Mobilmaster, sikkerhed, ejendomsværdi og hvad kan du gøre ved det?

Ejendomsværdien og mobilmaster

Helt banalt vil sendere eller mobilmaster, der er opsat tæt på boliger mindske ejendomsværdien. Undersøgelser i USA viser, at ejendomsværdien falder op til 20% på huse i nærheden af Mobilmaster. Vil du købe en bolig med en mobilmast eller 5G sender i haven eller uden for dit vindue?
https://ehtrust.org/cell-phone-towers-lower-property-values-documentation-research/

Du taber penge med en mobilmast som nabo. Huse bliver mindre værd med en sendemast i naboens have
Dit hus er mere attraktivt uden en mobilmast i naboens have. Det er Torben Strøm, næstformand i Dansk Ejendomsmæglerforening, slet ikke i tvivl om.

“Det er min klare opfattelse, at det kan have salgsmæssige konsekvenser, hvis man får en antennemast i baghaven”, siger han til Bolius.dk torsdag.

50.000 kroner i erstatning
Hvor tæt en mobilmast skal stå på et hus, før det har effekt på husets salgbarhed og pris, er svært at vurdere. Men Torben Strøm har siddet med en konkret sag, hvor en mobilmast blev sat op på kommunal grund – 75-100 meter fra et parcelhus.
Her var der meget konkrete konsekvenser, fordi familien bl.a. måtte løbe for at undgå isflager, der faldt ned fra masten om vinteren. Plus, at masten havde indvirkning på husets salgbarhed.
“Så jeg vurderede, at familien havde et tab på 250.000-300.000 kr. Da sagen endte i Højesteret, fik familien dog kun en erstatning på 50.000 kr.”, siger han.

Torben Strøm mener, det vil være et problem for et hus, hvis der står en mobilmast tæt på, fordi man altid skal sammenligne det med pris og salgbarhed for et hus, der ikke har en mobilmast tæt på.
https://nordjyske.dk/nyheder/du-taber-penge-med-en-mobilmast-som-nabo/deef607a-9655-43c4-adb8-da8ec24306e0

Nejtil5G.dk: Artiklen i Bolius som NordJyske henviser til er sidenhen blevet trukket tilbage og erstattet af en artikel om at “hvis der bliver rejst en mobilmast i din nabos have, skal du ikke være bekymret for dit helbred.” og med henvisning til Sundhedsstyrelsen.
Det manglende link: Du taber penge med en mobilmast som nabo – Bolius. www.bolius.dk › nyhed › artikel › du-taber-penge-med-en-mobilmast-som-…23. maj 2013 – Til gengæld kan naboen tjene penge ved at sige ja til mobilmasten, fordi teleselskabet vil betale leje for at have masten stående. Hvor meget ..

Må min nabo sætte en mobilmast op i haven?

“Hvis et teleselskab og din nabo er enige om at sætte en mobilmast som denne mast, der ligner en flagstang, op i naboens have, og de følger kommunens regler, kan du normalt ikke gøre så meget ved det.”
https://www.bolius.dk/maa-min-nabo-saette-en-mobilmast-op-i-haven-2790

Hvis der bliver rejst en mobilmast i din nabos have, skal du ikke være bekymret for dit helbred. Sundhedsstyrelsens mener på baggrund af danske og internationale undersøgelser, at de er ufarlige.
https://www.bolius.dk/sundhedsstyrelsen-mobilmaster-er-ikke-farlige-2749

Mobilmasterne: En ny tamilsag?
Næppe nogen anden sag de senere år har vist magtens arrogance over for borgerne så tydeligt som opsætningen af mobilmasterne.
Fra en kommentar af Ulrik Dahlin i Information 5. dec. 2003:
“En række af landets kommuner – bl.a. København, Århus, Aalborg, Silkeborg og Høje-Tåstrup – med lidt forskellig styrke meldt ud, at nu ønsker de ikke flere master i kommunen. I hvert fald ikke på kommunens egne ejendomme og slet ikke på børnehaver og skoler.”
“Videnskabsminister Helge Sander (V) (vil) ifølge Jyllands-Posten ikke klage, over det kommunale Århus-nej til mobilmasterne, til Tilsynsrådet. I stedet lader ministeren det være op til de enkelte teleselskaber, hvis de føler deres rettigheder gået for nær.”
I stedet for at komme borgernes og kommunernes bekymring i møde, forsøger regeringen at tryne landets kommunalrødder til at indse, at masterne “så vidt vi ved” ikke er spor farlige.
Det gøres ved et omfattende bombardement af kommunerne med enslydende, beroligende oplysninger, senest med et ugegammelt brev fra Sundhedsstyrelsen til samtlige 275 kommunalbestyrelser, hvori det hedder:
»Det nu værende vidensgrundlag giver ikke formodninger om, at opsætning af antenner til mobilkommunikation giver anledning til sundhedsskader i befolkningen, når eksisterende grænseværdier overholdes.«”
“Helt anderledes forsigtigt formulerede Sundhedsstyrelsen sig for bare få år siden om konklusionen på en stor engelsk undersøgelse af mobilstrålerne: »Det er derfor ikke muligt at erklære, at elektromagnetiske felter i det radiofrekvente område er fuldstændigt uskadeligt, og manglen på konkret viden retfærdiggør et forsigtighedsprincip bringes i anvendelse, indtil mere detaljeret og videnskabelig set robust viden om mulige sundhedseffekter er etableret.«
Sundhedsstyrelsen kaldte dengang den engelske undersøgelse for »overordentlig gennemarbejdet og sammenhængende, særdeles velskrevet« og et »godt udgangspunkt for det fortsatte reguleringsarbejde inden for dette område«.
Og Sundhedsstyrelsen lagde op til, at »den rejste tvivl – i ventetiden på fremkomst af mere sikker viden – (kan) medføre, at man ønsker at gøre brug af forsigtighedsprincippet.«
Det var i november 2000. Et år efter kom en ny regering – og sundhedsprincippet blev fejet af banen. Til gengæld accepterer ministeren stiltiende, at en ny tele-tamilsag bobler løs ude i kommunerne.
https://www.information.dk/2003/12/mobilmasterne-ny-tamilsag

Sikkerhed

Cell Towers, Workers, Accident, Health and Safety Issues
Ifølge det amerikanske arbejdsdepartement er antallet af ulykker med mobilmast arbejdere steget kraftigt i de sidste par år, da masterne bygges i et hurtigt tempo med minimale regler og beskyttelsesforanstaltninger. Arbejdsmiljø- og sundhedsadministrationen (OSHA) undersøger i øjeblikket den “alarmerende stigning i forebyggelige kvæstelser og dødsfald på arbejdspladser for kommunikationstårne.”
https://ehtrust.org/cell-tower-worker-accident-health-safety-issues/

Teleindustriens vejledning ved arbejde i nærheden af antenner
http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2012/03/Vejledning-i-arbejde-tæt-på-mobilmaster-og-parabolantenner-13-04-2018.pdf

Mobilantennerne og sikkerheden
https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Teknik-_og_Miljoeudvalget_2017/2017/24-08-2017/Åben%20dagsorden/Bilag/Punkt_148_Bilag_1.pdf

Please follow and like us: