Skridt for skridt er EHS blevet anerkendt i Holland

Foto: Gustavo Fring, Pexels

Sidste år opnåede den hollandske EHS-fond, Stichting EHS, stor succes i retning af anerkendelse af EHS som et handicap. Efter flere drøftelser med forskellige officielle organer for at undersøge muligheden for at erklære FN’s handicapkonvention gældende for mennesker med EHS er budskabet klart: I Holland er EHS nu officielt et handicap.

Det offentliggjorde Stichting EHS på deres hjemmeside den 4. december 2023. Artiklen er ligeledes offentliggjort på Europeans for Safe Connections side. Den fulde artikel er lettere tilpasset oversat nedenfor.

Hvordan kan denne anerkendelse være til hjælp for mennesker med EHS?

Stichting EHS har gennem længere tid arbejdet skridt for skridt på at få parterne til at bakke op om, at FN’s handicapkonvention gælder for mennesker med EHS. Efter de første frugtbare møder med Sundhedsministeriet bekræftede også den hollandske paraplyorganisation for handicappede, Ieder(in), at mennesker med EHS er omfattet af FN’s handicapkonvention – og accepterede Stichting EHS som medlem. Læs mere her.

Et andet vigtigt resultat var, at det hollandske institut for menneskerettigheder bekræftede, at mennesker med sundheds- og sundhedssikkerhed er omfattet af FN’s handicapkonvention. Instituttet overvåger overholdelsen af konventionen. For at give et billede af omfanget og alvoren af EHS-problemet opfordrede Stichting EHS de nederlandske elektrofølsomme personer til at rapportere til Instituttet. Instituttet sendte derefter et omfattende svar til alle dem, der indgav rapporter. Det er stadig muligt for hollændere at rapportere.

En ny lov om ligebehandling af handicappede eller kroniske sygdomme

I Holland er FN’s handicapkonvention blevet omsat til loven om ligebehandling på grund af handicap eller kronisk sygdom (Wgbh/cz). Denne lov fastsætter, at mennesker med handicap eller kronisk sygdom skal kunne deltage i samfundet som alle andre – i skolen, på jobbet, i offentlig transport og i deres fritid. Skoler, arbejdspladser, butikker og virksomheder skal sikre fuld adgang for alle. Der er forbud mod forskelsbehandling og en forpligtelse til at foretage tilpasninger. Mennesker med handicap kan bede om en tilpasning til deres egen situation. Denne justering skal dog være proportional.

Hvad betyder det for elektrofølsomme mennesker?

Anerkendelsen fra det hollandske menneskerettighedsinstitut betyder, at personer med EHS kan kræve anvendelse af loven om ligebehandling på grund af handicap eller kronisk sygdom. Med andre ord: Hvis du som hollandsk statsborger føler, at du ikke kan deltage i samfundet på grund af din elektrofølsomhed, kan du bede om justeringer ved at påberåbe dig denne lov.

For eksempel, hvis du lider af stråling på arbejdspladsen og ikke kan få en passende arbejdsplads, kan du bede om justeringer baseret på denne lov, og det samme gælder, hvis du skal gå til et hospital, men ikke kan på grund af for meget stråling. Men det betyder ikke, at du altid får det, du beder om. Anmodningen om en effektiv tilpasning kan afvises, hvis tilpasningen er uforholdsmæssigt byrdefuld. Dette kan for eksempel ske, hvis justeringerne koster for mange penge eller kræfter, skaber en usikker situation eller er umulige at udføre.

I tilfælde af forskelsbehandling kan du klage til instituttet for menneskeretttigheder

Hvis en anmodning om tilpasning afvises, kan det hollandske institut for menneskerettigheder undersøge, om afslaget på tilpasningen var berettiget. Hvis man oplver, at blive diskrimineret som elektrofølsom person, kan man anmode om en vurdering fra instituttet via en klageformular. Derefter går man ind i en formel klageprocedure, der altid involverer den anden part, som for eksempel sin arbejdsgiver.

Overvejer man at indgive en klage, fordi man finder den meningsfuld, og den konkrete situation er veldokumenteret, kan du kontakte Stichting EHS. Du vil her blive henvist til en ekstern ekspert, som kan undersøge sandsynligheden for, at klagen vil blive taget til følge, samt rådgive om en eventuel opfølgning. Hvis du allerede er i konflikt med f.eks. din arbejdsgiver og modtager retshjælp, råder Stichting EHS dig til at videregive oplysningerne i denne meddelelse til din retshjælpsudbyder.

Ministeriet for sundhed, velfærd og sport

Efter anerkendelse fra Human Rights Institute har Stichting EHS efterfølgende været i kontakt med ministeriet for sundhed, velfærd og sport. Ministeriet, der er koordinator vedrørende FN’s konvention om handicap, har rapporteret følgende til Stichting EHS:

“Vi er enige i resultaterne fra jeres diskussioner med Ieder (in) og Human Rights Institute, at mennesker med EHS har ret til tilgængelighed og inklusion ligesom alle andre.”

Endvidere blev det nævnt, at hvert ministerium selv er ansvarligt for tilgængelige og inkluderende politikker om specifikke spørgsmål. Det betyder, at Sundhedsministeriet henviser elektrofølsomme personer til andre ministerier om spørgsmål inden for deres ansvarsområde.

Hvor står vi nu?

Stichting EHS har allerede opnået meget i det forløbne år. Ieder(in) samt Human Rights Institute og Sundhedsministeriet har angivet, at mennesker med EHS er omfattet af FN’s handicapkonvention. Alle disse organisationer kan tage hensyn til EHS ramtes interesser. Det er en kæmpe gevinst.

På den anden side er der stadig meget, der skal gøres. FN-konventionen og Wgbh/cz giver bestemt mulighed for succes. Men ægte inklusion for mennesker med sundheds- og sundhedssikkerhed skal opnås trin for trin. Det er også hensigten med FN’s handicapkonvention: skridt for skridt at øge tilgængeligheden for handicappede og kronisk syge.

Hvordan kommer vi videre?

Både Stichting EHS og enkelt personer kan spille en rolle i at opnå ægte inklusion af mennesker med EHS i Holland. Elektrofølsomme personer kan selv anmode om justeringer i forbindelse med deres egen situation og om nødvendigt indgive klager til Human Rights Institute i Holland. Der kan komme retssager. Derefter opbygges en retspraksis, som kan bidrage til de overordnede EHS-interesser. Med andre ord: Rettighederne skal gøres gældende på individuelt plan, før de kan blive almindelig praksis.

Stichting EHS fokusere primært på de generelle spørgsmål. Organisationen vil henvende sig til regeringen, (interesse)organisationer og eventuelt konkrete enkeltsager. Vigtige oplysninger vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Elektrosensitive personer kan derefter bruge disse oplysninger til deres individuelle anmodninger om justeringer.

Kort sagt er der nu nye og vigtige værktøjer med FN’s handicapkonvention, men forbedring af elektrofølsommes situation skal bygges op fra bunden. Der er meget arbejde, der skal gøres. Stichting EHS vil i den kommende tid fortsætte dette arbejde. Stichting EHS vil via deres hjemmeside informere om arbejdet. Væsentlige personlige oplevelser kan rapporteres til Stichting EHS.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.