World Economic Forums totalitære rædselsvision

World Economic Forums totalitære rædselsvision er ved at blive en realitet

Artiklen er skrevet af Norbert Häring, erhvervsjournalist, økonom, blogger og prisvindende forfatter. (1)

Ved det årlige milliardærmøde i Davos i 2018 blev et pilotprojekt til overvågning af flypassagerer bestilt af World Economic Forum. På det tidspunkt skrev jeg, at det var en “totalitær rædselsvision”. En opfølgende rapport viser, at klubben med ​​de største multinationale virksomheder arbejder hårdt og med succes for at få regeringer og EU involveret i implementeringen af ​​denne rædselsvision. Og med den frygt, de har skabt omkring covid, har de et andet værktøj til at gøre det til en realitet.

Projektet fortsætter under titlen “The Famous Traveler”, oprindeligt The Known Traveler Digital Identity-Project, eller KTDI.

World Economic Forum: The Known Traveller

Ligesom rapporten dengang blev opfølgningsrapporten, KTDI White Paper, (2) offentliggjort på internettet uden særlig opmærksomhed i slutningen af ​​januar. Det var meningen, at kun de involverede i den digitale overvågnings- og sikkerhedssektor skulle læse disse rapporter udarbejdet af konsulentfirmaet Accenture. Af forståelige grunde foretrækker de at tale om digital identitet frem for digital kontrol.

Sådan skal det fungere:

Vi udfylder en database med pålidelige oplysninger om os selv, eller mere præcist vi beder om eller giver andre tilladelse til at indtaste data om os. For det første er det meningen, at dette skal være et offentligt identitetskort, men det inkluderer også vores rejsehistorik, bankoplysninger, hotelophold, reservationer af biluflejning, universitetsdokumenter, offentlige myndigheder og meget mere. Hvis vi vil krydse en grænse, giver vi frivilligt myndighederne adgang til disse oplysninger, så de på forhånd kan sikre sig om at vi er ufarlige. Med ansigtsgenkendelse og (ideelt set) vores biometrisk forbundne smartphone kan de ved grænseovergangen sikre sig, at vi er dem, vi siger, vi er.

Hvis vi er flittige nok til at indsamle digitale kvitteringer og generøse nok med disse oplysninger, kan vi komme foran de andre rejsende i køen som en belønning, vi vil få prioriteret behandling og minimal kontrol. Men hvis der er tvivl om en rejsendes hensigt, kan embedsmanden bruge oplysningerne til at stille “dybdegående spørgsmål, for bedre at forstå den rejsendes seneste aktiviteter”.

Man kan sagtens forestille sig, hvor “frivillig” videregivelsen af ​​disse oplysninger vil være, når systemet etableres. Grænsemyndighederne i Canada og Holland gennemfører testprogrammer med flyselskaberne KLM og Air Canada i lufthavnene i Amsterdam, Toronto og Montreal. (3)

Selskaber som Visa og Google er naturligvis ikke involveret i at udvikle et sådant system til politimyndighederne for egen regning, men udelukkende af en følelse af borgerpligt. Og grænsemyndighederne er identificeret som den ideelle katalysator til at skabe tilstrækkelige fremskridt i et sådant system med egenkontrol og datadeling, som gradvist vil involvere alle regeringer i verden. For hvis man ikke deltager, kan borgere før eller siden kun rejse internationalt med stort besvær.

Person, der rører ved virtuel skærm får adgang til database, forretningsidéer, store databaser, internet 5G.via online sikkerhedssystemer,

Den første rapport fastslår ligesom den nuværende hvidbog, at egenkontrol ved grænsen kun har til funktion at skabe en kritisk masse af deltagere i den globale standard, der skal indføres på denne måde. Hvis projektet lykkes, hvis alle regeringer overholder denne standard for obligatorisk frivillig dataudveksling, kan vi også give vores information “til daglig brug” i forbindelse med håndtering af virksomheder og myndigheder (fremhævet i originalen). Begge rapporter nævner først og fremmest sundhed, uddannelse, bankvæsen, humanitær bistand og valg.

Et globalt, totalitært system

KTDIs hvidbog tydeliggør projektets store ambition i indledningen:

“Dette dokument beskriver KTDI’s påstand om at lægge grundlaget for et globalt accepteret, decentraliseret identitetsøkosystem. Yderligere udvikling og brug afhænger af maksimering af interoperabilitet i dataudveksling og overordnet tillid. Succes vil afhænge af samarbejde mellem verdens regeringer, regulatorer, flyselskaber, teknologiudbydere og andre aktører for at etablere globale standarder og tekniske specifikationer, som alle overholder.”

“This paper outlines the ambition for KTDI to provide the foundations for a globally accepted decentralized identity ecosystem. Further development and wider adoption depend on maximizing data exchange interoperability and federated trust. Success will rest upon cooperation between world governments, regulators, the aviation industry, technology providers and other players to establish global standards and specifications for compliance by all stakeholders.”

Grundlaget for at håndhæve denne globale overvågningsstandard er fremragende. De standarder, der i øjeblikket er udviklet af World Wide Web Consortium (W3C), vil blive brugt til at verificere legitimationsoplysninger og decentraliserede identitetsmærker. W3C er det vigtigste standardiseringsorgan for internettet og er overvejende domineret af amerikanske internet- og teleselskaber.

W3C overlapper stort set Decentralized Identity Foundation (4), grundlagt af multinationale selskaber som Microsoft og mange mindre digitale sikkerhedsvirksomheder, for at fremme globale standarder for identitetskontrol. De involverede virksomheder har ofte meget tætte kontakter til efterretningstjenesterne, hvis de ikke slet og ret er startet op med penge fra efterretningstjenesterne. US Homeland Security var involveret i Known Traveler-projektet fra begyndelsen. I de relevante fora, der diskuterer digital identitet, mødes repræsentanter for disse virksomheder med alle relevante sikkerhedsbureauer og hemmelige tjenester.

Frivillig tvang

Tricket er frivillighedens fiktion; det afpressende, men eksplicitte samtykke til brug af data, som du skal godkende, hver gang du ønsker at modtage en statslig service i dette system eller blot ønsker at betale noget digitalt. På samme måde, som du skal godkende næsten alle overvågningsanmodninger fra hjemmesidens operatører, hvis du vil bevæge dig rundt på internettet.

Det særlig perfide ved systemet:

”Identitetsattributter attesteres og leveres af udstedende myndigheder (dvs. pasnummer, bankoplysninger. En udstedende myndighed kan også tilbagekalde en VC (virtuel legitimation), som den tidligere havde udstedt, ved at opdatere den blockchain-baserede kryptografiske akkumulator i overensstemmelse hermed.

”Identity attributes are attested to and provided by issuing authorities (i.e. passport number, bank details. An issuing authority may also revoke a VC (virtual credential) that it had previously issued by updating the blockchain-based cryptographic accumulator accordingly.”

Lad os forestille os, hvordan det ville se ud, hvis dette system blev implementeret over hele verden, i alle lande, uanset hvor undertrykkende det er. Lad os antage, at den parallelle afskaffelse af kontanter er fuldstændig. Alt, hvad du vil, skal du have en godkendelse på det rigtige sted i databasen. Hvis du falder i unåde hos din egen regering, vil autentificeringen på identitetskortet blive trukket tilbage. (5)

Du kan derefter prøve at fortsætte et stykke tid. Den bedste måde at gøre dette på er som i science fiction-bogen “Sun on Credit” af Michel Grimaud, fra 1975. I romanen, vil du skulle gå “frivilligt” i fængsel og blive der, for ellers ville du sulte ihjel, hvis det elektroniske kort, du har brug for til at kunne bevæge dig overalt og få dine rationer, bliver trukket tilbage af et checkpoint.

Selv hvis den amerikanske regering eller de algoritmer, der kontrolleres af dens efterretningstjenester, har en person i kikkerten ude i verden , kan de gøre noget ved det. Enten får de den respektive regering til at ugyldiggøre alle digitale dokumenter fra målpersonen, eller også gør de amerikanske digitale virksomheder, der kontrollerer systemet, det, eller de private amerikanske kreditbureauer sætter kreditværdigheden til nul.

Meget af det foregår allerede. Men først når der er en globalt accepteret teknisk standard, hvor man kan få adgang til alle disse data og dokumenter, er systemet omfattende og perfekt. Først da kan Washington eller Fort Meade og Langley kontrollere alle, i hvert eneste hjørne af kloden, fra deres computere – og nationale autoritære regeringer kan kontrollere alle i deres egen indflydelsessfære, hvad enten de er hjemme eller i udlandet.

Hilsen fra Minority Report

Alle kan så føres rundt med næseringen. Måske vil du endda kunne mærke at det rykker hårdt, selvom du ikke har gjort noget som helst, men blot fordi en beregningsmodel er kommet frem til, at du hurtigt kan blive problematisk, som i filmen “Minority Report”. Ambitionen er dokumenteret i den første KTDI-rapport fra World Economic Forum, i form af et fremhævet citat fra Googles CEO Rob Torres:

”Teknologivirksomheder har gjort store fremskridt inden for data mining, maskinlæring og kunstig intelligens, der muliggør avanceret forudsigende analyse. I kombination med information fra passagerer kan disse teknologier bruges af myndigheder til at (…) analysere komplekse mønstre i store databaser med henblik på at forudsige sikkerhedsrisici ved grænser.”

“Technology companies have made major strides in data mining, machine learning and artificial intelligence enabling enhanced predictive analytics. In combination with passenger-provided information, these technologies can be used by governments to … analyse complex patterns in big data with the goal of predicting border security risks.”

Citatet gør det klart, at digital identitet ikke kun handler om – som mange kan lide at lade sig narre af – at give alle en nem måde at bevise, hvem de er, ved hjælp af en digital fødselsattest eller digitalt identitetskort. Vi vil se et andet citat fra en anden kilde nedenfor, der beviser det.

Nej, det handler om at føre alt, hvad der er kendt om en person, ind i en database, som så kan hentes af alle deltagende virksomheder og myndigheder samt manipuleres af dem til enhver tid. Så virksomheder som forbrugerkvæg kan føre os ind i den rigtige bås og malke os optimalt, og holde os som arbejdsdyr og kontrollere os. Og så regeringer kan kontrollere alle uden brug af vold med en normalt umærkelig næsering og forhindre dem i at bryde ud af systemet.

Det er bemærkelsesværdigt, at World Economic Forum efter sigende endnu ikke har udviklet et koncept til styring af denne globale totalitære kontrolinfrastruktur, det vil sige, hvem der skal styre og kontrollere dette system. I hvidbogen står der:

“Arbejdet med at definere og udvikle en passende styringsramme for KTDI-konceptet fortsætter og vil blive behandlet i en fremtidig rapport.”

Det er altså meningen, at regeringer skal tilslutte sig dette koncept, uden at det er klart, hvem der holder trådene. Men det er selvfølgelig allerede indlysende. Det er Washington og de store amerikanske virksomheder, direkte eller gennem organer som World Economic Forum, W3C, FATF og mange flere, der dominerer dem.

Regeringerne er kompatible

Ikke desto mindre deltager regeringer ivrigt i dette globale overvågningskoncept udviklet af virksomhederne og US Homeland Security i World Economic Forum. Det markedsføres under eufemismen Self-Sovereign Identity (SSI) af deltagende sikkerheds- og identitetsindustrivirksomheder. I Tyskland har regeringen underdanigt trommet for denne våde drøm om datablæksprutter og overvågningsmyndigheder under navnet dataejerskab i godt to år.

I Bruxelles begynder forkortelsen SSI at gøre sig gældende. EU’s underorgan, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, hvori arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre interessegrupper er repræsenteret og har til formål at repræsentere “det organiserede civilsamfund”, har udviklet en European Self-Sovereign Identity Framework (eSSIF), (5) eller formodentlig bedre udtrykt, er blevet støttet af World Economic Forum. Det er praktisk talt en-til-en rædselskonceptet for World Economic Forum. Du kan finde nøjagtig den samme grafik i den og så smukke sætninger som:

“Når vi siger digital identitet, må vi forstå det som summen af ​​alle attributter, der eksisterer omkring os i den digitale verden, en stadigt voksende og udviklende samling af datapunkter.”

Citatet er hentet fra “EU blockchain observatory report on digital identity and blockchain”. (6) Digital identitet betyder alt, hvad der er at vide om os, vores handlinger og vores præferencer.

Regeringerne i 21 lande, herunder Tyskland, dannede et “Europæisk blockchain-partnerskab” (7) knap tre måneder efter World Economic Forum-mødet, hvor Known Traveler-konceptet blev præsenteret, for at fremme World Economic Forums overvågningskoncept i dets europæiske inkarnation eSSIF. Et af de endelige arbejdsmål for dette partnerskab, fra præsentationen fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg, der er linket ovenfor, er, at det også skal handle om at finde ud af, hvordan europæiske demokratiske værdier kan bevares, når SSID implementeres. Held og lykke, det bliver svært!

Der er et par grupper og partnerskaber mere på europæisk plan, der implementerer SSID, som alle er uden for rækkevidden af ​​opførelsen her. Det burde stå helt klart: KTDI og SSID handler ikke om urealistiske idealer om Washington og datablæksprutterne, men om noget, der bliver skubbet i baggrunden verden over med masser af engagement og store udsigter til succes. Vi ved ikke meget om det, før det er der.

Covid-19 bringer forsmag

Vi oplever i øjeblikket en meget god forsmag på, hvad virksomhederne og regeringerne ønsker, at vi skal se i reaktionen på Covid-19 i Sydkorea og frem for alt i Wuhan, Kina, og hvad der overvejes her og i nogle tilfælde gøres i samme retning.

Total algoritmisk befolkningskontrol. Hvis du ikke kan vise en grøn knap (8) på din overvågningssmartphone i Wuhan, der signalerer, at du sandsynligvis ikke er smittet, kan du kun bevæge dig til fods og må ikke komme ind på restauranter og lignende. I Sydkorea (9) evalueres optagelser fra overvågningskameraer, kreditkortdata og GPS-data for at identificere og spore potentielle virusbærere. Covid-19 er som en gave til World Economic Forums planer. I sådanne tilfælde, når KTDI-konceptet er implementeret og generaliseret til SSID, behøver supervisorerne kun at tjekke i databasen, om nogen er blevet testet, eller om deres egne GPS-data er i umiddelbar nærhed af en inficeret person eller i et registreret risikoområde, og bevægelsesfrihed og handlingsfrihed kan begrænses automatisk og vilkårligt. Og takket være Covid-19 finder mange mennesker nu disse totalitære muligheder ønskværdige.

Kilder:

1) Norbert Häring, født i 1963, er erhvervsjournalist, økonom, blogger og prisvindende forfatter til flere populære bøger om økonomi.
Se flere artikler her:
https://www.rubikon.news/autoren/norbert-haring
Original artiklen er fra Rubikon, 10. April 2020: https://www.rubikon.news/artikel/im-schatten-der-pandemie
Artiklen her er primært oversat fra:
https://steigan.no/2022/04/den-totalitaere-skrekkvisjonen-til-world-economic-forum-blir-virkelighet-2/
2) World Economic Forum: ‘The Known Traveller: Unlocking the potential of digital identity for secure and seamless travel’ (2018).
https://www.weforum.org/reports/the-known-traveller-unlocking-the-potential-of-digital-identity-for-secure-and-seamless-travel
3) Se rapporten fra den 1. oktober 2021 til De Grønne i Europa-Parlamentet “Biometrisk og adfærdsmæssig masseovervågning i EU’s medlemsstater” hvor det bl.a. hedder: ”Private og offentlige parter anvender i stigende grad “intelligente overvågningsløsninger”, herunder fjernidentifikation. Teknologier, der, hvis de ikke kontrolleres, kan udvikle sig til masseovervågning.”
https://www.greens-efa.eu/biometricsurveillance/
Få en gennemgang af rapporten her:
https://nejtil5g.dk/overvaagning/big-brother-holder-oeje-med-dig/
4) Decentralized Identity Foundation Grows To 56 Members In Our First Year
https://medium.com/decentralized-identity/decentralized-identity-foundation-grows-to-56-members-in-our-first-year-3ec117e811d8
5) European Self Sovereign identity framework
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/european-self-sovereign-identity-framework
6) “EU blockchain observatory report on digital identity and blockchain” (2019):
https://www.eublockchainforum.eu/sites/default/files/report_identity_v0.9.4.pdf
7) European Blockchain Partnership (EBP) | Steigendes Interesse an DLT
https://blockchainwelt.de/european-blockchain-partnership-ebp-steigendes-interesse-an-distributed-ledger-technologie/
8) Chinese smartphone health code rules post-virus life
https://apnews.com/article/virus-outbreak-health-smartphones-ap-top-news-international-news-88f837f24461c6e40480c96b55a4b6db
9) Should we copy the South Korean model of fighting Covid-19? 
https://www.datenschutz-notizen.de/should-we-copy-the-south-korean-model-of-fighting-covid-19-4725408/

Mere om World Economic Forum her:

Se bl.a.: Bliver fremtiden menneskelig? Oplev World Economic’s visioner


Menneskelig modellering – del 1-3: Rødderne til nutidens transhumanisme går langt tilbage historisk.

Se mere om overvågning her:

Hvordan kan Smart Meters (den trådløse digitale elmåler) indgå i overvågningen?:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.