Italien opretholder deres lave grænseværdi for eksponering fra stråling

På trods af stærkt pres fra teleindustrien for at hæve grænseværdierne besluttede den italienske regering at opretholde sine lavere værdier.