Nyt 5G-casestudie: Hel familie ramt af mikrobølgesyndrom mens de var på ferie tæt ved en 5G-mobilmast

Et nyt casestudie dokumenterer, hvordan en hel familie, to voksne og tre børn i alderen 4 – 8 år, led af symptomer, som er typiske for EHS – mikrobølgesyndrom eller elektrohypersensitivitet, mens de var på ferie nær en 5G-mast. Da familien kom hjem, hvor strålingen var betydeligt lavere, forsvandt symptomerne, og helbredet blev genoprettet.

Den nye undersøgelse er udført af Dr. Lennart Hardell fra Environment and Cancer Research Foundation og Mona Nilsson fra Swedish Radiation Protection Foundation. Det er den sjette undersøgelse som Hardell og Nilsson har udført om sundhedsvirkningerne af eksponering for 5G.

Foto: Image by emrah özaras from Pixabay.

Den aktuelle undersøgelse

Det nye casestudie undersøgte de sundhedsmæssige konsekvenser for en familie bestående af en mand og en kvinde, begge i 30’erne, og deres tre børn i alderen 4-8 år. De tilbragte alle en lang weekend (tre nætter) i sommeren 2023 i en lejet hytte, der blot lå 125 meter fra en 24 meter høj mobilmast. Masten havde påsat 5G-antenner fra tre forskellige teleoperatører. Familien havde tidligere lejet den samme hytte i 2022 og 2021 uden helbredsproblemer. I løbet af vinteren 2022/2023 havde to ud af tre teleoperatører installeret 5G-udstyr på mobilmasten, hvilket betød, at der i sommeren 2023 var markant mere 5G-udstyr, der transmitterede 5G-stråling fra masten end tidligere. Tidligere havde blot en operatør 5G-udstyr opsat i masten, mens de øvrige sendte 3G/4G.

Figur 1: Tårn med 5G-antenner (A) beliggende 125 m fra sommerhuset, hvor familien boede (B).
Figur 2: Billede af 5G-tårnet i 125 m afstand fra sommerhuset, hvor familien boede.

Symptomerne

Hele familien led af alvorlige søvnproblemer, herunder de tre små børn. Alle undtagen et af børnene havde også hovedpine. Moderen havde høj og uregelmæssig puls, følelsesløshed i hænder og fødder samt prikken i kroppen. Faderen havde under opholdet svært ved at trække vejret og følte en trykken for brystet. Ud over søvnproblemer og hovedpine led børnene af mavesmerter og to børn havde diarré, mens det tredje barn fik hududslæt.

Alle symptomer forsvandt, efter at familien forlod hytten og vendte tilbage til den permanente bopæl uden 5G-basestationer i nærheden.

Uddrag fra casestudiet

Nilsson M, Hardell L. : Case Report: Both Parents and their Three Children Developed Symptoms of the
Microwave Syndrome while on Holiday near a 5G Tower. Annals of Clinical and Medical Case Reports. 2023; R12, stk. 1: 1-7. PDF

1. Abstrakt

Antenner, der udsender radiofrekvent (RF) stråling til 5G trådløs kommunikation er blevet implementeret i Sverige siden 2019/2020, selvom der ikke er tilgængelige undersøgelser af sundhedspåvirkninger fra den nye 5G-stråling. I fem case-rapporter offentliggjort i løbet af 2023 har vi beskrevet, at personer, der bor eller arbejder tæt på 5G-basestationer, udviklede mikrobølgesyndromet kort efter installationen af basestationerne. I den nye case-rapport beskriver vi en tidligere rask familie bestående af en mand, en kvinde og deres tre børn, der hurtigt udviklede symptomer på mikrobølgesyndromet efter ankomsten til et sommerhus beliggende i en aftand på 125 meter fra en mobilmast med 5G-antenner. De mest alvorlige symptomer for de voksne var søvnproblemer, hovedpine, træthed og uregelmæssig hjerterytme. Børnene fik søvnproblemer, diarré, smerter i maven, hududslæt, hovedpine og følelsesmæssige symptomer. Alle symptomerne forsvandt, og helbredet blev genoprettet, da familien vendte tilbage til deres eget hus et andet sted uden 5G-basestationer. Der var ingen målinger i eller uden for sommerhuset i den tid, familien opholdt sig i nærheden af masten. Senere måling viste, at strålingsniveauet varierede fra 9.000 til 43.400 µW/m2 uden for sommerhuset på 5G-basestationssiden, sammenlignet med max. 2.500 µW/m2 i deres normale hjem uden nogen 5G-base i nærheden. Men under deres ophold er det sandsynligt, at strålingen var højere på grund af, at flere mobiltelefonbrugere opholdt sig i sommerhusområdet. Denne case-rapport er i tråd med resultater fra vores tidligere case-rapporter, der viser, at 5G ret hurtigt kan forårsage et dårligt helbred, og at eliminering eller reduktion af 5G-eksponering genopretter helbredet til det normale.

5. Mikrobølgesyndrom

Mikrobølgesyndrom, sygdom eller lidelse som en effekt af eksponering for mikrobølger, blev rapporteret allerede i 1960’erne og 1970’erne i de østeuropæiske lande [16,17]. Undersøgelser af udsatte arbejdere viste, at mikrobølgeeksponering (RF) på ikke-termiske niveauer forårsagede symptomer som træthed, svimmelhed, hovedpine, søvnforstyrrelser, angst, problemer med opmærksomhed og hukommelse [18]. En gennemgang af disse undersøgelser, såvel som undersøgelser af dyr, konkluderede, at “en overraskende bred vifte af neurologiske og fysiologiske reaktioner kan forventes” på grund af eksponering for ikke-termiske niveauer af RF/mikrobølgestråling [19].

En anden betegnelse for sygdommen er radiofrekvent syndrom [20]. De ikke-termiske effekter afhænger primært af moduleringen og/eller pulseringen af signalet men også af spids- og gennemsnitsintensiteten. Pulserende signaler og samtidig eksponering for flere frekvenser forårsagede flere effekter og blev derfor betragtet som mere farlige. De observerede effekter steg med eksponeringstiden [21,22].

Generelt aftog symptomerne og forsvandt efter at eksponeringen var ophørt, men det kunne tage noget tid, i nogle tilfælde flere uger eller mere [18].

10. Diskussion

Symptomerne, som familiemedlemmerne, herunder tre mindreårige drenge, oplevede, når de blev udsat for RF-strålingen fra 5G-tårnet under det korte ophold i sommerhuset, er typiske for mikrobølgesyndromet. Disse symptomer er blandt de hyppigst rapporterede som en effekt af strålingseksponering fra mobiltelefonteknologi og blev allerede beskrevet som en effekt af lignende stråling for over 50 år siden. Alle familiemedlemmer fik søvnbesvær, og alle undtagen én dreng fik hovedpine. Andre symptomer oplevet af individuelle familiemedlemmer er også blevet rapporteret gentagne gange som en effekt af øget eksponering for RF-stråling. Symptomerne viste sig kort efter ankomsten til huset og forsvandt, efter de kom hjem, hvor strålingsniveauet var betydeligt lavere.

De målte niveauer uden for sommerhuset var ikke så høje som i vores tidligere casestudier om sundhedseffekter fra 5G-basestationer [26-30]. Målingerne i denne undersøgelse blev udført to måneder efter det tidspunkt, hvor familien boede i huset i højsommersæsonen, hvor det nærliggende campingområde var fyldt med campister, og de andre nærliggende sommerhuse og lejligheder var fuldt besatte. Området har en kapacitet på over 400 campingpladser og også mere end 70 lejligheder og 10 hytter. Da målingerne blev foretaget to måneder senere, var der meget få mennesker, der opholdt sig på campingområdet og i de nærliggende huse, hvilket sandsynligvis ville føre til lavere stråling fra tårnet i forhold til den periode, hvor familien faktisk var der. Det er uheldigt, at der ikke kunne foretages målinger under selve opholdet, da området var fuldt optaget og mobiltelefontrafikken fra tårnet højst sandsynligt var meget højere. Desuden var vi ikke i stand til at foretage målinger inde i sommerhuset. RF-strålingerne ville sandsynligvis være noget lavere inde i bygningen, jf. f.eks. [28]. Derudover er der ingen tilgængelige målinger af strålingsniveauerne i sommerhuset eller uden for huset før deres ophold i 2023.

Det er kendt, at stråling fra basestationer til telekommunikation stiger med stigende datatrafik, det vil sige antallet af personer, der bruger mobiltelefoner i området omkring basestationerne. For eksempel viste målinger i en lejlighed i Stockholm, at niveauet af RF-stråling fra 3G/4G var betydeligt lavere om natten, når få mennesker bruger deres telefoner sammenlignet med sen eftermiddag og aften [34]. Ifølge det franske statslige agentur for RF-stråling, L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), afhænger 5G-basestationernes eksponeringsniveauer af antallet af brugere. Med flere brugere i området omkring en 5G-mast stiger RF-strålingsniveauerne betydeligt: “Eksponeringsniveauet vil faktisk i høj grad afhænge af brugen, og især af de dataopkald, som terminalen foretager” [35]. ANFR siger, at RF-strålingsniveauer afhænger af:

 • “Afstanden mellem antennen og terminalen, hvilket er klassisk;
 • Strålefokus og antallet af stråler styret af antennen;
 • Varigheden af tilstedeværelsen af strålen i hver retning og derfor af dataanmodningerne fra terminalerne i strålen”.

Som følge heraf er det højst sandsynligt, at strålingen var markant højere, når familien opholdt sig i huset, og campingområdet var fuldt optaget af besøgende, sammenlignet med da målingerne blev foretaget, da campingpladsen var næsten tom.

Selvom tårnet under deres ophold i sommeren 2022 var udstyret med 5G-antenner fra én teleoperatør, de to andre operatører installerede 5G-antenner på tårnet i slutningen af 2022, efter familiens tidligere ophold, da de ikke oplevede helbred problemer. Det er sandsynligt, at disse 5G-antenner fra de to større
operatører førte til øget RF-stråling fra tårnet i 2023 sammenlignet med sommeren 2022. Disse to større operatører havde tilsammen 47,1 % af det svenske mobiltelefonabonnementsmarked i 2022 sammenlignet med 16,4 % af den tredje operatør med 5G på tårnet i 2022. Derudover havde 5G ved udgangen af 2022 datatrafikken var stadig ret begrænset og udgjorde kun 1 % af al mobildatatrafik i Sverige. Dette kan også tyde på, at strålingen fra tårnet var steget i sommeren 2023 sammenlignet med sommeren 2022 [36].

Denne undersøgelse bekræftede resultater fra tidligere casestudier raske mennesker, der tolererede stråling fra 3G- eller 4G-antenner, ret hurtigt udviklede symptomer på mikrobølgesyndromet efter at basestationer i deres nærhed var udstyret med 5G-antenner. Tårnet i dette tilfælde udsendte tidligere for det meste 3G- og 4G-stråling med basestationer på samme sted i flere år.

Familien havde ingen helbredsproblemer, da de boede i samme hus i et par dage i sommeren 2021 og 2022. Symptomerne forsvandt, da familien vendte tilbage til deres faste hus, hvor RF-strålingsniveauerne var meget lavere.

11. Konklusion

Denne undersøgelse viste, at en hel familie med to voksne og tre mindre børn udviklede symptomer på mikrobølgesyndromet hurtigt efter ankomsten til et sommerhus beliggende 125 meter fra et 5G-tårn, hvor tre teleoperatører havde 5G-antenner installeret.

Symptomerne forsvandt, da familien vendte tilbage til deres eget hjem med meget lavere RF-stråling. Undersøgelsen bekræftede resultater fra vores tidligere casestudier, der viser, at 5G-basestationer kan forårsage mikrobølgesyndromet hos raske mennesker inden for en kort periode.

Udvalgte referencer

 1. Carpenter DO. The microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background. Rev Environ Health. 2015; 30: 217-22.
 2. Pollack H. The microwave syndrome. Bull NY Acad Med. 1979; 55: 1240-124.
  United Prime Publications LLC., https://acmcasereport.org/ 7 Volume 12 Issue 1 -2023 Case Report
 3. Marha K, Musil J, Tuha H. Biological effects of electromagnetic waves and their mechanism. In: Electromagnetic Fields and the Life Environment. San Francisco Press. 1971; 29-38.
 4. Dodge C. Clinical and hygienic aspects of exposure to electromagnetic fields: a review. 1969.
 5. Johnson-Liakouris AG. Radiofrequency (RF) sickness in the Lilienfeld study: An effect of modulated microwaves. Arch Environ Health. 1998; 53: 236-8.
 6. Healer J. Review of studies of people occupationally exposed to radiofrequency-radiations. In: Biological Effects and Health Implications of Microwave Radiation. Cleary SF (Ed).U.S. Symposium
  Proceedings Richmond, Virginia, September 17-19, 1969 Department of Health, Education and Welfare. Public Health Service Bureau of Radiological Health Rockville, Maryland 20852.
 7. Marha K. Maximum admissible values of HF and UHF electromagnetic radiation at work places in Czechoslovakia. In: Biological Effects and Health Implications of Microwave Radiation. Cleary SF
  (Ed).U.S. Symposium Proceedings Richmond, Virginia, September 17-19, 1969 Department of Health, Education and Welfare. Public Health Service Bureau of Radiological Health Rockville, Maryland
  20852
 1. Hardell L, Nilsson M. Case Report: The microwave syndrome after installation of 5G emphasizes the need for protection from radiofrequency radiation. Ann Case Report. 2023; 8: 1112.
 2. Nilsson M, Hardell L. Development of the microwave syndrome in two men shortly after installation of 5G on the roof above their office. Ann Clin Case Rep. 2023; 8: 2378.
 3. Hardell L, Nilsson M. Case Report: A 52-year healthy woman developed severe microwave syndrome shortly after installation of a 5G base station close to her apartment. Ann Clin Med Case Rep.
  2023; 10(16): 1-10.
 4. Nilsson M, Hardell L. 5G Radiofrequency radiation caused the microwave syndrome in a family living close to the base stations. J Cancer Sci Clin Ther. 2023; 7: 127-134.
 5. Nilsson M, Hardell L. A 49-year-old man developed severe microwave syndrome after activation of 5G base station 20 meters from his apartment. J Community Med Public Health. 2023; 7: 382.
 6. Gómez-Perretta C, Navarro EA, Segura J, Portolés M. Subjective symptoms related to GSM radiation from mobile phone base stations: a cross-sectional study. BMJ Open. 2013; 3(12): e003836.
 7. Hutter HP, Moshammer H, Wallner P, Kundi M. Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Occup Environ Med. 2006; 63: 307-13.
 8. Eger H, Jahn M. Spezifische Symptome und Mobilfunkstrahlung in Selbitz (Bayern) – Evidenz für eine Dosiswirkungsbeziehung; Umwelt-Medizin-Gesellschaft. 2010; 23: 130-139.
 9. Koppel T, Ahonen M, Carlberg M, Hedendahl LK, Hardell L. Radiofrequency radiation from nearby mobile phone base stations-a case comparison of one low and one high exposure apartment. Oncol
  Lett. 2019; 18(5): 5383-91.
 10. Agence Nationale des Fréqunces, ANFR: Assessment of the exposure of the general public to 5G electromagnetic waves. Part 2: first measurement results on 5G pilots in the 3,400-3,800 MHz band,
  April 2020.
 11. PTS. Svensk Telekommarknad 2022.
 12. Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique
  pathological disorder. Rev Environ Health. 2015; 30: 251-271

De øvrige casestudier

De 6 casestudier er indtil videre de eneste undersøgelser, der er foretaget om sundhedsvirkningen af 5G. Det må betragtes som en kæmpe skandale, specielt fordi teleselskaberne har fået grønt lys af de ansvarlige myndigheder om at måtte udsætte folk i deres eget hjem for 5G uden informeret samtykke fra de udsatte. Det må i lyset af den nuværende viden betragtes som et særdeles farligt eksperiment for menneskers sundhed, og som må anses for at være i strid med menneskerettighedskonventioner som Nürnberg-konventionen.

2023Hardell, Nilsson. Case Report: Mikrobølgesyndromet efter installation af 5G understreger behovet for beskyttelse mod radiofrekvensstråling. Ann Case Report. 8: 1112. DOI: 10.29011/2574-7754.101112.
PDF

2023Nilsson, Hardell. Udvikling af mikrobølgesyndromet hos to mænd kort efter installation af 5G på taget over deres kontor. Ann Clin Sag Rep. 2023; 8:2378. PDF

2023Hardell L, Nilsson M, Case Report: En 52-årig sund kvinde udviklede alvorligt mikrobølgesyndrom kort tidefter installation af en 5G-basestation tæt på hendes lejlighed. Ann Clin med Case Rep. 2023; R10(16): 1-10. PDF

2023: Nilsson, Hardell. 5G radiofrekvensstråling forårsagede mikrobølgesyndromet i en familie, der bor tæt på basestationerne. Journal of Cancer Science og klinisk terapi. Fig. 7 (2023): 127-134 pdf

2023: Nilsson M, Hardell L. En 49-årig mand udviklede alvorligt mikrobølgesyndrom efter aktivering af 5G-basestation 20 meter fra sin lejlighed. J Community Med Public Health pdf

Det nye casestudie:
2023: Nilsson M, Hardell L. Case Report: Begge forældre og deres tre børn udviklede symptomer på mikrobølgesyndromet, mens de var på ferie nær en 5G-mast. Ann Clin med Case Rep. 2023; R12, stk. 1: 1-7. PDF

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.