Frekvensplan, mobildækningskort, mastedatabasen og DinGeo

Om 5G teknologien, frekvenser m.m. se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teknologier-og-frekvenser-hvad-er-forskellen-paa-5g-og-de-andre-ger/
5G testbyer i Danmark se mere her
https://nejtil5g.dk/info-materiale/5g-testbyer-i-danmark/
Om EU og den digitale udvikling se mere her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-og-den-digitale-udvikling/
Mobilmaster, sundhedsrisici samt lov og ret. Hvad kan du gøre ved det?:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/mobilmaster-sundhedsrisici-ejendomsvaerdi-og-hvad-kan-du-gore-ved-det/

Indhold:
Mobilmaster: Hvor mange?
Frekvensplan
Mobildækninge
n
– TDC’s mobildækningskort hele Danmark
– Mastedatabasen
Din Geo

Mobilmaster: Hvor mange?

Ifølge Dingeo er der i Danmark ca. 13.000 mobilmaster registreret i mastedatabasen. Hver fjerde står på offentlige arealer, mens tre fjerdedele står på private hustage, private græsarealer eller jordarealer.
Dingeo skriver videre:
De fleste danskere er nok enige i, at det er en god ide med god mobildækning, men samtidig er det nok de færreste, der ønsker en mobilmast i nærheden af deres bolig.
Sundhed
De fleste undersøgelser peger på, at mobilmaster ikke har helbredsmæssige konsekvenser. Faktum er dog at moderne danskere udsættes for mange millioner gange mere elektromagnetisk stråling i de relevante frekvensområder end vores forfædre, blandt andet på baggrund af det veludbyggede mobilnetværk. Selvom der forskes meget omkring elektromgnetisk stråling og sundhed, så er der stadig usikkerhed omkring den langsigtede effekt af mobilstråling og mange organisationer der stærkt advarer i mod den fortsatte udbyggelse af trådløse teknologier med elektromagnitske signaler.
WHO har klassificeret mobilstråling som Muligvis kræftfremkaldende. WHO har fastsat nogle øvre grænseværdier for mobilstråling som danske operatører følger.
På Dingeo kan du se afstanden til den nærmeste mobilmast for alle adresser i Danmark.

Kilder og links:
1) https://www.dingeo.dk/data/mobilmaster/
2) Mastedatabasen. Mastedatabasen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner i Danmark og er etableret for at skabe større gennemsigtighed med placeringen af antenner. Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysning om:

  • hvor eksisterende antenner er placeret
  • det område, hvor det påtænkes at placere antenner
  • den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til

https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx

Frekvensplan

Den gældende frekvensplan findes i bekendtgørelse nr. 831 af 9. august 2019 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). Nærværende dokument er en gengivelse af bekendtgørelsens bilag med en femte kolonne samt ekstra bilag med uddybende information om de enkelte frekvensallokeringer tilføjet.
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/frekvensplan_0.pdf

Auktioner og udbud af frekvensområder
Aktionskalender m.m. finder du her:
https://ens.dk/ansvarsomraader/frekvenser/auktioner-og-udbud-frekvenser

Mobildækning

Mobildækningen i Danmark 2G / 3G / 4G / 4G+ /5G
Kortet viser mobilnetværket for 2G, 3G, 4G, 4G+ og 5G mobilnetværk for: TDC Mobile, 3 Tre, Telia, Telenor Mobile. Kortet dækker hele Danmark, men du kan søge ind på hele verden.
Når der står 5G, betyder det ikke at 5G teknologien er foldet ud. Det betyder at senderne er sat op, og teleselskaberne kan bruge de frekvenser, der er afsat til 5G på 4G netværket. Før du kan bruge et udrullet 5G og dets hastigheder kræver det, at du har skiftet din mobil ud til en der kan modtage 5G, dvs. har den rette antennekapacitet.
https://www.nperf.com/da/map/DK/-/146241.TDC-Mobile/signal/?ll=55.30257429675862&lg=11.63177490234375&zoom=9

Mobil-daekning.dk
På siden finder du en mobil venlig oversigt over dækningskort, hastighedsmåling af internethastigheden på din mobil og en oversigt over abonnementspriser. Det hele samlet ét sted.
https://mobil-daekning.dk/mobilmaster-2/

Mastedatabasen

Mastedatabasen indeholder oplysninger om eksisterende og planlagte antennepositioner i Danmark og er etableret for at skabe større gennemsigtighed med placeringen af antenner.
Via mastedatabasen kan alle interesserede få oplysning om:

  • hvor eksisterende antenner er placeret
  • det område, hvor det påtænkes at placere antenner
  • den tjenestetype og teknologi antennepositionen anvendes til

Mastedatabasen er nu opdateret med TDC’s foreløbige udrulning af 5G NR samt en del af den planlagte udrulning. På Mastedatabasen vælger du mobiltelefoni under “Tjeneste type” og 5G-NR under “teknologier”.

https://www.mastedatabasen.dk/viskort/PageMap.aspx
https://www.mastedatabasen.dk/VisKort/ContentPages/About.aspx?callingapp=mastedb

DinGeo

DinGeo samler geodata og præsenterer dem i et let og overskueligt format. Billedligt talt, henter DinGeo geodata fra støvede og utilgængelige arkiver beregnet udelukkende til dataeksperter og frigiver dem til almindelige danskere. Boligejere kan med DinGeo lære mere om egen bolig og lokalområde. Boligkøbere får information om en bolig de er interesseret i. Det overordnede mål er en demokratisering af geodata og geoinformation.
Navnet DinGeo er kort for Dine Geodata. Hovedparten af de geodata, der vises på DinGeo stammer fra åbne datakilder som det offentlige Danmark stiller til rådighed på internettet. Der er tale om geodata der ofte er indsamlet over en længere årrække; Købt og betalt af dine skattekroner.

Under Mobilmaster skriver DinGeo:
Sundhed
De fleste undersøgelser peger på, at mobilmaster ikke har helbredsmæssige konsekvenser. Faktum er dog at moderne danskere udsættes for mange millioner gange mere elektromagnetisk stråling i de relevante frekvensområder end vores forfædre, blandt andet på baggrund af det veludbyggede mobilnetværk. Selvom der forskes meget omkring elektromgnetisk stråling og sundhed, så er der stadig usikkerhed omkring den langsigtede effekt af mobilstråling og mange organisationer der stærkt advarer i mod den fortsatte udbyggelse af trådløse teknologier med elektromagnitske signaler.
WHO har klassificeret mobilstråling som Muligvis kræftfremkaldende. WHO har fastsat nogle øvre grænseværdier for mobilstråling som danske operatører følger.
Boligpriser
En meningsmåling i Danmark fra 2009 viste at 47% går langt uden om ejendomme, som har en 20-40 meter høj mobilmast som nabo. Der er derfor god grund til at tro at mobilmaster kan have indflydelse på boligprisen.

https://www.dingeo.dk/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.