Frekvensplan, mobildækningskort, mastedatabasen og DinGeo

Frekvensplan
Den gældende frekvensplan findes i bekendtgørelse nr. 831 af 9. august 2019 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). Nærværende dokument er en gengivelse af bekendtgørelsens bilag med en femte kolonne samt ekstra bilag med uddybende information om de enkelte frekvensallokeringer tilføjet.
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/frekvensplan_0.pdf

Mobildækningen i Danmark 2G / 3G / 4G / 5G
Kortet viser mobilnetværket for 2G, 3G, 4G og 5G mobilnetværk for: TDC Mobile, 3 Tre, Telia, Telenor Mobile. Kortet dækker hele Danmark.
Når der står 5G, betyder det ikke at 5G teknologien er foldet ud. Det betyder at senderne er sat op, og teleselskaberne kan bruge de frekvenser, der er afsat til 5G på 4G netværket. Før du kan bruge et udrullet 5G og dets hastigheder kræver det, at du har skiftet din mobil ud til en der kan modtage 5G, dvs. har den rette antennekapacitet.
https://www.nperf.com/da/map/DK/-/146241.TDC-Mobile/signal/?ll=55.30257429675862&lg=11.63177490234375&zoom=9

Auktioner og udbud af frekvensområder
Aktionskalender m.m. finder du her:
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/auktioner-og-udbud-frekvenser

Mastedatabasen
Mastedatabasen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner i Danmark og er etableret for at skabe større gennemsigtighed med placeringen af antenner.
Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysning om:

  • hvor eksisterende antenner er placeret
  • det område, hvor det påtænkes at placere antenner
  • den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til

https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
https://www.mastedatabasen.dk/VisKort/ContentPages/About.aspx?callingapp=mastedb

DinGeo
DinGeo samler geodata og præsenterer dem i et let og overskueligt format. Billedligt talt, henter DinGeo geodata fra støvede og utilgængelige arkiver beregnet udelukkende til dataeksperter og frigiver dem til almindelige danskere. Boligejere kan med DinGeo lære mere om egen bolig og lokalområde. Boligkøbere får information om en bolig de er interesseret i. Det overordnede mål er en demokratisering af geodata og geoinformation.
Navnet DinGeo er kort for Dine Geodata. Hovedparten af de geodata, der vises på DinGeo stammer fra åbne datakilder som det offentlige Danmark stiller til rådighed på internettet. Der er tale om geodata der ofte er indsamlet over en længere årrække; Købt og betalt af dine skattekroner.

Under Mobilmaster skriver DinGeo:
Sundhed
De fleste undersøgelser peger på, at mobilmaster ikke har helbredsmæssige konsekvenser. Faktum er dog at moderne danskere udsættes for mange millioner gange mere elektromagnetisk stråling i de relevante frekvensområder end vores forfædre, blandt andet på baggrund af det veludbyggede mobilnetværk. Selvom der forskes meget omkring elektromgnetisk stråling og sundhed, så er der stadig usikkerhed omkring den langsigtede effekt af mobilstråling og mange organisationer der stærkt advarer i mod den fortsatte udbyggelse af trådløse teknologier med elektromagnitske signaler.
WHO har klassificeret mobilstråling som Muligvis kræftfremkaldende. WHO har fastsat nogle øvre grænseværdier for mobilstråling som danske operatører følger.
Boligpriser
En meningsmåling i Danmark fra 2009 viste at 47% går langt uden om ejendomme, som har en 20-40 meter høj mobilmast som nabo. Der er derfor god grund til at tro at mobilmaster kan have indflydelse på boligprisen.

https://www.dingeo.dk/

Please follow and like us: