International 5G modstand

Links til andre hjemmesider og Facebook grupper:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/links-til-hjemmesider-og-facebook-grupper/
Om konventioner og retsopgør, læs mere her: https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/

Indhold:
5G Global Protest Day
International beskyttelse mod elektromagnetisk stråling
International oversigt over byer og regioner der har sat stop for 5G udrulningen
Sidste nyt om den internationale modstand mod 5G

Global 5G Protest Day

Næste internationale protestdag er den 20. marts 2021.
https://stop5ginternational.org/5g-protest-day-march-20-2021/
Se også her:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/demonstrationer/

International beskyttelse mod elektromagnetisk stråling

Mange lande og regeringer har vedtaget love og politikker for at beskytte offentligheden i forhold til elektromagnetisk stråling. Her får du en oversigt over nogle af tiltagene.
Klik ind her:
https://ehtrust.org/policy/international-policy-actions-on-wireless/

Oversigt over de internationale modstandsgrupper findes længere nede på siden.

International oversigt over byer og regioner der har sat stop for 5G udrulningen.

5G mobiltelefonstråling: Sådan taber teleselskaberne kampen om at indføre 5G mod folks vilje
Oversigt over aktiviteter verden over.
Oprindelig publiceret i oktober 2019. Den er blevet opdateret hhv.: 5. december og 17. december.
“Indsatsen for at stoppe 5G er stadig ved at samle fart, og vi må fortsætte med at arbejde sammen og utrætteligt for at beskytte alt liv på Jorden og planeten selv, indtil denne demente plan er henvist til historiebøgerne som det mest mephistofeliske skema i menneskehedens historie.”
https://www.globalresearch.ca/telcos-losing-battle-impose-5g/5691065

Tysk dokumentar om
VERDENSOMSPÆNDENDE MODSTAND MOD UDRULNING AF 5G NETVÆRKET.
https://www.youtube.com/watch?v=wteL7ciPmhk&feature=

Sidste nyt om den internationale modstand mod 5G

DANMARK
Retten i Helsingør skal tage stilling til fogedforbud mod 5G og TDC har fået frist for svarskrift.
“Den 16. december 2020 har Retten i Helsingør ved dommer Apostoli givet TDC frist til den 15. januar 2021 til at indlevere et svarskrift. Hvis TDC ikke skulle overholde tidsfristen, kan Retten I Helsingør allerede i januar 2021 nedlægge fogedforbud imod at TDC fortsætter aktiviteter, der implementerer 5G-systemet indenfor Helsingør retskreds, inkl. test af pågældende system, herunder at TDC anvender frekvenserne 3420 til 3520 MHz sendepositioner i Helsingør.”
https://helsingordagblad.dk/artikel/debat-behandling-ved-retten-i-helsing%C3%B8r-af-fogedforbud-mod-5g

Holland
Høring om 5G udskudt på ubestemt tid, men den svenske kræftforsker Lennart Hardell opfordrer til, ikke blot at sætte 5G på pause i frekvensområdet 26 Gigahertz, men også at standse udrulningen i de lavere frekvensområder.
En høring om 5G, der skulle have fundet sted i det lovgivende hollandske parlament den 10. december, er blevet aflyst og udsat til en senere dato, skriver Tabt Tråd. (1)
Hans Kromhout, professor ved universitetet i Utrecht, som også er hollandsk forskningsleder for det tværnationale Cosmos-forskningsprojekt, har tidligere givet udtryk for, at gruppen bag den hollandske sundhedsrapport om 5G først ved høringen ville præsentere deres råd og besvare spørgsmålene fra parlamentsmedlemmer.
Den hollandske regering har officielt afvist, at den vil følge rapportens anbefalinger.
Den svenske kræftlæge og forsker Lennart Hardell, (*) har på opfordring fra den hollandske borgergruppe Stop5GNL skrevet og offentliggjort et høringssvart. (2)
Lennart Hardell opfordrer til, at man ikke blot sætter 5G på pause i frekvensområdet 26 Gigahertz, men at man også standser udrulningen i de lavere frekvensområder.
I sit høringssvar skriver Lennart Hardell bl.a.: “Påstanden om, at de lavere frekvensbånd til 5G (op til 3,5 GHz) allerede har været brugt til telekommunikationsapplikationer og Wi-Fi i årevis uden at resultere i påviste skadelige helbredseffekter, er forkert. Evidens fra forskning på celler, dyr og mennesker viser, at de frekvenser, der hidtil er anvendt til telekommunikation, er skadelige for mennesker og også miljøet, for oversigter se (1-3). Der er ingen væsentlig forskning i sundhedseffekter fra frekvenserne i området mellem 3 og 4 GHz beregnet til brug til 5G som bemærket af den franske myndighed ANSES i en ekspertrapport offentliggjort i januar 2020.” (3)
Videre skriver han:
“Det er relevant at evaluere de nuværende ICNIRP 2020-konklusioner om kræftrisici fra RF-stråling, da det hollandske sundhedsråd anbefaler brug af ICNIRP 2020-retningslinjerne. Anbefalingen om “at tage en forsigtig tilgang og holde eksponeringerne så lave som med rimelighed kan opnås” er bestemt vanskeligt at opnå på et marked med udvidet trådløs kommunikation og har givetvis ingen praktisk værdi. Det antages, at ICNIRP 2020-retningslinjerne vil blive brugt i de fleste lande. Indflydelsen fra ICNIRP og dets medlemmer på de rapporter, der danner grundlaget for retningslinjer fra forskellige organisationer, er således nødvendig at belyse.” (se tabel)

I sin konklusion skriver Hardell:
“Afslutningsvis med hensyn til kræft viser nuværende videnskabelige beviser klart en øget risiko for gliom og akustisk neurom ved brug af mobile og / eller trådløse telefoner. I denne gennemgang diskuteres andre tumortyper og sundhedskonsekvenser ikke. Den øgede risiko for hjerne- og hovedtumorer er baseret på humane kræftepidemiologiske undersøgelser og understøttes af lignende tumortyper, der findes i dyreforsøg. Faktisk bekræftede disse dyreforsøg de tidligere resultater i case-control undersøgelser af øget tumorrisiko for brug af trådløse telefoner; både mobiltelefoner og trådløse telefoner. Mekanistiske aspekter af carcinogenese kommer fra laboratoriefund på f.eks. stigning i reaktive iltarter og DNA-beskadigelse.
Den aktuelle evaluering foretaget af det hollandske sundhedsråd er baseret på et WHO-udkast og en SSM-rapport. Det anbefales også at bruge ICNIRP-retningslinjerne, som anses for at være utilstrækkelige til at beskytte mod sundhedsfarer, som for eksempel kræft, af flertallet af forskerne på dette område (www.emfscientist.org). Rapporten repræsenterer ikke en grundig, afbalanceret, objektiv og opdateret evaluering af kræftrisici og andre farlige virkninger fra RF-stråling. Det er også påfaldende modstridende, da den konkluderer, at alvorlige helbredseffekter som kræft og fosterskader er “mulige”. Alligevel har det ingen indvendinger mod udrulningen af ​​5G og anbefaler, at der udføres senere undersøgelser for at undersøge sundhedsresultater såsom kræft og fosterskader. Der drages ingen erfaringer fra eksisterende observationer om øgede kræftrisici.
Kommissionens konklusion om, at der ikke er nogen grund til at stoppe brugen af ​​lavere frekvenser for 5G op til 3,5 GHz på grund af ingen “påviste skadelige sundhedseffekter”, afspejler blot de partiske konklusioner fra ICNIRP-dominerede grupper. Denne konklusion skal således afvises, og nye retningslinjer for tidligere og nye frekvenser skal etableres under hensyntagen til den nye teknologi, det forskellige formeringsmønster for 5G og øget RF-stråling. Der kræves et moratorium om implementeringen af ​​5G til trådløs kommunikation.
I sidste ende foretrækkes kabelforbundne løsninger.”

*) Lennart Hardell, i dag pensioneret kræftlæge og epidemiolog, var i 2011 en del af WHO’s ekspertgruppe, som klassificerede radiofrekvent stråling som “muligvis kræftfremkaldende.”
Kilder:
1) https://tabttraad.home.blog/2020/12/10/horing-i-dag-svensk-topnavn-blander-sig-i-hollandsk-5g-diskussion/
2) https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2020/12/Health-council-Netherlands_2020_12_07.pdf
3) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2019SA0006Ra.pdf

FRANKRIG
Mere end 70 borgmestre og folkevalgte opfordrede 2. december til et moratorium mod 5G.
Modstanden i Frankrig vokser og mere end 70 borgmestre og folkevalgte i Frankrig opfordrede i den 2. december til et moratorium mod 5G. Borgmestrenes største bekymring er, at “sundhedsrisikoen for levende organismer ikke er blevet evalueret.” (1)
Michèle Rivasi, medlem af Europa-Parlamentet (MEP), som leder modstanden, udtalte, at hun er klar til at gå til EU-domstolen om dette spørgsmål.
Ud over de sundhedsmæssige bekymringer rejste borgmestre og folkevalgte en række andre spørgsmål, herunder:
Stigningen i elektromagnetisk forurening.
Miljøvirkningerne af mangedoblingen ved digitale strøm og yderligere energibehov i en periode, hvor der er et incitament til at spare energi.
Betydelige stigning i behovet for sjældne råvarer til fremstilling af nye antenner og nye kommunikations genstande
Forstærkning af desocialiseringen i forbindelse med mobile skærme og risikoen for dehumanisering af samfundet
Elektro-smog
Ifølge Patrice Goyaud, fysiker og administrator ved National Association Robin Des Roofs Association (2) repræsenterer 5G eksponeringen dobbelt så meget som de lovmæssige grænser med en frekvens mellem 1 og 6 Giga Hertz, hvilket risikerer at skabe en “elektro-smog”, som i sidste ende vil erstatte ADSL.
Han peger på, at 6G allerede vil blive testet i Kina, hvor det ikke er objekterne, der kan spores, men selve mennesket, der vil være “forbundet konstant”. I Schweiz, hvor 5G allerede er under udvikling, “er strålingen 4 gange større end 4G.” En antenne dækker en million objekter pr. kvadratkilometer. “Og det anslås, at der vil være 50 til 100 milliarder forbundne objekter i verden i 2030.” Alle tilsluttede objekter bevægelse kan følges.
5G skal installeres fra 2023 i Frankrig med forskellige båndbredder afhængigt af de pågældende områder:700 Mega Hertz i landdistrikterne, “en meget gennemtrængende båndbredde. Det ville være en lav hastighed 5G.”3.5 Giga Hertz til byer26 Giga Hertz til rummet og satellitter
ICNIRP
Rivasi er en stærk modstander af 5G. I juni 2020 offentliggjorde hun en rapport: “ICNIRP: Conflicts of Interest, Corporate Capture og Push for 5G.” (3) Rapporten blev skrevet og offentliggjort sammen med Dr. Kalus Buchner, en MEP fra Tyskland. Buchner er selv forsker og har gennemførte undersøgelser om, hvordan radiofrekvens påvirker sundheden. (4)
Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-Ioniserende Stråling (ICNIRP) er en privat industri NGO er en privat organisation. ICNIRPS anbefalinger til retningslinjer for elektromagnetisk stråling benægter enhver skade på trådløs teknologi men bliver brugt af WHO og i flere lande på trods af organisationens klare konflikter med interesser og bånd til teleindustrien.
ICNIRPs interessekonflikter blev bekræftet i en afgørelse fra 2012 af den italienske højesteret. Retten, der medgav, at sagsøgerens hjernesvulst var forårsaget af en mobiltelefon, konkluderede også, at eksperter med ICNIRP-tilknytninger “manglede troværdighed og autoritet og som sådan stort set var uden for det videnskabelige samfund.” I 2020 gav en italiensk appeldomstol en endnu stærkere konklusion vedrørende ICNIRP og dets medlemmer. (5)
EELV
Modstanden mod 5G i Frankrig er blevet et topagende for det franske grønne parti, Europa Écologie Les Verts. (6) Ved de lokale valg i juni fik partiet mere magt, og dets kandidater blev valgt ind i de større byer, herunder Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Bordeaux og Strasbourg. Modstanden mod 5G i Frankrig fik også overskrifter i september, efter at ansatte i Orange, en af ​​de største mobiltelefonudbydere i Europa, skrev et brev, hvori de opfordrede virksomheden til ikke at implementere 5G. (7)
Kilder:
1) https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/valence/5g-fronde-maires-drome-70-communes-qui-reclament-moratoire-1901448.html
2) https://www.robindestoits.org/
3) https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf
4) https://ecfsapi.fcc.gov/file/7521095891.pdf
5) https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/italian-decision-2020-translation.pdf
6) https://www.eelv.fr/
7) https://childrenshealthdefense.org/news/employees-at-frances-biggest-phone-company-undermine-countrys-5g-push/

FRANKRIG
Byrådet i Lille vedtager et moratorium for implementeringen af ​​5G.
Moratoriet blev vedtaget den 9. oktober en beslutning borgmesteren i Lille Martine Aubry uddybede således: “Fordi vores tvivl består både ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt og digital ædruelighed ved implementeringen af ​​5G, vedtog vi (…) et moratorium. Det er presserende at vente!
I teksten til forslaget står: “Før vi kan sige, at 5G bestemt repræsenterer fremskridt for vores byer og deres indbyggere, ser det ud til, at flere gråzoner (…) stadig skal afklares”, og videre De officielle rapporter, der er offentliggjort i de seneste måneder (…), tillader stadig ikke de mest kompetente myndigheder at udelukke nogen reel risiko for befolkningerne i forbindelse med eksponering for denne nye teknologi.
Man undrer sig også over “det høje niveau af inducerede investeringer” på et tidspunkt med de økonomiske udfordringer som er knyttet Covid-19-epidemien.Man ønskler med moratoriet på kommunalt plan at udsætte “enhver tilladelse til at installere eller tænde antenner + test + knyttet til 5G-teknologi (…) i det mindste indtil offentliggørelsen af ​​den forventede rapport. i 2021 fra ANSES”, det nationale agentur for sundhed, mad, miljø og arbejdssikkerhed. Endvidere opfordrer man Métropole Européenne de Lille (MEL) om at tage ”en lignende holdning”.
Métropole Européenne de Lille (MEL) er en interkommunal struktur, der består af et netværk af større byer (Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Armentières osv.), Det fjerde største byområde i Frankrig efter Paris, Lyon og Marseille med en befolkning på befolkning i 2014 på 1.154.103 indb. Den største by er Lille med ca. 238.381 indb.
Bordeaux, hvor 5G har været genstand for forsøg i to år, stemte den 25. september for et forslag, der opfordrer regeringen til et moratorium for denne teknologi og en udskydelse af frekvenstildelingsprocessen.Byrådet, hvor PS og De Grønne nu har flertal, ønsker, at regeringen gennemfører en “omfattende og uafhængig undersøgelse af klimaet, miljø, sundhed, teknologiske og finansielle konsekvenser” af 5G og opfordrer også til en offentlig debat, samt retten for kommunerne til at påberåbe sig forsigtighedsprincippet.For Bordeaux vil 5G i sidste ende være “synonymt med et meget højt energiforbrug ved anskaffelsen af antenner og servere“, og produktionen af kompatible telefoner risikerer at accelerere forureningsfænomener” som følge af udvinding af sjældne metaller samt produktion af affald, der ikke eller kun kan genbruges.
Kilder:
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/5g-le-conseil-municipal-de-lille-vote-un-moratoire-sur-le-deploiement-20201010
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/bordeaux-metropole-vote-une-motion-contre-la-5g-20200925

DANMARK
TABT TRÅD har indgivet klage til Folketingets Ombudsmand.
Staten bryder sig åbenlyst ikke om, at det bliver et udbredt faktum, at en topfaglig forskerkomité er 5G-kritisk af sundhedsfaglige grunde.
Den 2. sept. 2020 offentliggjorde Hollands nationale sundhedsråd en sundhedsrapport om 5G, som af sundhedsfaglige grunde fraråder 5G-frekvensbåndet på 26 Gigahertz.(1) (2)
De danske myndigheder har på stribe nægtet at give Tabt Tråd en reaktion på rapporten. Den manglende velvilje har fået Tabt Tråd til den 8. okt. 2020 at indgive en klage til Folketingets Ombudsmand. (3)
Kilder:
1) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
2) https://tabttraad.home.blog/2020/09/17/baggrund-hvad-handler-5g-balladen-om-26-gigahertz-bandet-om/
3) https://tabttraad.home.blog/2020/10/09/ingen-kommentar-tabt-trad-klager-nu-til-folketingets-ombudsmand-over-afslag-pa-svar-og-afslag-pa-interview/

Stoler vi på sundhedssikkerheden med 5G
Under halvdelen af de adspurgte stoler på 5G-sikkerheden i europæiske undersøgelser.
Det skriver Tabt Tråd i et opslag fra den 3. oktober 2020 med baggrund i repræsentative undersøgelser foretaget af det multinationale konsulent bureau Deloitte.

Schweiz: 58 % af schweizerne tænker, der er sundhedsrisici forbundet med strålingsudledninger fra 5G-antenner.
Belgien: 45 % af belgierne er overvejende i tvivl om 5G vil kunne udgøre en sundhedsrisiko.
England: 43 % af briterne er usikre på, om 5G kan udgøre en helbredsrisiko, mens 14 % af briterne tænker, at der er helbredsrisici forbundet med 5G-netværket.
Østrig: 36 % af østrigerne tror at der er sundhedsrisici forbundet med 5G og 18 % er i tvivl.
Holland: 17% af hollænderne tror at der er sundhedsrisici forbundet med 5G og 22 % er i tvivl.
Kilder:
https://tabttraad.home.blog/2020/10/03/under-halvdelen-stoler-pa-5g-sikkerheden-i-europaeiske-undersogelser/
https://www2.deloitte.com/uk/digital-consumer-trends/5g-evolution-deferred
https://tabttraad.home.blog/2019/11/12/schweizisk-avis-flertallet-vil-stoppe-5g/
https://www.20min.ch/story/jeder-zweite-glaubt-dass-5g-krank-macht-955917884114

FRANKRIG
5G auktioner, Macrons arrogance, politisk modstand internt og ekstern samt ballade i teleskabet Orange.
5G-auktioner
5G-auktioner i Frankrig bringer 2.786 milliarder euro ind for staten, Orange opnår den største andel af de frekvenser, der står på spil. Med auktionerne er vejen banet for at operatørerne (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free) kan markedsføre de første 5G-tjenester, i udvalgte franske byer i slutningen af ​​året. Det skrev Le Monde den 1. oktober 2020.
Det var salget af 310 MHz spektrum i 3,4-3,8 GHz-båndet, der blev afsluttet. Telekomregulator Arcep udtalte, at provenuet udgjorde EUR 2,79 mia. Orange tegnede sig for det højeste forbrug på 854 mio. EUR til 90 MHz spektrum. Altice France datterselskab SFR erhvervede 80 MHz for 728 mio. EUR, mens Bouygues Telecom og Free Mobile begge sikrede 70 MHz for 602 mio. EUR.
Auktionen var planlagt til april men blev udskudt pga. Coronakrisen. I den første fase af tildelingen havde den franske regering aftalt at sælge 200 MHz til en fast pris på 1,4 mia. EUR, hvor hver af de fire netoperatører brugte 350 mio. EUR til en blok på 50 MHz.
Tilfredse udbydere og købere
Både udbydere og købere var tilfredse med forløbet, hvilket måske skal ses i lyset denne udtalelse fra Cédric O, statssekretær og ansvarlig for den digitale overgang og elektronisk kommunikation:
“5G er en vigtig teknologi som en del af regeringens genopretningsstrategi”.
Cédric O mindede også om Frankrigs forsinkelse med implementeringen af ​​den nye generation af mobilnetværk, der allerede er blevet lanceret i “tredive lande i verden” især af Frankrigs store europæiske naboer (Tyskland, UK, Italien og Spanien).
Efter Macrons udskamning: “Opfordring til dialog”
“Efter en række diskussioner i samfundet” lancerede præsidenten for Arcep Soriano en “opfordring til dialog” og sagde, at han ønskede at arbejde “hånd i hånd” med valgte embedsmænd for at udvikle 5G-netværket i hele landet.
Hermed hentydede Soriano til den franske præsident Emmanuel Macron, da han arrogant forsvarede 5G udrulningen ved en tale til afslutningsceremonien for National Council of French Tech Capitals and Communities (CNCC) i Elysee-paladset i Paris, Frankrig, den 14. september 2020. Her udtalte Macon bl.a.:
”Jeg hører mange stemmer, der siger, at kompleksiteten i nutidige problemer skal løses ved at vende tilbage til olielampen! Jeg tror ikke, at Amish-modellen kan løse udfordringerne i nutidig økologi”.
Det franske grønne parti (EELV)
En udtalelse, der kom dagen efter, at omkring 70 grønne og venstre politikere fra primært det franske grønne parti Europa Écologie Les Verts (EELV).offentliggjorde en opfordring i Le Journal du Dimanche, der anmodede om et moratorium for 5G.
Intern i regeringen har Macron også haft problemer som har ført til udskiftning af ministre: Miljøminister Elisabeth Borne, som førte an i kritikken i juni, blev i juli skiftet ud og erstattet på sin post. Også den 5G-kritiske sundhedsminister, Olivier Véran, blev skiftet ud.
Ballade i Orange, Frankrigs største telefonselskab
Medarbejdere hos Orange, Frankrigs største telefonselskab og den 12. største mobilnetværksoperatør i verden, opfordrer ledelsen til at stoppe udrulningen af ​​5G. Omkring 1.000 Orange-medarbejdere, der kalder sig ”Je Suis Si Vert” (Jeg er så grøn), har rundsendt to notater. Det seneste notat – Uden 5G: Orange i fremtiden – fra maj 2020 hævder, at 5G både vil være skadeligt for miljøet og urentabelt. Det skriver Blomberg den 18. september 2020.
De henviser bl.a. til at den massive antenneinfrastruktur, der kræves til 5G, milliarder af trådløse enheder, der skal være sammenkoblet, og den tilhørende MIMO-teknologi vil betyde en eksponentielt øgning af energiforbruget samt bidrage væsentligt til den trådløse teknologis CO2-fodaftryk.
Modstanden mod 5G vokser i hele Europa
Ifølge Bloomberg er den franske uenighed “den mest konsekvente af flere græsrodskampagner mod teknologien i Europa.”
I Europa, som i USA, har teleselskaber udnyttet den økonomiske krise som følge af COVID-19 for at præsentere 5G som den økonomiske redning og dem, der protesterer mod 5G som en trussel mod det økonomiske opsving. En nylig rapport fra Rådet for Den Europæiske Union udtrykte vigtigheden af ​​at “bekæmpe” påstandene om 5G-sundhedseffekter.
Samtidig har domstolene i disse lande konsekvent truffet afgørelse for sagsøgere, der er blevet syge af stråling, både for dem, der har udviklet EHS og kræft. Hundredvis af forskere har indgivet en appel til EU, hvori de opfordrer til et moratorium for 5G, der har potentielle ødelæggende virkninger for mennesker og miljø.
Kilder:
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/01/les-encheres-de-la-5g-rapportent-2-786-milliards-d-euros-a-l-etat-orange-obtient-la-plus-grande-part-des-frequences-en-jeu_6054416_3234.html
https://www.telecompaper.com/news/french-5g-spectrum-sale-raises-eur-279-billion–1356305
https://www.euractiv.com/section/5g/news/macron-slams-anti-5g-proponents-as-amish-causing-uproar-in-france/
https://www.lejdd.fr/Societe/5g-une-soixantaine-de-maires-et-de-deputes-demandent-un-moratoire-au-moins-jusqua-lete-2021-3991401
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-18/dissent-at-heart-of-telecom-industry-undermines-france-s-5g-push
https://www.consilium.europa.eu/media/44389/st08711-en20.pdf
https://wearetheevidence.org/french-court-recognized-electromagnetic-sensitivity-as-an-occupational-disease/
https://childrenshealthdefense.org/news/six-italian-courts-have-ruled-that-cell-phones-cause-brain-tumors/
https://www.5gappeal.eu/

SCHWEIZ
Kantonerne Jura og Neuchatel kræver 5G moratorium for først at afklare sundhedseffekter af stråling.
Parlamentet i den schweiziske kanton Jura opfordrede i uge 40 2020 de to kamre i det schweiziske parlament, statsrådet og Nationalrådet, til at vedtage et moratorium for 5G millimeter bølgefrekvensområdet indtil en oversigt over virkningerne af at udsætte befolkningen for stråling er tilgængelig. Jura slutter sig til kantonen Neuchatel, der mener, at Parlamentet skal indføre et landsdækkende moratorium, indtil spørgsmålene om befolkningens sundhed og miljøsikkerhed er blevet afklaret af forskning. Man mener, at der er mulighed for, at 5G-antenner, især antennesystemer, der transmitterer i frekvensområdet fra 30 GHz til over 100 GHz, har skadelige virkninger på folks sundhed og biodiversitet. Kantonen Neuchatel mener, at kantoner og kommuner skal involveres i planlægningen af ​​netværksinfrastrukturen på deres territorier. Om nødvendigt bør kantoner bestemme zoner, hvor fiberoptiske forbindelsesnetværk, for eksempel til modtagelse i bygninger, kan være en erstatning for 5G-systemer.
Statsrådet, overhuset i landets parlament, har godkendt et forslag, der understøtter forskningsarbejde om konsekvenserne for sundhed af mobil stråling fra ny teknologi. Forskningen vil blive finansieret gennem midler i det føderale budget, der er rejst ved mobilauktionen i begyndelsen af ​​2019. For at finansiere forskningen vil regeringen også fremme partnerskaber mellem den offentlige sektor og private virksomheder.
Kantonen i Geneve vedtog i februar 2020 et såkaldt moratorium mod nye antennegenerationer for tre år. Det er vedtaget som et forsigtighedsprincip af hensyn til bekymringer for, at nye mobilteknologier kan forværre folkesundhed og biodiversitet.
Kilder:
https://www.telecompaper.com/news/cantons-jura-neuchatel-demand-5g-moratorium-to-clarify-health-effects-of-radiation-first–1356871
https://www.heise.de/news/5G-Aufbau-in-der-Schweiz-Kantone-fordern-Moratorium-4921374.html
https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2020/20200915120301153194158159041_bsd087.aspx
https://www.telecompaper.com/news/swiss-parliament-approves-motion-to-fund-research-into-mobile-radiation-health-effects–1354186
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-a-geneve.html

FRANCE : DEMONSTRATION BY OPPONENTS OF THE 5G IN NANTES On Saturday 26 September 2020, activists of the collective 5G re | Stockfoto bei imago images lizenzieren

FRANKRIG
DEMONSTRATION AF OPPONENTERNE FOR 5G I NANTES Lørdag den 26. september 2020 demonstrerede aktivister af den kollektive 5G-modstand mod indsættelsen af ​​5G-antenner i Nantes for at øge bevidstheden om de miljømæssige og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med denne nye telekommunikationsteknologi. Derudover opfordrede deltagerne til et moratorium med borgere.

ENGLAND
Aktionsgruppen ‘Action Against 5G’ har nu indsamlet over 105.000 £ for at den kendte stjerneadvokat Michael Mansfield kan repræsentere dem i deres kamp for at få den britiske regering til at stoppe udrulningen af 5G netværket. Det skriver Metro News den 14. august 2020.
Michael Mansfield været involveret i en række højt profilerede retssager, herunder branden i Grenfell Tower, Hillsborough fodboldkatastrofen, mordet på den sorte teenager Stephen Lawrence og Lockerbie-bombningen.
Mansfield accepterede i begyndelsen af maj måned at repræsentere gruppen mod den britiske regering.
Action Against 5G’ udtaler på sit Crowd Justice-websted, at regeringen ikke tager hensyn til beviser for, at radiofrekvent stråling fra master og trådløse enheder faktisk påvirker sundheden.
“I stedet fortsætter regeringen med at vedtage retningslinjer, som den uafhængige videnskabelige forskning viser er usikker for mennesker, dyr og miljøet.”
Gruppen ønsker en fuldstændig og uafhængig undersøgelse af risiciene.
Kilder:
https://www.crowdjustice.com/case/legalactionagainst5g/
https://metro.co.uk/2020/08/14/5g-conspiracy-theorists-crowdfund-100000-hire-superstar-lawyer-fight-government-13128394
https://actionagainst5g.org/
https://tabttraad.home.blog/2020/05/15/stjerneadvokat-skal-foere-miljoeretssag-om-5g-i-england/

FRANKRIG
Styrket kamp mod 5G
Lokalvalget den 28. juni 2020 blev et gennembrud for miljøpartiet Det Europæiske Økologiske Parti De Grønne, som erobrede flere borgmesterposter i Frankrig.
Valgsejren kan bringe miljøkritik af 5G yderligere på dagsordenen, fremgår det af det franske nyhedsmedie, RTL.Bordeaux’s næste borgmester, Pierre Hurmic, har allerede sat 5G-kritik på dagsordenen:
“Jeg finder det fuldkommen uacceptabelt, at vi kan indføre 5G uden at forklare, diskutere eller mærke efter, hvad befolkningens ønsker er”
Også i byer som Nantes, Grenoble og Besançon har nyvalgte grønne udtrykt modstand mod 5G.
For nylig opfordrede både Frankrigs sundhedsminister og miljøminister regeringstoppen til at udskyde landets 5G-lancering.
Grenoble i det østlige Frankrig, der ofte kaldes for Frankrigs Silicon Valley, har også fået en grøn borgmester. Den nye borgmester, Eric Piolle, siger i et interview til nyhedsmagasinet Bloomberg, at byen ikke skal bruge den nye 5G-teknologi blot for at bruge den: Vi er nødt til at sætte på pause og kigge på de indvirkninger, 5G kan have på miljøet.”
Kilder:
https://www.rtl.fr/actu/futur/bordeaux-le-nouveau-maire-pierre-hurmic-veut-un-debat-sur-les-dangers-de-la-5g-7800637854 https://tabttraad.home.blog/2020/06/30/nyvalgt-borgmester-angriber-5g-groen-valgsejr-styrker-modstanden-i-frankrig
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-09-02/mayor-in-alpine-silicon-valley-wants-france-to-hit-brakes-on-5g

BULGARIEN
17 juni 2020. Repræsentanter for det nationale borger initiativ “Stop 5G i Bulgarien” har sendt nationalforsamlingen et andragende med anmodning om et moratorium for indførelsen af 5G-teknologien i Bulgarien. 377 underskrifter med personoplysninger og yderligere 32.000 underskrifter på online andragender på internettet fra forskellige byer i Bulgarien er blevet indgivet af borgerinitiativet. Andragenet påpeger, at 5G-teknologiens indvirkning på menneskers sundhed endnu ikke er kendt.
https://bnr.bg/en/post/101294893/citizens-call-for-moratorium-on-the-introduction-of-5g-in-bulgaria

FRANKRIG
26. maj 2020. 500 miljøaktivister sagsøger Orange, Bouygues, SFR og Free. Miljøaktivister beder om juridisk ekspertise til at undersøge 5G, da frekvenserne skal tildeles i år. Aktivister ønsker, at der udarbejdes en ekspertrapport om 5G. Stævningen til domstolen i Paris blev indgivet den 26. maj og man anmodede om en første høring den 30. juni. De bliver repræsenteret af advokaten Jean Marc Descoubes. Advokat i Barreau de Paris siden 1997, kandidat fra l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Gruppen ledes af grundlæggeren af Young Ambassadører for klimaet (http://jac-asso.fr/) Côme Girschig, og inkluderer flere VIP’ er, som f.eks. instruktøren Liza Azuelos, forfatteren Hermine af Clermont-Tonnerre og sangeren Alma Higelin.
Miljøaktivisternes vigtigste argument er: Forsigtighedsprincippet skal gælde for 5G:Forsigtighedsprincippet er nødvendigt, når risiciene for sundhed eller miljø ikke er sikre, men simpelthen sandsynlige eller under alle omstændigheder ikke udelukket”. Ellers vil der blive anlagt retssag mod de fire operatører: ”Gennem deres eksperimenter og deres applikationer udsætter operatørerne befolkningen for en fremtidig risiko, som i øjeblikket ikke er sikker, men ikke kan udelukkes. Hvis denne risiko opstår, kan operatørernes civilretlige ansvar blive inddraget. Deres skyld har været at have set bort fra forsigtighedsprincippet. ”
Aktivister forklarer, at sundheds- og miljøeffekterne af 5G ikke er kendt, da denne nye teknologi vil bruge flere antenner end de eksisterende mobilnetværk, men også højere frekvensbånd (3.5 og 26 gigahertz). Oplysningerne er hovedsageligt baseret på den forrapport, der blev udarbejdet i slutningen af ​​2019 af ANSES (National Agency for Food, Environmental and Occupational Health Security). Denne forrapport beklager, at “der stadig er meget få forskningsdata” om disse nye frekvenser. Og ud fra et miljømæssigt synspunkt vil 5G forbruge mere energi i henhold til dem.
To andre foreninger, Agir pour l’Environnement og Priartem, har indgivet appeller om fortjenester og en alt summarisk behandling ved statsrådet mod dekreter, der lancerer tildeling af 5G-frekvenser. De mener, at denne tilskrivning (og især fraværet af en forudgående miljøundersøgelse) overtræder flere miljøbeskyttelsesbestemmelser, der starter med forsigtighedsprincippet. Den 5. marts lovede Højesteret at afsige sin dom om fordelene “Før sommeren 2020” og mente derfor, at der ikke var nogen grund til at træffe foranstaltninger i en kortvarig procedure.
Kilder:
https://www.cnetfrance.fr/news/5g-les-operateurs-vont-devoir-demontrer-que-cette-technologie-ne-presente-aucun-danger-39904305.htm
https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-1371054

CANADA
Appel til Canadas regering om at indstille 5G-udrullingen og investere i kabelforbindelser.
D. 14. maj 2020. Fireogtyve canadiske grupper siger: Suspender 5G, indtil det er beviset sikkert. Appel til Canadas regering.
https://ehtrust.org/canada-appeal-to-suspend-5g/

USA
25. april 2020 Julian Gresser er en international advokat, og anerkendt ekspert i Asien anliggender, og en tidligere gæsteprofesser ved ”Harvard Law School” (1976-77; 1979) Han er medrådgiver i en administrativ aktion overfor FCC (telestyrelsen) der forlanger at agenturet følger de etablerede procedurer for at beskytte folkesundheden, miljøet, privatliv, og national sikkerhed, før de giver tilladelse til over 40.000 lav-kredsløbssatellitter. Han vil forelægge en internationalt samarbejdsmodel for advokater, lovgivere, og aktivister for at sikre at den forestående kommercialisering af den sidste grænse, det ydre rum bliver tilgået med forsigtighed, respekt, intelligens og visdom; – og slutter sit indlæg med en kort gennemgang af praktiske værktøjer for medlemmer i et 5G aktionsnetværk for at opnå dette mål.
https://www.youtube.com/watch?v=1cxx19FpfjE

HOLLAND
Gruppen, Stop5GNL er den 4. maj 2020 gået til retten i et forsøg på at stoppe den landsdækkende udrulningen af 5G. Retssagen starter den 25. maj 2020. Den nederlandske domstol, mente dog ikke at der er tilstrækkeligt med grundlag for at nedlægge straksforbud samt at tidsfristen var for kort.
En hollandsk ekspertgruppe har varslet, at den vil give landets regering en række sundhedsfaglige anbefalinger om 5G-udrulningen i slutningen af juli.
Anbefalingerne ventes med spænding – blandt andet fordi, en ledende forsker og et medlem af ekspertgruppen, Hans Kromhout, for nylig kritiserede tilliden til ICNIRP og tilliden til gældende grænseværdier i et interview til det store hollandske dagblad, De Telegraaf. Hans Kromhout er formand for strålingskomitéen i Hollands nationale sundhedsråd.
https://tabttraad.home.blog/2020/05/21/overarbejde-hollandsk-5g-rapport-udkommer-med-forsinkelse/
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/882391636/wetenschap-verdeeld-over-straling-5-g?

BELGIEN
5G protest bærer frugt
. Den 5. maj skrev over 1000 autoriserede læger og andet sundhedsfagligt personale i Belgien under på en på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G. (se nedenfor)
Den 15. maj meddelte regeringen i den belgiske region Wallonien, at der nedsættes en ekspertgruppe til at undersøge alle aspekter af implementeringen af ​​5G.
1) Der skal foretages en vurdering af 5G og anden EMF ift. miljø (herunder biodiversitet og fauna), på folkesundheden, på økonomisk effektivitet, datasikkerhed og privatliv.
2) Herefter er ekspertgruppen ansvarlig for regelmæssige vurderinger. Bla. om betingelserne i dekretet af 3. april 2009 om beskyttelse mod mulige skadelige virkninger og gener forårsaget af ikke-ioniserende stråling genereret af stationære telemaster skal revurderes.
På EU-niveau vil Wallonien arbejde for vedtagelsen af ​​en standard, der er fælles for medlemsstaterne og som er forenelig med WHO’s henstillinger og respekt for forsigtighedsprincippet.
Kommissionen skal fremlægge sine anbefalinger ultimo 2020.
https://www.wallonie.be/fr/actualites/creation-dun-groupe-dexperts-pour-la-5g
https://www.telecompaper.com/news/wallonia-forms-expert-commission-to-evaluate-5g-risks–1338701
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/

USA

I Byrådet i Easton i Connecticut har et flertal den 7. maj 2020 stoppet 5G-udrulningen frem til den 31. december for at undersøge, om der er grund til at bekymre sig for helbredseffekter. Der bor knap 8000 indbyggere i Easton, godt 100 kilometer fra New York City kernebydel, Manhattan. Easton ligger ved et langt bånd af forstæder, der rækker ind i delstaten Connecticut. Connecticuts senator i forbundssenatet i Washington, demokraten Richard Blumenthal, stillede sig særdeles kritisk i en høring i senatet i 2019.
https://eastoncourier.news/2020/05/28/easton-pauses-5g-wireless-rollout/

Bekymringer over negative sundhedseffekter får nu Jersey City i den amerikanske delstat New Jersey til at udsætte en beslutning om at opgradere byens telemaster til 5G.
Ifølge lokalavisen Hudson Reporter har borgerne beklaget sig over manglende oplysninger og manglende gennemsigtighed. Det har ikke beroliget de bekymrede borgere, at den føderale telestyrelse, FCC, lover sikkerhed med den nye 5G-teknologi. “Jeg vil sætte borgerne først og sikre, at de ved nøjagtigt, hvad der foregår i denne by”, sagde byrådsmedlemmet Jermaine Robinson blandt andet under forslagsbehandlingen.
https://hudsonreporter.com/2020/05/08/jersey-city-council-postpones-5g-utility-pole-installation/

NIGERIA
Senatet pålagde tirsdag den 5. maj de føderale myndigheder i landet at suspendere 5G-udrulningen.
Senator Uche Ekwunife påpegede i sin fremlægning den stigende bekymring for et kommende 5G-netværk i Nigeria, herunder bekymringer fra forskere og medicinske eksperter om, at emission fra 5G-tårne ​​kunne have en negativ indvirkning på borgernes helbred ved bl.a. at forårsage symptomer som skader på øjne og immunsystem.
Hun henviste også til det moratorium i Schweiz, hvor flere selvstyreregioner – såkaldte kantoner – har krævet stop for 5G-generationen af mobilnetværk, indtil teknologiens indvirkninger på helbred er undersøgt tilfredsstillende.
Nigeria, der ligger i Vestafrika, omtales ofte som “Giant of African Countries” på grund af dens store befolkning og økonomi. Med 206 millioner indbyggere er Nigeria det mest folkerige land i Afrika og det syvende mest folkerige land i verden. Nigeria er verdens 24. største økonomi i henhold til IMF’s liste (2020-skøn).
https://www.vanguardngr.com/2020/05/senate-asks-fg-to-suspend-deployment-of-5g-network-in-nigeria/

BELGIEN
Over 490 autoriserede læger og 524 andet sundhedsfagligt personale i Belgien har pr. 5. maj 2020 skrevet under på en sundhedsfaglig protestappel, som bl.a. kræver et stop for udrulningen af 5G.
Der henvises til resolution 1815 af maj 2011 fra Europarådet om at følge FORSIGTIGHESPRINCIPPET for at beskytte befolkningen, især de yngste bl.a. med forbud mod Wi-Fi i skoler og institutioner.
“Befolkningens udsættelse for menneskeskabt elektromagnetisk stråling bliver ved med at stige. Med opsætningen af ​​5G og dets utal af tilsluttede devices vil den stige endnu mere.”
“Sikkerheden ved denne allestedsnærværende og langvarige eksponering er dog aldrig blevet påvist. Tværtimod akkumulerer beviserne for dets skadelighed. Siden 2011 er elektromagnetisk stråling fra trådløse teknologier betragtet af WHO som muligvis kræftfremkaldende.” https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/109231/health-workers-call-for-caution-over-5g-roll-out/

LUXEMBURG
Den 24. april startede borgeraktivister en underskriftsindsamling. På bare fire dage lykkedes det at samle det nødvendige antal underskrifter til en offentlig debat i parlamentet om at få stoppet udrulningen af 5G.
Jean Huss fra det luxembourgske socialistparti var i øvrigt forslagsstiller, da Europarådets parlamentariske forsamling med stort flertal i 2011 vedtog resolutionen, som anbefalede alle medlemslande til at beskytte befolkningerne med langt mere restriktive grænseværdier. https://ehtrust.org/luxembourg-government-to-debate-5g-deployment-and-health-effects/

SCHWEIZ
Den schweiziske regering, Forbundsrådet, har for anden gang nedstemt et forslag om at lempe landets grænseværdier for strålingsemissioner fra mobilmaster. Schweiz var ellers det første land i Europa, der indførte 5G i april 2019 efter at Swisscom, Sunrise og Salt Mobile vandt 5G-radiofrekvenserne i februar 2019 på en auktion, for i alt CHF380 millioner ($ 389 millioner).
Forbundsrådet ønsker ikke at lempe grænseværdierne for eksponering for stråling. Det besluttede Rådet onsdag den 22. april efter en diskussion om, hvordan man fortsætter med at bruge den nye 5G-mobilteknologi.
Arbejdsgruppen “Mobil kommunikation og stråling” der var nedsat af den føderale regering kunne ikke enes om en fælles henstilling sidste år. Forbundsrådet opretholder nu de nuværende grænseværdier for at beskytte befolkningen mod ikke-ioniserende stråling.
Der planlægges nu endnu en rapport om mulighederne for bæredygtig design af mobilradionet, som Det føderale departement for miljø, transport, energi og kommunikation DETEC skal præsentere inden udgangen af ​​2021. “Denne rapport er også beregnet til at give et bedre grundlag for beslutningstagning om fremtidige mobilradioteknologier.”
Regeringen besluttede også at gennemføre en række foranstaltninger, herunder videreudvikling af overvågning af stråleeksponering og oprettelse af et nyt miljømedicinsk rådgivningscenter for ikke-ioniserende stråling.
Den planlægger også at forenkle og harmonisere håndhævelse, give bedre information til befolkningen og intensivere forskning i sundhedseffekterne af mobilkommunikation og stråling.
https://tabttraad.home.blog/2020/04/24/schweizisk-regering-fastholder-strikse-graensevaerdier/
https://www.fuw.ch/article/5g-bundesrat-gegen-hoehere-grenzwerte/

FINLAND
Europa-Parlamentets Forskningstjeneste, EPRS, advarede for nylig om at 5G-udrulningen er et eksperiment med menneskers sundhed, som kan krænke menneskerettigheder. Den uafhængige finske innovationsfond, Sitra, som råder over milliarder af kroner til erhvervsrettede formål bakker EPRS notatet op. I et svar til det finske transport- og kommunikationsministerium skriver Sitra følgende:

“Sitra er taknemmelig for muligheden for at kommentere auktionen over 26 GHz-båndet.
Klimaændringer og tab af biodiversitet skrider frem med en alarmerende hastighed. F.eks. Fremhævede den særlige rapport fra Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer (IPCC), der blev offentliggjort i oktober 2018, situationens ekstraordinære alvor. At begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader kræver øjeblikkelig og hidtil uset handling. (1)
I henhold til en rapport fra Det Mellemstatslige Naturministerium (IPBES) fra maj 2019 er tabet af biodiversitet og de økosystemtjenester, det leverer, hidtil uset. (2) Forarmelse af naturen truer også menneskehedens velvære.
Sitra tilskynder til foranstaltninger, der fremmer en bæredygtig anvendelse af naturressourcer, bremser klimaændringerne, beskytter den biologiske mangfoldighed og skaber økonomisk vækst og beskæftigelse med mindre miljøpåvirkning. Målet bør være at afkoble den økonomiske vækst fra brugen af ​​naturressourcer og klimaemissioner for at tilpasse vores samfund til grænserne for Jordens bæreevne. Digitalisering og mange teknologiske løsninger hjælper med denne afkobling, og det er derfor vigtigt at fremme dem.
Imidlertid er digitalisering og anvendelse af teknologi også faktorer, der fremskynder klimaforandringer og reducerer den biologiske mangfoldighed og skal derfor tages op. Dette inkluderer den stigende brug af energi og naturressourcer.

Indtil videre er der kun foretaget ringe undersøgelser af 5G-teknologi og dens indflydelse på miljøet. Nogle undersøgelser har antydet, at 5G-netværket og de frekvenser, det bruger, kunne have skadelige virkninger på miljøet, såsom mennesker, planter, dyr, insekter og mikrober.3 Imidlertid er videnskabelig bevis for de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af 5G-netværk kontroversielt. (3) (4)
I sin erklæring understreger Sitra, at de nyeste videnskabelige oplysninger om sundheds-, miljø- og klimapåvirkningen af ​​5G-teknologi skal tages i betragtning, når der træffes beslutning om 5G-netværket og de frekvenser, det bruger. I lyset af alvoret og presserende klimakrisen og den biologiske mangfoldighedskrise understreger Sitra vigtigheden af ​​en omfattende og tværfaglig vurdering af de seneste forskningsdata. Hvis de nødvendige forskningsdata ikke er tilgængelige, skal de indhentes, inden der træffes en beslutning.

1 IPCC (2018): Global Warming of 1.5˚C. Summary for Policymakers
2 IPBES (2019): Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Summary for Policymakers
3 European Parliamentary Research Service, EPRS (2020): Effects of 5G wireless communication on human health
4 Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER (2018): Statement on emerging health and environmental issues

https://www.sitra.fi/artikkelit/sitran-lausunto-26-ghz-taajuusalueen-huutokaupasta/

SCHWEIZ
Selvstyreregionen Geneve. Et stop for 5G af hensyn til helbredsbekymringer er nu udvidet med et ønske om at stoppe den såkaldte 4G+ generation.
Kantonen i Geneve har vedtaget et såkaldt moratorium mod nye antennegenerationer for tre år. Det er vedtaget som et forsigtighedsprincip af hensyn til bekymringer for, at nye mobilteknologier kan forværre folkesundhed og biodiversitet. 60 STEMTE FOR i det lokale parlament. 35 imod.
Også kantonerne Vaud, Jura og Neuchatel ønsker at stoppe 5G.
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-a-geneve.html

AUSTRALIEN
Australiens første 5G moratorium.
Byron Green stemte for at standse et forslag om en 5G-tårnopgradering i Mullumbimby. Efter anmodning fra Byron Greens Rådmann Sarah Ndiaye har det føderale parlamentsmedlem Justine Elliot accepteret at videresende en officiel klage over Telstra til den australske kommunikations- og mediemyndighed og kommunikationsministeren for overtrædelse af implementeringskoden for mobiltelefonens basestation. 21. marts 2020
https://www.echo.net.au/2020/04/protestors-stop-work-on-5g-installation-at-mullumbimby/

BANGLADESH
Højesteret i Bangladesh udsteder direktiv med anbefalinger om at sænke stråling fra mobilmaster samt anbefalinger om at fjerne mobilmaster fra boliger, skoler, gymnasier samt beboelsesområder m.fl. 26. april 2019.
“Court also issued eleven directives to protect people, trees, and animals from harmful radiation from the mobile phone towers.”
“The bench directed the authorities concerned not to install any mobile phone tower on rooftops of residences, schools, colleges, playing fields, populated areas and heritage areas. Those installed earlier in such areas should be removed.”

“THE 11-POINT DIRECTIVE
1. The radiation level of the mobile phone tower must be reduced to 1 percent from the permissible level of 10 percent;
2. Remove the mobile phone towers installed on the rooftop of homes, schools, colleges, hospitals, clinics, jails , playgrounds, populated areas, heritage and archaeological sites and no more installations on those places;
3. Take security measures to control higher level of radiations;
4. Check whether there is any obstacle in acquiring land or take alternate measures in order to installation of towers;
5. Follow the radiation levels in line with the BTRC, International Telecommunication Union or ITU and International Electrotechnical Commission or IEC standards;
6. Replace over-radiated towers with new ones;
7. Hold the BTRC accountable for tower verification and monitoring tests;
8. Form a BTRC monitoring cell to control health risks;
9. The BTRC will form an alternative dispute resolution committee and will ask the licence holders to submit progress report every 6 months;
10. Specific absorption rate or SAR value should be showed on mobile set so that it can be visible;
11. Monitor every report and record submitted by the licence holders concerned up to five years.”
Artikler:
http://www.theindependentbd.com/post/197155
https://www.observerbd.com/details.php?id=194834
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/2019/04/25/hc-asks-btrc-for-report-on-mobile-tower-radiation
http://bdnews24.com/bangladesh/2019/04/25/high-court-orders-btrc-to-report-on-mobile-phone-tower-radiation
http://unb.com.bd/category/Bangladesh/high-court-orders-feasibility-study-on-mobile-tower-radiation/17206
http://www.thedailystar.net/…/cell-phone-tower-radiation-ef…

SCHWEIZ
Teknisk rådvildhed forsinker 5G
ALPELANDET VAR EUROPAS første land med kommercielt 5G-netværk, da netværket blev startet i april 2019 under stor ballade og debat. Flere regioner i landet sagde nej tak.
Men det schweiziske 5G var også en propagandanyhed og en snydeversion af det kommende mobilnetværk. Man satte ikke nye 5G-antenner op. Mobilselskaberne Swiscom, Salt og Sunrise opgraderede softwaren i eksisterende 4G-antenner.
Egentlige 5G-antenner lader vente på sig, og nu kan de måske vente længe, skriver den schweiziske avis Neue Zürcher Zeitung, en regionalavis for Zürich og omegn.
Den føderale miljømyndighed, Bafu, har nu foreløbig opgivet at færdigudarbejde retningslinjerne for den nye generation af mobilantenner og har nu udsat målet om nye tekniske retningslinjer på ubestemt tid.
https://tabttraad.home.blog/2020/02/13/total-forvirring-teknisk-raadvildhed-forsinker-5g-i-schweiz/
https://www.nzz.ch/schweiz/der-bund-verzoegert-die-umfassende-nutzung-von-5g-in-der-schweiz-ld.1539205

FRANKRIG
Den franske sundhedsstyrelse, ANSES, kan ikke vurdere, om 5G indebærer en risiko for sundheden. Styrelsen savner de helt nødvendige oplysninger. Det er konklusionen i en foreløbig rapport, som sundhedsstyrelsen ANSES har offentliggjort mandag 27. januar, skriver flere franske nyhedsmedier.
https://www.anses.fr/fr/content/déploiement-de-la-5g-en-france-l’anses-se-mobilise-pour-évaluer-les-risques-pour-la-santé
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/5g-l-anses-pointe-un-manque-important-de-donnees-ong-et-scientifiques-reclament-un-moratoire_6027322_3244.html

28. januar 2020 – National Health Security Agency har netop offentliggjort en forrapport, der beklager manglen på data om de sundhedsmæssige virkninger af 5G. Agirpourlenvironnement.org opfordrer derfor til at underskrive LA PÉTITION « STOP à la 5G »
https://stop5g.agirpourlenvironnement.org/
https://www.priartem.fr/La-5G.html

SLOVENIEN sætter sin 5G-plan på pause
Tidligst i 2021 forventer Slovenien, at et aktivt 5G-netværk vil ankomme til den eks-jugoslaviske republik, som har været EU-medlem siden 2004.
Landets regering har netop trukket en 5G-plan tilbage og aflyst en frekvensauktion. Samtidig har den slovenske regering holdt et åbent stormøde i hovedstaden Ljubljana for at lade borgere og organisationer debattere, om den internationale debat om 5G og folkesundhed har betydning. Tabt Tråd, 31.januar 2020.
https://tabttraad.home.blog/2020/01/31/slovenien-saetter-sin-5g-plan-paa-pause-baggrunden-kan-vaere-kompliceret/
https://srbin.info/drustvo/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-ne-znamo-da-li-je-opasna-po-ljude/

Papua Ny Guinea
5G-forsøget må stå stille, mens myndighederne undersøger spørgsmålet om sundhedsrisici.
I stillehavsnationen Papua Ny Guinea skulle teleoperatøren Bmobile have startet et 5G-forsøg i samarbejde med den kinesiske leverandør Huawei. Aftalen blev underskrevet 20. december 2019, men 2. januar 2020 blev 5G-projektet stoppet af teleministeren, Timothy Masiu. Teleministeren er positiv over for teknologiens fordele, men han understreger, at risiciene må undersøges og forstås. Henstillingen lyder derfor, at 5G-forsøget må stå stille, mens myndighederne undersøger spørgsmålet.
https://tabttraad.home.blog/2020/01/08/regering-stopper-5g-projekt-og-undersoeger-sundhedsspoergsmaalet/

Grækenland
Hovedbyen Kalamata sætter teleindustrien stolen for døren med beslutning. 
Med 16 stemmer for og 13 imod har byrådet i græske Kalamata sagt nej til 5G. 5. december 2019.
https://tabttraad.home.blog/2019/12/05/graesk-flertal-stopper-5g-i-kendt-kystby/

Italien

ITALIENSK APPELDOMSTOL FINDER DET SANDSYNLIGGJORT, AT HØRENERVETUMOR VAR FORÅRSAGET AF MOBILTELEFONI.
57-ÅRIGE ROBERTO ROMEO – en tidligere medarbejder i den italienske telebranche – kan nu officielt give mobiltelefoni skylden for, at han fik en kræfttumor.
Appeldomstolen i Torino kom 7. januar frem til, at videnskabelig evidens påviser en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervekræft.
Flere epidemiologiske undersøgelser har peget på en sammenhæng mellem mobiltelefoni og hørenervetumorer. I retten blev det også anført, at resultater i dyreforsøg har vist kræft i en celletype, som typemæssigt kan kobles til hørenervekræft.
I dommens præmisser blev det også anført, at der er store økonomiske og strategiske interesser på spil, når organisationen ICNIRP vurderer den videnskabelige evidens.
Kilder:
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/cellulare-tumore-testa-sentenza-torino/
https://www.phonegatealert.org/en/the-court-of-appeal-of-turin-confirms-the-link-between-a-head-tumour-and-mobile-phone-use
https://tabttraad.home.blog/2020/01/14/dom-stadfaester-italiener-kan-drage-mobiltelefon-til-ansvar-for-kraeft/

100 italienske kommuner i dag officielt stoppet udrulningen af 4G / 5G
Et lille italiensk mirakel til forsvar for folkesundheden. Blot ni måneder efter én enstemmig godkendelsen af Vicovaro-resolutionen fra det første stop 5G-landsmøde, har 100 italienske kommuner i dag officielt stoppet udrulningen af 4G / 5G. 10. december 2019.
De 100 kommuner er listet i nedenstående link.
https://scientists4wiredtech.com/2019/12/densified-4g-5g-now-is-also-a-democratic-problem/

I en sejr for forsvaret af forsigtighedsforhold har en italiensk domstol beordret regeringen at lancere en kampagne for at informere offentligheden om sundhedsrisici fra mobiltelefoner og trådløse telefoner.
Oplysningskampagnen skal begynde den 16. juli 2019.
https://microwavenews.com/short-takes-archive/italian-decision-precaution

Holland
7 byer i Holland siger fra til regeringens forslag om 5G udrulning. 17. oktober 2019.
https://cities-today.com/dutch-cities-slam-central-governments-5g-proposals/

England
Mandag aften d. 4. november 2019 besluttede et enstemmigt (og glad) Wellington byråd at anvende forsigtighedsprincippet på 5G udrulningen. De ønsker at se uafhængig forskning, der kan dokumentere, at teknologien er sikker.
https://www.aroundwellington.co.uk/town-says-cautious-not-yet-to-5g/

Flere mindre kommuner i det sydlige England har sagt nej til 5G, og det samme gør nu den berømte badeby Brighton, som er den hidtil største 5G-modstandsby i England. Det skriver det regionale dagblad The Argus. Byrådet har begrundet 5G-stoppet med, at nye 5G-master vil skabe visuelt rod og ødelægge lokalområdets karakter. I de mindre sydengelske byer Totnes, Frome og Glastonbury har byrådene direkte begrundet 5G-stoppet med borgernes helbredsbekymringer. 14. oktober 2019.
https://www.theargus.co.uk/news/17966374.win-anti-5g-group-mast-plans-rejected/?

Belgien
Tidligere i år afviste Bruxelles lokalregering at hæve grænseværdien for mobilstråling i det offentlige rum fra 6 til 14,5 Volt per meter, og den nu forhenværende miljøminister, kristendemokratiske Céline Fremault begrundede det med, at indbyggerne ikke skulle være forsøgsdyr for 5G. Céline Fremault blev i juli i år afløst som minster for klima, energi og miljø af Alain Maron fra miljøpartiet Ecolo, som holder fast i den forsigtige strålingspolitik i den belgiske hovedstad. 5G øger strålingen så massivt, at 5G ikke kan udvides i lande med lave grænseværdier, medmindre disse lande hæver deres grænseværdier. Eksempelvis må Bruxelles hæve sin grænseværdi 5,5 gange for at blive tilpasset til 5G, og det anbefales, at strålingen midlertidigt skal kunne stige over 45 gange. 9. oktober 2019.
https://bx1.be/news/5g-a-bruxelles-alain-maron-ne-compte-pas-precipiter-son-deploiement-faute-de-maitrise/

Den belgiske region Valonien har vedtaget at holde et miljøkritisk øje med 5G-udrulningen.
Regionen mener, at teknologiske fremskridt er vigtige, men det må ikke blive på bekostningen af et forsigtighedsprincip, der tager hensyn til indbyggernes sundhed eller biodiversitet. Man har derfor besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skal vurdere sundhedsaspektet af 5G-udrulningen.
Man ønsker ligeledes at beskytte den del af befolkningen, som er eloverfølsomme. Patientgruppens situation skal sikres, og de skal sikres beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling.
Belgien er politisk inddelt i tre administrerende regioner, der har hver sin regering og parlament. Vallonien er den fransksprogede region, med 3,6 mio. indbyggere. Det flamsksprogede Flandern og hovedstadsregionen Bruxelles er de to øvrige. Tidligere i år indtog også regionsstyret i Bruxelles en miljøskeptisk holdning til 5G, der gav debat i Danmark og som fik Alternativets leder Uffe Elbæk til at reagere med ministerspørgsmål. 10. september 2019. (Frit efter Tabt Tråd)
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/accord-de-gouvernement-wallon-la-5g-sera-deployee-apres-evaluation-sur-les-plans-environnemental-et-de-la-sante-publique-5d77d9409978e22ea7d44e65?

International modstand mod 5G

Europa

 • Attention 5G
  Et tvær Europæisk Initiativ, der skal samle alle lande i Europa til en forenet modstand imod 5G med demonstrationer, underskriftindsamlinger og politiskpres på Eu niveau.
  http://www.attention-5g.eu/?l=de

Sverige

Norge

England

Irland

Tyskland

Frankrig

Schweiz

Polen

Holland

Cypern

 Malta og Gozo

Italien

 • Den italienske “Stop 5G” bevægelse har organisatorisk været dygtige til at påvirke politikere lokalt, regionalt og nationalt. De har arbejdet hårdt, vedholdende og struktureret på at få politikerne i tale. D. 7. oktober skal Det Italienske Parlament stemme om 5G  

Uden for Europa

Australien

New Zealand

Canada

USA

 •  I Santa Fe i delstaten New Mexico i USA er endnu et gruppesøgsmål i gang mod henholdsvis Santa Fe by, Rigsadvokaten for New Mexico samt staten USA. Et såkaldt “First Amended Complaint for Declaratory and Injunctive Relief” blev indgivet 29. januar i år (2019-01-29).

  “The City and State laws we are challenging permit wireless facilities anywhere on the streets and sidewalks of New Mexico and repeal all zoning regulations that used to apply. We are also challenging the constitutionality of Section 704 of the Telecommunications Act of 1996, which for the past 23 years has prohibited States and municipalities from regulating cell towers on the basis of health, and has effectively prohibited the public from speaking about health or environment.”
  “These laws violate:
  – Freedom of Speech (First Amendment);
  – The Right to Petition the Government for Redress of Grievances (First Amendment);
  – The Takings Clause of the Fifth Amendment, which provides that “private property shall not be taken for public use, without just compensation”;
  and deprive people of life, liberty and property without
  – Due Process of Law (Fifth and Fourteenth Amendments).”

  Det officielle gruppesøgsmåls dokument:
  https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2019/01/Doc-19-First-Amended-Complaint.pdf
  Gruppesøgsmålet:
  https://www.cellphonetaskforce.org/5g-litigation/
 • 11. juni 2019: Gruppesøgsmål indgivet mod FCC af en lang række kommuner over hele USA
 • Informativ artikel om de detaljerede juridiske små skridt der foretages imod 5G i primært Californien 
 • Gruppesøgsmål imod Apple og Samsung fra 16 personer i Californien med baggrund i Phonegate Alert grundige arbejde med at kortlægge at mange mobiltelefoner IKKE overholder de lovmæssige SAR-værdier  

Sydafrika

Please follow and like us: