4 undersøgelser dokumenterer, hvordan trådløs elektromagnetisk stråling påvirker mennesker

Fire nye undersøgelser kaster lys over hvordan mennesker eksponeres og påvirkes af elektromagnetisk stråling fra trådløse teknologier, men forfatterne af en undersøgelse fortæller, at industrien forsøgte at censurere deres forskning, mens kritikere af en anden undersøgelse beskylder forskerne for at have interessekonflikter med teleindustrien.

Artiklen fra The Defender den 18. januar 2023, skrevet af Suzanne Burdick, Ph.D. (a)

Nye undersøgelser fra henholdsvis Sverige, Kina, Australien og Storbritannien kaster lys over menneskers eksponering for elektromagnetisk stråling fra de trådløse teknologier. Mens forfatterne til den ene af undersøgelserne fremfører, at industrien forsøgte at censurere deres forskning, beskylder kritikere af en anden af undersøgelserne forskerne for at have interessekonflikter i forhold til teleindustrien.

5G forårsager symptomer på elektromagnetisk overfølsomhed – EHS

Et internationalt peer-reviewed tidsskrift – Annals of Case Reports – offentliggjorde den 10. januar 2023 en svensk caserapport, der viser, at 5G-stråling forårsager symptomer, der tyder på “mikrobølgesyndrom” eller EHS.

Ifølge undersøgelsens forfattere forsøgte teleindustrien oprindeligt at censurere artiklen.

Dr. Lennart Hardell, Ph.D, pensioneret professor i onkologi ved Örebro Universitetshospital i Sverige, og Mona Nilsson, administrerende direktør for den svenske Strålskyddsstiftelsen, var medforfattere til rapporten.

Nilsson fortalte The Defender at “Teleselskaberne forsøgte at censurere artiklen” i foråret 2022 efter at undersøgelsen oprindeligt var blevet offentliggjort i et svensk medicinsk magasin.

“En repræsentant for Ericsson – verdens førende udbyder af 5G-infrastruktur – og paraplyorganisationen for 1.200 teknologivirksomheder, alle de store teleselskaber i Sverige, skrev til redaktøren af det svenske magasin og bad ham om at trække artiklen tilbage,” forklarede hun.

“Dette er den første case-rapport om mikrobølgesyndromet forårsaget af 5G,” fortalte Hardell til The Defender og tilføjede, at “historisk set er mange risikofaktorer for menneskers sundhed først blevet identificeret ved kliniske observationer.”

Undersøgelsen, der undersøgte ændringen i de fysiske symptomer, som en 63-årig mand og en 62-årig kvinde oplevede, da en 5G-mobilmast blev installeret på toppen af deres lejlighedskompleks, bekræfter “de bekymringer, der er rejst i flere år af hundredvis af forskere og læger om farerne ved 5G-udrulningen.” udtaler Nilsson.

Nilsson påpeger, at 5G blev rullet ud “uden nogen tidligere undersøgelser, der viser, at 5G er sikkert for mennesker eller miljø.” og hun fortsætter:

Det er en skandale, at denne industri, på trods af den fuldstændige mangel på beviser, der viser, at 5G er sikkert, har opnået ret til – uden deres samtykke – at udsætte folk for massivt stigende niveauer af pulserende mikrobølgestråling i deres eget hjem, med en kapacitet der hurtigt kan ødelægge deres helbred.”

“Teleindustrien kender til virkningerne på folks helbred, men gør alt, hvad de kan for at dække over skaderne.”

Talrige mennesker, siger hun, kontaktede den svenske Strålskyddsstiftelsen med rapporter om, at deres helbred blev ødelagt af 5G-udstyr installeret i deres kvarterer.

“Baseret på målingerne af massivt øget stråling fra 5G og hvad vi indtil videre ved,” sagde Nilsson, “kan vi konkludere, at 5G er meget farligt og skal stoppes.”

Brugen af mobiltelefoner er forbundet med hjernekræft, konkluderer kinesisk undersøgelse

En peer-reviewed undersøgelse foretaget af Det Medicinske Fakultet ved Chinese University of Hong Kong, rapporterede at forekomsten af primær hjernekræft i 2020 var forbundet med mobiltelefonbrugrapporterede The Epoch Times den 10. januar. (En oversigtgrafik finder du her: (b))

Hjernekræftstudiet, udført af Chinese University of Hong Kong i samarbejde med Association of Pacific Rim Universities, blev offentliggjort den 1. september 2022 i Neuro-Oncology.

“Vores undersøgelse giver den mest opdaterede evidens om den globale fordeling og risikofaktorer for og tendenser i primær hjernekræft,” udtaler Dr. Martin Chi-sang Wong, senior forfatter til undersøgelsen og professor fra The Jockey Club School of Public Health and Primary Care, Det Medicinske Fakultet, Chinese University of Hong Kong, i en pressemeddelelse den 5. januar.

Ifølge forskerne var antallet af hjernekræft tilfælde højere i højindkomstjurisdiktioner og var tæt forbundet med bruttonationalproduktet pr. indbygger, indekset for menneskelig vækst og forekomsten af traumatiske hjerneskader, erhvervsmæssig kræftfremkaldt eksponering og mobiltelefonbrug.

“Politikere i forskellige regioner bør implementere evidensbaserede, målrettede forebyggelsesstrategier for at kontrollere relevante risikofaktorer,” tilføjede Wong.

Australske forskere: Trådløse teknologier er ‘en miljøstressor’ for mennesker

En anden nylig peer-reviewed undersøgelse – offentliggjort den 20. december 2022 i Frontiers in Public Health – understregede yderligere den potentielle virkning af de elektromagnetiske signaler fra trådløse teknologier såsom mobiltelefoner.

Ifølge forskere med Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association (ORSAA) i Brisbane, Australien og Center for Miljø og Befolkningssundhed ved School of Medicine and Dentistry ved Griffith University i Brisbane, er der en “omfattende evidensbase, der afslører, at betydelig stress på de menneskelige biologiske systemer opstår ved at blive udsat for hverdagens trådløse kommunikationsenheder og den understøttende infrastruktur.”

“Dette bevis er overbevisende nok til at berettige en opdatering i den medicinsk uddannelse og praksis,” tilføjede de.

I deres rapport gennemgik forskerne metoderne og resultaterne af 1.106 eksperimentelle og epidemiologiske undersøgelser samlet i ORSAA-databasen, der var fokuseret på de biologiske og sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter og stråling.

Resultaterne viste, at to tredjedele af de eksperimentelle og epidemiologiske papirer fandt betydelige biologiske virkninger, siger forskerne og tilføjer:

“Bredden af biologiske og sundhedsmæssige kategorier, hvor der er fundet virkninger, blev efterfølgende undersøgt og afslørede hundredvis af rapporter, der viser at grundlæggende biologiske processer, påvirkes, såsom proteinskader, biokemiske ændringer og oxidativ stress.”

Forskerne foreslog også et sæt “retningslinjer for bedste praksis” til behandling af patienter, der er ramt af elektromagnetiske eksponeringer, og til sikker brug af teknologi i sundhedsmiljøer.

Britisk undersøgelse finder 32% stigning i mobiltelefonrelateret RF-EMF i teenageres hjerner, men forskere ignorerer biologiske konsekvenser

En peer-reviewed artikel accepteret til offentliggørelse i Environmental International målte niveauer af elektromagnetisk stråling hos unge i Storbritannien – men ifølge kritikere af undersøgelsen undlod forskere at måle de potentielle biologiske virkninger af strålingen.

De britiske forskere gennemførte, hvad de sagde, er den første longitudinelle undersøgelse for at estimere daglige doser af radiofrekvente elektromagnetiske felter (RF-EMF) i mere end 6.000 unges kroppe.

De fandt ud af, at RF-EMF-doser til hjernen steg 32% over en toårig periode. Den største bidragyder? Mobiltelefon samtaler.

Undersøgelsen er en del af undersøgelsen af kognition, unge og mobiltelefoner eller SCAMP, fortæller forfatterne.

I undersøgelsen estimerede teamet på 11 forskere – herunder Martin Röösli, Ph.D., lektor i miljøepidemiologi ved universitetet i Basel i Schweiz og leder af miljøeksponerings- og sundhedsenheden ved Swiss Tropical and Public Health Institute – den daglige “dosis” af RF-EMF, som de unge modtog fra deres daglige aktiviteter, såsom brug mobiltelefon, bærbar computer, tablet eller at sidde i nærheden af en Wi-Fi router.

Ved hjælp af rapporter fra deltagerne og statistiske analyser estimerede forskerne de unges daglige RF-EMF-dosis – ved at måle den specifikke absorptionshastighed (SAR) i millijoule pr. Kg pr. Dag (mJ / kg / dag) – for otte vævsområder i de deltagendes kroppe på to forskellige tidspunkter.

Først foretog de en “baseline” -vurdering mellem november 2014 og juli 2016, da de unge var omkring 12 år gamle. Omkring to år senere gennemførte de en “opfølgende” vurdering.

Forskerne sammenlignede derefter baseline og opfølgningstal for at få et skøn over ændringen i den daglige RF-EMF-dosis, som de unge modtog – både i deres krop generelt og i bestemte områder af kroppen – i løbet af den toårige periode.

De bemærkede dog, at mens der oprindeligt var 6.605 unge i undersøgelsen, var de kun i stand til at få både baseline- og opfølgningsdata fra 3.384 af teenagerne, hovedsagelig på grund af nedslidning.

Forskerne bemærkede, at RF-EMF-dosis var højest i hjernens højre temporallap i begyndelsen af undersøgelsen og igen to år senere.

Desuden bemærkede de, at mens helkropsdosis var ens på de to tidspunkter, så de en stigning på 32% i RF-EMF-dosis for hjernens temporallap ved den toårige opfølgning.

At foretage og modtage telefonopkald var de vigtigste aktiviteter, der bidrog til deltagernes daglige RF-EMF-dosering, sagde forskerne, både ved baseline og to år senere. Teenagerne foretog for det meste opkald på 2G-netværket, før 5G-udrulningen.

Britisk undersøgelse er ‘industrivenlig’, ifølge kritikere

I en kommentar til den britiske undersøgelse udtalte Alasdair Philips, videnskabelig direktør for Powerwatch, et forum for “kyndige ingeniører, forskere og medicinske forskere, der er bekymrede over konsekvenserne af bestrålet ‘blå verden’, vi skaber,” til The Defender, at han havde “problemer med forfatternes tilgang og forståelse.”

“Efter min mening er det industriens og regeringens måde at finde ingen kognitive, adfærdsmæssige eller sundhedsmæssige problemer relateret til brug af trådløse enheder,” sagde Philips, en el- og landbrugsingeniør, som har arbejdet inden for industriel og akademisk forskning i mere end 50 år.

Philips er ikke alene om at pege på aftalt spil mellem telebranchen og undersøgelsens forfattere, herunder Röösli.

I juli 2020 skrev Hardell et brev – underskrevet af yderligere syv forskere – til præsidenten for det schweiziske forbund og advarede hende om, at Röösli, der var formand for den schweiziske rådgivende ekspertgruppe om elektromagnetiske felter og ikke-ioniserende stråling, havde både en verificerbar “interessekonflikt” og en “historie med vildledning af videnskab.”

Derudover karakteriserede Eileen O’Connor, medstifter og direktør for EM Radiation Research Trust i Storbritannien og bestyrelsesmedlem i International EMF Alliance, også undersøgelsen som “industrivenlig” og bemærkede, at dens forfattere “ikke nævnte ikke-termiske biologiske virkninger forbundet med pulserende mikrobølgestråling.”

“Nøgleordene for papiret er ‘estimere og antaget’ med fokus på den specifikke absorptionshastighed (SAR), som kun refererer til emissioner fra mobiltelefoner, der kan opvarme biologisk væv,” sagde hun.

Et team af forskere evaluerede i 2013 SAR som en metode til kvantificering af de mulige biologiske virkninger fra elektromagnetiske felter og konkluderede, at SAR faktisk refererer til termiske virkninger, mens langt størstedelen af de registrerede biologiske virkninger fra menneskeskabt ikke-ioniserende miljøstråling er ikke-termiske.”

“Selvom SAR kunne estimeres nøjagtigt for et helt væv, organ eller krop, bestemmes den biologiske / sundhedsmæssige effekt af små mængder energi / kraft absorberet af specifikke biomolekyler, som ikke kan beregnes,” tilføjede de.

På samme måde satte Philips spørgsmålstegn ved forskernes valg af metode. “Er 24-timers helkrops SAR-totaler (forudsat at de er realistiske, hvilket er tvivlsomt) en relevant eksponeringsmetrik for eksponeringer under ICNIRP [International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection] niveauer?” spurgte han.

“Det tror jeg ikke,” tilføjede Philips.

I en kommentar til forskerens fund af øget stråling i hjernens temporallap bemærkede Philips: “Det er i tindinge- og frontallapperne, at de fleste GBM [glioblastom] tumorer opstår.”

Forskerne diskuterede ikke risikoen for tumorer i deres undersøgelse.

Philips påpegede også, at forskerne ikke tog hensyn til RF-EMF-eksponering i løbet af natten. “Mange har deres håndsæt på standby under hovedpuden eller ved siden af dem natten over, så de ikke går glip af beskeder fra venner,” sagde han.

Ifølge O’Connor svigter undersøgelsen også ved ikke at adressere og henvise til officiel britisk vejledning til børn om at reducere RF-EMF-eksponering fra mobiltelefoner.

O’Connor sagde: “Tiden er inde og som et presserende spørgsmål at kræve inddragelse af virkelig uafhængige videnskabsmænd.”

Hun tilføjede:

“Det er ikke acceptabelt at udelukke videnskabelig forskning, der afslører den ubelejlige sandhed, når man træffer kritiske og vigtige beslutninger, mens man accepterer mangelfulde industrifinansierede papirer af dårlig kvalitet for at understøtte nutidens kortsigtede økonomiske interesser.”

“Forsinkelse og benægtelse kan have enorme konsekvenser langt ud over de tænkelige proportioner for folkesundheden og miljøet.”

“Det er ikke kun borgerne, der er i fare i dag, men fremtidige generationer på grund af de epigenetiske egenskaber, som denne agent bærer. At ignorere denne situation i dag vil føre til en falsk økonomi og en folkesundhedskrise på grund af den indvirkning, denne teknologi har på folkesundheden og miljøet.”

“Offentligheden har måske ikke andet alternativ end at indgive en strafferetlig klage over beslutningstagere og søge retsforfølgelse og krav om erstatning. Beslutningstagere, der undlader at beskytte folkesundheden, bør holdes personligt ansvarlige for denne alvorlige pligtforsømmelse og gøres opmærksom på at forråde offentlighedens tillid ved at ignorere de overvældende beviser for farerne ved RF-EMF.”

Noter:

a) Suzanne Burdick, Ph.D. er journalist og forsker for The Defender med base i Fairfield, Iowa. Hun har en ph.d. i kommunikationsstudier fra University of Texas i Austin (2021) og en kandidatgrad i kommunikation og ledelse fra Gonzaga University (2015). Hendes stipendium er blevet offentliggjort i Health Communication. Hun har undervist på forskellige akademiske institutioner i USA og taler flydende spansk.
b) Der blev fundet en betydelig stigende tendens i den yngre mandlige befolkning.
https://academic.oup.com/view-large/figure/377693356/noac213_fig6.jpg

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.