Beviserne er klare: Det har konsekvenser at bo tæt på en mobilmast

Gennemgang af den eksisterende videnskabelige litteratur om virkningerne af mobilmaster på mennesker. Gennemgangen viser tre typer virkninger: radiofrekvent sygdom (overfølsomhed) (RS), cancer samt ændringer i biokemiske parametre.