Påstand: Oxidativ stress fra radiofrekvente felter er usandsynlig og ikke bevist

Fakta: Oxidativ stress forårsaget af radiofrekvent stråling er blevet dokumenteret mange gange.

Påstanden er baseret på den fejlagtige antagelse, at kun opvarmning er mulig som den eneste effekt fra radiofrekvent stråling (RF) (det såkaldte termiske dogme). Som en logisk konsekvens heraf må udløsning af oxidativt stress grundet radiofrekvent stråling i cellerne forekomme usandsynlig. Den tilhørende påstand om, at forbindelsen ikke er bevist, ignorerer resultaterne af videnskabelig forskning.

De, der fremsætter de to påstande, støtter ofte også antagelsen om “at oxidativ cellestress, om overhovedet, stammer fra psykosomatiske påvirkninger, som igen kommer fra nocebo-effekten.” På grundlag af angiveligt bevist viden skydes skylden for oxidativ stress som værende forårsaget af radiofrekvente felter over på de berørte.

Hvad er oxidativ stress?

Når elektromagnetiske felter aktiverer calciumkanalerne (VGCC’er) i cellers plasmamembraner, produceres der store mængder intracellulært calcium (Ca2+). Det overskydende calcium i cellerne producerer en kæde af kemiske reaktioner, der fører til produktion af frie radikaler og oxidativt stress. De frie radikaler forårsager herefter DNA-skader.

Figur 1 viser den grundlæggende proces ved denne mekanisme.

Kort sagt: Det overskydende calcium øger direkte nitrogenoxid (NO) i cellerne. Forøgelsen af nitrogenoxid kan resultere i terapeutiske effekter, hvilket er en af grundene til, at ikke-termiske elektromagnetiske felter i stigende grad anvendes i medicinske terapier. Imidlertid kan nitrogenoxid også interagere med superoxid (OO-) for at skabe peroxynitrit (ONOO-).

Det har vist sig, at når peroxynitrit nedbrydes, danner de reaktive frie radikaler og oxidativt stress i cellerne. Det er disse frie radikaler og oxidativt stress fra peroxynitrit, der menes at være hovedsynderen bag de forårsage sygdom og DNA-skader. Koncentrationen af calcium udenfor cellen er cirka 20.000 gange højere end indeni cellerne.

Figur 2 viser de mange forskellig artede triggerfaktorer der kan afstedkomme oxidativ stress, hvor elektromagnetisk stråling (EMF) blot er en af faktorerne. Karakteristisk for EMF er at vi i dag med den hastigt trådløse digitalisering ikke kan undgå at blive udsat for stråling.

Figur 1. Grafikken viser den mekanisme, hvormed EMF kan forårsage DNA-skade uden opvarmning (termisk) effekt af celler.
Figur 2. Patogenese af inflammation, mitokondriopati og nitrosativ stress som følge af udsættelse for triggerfaktorer. Fra Von Baehr V.: Rationelle Labordiagnostik bei chronisch entzündlichen Systemerkrankungen, 2012.

Oxidativ cellestress forårsaget af ikke-ioniserende mobiltelefonfelter (under grænseværdierne) er vel dokumenteret i den videnskabelige litteratur med et stigende antal in vivo-, in vitro- og epidemiologiske undersøgelser:

Et første metastudie blev offentliggjort i 2014 i Springer-opslagsbogen “Systems Biology of Free Radicals and Antioxidants” af Nazıroğlu/ Akman (Nazıroğlu 2014). I deres artikel “Effects of Cellular Phone- and Wi-Fi-Induced Electromagnetic Radiation on Oxidative Stress and Molecular Pathways in Brain” påpegede de, at selv meget svag radiofrekvent stråling forårsager oxidativ stress (s. 2435): “Studier har vist, at den neurologiske skade kan observeres ved eksponeringsniveauer på 0,12 mW/kg. Dette er mindre end en ottendedel af et gennemsnitligt eksponeringsniveau på 1 mW/kg fundet 150 – 200 m fra en mobilmast.”

En yderligere oversigt over den aktuelle tilstand af forskning i oxidativt stress i celler findes i en publikation af Yakymenko et al fra 2015: “Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation” (Yakymenko 2015). Ifølge denne kan oxidativ stress findes i over 93 ud af 100 undersøgelser, der er undersøgt ud fra en effektfluxtæthed på 1000 µW/m2 eller en specifik absorptionshastighed (SAR) på 3 µW/kg = 0,003 mW/kg, dvs. langt under grænseværdierne.

Sammenfattende skriver Yakymenko: “Afslutningsvis viser vores analyse, at radiofrekvent stråling er en stærk oxidativ faktor for levende celler med et højt patogent potentiale.”

I marts 2013 offentliggjorde British Columbia Center for Disease Control (BCCDC) den 376-siders forskningsanmeldelse “Radiofrequency Toolkit for Environmental Health Practitioners” (BCCDC 2013). I kapitel 10 præsenteres undersøgelsen af sædskader detaljeret, og som værende forbundet med oxidativ stress forårsaget af mobiltelefonfelter. Resuméet på s. 272 siger: “Samlet set synes oxidativ stress at være en af de mere plausible mekanismer for RF-induceret sædskade. Det er blevet fundet ret konsekvent i humane og dyreforsøg på sædceller specifikt og på andre celler generelt.”

De canadiske myndigheder hører til de få, der ikke ignorerer resultaterne af industriuafhængig forskning, men gør dem tilgængelige for befolkningen på en forståelig måde.

Den schweiziske ekspertforskningsgruppe BERENIS gennemgik i 2021 emnet og rapporterede, at de fleste dyreforsøg og mere end halvdelen af celleundersøgelserne gav bevis for øget oxidativ stress fra elektromagnetiske felter, selv i lavdosisområdet. Sundhedseffekter, der fremmes af elektromagnetisk induceret oxidativ stress, omfatter allergier og atopisk dermatitis, autoimmune sygdomme som diabetes, øjenlidelser og fertilitetseffekter.

En opgørelse fra The Bioinitiative fra april 2022 viste at hovedparten af de gennemgåede 298 studier rapporterede om effekter:

Ud af total 298 studier (pr. 22. april 2022):
Rapporterede effekter = 270 (90%)Ingen signifikant effekt = 28 (10%)
Figur 3. Fra BioInitiative.org

Oxidativ stress anerkendes nu som en underliggende årsag til mange kroniske sygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme og diabetes, Alzheimers sygdom og depression

Hvilke celler, kropsdele m.m. der er særlig disponerede kan afhænge af hvilke påvirkninger kroppen ellers er eller har været udsat for eller er prædisponeret for. De mange individuelle oplevelser kan være meget forskellige, hvilket kan skabe forvirring om, hvad den bagvedliggende årsag egentlig er. Det skønnes at 3-10 % af befolkningen i EU (13 mill.) lider af EHS (elektrohypersensitiv). I Danmark knap 300.000 mennesker.

Figur 4. Konsekvenser af langvarig oxidativt stress

Noter og kilder:

Artiklen her har taget udgangspunkt i artiklen fra Diagnose:Funk

Naziroğlu M, Akman H (2014): Effekter af mobiltelefon- og Wi-Fi-induceret elektromagnetisk stråling på oxidativ stress og molekylære veje i hjernen, i: Laher, Ismail (red.) (2014): Systembiologi af frie radikaler og antioxidanter. Springer opslagsbog. 
http://www.springer.com/biomed/human+physiology/book/978-3-642-30017-2.

Yakymenko et al (2015): Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation, July 2015
https://www.researchgate.net/publication/279863242_Oxidative_mechanisms_of_biological_activity_of_low-intensity_radiofrequency_radiation
Tysk oversættelse af Diagnose-Funk e.V. (Hrsg.): Oxidative Mechanismen der biologischen Aktivität bei schwachen hochfrequenten Feldern. brennpunkt – udgave 15.10.2015
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=311&class=DownloadItem

H. Lai: Exposure to static and extremely-low frequency electromagnetic fields and cellular free radicals. Electromagn Biol Med, 38 (4) (2019), pp. 231-248, 10.1080/15368378.2019.1656645

N.R. Desai, K.K. Kesari, A. Agarwal: Pathophysiology of cell phone radiation: oxidative stress and carcinogenesis with focus on male reproductive system. Reprod Biol Endocrinol RBE, 7 (2009), p. 114, 10.1186/1477-7827-7-114
View PDF This article is free to access.

M. L. Pall: Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med, 17 (8) (2013), pp. 958-965, 10.1111/jcmm.12088
View PDF This article is free to access.

D. J. Panagopoulos, A. Karabarbounis, I. Yakymenko, G.P. Chrousos: Human‑made electromagnetic fields: Ion forced‑oscillation and voltage‑gated ion channel dysfunction, oxidative stress and DNA damage (Review). Int J Oncol, 59 (5) (2021), pp. 1-16, 10.3892/ijo.2021.5272

D. J. Panagopoulos, N. Messini, A. Karabarbounis, A.L. Philippetis, L.H. Margaritis: A mechanism for action of oscillating electric fields on cells. Biochem Biophys Res Commun, 272 (3) (2000), pp. 634-640, 10.1006/bbrc.2000.2746

L. Zhou, Z. Zhang, Z. Huang, E. Nice, B. Zou, C. Huang: Revisiting cancer hallmarks: insights from the interplay between oxidative stress and non-coding RNAs. Mol Biomed, 1 (2020), p. 4, 10.1186/s43556-020-00004-1
View PDF This article is free to access.

J. Emerit, M. Edeas, F. Bricaire: Neurodegenerative diseases and oxidative stress. Biomed Pharmacother Biomedecine Pharmacother, 58 (1) (2004), pp. 39-46, 10.1016/j.biopha.2003.11.004

D. Schuermann, M. Mevissen: Manmade electromagnetic fields and oxidative stress—biological effects and consequences for health. Int J Mol Sci, 22 (7) (2021), p. 3772, 10.3390/ijms22073772

Læs mere her:

Du finder flere påstande og myter her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.