Teknologier og Frekvenser. Hvad er forskellen på 5G og de andre G’er?

Frekvensplan, Mastedatabasen samt kort over mobildækningen findes nederst på siden.

Teknologier og frekvenser. Om 5G og de andre G’er.
En gennemgang af 2G, 3G og 4G teknologierne og deres frekevnser. Hvordan er 5G anderledes: mmWave (millimeter bølger), Latency, MIMO antenneteknologien, Beamforming, Networks slicing, 2 5G standarder, Internet of Thing (IoT) m.m.
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/

Everything You Need to Know About 5G
Millimeter waves, massive MIMO, full duplex, beamforming, and small cells are just a few of the technologies that could enable ultrafast 5G networks. 27. jan. 2017.
https://spectrum.ieee.org/video/telecom/wireless/everything-you-need-to-know-about-5g

European Commission to harmonise the last pioneer frequency band needed for 5G deployment
The European Commission has just adopted an Implementing Decision to harmonise the radio spectrum in the 24.25-27.5 GHz (or 26 GHz) band, which is a big leap towards the deployment of 5G across Europe. 14. maj 2019.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-harmonise-last-pioneer-frequency-band-needed-5g-deployment

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/784 af 14. maj 2019 om harmoniserede vilkår for anvendelse af 24,25-27,5 GHz-båndet til jordbaserede systemer, der kan levere trådløse elektroniske bredbåndstjenester i Unionen.
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/12/EU-komissionens-gennemførelsesafgørelse-14-maj-2019.pdf

Uddybet teknisk beskrivelse: Bioreaktivitet og 5G – hvad ved vi og hvad forventer vi? Af Kim Horsevad:
https://www.mayday-info.dk/wp-content/uploads/2019/03/Kim_Horsevad-2019-Bioreaktivitet_og_5G.pdf

5G – Fra stråletepper til stråleprosjektiler av Arthur Firstenberg: https://einarflydal.com/2018/02/26/5g-fra-straletepper-til-straleprosjektiler/

DTU-professor: 5G bør ikke være fremtidens eneste netværk i Danmark
5G-netværket præsenteres som løsningen på områder, hvor myndighederne bruger deres egne lukkede netværk. Men tekniske udfordringer ved 5G gør, at der er store fordele ved at beholde 3G og 4G, mener Lars Dittmann fra DTU Fotonik.
https://www.altinget.dk/digital/artikel/dtu-professor-5g-boer-ikke-vaere-fremtidens-eneste-netvaerk-i-danmark

Vejen til 5G går gennem fibernet – masser af Fibernet
https://www.danskenergi.dk/nyheder/vejen-til-5g-gar-gennem-fibernet-masser-fibernet

Frekvensplan
Den gældende frekvensplan findes i bekendtgørelse nr. 831 af 9. august 2019 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). Nærværende dokument er en gengivelse af bekendtgørelsens bilag med en femte kolonne samt ekstra bilag med uddybende information om de enkelte frekvensallokeringer tilføjet.
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/frekvensplan_0.pdf

Mobildækningen i Danmark 2G / 3G / 4G / 5G
Kortet viser mobilnetværket for 2G, 3G, 4G og 5G mobilnetværk for: TDC Mobile, 3 Tre, Telia, Telenor Mobile. Kortet dækker hele Danmark.
Når der står 5G, betyder det ikke at 5G teknologien er foldet ud. Det betyder at senderne er sat op, og teleselskaberne kan bruge de frekvenser, der er afsat til 5G på 4G netværket. Før du kan bruge et udrullet 5G og dets hastigheder kræver det, at du har skiftet din mobil ud til en der kan modtage 5G, dvs. har den rette antennekapacitet.
https://www.nperf.com/da/map/DK/-/146241.TDC-Mobile/signal/?ll=55.30257429675862&lg=11.63177490234375&zoom=9

Mastedatabasen
https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx

Please follow and like us: