Brochure: Børn og trådløs teknologi

Collage: Cristina Fredsgaard.
Original foto: Ludvig Hedenborg, Pexels

Fakta om hvordan mobiltelefoner og computere påvirker børns helbred.

Brochuren, der er udarbejdet af Cristina Fredsgaard, er en tilpasset gengivelse af den svenske Strålskyddsstiftelses informationsbrochure. Den Svenske stiftelse for strålesikkerhed arbejder for, at mennesker og miljø beskyttes mod skadelig elektromagnetisk stråling ved at informere om risici og publicere anbefalinger. Stiftelsen arbejder for en strammere lovgivning, stærkere forbrugerbeskyttelse samt støtte til dem, som allerede har lidt skade.

Børn og unge er særlig sårbare

Børn og unge både anvender og udsættes i dag for mobiltelefoner og anden trådløs teknik i et omfang, der langt overstiger det forbrug, de havde for blot nogle få år siden. Uden information om risiciene installeres trådløst computernetværk i skolerne, ligesom eleverne tilbydes egne tablets eller bærbare computere. Desuden eksponeres børn og unge passivt for en stadig større mængde stråling fra langt flere kilder bl.a. mobilmaster, som placeres tæt ved skoler og boligområder.

En krop i vækst er følsom for miljøpåvirkning og risikoen med den nye trådløse teknologi er derfor specielt høj for børn og unge. Ingen børne- og ungdomsgeneration har tidligere været eksponeret i så høj grad og så længe. Denne øgning ses paradoksalt nok parallelt med, at stadig mere forskning viser strålingens alvorlige sundhedsrisici.

Læs brochuren, send den videre via mail eller print den ud og giv den videre til andre voksne, der selv har børn og/eller unge mennesker eller som i deres arbejdsliv har med børn og unge at gøre.

Det kan være så nemt at forbinde din computer eller Smartphone/Ipad sikkert til internettet:

Foto: Caroline Hernandez, Unsplash

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.