Kommunerne og 5G

Vil du være aktiv?
I Facebook gruppen Folkebevægelsen VITA‘s (Vi Siger Nej til 5G i Danmark) – We Take Action kan du få mere information om, hvordan du kan arbejde aktivt i dit lokalområde og få dine lokale politikere i tale.

Særlig interessante temasider i forhold til den lokale vinkel:
Om 5G teknologien, frekvenser m.m.: https://nejtil5g.dk/dokumenter/teknologier-og-frekvenser-hvad-er-forskellen-paa-5g-og-de-andre-ger/
De 21 grunde: https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
Smart City: https://nejtil5g.dk/dokumenter/smart-city/
Internet of Things (IoT): https://nejtil5g.dk/5g/internet-of-things-iot/
‘Small Cells’ m.m.: https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/
5G udrulningen: https://nejtil5g.dk/info-materiale/5g-udrulningen/
Testbyer m.m.: https://nejtil5g.dk/info-materiale/5g-testbyer-i-danmark/
Arranger borgermøder: https://nejtil5g.dk/borgermoeder/spiseseddel-til-borgermoeder-eller-foredrag/
Netværksdækningen i Danmark (og hele verden)
https://www.nperf.com/en/map/DK/-/146241.TDC-Mobile/signal/?ll=56.05363501913437&lg=11.211547851562502&zoom=8

Så skal kommunerne klædes på til 5G 🤔

Den første af 4 workshops der afholdes den 22. september har overskriften: Hvad er 5G? Teknisk viden for ikke teknikkere.
Om indholdet skriver Gate21: I denne workshop vil vi dykke ned i de tekniske grundelementer og forklare, hvad I som kommune skal være opmærksomme på, og hvorfor det er vigtigt. 5G giver nemlig mulighed for nye tekniske services som kommunen kan benytte i fremtidige strategiske planlægning og indkøb f.eks. muligheder for højere sikkerhed, prioritering af kapacitet eller edge-databehandling i netværket.
Sundhedsrisici, sikkerhed, børn og institutioner 🤔 Som Ejnar Flydal har beskrevet, så er der ingen der taler om elefanten i rummet. Stemningen skal jo nødig ødelægges.
Kilder:
https://www.gate21.dk/klar-parat-til-5g/
Om teknikken:
https://nejtil5g.dk/paastand-5g-staar-for-femte-generations-mobilnetvaerk-og-bygger-paa-en-kendt-teknologi-der-ligesom-mobilnetvaerkene-2g-3g-og-4g-overfoerer-data-via-ikke-ioniserende-elektromagnetiske-boelger-med/

Please follow and like us: