Industriuafhængige forskere: 5G bør stoppes øjeblikkeligt!

Budskabet fra forskerne på 5G webinaret den 17. oktober, arrangeret af Childrens Health Defense, var krystal klar:

“5G vil forårsage mere skade på mennesker, dyr og planter. Det betyder en stigning i kræft og en lang række andre alvorlige lidelser, flere dødfødsler og store fosterskader, mere diffuse sundhedsproblemer, mere ADHD, færre insekter, mere skovdød – kort sagt mere af alt det, vi ikke ønsker.”

“Stråling fra mikrobølger har en række egenskaber, der fører til disse skader. Årsagssammenhængen er meget kompleks, men vi ved, at skaden vil komme alligevel.”

“Vi har advaret igen og igen, men myndighederne og branchen lytter ikke. I stedet lytter de til forskere, der begrænser sig til at lede efter opvarmningsskader, som det er klart, at man ikke vil finde…”

Det skriver Einar Flydal i sin opsummering efter webinaret arrangeret af Childrens Health Defense.

Tre af Europas fremragende forskere på området, Igor Belyayev, Lennart Hardell og Klaus Buchner, holdt nogle akademiske indlæg, som måske kunne være bedre tilpasset et bredt publikum. Men deres budskab var klart:

“Vi er dybt bekymrede over den udvikling, vi ser nu. Skaderne er allerede stigende. Politikerne, teknologerne og industrien lytter ikke og forstår ikke, hvad de gør! Vi har sendt både appeller og lange erklæringer til Europa-Kommissionen, men alt afvises med den begrundelse, at “ingen negative virkninger er bevist med sikkerhed”!

Og selvfølgelig der er “ingen negative virkninger blevet bekræftet med sikkerhed”, skriver Einar Flydal, når man bruger undersøgelsesmetoder, der kun ser efter skader, der ensidigt og klart kan knyttes til, hvor intens stråle energien er.

10-dobling af antallet af smågrise født med store synlige skader (udover færre og mindre kuld) på en tysk svinefarm med 20.000 dyr. Resultat af øget eksponering fra 1 mikroWatt/m2 til 1200 mikroWatt/m2 (kilde: prof.em. Klaus Buchners CHD-foredrag)

Beljajev forklarede i sit foredrag:

Elektromagnetisk stråling kan variere på mange måder og have forskellige virkninger. Han opregnede nogle fysiske og biologiske variabler: frekvens, intensitet, polarisering, modulation, statiske og vekslende magnetfelter i baggrunden, eksponeringens varighed, koncentration af ilt samt radikale oxidantarter (ROS), genotyper og individuelt varierende følsomhed. Hvis man kun ser på sammenhængen mellem skadefrekvens og energiintensitet, finder man intet mønster og konkluderer derfor forkert!

Både Beljajev og de øvrige forskere understregede, at med så mange faktorer er en nøjagtig kortlægning af årsagssekvenserne naturligvis umulig. Kombinationerne er for mange. Fra epidemiologiske undersøgelser og fra casestudie ved vi imidlertid mere end nok til at se, at skadelige kombinationer med den nuværende eksponering forekommer og forværres med øget implementering af 5G og anden trådløs kommunikation.

Einar Flydal bemærkede især Beljajevs grafer, der viser, at skade billedet akkumuleres omkring bestemte frekvenser, og at undersøgelser af svage millimeterbølger viser, at varigheden af eksponeringen kan være langt mere afgørende end styrken: Langvarig svag eksponering er skadelig, selvom den industriorienterede NGO ICNIRP og de kontraherede ICNIRP-officerer i WHO og EU’s forskellige udvalg hævder, at “ingen negative virkninger er blevet bevist med sikkerhed”.

Grafen viser, at med meget svag eksponering for millimeterbølger har øget eksponeringsvarighed lang større negativ effekt end øget energiintensitet (kilde: Igor Belyayev, CHD-forelæsning)

Belyayev påpegede også, at den viden om millimeterbølger, der nu vil blive taget i brug af 5G og 6G, har været tilgængelig i mange årtier. Sovjetunionen gennemførte omfattende forskning på området og brugte millimeterbølger til terapeutisk brug. Men her taler vi om meget små mængder og i meget kontrollerede former.

Canadiske Micael Clegg, den tidligere chef for Microsoft Canada, Mona Nilsson fra Strålskyddsstiftelsen i Sverige og medlem af Europa-Parlamentet Ivan Vilibor Sincic repræsenterede aktivisterne. De var alle bevidste om, at politikerne må og skal informeres, samt at de fleste mennesker har brug for information, og at tiden er inde til skrappere foranstaltninger. Forskeren Lennart Hardell, der tidligere stod i kampen mod Monsanto over en anden type forurenende stof nemlig pesticider, opfordrede til juridiske foranstaltninger. CHD-repræsentanten, der ledede mødet, lovede at der ville komme mere. Indtil videre er det primært vores børn og børnebørn, der betyder noget.

Webinaret kan ses her:
https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/5g-expose/5g-expose-livestream/

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.