Domstol har anerkendt EHS ramt retten til en bolig

Den 22. februar 2024 udstedte domstolen i Dignes les Bains en foreløbig afgørelse, der anerkendte den EHS ramte Philippe Tribaudeau retten til bolig in situ og retten til respekten for et sundt helbred set i lyset af ekstrem elektro-hypersensitivitet (EHS).

Efter i 9 år at være flygtet til en national skov i Alpes-de-Haute-Provence for at undgå elektromagnetiske stråler vandt Philippe Tribaudeau kampen mod opsætningen af en mobilmast tæt på, hvor han bor, samt truslen om at blive tvangsfjernet af ONF, den franske nationale skovforvaltning.

“Dommeren minder os om, at ejendomsretten hverken er generel eller absolut, og at den skal forenes med retten til sundt helbred. Han understregede statens ansvar for at sikre, at dens borgere har ret til en bolig og ret til respekt for deres sundhed. For mig er denne beslutning en anerkendelse af elektrohypersensitivitet og radiobølgernes toksiciteten”, udtalte Philippe Tribaudeau, der er udover at være EHS ramt også er medlem af AZB’s bestyrelse, efter offentliggørelsen af dommen.

Association Zones Blanches (AZB) har siden 2014 arbejdet for ofre for elektromagnetisk og kemisk forurening. Foreningen blev grundlagt af medlem af Europa-Parlamentet Michèle Rivasi, der døde den 29. november 2023.

White Zone områder

Philippe Tribaudeau, der er elektrohypersensitiv, har siden 2015 søgt tilflugt i den nationale skov Vançon i Alpes-de-Haute-Provence, et af de sidste steder med lav elektromagnetisk feltintensitet (White Zone områder) i Frankrig.

New Deal for Mobile-aftalen fra januar 2018 mellem den franske regering og teleoperatørerne om at øge 4G-dækningen har mangedoblet antallet af relæantenner på fransk territorium, hvilket gør identifikationen af White Zone områder vanskeligere.

Krav om beskyttelse skal konsolideres gennem en proaktiv indgriben fra statens side eller endog fredning af naturområder med økologisk, faunal og floristisk interesse/ZNIEF National N° 930020418 og statsskov, der forvaltes af ONF (den franske nationale skovforvaltning) eller Den Europæiske Union med Natura 2000-systemet.

Truslen om en mobilmast

Siden 2021 har Philippe Tribaudeau med hjælp fra et støttekollektiv kæmpet mod et antenneprojekt, der har truet med at bestråle hans lejr. Han har i kampen bl.a. gjort brug af DALO-appellen. Hovedformålet med loven af den ​​5. marts 2007 om oprettelse af en håndhævelse af retten til bolig (DALO) er at den franske stat garanterer “retten til en anstændig og uafhængig bolig for enhver, der ikke er i stand til at få adgang til den med egne midler eller til at opretholde den.”

Som en konsekvens af loven foreslog præfekten for Alpes-de-Haute-Provence 2 potentielt White Zone områder som boligarealer. Disse forslag blev fremsat på et møde med præfekten og Michèle Rivasi (daværende medlem af Europa-Parlamentet og formand for AZB) i september 2023.

Efter Rivasis pludselige død i slutningen af november 2023 samt de negative resultater af testningen af boligarealerne blev forhandlingerne afbrudt. Den 28. december meddelte præfekturet Forcalquier, at antennen ville blive opført i midten af januar.

Som svar på ONF’s argumenter om, at Philippe Tribaudeau skulle smides ud på grund af en ulovlig forstyrrelse af den offentlige orden, henviste han til artikel 1 i Charter of Environment, en tekst af forfatningsmæssig værdi indarbejdet i fransk lov i 2005, heri bekræftes “retten til at leve i et afbalanceret miljø, der respekterer et godt helbred”, EHS inkluderet!

I betragtning af regeringens manglende evne til at sørge for passende alternative boliger, er retten til et godt helbred for individer et nøglespørgsmål, en ret, som også er defineret i erklæringen om menneskerettigheder, konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder samt konventionen om børns rettigheder.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.