En dreng får voldsom hovedpine i skolen, hvor han bestråles af en mobilmast med 5G

Foto: Pixabay

Ifølge et nyt casestudie om sundhedseffekterne af stråling fra 5G medfører en 5G-mast 200 meter fra en skole ikke bare meget høj stråling i skolegården, men også inde i klasseværelserne. En otteårig dreng, der går på skolen, får en alvorlig hovedpine, der forsvinder når han kommer hjem, hvor strålingen er betydeligt lavere.

Det er det ottende casestudie udført af Dr. Lennart Hardell og Mona Nilsson fra den svenske Stralskyddsstiftelsen.

Artiklen her er bearbejdet efter Stralskyddsstiftelsens artikel fra den 28. februar 2024.

Casestudiet

Det nye casestudie om sundhedseffekterne af 5G er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Annals of Clinical Case Studies. Studiet beskriver en otteårig dreng, der går på en skole, hvor han regelmæssigt lider af hovedpine. Nogle gange lider drengen endvidere af svimmelhed og bliver unormal træt. 200 meter fra skolen er opsat en 5G mobilmast. Målinger på skolen viser maksimale spidsværdier i skolegården på 267.000 μW/m2 og i klasseværelset som maksimalt på 76.000 μW/m2. Der er tale om ekstremt høje niveauer, langt over de niveauer, hvor undersøgelser af tidligere generationer af mobiltelefoni viste at øge risikoen for forskellige symptomer, herunder hovedpine, men også kræft.

I drengens hjem viste målinger signifikant lavere niveauer af stråling, og når han er hjemme får drengen ikke hovedpine, eller hvis det forekommer i signifikant mindre sværhedsgrad, og som hurtigt aftager. Da drengens mor købte en hat lavet af et materiale, der skærmer mod 5G-stråling, og som drengen nu har på, når han er i skole, lider drengen ikke længere i samme grad af hovedpine i skolen. Det indikerer, at den alvorlige hovedpine opstår, når drengen er i skole med høj 5G-stråling uden beskyttelse, men ikke når drengen er i hjemmet med signifikant lavere stråling, eller når han bærer en beskyttelseshætte i skolen.

Ekstremt høje niveauer af stråling

De målte strålingsniveauer på skolen er ekstremt meget højere end de niveauer, der anbefales af forskere og læger, der arbejder med sundhedseffekterne af denne form for stråling. Samtidig er de meget lavere end de niveauer, der er tilladt i henhold til den svenske strålingssikkerhedsmyndigheds såkaldte grænseværdier, og som er udviklet af den stærkt kritiserede organisation ICNIRP (se nedenstående tabel). ICNIRP’s værdier beskytter kun mod øjeblikkelige opvarmningseffekter, der observeres, når strålingen har opvarmet kropsvæv inden for en time, men kan derimod ikke give beskyttelse mod alle effekter af langvarig eksponering eller mod alle andre effekter, der ikke skyldes opvarmning. Omfattende forskning har vist skadelige effekter ved niveauer langt under ICNIRP’s værdier, og størstedelen af de forskere, der arbejder på området, har i flere år opfordret til, at referenceværdien strammes for at beskytte mod de dokumenterede sundhedseffekter.

Det må antages, at flere børn rammes

Lennart Hardell og Mona Nilsson drager følgende konklusion:

“Det må antages, at flere børn på denne skole og i andre skoler med 5G-master i nærheden af skolen også lider af symptomer forårsaget af forhøjet stråling fra 5G. Børn er generelt mere følsomme end voksne over for skadelige miljøfaktorer. Dette casestudie forstærker det presserende behov for et moratorium for (standsning) af udbredelsen af 5G (www.emfcall.org, www.5gappeal.eu).”

5G er ikke sundhedsgodkendt

Der er ingen undersøgelser, der viser, at 5G ikke er skadeligt på de niveauer, der nu måles, eller på niveauer, der grænser op til den svenske strålingssikkerhedsmyndigheds og ICNIRP’s referenceværdi.

De retningslinjer for sikkerhedseksponering, der er fastsat af ICNIRP, som er teleindustriens selvudnævnte private organisation placeret i Tyskland, er som nævnt kun baseret på opvarmningseffekter (termiske), der viser sig inden for en time eller mindre. De beskytter ikke mod effekter, der viser sig under opvarmningstærsklen, og de beskytter heller ikke mod langvarig eksponering. En kritik af disse retningslinjer med dens 14 fejlagtige antagelser blev for nylig fremsat af International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF).

Hardell og Nilsson har tidligere påpeget, at selv for tidligere generationer af mobilkommunikation, med meget lavere målinger end for 5G, er der vist adskillige sundhedseffekter. Et eksempel er den tyske undersøgelse af effekten på stresshormoner og PEA (phenylethylamin) i forbindelse med en nyinstalleret basestation. De gennemsnitlige målinger var på kun 76,9 μW/m2, hvor den højeste målte værdi i en deltagers hjem var 320 μW/m2. Antallet af deltagere med søvnproblemer, hovedpine, allergi, koncentrationsproblemer og svimmelhed steg efter aktiveringen af GSM-basestationen. Også adrenalin- og noradrenalinniveauet steg i løbet af første seks måneder, men blev genoprettet til de oprindelige niveauer efter 18 måneder. Dopaminniveauet faldt på den anden side efter aktiveringen, mens PEA-niveauerne faldt seks måneder senere og fortsatte med at falde i løbet af undersøgelsesperioden

Forfatterne har også tidligere påpeget, at den opdaterede Bioinitiative Report har listet tusindvis af undersøgelser fra tidligere årtier om de negative sundhedsmæssige virkninger af præ-5G-teknologi. Et klart flertal af undersøgelser viser:

Et klart og konsistent mønster af bivirkninger, der danner grundlag for de mekanismer, hvorved RFR [radiofrekvensstråling] kan forårsage de kræftformer, der ses i menneskelige populationer. Af 261 undersøgelser, der så på oxidative virkninger fra RFR-eksponering, viste 240 (91%) skade. Af 346 undersøgelser af virkningerne af RFR på gener rapporterede 224 (65%) genetiske skader. Oxidativ stress og genetiske skader er de vigtigste mekanismer, der fører til kræft. Derudover forårsager RFR-eksponering virkninger på hjerne og adfærd. Af 336 undersøgelser offentliggjort om RFR neurologiske virkninger, 73% rapporterede effekter og kun 27% viste ingen effekt.

Med så klare resultater fra årtiers forskning i de tidligere lavere niveauer af radiofrekvent stråling, hvorfor går så mange regeringer videre med denne teknologi og overlader det til organer som WHO eller ICNIRP at stå inde for dens sikkerhed?

Kilder og noter:

Hardell L. Nilsson M.: An Eight Year Old Boy Developed Severe Headache in A School Close to A Mast with 5G Base Stations. Annals of Clinical Case Studies 2024. Link

Hardell/Nilsson-casestudierne er banebrydende, fordi de for første gang undersøger virkningerne på mennesker af at leve i et virkeligt 5G-miljø. De kan findes her: første undersøgelseanden undersøgelsetredje undersøgelsefjerde undersøgelsefemte undersøgelsesjette undersøgelsesyvende undersøgelseottende undersøgelse.

Tager vi risiciene ved 5G alvorligt nok? Artikel i The Daily Sceptic fra den 26. februar 2024.

Faktablad om 5G

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.