Påstand: Hvis du er bekymret for 5G, skal du ikke gå ud i solen? Solens stråling er langt farligere end 5G.

FAKTA: Livet på jorden har udviklet sig over millioner af år med den naturlige stråling fra solen og mange af vores biologiske processer er afhængige af den. F.eks. vores evne til at producere D-vitamin, men også døgnrytmen og andre tidsmæssige biologiske rytmer afhænger af disse svingende elektromagnetiske input.

Vi ved dog godt, at for meget eksponering for strålingen fra solen kan være skadelig. Men det positive ved det er, at vi selv kan regulere, hvor meget tid vi opholder os i solen eller på anden måde kan beskytte os for solens stråler.

Strålingen fra den trådløs teknologi og de kunstigt pulserende elektromagnetiske stråler, er totalt fremmed for det naturlige miljø og giver i sidste ende skadelige biologiske sundhedsudfordringer. Pointen er, at vi er udsat for skadelig stråling fra den trådløse teknologi 24/7, og der er ingen flugtmulighed. (1)

Polariseret og moduleret stråling

Den naturlige stråling som f.eks. kosmiske mikrobølger, infrarødt, synligt lys, ultraviolet m.fl. er ikke polariseret. (2) (3) Strålerne er tilfældigt orienteret. Derimod er elektromagnetisk stråling fra den trådløse teknologi polariseret. Ikke nok med det, er den for at kunne flytte data så hurtigt som muligt også moduleret og modulation har nogle markant anderledes egenskaber, end den naturlig baggrundsstråling. Det er polariseringen og moduleringen, der markant øger sandsynligheden for de biologiske og sundhedsmæssige effekter.

Pulserende bølger kontra bløde sinusbølger.

I forskningsstudier ses, at polariseret elektromagnetisk stråling har flere bioreaktive egenskaber, og at biologiske organismer i laboratorieforsøg reagerer på polariseret stråling. Polarisering synes at være en udløser, der signifikant øger sandsynligheden for initiering af biologiske/sundhedsmæssige virkninger, skriver ph.d. i biofysik Dimitris J. Panagopoulos i forskningsartiklen i Nature.

Naturlig stråling contra trådløs teknologi

Herudover får vi slet ikke radiofrekvent stråling fra rummet i et omfang, der kommer i nærheden af det menneskeskabte bidrag fra diverse trådløs teknologi. I området omkring 1 Gigahertz, hvor megen radiokommunikation foregår i dag, overstiger det menneskeskabte bidrag det kosmiske bidrag fra rummet med et astronomisk tal. Der er intet som helst naturligt ved de intensiteter og modulationsformer, som radiofrekvente antenner som mobilmasternes antenner udleder.

Typisk maksimal daglig eksponering for radiofrekvent elektromagnetisk stråling fra menneskeskabte og naturlige strømtætheder sammenlignet med sikkerhedsretningslinjerne fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Figuren er fra The Lancet. (4) Bemærk at beregningen i venstre side er i potens. Dvs. at den reelle spidsbelastning fra menneskeskabt elektromagnetisk stråling i dag er 10.000.000.000.000.000 gange (et 1-tal med 16 nuller bagved) stærkere end den naturlige baggrundsstråling på samme bølgelængdeområde (estimeret af den pensionerede Karolinska-professor Olle Johansson).
Bemærk, at den grønne bund viser den naturlige baggrundsstråling. Lagene ovenpå viser udviklingen årti efter årti siden den radiofrekvente teknologi begyndte at sende sine pulserende og modulerede bærebølger afsted.
Den røde bakketop viser, at strålingsniveauet i datakommunikations-området omkring 1 Gigahertz er der, hvor det topper i indeværende årti, når spidsbelastningen rammer sit højeste niveau.
1 Gigahertz er også der, hvor den naturlige baggrundsstråling i det radiofrekvente spektrum er svagest.

Kilder:
1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26368042/
2) https://www.nature.com/articles/srep14914
3) https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/Man-made-and-Natural-EMF-EMR-Dr.Leendert-Vries.pdf
4) https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext

De øvrige påstande finder du her:

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.