100 grunde til at WHO’s magtovertagelse skal stoppes

I et interview med The Defender udtalte Francis Boyle, J.D., Ph.D., biovåbenekspert og professor i international ret ved University of Illinois, at Verdenssundhedsorganisationens (WHO) seneste forslag vil krænke folkeretten. Boyle opfordrede amerikanske føderale og statslige regeringer til at forlade WHO øjeblikkeligt.

James Roguski, forfatter, forsker og aktivist, deler Boyles bekymringer. WHO forsøger, ifølge Roguski, at gennemføre en global magtovertagelse ved at forvandle sig fra en rådgivende organisation til, hvad der kun kan beskrives som et globalt retshåndhævende organ. Hvis det bliver indført, vil ændringerne i det internationale sundhedsregulativ (IHR) betyde:

“Indførelse af globale digitale sundhedscertifikater, dramatisk øge de milliarder af dollars, der er tilgængelige for WHO, og gøre det muligt for nationer at implementere reglerne UDEN respekt for menneskers værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.”

Nedenstående oversatte artikel om ‘De 100 bedste grunde til at stoppe WHO’s magtovertagelse’ af James Roguski er en dybtgående analyse af både den foreslåede “pandemitraktat” og de foreslåede ændringer af det internationale sundhedsregulativ. For at lette gennemgangen er der dels et resume, ligeledes er de 100 grunde opdelt i 7 beskrevne kategorier startende med 10 ting, som alle har brug for at vide om WHO’s foreslåede “pandemitraktat”.

Det er oplagt, at hvis disse ændringer vedtages kan det få indflydelse på andre områder, hvor WHO sætter standarden. I vores sammenhæng kunne det være vurderingen af EHS eller de anbefalede grænseværdier for elektromagnetisk stråling (EMF-RF). Aktuelt kan vi se, hvordan magtforholdet ift, klassifikationsvurderingen af EMF i IARC er ved at falde over til at blive foretaget af industriens støtter. Sundhed falder til fordel for ikke bare vækst, som vi har set i EU, men til industriens verdensherredømme.

Sammenfattende resume:

Verdenssundhedsorganisationen WHO forsøger at få de 194 medlemslande i Verdenssundhedsforsamlingen til at vedtage ændringer til det internationale sundhedsregulativ samt vedtage en helt ny international aftale, der almindeligvis omtales som forslag til “pandemitraktat”.

De foreslåede ændringer vil gøre WHO’s proklamationer juridisk bindende i stedet for blot rådgivende henstillinger. Ændringerne vil indføre globale digitale sundhedscertifikater, dramatisk øge de milliarder af dollars, der er tilgængelige for WHO, og gøre det muligt for nationer at implemente reglerne UDEN respekt for menneskers værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Enighed med et simpelt flertal af de 194 medlemslande er alt, hvad der er nødvendigt for at vedtage ændringerne, fordi der som ændringer til en eksisterende aftale hverken kræves råd og samtykke fra det amerikanske senat eller præsidentens underskrift.

Disse ændringsforslag forhandles i hemmelighed uden mulighed for kommentarer fra folk fra den øvrige verden.

Se videoen, lyt til optagelsen eller læs udskriften nedenfor.

KILDER:

Klik her for at downloade “Conceptual zero draft for the consideration of the Intergovernmental Negotiating Body
at its third meeting Zero Draft.” Udkastet til den foreslåede “Pandemitraktat.”

Klik her for at downloade de foreslåede ændringer til IHR (46 sider): Artikel-for-artikel Sammenstilling af foreslåede ændringer til de internationale sundhedsregulativer (2005) indsendt i overensstemmelse med beslutning WHA75(9) (2022)

Klik her for at downloade ændringsforslagene (oprindelige nationers indlæg – 197 sider): Foreslåede ændringer til de internationale sundhedsregulativer (2005) indsendt i overensstemmelse med beslutning WHA75(9) (2022)

Klik her for at downloade det eksisterende internationale sundhedsregulativ (84 sider): International Health Regulations (2005) Third Edition.

James Roguski opfordrer alle til at kopiere denne optagelse samt artikel og uploade den igen på en platform. Budskabet skal, siger han, spredes vidt og bredt, så alle mennesker får muligheden for at blive opmærksom på, hvad det er WHO forsøger at gøre.
Klik her for den engelske pdf udgave. (forefindes på mange sprog)

De 100 gode grunde til at WHO’s magtovertagelse skal stoppes

Grundene er opdelt i syv kategorier:

DEL I: 
(1-10) Ti ting, som alle har brug for at vide om Verdenssundhedsorganisationens foreslåede “pandemitraktat”.

DEL II: 
(11-13) De foreslåede ændringer er et forsøg på at fjerne 3 meget vigtige aspekter af de eksisterende forordninger.

DEL III: 
(14-50) De foreslåede ændringer vil betyde en lang række ændringer, som alle bør være helt uenige i.

DEL IV: 
(51-60) Der er åbenlyse selvmodsigelser og mangler i de foreslåede ændringer af det internationale sundhedsregulativ.

DEL V: 
(61-80) De foreslåede ændringsforslag ignorerer absolut mange af de ting, der virkelig skal behandles.

DEL VI: 
(81-90) De foreslåede ændringer vil træde vores rettigheder under fode, og begrænse vores frihedsrettigheder.

DEL VII: 
(91-100) De ti vigtigste grunde til, at enhver nation på jorden bør forlade WHO (#ExitTheWHO

Det første og vigtigste, som James Roguski vil slå fast, er, at han vil diskutere to vidt forskellige ting. Først kort om den foreslåede “Pandemitraktat.” Flere mennesker ser ud til at være opmærksomme på den såkaldte “pandemitraktat”, men selvom den er et vigtigt emne, fungerer den også som et lokkemiddel, designet til at distrahere folk fra den meget større og mere umiddelbare trussel mod vores rettigheder og friheder, som de foreslåede ændringer til de internationale sundhedsregulativer udgør.

Stop traktaten (#StopTheTreaty)

DEL I: Ti ting, som alle har brug for at vide om Verdenssundhedsorganisationens foreslåede “pandemitraktat”.


1. Dramatisk udvidelse af WHO’s rolle

Den foreslåede “pandemitraktat” er WHO’s forsøg på at overbevise de 194 medlemslande om at acceptere en overdragelse deres nationale suverænitet til WHO via en juridisk bindende rammekonvention, der vil gøre WHO til en yderligere overordentlig juridisk bindende myndighed.

WHO har offentliggjort et dokument på 32 sider, som de kalder “Conceptual Zero Draft”, og på side 10, 13 og 22 gør WHO det meget klart, at formålet med dokumentet er at anerkende WHO’s centrale rolle i forebyggelse, beredskab, reaktion og genopretning efter fremtidige pandemier. De ønsker at være den styrende og koordinerende myndighed for global sundhed og global styring over alle sundhedssystemer.

Det er klart, at WHO’s handlinger peger på, at de ikke er fokuseret på menneskers sundhed. I stedet fokuserer de på at kanalisere milliarder af dollars ind i opbygningen af sundhedssystemer. Deres sande formål er at hjælpe med at finansiere og opbygge Pharmaceutical, Hospital, Emergency Industrial Complex (PHEIC) ved at omdirigere midler via partnerkapitalisme til virksomheder, der profiterer på erklæringerne fra Public Health Emergencies of International Concern og den skræmmekampagne, der naturligt følger en sådan erklæret nødsituation.


2. Oprettelse af et helt nyt bureaukrati (COP)

For at lette væksten i det Pharmaceutical, Hospital, Emergency Industrial Complex (PHEIC) vil WHO skabe et helt nyt bureaukrati som defineret i artikel 19 i det konceptuelle nuludkast til den foreslåede “pandemitraktat”. Det ville skabe et styrende organ, der består af en partner konference (COP), ligesom det system, der har styret diskussionen om klimaændringer. Kun nationer, der underskriver og vedtager traktaten, vil blive medlemmer af partner konferencen. De vil blive ledet af partnernes embedsmænd, som vil omfatte to formænd og fire næstformænd. Der vil også være en udvidet partner konference (E-COP), der vil omfatte “relevante interessenter” såsom Bill og Melinda Gates Foundations og andre, så længe de er godkendt af et flertal på 2/3 af partner konferencen.


3. WHO søger titusindvis af milliarder dollars

Dette allerede enorme bureaukrati ønsker at råde over et årligt budget, der er mange gange større end hele WHO’s nuværende budget. Selv om partner konferencen, der er knyttet til den foreslåede “pandemitraktat”, vil være forbundet med WHO, vil den også handle uafhængigt af den.

I artikel 18 i det konceptuelle nuludkast til den foreslåede “pandemitraktat” drøftes ønsket om bæredygtig og forudsigelig finansiering. De søger samarbejde mellem sundheds-, finans- og den private sektor, og de ønsker også at etablere nye internationale mekanismer for at sikre en stabil finansieringskilde på globalt, regionalt og nationalt plan.

En af de ting, der absolut mangler i den foreslåede “Pandemitraktat”, er i det hele taget enhver diskussion om, hvordan beslutninger ville blive truffet, hvordan alle disse milliarder af dollars ville blive brugt. Man vil i det væsentlige oprette en enorm slikbutik, hvorigennem WHO’s bureaukrater vil kontrollere produktionsmidlerne i det Pharmaceutical, Hospital, Emergency Industrial Complex.


4. Udvidelse af censur

Artikel 16 i det konceptuelle nuludkast vil i det væsentlige oprette et sandhedsministerium, der vil give WHO beføjelse til at studere de adfærdsmæssige barrierer og drivkræfter for overholdelse af folkesundhedsforanstaltninger. WHO vil få beføjelse til at analysere sociale medier for at identificere misinformation og desinformation for at imødegå det med deres egen propaganda. De vil have milliarder af dollars der vil sætte dem i stand til at slå ned på ytringsfriheden, pressefriheden og ytringsfriheden, fordi de ved, at deres anbefalinger og retningslinjer ikke kan tåle den sande prøve af videnskabelig undersøgelse, og de ønsker ikke, at nogen af deres diktater skal kunne kritiseres ved offentlig kommentarer.


5. Fremskyndelse af godkendelse af medicin og injektioner

I artikel 7(2)(b) er det meget tydeligt, at de ønsker, at reguleringsorganer i nationer rundt om i verden fremskynder den hastighed, hvormed nye lægemidler og injicerbare midler bliver autoriseret og godkendt. Som om katastrofen forårsaget af den hurtige godkendelse af COVID-19-injektioner ikke var slem nok, søger de dramatisk at fremskynde den proces, hvorved produkter godkendes og bringes på markedet.


6. Støtte til Gain-Of-Function Research

I stedet for at forbyde, hvad der meget vel kan være den største trussel mod menneskehedens overlevelse på planeten Jorden, søger artikel 8 i Conceptual Zero Draft faktisk at sikre, at ingen af de fremlagte foranstaltninger ville skabe unødvendige administrative hindringer for gain-of-function forskning (*). Vi er nødt til at fuldstændigt og fuldstændigt forbyde forskning i gain-of-function med det samme, ikke beskytte den mod “unødvendige administrative forhindringer.”

*) Gain-of-function forskning er medicinsk forskning, der genetisk ændrer en organisme på en måde, der kan forbedre genprodukternes biologiske funktioner. Det kan omfatte en ændret patogenese, overførbarhed eller værtsområde, dvs. de typer værter, som en mikroorganisme kan inficere.


7. Flere og flere bordøvelser (simuleringer)

Artikel 12 i Conceptual Zero Draft opfordrer til en stigning i finansieringen til det, der er kendt som bordøvelser eller simuleringer, ligesom Agenda 201 eller den nyere simulering, der kan findes på CatastrophicContagion.com. WHO ønsker, at nationer rundt om i verden bruger milliarder af dollars på biologiske krigsspil i stedet for at bruge disse penge på måder, der rent faktisk ville forbedre befolkningens sundhed.


8. Forsøg på at gennemføre begrebet one-health

Artikel 17 i det konceptuelle nuludkast vil gennemføre et komplekst system kendt som one-health, hvor kontrollen med menneskers sundhed, kæledyrs sundhed, husdyrs, husdyrs og vilde dyrs sundhed og landbrugets plantesundhed og det naturlige miljøs generelle sundhed vil blive strengt kontrolleret. Kort sagt, WHO ønsker at have kontrol over alle aspekter af alles liv.


9. Hele regerings- og samfundstilgangen

Hele regerings- og hele samfundstilgangen vil give autoritet til ethvert regeringsorgan og enhver ikke-statslig organisation til at være involveret i kontrollen af hvert enkelt aspekt af alles liv. Det langsigtede mål er fuldstændig totalitær diktatorisk kontrol over alle aspekter af livet på planeten.


10. Globalt tilsynsmekanisme til overvågning af sundhedssystemer

I artikel 12 og i artikel 20 i det konceptuelle nuludkast til den foreslåede “pandemitraktat” opfordres til en Global Review Mechanism, hvor WHO aktivt kan stikke næsen i den måde, hvorpå individuelle suveræne nationer støtter og strukturerer deres offentlige sundhedssystemer. Tilsynsmekanismerne i artikel 20 definerer ikke klart de parametre og andre kriterier, som en eventuel overensstemmelseskontrol vil være baseret på. Disse detaljer vil blive overladt til at blive besluttet på det første møde i partskonferencen, som vil finde sted længe efter, at den foreslåede “pandemitraktat” allerede er blevet vedtaget, ratificeret og trådt i kraft. Det ville omfatte muligheden for at overvåge nationens fremskridt med at overholde traktaten og vil kræve indsendelse af periodiske rapporter og revisioner for at foreslå retsmidler og handlinger samt rådgivning og bistand. Selv om den ikke specifikt nævner økonomiske sanktioner, udelukker den dem heller ikke.

Ovenstående er blot ti grunde til, at vi, verdens folk, skal stoppe traktaten (#StopTheTreaty)

Uddybning af de foreslåede ændringer af det internationale sundhedsregulativ. Selv om den foreslåede “pandemitraktat” er meget bekymrende og yderst vigtig at være opmærksom på, er ændringerne af det internationale sundhedsregulativ en langt mere umiddelbar og direkte trussel mod alle nationers suverænitet og rettighederne og frihedsrettighederne for alle mennesker på jorden.

Stop Ændringerne (#StopTheAmendments)

DEL II: De foreslåede ændringer vil fjerne nogle meget vigtige aspekter af de eksisterende forordninger.


11. Afskaffelse af respekten for værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.

Det mest grove, åbenlyse og modbydelige ændringsforslag er artikel 3, stk. 1, i de eksisterende forordninger, som beskriver de centrale principper i det internationale sundhedsregulativ. Den nuværende version af IHR forsvarer menneskers umistelige rettigheder. Det hedder i øjeblikket, at forordningerne skal gennemføres [med fuld respekt for menneskers værdighed, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder], men den foreslåede ændring vil overstrege disse 10 meget vigtige ord. Det forslag, som delegationen fra Indien har fremlagt, vil erstatte disse ord med fokus på overførsel af rigdom og erstatte individuelle rettigheder med inklusivitet. Dette er et direkte angreb på ethvert menneskes rettigheder og friheder. Det er et direkte angreb på menneskeheden selv. (Side 3)


12. Fra “ikke-bindende” til “juridisk bindende”.

De foreslåede ændringer vil søge at fjerne ordene “ikke-bindende” fra definitionerne af midlertidige og stående henstillinger fra WHO. Når det kombineres med artikel 42 (gennemførelsen af sundhedsforanstaltninger), som siger: “Sundhedsforanstaltninger, herunder henstillinger fremsat i henhold til artikel 15 og 16, skal straks indledes og fuldføres af alle deltagende stater.” Det gør WHO’s rådgivende rolle til et totalitært diktatur. Udtalelserne fra WHO er i øjeblikket anbefalinger, de er IKKE kommandoer over jordens folk. (Side 2)


13. Nationer skal, må, og er forpligtede samt har pligt til at samarbejde med og hjælpe andre nationer

I et direkte angreb på den nationale suverænitet hedder det i de foreslåede ændringer af artikel 43, at “Henstillinger fremsat i henhold til … denne artikel gennemføres … inden for to uger fra datoen for [henstillingen] … og den beslutning, der træffes [af nødudvalget] om anmodningen om [eventuel] fornyet behandling, er endelig.”

I det væsentlige vil WHO’s nødkomité få beføjelse til at underkende handlinger truffet af suveræne nationer. (Side 21-22)

Mens de foreslåede ændringer til de internationale sundhedsregulativer søger at fjerne nogle meget vigtige rettigheder og friheder, søger langt størstedelen af dokumentet at tilføje et nyt sprog, som tilfører WHO ny autoritet.

DEL III: De foreslåede ændringer vil implementere en lang række ændringer, som alle burde være absolut uenige i.

De næste punkter handler om de mange, mange ting, som de foreslåede ændringer vil tilføje til det internationale sundhedsregulativ.

14. Medicin og jabs = Sundhed

I artikel 1 undlader definitionen af “sundhedsprodukter” at inkludere netop de ting, der har vist sig at være effektive i dobbeltblindede, placebokontrollerede, kliniske undersøgelser, som er blevet ignoreret af verden.

Definitionerne inkluderer ikke vitaminer, mineraler, urter og andre gavnlige næringsstoffer, der viste sig at være yderst gavnlige og virkelig sikre. I stedet for at bruge produkter, der er virkelig sikre og effektive, søger WHO at omdirigere milliarder af dollars til det Pharmaceutical, Hospital, Emergency Industrial Complex for lægemidler og injektioner, der ikke er bevist at være sikre og kun er effektive til at øge risikoen for at blive diagnosticeret med selve de sygdomme, som disse produkter påstås at beskytte folk imod. (Side 2)


15. Udvidet anvendelsesområde

De foreslåede ændringer til artikel 2 vil dramatisk udvide anvendelsesområdet for de internationale sundhedsregulativer fra at håndtere faktiske risici til at håndtere alt, der potentielt kunne udgøre en risiko for folkesundheden. Dette ændringsforslag vil åbne dørene for massivt misbrug langt ud over, hvad vi har set i løbet af de sidste 3 år. (Side 3)


16. Beskyttelse af sundhedssystemer i stedet for mennesker

I den foreslåede ændring af det nye andet afsnit (bis) i artikel 3 flyttes WHO’s fokus subtilt væk fra virkelige menneskers sundhed til at blive en vejledning, der prioriterer sundhedssystemernes modstandsdygtighed. Vi behøver ikke fokusere så meget på sundheden i vores sundhedssystemer, men vi skal fokusere på MENNESKER. Vores sundhedsfaciliteter er ikke længere et sted, hvor mennesker, der lider af sygdom, tager hen for at genvinde deres helbred. Vores sundhedsfaciliteter er blevet dræbende områder, som man skal frygte. (Side 3)


17. Fælles, men differentieret ansvar og respektive evner

I de foreslåede ændringer til del 1 og 2 i artikel 3 bruges gentagne gange udtrykket “fælles, men differentieret ansvar og respektive kapaciteter” til at maskere, hvad der iboende er diskriminerende, racistisk, sexistisk og ulige behandling af mennesker rundt om i verden under skikkelse af “lighed og inklusivitet”. Bemærk venligst, at udtrykket “fælles, men differentieret ansvar og respektive kapacitet” IKKE er defineret i artikel 1. (Side 3)


18. Suverænt magtfulde og kompetente nationale myndigheder

De foreslåede ændringer til artikel 4 vil søge at etablere en national kompetent myndighed, som vil få udvidet beføjelse til at gennemføre forpligtelserne i henhold til disse regler, uden at være ansvarlig for nogen af de skader, der måtte være forårsaget af nogen af deres officielle handlinger. Dette uden fortilfælde. (Side 4-5)


19. Udviklede nationers forpligtelse til at yde bistand til udviklingslande

Selvom det eksisterende dokument ikke præciserer, hvilke lande der anses for at være på hvilken liste, vil de foreslåede ændringer i både artikel 5 og i bilag 1 klart forpligte “udviklede nationer” til at hjælpe “udviklingslande” med at opbygge deres evne til at opdage, vurdere og underrette WHO om patogene, infektiøse udbrud. (Side 4 og 31)


20. Tab af suverænitet

HVIS de foreslåede ændringer til artikel 9, 10 og 12 skulle blive vedtaget, behøver WHO ikke længere at konsultere nogen suveræn nation, hvor en hændelse kan eller måske ikke finder sted i den pågældende nation, før den erklærer, at der er en folkesundhedsnødsituation af international bekymring (PHEIC) inden for denne nations grænser. (Side 6-10)


21. Mellemfolkelig sundhedsalarm

De foreslåede ændringer til artikel 12 vil også gøre det muligt for WHO’s generaldirektør at erklære en mellemfolkelig sundhedsalarm. (Side 8-10)


22. Advarsler på verdensplan og reaktions meddelelser

De foreslåede ændringer til artikel 12 vil ligeledes gøre det muligt for WHO’s generaldirektør at erklære advarsler på verdensplan og udsende reaktions meddelelser. (Side 10)


23. Folkesundheds nødtilstande af regional bekymring (PHERC)

De foreslåede ændringer til artikel 12 vil også gøre det muligt for WHO’s regionale direktører at erklære en folkesundheds nødtilstand af regional bekymring (PHERC). (Side 8-10)


24. WHO vil blive placeret i en position som global autoritet

De foreslåede ændringer søger at skabe en ny artikel 13A, som vil få verdenssamfundet til at anerkende WHO som den vejledende og koordinerende myndighed under internationale nødsituationer. (Side 12-14)


25. WHO allokeringsplan

Den foreslåede nye artikel 13A vil også give WHO bemyndigelse til at udarbejde en “allokeringsplan” for at give mandat til fremstilling, donation og distribution af forskellige pandemiske reaktionsprodukter. Hvis disse ændringer bliver vedtaget, vil WHO reelt få kontrol over produktionsmidlerne i hver eneste nation i verden. Efter WHO’s diktat ville tidligere suveræne nationer være forpligtet til at sikre, at producenterne inden for deres grænser opruster produktionen og donerer deres produkter som anvist af WHO. (Side 12-15 og side 21)


26. Begivenheder, der kun er potentielt farlige, kan erklæres for nødsituationer

De foreslåede ændringer til artikel 15 vil give WHO beføjelse til at erklære nødsituationer og komme med juridisk bindende anbefalinger eller kommandoer baseret på situationer, der blot har potentialet til at forårsage folkesundhedsnødsituationer af international bekymring. (Side 14)


27. WHO kan få beføjelse til at give mandat til politik i nødsituationer

Den eksisterende artikel 18 opregner en række “henstillinger”, som WHO kan fremsætte, men hvis de foreslåede ændringer vedtages, vil disse ikke-bindende henstillinger ikke længere blot være forslag, men vil være juridisk bindende for medlemslandene. (Side 16)

 1. Gennemgå rejsehistorik i berørte områder;
 2. Gennemgå bevis for lægeundersøgelse og enhver laboratorieanalyse;
 3. Kræver lægeundersøgelser;
 4. Gennemgå bevis for vaccination eller anden profylakse;
 5. Kræver vaccination eller anden profylakse;
 6. Sætte mistænkte personer under offentlig sundhedsobservation;
 7. Gennemføre karantæne eller andre sundhedsmæssige foranstaltninger for mistænkte personer;
 8. Gennemføre isolation og behandling, hvor det er nødvendigt, af berørte personer;
 9. Gennemføre sporing af kontakter til mistænkte eller berørte personer;
 10. Nægte indrejse for mistænkte og berørte personer
 11. Nægte ikke-berørte personer adgang til berørte områder og
 12. Implementer udgangsscreening og/eller restriktioner for personer fra berørte områder.
 13. Gennemgå dokumentation og rute;
 14. Gennemføre inspektioner
 15. Gennemgå bevis for foranstaltninger, der er truffet ved afgang eller i transit for at eliminere infektion eller forurening;
 16. Gennemføre behandling af bagage, last, containere, transporter, varer, postpakker eller menneskelige efterladenskaber for at fjerne infektion eller forurening, herunder vektorer og reservoirer;
 17. Anvendelse af specifikke sundhedsforanstaltninger for at sikre sikker håndtering og transport af menneskelige efterladenskaber
 18. Implementere isolation eller karantæne;
 19. Beslaglæggelse og destruktion af inficeret eller forurenet eller mistænkt bagage, fragt, containere, transporter, varer eller postpakker under kontrollerede forhold, hvis ingen tilgængelig behandling eller proces ellers vil lykkes; og
 20. Nægt afgang eller indrejse.

28. Rejsendes helbredserklæring

De foreslåede ændringer af artikel 18 søger også at skabe mekanismer til at udvikle og anvende en “rejsendes sundhedserklæring”, der kræver personlige oplysninger om ens rejseplan, mulige symptomer og eventuelle forebyggende foranstaltninger, der er blevet overholdt for at lette kontaktopsporing. (Side 16)


29. Udenlandsk “sundhedspersonale”

De foreslåede ændringer af artikel 18 synes også at gøre det obligatorisk for nationer at tillade udenlandsk “sundhedspersonale” at komme ind i deres land. (Side 16-17)


30. Digitale globale sundhedscertifikater

De foreslåede ændringer af artikel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 og 44 samt de foreslåede ændringer af bilag 6, 7 og 8 vil indføre et globalt digitalt sundhedscertifikat med en papirbackup, som vil kræve, at folk viser en QR-kode for fortsat at kunne leve deres liv som mennesker på planeten Jorden, at rejse, at shoppe, at gøre, hvad det end måtte være, hvilket dette kan bruges til at forhindre. Der vil blive oprettet et interoperabelt, verdensomspændende digitalt sundhedsdatabasesystem, der potentielt ville gøre det muligt for bureaukrater fra hele verden at stille krav til profylakse, medicin, behandling, injektioner og Gud ved kun hvad ellers. De kan potentielt kræve, at folk gennemgår sundhedsbehandlinger, som er imod deres frie vilje, i strid med deres dybtliggende religiøse overbevisning og deres ret til informeret uenighed blot for at sætte dem i stand til at deltage i samfundet. (Flere sider)


31. Formular til lokalisering af passagerer

De foreslåede ændringer af artikel 23 vil indføre en kontaktopsporingsformular, der vil kræve, at folk oplyser deres rejseplan og planlagte placeringer for at lette kontaktopsporingen. (Side 18)


32. Kompetente myndigheder, der har kommandoen over skibe og luftfartøjer

De foreslåede ændringer af artikel 27 og 28 vil gøre det muligt for såkaldte “kompetente myndigheder” rent faktisk at pålægge kaptajner på skibe og luftfartøjer at følge deres ordrer. (Side 18-19)


33. Flere sundhedsdokumenter

De foreslåede ændringer af artikel 35 og 36 vil dramatisk udvide de krævede sundhedsdokumenter til at omfatte testcertifikater, vaccinecertifikater, profylaksecertifikater og genopretningscertifikater. (Side 20)


34. Juridisk bindende “anbefalinger”

De foreslåede ændringer af artikel 42 vil, som tidligere nævnt, kræve, at nationerne gennemfører “anbefalingerne” fra Verdenshykleriets generaldiktator, som om de var juridisk bindende ordrer og ikke kun henstillinger. (Side 20)


35. Opnå det højest opnåelige sundhedsbeskyttelsesniveau

De foreslåede ændringer af artikel 43 synes at tillade og tilskynde nationer til at gå til den absolutte ekstreme reaktion på enhver såkaldt “nødsituation” ved at stræbe efter at “nå det højest opnåelige niveau for sundhedsbeskyttelse.” Dette ser ud til at opmuntre og bakke handlinger op, der blev implementeret af nogle nationer, der anvendte ekstremt alvorlige lockdowns, rejserestriktioner samt NUL COVID-politikker. (Side 21)


36. Definitive beslutninger fra nødudvalget vil være et direkte angreb på den nationale suverænitet

De foreslåede ændringer af artikel 43 vil gøre Beredskabsudvalgets afgørelser juridisk bindende og endelige. De vil søge at ophæve beslutninger truffet af suveræne medlemslande og begrænse suveræne nationers frihed til at vedtage love eller forskrifter, som de finder passende, som anført i artikel 3, afsnit 4. (Side 21-22)


37. Tab af privatliv vedrørende sundhedsjournaler

De foreslåede ændringer af artikel 44 vil lette den digitale adgang til alles private patientjournaler. Tabet af ens umistelige ret til privatliv med hensyn til egne sundhedsjournaler er noget, som ethvert menneske på planeten må modsætte sig. (Side 22-24)


38. Censur

De foreslåede ændringer af artikel 44 vil også lette censuren af eventuelle forskellige meninger under dække af urigtige oplysninger eller misinformationer. (Side 23)


39. WHO’s indblanding i udformningen af lovgivning

De foreslåede ændringer af artikel 44 vil også involvere WHO i faktisk at skrive de love, der vil blive vedtaget i forskellige nationer for at implementere disse regler. (Side 23)


40. Ubegrænset penge til PHEIC

De foreslåede ændringer af artikel 44A vil organisere en massiv finansiering på vegne af Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex uden absolut noget skøn eller begrænsning af de foreslåede omkostninger. (Side 25)


41. Finansieringsregler skal forblive uafklarede i 24 måneder

De foreslåede ændringer af artikel 44A fastslår også, at detaljerne i finansieringsmekanismen IKKE vil blive besluttet før 24 måneder efter vedtagelsen af ændringerne af det internationale sundhedsregulativ. (Side 25)


42. Tab af privatlivets fred for personlige sundhedsdata

De foreslåede ændringer af artikel 45 vil gøre det acceptabelt at dele private personoplysninger om sundhed. Igen må denne krænkelse af vores umistelige ret til privatliv i vores personlige sundhedsjournaler ikke tillades. (Side 25)


43. Manglende gennemsigtighed over for offentligheden

De foreslåede ændringer af artikel 49 foreskriver ikke, at kriseudvalgets rapporter skal offentliggøres for offentligheden. Beredskabsudvalgets rapporter skal gøres offentligt tilgængelige, især de afvigende røster, der kan være uenige i anbefalingerne. Den foreslåede ændring af artikel 49 kræver kun, at oplysningerne deles med medlemslandene, som derefter kan holde dem hemmelige for offentligheden. Personlig erfaring har vist, at medlemmerne af delegationerne til WHO er utilgængelige og nægter at afsløre sådanne meddelelser, selv efter adskillige anmodninger om informationsfrihed. (Side 26-27)


44. Implementeringsudvalg og mere bureaukrati

De foreslåede ændringer af artikel 53A og 54a vil overflødigt nedsætte et gennemførelsesudvalg eller lægge gennemførelsen af de foreslåede ændringer i hænderne på WHO. Dette implementeringsudvalg ville blot øge bureaukratiet sammen med overholdelsesudvalget, nødudvalget, gennemgangsudvalget, specialudvalget og det stående udvalg for sundhed og nødforebyggelse, beredskab og respons. At bruge penge på bureaukrati forbedrer ikke befolkningens sundhed. (Side 26-27)


45. Overholdelsesudvalg

De foreslåede ændringer af artikel 53 vil skabe endnu et bureaukrati i form af et overholdelsesudvalg. Dette udvalg skal bestå af mindst 36 personer (6 bureaukrater fra hver af de 6 WHO-regioner). Overholdelseskomitéen vil få beføjelse til at fremsætte anbefalinger til nationer om, hvordan de kan forbedre overholdelsen af de kernekapaciteter, der kræves i henhold til ændringerne af det internationale sundhedsregulativ. Det er endnu et angreb på nationernes suverænitet og folks frihedsrettigheder. (Side 28-29)


46. Kernekapaciteter

De foreslåede ændringer af bilag 1 er absolut massive. De inkluderer syv (7) hele sider med krav, som hver enkelt medlemsnation ville være forpligtet til at implementere som ændringer til “kernekapaciteten” i deres lands offentlige sundhedssystem. Disse ændringer søger også at pålægge krav på lokalt eller regionalt niveau, på et mellemfolkeligt sundhedsresponsniveau, på nationalt sundhedsforvaltningsniveau såvel som på globalt plan. (Side 31-37)


47. Retningslinjer for behandling

De foreslåede ændringer af bilag 1 vil søge at håndhæve kliniske retningslinjer og behandlingsretningslinjer. Forholdet mellem læge og patient ville blive fuldstændig ødelagt. (Side 32)


48. Propaganda

De foreslåede ændringer af bilag 1 vil også kræve kernekapacitet til “informationsformidling” via “passende meddelelser” og “kommunikationsstyring”. Med et hvilket som helst andet navn er dette propaganda, der vil blive finansieret af milliarder af dollars allokeret til WHO. (Side 32)


49. Overvågningsnet

De foreslåede ændringer af bilag 1 vil oprette overvågningsnetværk inden for medlemslandenes territorier for “hurtigt at opdage folkesundhedshændelser.” Definitionen af en “folkesundhedsbegivenhed” kan være næsten alt, hvad de ønsker, at den skal være. (Side 32)


50. Pligt til at samarbejde

De foreslåede ændringer søger at skabe et helt nyt bilag 10, som vil skabe “forpligtelser til pligt til at samarbejde”, der vil kræve, at nationer hjælper, når de bliver bedt om at bygge infrastruktur rundt om i verden. Og mest bekymrende er på den allersidste side af de foreslåede ændringer kravet om “Udviklede deltagerstater”, hvoraf der endnu ikke er en liste over nationer, der præciserer, hvilke nationer der anses for at være udviklet, for at hjælpe med at bygge og vedligeholde faciliteter ved indgangssteder og for de operationer, der er forbundet med gennemførelsen af det internationale sundhedsregulativ. (Side 46)

Hvad i alverden kunne sådanne faciliteter planlægges brugt til?

DEL IV: Der er åbenlyse selvmodsigelser og mangler i de foreslåede ændringer af det internationale sundhedsregulativ.

Ud over en række åbenlyse selvmodsigelser mangler, glemmes, overses eller bevidst udelades mange spørgsmål fra de foreslåede ændringer samt mangler i hele processen.

Hverken arbejdsgruppen, der skal overveje ændringer af det internationale sundhedsregulativ (WGIHR) eller International Health Regulations Review Committee (IHRRC), synes at have den ringeste anelse om de mange ting, vi som mennesker i verden faktisk er meget bekymrede over.


51. Manglende input fra offentligheden

Det store flertal af verdens befolkning har overhovedet ingen anelse om, at nogen af disse forhandlinger finder sted. De har overhovedet ikke haft mulighed for at få noget at skulle have sagt eller noget input til disse hemmelige forhandlinger. Alle forhandlingerne foregår uden nogen form for demokratisk proces eller offentlig kommentar. De af os, der har rakt ud i et forsøg på at få vores stemmer hørt, indser, at WHO IKKE svarer, de reagerer IKKE på medlemmer af offentligheden overhovedet. WHO er kun interesserede i input fra, hvad der anses for at være “relevante interessenter”, som er store pengeorganisationer og fonde, hvoraf mange donerer til WHO og faktisk finansierer og dermed kontrollerer deres aktiviteter. Det er det, der giver dem en plads ved forhandlingsbordet og en stemme i disse forhandlinger. Den gennemsnitlige person er fuldstændig lukket ude og anses for ikke at kunne tilbyde nogen værdi til de mennesker, der forhandler, angiveligt på vegne af befolkningen i deres nationer.


52. Ukendte og uansvarlige delegerede

De fleste mennesker har ingen idé om, hvem deres delegerede til WHO er. De har ingen idé om, hvem der foregiver at repræsentere dem over for WHO. De fleste mennesker i verden ved ikke, at WHO forsamlingen overhovedet eksisterer, og at det 76. møde finder sted i slutningen af maj 2023.


53. Forhandlingsprocessen er blevet kapret af IHRRC

På det 75. møde i maj 2022 blev WHO forsamlingen enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal overveje ændringer af det internationale sundhedsregulativ (WGIHR). De planlagde et indledende møde i WGIHR i midten af november 2022, men forhandlingsprocessen blev kapret af WHO i begyndelsen af oktober. WHO oprettede en International Health Regulations Review Committee (IHRRC), som overtog jobbet, der skulle være direkte under kontrol af WGIHR’s sekretariat. IHRRC har tavshedspligt og er kun ansvarlig over for generaldirektøren. IHRRC blev sammensat i begyndelsen af oktober og har mødtes flere gange til ugelange hemmelige møder for at forhandle og udarbejde det dokument, som de planlægger at forelægge WHO til behandling på den 76. verdenssundhedsforsamling i maj 2023.

Det er oligarker og teknokrater, der laver regler for at give mere magt, autoritet og penge til oligarker og teknokrater.

Det ser ud til, at hele forhandlingsprocessen er blevet kapret af en gruppe på 18 “eksperter”, der er blevet håndplukket til at udføre det bud, som generaldiktatoren fra World Hypocrisy Organisationen har givet.

Hele processen overtræder et af de grundlæggende principper i præamblen til WHO-forfatningen, som siger:

“Informeret offentlighed og aktivt samarbejde fra offentlighedens side er af største betydning for forbedringen af befolkningens sundhed.”


54. Udefineret terminologi

Med hensyn til selve ændringsforslagene har WGIHR og IHRRC skabt deres egen jargon, som de nægter at definere retligt. Der anvendes snesevis af udefinerede ord og sætninger i de foreslåede ændringsforslag, og da de ikke er defineret, kan de bevidst misrepræsenteres og dygtigt genfortolkes efter forgodtbefindende.

Udefinerede termer:

 1. Vurdering og risikokriterier
 2. Hjælpemidler
 3. Mekanisme til deling af fordele
 4. Fælles, men differentieret ansvar og respektive kapaciteter
 5. Konflikt- og voldselementer
 6. Deltagende udviklede stater
 7. Deltagende udviklingslande
 8. Egenkapital
 9. Oplysninger om begivenheder [Websted]
 10. Fair og retfærdig fordeling af fordele
 11. Genetiske sekvensdata
 12. Genom sekvens data
 13. Vejledning
 14. Rummelighed
 15. Fælles ekstern evaluering
 16. National IHR-kompetent myndighed
 17. Det nationale IHR-kontaktpunkt
 18. Ikke-statslige aktører (der er behov for en officiel liste)
 19. Pandemi
 20. Potentiale til at blive en PHEIC
 21. Beredskab
 22. Forebyggelse
 23. Folkesundhedsinterventioner
 24. Opsving
 25. Svar
 26. Risici med potentiale til at påvirke folkesundheden
 27. Solidaritet
 28. Universel sundhed periodisk gennemgang
 29. Vaccine

Uden ordentlige juridiske definitioner kan disse ord fortolkes og genfortolkes efter forgodtbefindende til at betyde, hvad de vil have dem til at betyde.


55. Hykleri

Efter at have afvist adskillige naturlige og billige terapeutiske midler på grund af falske påstande om mangel på peer-reviewede undersøgelser, forstår WGIHR og IHRRC fortsat ironien i, at de forhandler foreslåede ændringer til de internationale sundhedsregulativer, angiveligt for at forbedre pandemiforebyggelsen, beredskab, respons og bedring, og de har undladt at levere en enkelt peer-reviewed, dobbeltblindet, placebokontrolleret undersøgelse til at bakke op om nogen af deres mange anbefalinger. De opfylder tydeligvis IKKE deres egen formodede “guldstandard.”


56. Fatal fejl #1 – Der er INGEN gyldige kriterier for måling af beredskab

Her skal kommenteres et af de flere dusin udefinerede udtryk, udtrykket “vurdering og risikokriterier”. Under den første uformelle fokuserede konference bad WHO-moderatoren flere eksperter om at forklare, hvilke målinger der kunne bruges til at bestemme en nations beredskab og dermed give dem mulighed for at forebygge og / eller reagere på en PHEIC. Eksperterne sagde klart, at der ikke var vist nogen målinger eller vurderings- eller risikokriterier for nøjagtigt at afgøre, om en nation kunne være sikker på, at de var tilstrækkeligt forberedt på den næste pandemi.

Hvis man ignorerer det faktum, at ordet pandemi i sig selv ikke er juridisk defineret, er pointen denne: Hele processen med at udforme ændringer til det internationale sundhedsregulativ for at “være bedre forberedt på at forebygge og reagere på den næste pandemi” er en ubrugelig øvelse, fordi INGEN VED, HVORDAN MAN MÅLER BEREDSKAB! WHO’s egne eksperter udtrykte det på følgende måde:

“Vi skylder os selv ikke at fortsætte med at stole på dem på en dogmatisk måde, før vi tillader videnskabelige analyser at generere et nyt sæt målinger. Det er et emne, som jeg synes er blevet marginaliseret, men som er meget vigtigt.”

WHO foregiver at forhandle juridisk bindende ændringer af det internationale sundhedsregulativ for at forbedre evnen til at forebygge og forberede sig på den næste pandemi, men de har ingen idé om, hvordan de skal måle de mål, de siger, de forsøger at nå.


57. Fatal fejl #2: National suverænitet for hver nation er direkte i konflikt med WHO’s forsøg på magtovertagelse

Mange af de foreslåede ændringer bør betragtes som ugyldige, fordi de er i direkte modstrid med princip nr. 4 i artikel 3, hvori det klart hedder følgende:

“Stater har i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt og folkerettens principper suveræn ret til at lovgive og gennemføre lovgivning i henhold til deres sundhedspolitik.”

Suveræne stater kan ikke ledes af anbefalinger, der er forsøgt konverteret til kommandoer eller ordrer af compliancekomitéen, af kendelser fra nødkomitéen eller af proklamationerne i artikel 44, bilag 1 eller bilag 10 eller af en ændring i terminologi i artikel 1, der søger at ændre ikke-bindende anbefalinger til juridisk bindende “forpligtelser til at samarbejde”.

Dette gør de internationale sundhedsregulativer selvmodsigende og vil gøre dem ugyldige. WHO søger at få medlemslandene til at overgive deres ret til suveræn kontrol over deres egne offentlige sundhedssystemer til WHO. Dette er grund nok til at #StopTheAmendments og #ExitTheWHO.


58. Ingen måde at annullere eller afslutte en erklæret nødsituation

På samme måde som generaldirektøren frit kan erklære en nødsituation, selv mod råd fra sit eget ekspertudvalg for nødsituationer uden nogen som helst gyldige data, er det modsatte problem med ikke at kunne bringe en allerede erklæret nødsituation til ophør også udelukkende under diktatorens kontrol. Der er i øjeblikket ingen måde hvorpå folket kan insistere på, at en nødsituation skal bringes til ophør.


59. Den foreslåede finansieringsmekanisme er overflødig med Verdensbankens pandemifond

Selv om Verdensbankens pandemifond er lige så dybt fejlbehæftet som de dårligt definerede finansieringsmekanismer, der foreslås i både den foreslåede pandemitraktat og de foreslåede ændringer af det internationale sundhedsregulativ, er Verdensbankens pandemifond i øjeblikket på plads og vil begynde at fungere som en mekanisme, der kan undersøges for at se, om de håbede fordele kan opstå ud fra de mange milliarder dollars, som de planlægger at bruge. Det er latterligt overhovedet at overveje at spilde utallige milliarder af dollars, før det pilotprojekt, som Verdensbanken gennemfører, har haft en chance for at lykkes eller mislykkes. Verdensbankens pandemifond har haft meget svært ved at skaffe de penge, de havde håbet på. At tro, at de midler, der er forbundet med den foreslåede traktat og ændringer, vil blive mødt mere positivt, er ren og skær tåbelighed.


60. At bruge titusindvis af milliarder af dollars leder disse penge væk fra ting, som folk rent faktisk lider af

At bruge milliarder af dollars på de ting og det personale, der i øjeblikket ikke er defineret af de foreslåede ændringer, kunne og burde absolut bruges på sundhedsrelaterede spørgsmål, der virkelig kan have indflydelse på mennesker, der lider af en lang række sygdomme. At bruge penge på at forsøge at forhindre eller forberede sig på en begivenhed, der måske aldrig kommer, og selvom den gør det, sandsynligvis vil være langt anderledes end det, der måske var planlagt, er simpelthen bureaukratisk misbrug.

DEL V: De foreslåede ændringer ignorerer fuldstændig mange af de ting, der virkelig bør og skal tages fat på.


61. Betydningen af individuel sundhed over offentlige sundhedssystemer

Støtte til offentlige sundhedssystemer forbundet med det Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex er ikke engang det samme som at støtte individuelle menneskers sundhed. WHO ser ud til at have glemt, at ethvert folks gode er summen af de fordele, som hver enkelt nyder godt af. Hvert individs umistelige menneskerettigheder, deres personlige suverænitet og deres kropslige autonomi træder i stedet for privilegierne fra hver alle internationale organisationer, nationer, stater, provinser, byer eller andre grupper, der henter deres eksistens fra Vi, The Individual People Of The World.


62. Manglende forklaring på influenzaens magiske forsvinden

WHO ser ud til fuldstændigt at have mistet evnen til at forklare, hvorfor influenza på magisk vis forsvandt fra sundhedsstatistikkerne i løbet af de sidste par år.


63. Manglende isolering af virussen

WHO benægter fortsat i absolutte vendinger, at ingen nogensinde har fremlagt egentlige beviser for eksistensen af den formodede virus, der har fået navnet SARS-CoV-2 og dens mange formodede varianter. Selv om hundredvis af anmodninger om aktindsigt vedr. sådanne beviser er blevet indsendt fra hele verden, synes ingen nogensinde at have været i stand til at isolere det ordentligt og fremlægge bevis for at have gjort det.


64. Manglende bevis for årsagssammenhæng via Kochs postulater

WHO fortsætter også med at ignorere det grundlæggende faktum, at SARS-CoV-2 aldrig er blevet underkastet den kontrol, der kræves ifølge Kochs postulater for at afgøre, om det faktisk er årsagsfaktoren i samlingen af EKSTREMT almindelige symptomer, der er blevet kendt som COVID-19. SARS-CoV-2 har ikke vist sig at være den eneste årsag til symptomerne forbundet med COVID-19, hvilket har resulteret i udbredt fejldiagnose med et massivt antal falske positive RT-PCR-resultater.


65. To uger til at flade kurven var en absolut fiasko

WHO afviser fuldstændigt, at konceptet om “to uger til at flade kurven var en løgn, og at de nedlukninger, der var resultatet af denne løgn, ikke formåede at stoppe spredningen af det, der forårsagede den sygdom, der er kendt som COVID-19.


66. Lockdowns, udgangsforbud, rejserestriktioner

WHO undlader stadig at indrømme, at lockdowns, karantæner, udgangsforbud, rejserestriktioner, social afstand og iført masker kun udløste alvorlige økonomiske ødelæggelser og forårsagede en enorm mental sundhedskatastrofe. De nægter stadig at anerkende, at utallige undersøgelser har vist, at disse handlinger mislykkedes dybt og aldrig har vist sig at reducere spredningen af et respiratorisk patogen.


67. Brug af RT-PCR til at diagnosticere sygdom er svigagtig

WHO fremmer stadig løgnen og foregiver at fastslå tilfælde af en sygdom via RT-PCR, som IKKE er til nogen fordel for at forbedre folks helbred. Brug af RT-PCR er tydeligvis IKKE en gyldig måde at diagnosticere sygdom på. Det eneste, det gør, er at generere en enorm procentdel af falske positiver, der simpelthen spilder ressourcer på asymptomatiske mennesker, som faktisk mere korrekt beskrives som værende sunde. Generering af et massivt antal af ukorrekt diagnosticerede falske “sager” tjener kun til at hjælpe den frygt-manger, der fører til fodring af Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex. Brug af RT-PCR må indrømmes at være den svindel, det altid har været siden begyndelsen.


68. Tidlig behandling

WHO synes stadig at mene, at den tidlige, unøjagtige påvisning af sygdom via RT-PCR efterfulgt af lockdowns, karantæner og maskebrug på en eller anden måde er en bedre strategi for at forhindre udbrud i at sprede sig til pandemier end tidlig effektiv behandling med årtier gamle vigtige lægemidler, der har udvist en lang historie med sikkerhed og effektivitet i kombination med vitaminer, mineraler, urter og god ernæring.

WHO undlader fortsat at erkende, at skylden for millioner af menneskers død skal placeres direkte på de mange sundhedsembedsfolk rundt om i verden, der insisterede på, at klinikere i frontlinjen følger patetiske behandlingsprotokoller, der forhindrede brugen af tidlige, effektive behandlinger. Millioner af mennesker døde, fordi deres læger blev instrueret i at fortælle dem, at “intet kunne gøres”, og desværre eksisterer denne situation stadig.

WHO ser ud til fuldstændig at ignorere det faktum, at den intelligente tidlige behandling med vigtige lægemidler og naturlige stoffer, der blev leveret af kloge og erfarne sundhedspersonale over hele verden, var langt mere vellykket for at forhindre indlæggelser og forhindre dødsfald end den patetiske officielle protokol om ikke at gøre noget, tage en Tylenol og gå på skadestuen, hvis det bliver rigtig slemt, så vi kan sætte dig i et lægemiddelinduceret koma for mekanisk at kontrollere din vejrtrækning med en ventilator og give dig Medazolam, så du kan få en “god død”.


69. Ernæring

WHO anerkender fortsat ikke fordelene ved behandling med vitaminer og mineraler som vitamin C og D og mineralet zink. Der er ingen fortjeneste for Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex ved at udnytte disse dokumenterede, naturlige ingredienser, og det er det, der klart forklarer, hvorfor de ikke er blevet brugt.

https://jamesroguski.substack.com/p/unapproved-treatments-that-have-been


70. Væsentlige lægemidler

WHO undlader fortsat at anerkende fordelene ved genbrugt essentiel medicin såsom hydroxychloroquin og ivermectin. Enhver person, der har bidraget til at begrænse brugen af disse livsreddende essentielle medikamenter, er kriminel og bør anklages for massemord.


71. Farlige autoriserede og godkendte lægemidler

WHO undlader fortsat at behandle de dødelige bivirkninger af godkendte og autoriserede lægemidler såsom remdesivir og medazolam, hvilket har bidraget til nyresvigt og død hos tusindvis af individer. Den løbende brug af disse lægemidler skal undersøges for at bestemme deres sande risiko/benefit-forhold.


72. Respiratorer er dødelige

WHO nægter fortsat, at respiratorer og de lægemidler, der administreres som en del af respiratorprotokollen, faktisk har forårsaget dødsfald for tusindvis af uskyldige ofre for medicinske mord.


73. Silico genetisk sekvens anvendt til mRNA-injektioner

WHO vælger stadig at ignorere det ubestridelige faktum, at den genetiske sekvens, der angiveligt blev brugt til at skabe mRNA-injektionerne, tydeligvis blev skabt i silico (i en computer) og ikke er en naturligt forekommende sekvens. Hvis der produceres et spikesprotein i den menneskelige krop på grund af det mRNA, der findes i injektionerne, så er det helt klart et ikke-naturligt, menneskeskabt biologisk våben.


74. Fejl i kvalitetssikring

WHO har mislykkedes dybt med at sikre, at kvalitetssikringstest blev udført for at sikre renheden af ingredienserne i de jabs, der er blevet sprøjtet ind i milliarder af mennesker. Tidligere, hvis et andet produkt blev fundet at have niveauerne af kontaminering rapporteret af mange forskere eller udvist fuldstændig mangel på den påståede aktive ingrediens, kunne, burde og ville sådanne fejlmærkede produkter være blevet tilbagekaldt fra markedet med det samme.


75. Vaccine egenkapital

WHO synes stadig at tro, at retfærdighed i produktion og distribution af giftige lægemidler og dødelige injektioner er vigtigere end at fokusere på behandlingsprotokoller, der rent faktisk redder liv. Det er klart, at de mener, at lighed handler om rigdom, ikke om sundhed.


76. De såkaldte “vacciner” er simpelthen IKKE effektive.

WHO anerkender stadig ikke, at COVID-19-genterapiens biologiske våben har fejlet dybt i deres erklærede mål. Adskillige milliarder mennesker har fået flere injektioner, og alligevel er COVID-19 udbredt over hele verden, især hos de mennesker, der har fået flest injektioner. WHO nægter at indrømme, at de såkaldte COVID-19 “vacciner” blev taget forhastet i brug og aldrig viste sig at være effektive. De blev aldrig undersøgt eller vist at reducere overførsel af virus. Statistikker fra hele verden har vist, at de, der er blevet stukket, absolut IKKE er beskyttet mod at blive diagnosticeret med COVID-19. Hvor massiv en fiasko skal dette blive, før WHO vil anerkende og indrømme, at den har begået en gigantisk fejltagelse?


77. De såkaldte “vacciner” er absolut IKKE sikre

Hvad skal der til, for at WHO indser og indrømmer, at stikkene skader folks immunforsvar og faktisk gør situationen langt værre, end den var. WHO nægter at indrømme, at de såkaldte COVID-19 “vacciner” blev forhastet taget i brug og aldrig viste sig at være sikre. Manglende sikkerhedstest hos gravide er en ekstremt grov overtrædelse af de mest grundlæggende etiske standarder for sundhedspleje.

Enhver, der siger, at disse injektioner er “sikre”, begår en forbrydelse mod menneskeheden og bør anklages som medskyldig i massemord.


78. Død, handicap og ubehag

WHO fornægter fuldstændig de mange tusinde mennesker, der er blevet dræbt af disse injektioner, eller som har lidt alvorligt handicap, hjerteanfald, slagtilfælde, myokarditis, perikarditis, turboladet kræft, Bells parese og utallige andre bivirkninger ved injektionerne. WHO ignorerer de titusindvis af mennesker, der har fået beskadiget immunsystem, hjerte-kar-problemer, lever, nyre og nervesystem og andre systemiske skader på grund af de toksiske virkninger af de dårligt testede injektioner. Deres skader, som disse mennesker rundt om i verden har lidt, er reelle, og ikke sjældne.


79. Svigagtige dødsårsager, der er opført på dødsattester

WHO synes fuldstændig at benægte, at den igangværende praksis med at hævde, at mennesker, der døde med en positiv RT-PCR-test, men hvis dødsfald faktisk skyldtes en lang række andre årsager, stadig skulle tælles som COVID-19-dødsfald, faktisk er en form for svig, som mange mennesker er opmærksomme på. WHO nægter overhovedet at undersøge det faktum, at mens mange mennesker er døde, er årsagerne til deres dødsfald yderst uklare og mangesidede og kan ikke pålideligt tilskrives COVID-19.


80. Mørklægningen af fakta og tilbøjelighed til at angribe budbringerne

WHO ser ud til at gå meget ind for at censurere dem, der søger at afsløre sandheden for at undgå at holde sig selv og andre embedsmænd ansvarlige for de økonomiske ødelæggelser, psykiske kvaler, fysiske skader og utallige dødsfald, som de har forårsaget af deres overgreb, deres udugelighed og deres længste ønske om magt og kontrol. Censur er IKKE en løsning på den katastrofale fiasko, som vi alle har været vidne til i løbet af de sidste 3 år.

DEL VI: De foreslåede ændringer vil træde vores rettigheder under fode, og begrænse vores frihedsrettigheder.


81. Den umistelige ret til privatlivets fred

Alle mennesker har en absolut, umistelig ret til privatlivets fred i forhold til deres personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede data. Ethvert enkelt menneske har en umistelig ret til at være fri for ethvert krav om at have eller fremvise noget “vaccinepas”, “digitalt ID” eller “sundhedscertifikat” af enhver art, hvad enten det er i trykt, digital eller anden form.


82. Den umistelige ret til at udtrykke sine meninger

Ethvert enkelt menneske må altid være frit til fuldt ud at udtrykke sin egen personlige mening uden nogen trussel om gengældelse. Kun den frie debat om forskellige og konkurrerende meninger kan skabe et miljø med informeret beslutningstagning i hvert land, stat, amt, samfund, familie og individ. Hver enkelt person har ret til offentligt at udtrykke sin egen mening om effektiviteten eller manglen på samme af enhver sundhedsrelateret politik eller behandling i talt og / eller skriftlig form. Enhver persons erfaring er en værdifuld videnskabelig observation og må IKKE censureres.

Efterhånden som mere fri debat og frit udtryk for ideer, fakta og data får lov til at forekomme, vil hvert niveau i samfundet være bedre i stand til selv at bestemme, hvilke interventioner der bedst kan anbefales til kontrol og håndtering af enhver sygdom. Enhver form for undertrykkelse af fri offentlig debat er strengt forbudt. Fremme af den offentlige debat om konkurrerende synspunkter og befolkningens adgang til denne debat, plus den personlige dialog mellem patienter og læger, vil sikre, at hver enkelt person og familie kan være tilstrækkeligt informeret til at træffe deres egne valg og beslutninger vedrørende deres helbred. princippet om informeret uenighed. Der kan ikke kræves nogen ensartet adfærd i hele samfundet, og den enkeltes autonomi og frie vilje skal beskyttes.


83. Den umistelige ret til at give information om forebyggelse og helbredelse

Ethvert enkelt menneske har den umistelige ret til at give information, der er styret af deres erfaring og visdom, fri for udøvende mandat, bureaukratisk diktat, pres eller tvang. Alle mennesker har en umistelig ret til at vælge at ignorere eller handle på den information, de modtager, fri for enhver form for censur eller tvang.


84. Den umistelige ret til at vælge behandling

Hvert enkelt menneske skal altid have frihed til at anvende enhver forebyggende og/eller terapeutisk behandlingsindsats, som de anser for at være det bedste valg for dem. Dette kan omfatte strategier såsom livsstilsændringer, mad som medicin, vitaminer, mineraler, naturlige kosttilskud og genbrugte essentielle lægemidler, der tidligere var godkendt til andre sygdomme og har en lang sikkerhedsmæssig rekord. At tilbageholde nogen af disse valgfrie strategier er en krænkelse af en persons umistelige ret til at vælge. Beslutninger om sundhedsvæsenet skal i sidste ende træffes baseret på individets valg, ikke efter bureaukratisk diktat fra regeringen, akademikere, hospitaler, klinikker, læger eller “folkesundhedseksperter.”


85. Den umistelige ret til at nægte behandling

Ethvert individuelt menneske skal altid bevare den umistelige ret til at afvise enhver intervention anbefalet af enhver institution, WHO, regeringer på alle niveauer, lægeforeninger, hospitaler eller sundhedsudbydere. Hver enkelt person skal have kontrol over den endelige beslutning om at bruge hver eneste sundhedsrelaterede behandlinger, medicin og ernæring, som de selv anser for nødvendige for at forbedre og/eller vedligeholde deres helbred. Patienters ret til informeret uenighed vil altid blive sat over enhver politisk interesse eller centraliseret beslutningstagning af enhver regering eller sundhedsmyndighed. 


86. Den umistelige ret til at rejse frit på planeten

Ethvert enkelt menneske har den umistelige ret til at bevæge sig rundt på planeten, og denne ret må IKKE gøres afhængig af sundheds-, test- eller behandlingsbaserede krav. Hver enkelt person har ret til at rejse, fri for lockdowns, karantæner, vaccinekrav, vaccinepas, digitale id’er, maskemandater, social afstand eller ethvert andet forsøg på at hindre deres forsamlings- eller bevægelsesfrihed.


87. Forældres umistelige rettigheder til at beskytte deres børns umistelige rettigheder

Enhver forælder har den umistelige ret og den højtidelige forpligtelse til at sikre, at alle deres børns umistelige rettigheder forsvares. Ingen regering eller nogen anden organisation har ret til at forhindre nogen forælder i at forsvare deres børns umistelige rettigheder.


88. Den umistelige ret til at være sammen med familie og venner

Ethvert enkelt menneske har ret til at besøge familie og venner, der måske lider af en sygdom, for at give dem den kærlighed og følelsesmæssige støtte, de har brug for, i enhver indstilling, herunder, men ikke begrænset til, hjem, klinikker eller hospitaler. Forsamlingsfriheden nægtes IKKE.


89. Den umistelige ret til frihed fra forskelsbehandling

Hvert enkelt menneske har ret til at være fri for diskrimination baseret på ethvert krav til nogen om at gennemgå nogen form for medicinsk procedure, herunder test. Forskelsbehandling på grund af personlige sundhedsvalg er absolut uacceptabel i ansættelses- eller uddannelsesspørgsmål, når man får adgang til offentlige og private institutioner, organisationer, private virksomheder eller andre steder eller i forbindelse med andre spørgsmål. Diskrimination baseret på medicinsk status er forkert og må IKKE tillades i nogen form overhovedet.


90. Der kan IKKE være nogen fravigelse af rettigheder under en erklæret nødsituation

Enhver regering, enhver virksomhed, enhver organisation og hvert enkelt menneske skal respektere og ære alles umistelige rettigheder på trods af enhver erklæring om en “undtagelsestilstand”. Regeringer har IKKE autoritet til at suspendere menneskerettighederne på grund af såkaldte “nødsituationer”. Erklæringen om en “nødsituation” giver ikke nogen ret til at krænke andres umistelige menneskerettigheder. Ethvert enkelt menneske har ret til at tilbageholde deres samtykke og nægte behandling eller indgreb af enhver art, når som helst, uanset om der er en erklæret “nødsituation” eller ej. Uanset omfanget og/eller sværhedsgraden af et sygdomsudbrud eller en reel pandemi, forbliver menneskerettighederne umistelige og kan ikke forkortes.

Forlad WHO (#ExitTheWHO)

DEL VII: De ti vigtigste grunde til, at enhver nation på jorden bør forlade WHO (#ExitTheWHO)


91. WHO forsøger tydeligvis en magtovertagelse

WHO forsøger åbenlyst at øge sin magt ved at forfølge en juridisk bindende “pandemitraktat” og foreslået ændringer af det internationale sundhedsregulativ. WHO søger at omsætte sine anbefalinger til juridisk bindende ordrer og kontrol. WHO forsøger at få de 194 medlemslande til at afgive deres suverænitet til WHO. Det må IKKE få lov til at ske.


92. Interessekonflikter og korruption har plaget WHO i årtier

WHO er infiltreret af Big Pharma, Big Money og Big Foundations og er blevet korrumperet af finansielle donationer fra virksomheder og ikke-statslige organisationer, der har utilbørlig indflydelse på WHO’s politikker på måder, der gavner virksomhederne og organisationerne gennem en hvidvaskning af penge og indflydelseshandel af massive proportioner. WHO følger diktaterne fra sine såkaldte “relevante interessenter”, mens de ignorerer behovene og ønskerne hos “Vi folket”. Den globale sundhedsarkitektur, som WHO foreslår, er meget tættere på et organiseret forbrydersyndikat end på noget, der ligner folkesundhed.


93. WHO er plaget af vaccinegalskab

WHO er påvirket af vaccineproducenter og vaccinepushere som GAVI og Bill Gates. WHO har tydeligvis mistet sit kerneformål med at fremme sundhed og har overbetonet brugen af “vacciner”, som for nylig er blevet ændret og omdannet til genterapibehandlinger, som ikke har forbedret sundheden, men faktisk har forringet den generelle sundhed for milliarder af mennesker rundt om i verden. Bedste praksis designet til at forbedre sundheden ignoreres nu til fordel for handlinger, der i sidste ende er designet til at gavne Pharmaceutical Hospital Emergency Industrial Complex.


94. Stop udvidelsen af bureaukrati og affald

WHO er domineret af bureaukrater og teknokrater, der er afhængige af Big Pharma og ikke er kyndig sundhedspersonale, der er dedikeret til at passe patienter og faktisk hjælpe dem med at opretholde og forbedre deres helbred. WHO spilder enorme mængder penge på lønninger til deres oppustede personale og har tilladt rejseudgifterne at stige i en sådan grad, at faktiske sundhedsrelaterede programmer er kronisk underfinansierede.


95. WHO har løbende engageret sig i frygt-mageri

WHO har slået alarm og spildt tid, kræfter og penge ved at erklære falske folkesundhedskriser af international bekymring (PHEICs) og søger nu at kunne øge denne aktivitet ved at være i stand til at erklære folkesundhedskriser af regional bekymring (PHERC) og mellemliggende sundhedsalarmer. Frygtmageriet må høre op, og den eneste måde at sikre, at det sker, er, at hver eneste nation forlader WHO (#ExitTheWHO) og ignorerer deres anbefalinger.


96. WHO’s anbefalinger har været forfærdelige

WHO er kommet med forfærdelige og korrupte anbefalinger til støtte for den udvidede brug af farmaceutiske lægemidler såsom opiater, og de har faktisk været ansvarlige for de utallige millioner af unødvendige dødsfald. At gøre deres henstillinger til juridisk bindende forpligtelser vil være en fejl af episke proportioner.


97. WHO følger en falsk sundhedsmodel

WHO er alt for afhængig af den petrokemiske baserede praksis med allopatisk medicin, der er designet til at ændre og maskere symptomer med kemikalier, snarere end faktisk at forbedre sundheden. WHO tilbyder ikke et forum for klinisk og videnskabelig diskussion eller debat og marginaliserer klart naturlige helbredende modaliteter.


98. Uvillighed til at lære af fortidens fejl

WHO har gentagne gange vist, at man er absolut uvillig og ude af stand til at lære af sine fejl og er bestemt til at fortsætte med at spilde penge, mens det giver forfærdelige råd baseret på Big Pharmas korrupte indflydelse.


99. WHO’s delegerede er uansvarlige, ude af trit, de opererer i hemmelighed, og de mangler gennemsigtighed

De delegerede til Verdenssundhedsforsamlingen er ikke-valgte, uansvarlige, ukendte for de mennesker, de foregiver at repræsentere, og de er helt ude af trit med behovene og ønskerne hos befolkningen i deres respektive nationer. Alt for meget af det, der gøres af WHO, forbliver skjult. Det, vi ved, er forfærdeligt. Hvad vi ikke ved, kan være uhyrligt.

100. WHO har INGEN myndighed overhovedet over vi folket

For det meste har WHO været en rådgivende organisation. Dens forsøg på at udvide omfanget af deres autoritet skal ses for, hvad det er: en verdensomspændende POWER GRAB designet til at oprette et en-verdens styrende organ, der ikke er valgt og er uansvarlig over for folket.

Vi, folket, må aldrig tillade, at autoritet overdrages til nogen organisation uden at kræve ansvarlighed.

Vi må aldrig tillade organisationer at bruge milliarder af dollars uden fuldstændig gennemsigtighed.

Vi må insistere på, at hver eneste nation på jorden forlader WHO (#ExitTheWHO) for at udstikke deres egen kurs.

Vi, verdens folk, må stå sammen og forsvare vores rettigheder, vores frihedsrettigheder og vores værdighed. Vi skal…

#Stoppe traktaten

#Stoppe ændringerne

og

#Forlade WHO

Se mere her:

WHO
Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.