Vil 5G dræbe mig?

Vil 5G dræbe mig? Når telepolitik bliver en dødssynd

Illustration: Mohamed HassanPixabay

”5G er unægtelig det, der tales om i øjeblikket, meget mere i forretningskorridorerne og hos regeringsstrategerne end i telecom fællesskabet. Det kommer ikke som en overraskelse, da 5G med sine lovende muligheder baner vejen for et utal af både nye forretningsmuligheder samt digitale nyskabelser.

Men 5G og tendensen inden for den trådløse netværksudvikling generelt har en MØRK SIDE nemlig: SUNDHED!! Det er sandsynligvis det mindst diskuterede emne ved det trådløse netværk. Helt ærligt, hvorfor skulle nogen bringe et emne frem i rampelyset, hvis det vil påvirke adoptionen af ​​den tilhørende teknologi og skabe unødvendig kontrovers.”

Det skriver Ahmad El Hajj indledningsvis i Inside Telecom. (*)

Så hvad er problemet med 5G?

Dilemmaet med hensyn til skadelige virkninger af ikke-ioniserende stråling er ikke nyt. Det går tilbage til 2G-æraen, det sagnomspundne GSM-system. Netværket bestod stort set af spredte mobilmaster, der dækkede store områder. Abonnenterne var ikke engang tæt på transmissionsenhederne, da antennerne normalt var monteret på bygningstage. Efterhånden som standarderne udviklede sig, er mobilmasterne blevet tættere på abonnenterne for at sikre ordentlig kapacitet og dækning. 5G er nu toppen af ​​de trådløse standarder med en forventet relativt tæt udbredelse af mobilmaster på gade niveau og tæt på mobilbrugerne. Den forventede brug af de højere frekvenser til 5G-paletten vil gøre tingene endnu værre.

Forskellige meninger i medicinske kredse om 5G-strålingen er endvidere dukket op i offentligheden. Konklusionerne om, at ikke-ioniserende stråling generelt ikke er skadelig, er blevet bestridt af mange videnskabsfolk verden over. Disse videnskabsfolk fremfører, at denne type stråling er kræftfremkaldende, men ikke i et omfang, som den ioniserende. Adskillige tilfælde af gliom, den typiske form for hjernekræft, er blevet tilskrevet den ikke-ioniserende stråling. I en rapport, der går tilbage til 2011, har det internationale agentur for forskning i kræft (IARC) klassificeret radiofrekvenser som potentielt kræftfremkaldende (betegnet som klasse 2B). (1) En “5G-appel” blev endvidere etableret i Europa i 2017, der opfordrede lande til at standse udrulningen af ​​5G-netværket, indtil videnskaben kunne bekræfte dets harmløse virkninger. Et stigende antal videnskabsmænd har tilsluttet sig appellen siden da og opfordrer til et moratorium for 5G. (2)

Selvom det ikke er skadeligt at blive midlertidig udsat for ikke-ioniserende stråling, vil den konstante elektrosmog vi omgiver os med helt sikkert have flere farlige virkninger, som skal undersøges nøjere. Debatten slutter ikke engang med 5G, da der ved driften af de fremtidige generationer allerede er overvejelser om meget højere frekvenser.

En anden faktor er den øgede effekt, der bruges til transmission. Besparelser på omkostningerne er et af de vigtigste mål for operatørerne verden over. For at undgå kapital- og driftsudgifter som følge af opførelsen af ​​nye mobilmaster, skruer nogle operatører op på de eksisterende master for at udvide deres dækningsområde. Det har en negativ effekt på mobilabonnenterne, som ikke er vidende om denne usynlige trussel.

Adskillige forskere studerer sundhedseffekterne af 5G-implementeringen. Navnlig demonstrerer et papir udgivet i 2020 virkningerne af 5G-implementering den markante forøgelse af effekttætheden (effekt i watt pr. kvadratmeter) for et område i Texas, USA. (3)

Telepolitik, forældede standarder og interessekonflikter

For at gøre ondt værre bidrager de mørke kroge i teleindustrien i høj grad til den igangværende kontrovers. Telesektoren er trods alt blandt de mest profitable i verden. Enhver forhindring, der hindrer udbredelsen af ​​nye trådløse teknologier, bør fjernes så hurtigt som muligt for at begrænse det økonomiske tab, især for enheder, der har investeret i disse teknologier.

Hovedspørgsmålet vedrører de institutioner, der definerer sikre eksponeringsgrænser for elektromagnetisk stråling. De omfatter sundhedsorganisationer, foruden specialiserede enheder såsom ‘den internationale kommission for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse’ (ICNIRP). (4) Disse kommissioner og organisationer har gjort brug af sikkerhedsretningslinjer, der går tilbage til 1990’erne, og ignorerer nye forskningsresultater, der modsiger deres konklusioner. De har blandt andet fastholdt deres holdning til de termiske effekter af ikke-ioniserende stråling og har derfor fastholdt de foreskrevne løse eksponeringsgrænser. De har endda modstået at erkende de negative ikke-termiske virkninger af radiofrekvent stråling.

Disse løse grænseværdier vil normalt få de fleste trådløse netværk, som er installeret rundt om i verden, til at være i overensstemmelse med de internationale standarder. Overraskende nok øgede ICNIRP endda den sikre eksponeringseffekttæthed fra 10 watt pr. kvadratmeter til 40 watt pr. kvadratmeter. Det giver yderligere fleksibilitet for teleoperatørerne til at designe deres netværk til en lavere pris. Imidlertid vil endnu flere forsøgspersoner sandsynligvis blive ofre for den teknologiske udvikling ved højere tilladte eksponeringsgrænser .

En artikel, der analyserer resultaterne af sundhedskommissionernes arbejde, (5) skitserer flere interessekonflikter blandt videnskabsfolk, der er ansvarlige for evalueringen af ​​virkningerne af ikke-ioniserende stråling. For eksempel: flere medlemmer af ICNIRP er også medlemmer af EU’s videnskabelige komité for nye og nyligt identificerede sundhedsrisici (SCENIHR) og en dedikeret gruppe af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Den samme artikel nævner forholdet mellem schweiziske videnskabsfolk og statslige grupper, der er ansvarlige for at vurdere virkningerne af 5G overfor mobiloperatørerne.

Når politiske og økonomiske overvejelser påvirker sundhedsrelaterede vurderinger, mangler resultatet normalt troværdighed. Man kan derfor ikke stole på at standardiseringsorganernes retningslinjer har det klare billede.

Resumé

Stråling fra mobilmaster ​​er afgørende for driften af ​​de trådløse kommunikationssystemer. Ingen teknologi hverken 5G eller Wi-Fi kan eksistere uden disse distribuerede mobilmaster, udstyret med sendeantenner. Men fra et sundhedsperspektiv ser telecom-domænet stort set ureguleret ud. Ikke-ioniserende stråling har normalt begrænsede konsekvenser for brugerens helbred, men de åbne spørgsmål forbliver stort set åbne:

Hvad er den sikre eksponeringstid for bestråling fra mobilmaster? Hvad er den sikre afstand mellem en person og en mobilmast? Hvad er sikre effektniveauer for transmissioner? Hvorfor er retningslinjerne for sikkerheden ikke blevet opdateret i lang tid? Hvorfor bliver nogle videnskabsfolks meninger tilsidesat? Kan stråling fra mobilmaster forårsage kræft og have andre ødelæggende effekter?

Selvom der ikke er noget klart svar på disse spørgsmål, er der et væsentligt problem, nemlig uenighederne samt manglen på gennemsigtighed. Folk har ret til at få et endeligt svar angående virkningerne af de trådløse teknologier på deres helbred, og de har ret til at vide det FØR en massiv udrulning af disse teknologier.

Kilder:

*) Hele artiklen findes i Inside Telecom den 4. maj 2022:
https://www.insidetelecom.com/5g/will-5g-kill-me-when-telecom-politics-become-a-deadly-sin
Inside Telecom er en ny digital nyhedsplatform med speciale i tech og telekommunikation. De bringer det seneste inden for industrinyheder, innovationer og indsigter fra hele kloden samt dybdegående analyser, eksklusive interviews og overvejelser, der sigter mod at demokratisere teknologiindustrien.
1) https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
2) http://www.5gappeal.eu/
3) Radiation Analysis in a Gradual 5G Network Deployment Strategy. Ahmad M. El-Hajj and Tarek Naous:
https://www.researchgate.net/profile/Tarek-Naous/publication/344402227_Radiation_Analysis_in_a_Gradual_5G_Network_Deployment_Strategy/links/5f71aadb458515b7cf54158a/Radiation-Analysis-in-a-Gradual-5G-Network-Deployment-Strategy.pdf
4) https://www.insidetelecom.com/5G/guidelines-for-those-concerned-about-the-safety-of-5G
5) Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest. Lennart Hardell and Michael Carlberg:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/

Se mere her:

Et indfanget agentur om FCC og teleindustrien:
https://nejtil5g.dk/teleindustrien/et-indfanget-agentur/
Om teleindustrien og dens arbejdsmetoder:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-arbejdsmetoder/
Om uafhængig eller støttet forskning:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/teleindustrien-uafhaengig-og-stoettet-forskning/
Om de internationale grænseværdier for mikrobølgestråling:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.