To byer i Massachusetts stopper 5G-master, indtil FCC overholder retskendelsen om at gennemgå videnskaben

Fotocollage: The Defender.

I to amerikanske byer i Massachusetts stemte beboerne den 1. maj 2023 for at sætte en stopper for 5G-mobilmast projekter, indtil Federal Communications Commission (FCC) har gennemført en domstolsbeordret gennemgang af den nyeste videnskab relateret til effekten af radiofrekvent stråling (RF) på menneskers sundhed og miljøet.

Beboerne i Sheffield og Great Barrington tilkendegav, at de vil betragte alle ansøgninger fra teleselskaber, der ansøger at bygge trådløs infrastruktur i deres by, som “ufuldstændige”, indtil FCC har gennemgået “undersøgelser fra forskere som er uafhængige af industrien”, og som har “fuldstændigt undersøgt” “sikkerheden” af 5G-småcelleteknologien og indtil agenturet har “opdateret” sine RF-strålingsregler baseret på undersøgelsens resultater.

Borgerne vedtog kendelsen – opført som artikel 32 i Sheffield og artikel 38 i Great Barrington – på deres årlige møde på rådhuset. Det fremgår af en artikel i The Defender.

To forudgående retsafgørelse

I kendelsen citerede beboerne to separate afgørelser fra U.S. Court of Appeals for District of Columbia Circuit, der gav FCC mandat til at foretage en sådan gennemgang og bemærkede, at FCC ikke har overholdt retskendelserne.

District of Columbia Circuit pålagde FCC i en afgørelse fra 2019, at de var nødt til at følge retningslinjerne i National Environmental Policy Act ved at gennemføre en undersøgelse af miljøkonsekvenserne for 5G småcelleinfrastrukturen.

Den samme domstol fastslog i 2021, at FCC ikke i tilstrækkelig grad havde gennemgået de videnskabelige beviser vedrørende sikkerheden ved RF-stråling og 5G for mennesker og miljø – og at den skal gøre det.

Ved ikke at overholde de to retskendelser har FCC ikke tilstrækkeligt vist, at 5G-stråling er sikker for miljøet eller mennesker, ifølge Cecelia Doucette, en underviser teknologisikkerhed og direktør for Massachusetts for Safe Technology.

Agenturet skal grundigt undersøge de videnskabelige beviser for effekter og opdatere sine retningslinjer for RF-eksponering, udtalte Doucette til The Defender.

“Skaden fra trådløs stråling sker lige nu,” sagde hun. “Det er op til os som borgere at skabe forandringen, og vi er så inspirerede af det hårde arbejde, vælgerne i Sheffield og Great Barrington har lagt i.”

Hun tilføjede:

“Enhver borger bør føle sig bemyndiget til at se på videnskaben, gå sammen med sine naboer og byer samt indføre beskyttelse. Det er blot sund fornuft, når du kender fakta.”

“Vent ikke på, at en anden ordner det for dig, elektroforurening er for farlig for os, vores børn og vores bestøvere.”

Nina Anderson, formand for Scientific Alliance for Education (S.A.F.E.) – en non-profit der er fokuseret på “uddannelse af offentligheden om sundhedsspørgsmål, der måske eller måske ikke er offentlig viden” – kaldte afstemningen “det første skridt i forsøget på at beskytte vores byer mod indtrængen fra en industri, der ikke har overholdt retskendelsen og ikke har bevist, at denne teknologi er sikker.”

FCC er pålagt at opdatere sine retningslinjer for RF-eksponering

Children’s Health Defense (CHD) anmodede i sidste måned FCC om at “holde op med at stoppe op” samt at overholde District of Columbia Circuits kendelse fra 2021.

Kendelsen stammer fra CHD’s historiske sejr i en sag, der udfordrede FCC’s beslutning om ikke at revidere sine sundheds- og sikkerhedsretningslinjer fra 1996 for RF-eksponering.

Retten udtalte i sin afgørelse fra 2021: “FCC undlod fuldstændigt at anerkende, endsige reagere på, kommentarer vedrørende virkningen af RF-stråling på miljøet … Optegnelsen indeholder væsentlige beviser for potentielle miljøskader.

Patricia Burke fra Safe Tech International udtalte til The Defender:

“Når borgerne begynder at se dybere på spørgsmålene vedrørende trådløs sikkerhed, herunder de konklusioner, som Circuit Court nåede frem til i sin afgørelse fra 2021 mod FCC, indser de, at der er et problem.”

Burke sagde, at hun var “så taknemmelig for de oprigtige personer, der har arbejdet bag kulisserne i disse og andre byer for at lette samtaler, der støtter de nødvendige politiske ændringer.”

Borgerne har talt

Borgerne i Sheffield og Great Barrington – der begge er landbrugssamfund – ønskede “at være overbevist om, at deres afgrøder ikke vil lide, hvis myriaden af 5G-sendere påvirker bierne negativt”, ifølge en SAFE-pressemeddelelse.

Fra pressemeddelelsen:

“Deres [borgernes] kendelse beder om input fra forskere, der er uafhængige af telekommunikationsindustrien, som kan give en upartisk rapport.

“Andragerne relaterede teleindustriens udrulningen af 5G uden tilstrækkelig forskning som svarende til big tobaccos promovering af cigaretter. Det var mange år senere og efter mange kræftdødsfald, før der blev vedtaget regler, der begrænsede rygning på offentlige steder og tilføjede advarselsetiketter på emballagen.”

Vælgerne “har talt” og har sagt, at de ønskede at være sikker på, at en lignende skæbne ikke ville ske for dem, der lider af elektrooverfølsomhed “uden mulighed for at fjerne de senderne, der forårsager problemet,” tilføjede pressemeddelelsen.

Afstemningen falder sammen med Pittsfield’s 1.000 dages kamp mod Verizon

Mandagens afstemning faldt sammen med, at indbyggerne i Pittsfield, Massachusetts, markerede 1.000 dage, hvor de blev drevet fra deres hjem af en Verizon-mobilmast, som de hævder har gjort dem syge.

Beboerne – der bor i “Shacktown” -sektionen i Pittsfield og er repræsenteret i retten af advokater støttet af CHD – vil have Verizon til at fjerne eller flytte tårnet og afventer i øjeblikket en dommers afgørelse om, hvorvidt de skal tillade deres retssag at gå videre eller give Verizons forslag om at afvise sagen.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.