Faktablad: Radiofrekvent stråling, dyrelivet og vores miljø

Det er nødvendigt med politiske tiltag for at beskytte vores flora og fauna.

Foto: Nandkumar Patel, Unsplash.

Eskalerende niveauer af trådløs radiofrekvent stråling (RF) fra 4G- og 5G-mobilmaster udgør en alvorlig risiko for dyrelivet og vores natur. Flere og flere forskningsrapporter har fundet adskillige negative virkninger og det på niveauer, der er meget lavere end de grænseværdier for emissioner fra mobilmaster, der er sat Federal Communication Commission (FCC) og International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Artiklen er udarbejdet på baggrund af et faktablad udgivet af Environmental Health Trust.

“Ud over dens indvirkning på mennesker, udgør radiofrekvent stråling en skadelig indvirkning på flora og fauna.”
— Natural Resources Defense Council Amicus Brief in EHT et al. v the FCC

Ingen sikkerhedsstandarder
De anvendte grænseværdier er designet til mennesker (faktisk til voksne veludviklede mænd) og ikke til vilde dyr eller planter. “Sikre” niveauer af RF-eksponering i forhold til vilde dyr og planter er aldrig blevet udviklet af officielle videnskabelige eller statslige enheder.

Alvorlige regulatoriske huller
Der er ingen offentlige myndigheder, der måler eller overvåger de nuværende niveauer af RF i miljøet, overvåger den samlede videnskabelige forskning eller indsamler data om eksempelvis påvirkningen på vores vilde dyr i forhold til den trådløse infrastruktur.

Ingen miljøvurdering
Der har ikke været nogen gennemgang af miljøpåvirkningen af den igangværende udrulning af 5G infrastrukturen. I Danmark er der opsat ca. 13.000 mobilmaster ifølge Dingeo.dk. Hver fjerde står på offentlige arealer, mens tre fjerdedele står på private hustage, private græsarealer eller jordarealer. De danske teleselskaber forventer iflg. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), at antallet af antennepositioner vil vokse med ca. 15-25 procent frem mod 2025. Det vil sige minimum 1950 nye mobilmaster. På verdensplan forventes der i 2027 at være 13 millioner small udendørs 5G-antenner, og året efter vil tallet overgå antallet af small 4G-antenner.

Højere eksponeringer
Fugle, insekter og andre luftbårne arter flyver, yngler og tager hvil tæt på mobilmasternes antenner. “Small” cells og mobilmaster udsender RF-stråler, som let kan overskride grænseværdierne, selv ved en afstand på 3 eller 10 meter fra antennerne. Alligevel er disse emissioner “lovlige”, fordi der kun tages højde for strålingen for områder beboet af mennesker. Ifølge SDFI vurderes det, at den samlede elektromagnetiske eksponering bliver øget med ca. 10-20 procent i forhold til i dag.

Vores bestøvere er i fare
5G-netværket vil omfatte højere frekvenser – submillimeter- og millimeterbølger – som undersøgelser har fundet absorberes unikt ved højere intensiteter i biernes og insekternes kroppe. Undersøgelser af bier har længe koblet frekevnser fra mobilmaster til øget stress, nedsat honningproduktion og ændret puppeudvikling.

Skader på trækronerne
Træer bliver fældet, aggressivt trimmet og deres rødder bliver forstyrret når der opsættes “small” celle infrastruktur. Et tiårigt feltstudie fandt skader på træer efter flere års RF-eksponering fra mobilmaster.

Behovet for lovgivningsmæssige tiltag er presserende. Der skal tages øjeblikkelige skridt for at reducere miljøniveauerne af radiofrekvent stråling (RF) samt udarbejdes sikkerhedsstandarder der sikre, at dyrelivet og deres levesteder beskyttes nu og i fremtiden.

Der findes rigelig med forskning til at udløse regulerende foranstaltninger for at beskytte vores dyreliv

En skelsættende forskningsreview foretaget af amerikanske eksperter af over 1.200 studier af effekterne af ikke-ioniserende stråling på vilde dyr – “Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna” offentliggjort i Reviews on Environmental Health – fandt negative virkninger ved meget lave intensiteter, herunder påvirkning af orientering og migration, reproduktion, parring, rede, hulebygning samt overlevelse. (Levitt et al., 2021)

“A review of the ecological effects of RF-EMF” offentliggjort i Environment International fandt, at RF havde en signifikant effekt på fugle, insekter, andre hvirveldyr, samt organismer og planter i
70 % af undersøgelserne. Udvikling og reproduktion hos fugle og insekter blev kraftigt påvirket. (Cucurachi et al., 2013)

Forskningsreviewet “Electromagnetic radiation as an emerging driver factor for the decline
of insects”
offentliggjort i Science of the Total Environment fandt “tilstrækkelig dokumentation” for virkninger på insekter, herunder indvirkning på flugt, fouragering, fødeoptagelse, korttidshukommelse og dødelighed. (Balmori, 2021)

En undersøgelse fra Oregon State University i 2022 undersøgte de langsigtede adfærdsmæssige effekter på zebrafisk ved kortvarig eksponering for 5G’s mellembånd 3,5 GHz. Forskerne fandt “subtile, men signifikante unormale reaktioner … der tyder på potentiel langsigtet adfærdsmæssige effekter,” og de konkluderede, at “Samlet set tyder vores undersøgelse på, at effekterne af RFR’er på den udviklende hjerne, adfærd og metabolom bør undersøges yderligere.” (Dasgupta et al., 2022)

Dokumenterede observationer fra 2005, vurdering af luftfotos, samt forskningsundersøgelsen “Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations”, af Cornelia Waldmann-Selsam et al. publiceret i august 2016 om skader på trækroner begyndende ved senderen, giver anledning til mistanke om, at udover at påvirke de hidtil betragtede faktorer, har elektromagnetiske felter ligeledes indflydelse på træer. Dr. Waldmann-Selsams omfattende og imponerende dokumentation, blev fremlagt på et webinar i nov. 2022. Udvalgte afsnit af den 140-sider rigt illustrerede præsentation er her oversat til dansk. (Her på tysk)
Et billede af den normaliserede elektriske feltstyrke (dB) i en vestlig honningbi ved forskellige trådløse frekvenser. Det viser, at efterhånden som bølgelængderne er højere (som vil blive brugt i 5G), øges absorptionen i insekternes kroppe, selv når effekten er den samme. Illustrationen er fra undersøgelsen Exposure of Insects to Radio Frequency Electromagnetic Fields fra 2 til 120 GHz offentliggjort i Scientific Reports af Thielens et al. (2018)

De danske RF-grænseværdier er uændret siden 1998

Danmark har de mest lempelige regler vedrørende tilladte emissioner fra mobilmaster. Mange lande, såsom Italien, Schweiz, Israel, Kina, Rusland og Indien, har miljømæssige RF-grænseværdier der er 10 til 100 gange lavere (mere restriktive).

Indien sænkede sine grænseværdier for radiofrekvent stråling (RF) til 1/10 af de danske grænseværdier, efter at en interministeriel komité nedsat af ministeriet for miljø og skove gennemgik forskningen på fugle, bier, planter og dyr og fandt, at størstedelen af undersøgelserne viste effekter.

“De elektromagnetiske strålingsstandarder bruges af Federal Communications Kommissionen (FCC) er fortsat baseret på termisk opvarmning, et kriterium der nu er næsten 30 år forældet og uanvendeligt i dag.”
— U.S. Department of the Interior letter that details studies showing impacts to birds from cell tower radiation.
(det samme gælder for de danske grænseværdier)

“The Federal Communications Commission undlod fuldstændig at anerkende, endsige reagere på, kommentarer om virkningen af RF-stråling på miljøet.”
— U.S. Court of Appeals for the D.C. Circuit Ruling in EHT et al. v. FCC

Videnskabelige forskningsartikler

A. Lázaro et al. (2016). Electromagnetic radiation of mobile telecommunication antennas affects the abundance and composition of wild pollinators. Journal of Insect Conservation

Adelaja, O. J. et al (2021). Distribution, diversity and abundance of some insects around a telecommunication mast in Ilorin, Kwara State, Nigeria. Bulletin of the National Research Centre

Balmori, A. (2006). The incidence of electromagnetic pollution on the amphibian decline: Is this an important piece of the puzzle? Toxicological & Environmental Chemistry

Balmori A. (2010). Mobile phone mast effects on common frog (Rana temporaria) tadpoles: the city turned into a laboratory. Electromagn Biol Med

Balmori, A. (2015). Anthropogenic radiofrequency electromagnetic fields as an emerging threat to wildlife orientation. Science of The Total Environment

Balmori A. (2014). Electrosmog and species conservation. Science of The Total Environment

Balmori A. (2022). Corneal opacity in Northern Bald Ibises (Geronticus eremita) equipped with radio transmitters. Electromagnetic Biol Med

Balmori A. (2021). Electromagnetic radiation as an emerging driver factor for the decline of insects. Science of the Total Environment

Borre, E. D. et al. (2021). Radio-frequency exposure of the yellow fever mosquito (A. aegypti) from 2 to 240 GHz. PLOS Computational Biology

Cucurachi, S. et al. (2013). A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF). Environment International

Favre, D. (2011). Mobile phone-induced honeybee worker piping. Apidologie

Fedele, G. et al. (2014). Genetic analysis of circadian responses to low frequency electromagnetic fields in Drosophila melanogaster. PLoS Genetics, 10(12), e1004804.

Fernie, K. J., & Reynolds, S. J. (2005). The effects of electromagnetic fields from power lines on avian reproductive biology and physiology: A review. Journal of Toxicology and Environmental Health

Halgamuge, M. N. (2017). Review: Weak radiofrequency radiation exposure from mobile phone radiation on plants. Electromagnetic Biology and Medicine

Alain Thill et al. (2023). Biological effects of electromagnetic fields on insects: a systematic review and meta-analysis. Reviews on Environmental Health

Citater

Haggerty, K. (2010). Adverse Influence of Radio Frequency Background on Trembling Aspen Seedlings: Preliminary Observations. International Journal of Forestry Research

Kaur, S. et al. (2021). Sensitivity of plants to high frequency electromagnetic radiation: Cellular mechanisms and morphological changes. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology

Lee, K.-S. et al. (2008). Mobile phone electromagnetic radiation activates MAPK signaling and regulates viability in Drosophila. Bioelectromagnetics

Levitt, B. B., Lai, H. C. and Manville, A. M. II (2022). Low-level EMF effects on wildlife and plants: What research tells us about an ecosystem approach. Front. Public Health 10:1000840. doi: 10.3389/fpubh.2022.1000840

Levitt, B. B., Lai, H. C., & Manville, A. M. (2021). Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, Part 3. Exposure standards, public policy, laws, and future directions. Reviews on Environmental Health

Levitt, B. B., Lai, H. C., & Manville, A. M. (2022a). Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, Part 1. Rising ambient EMF levels in the environment. Reviews on Environmental Health

Levitt, B. B., Lai, H. C., & Manville, A. M. (2022b). Effects of non-ionizing electromagnetic fields on flora and fauna, Part 2 impacts: How species interact with natural and man-made EMF. Reviews on Environmental Health

Li, S.-S., Zhang, Z.-Y., Yang, C.-J., Lian, H.-Y., & Cai, P. (2013). Gene expression and reproductive abilities of male Drosophila melanogaster subjected to ELF-EMF exposure. Mutation Research. Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis

Lopatina, N. G., Zachepilo, T. G., Kamyshev, N. G. et al. (2019). Effect of Non-Ionizing Electromagnetic Radiation on Behavior of the Honeybee. Entmol. Rev.

Lupi, D et al. (2021a). Combined Effects of Pesticides and Electromagnetic-Fields on Honeybees: Multi-Stress Exposure. Insects

Manta, A. K. et al (2017). Mobile-phone radiation-induced perturbation of gene-expression profiling, redox equilibrium and sporadic-apoptosis control in the ovary of Drosophila melanogaster. Fl 5.

Mahmoud, E. A. and Gabarty, A. (2021). “Impact of Electromagnetic Radiation on Honey Stomach Ultrastructure and the Body Chemical Element Composition of Apis mellifera,” African Entomology

Migdał, P., Berbeć, E., Bieńkowski, P., Plotnik, M., Murawska, A., & Latarowski, K. (2022b). Exposure to Magnetic Fields Changes the Behavioral Pattern in Honeybees (Apis mellifera L.) under Laboratory Conditions. Animals

Odemer, R., & Odemer, F. (2019). Effects of radiofrequency electromagnetic radiation (RF-EMF) on honey bee queen development and mating success. Science of The Total Environment

Santhosh Kumar, S. (2018). Colony Collapse Disorder (CCD) in Honey BeesCaused by EMF Radiation. Bioinformation

Schwarze, S., Schneider, N.-L., Reichl, T., Dreyer, D., Lefeldt, N., Engels, S., Baker, N., Hore, P. J., & Mouritsen, H. (2016). Weak Broadband Electromagnetic Fields are More Disruptive to Magnetic Compass Orientation in a NightMigratory Songbird (Erithacus rubecula) than Strong Narrow-Band Fields. Frontiers in Behavioral Neuroscience

Scott, K. et al. (2021). Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) from Submarine Power Cables Can Trigger StrengthDependent Behavioural and Physiological Responses in Edible Crab, Cancer pagurus (L.). Journal of Marine Science and Engineering

Soran, M.-L., Stan, M., Niinemets, Ü., & Copolovici, L. (2014). Influence of microwave frequency electromagnetic radiation on terpene emission and content in aromatic plants. Journal of Plant Physiology, 171(15), 1436–1443.

Stefi, A. L., Margaritis, L. H., & Christodoulakis, N. S. (2016). The effect of the non ionizing radiation on cultivated plants of Arabidopsis thaliana (Col.). Flora, 223, 114–120.

Thielens, A. et al. (2018). Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz. Scientific Reports

Thielens, A. et al. (2020). Radio-Frequency Electromagnetic Field Exposure of Western Honey Bees. Scientific Reports

Waldmann-Selsam, C., Balmori-de la Puente, A., Breunig, H., & Balmori, A. (2016). Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. Science of The Total Environment

Wang, Y. et al. (2022b). 3.5-GHz radiofrequency electromagnetic radiation promotes the development of Drosophila melanogaster. Environmental Pollution

Wang, Y et. al. (2021). Simulated mobile communication frequencies (3.5 GHz) emitted by a signal generator affects the sleep of Drosophila melanogaster. Environmental Pollution

Wiltschko, R. et al. (2015). Magnetoreception in birds: The effect of radio-frequency fields. Journal of The Royal Society Interface

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.