82 årig kvinde udvikler mikrobølgesyndrom efter installation af en 5G mobilmast

En kvinde på 82 år, der havde været overfølsom for elektromagnetisk stråling i næsten fire årtier udviklede mikrobølgesyndrom efter installation af en 5G mobilmast tæt på, hvor hun boede – de etiske principper inden for medicin bliver krænket.

Det er den syvende forskningscase som Lennart Hardell og Mona Nilsson har offentliggjort inden for lidt over et år. Rapporten her blev udgivet den 11. januar 2024 på Fortune Journals. De forrige 6 rapporter blev udgivet i 2023.

Dr. Lennart Hardell: Onkolog og epidemiolog fra Environment and Cancer Research Foundation, har forfattet mere end 350 rapporter, hvoraf næsten 60 behandler emnet RF-stråling.
Mona Nilsson: Administrerende direktør for den svenske strålingsbeskyttelsesfond og har forsket i de menneskelige sundhedseffekter af 5G sammen med Hardell i mere end tre år.

Forskningsrapporten

Abstrakt

Installation af femte generation (5G) til radiofrekvent stråling startede i Sverige i 2019/2020. Siden da har der været en hurtig udrulning af teknologien i hele landet. I tidligere caserapporter har vi præsenteret personer, der udviklede mikrobølgesyndrom forårsaget af strålingen efter installation af 5G i deres nabolag. For det meste har disse tidligere raske personer tolereret tidligere generationer som 3G og 4G. Efter at have flyttet til et andet sted uden 5G forsvandt mikrobølgesyndromet på kort tid. Således synes 5G at være en synder for dårligt helbred, og undersøgelserne af 5G-eksponering svarer til klassiske provokationstest af virkninger på trivsel. Denne artikel præsenterer en kvinde på 82 år som har lidt af elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) i næsten fire årtier. Efter implementeringen af 5G-basestationer tæt på hendes bopæl udviklede hun et alvorligt dårligt helbred, herunder træthed, dysæstesi, svimmelhed, balanceforstyrrelse og lysfølsomhed, som alle er inkluderet i mikrobølgesyndromet. Også hendes 83-årige mand blev ramt, dog i mindre grad. De etiske og moralske principper i medicin, der kan anvendes til RF-strålingssygdomme, er respekt for liv, menneskelig værdighed, selvbestemmelse, lægehjælp, retfærdighed og livskvalitet. Disse principper er centrale for etik blandt læger og andet sundhedspersonale. Alle disse principper blev overtrådt, og tillige er mikrobølgesygdomme med de mange forskellige symptomer ikke anerkendt som en sygdom af det medicinske samfund. Det er for det meste baseret på en manglende videnskabelig viden om dette emne.

I forhold til tabellerne henvises til selve forskningsrapporten, da de er ret omfattende. Hovedkonklusionerne fremgår af teksten.

1. Indledning

Implementeringen af 5G til trådløs kommunikation har forårsaget en stigende miljømæssig eksponering for radiofrekvent stråling (RF) [1-4]. I fire (i seks) case rapporter har vi præsenteret personer, der udviklede mikrobølgesyndromet efter installation af 5G mobilmaster tæt ved deres boliger [5-8]. På trods af appeller, der anmoder om et moratorium for udbredelsen af 5G på grund af risici for mennesker og miljø, fortsætter udvidelsen af denne teknologi i sit eget tempo [9-11], (www.5gappeal.eu, www.emfcall.org, www.emfscientist.org).

Som vist i vores tidligere publikationer såvel som i andre videnskabelige rapporter [12,13] er de mest almindelige symptomer på mikrobølgesyndromet hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, søvnløshed, følelsesmæssig nød, irritabilitet, dysæstesi, hudlæsioner, herunder brændende fornemmelse, hjerte- og lungesymptomer.

2. Dette casestudie

Vi præsenterer i denne artikel en 82-årig kvinde som har lidt af elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) i næsten fire årtier, men som udviklede forværrede symptomer, begyndende omkring februar/marts 2023, som er en del af mikrobølgesyndromet kort efter installationen af to 5G mobilmaster i hendes nabolag. De blev leveret af to forskellige teleselskaber. Hendes 83-årige mand uden tidligere EHS udviklede også symptomer, som formentlig er forårsaget af RF-stråling, dog i mindre grad. Parret bor i et et-etagers hus med kælder. Basestationerne er placeret i afstande på henholdsvis 538 og 489 meter, figur 1 og 2.

3. Metoder

Måling af RF-stråling blev foretaget den 9. juni 2023 af et professionelt firma (Ama Konsult AB) på initiativ af parret. GigaHerz Solution HF 59B blev brugt til frekvensområdet 0,7 til 3 GHz og GigaHerz Solution HFW 59D til frekvensområdet 2,4-10 GHz. Disse målere viser summen af al eksisterende stråling for forskellige frekvenser på målestedet. Målinger blev udført i stueetagen i biblioteket, kontoret, soveværelset, stuen og køkkenet. I kælderen blev rekreationsrummet og kontoret målt.

Begge personer blev bedt om at vurdere forskellige sundhedsproblemer, der tilskrives mikrobølgesyndromet både før og efter implementeringen af 5G. Listen over symptomer er tilpasset efter Belpomme et al [14] og ligner den, vi har brugt i vores tidligere undersøgelser om dette emne.

4. Resultater

4.1 Måling af RF-stråling
Tabel 1 viser resultaterne for målingerne af RF-stråling. Det er klart, at 5G-basestationerne gav høje værdier af RF-stråling i det frekvensområde, der blev brugt til 5G, højest i køkkenet 166.700 μW / m2. Eksponeringen var også høj i stuen, 147.100 μW/m2, bibliotek 20.000 μW/m2og kontor 13.100 μW/m2. Disse resultater står i kontrast til resultaterne for kælderens rekreative rum med 0,9 μW/m2og kælderkontor 0,8 μW/m2.

Som vist i tabellen var eksponeringen for tidligere generationer for trådløs kommunikation også meget lavere. Således blev de højeste niveauer fundet for UMTS 3G = 178.1, GMS 900 = 150.1 og GSM 1800 = 130.2 μW / m2, alt sammen i soveværelset.

4.2 Helbredssymptomer
Som det fremgår af tabel 2, havde den 82-årige kvinde tidligere symptomer, som kan tilskrives EHS. På 10-niveau skalaen gav hun dem højst karakteren 3, og dermed ikke uudholdeligt at leve med. Imidlertid gav eksponeringen af 5G RF-stråling symptomer typiske for mikrobølgesyndromet angivet på niveau 4 eller mere, bl.a. hovedpine og dysestesi (usædvanlige hudfornemmelser).

Myalgi/artralgi, hyperacusis (nedsat tolerance over for lyd), svimmelhed, balanceforstyrrelser, koncentrationsbesvær, træthed (ekstrem træthed), vågen nat, lysfølsomhed, global kropsdystermi (temperaturreguleringsforstyrrelse), dyspnø (åndenød) og hudlidelser var fremtrædende. Mest alvorlige var dysæstesi niveaua 9 og træthed, niveau 8.

Kvindens 83-årige mand var tidligere temmelig sund, kun med noget myalgi / artralgi og dyspnø, der ikke blev tilskrevet RF-stråling. Disse symptomer steg til henholdsvis niveau 8 og 9, se tabel 3. Han udviklede også nye symptomer som hyperacusis, træthed, vågen om nat, irritabilitet og brændende hud – alle noteret til niveau 4 eller mere på skalaen. Mindre fremtrædende var nye symptomer som dysæstesi, svimmelhed, balanceforstyrrelse, depressionstendens, følelsesmæssig nød, brystklemme, hoste, kvalme og blå mærker / blødninger på huden.

5. Drøftelse

Der er ingen målinger af RF-strålingen i hjemmet før implementeringen af 5G. I tidligere publikationer har vi imidlertid vist, at 5G giver en betydelig stigning i strålingen [5-8], hvilket også synes at være tilfældet i denne rapport.

De fleste lande bruger termiske (opvarmning) effekter fra RF-stråling som det eneste grundlag for sikkerhedsgrænser. Disse er baseret på kortvarig eksponering ved meget intens eksponering, hvor øjeblikkelige virkninger observeres (inden for en time). Dermed udelukkes langtidseksponeringseffekter såvel som virkninger, der ikke er baseret på opvarmning (ikke-termisk), som f.eks. symptomer på mikrobølgesyndrom [15-17]. Retningslinjerne er fastlagt af ICNIRP, en selvudnævnt privat organisation med hjemsted i Tyskland [15,17]. Denne uvidenskabelige og klart partiske evaluering af tilgængelig dokumentation om sundhedsrisici fra ICNIRP er i industriens interesse og letter dermed udbredelsen af 5G og det trådløse samfund [9,10].

Eksponeringsniveauerne fra 5G i denne undersøgelse såvel som i vores tidligere casestudier, der forårsager dårligt helbred inden for en kort periode, ligger langt under ICNIRP-grænserne.

Disse caserapporter bekræfter derfor, at ICNIRP’s grænseværdier ikke er tilstrækkelige til sundhedsbeskyttelse mod eksponering fra basisstationer.

Et stort antal organisationer har opfordret til en revision af grænserne for bedre beskyttelse af mennesker og miljø (www.5gappeal.eu; www.emfcall.org; www.emfscientist.org). Mange grupper af forskere har ligeledes udfordret ICNIRP’s “sikkerhedsgrænser” [18] og har bedt om betydeligt lavere værdier for RF-stråling, tabel 4. (gengivet nedenfor) Der blev således foreslået lavere retningslinjer i Salzburg-resolutionen [19], STOA-betænkningen fra Europa-Parlamentet [20] og forsigtighedsgrænsen for Salzburg-eksponeringen [21]. For mere end 10 år siden, 2012, fastsatte BioInitative Report [22] en sikkerhedsgrænse på 30-60 μW/m2, og dog lavere for følsomme personer og børn, 3-6 μW/m2. EUROPAEM EMF-retningslinjerne foreslog i 2016 den maksimale eksponering fra 10-1 000 μW/m2 og lavere om natten 1-100 μW/m2, og endnu lavere for følsomme personer 0,1-10 μW/m2 [23]. RF-strålingseksponeringen i dette casestudie ligger et godt stykke over de anbefalede maksimale eksponeringsniveauer.

Tabel 4: Retningslinjer for forskellige organisationers anbefalede grænseeksponeringsniveauer for mikrobølgestråling i μW/m2, se også [26].

ÅrEffekttæthed (μW/m2)NavnBeskrivelse
199810,000,000ICNIRP [18]10.000.000 til 2-300 GHz
9,000,0009.000.000 til 1800 MHz og
4,500,0004.500.000 til 900 MHz
 Helkropseksponering var i gennemsnit over 6 min.
20011,000Salzburg-resolutionen [19]1.000 for summen af alle pulsmodulerede højfrekvente eksponeringer
100,000100.000 for den samlede højfrekvente bestråling
2001100Europa-Parlamentet STOA 2001 [20]Til kronisk eksponering fra pulserende mikrobølger. 1
20021Ny Salzburg forsigtighedsgrænseværdi for indendørs eksponering [21]Indendørs kronisk eksponering fra GSM-basestationer.1
20123-6Henstilling om bioinitiativ 2012 [22]Til kronisk eksponering for pulserende RF.1
20160.1-100EuropaEMF-retningslinjer [23]For udvidet eksponering mindst 4 timer om dagen til frekvenser mellem GSM 900 til WiFi 5.6 GHz afhængigt af følsomhed, nat eller dagtimerne. Maksimale maksimale værdier.
202010,000,000ICNIRP 2020 [15]10.000.000 for >2-300 GHz
9,000,000 9.000.000 til 1800 MHz og
4,500,000 4.500.000 til 900 MHz
  Helkropseksponering var i gennemsnit over 30 min.
202010,000,000ICNIRP 2020 [15]10.000.000 til 400 MHz
18,200,00018.200.000 til 800 MHz
36,600,00036.600.000 til 1.800 MHz
40,000,00040.000.000 til 2 GHz
40,000,00040.000.000 til 6 GHz:
26,600,00026.600.000 til 60 GHz:
20,000,00020.000.000 til 300 GHz:
 Lokal eksponering var i gennemsnit over 6 min.
1Gennemsnitlige eller maksimale maksimumsværdier ikke specificeret

5.1 Etiske principper

Udvidelsen af det trådløse samfund er hurtig med sin helt egen vej. Protester og kritiske kommentarer fra forskere og ikke-statslige organisationer (NGO’er) høres ikke. Faktisk er mediedebat, interesse blandt politikere og upartisk evaluering fra statslige organisationer mangelfuld eller ikke-eksisterende. Da det er en teknologi med potentiale for skader på folkesundheden, kan nogle etiske principper, der anvendes inden for medicin, anvendes. Indtil videre er dette aspekt ikke blevet drøftet.

I det følgende diskuteres etiske principper i forbindelse med implementeringen af 5G-basestationer. I princippet skal RF-stråling være til gavn for den eksponerede person, den må ikke skade, den skal være retfærdig og respektere selvbestemmelse og integritet. Før eksponering skal forsøgspersonen informeres fuldt ud, godkende eksponeringen, bestemme hvor længe og under hvilke forhold og må ikke blive sat under uhensigtsmæssigt pres for at skulle udsættes for RF-stråling.

Det kan naturligvis være problematisk fuldt ud at overholde alle disse principper, f.eks. kan mange personer i en husstand eller i et samfund bruge den trådløse kommunikation og se fordelene ved teknologien, men ingen ulemper. Det afgørende spørgsmål, er selvfølgelig, hvis ulempe og dårligt helbred blandt de få skal tilsidesætte fordelen blandt andre personer, samt om de, der kun ser fordele og ingen problemer, er fuldt informeret om sundhedsrisici? Historisk set for f.eks. kræftrisici, er der blevet truffet regler baseret på skader på få personer [24]. Historien har også vist, at jo større økonomiske interesser, der er på spil, jo mere tid tager det at gennemføre tiltag til beskyttelse af folkesundheden [25].

En mere grundig diskussion af grundlæggende etiske principper inden for medicin er blevet dokumenteret af professor Veikko Launis ved Åbo Universitet i Finland (https://www.laakariliitto.fi/lakaretik/lakaretikens-filosofiska-grunder/lakar-och-vardetikens-grundprinciper/). Han præsenterer seks grundlæggende principper, som kort diskuteres i det følgende. Disse kan dog lige så godt bruges vedr. udrulning af 5G og dets skadelige virkninger på menneskers sundhed. Også miljøet er skadet, så denne diskussion kan anvendes generelt.

Respekt for livet: Det er grundlaget for alle aktiviteter, der vedrører alle levende væsener. Generelt bør biologisk liv bevares. Alt liv har en moralsk værdi.

Evaluering: Udvidelsen af 5G respekterer ikke menneskeliv. Dette princip er ikke opfyldt.

Menneskelig værdighed: Den moralske værdi for alle mennesker bør være den samme. Menneskerettighederne bør være lige for alle mennesker.

Evaluering: Menneskerettighederne anvendes ikke. Folk er uinformerede om potentielle risici og udsættes med magt for skadelige niveauer af RF-stråling i deres eget hjem. I nogle tilfælde har de sundhedsskadelige virkninger været så alvorlige, at de ikke har kunnet fortsætte med at bo i deres eget hjem, hvilket har tvunget dem til at flytte og finde et andet sted at bo.

Selvbestemmelse: Retten til selvbestemmelse er en væsentlig del af moralen. En person skal have mulighed for at overveje, træffe beslutninger og handle på implementeringen af basestationer til 5G i nabolaget. Til det kræves information og viden. Som etisk princip er informeret samtykke nødvendigt.

Evaluering: Installation af 5G-basestationer og strålingsindtrængning i folks private hjem udføres for det meste uden information og godkendelse fra berørte parter. Dette princip er ikke opfyldt.

Lægebehandling: Samfundet er forpligtet til at tage sig af handicappede. Dette er en af de elementære moralske forpligtelser. Princippet er at forbedre sundheden, reducere lidelse og undgå forringelse af helbredet og øget lidelse.

Evaluering: Personer med EHS eller lider af mikrobølgesyndrom ignoreres eller afvises for det meste i den medicinske behandling. De fleste læger anerkender og forstår ikke, at RF-stråling kan forårsage en række sundhedsmæssige problemer, og patienten får ofte fejlagtigt en psykiatrisk diagnose eller ordineret medicin, der kun er beregnet til at behandle symptomerne og ikke årsagen til problemerne. Reduktion af RF-strålingseksponering er den mest effektive behandling, men ignoreres. Dette princip er ikke opfyldt.

Retfærdighed: Alle personer bør sikres lige muligheder for passende pleje.

Evaluering: Personer med alvorlig følsomhed over for denne form for stråling tolererer muligvis ikke niveauer af stråling, der er udbredt på hospitaler og andre medicinske centre. Så længe denne patientgruppe ikke anerkendes som værende syg af årsagen til deres sygdom, ydes der ikke tilstrækkelig pleje.

Livskvalitet/Fordel: Resultatet af en handling er benchmark for den moralske værdi. Den forventede fordel bør være så stor som mulig i forhold til generne. Det er et centralt princip i lægebehandlingen. Således bør den foranstaltning, der er mest gavnlig i forhold til gener, anvendes. Dette inkluderer forbedret sundhed i modsætning til potentiel forringelse af brugen af denne teknologi for samfundet.

Evaluering: Fordelene ved udrulningen af 5G-basestationer til trådløs kommunikation, der fører til en massiv stigning i RF-eksponering, har aldrig vist sig at være større end de negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet. Fordelen ved 5G går ensidigt til telekommunikationsindustrien, mens offentligheden og miljøet er tvunget til at bære omkostningerne. Dette princip er ikke opfyldt.

Alle disse seks grundlæggende etiske principper krænkes. Det er på tide, at det medicinske samfund, herunder alle faggrupper, anerkender EHS og mikrobølgesyndromet som flere sygdomme. Patienten skal behandles respektfuldt og tages hånd om. Det er ikke korrekt at give patienten en psykiatrisk diagnose og dertil indlægge vedkommende på en psykiatrisk afdeling, mens man ignorerer den mest effektive behandling, som er reduktion af eksponeringen. En psykiatrisk diagnose vil krænke de etiske principper. Lægestanden skal uddannes. Det vil give mulighed for at give disse patienter korrekt behandling. Som vi har vist i vores caserapporter og anbefalet i EuropaEM EMF-retningslinjerne, er reduktion af RF-eksponering nødvendig for at blive inkluderet i behandlingsplanen [23].

6. Konklusion

I denne caserapport præsenterer vi en kvinde med EHS igennem næsten fire årtier. Efter installationen af 5G-basestationer i nabolaget blev hendes helbred forværret. Også hendes mand var noget påvirket. Indtil videre er der kun præsenteret lidt i den videnskabelige litteratur om de sundhedsmæssige konsekvenser af høj pulserede RF-stråling fra 5G. Det er presserende for det medicinske samfund at anerkende mikrobølgesyndromet, gribe ind, undersøge sygdommen, tage sig af de syge professionelt og foreskrive reduktion af eksponeringen for RF-stråling som det grundlæggende princip for at genvinde helbredet.

Referencer:

 1. Koppel T, Hardell L. Målinger af radiofrekvente elektromagnetiske felter, herunder 5G, i byen Columbia, SC, USA. Verden Acad Sci J 4 (2022): 23.
 2. Koppel T, Ahonen M, Carlberg M, et al. Meget høj radiofrekvensstråling ved Skeppsbron i Stockholm, Sverige fra mobiltelefonbasestationsantenner placeret tæt på fodgængernes hoveder. Miljø Res 208 (2022): 112627.
 3. Hardell L, Nilsson M. Meget højfrekvent (RF) stråling ved Skeppsbron i den gamle bydel i Stockholm, Sverige. Ann Clin Med sag rep 10 (2023): 1-7.
 4. Nilsson M, Hardell L, Ketti M, et al. Nordisk appel: Der er behov for strengere lovgivningsmæssige rammer for mikrobølgestråling fra trådløse teknologier – Stop yderligere udrulning af 5G. Ann Clin Med Sag Rep 10 (2023): 1-4.
 5. Hardell L, Nilsson M. Case Report: Mikrobølgesyndromet efter installation af 5G understreger behovet for beskyttelse mod radiofrekvensstråling. Ann Sagsrapport 8 (2023): 1112.
 6. Hardell L, Nilsson M. Case Report: En 52-årig sund kvinde udviklede alvorligt mikrobølgesyndrom kort efter installationen af en 5G-basestation tæt på hendes lejlighed. Ann Clin Med sag rep 10 (2023): 1-10.
 7. Nilsson M, Hardell L. Udvikling af mikrobølgesyndromet hos to mænd kort efter installation af 5G på taget over deres kontor. Ann Clin sag rep 8 (2023): 2378.
 8. Nilsson M, Hardell L. 5G Radiofrekvensstråling forårsagede mikrobølgesyndromet i en familie, der bor tæt på basestationerne. J Kræft Sci Clin Ther 7 (2023): 127-134.
 9. Hardell L, Nyberg R. Appellerer, der betyder noget eller ej om et moratorium for udbredelsen af den femte generation, 5G, til mikrobølgestråling. Mol Clin Oncol 12 (2020): 247-257.
 10. Nyberg NR, McCredden JE, Weller SG, et al. Den Europæiske Union prioriterer økonomi over sundhed i udbredelsen af radiofrekvensteknologier. https://doi.org/10.1515/reveh-2022-0106.
 11. Hardell L. Verdenssundhedsorganisationen, radiofrekvensstråling og sundhed – en hård nød at knække (anmeldelse). Int Jørgensen Oncol 51 (2017): 405–413.
 12. Pollack H. Mikrobølgesyndromet. Bull NY Acad Med 55 (1979): 1240-1243.
 13. Tømrer DO. Mikrobølgesyndromet eller elektrooverfølsomhed:historisk.baggrund. Rev Environ Health 30 (2015): 217–222.
 14. Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. Pålidelige sygdomsbiomarkører, der karakteriserer og identificerer elektrooverfølsomhed og multipel kemisk følsomhed som to etiopatogene aspekter af en unik patologisk lidelse. Rev Environ Health 30 (2015): 251-271.
 15. Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling (ICNIRP). Retningslinjer for begrænsning af eksponering for elektromagnetiske felter (100 kHz til 300 GHz). Sundhed Phys 118 (2020): 483-524.
 16. Den Internationale Kommission for Biologiske Virkninger af Elektromagnetiske Felter (ICBE-EMF). Miljø Sundhed 21 (2022): 92.
 17. Lin JC. Uoverensstemmelser i nyligt reviderede retningslinjer og standarder for radiofrekvenseksponering. Miljø Res 2222 (2023): 115369
 18. Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling (ICNIRP). ICNIRP-retningslinjer for begrænsning af eksponering for tidsvarierende elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter (op til 300 GHz). Sundhed Phys 74 (1998): 494-522.
 19. Salzburg-resolution om mobile telekommunikationsbasisstationer. Salzburg 7 (2000). http://www.icems.eu/docs/resolutions/Salzburg_res.pdf?fbclid=IwAR3R4sB5VrAbqoHcFfPTFhbaKoYTRdktA9wQUChQQRxFrWcWi8Bl5nv49w.
 20. Europa-Parlamentet. De fysiologiske og miljømæssige virkninger af ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling. Afsluttende undersøgelse. Luxembourg (2001). https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/297574/DG-4 JOIN_ET (2001)297574_EN.pdf.
 21. Oberfeld G, Navarro AE, Portoles M, Maestu C, Gomez-Perretta C. Mikrobølgesyndromet – yderligere aspekter af en spansk undersøgelse (2002). https://www.researchgate.net/publication/237410769_The_Microwave_Syndrome__Further
  _Aspects_of_A_Spanish_Study.
 22. BioInitiative Working Group, Cindy Sage og David O. Carpenter, redaktører. BioInitiative Report: En begrundelse for en biologisk baseret offentlig eksponeringsstandard for elektromagnetisk stråling (2012). bioinitiative.org
 23. Belyaev I, Dean A, Eger H, et al. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for forebyggelse, diagnose og behandling af EMF-relaterede sundhedsproblemer og sygdomme. Rev Environ Health 31 (2016): 363–397.
 24. Hardell L, Carlberg M. Tabte muligheder for kræftforebyggelse: historisk bevis for tidlige advarsler med vægt på radiofrekvensstråling. Rev Environ Health 36 (2021): 585-597.
 25. Sene erfaringer fra tidlige varslinger: videnskab, forsigtighed, innovation EEA’s rapport nr. 1/2013.
 26. Hardell L, Nilsson M, Koppel T, et al. Aspekter vedrørende retningslinjerne fra Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikkeioniserende Stråling (ICNIRP) fra 2020 om radiofrekvensstråling. J Kræft Sci Clin Ther 5 (2021): 250-283.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.