Sundhedsmæssige risici ved elektromagnetisk stråling

Om sundhedsrisici ved 5G se her: https://nejtil5g.dk/forskning/sundhedsrisici-ved-5g/ Om udviklingen af kræft se mere her:https://nejtil5g.dk/mobiltelefoner/cancer/ Menneskeskabte og naturlige elektromagnetiske felter Polarisering: En vigtig forskel mellem menneskeskabte og naturlige elektromagnetiske felter med…

Læs mere

Advarsler og farer ved 5G

Hvorfor er 5G en alvorlig trussel mod sundheds, miljø m.m. Hvad er vi bange for, når vi frygter 5G? af David Wedege. POV international den 12. marts 2019. https://pov.international/hvad-er-vi-bange-for-5g/ Ruserne…

Læs mere

Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling

Om ICNIRPS 2020 grænseværdier se her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/icnirp-og-de-nye-2020-graensevaerdier/Se også videoerne her: https://nejtil5g.dk/videoer/graensevaerdierne/ Internationale grænseværdier for mikrobølgestrålingICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) fremsatte i 1998 anbefalinger til en grænseværdi for elektromagnetisk…

Læs mere

Konventioner og retsopgør

Om Forsigtighedsprincippet læse mere her:https://nejtil5g.dk/dokumenter/eu-dokumenter/ 5G er grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling under resolution 39/46 Planetary Association for Clean Energy Inc. (PACE) har sendt en formel klage til FN’s Højkommissariat…

Læs mere

EU dokumenter

Om de internationale grænseværdier se mere her:https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/Om konventionerne læs mere her:https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/ Forsigtighedsprincippet“Retligt princip inden for miljølovgivning. Grundlæggende indebærer princippet, at hvis der er videnskabelige indikationer for risiko for alvorlige eller…

Læs mere