Det franske sundhedsagentur ANSES vil revidere grænseværdierne for elektromagnetisk eksponering

Pressemeddelelse, 6. okt. 2023 udsendt af PRIARTEM: (*)

På gårsdagens møde den 5. oktober i National Frequency Dialogue Committee meddelte ANSES, (det franske agentur for fødevarer, miljø og arbejdsmiljø og sikkerhed), at dets eksperter i den kommende uge ville begynde arbejdet med en større revision af grænserne for radiofrekvent eksponering.

Revisionen følger efter offentliggørelsen den 11. september af en første udtalelse (1), hvori de gældende grænseværdier i Frankrig vurderes på grundlag af arbejdet i et organ (ICNIRP), der regelmæssigt og bredt kritiseres (2) af internationale videnskabsmænd for dets uvidenskabelige metoder og potentielle interessekonflikter.

Eksperter i det franske agenturs vil derfor påbegynde deres metodologiske arbejde “ved at trække på lignende ekspertvurderinger foretaget af agenturet om andre emner (LED’er, muligvis kemiske stoffer) med henblik på at foreslå en passende metode og nye eksponeringsgrænseværdier” i henhold til betingelserne i anmodningen fra ministerierne for sundhed og økologisk omstilling – , hvori det tilføjes, at “dette arbejde vil bidrage til arbejdet, der udføres af Europa-Kommissionen“.

Sophie Pelletier, formand for PRIARTEM, glæder sig: “ANSES har erfaring med at producere toksikologiske referenceværdier og en seriøs etisk ramme. Resultatet kan kun blive en større beskyttelse mod eksponering. Faktisk vil ANSES tage højde for det faktum, at vi eksponeres kontinuerligt i modsætning til de nuværende regulatoriske værdier – anbefalet af Europa – som ifølge ANSES uretmæssigt udvider de værdier, der produceres for kortvarig eksponering for livstidseksponering”. (3)

François Vetter, CNAFAL’s repræsentant i dialogudvalget, tilføjede: “ANSES gentager meget klart sin uenighed med den måde, hvorpå beskyttelsen af børn behandles i de nuværende standarder, som den ikke anser for at være tilstrækkeligt beskyttende. Det er utænkeligt at have værdier, der ikke beskytter de mest sårbare: gravide kvinder, børn og teenagere, ældre, kronisk syge, personer med epilepsi eller elektrosensitivitet osv.

Stephen Kerckhove, generaldelegeret for AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT, udtaler: “Det er første gang, at flora og fauna bliver taget i betragtning i grænseværdierne for radiofrekvenser, som enhver anden miljøpåvirkningsfaktor. Det er en god ting for at hjælpe med at bekæmpe biodiversitetens sammenbrud. Det er i overensstemmelse med den meget nylige udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Råd, som anbefaler at undersøge og træffe foranstaltninger vedrørende elektromagnetiske felter som led i New Deal for bestøvere”. (4) Opfordring til at bruge ALARA princippet – (så lavt, som det med rimelighed er opnåeligt)

Da ANSES’ kritik vedrører alvorlige forhold, og arbejdet med at udvikle nye metoder og værdier tegner til at blive langvarigt, opfordrer foreningerne til, at forsigtighedsprincippet i mellemtiden anvendes ved at indføre ALARA-princippet for alle (5) og et princip om ikke-nedbrydning af det elektromagnetiske miljø.

Samtidig gentager de over for regeringen deres anmodning om suspendering (6) af europæiske reguleringsprojekter, der har til formål at fremskynde udbredelsen af ​​5G.

Kilder og noter

*) Priartem er en fransk NGO, der siden 2000 har kæmpet for beskyttelse af sundhed og miljø ift. de risici, der er forbundet med eksponering for elektromagnetiske bølger

1) https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2021SA0192.pdf

2) https://www.emfcall.org/wp-content/uploads/2018/10/EMF-Call-October-2018-French.pdf

3) Jf. s. 29 i den rapport, der er nævnt i note 1.

4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2023_349_R_0026

5) ALARA-princippet (så lavt, som det med rimelighed er opnåeligt) finder allerede anvendelse ift. gravide kvinder i forbindelse med erhvervsmæssig eksponering.

6) https://www.priartem.fr/projet-de-reglement-europeen.html

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.