De 8 case rapporter om sundhedsmæssige symptomer efter opsætning af 5G mobilmaster i Sverige

Physicians for Safe Technology har udgivet en større artikel om forskningen i sundhedseffekterne af 5G. I artiklen her gengives gennemgangen af de 8 svenske casestudier udført af Lennart Hardell og Mona Nilsson. 6 af studierne er offentliggjort i 2023, de øvrige to er fra starten af 2024.

Physicians for Safe Technology er en gruppe læger og sundhedsprofessionelle, hvis mission er at være en troværdig frontorganisation for at fremme sunde og sikre miljøer gennem en sikker brug af teknologi hjemme, i skoler, på arbejdspladsen, i sundhedsmiljøer og i lokalsamfund. Deres mål er at forebygge akutte og kroniske sygdomme ved at fremme forståelsen af ​​sammenhængen mellem de samfundsmæssige, psykosociale og miljømæssige sundhedseffekter ved at bruge moderne teknologi.

Dr. Lennart Hardell
Onkolog og epidemiolog fra Environment and Cancer Research Foundation, har forfattet mere end 350 rapporter, hvoraf næsten 60 behandler emnet RF-stråling.
Mona Nilsson 
Administrerende direktør for den svenske strålingsbeskyttelsesfond og har forsket i de menneskelige sundhedsvirkninger af 5G sammen med Hardell i mere end tre år.

Introduktion

Den massive udrulning af 5G-mobilmaster fortsætter i byer verden over, på trods af at der ikke har været foretaget nogen test eller sundheds- og sikkerhedsmæssige undersøgelser før de er blevet markedsført og opsat, i stedet bliver de drevet frem af industrivenlig lovgivning.

Nu er der dog offentliggjort forskning om de reelle eksponeringer og sundhedseffekter af operationelle 5G-mobilmaster. Indtil videre undersøger denne forskning kun de kortsigtede neurologiske effekter, som er blevet rapporteret. De langsigtede sundhedsmæssige effekter vil ikke være kendt i årtier. De første undersøgelser af sundhedseffekterne er en serie på 6 case rapporter fra Sverige, som er blevet indleveret til det videnskabelige samfund gennem 2023.

Case rapporterne afslører, at beboere eller feriegæster, der bor i nærheden af de ny opsatte 5G-mobilmaster, udviklede symptomer på mikrobølgesygdom (eller EHS) kort efter implementeringen af 5G-basestationen. Når de berørte personer flyttede til en bolig med lavere EMF faldt deres symptomer. De fleste af disse tilfælde betragtes som klassiske eksempler på en provokationstest. I alle tilfælde var niveauerne for eksponering, trods at nogle af niveauer var de højeste niveauer, forskere havde målt i private hjem, under de nuværende ICNIRP-standarder, som foregiver at være “sikre” og ikke forårsage sundhedsmæssige effekter. Imidlertid var de et godt stykke over de niveauer, der bliver betragtet som “sikre” ifølge den robuste litteratur, der refereres til i mange rapporter, herunder BioInitiative-rapporten og EUROPAEM EMF-retningslinjerne. 

Før de 8 case rapporter har der været rapporter om lignende neurologiske sundhedssymptomer hos beboere og familier i Genève, Schweiz, da 5G-mobilmaster blev placeret i 2019 og hos diplomater i Havana, Kina, Østrig og USA i perioden 2016-2022.

En undersøgelse fra 2000

En undersøgelse fra 2000 bestilt af T Mobile om de sundhedsmæssige virkninger af stråling fra mobiltelefoner bemærkede, at grundlaget for sikkerhedsretningslinjerne er termiske, men der var få undersøgelser af ikke-termiske virkninger af RFR til at kunne bestride udrulningen af mobilmaster. Rapporten siger: “Undersøgelsen af potentielle sundhedsvirkninger kan generelt ikke konkurrere med hastigheden af den tekniske udvikling og udrulningen af produktet … Hvis der er tilstrækkelige tegn på, at der kan være skadelige virkninger, finder forsigtighedsprincippet for beskyttelse af sundhed og miljø anvendelse, og undgåelig eksponering undgås, indtil der er tilstrækkelig viden til en bredere indførelse af den pågældende teknologi. Denne teori begrundes ikke mindst fra erfaringerne med indførelsen af teknologier og produkter (såsom asbest, DDT, CFC’er, formaldehyd, træbeskyttelsesmidler, røntgenscreeninger osv.), som blev udbredt selv mange år efter, at de første klare indikationer på sundheds- og økologiske skader var dukket op.” Næsten 20 år efter denne rapport blev offentliggjort, har teknologien udviklet sig endnu mere, med en stigende bekymring over de nye 5G (og 6G) systemer med massiv MIMO og beam forming teknologi, der bruger betydeligt højere energi og strøm (Tornevik). Der er fordele og ulemper ved 5G-systemer, men vægten af beviser viser større ricisi end fordele.

De 7 case rapporter, der nu er blevet til 8

1. Case Report: The Microwave Syndrome after Installation of 5G Emphasizes the Need for Protection from Radiofrequency Radiation.  Hardell and Nilsson. Annals of Case Reports. 8: 1112. Januar 2023

I den første caserapport om en mand og kvinde i 60’erne opstod symptomer på mikrobølgesyndrom et par dage efter, at en 5G-mobilmast blev tændt. De mest almindelige symptomer, der udviklede sig hos parret, var søvnløshed, irritabilitet, træthed, dårlig koncentration, hovedpine, ringen for øret (tinnitus), svimmelhed, depression og næseblod, hvoraf få var til stede før den nye 5G-celletårn. Det var bemærkelsesværdigt, at kvinden havde flere signifikante symptomer. Forskere var i stand til at opnå målinger af indendørs radiofrekvent stråling (RFR) før og efter, at 5G-mobilmasten på taget blev placeret. I Sverige er de frekvenser, der bruges til 5G i bymiljøer, typisk omkring 3,5 GHz og lægges til de nuværende lavere frekvenser. De fandt, at de højeste RFR-niveauer i soveværelset efter placering af 5G var 250 gange større end for den tidligere 3G- og 4G-mobilmast, som var placeret på samme sted. Forfatterne konkluderer: “Disse nu præsenterede symptomer på mikrobølgesyndromet var forårsaget af ikke-termiske virkninger fra RF-stråling og fremhæver, at ICNIRP-retningslinjerne, der anvendes i de fleste lande, inklusive Sverige, ikke beskytter menneskers sundhed. Retningslinjer der er baseret på alle biologiske negative effekter fra RF-stråling er et presserende behov, såvel som overvågning af menneskers sundhed, ikke mindst på grund af hurtigt stigende eksponeringsniveauer.”

2. Development of the Microwave Syndrome in Two Men Shortly after Installation of 5G on the Roof above their Office. Nilsson and Hardell. Ann Clin Case Rep, februar 2023; 8: 2378.

I den anden caserapport rapporterede to mandlige kontoransatte (Case 1 og Case 2) om helbredseffekter, efter at en 3G/4G-mobilmast på taget blev udskiftet med ny 5G-infrastruktur. I tilfælde 1 oplevede den 57-årige mand ofte symptomer på hovedpine, som forsvandt, efter at han havde forladt bygningen, samt ledsmerter, ringen for ørerne, dårlig koncentration, opmærksomhedsunderskud, træthed og brændende hud. Han oplevede også skarpe smerter i albuerne, når han arbejdede og opholdt sig i kontorlokalet samt hudfølsomhed. Alle symptomer forsvandt 2 uger efter hams flytning, men ledsmerter og hovedpine dukkede op igen, når han var i områder med højere stråling. Han føler, at han er blevet mere følsom overfor trådløs stråling. I sag 2 oplevede den 42-årige mand, der også havde et arbejds-/lejlighedsarrangement i samme bygning som Case 1, nye symptomer på hovedpine, svimmelhed, dårlig koncentration, forvirring, tandpine, tryk i hovedet og ringen for ørerne samt forværret søvnløshed. Alle de nye symptomer sammen med søvnløsheden forsvandt, da han flyttede til landet med lav RFR.

3. Case Report: A 52-Year Healthy Woman Developed Severe Microwave SyndromeShortly After Installation of a 5G Base Station Close to Her Apartment. Hardell and Nilsson. Annals of Clinical and Medical Case Reports. Marts 2023. 

I den tredje caserapport udviklede en 52-årig kvinde alvorlige helbredssymptomer kort efter, at en 5G-mobilmast blev installeret modsat hendes lejlighed på anden etage 60 meter væk. Symptomerne forsvandt, da hun flyttede ind i en anden lejlighed med lavere EMF, men blev mere alvorlig, da hun forsøgte at vende tilbage. Hun oplevede hovedpine, svimmelhed, balanceproblemer, koncentrationstab, tab af umiddelbar hukommelse, forvirring, træthed, angst, hoste, næseblødning, mave-tarmtog og hudsymptomer. Målingerne var overraskende: “Balkonen i lejligheden vender mod basestationen på 60 meters afstand. RF-stråling blev målt 10 gange 1 minut hver gang. Inden for 10-15 sek. blev det højeste måletopniveau for måleren, >2 500 000 μW/m2, opnået hver gang. Det højeste topniveau var således ikke muligt at måle med den anvendte eksponeringsmåler.” Forfatterne bemærker: “En 4G-mobilmast tidligere var aktiv på samme sted, men det var først med 5G-implementeringen, at hendes symptomer udviklede sig”.

4. 5G Radiofrequency Radiation Caused the Microwave Syndrome in a Family Living Close to the Base Stations. Nilsson and Hardell.  Journal of Cancer Science and Clinical Therapeutics. 7 (2023): 127-134. Juni 2023. 

I den fjerde caserapport undersøgte forfatterne en familie på tre personer, der bor i en hjørnelejlighed overfor to nyplacerede 5G-basestationer placeret 50 og 70 meter på hjørnetagene af to tilstødende 6 etagers bygninger, men rettet lidt lavere mod 4. sals lejligheden direkte på tværs af gaden. Alle familiemedlemmer rapporterede symptomer, men datteren havde de mest alvorlige helbredsproblemer med søvnløshed, hovedpine, koncentrations- og hukommelsesproblemer, hudlidelser, uregelmæssig hjerterytme, lysfølsomhed, angst og panikanfald. Hun havde symptomer på mikrobølgesygdom før ændringen af mobilmasten, men symptomerne blev signifikant forværret med den højere effekt og variable frekvenser. Forfatterne påpeger, at der var placeret 3G/4G-basestationer på de samme steder siden mindst 2013, men uden rapporterede symptomer fra beboerne. I denne undersøgelse var der ingen målinger tilgængelige før implementeringen af 5G fra forskere eller offentlige myndigheder.

5. A 49-Year-Old Man Developed Severe Microwave Syndrome after Activation of 5G Base Station 20 Meters from his Apartment. Nilsson and Hardell.  J Community Med Public Health 7: 382. Nov. 2023

I den femte caserapport udviklede en 49-årig tidligere sund mand symptomer næsten umiddelbart efter, at en 5G-basestation blev installeret 20 meter fra hans lejlighed på tværs af gaden. Han havde boet i lejligheden i 10 år uden symptomer. Det var igen på taget af en 3-etagers bygning og desværre på samme niveau som mandens lejlighed. De mest alvorlige virkninger var “hovedpine, dysæstesi (unormal fornemmelse), tab af øjeblikkelig hukommelse, høj og uregelmæssig puls, brystklemme, brændende og lancinerende hud.” Symptomerne var så alvorlige, at han og hans datter måtte forlade lejligheden en uge efter, at 5G-mobilmasterne blev taget i brug. Symptomerne forsvandt eller faldt inden for kort tid efter flytning til en anden lejlighed med lavere RF-stråling. Desværre dukkede de op igen, hver gang han vendte tilbage til sin lejlighed for at hente sine personlige ejendele. Igen bemærkes det, at en basestation for 3G/4G tidligere havde været aktiv i 10 år på taget af samme bygning foran mandens lejlighed, i hvilken periode manden havde opholdt sig i lejligheden uden symptomer. Indendørs niveauer nåede det maksimale målbare niveau på 3.180.000 μW / m2 inden for 10-15 sekunder.

6. Case Report: Both Parents and their Three Children Developed Symptoms of the Microwave Syndrome while on Holiday near a 5G TowerNilsson and Hardell.  Annals of Clinical and Medical Case Reports. 2. december 2023.

I den sjette caserapport beskriver forfatterne den hurtige forekomst af mikrobølgesygdomssymptomer hos en tidligere rask familie kort efter ankomsten til et sommerhus, som lå 125 meter fra en mobilmast med 5G-antenner. Familien, der bestod af en mand, en kvinde og deres tre børn, udviklede alle symptomer. For de voksne var de mest alvorlige symptomer søvnproblemer, hovedpine, træthed og uregelmæssig hjerterytme. Børnene udviklede også søvnproblemer og hovedpine, men havde desuden diarré, mavesmerter, hududslæt og følelsesmæssige symptomer. Forfatterne bemærkede: “Alle symptomerne forsvandt, og helbredet blev genoprettet, da familien vendte tilbage til deres eget hus et andet sted uden 5G-basestationer.” Nilsson og Hardell påpeger: “I bymiljøer i Sverige er frekvenser, der bruges til 5G, i øjeblikket i 3,5 GHz-båndet … Normalt i dag bruger 5G-basestationer både 5G- og 4G+-antenner, hvilket yderligere komplicerer eksponeringssituationer i det virkelige liv. I løbet af de kommende år planlægger teleindustrien at udrulle 5G millimeterbølgeteknologi ved hjælp af frekvenser fra 24 GHz og derover. Denne teknologi er heller ikke testet med hensyn til dens sikkerhed for menneskers sundhed og miljøet.”

7. Case Report:A Woman aged 82 years with Electromagnetic Hypersensitivity since Almost Four Decades Developed the Microwave Syndrome after Installation of 5G Base Stations in her Living Vicinity – Ethical Principles in Medicine are Violated. Hardell and Nilsson. Journal of Environmental Science and Public Health. Jan 11, 2024.

I denne caserapport fra 2024 påpeger forfatterne de etiske og moralske spørgsmål ved mobilmaster placeret i nærheden af ældre og handicappede. De beskriver en 82-årig kvinde, der har haft mild elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) i næsten 40 år med en betydelig forværring af EHS-symptomer, efter at to 5G-mobilmaster blev placeret i hendes nabolag. Hendes 83-årige mand, der ikke udviste symptomer på EHS før 5G-mobilmasterne, udviklede desværre betydelige symptomer, efter at 5G-masterne blev placeret. Konens symptomer på “usædvanlige hudfornemmelser, myalgi/artralgi, hyperacusis (nedsat tolerance for lyd), svimmelhed, balanceforstyrrelser, koncentrationsbesvær, træthed (ekstrem træthed), vågen nat, lysfølsomhed, global kropsdystermi (temperaturreguleringsforstyrrelse), dyspnø (åndenød) og hudlidelser” fik karakteren 3 ud af 10 før installationen og efterfølgende karakteren 4 mens andre steg endnu mere, dvs. “Mest alvorligt var dysæstesi til karakteren 9 og træthed, karakteren 8.”

Hendes mand havde en signifikant stigning i hans artralgi og muskelsmerter efter installationen, samt nye symptomer på “hyperacusis, træthed, vågen nat, irritabilitet og brændende hud”. Igen lå niveauerne inden for de nuværende retningslinjer for radiofrekvent stråling (RF). Forfatterne inkluderer et letlæseligt diagram over forskellige sikkerhedsgrænser fra ICNIRP, som sætter de anbefalede retningslinjer for de fleste lande rundt om i verden overfor andre organisationer af forskere og læger, der udfordrer ICNIRP-retningslinjerne og anbefaler lavere grænser for den offentlige sikkerhed, som er baseret på biologiske og kliniske effekter, og ikke kun temperaturstigning. Det fremhæves også, at det medicinske samfund endnu ikke fuldt ud anerkender RF-strålingssygdomme, og dermed overtræder læger moralske og etiske principper om “respekt for liv, menneskelig værdighed, selvbestemmelse, lægehjælp, retfærdighed og fordel” ved at afvise eller ignorere denne tilstand.

8) Case Study: An Eight Year Old Boy Developed Severe Headache in A School Close to A Mast with 5G Base Stations
Annals of Clinical Case Studies, 2024
Ifølge casestudiet om sundhedseffekterne af stråling fra 5G medfører en 5G-mast 200 meter fra en skole ikke bare meget høj stråling i skolegården, men også inde i klasseværelserne. En otteårig dreng, der går på skolen, får en alvorlig hovedpine, der forsvinder når han kommer hjem, hvor strålingen er betydeligt lavere. Det er det ottende casestudie udført af Dr. Lennart Hardell og Mona Nilsson fra den svenske Stralskyddsstiftelsen.

Casestudiet
Det nye casestudie om sundhedseffekterne af 5G er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Annals of Clinical Case Studies. Studiet beskriver en otteårig dreng, der går på en skole, hvor han regelmæssigt lider af hovedpine. Nogle gange lider drengen endvidere af svimmelhed og bliver unormal træt. 200 meter fra skolen er opsat en 5G mobilmast. Målinger på skolen viser maksimale spidsværdier i skolegården på 267.000 μW/m2 og i klasseværelset som maksimalt på 76.000 μW/m2. Der er tale om ekstremt høje niveauer, langt over de niveauer, hvor undersøgelser af tidligere generationer af mobiltelefoni viste at øge risikoen for forskellige symptomer, herunder hovedpine, men også kræft.
Læs mere om studiet her:
https://nejtil5g.dk/en-dreng-faar-voldsom-hovedpine-i-skolen-hvor-han-bestraales-af-en-mobilmast-med-5g/

Citater: Case rapporterne indeholder også en diskussion om definitionen, årsagen samt politikkerne omkring trådløs stråling. 

Artiklen i Physicians for Safe Technology fremhæver følgende citater fra undersøgelserne, hvor forfatterne bl.a. skriver:

“Disse niveauer fremkaldte tilsyneladende inden for en kort periode dårligt helbred hos de undersøgte personer. De er langt over de niveauer, der er rapporteret for at fremkalde dårligt helbred fra tidligere generationer af trådløs teknologi [20-27], og også langt over de niveauer, der anbefales af eksperter. I 2012 foreslog BioInitiative-rapporten en grænse på 30-60 μW/m2 for menneskelig eksponering, lavere for følsomme personer og børn, 3-6 μW/m2 [28]. Der blev foreslået endnu lavere retningslinjer i 2016, maksimalt 10-1 000 μW/m2, lavere om natten 1-100 μW/m2 og for følsomme personer 0,1-10 μW/m2 [29]. På den anden side er de målte niveauer fra 5G stadig langt under de niveauer, der anbefales af ICNIRP [5] og FCC [30]. Ifølge ICNIRP 2020 kan eksponeringen være så høj som 10 000 000 μW / m2 for helkropseksponering i gennemsnit over 30 minutter, hvilket gør det muligt for topniveauerne at være endnu højere [31].” (Hardell og Nilsson, april 2023)

“Alle ti målinger på stedet gav inden for 10-15 sekunder topniveauer >2 500 000 μW / m2, hvilket er det højeste målbare niveau med den måler, der blev brugt i denne undersøgelse.” (Hardell og Nilsson, april 2023)

“Legepladsen ligger 40 meter fra basestationen, figur 1. Der blev målt høje RF-niveauer på legepladsen. Af medicinske årsager må det betragtes som et skadeligt sted, der bruges, især af børn. Børn er mere sårbare over for RF-strålingseksponering end voksne [32]” (Hardell og Nilsson, april 2023)

“Kvindens hund viste også tegn på dårligt helbred efter 5G-implementeringen. Ifølge hende fik hunden diarré kort efter 5G-implementeringen. Dette forsvandt i udrensningsperioden i den anden lejlighed uden 5G, men vendte tilbage, da de flyttede tilbage til hendes egen lejlighed.” (Hardell og Nilsson, april 2023)

“Følsomheden over for RF-stråling er kendt for at variere betydeligt mellem forskellige personer [33,34].” (Hardell og Nilsson, april 2023)

RF-strålingsniveauerne målt i denne undersøgelse og i vores tre tidligere casestudier om dette emne var meget højere end niveauerne i de tidligere generationer af trådløs teknologi, der viste sig at øge risikoen for dårligt helbred, såsom symptomer på mikrobølgesyndromet. (Nilsson og Hardell, juni 2023)

“Mikrobølgesyndromet ligner elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) [8] eller elektromagnetisk følsomhed (EMS). Men i modsætning til mikrobølgesyndromet kan personer, der lider af EHS, udvikle konstaterede symptomer ved ekstremt lave eksponeringsniveauer, som tolereres af de fleste andre mennesker. Det er i modsætning til de meget høje RF-strålingsniveauer, der ses i vores fire casestudier, hvor raske individer uden forudgående større reaktioner på trådløs teknologi udviklede symptomer på grund af eksponeringsniveauer, der langt overstiger niveauer, der er rapporteret at øge risikoen for symptomer på mikrobølgesyndromet, også kaldet radiofrekvenssygdom, i nærheden af mobilmaster eller basestationer [24].” (Nilsson og Hardell, juni 2023)

“Virkningerne af eksponeringen afhænger ikke kun af bærefrekvensen, for eksempel 3,5 GHz som for 5G, men også, og måske vigtigere, af signalets modulering og / eller pulsering samt af toppen og gennemsnitsintensiteten. Pulserende signaler og samtidig eksponering for flere frekvenser er blevet observeret for at forårsage flere virkninger og blev derfor betragtet som mere farlige. De observerede virkninger steg med eksponeringstiden [13, 14].” (Nilsson og Hardell, juni 2023)

“Eksponeringen forårsagede oxidativt stress og en stigning i degenererede neuroner i hippocampus-regionen i hjernen ud over øgede irisinniveauer. De observerede virkninger kan øge risikoen for neurodegenerative sygdomme efter fortsat eksponering [18].” (Nilsson og Hardell, juni 2023)

“I en gennemgang af tidlige undersøgelser blev det allerede i 1969 fastslået, at “En overraskende bred vifte af neurologiske og fysiologiske reaktioner kan forventes” [12].” (Nilsson og Hardell, juni 2023)

De nuværende grænser baseret på termiske effekter fra ICNIRP [16] og FCC [45] er alvorligt utilstrækkelige og forældede og beskytter ikke mod kendte sundhedsrisici. De tilbyder ingen sikkerhed. Tværtimod tillader de eksponering for RF-stråling på niveauer, der gentagne gange har vist sig at være skadelige [46].” (Hardell og Nilsson, jan. 2023)

“Derudover giver de nuværende retningslinjer for eksponering for RF-stråling ingen beskyttelse mod skadelige virkninger på biodiversiteten, dvs. mangfoldigheden af levende arter på Jorden, herunder planter, dyr, bakterier og svampe.” (Hardell og Nilsson, jan. 2023)

“Så vidt vi ved, er der ingen undersøgelse, der viser, at disse niveauer eller de maksimale niveauer, der er tilladt ved at anvende ICNIRP-retningslinjerne, er sikre for langvarig eksponering for RF-stråling fra basestationer til 5G, 4G, 3G eller endda 2G. Ingen undersøgelser har undersøgt de langsigtede eksponeringseffekter for hele kroppen ved ICNIRP-grænseværdier eller ved maksimale niveauer målt i denne undersøgelse.” (Hardell og Nilsson, jan. 2023)   

Ingen undersøgelse har hidtil undersøgt eksponering svarende til den, som millioner af mennesker nu udsættes for ved stråling fra 5G-antenner i kombination med 4G-teknologi. De undersøgelser, der udsætter dyr for 3,5 GHz-frekvensen, har fundet negative virkninger såsom oxidativt stress i leveren, nyrerne, plasmaet, degenererede neuroner i hjernen samt oxidativt stress i muskler og negative virkninger på knoglestyrken. Yderligere modificeret adfærd efter føtal eksponering er blevet rapporteret [11-14].” (Nilsson og Hardell dec 2023)

EMF Scientist Appeal blev lanceret i 2015 (www. emfscientist.org), og er underskrevet af 256 videnskabsmænd, der alle er aktive inden for dette forskningsområde. De kræver, at folk skal beskyttes bedre mod risici fra denne form for RF-strålingseksponering ved strengere retningslinjer for tilladt RF-stråling, og at offentligheden og lægestanden, især læger, skal informeres om risiciene.” (Hardell og Nilsson, jan. 2023)

I 2017 blev 5G-appellen lanceret (www.5gappeal.eu). Appellen, som i øjeblikket er underskrevet af mere end 400 læger og forskere fra hele verden, kræver, at beslutningstagerne stopper 5G-udvidelsen “indtil potentielle farer for menneskers sundhed og miljøet er blevet undersøgt fuldt ud af forskere, der er uafhængige af industrien” på grund af risikoen for alvorlige konsekvenser for menneskers sundhed [50], som diskuteret yderligere i [51-54].” (Hardell og Nilsson, jan. 2023)

“Der er et presserende behov for retningslinjer baseret på alle biologiske negative virkninger fra RF-stråling samt overvågning af menneskers sundhed, ikke mindst på grund af hurtigt stigende eksponeringsniveauer.” (Hardell og Nilsson, jan. 2023)

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.