Fakta:
Eksperimentelle cellestudier har grundigt bekræftet, at varmepåvirkning ikke er den eneste måde, der kan give effekt ved elektromagnetisk stråling.

“in vitro-studier”
Det har man konkret kunnet vise ved at udsætte forsøgsceller (såkaldte “in vitro-studier”) i laboratorier for et kølesystem. Kølesystemet sikrer, at cellerne ikke bliver opvarme på grund af eksperimenternes bestråling. Forsøgene med nedkøling har vist potentielt skadelige biologiske effekter på celler ved elektromagnetisk mobilstråling. Hermed er det sandsynliggjort, at ændringerne i celleforsøgene ikke er forårsaget af mikrobølgeopvarmning, som er den effekt, vi kender fra mikrobølgeovne. Mikrobølgeovne bruger samme frekvens som Wi-Fi-internet – men med ekstrem høj intensitet i en strålebeskyttet kasse.

Koreansk forskningsrapport
I 2020 fik et koreansk forskerteam offentliggjort en rapport med titlen: “Kontinuerlig eksponering for 1,7 GHz LTE elektromagnetiske felter øger intracellulære reaktive iltarter for at mindske spredning af humane celler og fremkalde ældning”. Forskerteamet demonstrerede bl.a., at høje SAR-eksponeringer med velkontrolleret temperatur kan forårsage ikke-termiske effekter i celler dyrket in vitro. Rapporten blev dermed endnu en indikation på, at der findes ikke-termiske effekter, i modsætning til hvad bl.a. teleindustriens NGO ICNIRP argumenterer for. (1) (2)

SAM’s plastik hoved
SAR værdier
SAR-værdien (3) er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra en mobiltelefon – i den mest ekstreme situation. SAR-værdien vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel af en meget stor og voksen mand. I praksis fyldes et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker. En tændt mobiltelefon placeres ved “øret”, hvorefter evt. temperaturændring måles i væsken), men et menneske kan ikke reduceres til et plastikhoved med suppe.

Den konkrete model eller test dummy benævnes ‘SAM’ (Specific Anthropomorphic Mannequin). SAM er baseret på en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mandlig model. Hovedstørrelsen er kun relevant for 3% af befolkningen.

Kilder:
1) Det koreanske studie:
https://www.nature.com/articles/s41598-020-65732-4.pdf
2) Kommentarer til undersøgelsen fra Dariusz Leszczynski, phd., D.Sc., Adjungerende Professor ved University of Helsinki, Finland. Han bemærker at studiets forfattere i deres indledning oversælger resultatet på en måde, som studiet ikke har evidens for, og derfor kan misforstås. Der er fortsat brug for længerevarende studier, som ikke blot stopper og konstaterer, at der er effekter.
https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2020/06/14/korean-study-on-4g-lte-and-cell-proliferation-activists-please-hold-your-horses/
3) https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/
Mere om grænseværdier og ICNIRP:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/

De øvrige påstande finder du her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/paastande-eller-myter-hvad-er-fakta/

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.