Påstand: Den eneste effekt fra elektromagnetiske stråler er varme

FAKTA: Eksperimentelle cellestudier har grundigt bekræftet, at varmepåvirkning ikke er den eneste måde, der kan give effekt ved elektromagnetisk stråling (EMF).

Foto: ethrust.org

“in vitro-studier”

Det har forskere konkret kunnet dokumentere ved i laboratorier at udsætte forsøgsceller (såkaldte “in vitro-studier”) i et kølesystem for elektromagnetiske stråler. Kølesystemet sikrer, at cellerne ikke bliver opvarmet på grund af eksperimenternes bestråling. Forsøgene med nedkøling har vist potentielt skadelige biologiske effekter på celler ved elektromagnetisk mobilstråling. Hermed er det sandsynliggjort, at ændringerne i celleforsøgene ikke er forårsaget af mikrobølgeopvarmning, som er den effekt, vi kender fra mikrobølgeovne. Mikrobølgeovne bruger samme frekvens som Wi-Fi-internet – men med ekstrem høj intensitet i en strålebeskyttet kasse.

Koreansk forskningsrapport

I 2020 offentliggjorde et koreansk forskerteam et forskningsstudie med titlen: “Kontinuerlig eksponering for 1,7 GHz LTE elektromagnetiske felter øger intracellulære reaktive iltarter for at mindske spredning af humane celler og fremkalde ældning”Forskerteamet demonstrerede bl.a., at høje SAR-eksponeringer ved velkontrolleret temperatur kan forårsage ikke-termiske effekter i celler dyrket in vitro. Rapporten blev dermed endnu en indikation på, at der findes ikke-termiske effekter, i modsætning til hvad bl.a. teleindustriens NGO ICNIRP argumenterer for. (1)

SAM’s plastik hoved. Foto: ethrust.org.

SAR værdier

SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på mellem 1 og 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra en mobiltelefon – i den mest ekstreme situation. SAR-værdien vurderes ved hjælp af en kunstig laboratoriemodel (SAM) af en stor og voksen mand. I praksis fyldes et plastikhoved med en opløsning af vand, salt og sukker. En tændt mobiltelefon placeres ved “øret”, hvorefter evt. temperaturændring måles i væsken. Som lektor, cand.scient. Sianette Kwee udtalte tilbage under en høring i Folketinget om mobiltelefoni i 2004:

Fejl: mennesket er ikke en rund pose med suppe – modellen er død – mobiltelefonen virker ikke som en mikrobølgeovn.

Den konkrete model eller test dummy benævnes ‘SAM’ (Specific Anthropomorphic Mannequin). SAM er baseret på en ca. 100 kg. stor og næsten 190 cm høj voksen mandlig model. Hovedstørrelsen er kun relevant for 3% af befolkningen, og gælder absolut ikke for børn.

Noter:

1) Kommentarer til undersøgelsen fra Dariusz Leszczynski, phd., D.Sc., Adjungerende Professor ved University of Helsinki, Finland. Han bemærker at studiets forfattere i deres indledning oversælger resultatet på en måde, som studiet ikke har evidens for, og derfor kan misforstås. Der er fortsat brug for længerevarende studier, som ikke blot stopper og konstaterer, at der er effekter, skriver han. Siden er der kommet mere viden til – se nedenfor.

Mere om de ikke termiske effekter finder du her:

De øvrige påstande finder du her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.