tidligere i år i Indien, er der fortsat 5G-forsøg i landet. Men lige nu er “ingen af interessenterne interesserede i, at der for nuværende afholdes auktioner over 5G-spektrumet.” (2)
For nylig har Indiens Department of Telecommunications (DoT) godkendt teleselskabernes anmodning om at forlænge 5G-forsøgene. Det har reelt skubbet auktionerne over 5G-spektraerne til anden halvdel af 2022 og dermed en lanceringen først i slutningen af 2022 eller begyndelsen af 2023.
Tidligere i år havde DoT givet 5G-spektrum i 700 Mhz, 3,5 Ghz og 26 Ghz frekvensbånd til tjenesteudbyderne i seks måneder for at udføre tests og forsøg. Denne periode udløber den 26. november.
“Ingen klager virkelig over forsinkelsen i 5G-spektra auktionen,” sagde Mahesh Uppal, telecomekspert og direktør for konsulentfirmaet Comfirst. “Der er flere grunde til det. Til at begynde med så teleselskaberne 5G som et udviklingsområde, men de er ikke i stand til at udnytte det på grund af manglen på en klar ’use case’. Der er nogle beviser for 5G’s relevans i nicheindustrier, men det er ikke et netværk, de kan skalere. Så er der spørgsmålet om den høje pris på 5G-spektret. Det er ret urealistisk lige nu.”
I henhold til prisen som er anbefalet af Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), inkluderer auktionen 8.644 MHz spektrum til en mindstepris på INR 4900 milliarder ($65,78 milliarder). De indiske udbydere har dog alle udtrykt bekymring over den høje basispris på spektret.
I betragtning af den manglende efterspørgsel kombineret med høj mindstepris betyder det, at auktionen heller ikke vil hive priserne op. Derfor er regeringen også tilbageholdende med at gennemføre en 5G-auktion lige nu. Logisk set burde udvidelsen af 5G-forsøgene ikke forhindre regeringen i at gå videre med spektrum auktionen.
5G-forsøgene
De tre private teleselskaber, Reliance Jio, Bharti Airtel og Vodafone Idea, er i gang med at gennemføre forsøg. Jio tester sin egen udviklede 5G RAN og Core, mens Airtel og Vodafone Idea har samarbejdet med Ericsson og Nokia for at teste 5G-teknologien og use cases.
Forsinkelsen vil give teleselskaberne mere tid til at udvikle 5G use cases. For eksempel lancerede Bharti Airtel, Indiens næststørste udbyder, for nylig #5GforBusiness-initiativet for at teste brugen i virksomheder. De har samarbejdet med flere teknologileverandører, herunder Amazon Web Services, Cisco, Google Cloud, Nokia, Ericsson og Tata Consultancy Services (TCS), blandt andet for at udføre forsøg med 5G-baserede løsninger. Airtel har også indgået et partnerskab med Mavenir for åbne RAN-forsøg, ifølge rapporter fra medierne.
Udstyrsomkostningerne
En anden måde, hvorpå forsinkelsen hjælper tjenesteudbyderne, er, at det reducerer udstyrsomkostningerne. 5G er allerede implementeret i mere end 150 lande, og efterhånden som leverandørerne opnår stordriftsfordele, vil gearomkostningerne sandsynligvis falde. Da Indien har en af de laveste takster og høje frekvensomkostninger, er dette en afgørende fordel for teleselskaberne.
Set i lyset af alle disse faktorer er det klart, at ingen af interessenterne er opsatte på at afholde auktioner over 5G-spektrumet på dette tidspunkt.
Kilder:
1) https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/
2) https://www.fiercewireless.com/5g/india-delays-5g-spectrum-auction-extends-5g-trials

Overvågning m.m.
Vores psyke, menneskelighed og demokratiske rettigheder er udfordret af digitaliseringen, mener forskere og ledelse på Aarhus Universitet.
Et nyt center, skal undersøge, hvordan vi undgår, at samfundsborgeren går tabt i processerne. Artiklen her er fra Kristeligt Dagblad den 6. dec. 2021. (1)
Gennem årtier har myndighederne gradvis skabt en kunstig kopi af alle borgere. En digital tvilling, som ikke er i live, men kun er informationer i et computersystem. Som tiden går, bliver denne digitale afbildning af os stadig mere detaljeret og får stadig større betydning for os som samfundsborgere, lønmodtagere og mennesker. Men hvad nu, hvis der faktisk er stor forskel på borgeren i kød og blod og systemets mange data om borgeren? Hvad nu, hvis vi og vores digitale tvilling ikke er enæggede? Det er et af de fundamentale spørgsmål, som forskerne på et nyoprettet tværfagligt forskningscenter, Shape, under Aarhus Universitet skal fordybe sig i.
”Danmark er et af de mest sofistikerede og digitaliserede lande i verden med en af de mest effektive offentlige sektorer. Alle de digitale løsninger rummer masser af muligheder og perspektiver, men kalder også på, at vi er opmærksomme på, hvordan hele vores eksistens og forestilling om virkelighed samtidig forandrer sig,” siger Peter Damholt, lektor i digitalt design og informationsvidenskab og projektleder på et af de fire forskningsprojekter, som sættes i gang under Shape. (2)
”Vi er som forskere ikke dataangste, men vi er heller ikke jubeloptimister. Vores grundlag er, at det moderne menneske til en vis grad er blevet et digitaliseret eller dataficeret menneske. I den situation er det bydende nødvendigt, at vi ikke kun beskæftiger os med teknologi som løsninger, der gør livet lettere, men også arbejder med, hvordan mennesker kan være robuste i relationen til teknologi,” siger han.
Udfordringerne er mange
Som nævnt skaber digitaliseringen en risiko for, at vi som klienter, patienter og brugere ikke får, hvad vi har krav på, fordi vores digitale tvilling alligevel ikke ligner os nok. Der er også en risiko for, at alle de digitale løsninger, der skal modvirke, at vi behøver føre lange telefonsamtaler eller udfylde formularer, hindrer borgerne i at komme til orde med korrektioner, krav eller kritik. Og der er en stor risiko for, at alle de funktioner, som skulle gøre tingene lettere, i virkelighedens verden ikke fungerer så godt og derfor kræver, at vi mennesker tilpasser os systemerne i stedet for det omvendte.
”Digitale systemer er i dag så komplekse, at ingen har det fulde overblik over, hvad de sætter i gang, og hvad det gør ved vores virkelighed. Hverken Google, Facebook eller de politikere, som sætter IT-projekter i søen, der næsten altid bliver dyrere og mere problematiske end forventet,” siger Peter Damholt og giver det eksempel, at ekspertrapporter tilbage i 1990’erne forudsagde, at fuldt digitale patientjournaler kun lå få år ude i fremtiden.
”Men alle de vanskeligheder, der helt frem til i dag har været med Sundhedsplatformen fortæller jo en anden historie,” siger Peter Damholt, der sammenligner de store tech-virksomheder med doktor Frankenstein, som ville skabe liv, men ikke selv kunne styre det væsen, han fik skabt.
Bred bekymring om ikke bare demokratiske rettigheder
At der bredt i befolkningen er en bekymring for, hvordan digitaliseringen påvirker ikke alene vores demokratiske rettigheder, men også vores psyke, viser en undersøgelse fra projektet ”Algoritmer, data og demokrati”, (3) et samarbejde mellem en række universiteter og Tænketanken Mandag Morgen, finansieret af Villumfonden og Veluxfonden. 79 procent af danskerne vurderer, at internettet påvirker vores fællesskaber og demokrati. 24 procent er bekymrede for, at deres egen psyke skal blive påvirket af sociale medier, 41 procent er bekymrede for andre voksnes psyke, og hele 76 procent er bekymrede for børn og unges psyke.
”Mange giver i vores undersøgelse udtryk for, at digitaliseringen medfører demokratiske problemer som forskelsbehandling, og at algoritmerne påvirker især børn og unge. Men selvom mange giver udtryk for at have en grad af viden om dette, forstår de ikke præcis, hvordan det foregår,” forklarer Nana Holstein, senioranalytiker i Tænketanken Mandag Morgen.
”Det er tydeligt, at påvirkningen fra digitaliseringen er en dagsorden, som bekymrer virkelig mange danskere. På den baggrund virker det fornuftigt at arbejde mere i dybden med, hvad digitaliseringen betyder for vores demokrati og mentale helbred,” tilføjer hun.
Johnny Laursen er dekan for det humanistiske fakultet på Aarhus Universitet og peger på, at universitet i forvejen på både det humanistiske, det naturvidenskabelige og det teknisk-videnskabelige fakultet har gode miljøer for forskning og uddannelse i IT:
”Stort set enhver samfundsfunktion er i dag påvirket af den digitale udvikling, og der er brug for, at vi dels samler viden om, hvordan vi sikrer, at digitaliseringen foregår trygt og gennemskueligt for borgerne. Dels stiller denne viden til rådighed for beslutningstagere, virksomheder, offentlige myndigheder, uafhængige organisationer og borgerne selv.”
Kilder:
1) https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/nyt-center-skal-forske-i-det-digitaliserede-menneske
2) SHAPE: Under det engelske navn Shaping digital citizenship — eller bare Shape — skal et nyt forskningscenter på Aarhus Universitet se på, hvordan vi formes som borgere og mennesker af digitaliseringen. Centret igangsætter fire delprojekter som skal undersøge henholdsvis den digitale borger, borgeradfærd på sociale medier, digital aktivisme og demokratisk udvikling af digitale teknologier. Aarhus Universitet har afsat foreløbig 10 millioner kroner fra universitetets egne midler til Shape.
3) Danskernes holdning er klar: Algoritmer må ikke diskriminere – og de efterspørger mere viden på området. Over halvdelen af danskerne mener ikke, at algoritmer, der bruges til at træffe beslutninger eller lave forudsigelser, må diskriminere. Det mener 61 pct. er ret eller meget vigtigt for algoritmer, der anvendes af offentlige institutioner, mens 59 pct. mener det for private virksomheders brug af algoritmer. For danskerne er det altså vigtigt, at deres grundlæggende rettigheder ikke overtrædes på grund af nye teknologiske muligheder uanset hvilke aktører, det er, der anvender dem. Det interessante er så, at mange danskere samtidig mener, at det er et område, som de ikke har nok viden om. 58 pct. vurderer, at de slet ikke eller i mindre grad har tilstrækkelig viden om, hvordan algoritmer kan diskriminere eller føre til ulovlig forskelsbehandling. Faktisk kan hele 12 pct. slet ikke tage stilling til spørgsmålet og har svaret ’ved ikke’. Skellet mellem danskernes holdning til vigtigheden af, at algoritmer, der træffer beslutninger og laver forudsigelser, ikke diskriminerer, og den manglende viden på området, er et demokratisk problem. Ikke mindst fordi det efterlader mange borgere med manglende forudsætninger for at reflektere over, udtrykke eller handle på deres bekymringer på området.
https://algoritmer.org/befolkningsundersoegelse/demokrati-og-rettigheder/
 
Formand for Dataetisk Råd: Et tilfældigt flertal i Folketinget bør ikke afgøre brug af ansigtsgenkendelse
Systemet er ikke ufejlbarligt, lyder advarslen.
Kristeligt Dagblads interview (1) med Johan Busse (2), formand for Dataetisk Råd. (3) Dataetisk Råd udsendte i slutningen af oktober 2021 10 anbefalinger vedr. brugen af ansigtsgenkendelse. (4)
——-
Han åbner selv sin smartphone med digital ansigtsgenkendelse. I netop den sammenhæng er Johan Busse ganske tryg ved teknologien og producentens forsikringer om, at de biometriske data fra hans kontrafej ikke kommer længere ud end hans egen mobil. Men som formand for Dataetisk Råd har han de seneste år også beskæftiget sig med en række mere sinistre perspektiver for udbredelsen af den form for overvågningsteknologi, og her er der god grund til bekymring, understreger han.
I slutningen af oktober udsendte rådet således 10 anbefalinger, som helst skal få politikere, myndigheder og andre beslutningstagere i såvel det offentlige som det private til at debattere, hvordan brug af automatisk ansigtsgenkendelse bør reguleres via lovgivningen. For teknologien er allerede kommercielt tilgængelig, den er forholdsvis billig og ved at brede sig under radaren. Og man behøver ikke at se til Kina for at få øje på, hvordan for eksempel myndigheder, men også virksomheder, kan få adgang til at registrere og overvåge borgernes gøren og laden ved hjælp af deres billed-id og allestedsnærværende overvågningskameraer.
Tidligere på efteråret vedtog et flertal i EU-parlamentet et forbud mod, at politiet anvender systemet på offentligt tilgængelige steder, blandt andet med det formål at forsøge at forudsige og dermed afværge kriminalitet på baggrund af billeddata. Systemerne er nemlig ikke ufejlbarlige, påpeger skeptikerne, men kan udpege uskyldige, der grundlæggende har krav på at kunne bevæge sig rundt i offentligheden uden at blive hverken overvåget eller mistænkeliggjort.
Hvad er de mest skræmmende scenarier, du kan forstille dig, hvis digital ansigtsgenkendelse breder sig herhjemme?
”Det er, at man kan blive overvåget overalt, hvor man færdes på offentligt tilgængelige steder, og at de oplysninger kan misbruges på alle mulige måder. For eksempel kan forretningsdrivende bruge teknologien til at genkende dig, så snart du træder ind i deres butik – blandt andet fra dine data på de sociale medier – og tiltale dig ved navn og tilbyde dig den sweater, de ved, du er ude efter. Eller ansigtsgenkendelse kan blive brugt som adgangsbillet til for eksempel fitnesscentre. Den form for brug af informationer om os kan forekomme som bare en parallel til cookies (indsamling af personlige data, red.) på hjemmesider på internettet. Men dem behøver du ikke acceptere uden at blive spurgt. Ansigtsgenkendelse kan komme til at påvirke alle dele af vores tilværelse – vores privatliv og retssikkerhed – og dermed kan vi ende med at få et helt andet samfund end i dag.”
Lovgivning om etiske spørgsmål ved ny teknologi er altid mange år bagud. Er I ikke lidt sent ude med disse 10 anbefalinger, der nu først skal diskuteres af politikerne?
”Det kan du sige. Men vi blev først nedsat som Dataetisk Råd for to et halvt år siden – som en udmøntning af en anbefaling af ekspertgruppen for dataetik under det daværende disruptionsråd. Ifølge vores kommissorium har vi til formål at vejlede Folketinget til at tage gode dataetiske beslutninger. Og det er dét, der er sigtet med disse anbefalinger. Det er nødvendigt, at politikerne i Folketinget, myndighederne og beslutningstagere i såvel det offentlige og det private tænker sig rigtigt godt om, og nøje afvejer fordele og ulemper for eksempel i forhold til lovgivningen om persondatabeskyttelse og vores ret til selv at have kontrol over vores data.
Det bør ikke alene være et tilfældigt flertal i Folketinget, der afgør udbredelsen af denne teknologi. Og det kræver mere end bare en enkelt høring på Christiansborg, men en bred, oplyst, offentlig debat, der tager tilstrækkelig lang tid, så vi får gennemanalyseret alle aspekter ved brugen af teknologien.”
Tilbage i sommeren 2019 gav Datatilsynet for første gang tilladelse til, at Brøndby IF ved hjælp af ansigtsgenkendelse screener tilskuerne for karantænedømte fodboldbøller forud for klubbens kampe. Hvad tænkte du da?
”At det var bemærkelsesværdigt, at Datatilsynet gav tilladelsen til en privat virksomhed, og at nu var teknologien allerede ved at vinde indpas. Jeg noterede mig, at de dog ikke fik lov til at lagre de biometriske data – sådan som vi også påpeger i vores anbefalinger, at man bør undlade. Men allerede dengang manglede vi den brede diskussion.”
Kan du nævne et område – ud over at man kan risikere at få en mere personlig service i tøjbutikker – hvor ansigtsgenkendelse kan anvendes med fordel?
”I forbindelse med for eksempel sikkerhedstjek i lufthavne kan ansigtsgenkendelse give god mening som et supplement til andre forholdsregler. Her er der jo tale om for eksempel at identificere mistænkte terrorister, og her tror jeg også, at de fleste vil føle sig ret trygge ved, at et sådant system bliver brugt til et anerkendelsesværdigt formål.”
De seneste to justitsministre (Søren Pape Poulsen (K) og Nick Hækkerup (S)) har afvist, at politiet herhjemme i dag anvender ansigtsgenkendelse. Er det sandsynligt?
”Jeg har ikke grund til at tro, at det ikke skulle være korrekt, når de siger det. Men myndighederne har naturligvis en stærk interesse i en teknologi, der allerede er tilgængelig og har et potentiale. Derfor er det også vigtigt, at den ikke sniger sig ind ad bagdøren.”
Er ansigtsgenkendelse ikke en næsten uundgåelig højteknologisk forlængelse af gadespejlet og al den overvågning, vi efterhånden udsættes for for eksempel på internettet og i det offentlige rum? Eksisterer der ikke bare en grundlæggende menneskelig drift mod gerne at ville vide, hvad andre gør?
”Selvom det er en udvikling fra gadespejlet, er det ikke nødvendigvis en sund udvikling. De, der sidder bag gadespejlet, er sjældent de samme som dem, der står foran det. Det handler om, hvad intentionen er. Og der er nogle, der har en økonomisk interesse i at vide alt om os ud fra idéen om, at jo mere de ved, jo mere kan de sælge os – som en udvidelse af de forretningsmodeller, vi allerede kender fra internettet.
Men der er også det kendte skræmme eksempel fra Kina, hvor myndighederne bruger ansigtsgenkendelse som en slags socialt computerspil, hvor borgernes adfærd registreres, og de henholdsvis belønnes eller straffes ved at kunne få tildelt eller få frataget rettigheder – for eksempel adgang til jobs. Det er perspektivet i den ekstreme version. Men den slags starter altid et sted.”
Kilder:
1) https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/formand-dataetisk-raad-et-tilfaeldigt-flertal-i-folketinget-boer-ikke-afgoere-brug-af
2) Johan Busse: Født: 1970. Uddannet cand.jur., Master of Public Governance. Ansat som borgerrådgiver i Københavns Kommune. Siden april 2019 formand for Dataetisk Råd, udpeget af daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K)
3) Dataetisk Råd (https://dataetiskraad.dk/) er et regeringsnedsat råd, som bl.a. rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om dataetiske spørgsmål ved brugen af data og ny teknologi, herunder i lyset af de mange fordele, som brugen af data og ny teknologi kan give. Rådet forholder sig til etiske spørgsmål om forholdet mellem på den ene side fordelene ved anvendelse af ny teknologi og på den anden side hensynet til borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier
4) Anbefalinger til dataetisk brug af ansigtsgenkendelse: Brug af ansigtsgenkendelse i det offentlige rum og alment tilgængelige steder bør:
kun finde sted med klar, specifik og formålsafgrænset lovhjemmel.
være begrundet i ønsket om opnåelse af anerkendelsesværdigt formål, der ikke opnås på en mindre indgribende måde uden uforholdsmæssig stor ressourcebyrde.
kun ske på baggrund af en bred og åben demokratisk samtale om fordele og ulemper og en dataetisk vurdering under inddragelse af relevant viden og forskning om de og kort- og langsigtede risici og konsekvenser.
alene ske, hvis der er klar proportionalitet mellem det formål, der ønskes opnået, og de potentielle skadevirkninger, jf. ovenfor. I denne vurdering bør også risikoen for utilsigtet datafangst indgå sammen med en vurdering af teknologiens præcision til det påtænkte formål.
så vidt muligt kun finde sted på baggrund af et klart og informeret samtykke. Så vidt muligt, bør der stilles et alternativ til rådighed, så ansigtsgenkendelsen kan fravælges og samtykket er udtryk for reel frivillighed.
ikke føre til lagring af biometriske data.
være omgærdet med en ekstraordinær høj grad af sikkerhed og med privacy-by-design og dataminimering som default. Denne anbefaling gælder uanset om, der foreligger samtykke.
være effektivt oplyst, skiltet eller på anden måde synliggjort, så personer hvis data opfanges af teknologien, er oplyst herom.
være oplistet i en offentlig tilgængelig fortegnelse.
være baseret på åbenhed om formål, anvendelse, metode og teknologi og efter udarbejdelse af offentligt tilgængelige konsekvensanalyser. Disse oplysninger bør fremgå af fortegnelsen nævnt i punkt 9.
https://dataetiskraad.dk/sites/default/files/2021-10/Dataetisk%20R%C3%A5ds%20anbefalinger%20om%20ansigtsgenkendelse.pdf

Forskning
BioEM konferencen 2021
Konferencen, som i år blev afholdt I Gent, Belgien, den 26. – 30. sept., er den største, hvor alle forskere mødes, som undersøger de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af eksponering for elektromagnetiske felter (EMF). Konferencen arrangeres af Bioelectromagnetic Society (BEMS) og European Bio-Electromagnetics Association (EBEA). Jeg vil absolut anbefale at læse Dariusz Leszczynski’s referat fra konferencen hvor især pkt. 2 og 3 er vigtige:
1. 5G nu og i fremtiden
2. ICNIRP og IEEE-ICES sikkerhedsgrænser
3. WHO’s systematiske review (om WHO EMF Projectet)
4. Kvaliteten af de EMF videnskabelige undersøgelser
5. Elektromagnetisk overfølsomhed eller følsomhed over for EMF?
6. Konklusioner Dariusz Leszczynski, adj. professor ved Helsingfors Universitet og mangeårig professor ved det statslige strålingsagentur i Finland.Originalartiklen med samtlige dias finder du her: https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/11/16/brief-report-from-bioem-2021-in-ghent/

1. 5G nu og i fremtiden
Tre af plenarmøderne handlede om den trådløse teknologis fortid og fremtid samt om forsikringer om sikkerheden for menneskers sundhed.
Rahim Tafazolli og Akram Alomainy leverede to fremragende foredrag og et meget overbevisende bevis for at understøtte forestillingen om, at udviklingen af trådløse teknologier er af stor betydning for menneskeheden. Jeg er ikke nødvendigvis enig i alt, hvad de sagde, men … forelæsningerne var i sig selv af høj kvalitet.
Rahim Tafazolli gennemgik kort udviklingen af den trådløse kommunikation, og hvad der vil være de næste skridt i udviklingen af 5. og 6. generation af trådløs teknologi. Gennemgang af de to figurer (se original dokument) indikerer klart, at en hvilken som helst af anti-5G-aktivistgrupperne, der opfordrer til at stoppe og afmontere de allerede eksisterende trådløse teknologier, har en tabt sag. I øjeblikket er det ikke muligt at forhindre implementering af trådløse teknologier. Det, der dog skal sikres, er sikkerheden for mennesker og fauna og flora af de strålingsniveauer, der udsendes fra disse teknologier. De aktuelt installerede nye generationer vil benytte ikke kun de aktuelt anvendte EMF-frekvenser under 6GHz, men vil diversificere til 26-300 GHz-frekvenser. Hvad, der i øjeblikket sker med udrulningen af 5G-teknologien, er et kompromis mellem dækning, hastighed og omkostninger.
Som fordele ved den trådløse re-evolution blev der, som altid, peget på 5G sundhedsapplikationer, fremstillingsapplikationer, forbundne køretøjer samt spil og underholdning. Om det næste trin, 6G, blev nævnt interaktiv tele-sundhedspleje, kooperativ produktion, førerløse biler og kooperativ transport, nye generationer af spil og underholdning samt… teleportation, eller en slags teleportation. I centrum for det hele, fremtiden for 5G- og 6G-applikationerne, er den kunstige intelligens (AI), der skal kontrollere alle 5G- og 6G-funktioner. Hvor kompleks og “futuristisk” fremtiden bliver når ingeniører skal forklare den, fremgik af ideen om, en form for, teleportering. Ved en “form for” teleportering forstås overførsel af billeder af personen/personerne fra sted, hvor de fysisk er til stede, til omgivelser langt væk. Det betyder, at f.eks. en-til-en møder eller gruppemøder eller endda konferencer med et større antal deltagere vil være muligt at arrangere med deltagere på stedet samt deltagere, der vil blive “teleporteret”, og hvor deres billeder og stemmer ville være til stede på mødestedet. En form for “teleportation” er allerede mulig med den eksisterende teknologi, men den er stadig relativ grov, hvor kun lyd og et groft kvalitetsbillede af personen bliver “teleporteret”, som det ses på billedet, der viser Tafazolli taler i telefon med en teleporteret person. (fig. 5)

Fremtidens vision er ikke kun at “teleportere” billede og lyd, men også andre menneskelige sanser ved hjælp af trådløse sensorer hæftet i eller på kroppen. Det andet plenar foredrag af Akram Alomainy fortsatte næsten, hvor Tafazolli slap. I centrum for fremtiden er den iørefaldende idé om at gøre alt i vores liv “smart”.
Alomainy præsenterede ideen om sensorer inden i og på kroppen som værktøjer til det futuristiske sundhedsvæsen. Disse sensorer, der enten sluges, implanteres eller placeres på huden, eller når de er trykt på tøj eller tatoveret på huden, vil overføre data om en persons aktuelle fysiologiske status og overføre information på meget korte afstande ved hjælp af THz-frekvenser.
Det kaldes nano-skaleret kommunikation på nano-netværk. Den seneste udvikling inden for grafen-baseret elektronik åbnede dørene for elektromagnetisk kommunikation med nano-enheder ved hjælp af THz-frekvensbånd. Interessant, men ikke overraskende, spurgte eller nævnte hverken Tafazolli eller Alomainy muligheden for interferens af strålingen med helbreds- og/eller molekylære fysiologiske processer, især når eksponeringer vil være over lange perioder, måske livsvarig.

2. ICNIRP og IEEE-ICES sikkerhedsgrænser
Den tredje plenar session bestod af to præsentationer, hvor repræsentanter for ICES og ICNIRP sammenlignede eksponeringsretningslinjer fra de to organisationer. (a)
Først og fremmest hævder begge organisationer, at deres retningslinjer for sikker eksponering beskytter enhver persons helbred, uanset alder eller helbredsstatus eller eksponeringens længde og sværhedsgrad (inden for retningslinjerne).
C-K. Chou fra ICES præsenterede, hvad der er forskellene mellem funktions- og beskyttelsesstandarder udviklet af ICNIRP og IEEE/ICES. Figur 10 – 15 viser nogle af C-K Chou’s holdninger.
Det ser helt klart ud til, at den løbende harmonisering af sikkerhedsstandarder mellem IEEE/ICES og ICNIRP får forskellene til at forsvinde.
Fokus i præsentationen var på videnskab, som det forstås af IEEE/ICES og ICNIRP medlemmer. Det er vigtigt at nævne “som det forstås af”, fordi der er talrige videnskabsmænd og grupper af videnskabsmænd, der er uenige i fortolkningen af de videnskabelige data fra IEEE/ICES og ICNIRP.
Det er også vigtigt at bemærke forskellen mellem medlemskaber af IEEE/ICES og ICNIRP. (fig. 10)


C-K. Chou påpegede korrekt, at de 14 medlemmer af ICNIRP ikke omfatter brancherepræsentanter. C-K. Chou nævnte dog ikke, at langt størstedelen af de 130 medlemmer af IEEE/ICES er repræsentanter for industrien, og at C-K. Chou, selvom han er pensioneret, er formand for IEEE/ICES og fortsætter med at repræsentere industrien. C-K. Chou var faktisk længe før sin formelle pensionering formand for IEEE/ICES.
Medlemmerne af de to grupper, der fastsætter sikkerhedsstandarder, er således enten medlemmer af den industri, de regulerer, eller har meget tætte venskabsbånd med brancherepræsentanter, særlig synligt under de videnskabelige konferencer og muligvis tilbøjelig til lobbyvirksomhed. Man behøver ikke være ansat i branchen for at handle i branchens interesse. Der er velkendte og talrige eksempler på “uafhængige” videnskabsmænd, hvor industriinteresser sidder “dybt i hjertet”.
Eksemplerne på forskelle/ligheder i forståelse og fortolkning af videnskab af IEEE/ICES og ICNIRP er her nedenfor: (vedhæftet)IEEE/ICES og ICNIRP hævder, at deres sikkerhedsretningslinjer beskytter alle brugere, uanset alder eller helbredsstatus, samt uanset hvor længe og hvor ofte de er blevet udsat for trådløs stråling. Brugere skal dog overveje, at størstedelen af disse forsikringer ikke er baseret på videnskab, men er antagelser. Der er ingen undersøgelser, der undersøger effekten af eksponering på mennesker med dårligt helbred.
Faktisk bliver mennesker med dårligt helbred “automatisk” udelukket fra enhver forskningsundersøgelse, herunder undersøgelser om følsomhed over for trådløs stråling. Der er ingen undersøgelser, der undersøger virkningen af livstidseksponering på helbredet, startende lige efter fødslen. Der er ingen undersøgelser af virkningen af samtidig eksponering for trådløs stråling og kemikalier i miljøet på menneskers sundhed. Når de bruger trådløse enheder, skal brugerne derfor være opmærksomme på, at de sundhedsmæssige sikkerhedsgarantier fra IEEE/ICES og ICNIRP for det meste er baseret på antagelser, og ikke på videnskab.
Brugerne skal også være opmærksomme på, at f.eks. ICNIRP intet juridisk ansvar har for om den rådgivning, den giver til industrien, regeringer og WHO er korrekt/ukorrekt.
Endelig må det give anledning til bekymring, når gruppen domineret af industriforskere (IEEE/ICES) og gruppen af (selvudnævnte) uafhængige forskere (ICNIRP) begge når frem til nøjagtig samme konklusioner på det videnskabelige område som er meget tvetydigt, og at fortolkningen af data kan variere betydeligt afhængigt af forståelsen af ord – advarsel eller forsigtighed…

3. WHO’s systematiske undersøgelser
Et af de meget ventede oplæg var fra Emilie van Deventer (b), fra WHO EMF Projectet, om den igangværende forberedelse af en systematisk gennemgang af forskningen om RF-EMF og sundhed. Præsentationen var ren standard, hovedparten handlede om, hvad WHO er, hvad WHO gør, og hvordan WHO EMF Project fungerer. Kedelige ting, der er gentaget gang på gang, siden Mike Repacholi var leder af EMF Projectet. I stedet for at gå direkte til sagen, spildte Emilie van Deventer… tid.
For nogle år siden forberedte WHO EMF Projectet at udarbejde en gennemgang af videnskaben ved hjælp af overvejende ICNIRP-forskere. Men før der kunne gennemføres noget væsentligt ved hjælp af denne gennemgang, er reglerne hos WHO blevet ændret, for at kunne udarbejde væsentlige videnskabsbaserede råd skal videnskabsgennemgangen nu baseres på den systematiske reviewprotokol.
En definition af hvad der er et systematisk review er:
“Et systematisk review er defineret som “en gennemgang af evidensen på et klart formuleret spørgsmål, der anvender systematiske og eksplicitte metoder til at identificere, udvælge og kritisk vurdere relevant primær forskning og til at udtrække og analysere data fra de studier, der indgår i reviewet.” De anvendte metoder skal være reproducerbare og gennemsigtige.”
WHO EMF Project har således inviteret forskere til at ansøge om muligheden for at udføre en af de 10 systematiske reviews for WHO EMF Project. Vigtigt, WHO inviterede kun selvorganiserede grupper af forskere, individuelle forskere, der ønskede at deltage i processen, blev… automatisk udelukket.
Hvem hos WHO, der besluttede, hvilke grupper af ansøgere der blev udvalgt, og hvad der var de nøjagtige kriterier for udvælgelsen, forbliver hemmeligt.
Emilie van Deventer var uvillig til at dele sådanne oplysninger. Hun var heller ikke villig til at afsløre, hvilke forskere fra de godkendte WHO-grupper af videnskabsmænd, der skulle udføre de systematiske reviews. Først nu afsløres forskernes identitet, men ikke på grund af åbenheden i WHO EMF-projektet eller dets leder, Emilie van Deventer. Afsløringen sker, fordi forskerne, før de udfører reviews, skal indsende en protokol til den specialiserede systematiske review database, der i modsætning til WHO EMF Project har en åben og gratis adgang til information.
Ved at se på de grupper af forskere, der blev godkendt af WHO, ses, at WHO har svigtet og fejlet slemt.
Den første fiasko var at opfordre selvorganiserede grupper af videnskabsmænd. Det er indlysende, at sådanne grupper vil, og gør, bestå af forskere med sammenfaldende videnskabelige holdninger. Forskere med forskellige synspunkter er udelukket. Det er særlig synligt i en gruppe af forskere, der er godkendt til at udføre systematisk review af epidemiologiske kræftstudier.
Skribenterne til de offentliggjorte protokoller er som følger:
‘Effekten af eksponering for radiofrekvente felter på kræftrisiko i den generelle og arbejdende befolkning: En protokol til systematisk review af menneskelige observationsstudier.’
Susanna Lagorio, Maria Blettner, Dan Baaken, Maria Feychting, Ken Karipidis, Tom Loney, Nicola Orsini, Martin Röösli, Marilia Silva Paulo, Mark Elwood
Gruppen består af forskere, der tager udgangspunkt i, at det er bevist, at RF-EMF-eksponeringer ikke forårsager kræft, samt har været medforfattere til sådanne reviewstudier samt til konferencer har præsenteret disse synspunkter. Gruppen er domineret af nuværende og tidligere medlemmer af ICNIRP (Feychting, Karipidis, Röösli). Endelig er der Blettner, som var den ene af de to forskere ud af 30, der modsatte sig klassificeringen af RF-EMF som muligt kræftfremkaldende stof for mennesker (IARC 2011). Det er let at forudsige, hvilken konklusion dette review-team kommer frem til, uanset protokoller…Det slående er den fuldstændige mangel på forskere, der har forskellige meninger og betragter RF-EMF som mulig, sandsynlig eller endda helt sikkert udgør en kræftrisikofaktor, eller som er særlig anerkendte inden for dette forskningsområde, såsom Lennart Hardell, Elisabeth Cardis, Bruce Armstrong, Anthony Miller, Joel Moskowitz, Michael Kundi, Seung-Kwon Myung, Yun-Chul Hong, for blot at nævne nogle få.
Som det er nu, vil gennemgangen være ensidig, og resultaterne er allerede kendt… ingen grund til at bekymre sig (?).
Det samme, eller næsten sammenfaldende, gælder for alle WHO EMF-projektets systematiske reviews. Flere forskere er involveret i flere reviews. Hvorfor? Mangel på forskere eller mangel på forskere med “passende” meninger? Godkendte grupper af forskere på forhånd forudindtaget i forhold til at der ingen virkninger er.
Nogle mener, at blot offentliggørelsen af en detaljeret systematisk review protokol vil forhindre en forudindtaget evaluering af forskningen. Det antages, at fordi forskerne bliver nødt til at begrunde alle deres meninger udtrykt i de systematiske reviews, vil det forhindre skævvridning. Det er meget naivt. For eksempel giver IEEE/ICES og ICNIRP allerede nu begrundelser for, hvorfor de mener, at sundhedseffekter ikke er forårsaget af RF-EMF-eksponeringerne. De samme forskere, hvoraf nogle vil arbejde på systematiske reviews, vil blive bedt om at begrunde de videnskabelige udtalelser. Mens systematiske reviews giver en god protokol for, hvad der skal overvejes, når man grundigt gennemgår videnskabelig evidens, forhindrer disse protokoller ikke forskerrelateret skævvridning, fordi forskere giver begrundelser for, hvad der er god og hvad der er dårlig videnskab.
Det er grunden til, at systematiske gennemgange af WHO EMF-projektet allerede er en fiasko og ikke vil løse problemet med forskellige, modsatte synspunkter, om RF-EMF og sundhed.
Alt dette vil blive kaldt “konspiration”, men det sker, når WHO EMF Project er hemmelighedsfuldt og ikke åbent informerer om, hvad der foregår.
Der er kun ét eksempel på videnskabsevaluering, hvor ekspertgruppen bestod af videnskabsmænd med meget forskelligartede, endda modsatrettede, meninger. Det var IARC 2011, der klassificerede RF-EMF som et muligt kræftfremkaldende stof for mennesker.
WHO EMF Project havde en chance for at udføre objektive systematiske gennemgange af RF-EMF videnskab og give pålidelige videnskabsbaserede udtalelser om eksponering og sundhed. De foretrak ’business as usual’ samt stoler på ICNIRP-medlemmer og på hemmelighedsfulde handler, når de udpegede/accepterede ansøgende teams. Bestræbelserne på systematiske reviews er allerede mislykkedes.
Det næste trin, når de 10 systematiske reviews er offentliggjort, vil være evalueringen af hele den videnskabelige dokumentation af den WHO-udnævnte Task Group. Emilie van Deventer nævnte i sit foredrag, at WHO snart vil offentliggøre indkaldelsen af ansøgninger om eksperter til en Task Group. WHO-indkaldelsen er nu offentliggjort, og ansøgningsfristen er den 30. november 2021. Problemet med Task Group indkaldelsen er hemmeligholdelse af WHO-processerne, og en fuldstændig mangel på gennemsigtighed. WHO kan gøre hvad som helst og er ikke forpligtet til at informere om, hvad de gør, hvordan de gør det, og hvorfor de gør, som de gør [fremhævelse tilføjet]:
WHO forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise enhver interessetilkendegivelse, annullere den åbne ansøgningsproces og til enhver tid at afvise alle interessetilkendegivelser uden at pådrage sig noget ansvar over for den eller de berørte ansøgere og uden nogen forpligtelse til at informere den eller de berørte ansøgere om begrundelsen for WHO’s handling. WHO kan også til enhver tid beslutte ikke at fortsætte med etableringen af opgavegruppen, nedlægge en eksisterende opgavegruppe eller ændre opgavegruppens arbejde.”
WHO er på ingen måde forpligtet til at afsløre eller diskutere med nogen ansøger, hvordan en interessetilkendegivelse blev vurderet, eller at give andre oplysninger vedrørende evaluerings-/udvælgelsesprocessen eller at angive grundene til ikke at vælge et medlem.”
Jeg spekulerer på, hvor mange forskere med ICNIRP- og ikke-ICNIRP-udtalelser, der vil blive taget med i WHO Task Group. Det er alvorligt bekymrende, at WHO EMF-projektet ikke er forpligtet til at begrunde, hvorfor ansøgninger bliver afvist, som det fremgår af opslaget. Det giver plads til misbrug og forud indtagethed.

4. Kvaliteten af EMF videnskabelige undersøgelser
Der er et problem i forskningen at de fleste af de publicerede forskningsstudier er ikke-replikbare. Det er et generelt problem og ikke kun et problem ved EMF-forskning. (c)Flere talere har fremlagt udtalelser om kvaliteten af EMF-forskningen, og hvad der bør gøres for at forbedre den. Disse præsentationer afspejler meninger, som disse forskere offentliggjorde for nylig:
Myrtill Simkó og Mats-Olof Mattsson. 5G trådløs kommunikation og sundhedseffekter – en pragmatisk gennemgang baseret på tilgængelige undersøgelser vedrørende 6 til 100 GHz. (d)
Vijayalaxmi og Kenneth R Foster. Forbedring af kvaliteten af radiofrekvensbioeffektforskning: Behovet for en gulerod og en kæp. (e)En konklusion fra disse præsentationer er – vi har brug for bedre kvalitet i forskningen, og bedre forskningsfinansiering er en forudsætning for at nå det.

5. Elektromagnetisk overfølsomhed eller følsomhed over for EMF?
En af workshopperne handlede om spørgsmålet om elektromagnetisk overfølsomhed.
De tre af talerne havde tre forskellige meninger. Den første taler (Dieudonné) anså EHS for udelukkende at være resultatet af nocebo. Den anden taler (Röösli) anså symptomerne for at være reelle, men sandsynligvis ikke relateret til EMF-eksponeringer, selvom han efterlyste mere forskning for at forbedre kvaliteten af videnskabelig evidens. Den tredje taler (Leszczynski) mente, at det er logisk muligt, at EHS kan være forårsaget af EMF, men hævdede, at de tilgængelige videnskabelige beviser er af utilstrækkelig kvalitet til pålideligt at bevise eller modbevise årsagssammenhængen (se abstracts (f), se slides (g), se videoer (h)). Leszczynski opfordrede til ændringer i forskningstilgangen. I stedet for at EHS er det fremherskende forskningsemne, opfordrede han til at fokusere på menneskers følsomhed over for EMF, hvilken følsomhed kan føre til udvikling af forskellige sundhedsproblemer (f.eks. kræft, fertilitet, neurologiske sygdomme) hos nogle sensitive personer. Leszczynski foreslog, at størstedelen af befolkningen kan være godt beskyttet af de nuværende sikkerhedsgrænser, men der er en del af befolkningen, der er mere følsomme over for elektromagnetiske felter og er ved at blive “følgeskaderne” forårsaget af teknologiske fremskridt. Disse følsomme personer bør findes ved hjælp af biokemiske markørundersøgelser og beskyttes så meget som muligt. Leszczynski har opfordret til en ændring i retning af følsomhed over for EMF-forskning fra almindelige provokationsundersøgelser til kombinationen af provokationer og high-throughput gen-, protein- og metabolitscreening.
6. KONKLUSIONER
Normalt giver BioEM-konferencer en god idé om, hvad der sker inden for EMF-forskning. I år var BioEM2021 mindre omfattende på grund af den fortsatte pandemi. Mange videnskabsmænd besluttede at holde sig væk. Mange var bekymrede for, at hybridmødet med on-site og online-præsentationer bliver rodet og svært at følge. BioEM2021 har bevist, at denne mistanke var forkert. Faktisk kan det være en god idé at beholde muligheden for hybrid-møder i fremtiden, ikke alle forskere har finansiering og tid i juni til at rejse.
Videnskabeligt var konferencen interessant og gav information om flere vigtige emner.
5G – ingen måde at stoppe udviklingen på, men har vi brug for alle former for udvikling
Sikkerhed – påstande kan være overvurderet, fordi forskningen er utilstrækkelig
WHO – vedvarende hemmelighedsfuldhed er dårligt for tilliden til udtalelser fra WHO
Kvalitet – kvaliteten af undersøgelser er et kontinuerligt problem, ikke kun i EMF-forskning
EHS – vi er nødt til at fokusere på følsomhed, fordi vi står over for problemer med følgeskader fra EMF

Noter:
a) Se mere om ICNIRP og IEEE/ICES her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
b) EMF-projektet. WHO’s EMF Project blev startet i 1996 med teleindustriens NGO ICNIRP’s daværende leder Michael Repacholi i spidsen. Han modtog angiveligt penge fra mobilgiganten Motorola ved at kanalisere dem via det hospital i Adelaide, hvor Repacholi fra 1983 til 1991 var forskningschef. Repacholi har aldrig oplyst, hvor mange penge han har modtaget og fra hvem. Han insisterer på, at EMF-projektet ikke var “påvirket af industrien.”I 2006 blev han erstattet af sin nærmeste medarbejder siden 2000, hollandske Emilie van Deventer. Nogle har åbent spekuleret i, om Repacholi blev tvunget ud af ledende WHO-ledere på grund af hans bånd til industrien, men disse påstande er aldrig blevet underbygget. Repacholi har gentagne gange udtalt, at han stoppede grundet WHO’s obligatoriske pensionsalder.Dr. Emilie van Deventer har siden 2006, stået i spidsen for Det Internationale EMF-projekt, Ultraviolet INTERSUN-programmet og det internationale Radon-projekt. Hun har en phd. i elektroteknik fra University of Michigan og var professor i elektro- og computerteknik ved University of Toronto i Canada fra 1992 til 2000. Hun har været medlem af den svenske strålingsbeskyttelsesmyndighed (SSM) Independent Group on Electromagnetic og er WHO-observatør i Den Internationale Kommission for Ikke-Ioniserende Strålingsbeskyttelse (ICNIRP).
c) https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30028-8/fulltext
d) Abstrakt: Indførelsen af den femte generation (5G) af trådløs kommunikation vil øge antallet af højfrekvente basisstationer og andre enheder. Spørgsmålet er, om sådanne højere frekvenser (i denne anmeldelse, 6-100 GHz, millimeterbølger, MMW) kan have en sundhedseffekt. Denne gennemgang analyserede 94 relevante publikationer, der udførte in vivo- eller in vitro-undersøgelser. Hver undersøgelse var karakteriseret for: studietype (in vivo, in vitro), biologisk materiale (art, celletype osv.), biologisk endepunkt, eksponering (frekvens, eksponeringsvarighed, effekttæthed), resultater og visse kvalitetskriterier. Firs procent af in vivo-undersøgelserne viste respons på eksponering, mens 58% af in vitro-undersøgelserne påviste virkninger. Svarene påvirkede alle biologiske endepunkter, der blev undersøgt. Der var ingen konsekvent sammenhæng mellem effekttæthed, eksponeringsvarighed eller frekvens og eksponeringseffekter. De foreliggende undersøgelser giver ikke tilstrækkelige og tilstrækkelige oplysninger til en meningsfuld sikkerhedsvurdering eller til spørgsmålet om ikke-termiske virkninger. Der er behov for forskning i lokal varmeudvikling på små overflader, f.eks. hud eller øje, og om eventuelle miljøpåvirkninger. Vores kvalitetsanalyse viser, at for fremtidige undersøgelser, der skal være nyttige for sikkerhedsvurdering, design og implementering skal forbedres betydeligt. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6765906/
e) Abstrakt: Denne kommentar overvejer forskningsbehov for radiofrekvens (RF) energi over 6 GHz, herunder i “high band” af 5G New Radio (NR) kommunikationssystemer, der findes lige under mm-wave band (30-300 GHz). Fra slutningen af 2020 er der offentliggjort ca. 100 RF bioeffects-undersøgelser, der omfatter eksponeringer over 6 GHz, der omfatter en lang række eksponeringsniveauer og frekvenser. De fleste af disse undersøgelser rapporterer statistisk signifikante virkninger af eksponering, mange ved eksponeringer inden for internationale sikkerhedsgrænser. I denne kommentar undersøges 31 undersøgelser af genetiske skader, der involverer RF-eksponeringer over 6 GHz, i forbindelse med to sæt kriterier for kvalitetsvurdering: 1. “Risiko for bias”-kriterier (RoB), der anvendes til systematiske gennemgange af sundhedsrelaterede undersøgelser; og 2. et bredere sæt kriterier for forskningskvalitet ud fra en anden videnskabelig tilgang (metavidenskab). De 31 undersøgelser rapporterer flere statistisk signifikante virkninger af eksponering på forskellige markører for genetisk skade. Hvis disse virkninger er reelle, vil de have stor potentiel betydning for risikovurderingen af kræftfremkaldende stoffer. Undersøgelserne som gruppe har imidlertid betydelige tekniske svagheder, herunder lille størrelse, manglende opfyldelse af flere RoB-kriterier, naiv brug af statistikker og mangel på forudspecificerede hypoteser og analysemetoder, som alle øger chancerne for falsk opdagelse. Her foreslår vi en “gulerod” (passende finansiering til støtte for forskning af høj kvalitet) og en “pind” (strengere gennemgang af biovirkninger manuskripter, herunder eksplicitte instruktioner til korrekturlæsere til at vurdere undersøgelsens kvalitet) tilgang til at øge pålideligheden af RF bioeffects undersøgelser for at lette sundhed agentur anmeldelser af dette socialt kontroversielle emne. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34270779/
f) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/08/07/extended-abstracts-for-the-ehs-workshop-at-the-bioem2021-in-ghent-belgium/
g) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/10/02/bioem2021-workshop-on-ehs-slides-of-the-presentations/
h) https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2021/10/14/videos-of-the-presentations-at-the-bioem2021-ehs-workshop/

Teleindustrien

DEN FARLIGSTE TEKNOLOGI DER NOGENSINDE ER OPFUNDET
Læs hele Arthur Firstenberg’s triologi her:
https://nejtil5g.dk/arthur-firstenberg-den-farligste-teknologi-der-nogensinde-er-opfundet/
 
Forbrugergrupper kan sagsøge Facebook, udtaler EU’s generaladvokat
Forbrugerbeskyttelsesforeninger kan anlægge repræsentative sager for overtrædelse af EU’s privatlivsregler mod databehandlere som Facebook ved de nationale domstole, ifølge en generaladvokat for EU-Domstolen.
Den juridiske udtalelse blev afgivet 2. december 2021, efter en sag blev indledt af Federation of German Consumer Organisations mod Facebook. Føderationen hævdede, at den sociale mediegigant ikke klart forklarede, hvordan og hvorfor deres personlige data blev brugt på spilplatformen App Centre.
Den tyske domstol anerkendte gyldigheden af sagen mod Facebook, men stillede spørgsmålstegn ved, om forbrugergrupper kunne indbringe sådanne sager for domstolen, da implementeringen af GDPR er i hænderne på databeskyttelsesmyndighederne. Sagen blev derfor henvist til EU-Domstolen.
Ifølge generaladvokat Jean Richard de la Tour kan forbrugerbeskyttelsesforeninger indlede sager mod en organisation, der har overtrådt GDPR databeskyttelsesforanstaltninger, hvis nationale love tillader det.
“Vi vil analysere generaladvokatens udtalelse. Juridisk klarhed om omfanget og processen for GDPR er vigtig, og vi er glade for, at EU-Domstolen overvejer de spørgsmål, der rejses i denne sag,” siger en talsmand for Meta, tidligere kendt som Facebook, til EURACTIV.
“Det ville mildest talt være paradoksalt, hvis styrkelsen af midlerne til at føre tilsyn med reglerne om beskyttelse af personoplysninger, som EU-lovgiver ønskede at indføre, da den vedtog forordning 2016/679 [GDPR] i sidste ende skulle føre til en reduktion af beskyttelsesniveauet for personoplysninger,” lyder udtalelsen.
Kilder:
https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/consumer-groups-could-sue-facebook-eu-advocate-general-says/
 
Peter Thiel: Silicon Valleys gådefulde ideolog og nøglen til at forstå techindustrien
De ideologiske vinde vender i den liberale techhøjborg Silicon Valley i Californien i USA, hvor værdikonservative libertarianere som milliardæren Peter Thiel ifølge en opsigtsvækkende ny bog tegner fremtiden for samspillet mellem teknologi og demokrati og kalder techindustrien for demokratiets fjende.
Artikel i Kristeligt Dagblad fra den 28.11.21 om Max Chafkin’s bog: The Contrarian – Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power. Bogen, som er på 400 sider, udkom i slutningen af september 2021. Chafkin er til daglig redaktør på nyhedsmediet Bloomberg Businessweek.

Læs hele artiklen herunder:

I december 2016, en måned efter det amerikanske præsidentvalg, mødtes den nyvalgte Donald Trump med direktørerne for nogle af USA’s allerstørste techvirksomheder. De satte sig rundt om et konferencebord på 25. etage af Trump-tårnet i New York.Med en enkelt undtagelse, den hovedrige investor Peter Thiel, havde delegationen fra den liberale højborg Silicon Valley i det nordlige Californien opponeret imod Donald Trumps kandidatur, og de forekom til at begynde med modvillige over for den omstridte kommende præsident.
Men da journalisterne havde forladt rummet, og kameraerne var slukket, ”ændrede tonen sig”, skriver forfatteren og techjournalisten Max Chafkin i en stærkt opsigtsvækkende ny biografi om Peter Thiel, ”The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power” (Kværulanten: Peter Thiel og Silicon Valleys stræben efter magt).
Nu var techlederne høflige og mere end villige til at bakke op om dele af Donald Trumps dagsorden. De lod forstå, at hans hårde indvandringslinje var udmærket, så længe talentfulde udlændinge stadig kunne få adgang til USA og arbejde for deres virksomheder. Da samtaleemnet faldt på Kina, havde ingen af dem indvendinger imod Trumps planer om en handelskrig og luftede åbenhjertigt deres egne frustrationer over den asiatiske stormagt.
Flere år senere pegede Donald Trumps rådgivere ifølge Max Chafkins bog på dette møde som det gennembrud, der overbeviste Silicon Valleys ledere om, at de kunne samarbejde med en præsident, som under valgkampen havde hånet dem som USA-hadende globalister.
”De skulle angiveligt være vores største fjender, men de talte grundlæggende en nationalistisk sag,” forklarer den tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon i ”The Contrarian”.
Og det var Peter Thiel, der trak i trådene. En gådefuld, homoseksuel søn af indvandrere, som udøver stor magt i sine roller som investor i Silicon Valley og som politisk donor, og som åbent og ivrigt bakkede op om Donald Trumps i sidste ende succesrige forsøg på at blive USA’s præsident.
Skeletterne vælter ud af skabet Peter Thiel er en nøgle til at forstå techindustrien og dermed også den moderne kultur og dens fremtid, skriver Max Chafkin i ”The Contrarian”. Han beskriver den 54-årige techinvestors ”ekstremistiske libertære politiske projekt” som ”en reorganisering af civilisationen, der vil flytte magten fra traditionelle institutioner – det vil sige konventionelle medier og demokratisk valgte lovgivende forsamlinger – og over til opstartsvirksomheder og de milliardærer, der kontrollerer dem”.
”Han har i endnu højere grad end nogen anden nulevende Silicon Valley-investor eller iværksætter været ansvarlig for at skabe den ideologi, der er kommet til at definere Silicon Valley i dag: at teknologisk fremskridt bør jagtes ubønhørligt med lille, om noget, hensyn til de potentielle omkostninger eller farer for samfundet. Thiel er ikke den rigeste techmogul, men han har på mange måder været den mest indflydelsesrige,” vurderer Max Chafkin, der til daglig er redaktør på nyhedsmediet Bloomberg Businessweek.
Silicon Valley har generelt et omdømme som et moderne, multikulturelt mekka domineret af politisk korrekte værdier og dedikeret til idéen om teknologi som et redskab, der kan gøre verden til et bedre sted.
En af de mest toneangivende techgiganter, Google, eksemplificerer dette ideal med sit berømte motto: ”Don’t be evil” (Vær ikke ond), hvilket for fem år siden blev omskrevet til ”Do the right thing” (Gør det, som er rigtigt).
Billedet af en idealistisk og visionær techindustri er imidlertid begyndt at krakelere i takt med, at skeletterne vælter ud af især Facebooks skab.
I løbet af de seneste måneder er verdens indflydelsesrige digitale platform blevet blotlagt som en kynisk virksomhed, der jævnligt tilsidesætter børn, unge og endda selve demokratiet i sin skånselsløse jagt på profit.
Disse afsløringer er med til at blotlægge det komplicerede ideologiske kredsløb, der gør sig gældende i Silicon Valley, og de har fået interessen for det californiske techeldorados egentlige værdier til at vokse i USA. Den konventionelle visdom om, at Peter Thiel er den eneste værdikonservative og demokrati-skeptiske magtfigur i et liberalt mekka er grundlæggende forkert, siger Max Chafkin i et interview med nyhedsmediet Time.
”Mange af de ting, som han tror på, afspejles i mange af hans ligemænd. Ja, de kan være uenige om nogle ting. Det er meget muligt, at mange af dem stemmer på politikere fra Det Demokratiske Parti. Men idéen om, at virksomheder grundlæggende bør være i stand til at handle, som de vil, og at demokrati ikke er den vigtigste værdi, afspejles i mange Silicon Valley-virksomheders beslutninger og handlinger. Selv Silicon Valley-firmaer, der ledes af tilsyneladende liberale, progressive typer,” siger han.
Vil snyde døden
Peter Thiel, der er barn af tyske immigranter, er rundet af en anden politisk og økonomisk filosofi end de fleste af hans modstykker i Silicon Valley.
Under sin opvækst i en middelklasseforstad til San Francisco var han ifølge ”The Contrarian” en ekstremt intelligent enegænger, der både som dreng og ung mand blev mobbet af sine jævnaldrende.
I sin tid på det liberale eliteuniversitetet Stanford i det nordlige Californien stak Thiel ud som en værdikonservativ libertarianer, og han påtog sig en rolle som en højrefløjsprovokatør. Han stiftede en kampivrig konservativ studenteravis, Stanford Review, der rasede imod socialisme og politisk korrekthed.
Peter Thiels første virksomhed, Paypal, var en pioner inden for online-betalingssystemer. Tjenesten fungerer som en slags ikke-sporbar digital valuta, som Thiel ifølge et interview med techmediet Wired forudså kunne føre til ”nationalstatens opløsning”.
Peter Thiels anden ekstremt succesrige virksomhed, Palantir Technologies, sælger overvågningssoftware.Han er desuden kendt som en fortaler for mere fantasifulde projekter såsom det libertære Seasteading Institute, der agter at bygge selvbærende, politisk autonome flydende bystater på platforme i internationalt farvand.På trods af sin kristne tro tilhører Thiel også en gruppe af superrige techmoguler, der nægter at godtage døden som et menneskeligt vilkår og drømmer om at bruge banebrydende ny teknologi til at udsætte aldringsprocessen eller endda helt snyde manden med leen.
Thiel udøver samtidig enorm indflydelse som investor i en lang række techvirksomheder samt som mentor for flere toneangivende Silicon Valley-figurer, heriblandt ikke mindst Facebooks stifter og direktør, Mark Zuckerberg. Thiel var Facebooks første udefrakommende investor, og han sidder fortsat i virksomhedens bestyrelse.
I ”The Contrarian” hævder Max Chafkin, at Peter Thiel spillede en rolle i Zuckerbergs beslutning om op til præsidentvalgkampen i 2020 at indgå en stiltiende aftale med Trump-regeringen om, at Facebook ville undlade at faktatjekke politisk tale på platformen, så længe regeringen holdt igen med at indføre nye begrænsninger på techgiganternes ageren. Zuckerberg benægter konsekvent eksistensen af en sådan aftale, men Facebook er sidenhen blevet kritiseret for blandt andet at undlade at begrænse spredningen af budskaber og grupper, der fejlagtigt hævder, at Trump blev snydt for valgsejren i 2020.
Sjælløs opportunist eller skrøbeligt menneske
Peter Thiels politiske aktivisme er vokset i de seneste år, og han er en gavmild donor for en række kontroversielle republikanske politikere. Blandt dem er den nuværende senator Josh Hawley samt senatorkandidat og forfatter J.D. Vance, der begge har markeret sig som dynamiske, antiwoke højrepopulister.
Ifølge nyhedsmediet Axios er Thiel i færd med at pumpe store pengesummer ind i nogle af de afgørende politiske opgør i forbindelse med det amerikanske midtvejsvalg, som finder sted næste år.
Det er imidlertid ikke Peter Thiels politiske magt, som foruroliger Max Chafkin mest.
”Jeg er mindre bekymret over det spil for galleriet, som vi ser fra en håndfuld senatorer forbundet til Thiel, end jeg er for ’thielismens’ effekt på kulturen. Når du kombinerer fjendtlighed over for demokrati og institutionelle normer med en milliardærs pengepung, så kan du potentielt gøre en del skade,” siger han til Time.Max Chafkins vurdering modtages imidlertid ikke ukritisk af alle.
I en anmeldelse i avisen Wall Street Journal stiller kritikeren Barton Swaim eksempelvis spørgsmål ved Chafkins skildring af Thiel som en ”sjælløs opportunist” motiveret af dunkle, uetiske hensigter.
”Det er mig en gåde, hvorfor en bestemt slags journalist beslutter sig for at stemple en offentlig figur som ’dårlig’ og derpå behandler denne offentlige figur som uigenkaldeligt ondartet og kilde til grænseløs nederdrægtighed. Uanset årsagen forvandler dette komplekse historier om menneskelig skrøbelighed og erfaringer til smålige partsindlæg,” skriver han.
PETER THIEL
Født i Frankfurt i Tyskland den 11. oktober 1967. Opvokset i USA og Sydafrika.
Uddannet jurist fra Stanford University i Californien.
Medstifter af techvirksomheden Paypal og var den første udefrakommende investor i Facebook.
Har stiftet og investeret i flere succesrige techfirmaer og menes at have en formue på over seks milliarder dollar, eller cirka 39 milliarder kroner. Politisk konservativ. Identificerer sig som en ”noget uortodoks” kristen.
Er gift med Matt Danzielsen og har en datter.
Det amerikanske præsidentvalg i 2016 blev en katalysator for en global debat om, hvordan techgiganternes voksende indflydelse og udbredelse har ændret vilkårene for ytringsfriheden. Hovedparten af disse techgiganter har base i det nordlige Californien og omtales derfor ofte blot som ”Silicon Valley”.Siden da har lederne af blandt andre Google, Facebook og Twitter stået skoleret i den amerikanske kongres for at redegøre for deres praksisser, og den politiske interesse for at regulere techindustrien er vokset både i USA og Europa. Inden for de seneste måneder har afsløringer om Facebooks uetiske ageren kastet nyt lys på techgiganternes magt og værdisæt.Silicon Valley opfattes generelt som et frisindet, idealistisk og multikulturelt mekka, og dets ideologiske ståsted beskrives ofte som en særlig blanding af liberalisme og libertarianisme. Ifølge kritikere styres techindustrien imidlertid i stigende grad af ultrakapitalistiske og demokratifjendtlige strømninger.
Kilder: The New Republic, ”The Contrarian”, The Economist og Politico.
Kilder:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/peter-thiel-er-silicon-valleys-gaadefulde-ideolog-og-saa-er-han-noeglen-til-forstaa
 
Sundhedsstyrelsen og mobiltelefoni

Kender du Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mobiltelefoni?

Højst sandsynlig gør du ikke, for anbefalingerne gemmer sig langt inde på styrelsens hjemmeside. (1)
Ikke ioniserende elektromagnetisk stråling blev i 2011 erklæret ’mulig kræftfremkaldende for mennesker’ (kategori 2B) af IARC, Det Internationale Kræftforskningscenter under WHO. (2)
Klassificeringen har ikke i Danmark givet anledning til krav om en advarsel på æsken til din nye mobiltelefon, der er heller ikke knyttet nogen aldersgrænse til brugen af mobiltelefonen. Ud fra netop børns særlige sårbarhed overfor stråling ville det ud fra et forsigtighedsprincip være en rimelig forventning. (3)
Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Ud fra en forsigtighedstilgang (4) anbefaler Sundhedsstyrelsen en række enkle forholdsregler, man bør følge for at reducere eksponeringen fra mobiltelefoner.
Mobiltelefoni er den største kilde til eksponering for radio- og mikrobølger.
En mobiltelefon holdt op til øret under samtale giver således anledning til en markant højere eksponering end fx en WiFi-router. Forskere kan endnu ikke be- eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko. (5)
Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du følger disse enkle forholdsregler:
Brug headset eller håndfri funktion med øresnegl ved samtale, eller brug højtalerfunktionen. (6)
Brug så vidt muligt SMS i stedet for samtale.
Begræns varigheden af samtaler.
Sov ikke med telefonen tæt ved hovedet.
Begræns samtaler under dårlige sende/modtageforhold (kan ses på displayet) og i transportmidler.
Dæk ikke telefonen til med sølvpapir eller lignende.
Sammenlign telefoners SAR-værdi. Lavere SAR-værdi medfører lavere eksponering.(7)
Kilder:
1) https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling/Straaling-i-hverdagen/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Anbefalinger-om-mobilbrug
2) IARC havde gennem adskillige undersøgelser, herunder Interphone-undersøgelsen, observeret, at risikoen for gliomer, ondartede hjernetumorer eller akustiske neurinomer, godartede tumorer blev øget med 40% ved brug af mobiltelefon i 30 minutter om dagen gennem 10 år (svarende til 2000 timer), og hvor mobilen var placeret på samme side som tumoren. En nylig (2021) undersøgelse fra University of California, Berkeley School of Public Health har bekræftet sammenhængen mellem brugen af mobiltelefon og risikoen for hjernetumorer. Ifølge forskerne vil brug af mobilen i mere end 17 minutter om dagen over en 10-årig periode (svarende til 1.000 timers opkald) øge risikoen for hjernetumor med 60 %. (https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079/htm#B7-ijerph-17-08079) Bruges de samme kriterier i dag som i 2011, må det forventes at kategorien ændres til ’sandsynlig’ hvis ikke til ’sikker kræftfremkaldende for mennesker’.
https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
3) Børns krop og knoglebygning er ikke udviklet og er derfor meget mere sårbare end hos voksne. En krop i vækst er følsom for miljøpåvirkning og sundhedsrisikoen fra elektromagnetisk stråling er derfor specielt høj for børn og unge. Ingen børne- og ungdomsgeneration har været så eksponeret og så længe. som vi ser i dag. En øgning, der paradoksalt nok foregår parallelt med, at stadig mere forskning viser alvorlig sundhedsrisici ved elektromagnetisk stråling. Sundhedsstyrelsen gemmer denne kendsgerning langt væk i en spørgsmål / svar boks, til fordel for konsekvenser af skærmbrug. Hvor etikken lige blev af vides ikke.
Om børns udsathed se mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/boern-og-unge-en-saerlig-udsat-gruppe/
4) Fra ’forsigtighedsPRINCIP’ til ’forsigtighedsTILGANG’. Tidligere henviste styrelsen til et ’forsigtighedsprincip’. I 1993 blev forsigtighedsprincippet traktatfæstet i EU som en grundlæggende del af EU-retten. Princippet skulle bruges, når der er rimelig grund til bekymring for, at mulige farlige følger for miljø samt menneskers, dyrs og planters sundhed ikke stemmer overens med det valgte beskyttelses niveau. I 2011 ønskede Europarådet med sin Resolution 1815 at indføre et specifikt forsigtighedsprincip i forhold til elektromagnetiske felter af alle typer og frekvenser, hvor man anbefaler at ALARA-princippet (så lavt som det med rimelighed kan opnås) anvendes. Sundhedsstyrelsen har formentlig erkendt, at man ikke lever op til disse forsigtighedsprincipper og derfor har valgt at neddrosle til en ’forsigtighedstilgang’ for ikke på et senere tidspunkt at komme i klemme i en retssag.
https://nejtil5g.dk/paastand-vi-foelger-forsigtighedsprincippet/
5) Styrelsens side er opdateret pr. 2. marts 2021, hvorfor udtalelsen ud fra de foreliggende forskningsresultater siden 2011 er mod bedre vidende. Sundhedsstyrelsen læner sig dog entydigt op ad teleindustriens egen NGO ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection), der i hovedsagen kun anerkender opvarmning som en risikofaktor og ikke de langsigtede biologiske konsekvenser. ICNIRP er ikke international på anden måde end ved dens navn, og ved at den har medlemmer fra flere lande. ICNIRP rådgiver bl.a. WHO, EU og nationalstater om ikke-ioniserende elektromagnetiske felter. ICNIRP indstiller ikke grænseværdier, men udarbejder beregningsmetoder til indstilling af grænseværdier. ICNIRPs første retningslinjer kom i 1998 og er først blevet justeret i 2020 bl.a. for at de kunne tilpasses 5G teknologien.
Mere om ICNIRP her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
Mere om hjernekræft her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/cancer-hjernekraeft/
6) Bemærk dog, at ved brug af højtalerfunktionen kommer mobilens antenne, der i dag er placeret i bunden af telefonen, lige så nær skjoldbruskkirtlen, som til øret når du holder mobilen der.
7) Den specifikke absorptionshastighed (SAR) viser mængden af den energi, der transmitteres lokalt af din mobiltelefons stråler. Kun de termiske effekter (mikrobølgeeffekter) bliver taget i betragtning, mens de ikke-termiske og langsigtede sundhedseffekter ignoreres. Fra Phonegate-skandalen ved vi, at SAR er en indikator, der må anses for upålidelig. Hundredvis af SAR-testrapporter fra alle producenter, viser, at alle siden 1995 har været bevidst overeksponeret af stråling fra producenternes mobiltelefoner.
Om grænseværdier og mobiltelefoner se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
Om Phonegate se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/phonegate/

Bedste hilsner
Preben Kastrup
Nejtil5G.dk: Videnscentret for elektro-forurening
Please follow and like us: