Forbud mod mobiltelefoner i skolerne

En alfabetisk oversigt over lande, der har indført forbud mod mobiltelefoner i skoletiden. Listen er udarbejdet på baggrund af en opgørelse fra den slovakiske borgerorganisation ‘Elektrosmog og sundhed’ og opdateret den 15. dec. 2023.

Illustration fra den slovakiske borgerorganisation ‘Elektrosmog og sundhed’.

Brugen af mobiltelefoner i skoler er forbudt eller begrænset i flere lande. Det var en problematik, der også blev behandlet i UNESCO’s globale rapport med titlen “Technologies in Education”. Rapporten blev udgivet i 2023 og giver et overblik over, hvordan landene klarer sig med hensyn til at implementere FN’s udviklingsmål for bæredygtighed (SDG), især SDG 4, som lyder: “Sikre inklusiv og retfærdig kvalitetsuddannelse samt fremme muligheder for livslang læring for alle”.

Rapporten, der er kritisk og fremhæver en god grad af skepsis over for IKT og AI i undervisningen, blev ved dens offentliggørelse hilst velkommen af bl.a. Europeans for Safe Connections (ESC). 

I rapportens sammenfatning fremgår det bl.a.:

Teknologi købes ofte for at lukke et hul uden hensyntagen til de langsigtede omkostninger …

  • … for de nationale budgetter. Omkostningerne ved at gå over til grundlæggende digital læring i lavindkomstlande og forbinde alle skoler til internettet i de lavere mellemindkomstlande vil øge deres nuværende finansieringsgab med 50 % for at nå de nationale SDG 4-mål. Penge er ikke altid givet godt ud: Omkring to tredjedele af uddannelsessoftwarelicenserne var ubrugte i USA.
  • … for børns trivsel. Næsten en sjettedel af landene har forbudt smartphones i skolerne. Børns data bliver eksponeret, men kun 16% af landene garanterer udtrykkeligt databeskyttelse i uddannelse ved lov. En analyse viste, at 89% af 163 uddannelsesteknologiske produkter, der blev anbefalet under pandemien, kunne udforske børn. Desuden fremmede 39 ud af 42 regeringer, der leverede onlineuddannelse under pandemien, anvendelser, der risikerede eller krænkede børns rettigheder.
  • … for planeten. Et skøn over de CO2-emissioner, der kunne spares ved at forlænge levetiden for alle bærbare computere i EU med et år, viste, at det ville svare til at fjerne næsten 1 million biler fra vejene.
Kortet er fra den oprindelige artikel.

En alfabetisk oversigt over lande med forbud mod mobiltelefoner i skoletiden:

England

Brug af mobiltelefoner er forbudt i skoler i England. De nye retningslinjer fra 2023 anbefaler at forbud mod brugen af mobiltelefoner i løbet af skoledagen, herunder i pauserne.
Kilde: https://www.gov.uk/government/news/mobile-phone-use-to-be-banned-in-schools-in-england

Australien

Som en forsigtighedstilgang bruger Upper Sturt Primary School i Australien kablede computere for at få sikker adgang til internettet. Kablede smartboards og telefoner er også blevet installeret i forbindelse med uddannelsesmæssige og administrative formål.
Kilde: https://ehtrust.org/wp-content/uploads/2015/12/Upper-Sturt-WiFi-Policy.pdf

Snart må børn i hele Australien undvære deres mobiltelefoner i skolen. Målet er at øge elevernes præstationer og koncentration. New Zealands nye konservative regering vil forbyde mobiltelefoner på alle skoler i fremtiden.
Kilde: https://lesvillasdusoleil.com/politics/new-zealands-government-wants-to-ban-cell-phones-in-schools/

Cypern

Cypern har fjernet Wi-Fi fra folkeskolerne og reducerede også RF i børneafdelingerne på Ærkebiskop Makarios Hospital.
Kilde: https://ehtrust.org/cyprus-policy-recommendations-cell-phones-wireless-radiation-health/

Finland

Et borgerinitiativ indsamlede 30.000 underskrifter til støtte for et forbud mod mobiltelefoner i skolerne. Den nyvalgte konservative regering har taget dem alvorligt og har lovet at vedtage love for at imødekomme anmodningen. Den finske regering meddelte den 11. dec. 2023, at den vil “styrke lærernes og rektorernes beføjelser til at gribe ind i aktiviteter, der forstyrrer undervisningen i klassen.”
Kilde: https://europeanconservative.com/articles/commentary/finland-moves-against-cell-phones-in-schools/

Frankrig

Siden begyndelsen af skoleåret 2018 har mobiltelefoner været forbudt i skoler og gymnasier. Frankrig begrænser også Wi-Fi ved at slukke for Wi-Fi som standard og lærerne skal oprette forbindelse til internettet via kabel. Skolenetværk er bygget på kablede ledninger, og i situationer, hvor der er behov for trådløs forbindelse, tændes den kun i kort tid i klasseværelset efter behov og slukkes efter brug.
Kilde: https://www.lemonde.fr/education/article/2017/12/10/plus-de-telephones-portables-dans-les-ecoles-et-colleges-a-la-rentree-2018-annonce-le-ministre-de-l-education-nationale_5227485_1473685.html

Færøerne/Danmark

For 1½ år siden kom Folkesundhedsrådet – i dag den færøske sundhedsstyrelse – med præcise anbefalinger til børn og unges skærmtid og hvornår unge tidligst bør erhverves sig en Smartphone. Ingen smartphone til børn før tidligst ved 14 år. Når børn og unge ingen Smartphone har, er det også lettere at administrere den anbefalede brug af skærme.
Kilde: https://www.dr.dk/stories/1288510966/skrmtid-frerne

Den danske regering er dog ikke på vej med et generelt forbud mod mobiltelefoner i den danske folkeskole, ifølge børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye (S). Han mener, beslutningerne om mobilforbrug i skolerne skal træffes lokalt. Men Danmark har også taget en beslutning om at være et digitalt foregangsland….
Kilde: https://www.dr.dk/nyheder/seneste/boerne-og-undervisningsminister-vil-ikke-goere-som-sverige-og-forbyde-mobiler-i

Holland

Skal skolebørn tage deres mobiltelefon med i klassen eller ej? Dette spørgsmål opstår ikke længere i Holland: fra 1. januar 2023 er telefoner i gymnasier ikke tilladt. Fra det nye skoleår (efter sommerferien 2024) vil det ligeledes gælde for grundskoler og specialskoler.
Kilde: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/mobiele-apparaten-in-de-klas

Irland

Forældre i otte skoler i det irske distrikt Greystones modtager en frivillig “smartphone-fri kode” i et forsøg på at begrænse presset fra deres jævnaldrende. Alle forældre fortæller deres børn, at de ikke må have en smartphone før gymnasiet.
Kilde: https://www.theguardian.com/technology/2023/jun/03/much-easier-to-say-no-irish-town-unites-in-smartphone-ban-for-young-children

Litauen

En skole i det nordlige litauiske distrikt Akmenė er blevet den første til at forbyde elever at holde deres telefoner under undervisningen. Elena Čiobienė har været litauisk lærer i næsten 40 år. Selv uden teknologi, siger hun, har de studerende været opfindsomme med at holde sig beskæftiget med alt andet end deres studier. Med smartphones er tingene dog blevet meget værre, fortæller hun. “Distraktionen er meget større end før, da børnene blot snakkede i klassen,” siger læreren. “Og nu er distraktionen med telefonerne selvfølgelig mere skadelig end før.”
Kilde: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2075288/lithuanian-school-bans-mobile-phones-amid-drive-to-make-students-pay-attention

Norge

Norges undervisningsminister Kari Nessa Nordtun står i spidsen for et initiativ for at skabe et mobilfrit miljø i de norske skoler. Med henvisning til bekymringer om faldende akademiske præstationer og koncentrationsniveauer, ser Nordtun ingen tvingende grund til at integrere mobiltelefoner i skoledagen. Selvom dette tiltag ikke svarer til et direkte forbud, fortæller Nordtun, at enhver afvigelse fra denne anbefaling vil kræve en stærk begrundelse. Hun udelukker ikke muligheden for et fuldstændigt forbud i fremtiden.
Kilde: https://bnnbreaking.com/world/norway/norways-education-minister-advocates-for-mobile-free-schools/

New Zealand

New Zealands premierminister Christopher Luxon udtalte den 1. december 2023, at mobiltelefoner ville blive forbudt i skolerne for at forbedre elevernes præstationer, en af de foranstaltninger, han agter at indføre i løbet af de første 100 dage af regeringsperioden.
Kilde: https://www.canberratimes.com.au/story/8445081/new-pm-to-ban-mobile-phones-in-new-zealand-schools/

Rusland

Ruslands nationale udvalg for ikke-ioniserende strålingsbeskyttelse (RNCNIRP) anbefalede i sin forskrift af 19/6/2012 skoler og børnehaver til strengt at regulere brugen af Wi-Fi.
Kilde: https://www.scribd.com/document/182641315/RNCNIRP-Russia-Wi-Fi-Regulation-19-06-12-pdf

I december 2023 forbød den russiske statsduma brugen af mobiltelefoner i klasseværelserne.
Kilde: https://www.themoscowtimes.com/2023/12/06/russias-state-duma-bans-cell-phones-in-school-classrooms-a83333

Slovakiet

Staten ophæver det generelle forbud mod mobiltelefoner i folkeskolerne. Undervisningsministeriet offentliggjorde dekret 223/2022 Coll. om folkeskolen. De slettede forbuddet mod brug af mobiltelefoner for elever i teksten. Det er dog fortsat op til den enkelte skole at beslutte, om eleverne må bruge mobiltelefoner.
Kilde: https://zive.aktuality.sk/clanok/vsQcGJQ/stat-rusi-plosny-zakaz-mobilov-na-zakladnych-skolach-neznamena-to-rovno-ich-povolenie/

Spanien

Spanien slår hårdt ned på brugen af mobiltelefoner i skolerne, indfører totalforbud eller regulerer kraftigt de enheder, som mange lærere og forældre fortæller, ikke er nødvendige.
Kilde: https://www.euronews.com/2023/11/14/spain-is-cracking-down-on-mobile-phone-use-in-schools

Sverige

Folkeskolen i Sverige bliver helt mobilfri og også i frikvartererne skal elever fra 1.-9. klasse efterlade deres telefoner, ifølge den nye Tidö-aftale. Tidö-aftalen er den politiske aftale, som Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna indgik som grundlag for deres samarbejde i valgperioden 2022-2026. Folkeskolerne vil være fuldstændig blottet for mobiltelefoner. Selv i pauserne skal elever i 1.-9. klasse lade deres telefoner være uden for rækkevidde efter den nye aftale. Regeringen og Sverigedemokraterna blev enige om, at folkeskolen skal være fri for mobiltelefoner, hvilket ifølge Tidö-aftalen, skal være standard i hele Sverige. Det er et skridt fremad i en vigtig kulturændring, siger Venstres formand, Johan Pehrson.

Skoleloven skal strammes. Rektor skal dog kunne træffe afgørelse om individuelle undtagelser fra mobilforbuddet.

“Det er veletableret nu, at det naturlige er, at man ikke har mobiltelefoner i skoletidend eller i frikvarteret i 1.-9. klasse. Vi er nødt til at øge læring og videnstilegnelse i de svenske skoler,” siger Johan Pehrson.

“Fokus på det virkelige liv”
I klasseværelserne skal man være fokuseret, og i frikvartererne skal man ikke stirre ned på en skærm, siger Pehrson. “Vi skal fokusere på det virkelige liv, og det er det, skolen er til for.” Rent praktisk skal mobiltelefonerne afleveres om morgenen og udleveres igen, når skoledagen er slut, de skal opbevares på en slags “telefonhotel”.

Skal indføres hurtigst muligt
Sidste år blev skoleloven ændret, således at mobiltelefoner som udgangspunkt kun må bruges i undervisningen efter lærerens anvisning, og der blev bedre mulighed for at konfiskerede mobiltelefonen.

Men ifølge en afhandling fra Göteborgs Universitet fra 2022 er loven problematisk i og med, at eleverne har brug for mobiltelefonen til skolearbejdet og til stadighed finder måder at bringe den ind i klasseværelset. (se mere her: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/man-sitter-och-smyger-med-det-forskaren-om-mobilforbudet) Ifølge Johan Pehrson er det er lykkedes for de rektorer, der allerede har indført mobilfri skoledage.

Mobilforbuddet skal træde i kraft hurtigst muligt, men det vil formentlig tage et år at udarbejde det konkrete forslag, skriver SVT den 9. dec. 2023
Kilde: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/grundskolan-ska-bli-helt-mobilfri–rnjsht

Europarådet

I 2011 vedtog Europarådet resolution 1815, her blev det anbefalet at begrænse offentlighedens eksponering for radioområder og i punkt 8.3.2: “at børn generelt og i skoler og klasseværelser i særdeleshed prioriterer kabelforbundne internetforbindelser og nøje regulerer skolebørns brug af mobiltelefoner på skolens område”.

Med resolutionen ønskede rådet at ligeledes at indføre et forsigtighedsprincip:

5. Hvad angår standarder eller tærskelværdier for emissioner af elektromagnetiske felter af alle typer og frekvenser, anbefaler forsamlingen kraftigt, at ALARA-princippet (så lavt som det med rimelighed kan opnås (5)) anvendes, der dækker både de såkaldte termiske effekter og de athermiske eller biologiske effekter af elektromagnetiske emissioner eller stråling. Desuden bør forsigtighedsprincippet anvendes, når den videnskabelige evaluering ikke tillader risikoen for at blive fastlagt med tilstrækkelig sikkerhed. I betragtning af sammenhængen med den voksende eksponering af befolkningen, især for sårbare grupper som unge og børn, kan der være ekstremt høje menneskelige og økonomiske omkostninger, hvis tidlige advarsler forsømmes.”ALARA princippet (As Low As Reasonably Achievable)

Underskriv den Internationale erklæring om børns menneskerettigheder i den digitale tidsalder:

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.