IT sikkerhed og 5G

Om overvågning og 5G se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/overvaagning-og-5g/

Hvordan digitaliserer vi uden at skade vores retssikkerhed?
Niels Fenger, Folketingets Ombudsmand, FOB 2019
Digitaliseringen af den offentlige forvaltning rummer store muligheder. Men en række eksempler viser også, at uigennemtænkte IT systemer kan skade borgernes retssikkerhed. Om budsmanden opprioriterer sin indsats på området.
www.ombudsmanden.dk/findviden/fob-artikler/hvordan_digitaliserer_vi/

5G, IoT Security and … Oh, Look, a Dancing Robot!
https://www.sdxcentral.com/articles/opinion-editorial/5g-iot-security-and-oh-look-a-dancing-robot/2019/02/

NOTITS TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG
EU’s risikovurdering af cybersikkerheden i 5G netværk
Hovedelementerne i risikovurderingen er:
– Med 5G forøges angrebsfladen og antallet af mulige angrebspunkter på mellem langt sigt, idet funktionaliteten i nettet gradvist decentraliseres sammenlignet med de nuværende mobilnetværk, hvor kernefunktionaliteten i vid udstrækning er centraliseret.
– 5G består i større grad af mange forskellige softwarepakker, hvorfor udviklings- og op-dateringsprocesser giver anledning til forøget risiko for konfigurationsfejl.
– De nye teknologiske egenskaber i 5G vil forøge mobiloperatørernes afhængighed af under leverandører og øge den sikkerhedsmæssige betydning af forsyningskæden.
– Markedet for teleudstyr udgøres hovedsageligt af en håndfuld globale leverandører. Det øger samlet set sårbarhederne.
– Forsyningskæden kan være særligt sårbar, når der er tale om leverandører under påvirkning af ikke-EU-stater.
25. november 2019.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/UPN/bilag/51/2116736/index.htm

Rapport: 5G-nettet øger sårbarheden over for cybertrusler.
Når 5G-netværket rulles ud, bliver sårbarheden overfor cyberangreb større, advarer Center for Cybersikkerhed.

Truslen fra hackere og organiserede kriminelle grupper vil være meget høj i Danmark under 5G-netværket, der ventes udrullet de kommende år, lyder advarslen i en dansk risikovurdering af 5G-netværket af Center for Cybersikkerhed.
29. nov. 2019.
https://www.dr.dk/nyheder/politik/rapport-5g-nettet-oger-sarbarheden-over-cybertrusler
https://borsen.dk/nyheder/generelt/rapport-5g-nettet-oeger-saarbarheden-over-for-cybertrusler-1b2di

Center for Cybersikkerhed
Trusselvurderinger
“Forsvarets Eterretningstjeneste vurderer, at danske myndigheder og virksomheder er truet af en omfattende og voksende spionage via internettet. Truslen kommer især fra statsstøttede aktører, der udfører spionage med henblik på at bruge informationer til at understøtte deres egen økonomiske, militære og samfundsmæssige udvikling. Den teknologiske udvikling gør, at cybertruslen er meget dynamisk. Dette stiller store krav til detekionsevne, sikkerhedsforanstaltninger og beredskab.

Det stigende antal IoT-enheder kan føre til flere og mere alvorlige cyberangreb
Der ses i disse år en stor stigning i antallet af enheder, der ikke traditionelt har været forbundet til internettet, som nu kobles på. Nogle estimater anslår, at der inden 2020 vil være mere end 20 mia. nye enheder koblet på internettet, og andre estimater er langt højere. Der er tale om alt fra køleskabe til store industrielle kontrolsystemer, som kobles på internettet.
Der er flere risici forbundet med det stigende antal IoT-enheder, som kobles på internettet, og IoT-enheder anslås allerede nu at være blandt den type af enheder på internettet, der bliver udsat for flest cyberangreb.
Et cyberangreb på en IoT-enhed kan påvirke enhedens funktion eller medføre en kompromittering af det netværk, som enheden er installeret i. Målet er ofte at installere malware på enheden, som gør det muligt for angriberen at fjernstyre den, så den kan udnyttes i andre cyberangreb. Kompromitterede IoT-enheder har typisk været brugt som led i overbelastningsangreb, hvor angriberen retter et meget stort antal enheders netværkstrafik mod en server og derved forsager et nedbrud.
IoT-enheder er ofte sårbare, fordi de bliver udviklet med et specifikt formål for øje, og de netværksfunktioner, som gør det muligt for enheden at kommunikere via internettet, er kun sekundære funktionaliteter. Derfor har enhederne ofte en utilstrækkelig netværkssikkerhed sammenlignet med traditionelt it-udstyr, der er udviklet med henblik på at blive koblet på internettet. Derudover er mange IoT-enheder ikke designet til at kunne modtage sikkerhedsopdateringer. Det betyder, at de sårbarheder, der bliver opdaget i produktets levetid, ikke kan rettes og derfor kan udnyttes af hackere, så længe produktet er i brug. Det er især et problem for IoT-enheder, der er designet til at kunne fungere i flere år uden menneskelig indblanding.”

Trusselvurderingerne kan findes her:
https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/trusselsvurderinger/Pages/default.aspx

Forsker: 5G har hastigheden, men ikke sikkerheden til kritisk infrastruktur
DEBAT: Angrebsfladen for ondsindede jamming-angreb bliver større med 5G. Derfor skal vi være varsomme med at benytte 5G inden for kritiske områder, mener Birger Andersen, professor ved DTU Diplom.
https://www.altinget.dk/digital/artikel/forsker-5g-har-hastigheden-men-ikke-sikkerheden-til-kritisk-infrastruktur

DTU-professor: 5G bør ikke være fremtidens eneste netværk i Danmark
https://www.altinget.dk/digital/artikel/dtu-professor-5g-boer-ikke-vaere-fremtidens-eneste-netvaerk-i-danmark

Please follow and like us: