Spiseseddel til Borgermøder eller foredrag.

Spiseseddel til når du skal arrangere demonstrationer:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/spiseseddel-til-folkebevaegelsens-demonstrationer/

Dit personlige 5G kit:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/dit-personlige-5g-kit/

Det er en god ide at være minimum 2-3 stykker til at arrangere mødet. Som det fremgår nedenfor er det vigtigt at I udpeger en person som er hovedansvarlig og en som er sekundær ansvarlig. Der kan nemlig altid ske uforudsete ting undervejs.

Når I planlægger.
Udarbejd et detaljeret skema med felter for hvem der er henholdsvis hovedansvarlig og sekundær ansvarlig for de forskellige opgaver, delmål, deadlines m.m. Det er vigtigt for at undgå situationer som at jeg troede at…, det giver vil sig selv at… osv.

 1. Er forudsætningen for at arrangere et borgermøde til stede?
  1. Er der skabt en klangbund i lokalområdet på forhånd: Lokale aktiviteter, debat i lokalpressen, dialog med kommunen osv.
  2. Hvis ikke der findes en hvis skepsis i forvejen, er det ikke sikkert at et Borgermøde er midlet til at trække folk til, som ikke i forvejen er nysgerrige eller har indset, at der er sundhedsfarer forbundet med EMF.
  3. Det er vigtigt at erkende, at modstanden mod at ville se de forskellige sundhedsrisici med EMF, vores skærm afhængighed osv. er meget bastant. Så vi skal ofte helt ned til de meget basale spørgsmål for at få kontakt med den enkelte person.
 2. Eksempler på temaer for Borgermødet:
  1. Generelt om 5G og menneskeskabt ikke ioniserende elektromagnetisk stråling.
  2. Børn, unge og gravide.
  3. Borgermødet kan også have den primære funktion at styrke  sammenhold og viden i den eksisterende lokale nej til 5G gruppe suppleret med de nye, der måtte komme via oplysning, flyers m.m.
  4. Det kan være en fordel at tænke i hvad der lokalt brænder på.
 3. Antal deltagere i Borgermødet:
  1. Afhænger af målgruppe, valg af tema, forarbejdet og ikke mindst lokalet.
 4. Find et sted/lokale:
  1. Gerne gratis eller billigst muligt.
  2. Nogle gange kan foreninger låne lokaler gratis, hvorfor et samarbejde med en lokal forening kan være en god ide.
  3. Højskoler. Mange højskoler har specialiseret sig:
   Eks. Krogerup Højskole (Årstiderne), Vester Thorup Højskole (Klima), Vestjylland Højskole (økologisk og bæredygtigt fokus).
  4. Gymnasier, Folkeskoler, Børneinstitutioner m.fl.
  5. Fælleslokaler i boligforeninger.
  6. Banegården i Kbh. centrum http://www.banegaarden.com/hvem-er-vi
  7. Medborgerhuse
   1. I København kører alle medborgerhuse under samme booking system.
   2. https://www.kk.dk/artikel/laan-af-lokaler-og-faciliteter.
  8. Biblioteker har ofte møde- og foredragssale.
  9. Nogle har held med at indgå et samarbejde med en institution. Det har klart nogle fordele i forhold til gratis lokaler, men også ifm. senere markedsføring.
  10. Nogle steder kan det være en fordel, at få borgermødet gjort til et kulturelt arrangement i forhold til goodwill (både ift. markedsføring og lokaleleje)
  11. Er tilgængeligheden til stedet fornuftig (transport m.m.)?
  12. Husk at besøge det valgte lokale tidsnok til, at I kan finde et andet. Er der de faciliteter I skal bruge: video fremviser, lærred, stole og borde (alt efter formål), højttalere (hvis det er nødvendigt), mulighed for at lave eller købe kaffe osv.?
  13. Skal der afsættes tid til at organisere stedet inden borgermødet? Er faciliteterne klar, når I kommer eller skal I først klappe borde sammen og stille stole op? Modsat når I slutter, så skal der beregnes tid til at pakke sammen.
Ansvarlig /Sekundær ansvarlig Konkrete lokaler Besigtigelse og endelig skriftlig aftale Deadline for endelig aftale
       
 1. Dato og tid:
  1. Hverdage eller weekend?
  2. Er der andre aktiviteter, man kan læne sig opad og som kan bruges ifm. markedsføring?
 2. Eksempler på oplægsholdere:
  1. Vi bliver hele tiden flere og flere der er klædt på til at holde oplæg.
   1. Teknikere:
    1. Henrik Eiriksson, Rådet for sikker telekomm., Fyn.
    2. Kim Horsevad, EHSF, Nordj.
    3. Einar Flydal (Norge), tidl. telekom konsulent.
   2. Ingeniører:
    1. Flemming Blicher, Gentofte.
    2. Sebastian Büttrich, Kbh.
   3. Forskere:
    1. Lennart Hardell (SE).
    2. Leif S. Salford (SE).
    3. Olle Johansson (SE).
    4. Vibeke Frøkjær Jensen (Kbh.).
   4. Lokalpolitikere (med kritisk/skeptisk tilgang):
    1. Rolf Bjerre (Å).
    2. Julius Grantzau (Å).
    3. Hekla Hekla (Å).
    4. Peder Hvelplund (Ø).
    5. Nanna Bock (KD).
    6. Jan Messmann (DF, Kbh.).
    7. Liselott Blixt (DF).
    8. Daniel Boalth Petersen (S, Helsingør).
   5. Lokale erhvervsfolk (med kritisk/skeptisk tilgang):
    1. Erick Thürmer, Dansk Erhverv, Gilleleje.
   6. Diverse talere med masser af viden:
    1. Pernille Schriver, EHSF/Stop 5G int., Fyn.
    2. Preben Kastrup, Videnscentret for elektro-forurening, København
    3. Christina Funch, EHSF, Fyn, har EHS.
    4. Eva Theilgaard Jacobsen, cand. psych., forfatter.
    5. Dan Johannesson, forfatter, Odense.
    6. Bente-Ingrid Bruun, cand. psych., forfatter.
    7. Bente Stenfalk, Borgerretsbevægelsen.
    8. Ulla Rung Weeke, cand. psych og ekspert i Traumer (Helsingør). Indehaver af Skolen for psykosomatik.
 3. Hvem er ansvarlig for alle aftaler med oplægsholderne? Husk intet er aftalt før det er gjort skriftligt.
  1. Hvornår skal oplægsholderne komme?
  2. Hvad har oplægsholderne brug for af praktiske ting?
  3. I hvilken rækkefølge skal oplæggene komme?
  4. Har oplægsholderne afstemt indholdet af deres oplæg med hinanden?
  5. Hvilke titler ønsker oplægsholderne at bruge i jeres sammenhæng? Nogle gange ønsker oplægsholderen ikke at inddrage sin arbejdsplads i titlen, da oplægsholderen optræder som privatpersoner når oplægsholderen kommer hos jer.
 4. Hvem tager imod oplægsholderne og sørger for det praktiske med den eller dem:
  1. Transporten der skal betales.
  2. Skal oplægsholderne have en flaske vin eller chokolade som tak?
  3. De skal have vand til rådighed under foredraget, måske noget spiseligt, hvis de kommer langvejs fra?
  4. Ophold (hotel, motel, bed & breakfast eller privat).
 5. Hvor mange oplægsholdere?
  1. Af erfaring ved vi, at det er bedre med få end for mange oplægsholdere, alt efter mødets karakter. Oftest vil det være fint med blot to oplægsholdere: fx. en til det teknologiske og en til det biologiske eller en til det politiske. Der skal være god tid til spørgsmål og svar fra salen, og måske afslutningsvis et netværksmøde.
Ansvarlig /Sekundær ansvarlig Kontakter konkrete oplægsholdere Skriftlig bekræftelse
på dato og tidspunkt
Skriftligt aftale
– indhold på oplæg
– titel i denne sammenhæng
Deadline
         
 1. Planlægning af program:
  1. Hvem byder velkommen, præsenterer og introducerer Folkebevægelsen eller gruppen?
  2. Hvem introducerer oplægsholderne?
  3. Hvem er ordstyrer (vedkommende skal kunne skære igennem og kunne holde evt. trolls i ave m.m.)?
  4. Skal der afsættes tid til spørgsmål og debat undervejs eller først til sidst?
  5. Tidsstyring af oplægsholderne. Der kan f.eks. være en der sidder forrest med skilte, der vises til oplægsholderen om hvor lang tid der er tilbage. Tiden kan hurtig skride, så tidsstyring er vigtig.
  6. Skal der afsættes tid til et mindre netværksmøde efter foredragene for dem der har lyst? Her kan der inspireres til dannelse af en lokal gruppe, konkret aktionsgruppe.
  7. Husk at medbringe fortrykt papir til at notere mødedeltagernes navn, mail, interesseområder, by/hjemsted, evt. med angivelse af hvor aktiv vedkommende kan være. Husk endvidere at mødedeltagerne skal kunne sætte kryds ved om de vil modtage nyhedsbrev. Nyhedsbreve udsendes fremadrettet via www.nejtil5g.dk.
  8. HUSK under hele processen, at være præcis med, hvem der gør hvad, hvornår og hvilke delmål og tidsfrister der er.
 2. Forberedelse af flyers og andet info materiale
  1. Når I har oplægsholdere, tid og sted mv. på plads, skal der udarbejdes en flyer til trykning. Vedr. indhold og udseende så find eksempler på flyere fra tidligere borgermøder. Herefter kan du evt. kontakte os og få sat dine data op på en pdf fil. Herefter kan flyeren sendes direkte trykkeren, som laver dine flyers og plakater klar til dig.
  2. Husk også her at være i god tid og være klar på, hvilke deadlines der måtte være.
Ansvarlig /Sekundær ansvarlig Udarbejdelse af flyer m.m. Kontakt til trykker Udarbejdelse af deadlines for hele processen.
       
 1. Trykning af plakater, flyers til invitation m.m.
  Forskellige muligheder:
  1. Lokal trykker (måske til plakater, men næppe konkurrencestærk, når det gælder flyers)
  2. Flyers via https://www.onlineprinters.dk. Vælger I at betale via faktura kan man vente med at betale efter ca. 2 uger fra modtagelsen af flyerne.
  3. Her har de 50%- følg best choise https://topaper.dk/billig-tryk-af-flyers-loesblade-0055.html
  4. Det kan ikke svare sig at bruge egen printer.
  5. HUSK: Hvem er ansvarlig i forhold til tidsfrister og levering. I skal være sikre på at flyerne når frem i tide.
 2. Markedsføring
  1. Tag kontakt med den lokale presse. Vær i god tid især, hvis der skal laves en artikel eller et interview.
  2. Lav en pressemeddelelse samt evt. en lille artikel eller annonce om 5G og arrangementet, spørg efter et interview i avisen.
  3. Måske vil den lokale presse dække selve mødet og lave interviews med arrangører, oplægsholdere samt tilhørere.
  4. Det kan ske at lokale presse kun vil omtale noget, der er ultra lokalt – gælder måske mere for de større byer.
  5. Modtagere af pressemeddelelse samt artikler og interviews:
   1. https://mediavejviseren.dk (søg på medier i din by eller område).
    https://sn.dk/Kontakt-os/Ugeaviser/artikel/984 (Sjælland og Storkøbenhavn (forstæder))
    http://jfmedier.dk/da/forside/ (Jylland og Fyn)
    https://lokalavisen.dk/ (hele landet men ikke Kbh.)
    https://sondagsavisen.dk/kontakt-os/
    https://minby.dk/kontakt/ (København)
    https://cphpost.dk/the-post/about-us (Kbh.)
    https://avisen.dk/kontakt
  6. Sociale medier:
   1. Facebook:
    1. Opret en begivenhed på vores Facebook gruppe (Begivenheder i venstre søjle).
    2. De lokale Facebook grupper: Min by, Os i … by osv.
    3. Andre Facebookgrupper: boligforeninger etc.
   2. Instagram
   3. Twitter
   4. LinkedIn
   5. KultuNaut – her kan oprettes gratis annonce for arrangementet
  7. Plakater (se nedenfor)
  8. Hvem deler flyers ud. Lav en plan for hvilke områder der deles ud i og af hvem.
  9. Inddrag lokalsamfundet med plakater, flyers andet: Biblioteker, Medborgerhuset, foreninger, børneinstitutioner, forretninger etc.
  10. HUSK: Hvem er ansvarlig for tidsfrister og levering.
Ansvarlig/Sekundær ansvarlig Lokal presse/ artikel m.m. Sociale medier m.fl. Deadlines
       
 1. Mødet skal filmes
  1. Filmen skal være i en god kvalitet og i særdeleshed lyden. Vi skal kunne lægge filmen ud på vores Youtube kanal.
  2. Benyt stativ til kamera.
  3. Husk, at der skal være mikrofoner til alle oplægsholdere og en til spørgsmål fra salen.
  4. Filmen skal efterfølgende klippes sammen og gerne opdelt på de enkelte oplægsholdere. Det tager tid.
   1. Check med YouTube standarder for videoklip: https://support.google.com/youtube/troubleshooter/2888402?hl=da
  5. Hvem er ansvarlig for det tekniske evt. sammen med filmmand/kvinden.
  6. Hvem er ansvarlig for kontakt med filmmand/kvinden. Aftaler skal også her være skriftlige.
Ansvarlig/Sekundær ansvarlig Finde filmmand /kvinde Aftal pris, incl. optagelse, klipning, div. udstyr Den fortsatte kontakt m.m.
       
 1. Optagelse af stillbilleder
  1. Hvem tager kamera med til optagelse af stillbilleder af oplægsholdere og mødet generelt? Husk at indhente tilladelse af dem der bliver fotograferet. Ikke alle ønsker deres billede offentliggjort.
 2. Entré:
  1. Entré til dækning af lokaleleje, transport af oplægsholdere, måske honorar, honorar til filmmand, måske gratis kaffe/the/vand samt kage/småkager, men kan også sælges separat.
  2. 25-50 kr. er normalt ikke mange penge (entré bør være lavere i udkants-Danmark). Skulle der være overskud, kan det bruges til det næste arrangement eller til materialer – man støtter uanset vores fremtidige indsats, hvilket skal fremgå tydeligt.
  3. Pengekasse. Der skal bruges en pengekasse, det virker professionelt. Husk at medbringe et hæfte, hvor antal fremmødte og betalende noteres. Vigtigt at vi også udadtil viser at vi har styr på indtægterne. Bruges der evt. mobilepay noteres det også. Signalværdien er måske ikke så god, men det er stadig praktisk, da mange mennesker ikke har kontanter.
  4. Man kan vælge at udlevere et visitkort som billet efter betaling af entre.
  5. Aftal hvem der tager imod mødedeltagerne og hvem der tager imod entre. Måske flere i starten, aftalt evt. afløsning. Aftal hvem, der tager sig af dem der kommer for sent?
 3. Flyers og visitkort
  1. Visitkortet kan som nævnt bruges som billet.
  2. Flyers kan lægges på hvert sæde. Husk, at vi skal have vores gæster ind på vores Facebookgruppe eller til at tilmelde sig vores nyhedsbrev.
  3. Man kan have Flyers og visitkort med til at sælge i større portioner.
 4. Hvervning af gode folk til den lokale 5G gruppe
  1. Husk at medbringe fortrykt papir til at notere mødedeltagernes navn, mail, interesseområder, by/hjemsted, evt. med angivelse af hvor aktiv vedkommende kan være. Husk endvidere at mødedeltagerne skal kunne sætte kryds ved om de vil modtage nyhedsbrev. Nyhedsbreve udsendes fremadrettet via www.nejtil5g.dk.
    
 5. Praktiske ting
  1. Staffeli (f.eks. et lille transportabelt maler staffeli) til at holde plakater.
  2. Evt. transportabelt tøjstativ til t-shirts eller andet til ophæng.
  3. Skal der bruges tavle til at skrive på (Husk skrive penne til whiteboard)?
  4. Sikre sig at der forefindes fremviser samt lærred til powerpoints.
  5. Mikrofon, mixer, forstærker samt højttalere, så folk kan høre i salen.
  6. Sluk Wi-Fi under mødet om muligt.
  7. Bede folk om at sætte mobil, laptop, iPad, smartwatch samt andet trådløst på flytilstand.
  8. Skal der være kaffe/the/vand/kage til pausen eller ved ankomst. Hvad skal det koste osv. Husk at gøre det simpelt.
  9. HUSK: Hvem er ansvarlig og hvilke tidsfrister skal overholdes.
  10. Ingen antagelser. Alt bør vides/afklares på forhånd. Der vil næppe være tid til at rette op på misforståelser, når først arrangementet er ved at starte.
 6. Organisatorisk.
  1. Hvem er den hovedansvarlige tovholder for hele borgermødet (den der er ansvarlig for at følge op på tidsfrister m.m.).
  2. Hvem er ansvarlig tovholder for delprojekterne og refererer tilbage til den hovedansvarlige.
  3. Alle aftaler skal være bekræftet skriftligt. Der må aldrig komme et “det troede jeg vi havde aftalt” eller “det troede jeg var underforstået” el. lign.
  4. Ingen antagelser. Alt bør vides/afklares på forhånd. Der vil næppe være tid til at rette op på misforståelser, når først arrangementet er ved at starte.
  5. Tydelig kommunikation er vigtig hele vejen igennem forløbet.
  6. HUSK: Intet er aftalt før det er skriftligt.
 7. Planlægningmøderne
  1. Møderne foregår typisk via skype. Her er det ekstra vigtig med en tydelig dagsorden, at der er en ordstyrer samt at der laves et beslutningsreferat.
  2. Vigtigt med at man er klar til det aftalte tidspunkt samt at man giver afbud i god tid såfremt man bliver forhindret.
  3. Vigtigt at aftale hvad tråden bliver brugt til. Skal andre ting drøftes f.eks. mellem enkeltpersoner oprettes nye tråde.
 8. Efter arrangementet skal der evalueres på alle processens punkter. Hvad gik godt og hvad kan gøres bedre?

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.