Grænseværdierne

5G – Lås børnene inde! (episode 1)
Produceret af Flemming Blicher Telekommunikationsuddannet svagstrømsingeniør BScEE, MBA. Varighed ca. 13 min.
Dette er anden video i en video-føljeton omkring 5G mobilteknologi, og elektrosmog (primært radiofrekventstråling og mikrobølgestråling). Sundhedsstyrelsen og Danmarks Radio har ført danskerne bag lyset i alt for lang tid. Så lang tid at mange danskere bliver syge af den alt for høje radiofrekvente stråling og mikrobølgestråling, som de bliver udsat for. Sundhedsstyrelsen har endda godkendt 5G på et helt uvidenskabeligt grundlag, hvor de bruger en organisation der hedder ICNIRP som dækhistorie, for at imødegå de over 25.000 forsknings-studier der i helt overvejende grad viser sundhedsfarerne ved elektrosmog. Links: EU resolution 2008/2211(INI): https://oeil.secure.europarl.europa.e… ICNIRPs egen udtalelse om bl.a. børns øgede følsomhed, fra 2002 (Se side 546): https://www.icnirp.org/cms/upload/pub… Børns meget store følsomhed overfor radiostråling på Rådet for Helbredssikker Telekommunikation’s hjemmeside (Forskningsstudie af OM. P. Gandhi 2000): https://helbredssikker-telekommunikat… Et kartel-lignende setup i ICNIRP og Europæiske landes Sundheds-/Strålings-myndigheder: https://www.investigate-europe.eu/pub… En af Mona Nilsson’s mange kritiske artikler af ICNIRP, SSM og radiostråling: http://www.next-up.org/pdf/SVT_Debatt… Hvad siger Sundhedsstyrelsen selv om 5G til danskerne?: https://www.sst.dk/da/Viden/Straaling… Aktindsigt i Sundhedsstyrelsens og Energistyrelsens behandling af 5G op til 5G auktionen i foråret 2019: https://helbredssikker-telekommunikat… Tabt Tråd redigeres af David Wedege og lægger nyheder om elektrosmog op på hjemmesiden: https://tabttraad.home.blog/ Nej til 5G’s hjemmeside med en god beskrivelse af 5G teknikken: https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og… Lars Muhl’s og Githa Ben-David’s dokumentar af to sørgelige menneskeskæbner (EHS): https://vimeo.com/352553538 Tag øjeblikkeligt kontakt til EHS foreningen hvis du selv er ramt: http://ehsf.dk/ehs-foreningen.htm Er du journalist og interesseret i at grave i emnet, så kontakt Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. De er seriøse og dygtige, og mange af dem er også selv ramt af EHS: https://www.helbredssikker-telekommun…
https://youtu.be/H3OgmddCYq0

INTERNATIONAL RADIO FREQUENCY GUIDELINES
Hvad er stråling? Hvem fastsætter grænseværdierne? Hvorfor er sikkerhedsstandarderne baseret på forskning fra 1980’erne?
https://youtu.be/-ta4olJVVIo

Please follow and like us: