Italien opretholder deres lave grænseværdi for eksponering fra stråling

På trods af stærkt pres fra teleindustrien for at hæve grænseværdierne besluttede den italienske regering for nylig at opretholde sine eksponeringsgrænser. Beslutningen kom på baggrund af en kraftig modstand fra forskere og miljøorganisationer over hele landet.

Det skriver Stralskyddsstiftelsen og Childrens Health Defense i en artikel fra den 19. august 2023.

Udbredelsen af 5G vil kræve at den offentlige eksponeringen for stråling bliver hævet, da teleselskaberne vil få problemer med at udrulle 5G, hvis de skal respektere de Italienske grænseværdier.
—————–
OPDATERING: Grænseværdien hæves fra 6 volt / meter til 15 volt / meter
Som en del af en ny konkurrencelov har Meloni-regeringen i Italien i det skjulte givet en gave til mobiloperatørerne: grænseværdierne for mobilkommunikation vil blive øget, hvormed udvidelsen af 5G kan finde sted uden brug af ekstra udstyr. Konsekvensen er dog at borgerne og deres miljø samt dyr og planter bliver endnu mere udsatte. Lovreguleringen fastsætter dog, at kommuner og regioner indenfor en periode på 120 dage frem til ikrafttrædelsen af den nye forordning, dvs. den 30. april 2024, kan gøre indsigelse.
Se mere her: https://nejtil5g.dk/italien-graensevaerdierne-for-5g-haeves-beslutningen-er-taget-men-kan-omstoedes-af-stat-og-kommuner/
—————–

I Italien har man i flere år foreslået, at Italien skulle indføre de 100 gange højere ICNIRP-grænseværdier, som EU har anbefalet siden 1999. Et sådant skridt vil give italienerne endnu mindre beskyttelse mod de sundhedsskadelige effekter ved at blive udsat for stråling fra mobilmaster og basestationer. Forslaget blev dog afvist af det italienske ministerråd den 7. august 2023.

Italien og Schweiz og også Rusland er blandt de lande, der har en 100 gange lavere grænseværdi end de værdier, der er udviklet af ICNIRP, og som snarere beskytter industriens behov end folks sundhed. Ligesom Italien har Schweiz været udsat for et pres fra teleindustrien for at få hævet grænseværdierne.

I foråret 2020 besluttede den schweiziske regering imidlertid også at opretholde sine lavere værdier.

Italiens minister, tidligere direktør for Vodafone og Verizon

Forslaget om at hæve grænseværdien i Italien har været på bordet i flere år, men er blevet mødt med en stærk offentlig modstand fra både miljøorganisationer og forskere. Protesterne har endda omfattet sultestrejker. Den italienske Stop 5G Alliance har koordineret flere af protesterne. De sundhedsskadelige 100 gange højere ICNIRP-grænseværdier skulle have været vedtaget i 2021, men beslutningen blev udskudt.

Den italienske minister Vittorio Coalo har været særdeles aktiv i Italien med hensyn til at presse på for at få lavere grænseværdier samt har foreslået dem som led i en genopretningsplan efter pandemien (Next Generation Italia eller PNRR). Coalo blev udnævnt som minister for teknologisk innovation og digital omstilling i februar 2021. Han var fra 2008 til 2018 han adm. direktør for Vodafone Group (Vodafone og Verizon). Det kan således konkluderes, at teleselskaberne havde en tidligere medarbejder, der pressede deres mål om vedtagelse af ICNIRP-grænseværdierne igennem i den italienske regering.

Forslaget om at hæve grænseværdien er jævnligt blevet fremsat siden 2021, men har hele tiden mødt stærk modstand.

Tilpasset industriens behov

I mere end 20 år har Italien og Schweiz haft vedtaget grænseværdier, der er 100 gange lavere (6 V/m eller ca. 95.000 mikroW/m2) end de, der gælder i de fleste andre europæiske lande, som bruge ICNIRP-værdierne. ICNIRP’s grænseværdier er i over 20 år blevet anbefalet af Europa-Kommissionen og WHO. ICNIRP har haft stor indflydelse på WHO’s arbejde i forhold til sundhedsrisici og stråling, siden formanden for ICNIRP i 1995 blev ansvarlig for WHO’s EMF-projekt. Samtidig finansierede teleindustrien stort set WHO EMF-projektet i ti år via GSM Association, GSMA og Mobile Manufacturers Forum (MMF).

ICNIRP’s grænseværdier, som er betydeligt højere end de niveauer, der har vist sig at forårsage sundhedsskadelige effekter (61 V/m eller 10 000 000 mikroW/m2 i gennemsnit over 6 minutter), er blevet stærkt kritiseret for at være særdeles utilstrækkelige. De er helt klart skræddersyet til tele- og militærindustriens behov snarere end til at beskytte mennesker og miljø mod skader. Et eksempel blandt mange, der indikerer, at ICNIRP-værdierne er udviklet som reaktion på industriens behov, er en brochure fra teleoperatørernes fælles organisation, GSM Association, der roser de “uafhængige” ICNIRP 2020-retningslinjer.

Sikkerhedszone omkring en 5G-mast monteret på et højhus i Norge/Danmark (gul, venstre), Indien og Israel (blå, midten) og Italien, Rusland, Litauen, Polen, Kina, Toronto/Canada, Schweiz, Bulgarien (blå, højre) baseret på grænseværdier fra 1998 (kilde: Ericsson). Her fra: https://einarflydal.com/2023/08/10/stor-seier-i-italia-i-kampen-mot-tradlosbransjen-for-sjette-gang/

Ericsson: “et stort problem eller umuligt” at implementere 5G

Forslagene om at sænke grænseværdierne i Italien skal forstås ud fra, at 5G øger strålingen så meget, at teleoperatørerne finder det vanskeligt at udrulle 5G fuldt ud, hvis de skal respektere de lavere grænseværdier i Italien. Det bekræfter endnu en gang, at ICNIRP’s værdier er tilpasset industriens behov.

Ericsson er den virksomhed, der har størst interesse i udbredelsen af 5G, da den er verdens førende inden for 5G-infrastrukturudstyr (bl.a. antenner og basestationer). I løbet af de sidste 10 år har Ericsson været kendt for at engagere sig i omfattende korruption for at fremme sine forretningsinteresser. Ericsson bestak endda terrororganisationen ISIS.

I 2018 beskrev Christer Törnevik fra Ericsson, at det vil være “et stort problem eller umuligt” at udrulle 5G, hvis de 100 gange lavere grænseværdier end ICNIRP’s skulle overholdes, som i Italien og Schweiz.

Uafhængige forskere anbefaler meget lavere grænseværdier

De grænseværdier, der er udviklet af ICNIRP (retningslinjer), beskytter kun mod øjeblikkelige opvarmningseffekter. De beskytter ikke mod en lang række veldokumenterede sundhedsskadelige virkninger af mikrobølgestråling ved lavere ikke-opvarmningsniveauer, såsom virkninger på centralnervesystemet, mikrobølgesyndrom og øget risiko for kræft.

Uafhængige forskere anbefaler meget lavere grænseværdier for at beskytte mod kendte sundhedsrisici.

Nedenfor er en tabel over værdierne i microW/m2 anbefalet af ICNIRP sammenlignet med de italienske og schweiziske værdier og de værdier, der anbefales af eksperter uden tilknytning til telekommunikations- eller militærindustrien:

År microW/m2Organisation/land
199810 000 000(EU, WHO, Danmark osv.)
200095 000Schweiz
200195 000Italien
20123-6Bioinitiativgruppen
20160,1-100EuropaEMF retningslinjer

Appel fra forskere

En appel underskrevet af 52 forskere, der blev sendt til den italienske regering i begyndelsen af august, kan have bidraget til beslutningen. Appellen var foranledet af Dr. Fiorenzo Marinelli og Dr. Livio Giuliani. Appellen fastslår, at ICNIRP-værdierne ikke beskytter mod de mange sundhedsrisici, som forskningen har demonstreret i løbet af de sidste årtier:

“ICNIRP-retningslinjerne er derfor ikke egnede til at beskytte menneskers sundhed, og de bør opdateres i henhold til de seneste videnskabelige publikationer. Heldigvis indeholder den italienske lovgivning (lov 36/2001) flere forsigtighedsgrænser, fordi beslutningstagerne i slutningen af 90’erne tog hensyn til to grundlæggende og uundværlige principper:

forsigtighedsprincippet, der oprindeligt blev nedfældet i folkeretten på miljøområdet i Rio de Janeiro-erklæringen fra 1992

ALARA-minimeringsprincippet (så lavt som rimeligt opnåeligt) eller det laveste niveau, der med rimelighed kan opnås uden at gå på kompromis med udviklingsteknologisk.

Af ovennævnte grunde beder undertegnede dig:

  1. at fastholde den opmærksomhedsværdi på 6 V/m, der er fastsat i den nuværende italienske lovgivning (DPCM 8.07.2003);
  2. at måle den førnævnte værdi på et gennemsnit på 6 minutter, hvilket har en præcis biologisk årsag (det er den tid, cellerne skal bruge til at sprede varmen produceret af det elektromagnetiske felt) som krævet af D.P.C.M. af 8.07.2003, og vi forpligtede os til at ophæve § 14, stk. d) af lovdekret 179/2012, som fastsatte målingen i intervallet på 24 timer, hvilket er en fuldstændig vilkårlig tid, hvis formål blot er at fortynde de målte værdier; at bringe kvalitetsmålværdien til 0,6 V/m som anmodet af Europarådets henstilling nr. 1815 fra 2011;
  3. at bringe kvalitetsmålværdien op på 0,6 V/m som krævet i Europarådets henstilling nr. 1815 fra 2011;
  4. at godkende en lov om interessekonflikter for at forpligte eksperter, der er involveret i at afgive videnskabelige udtalelser i offentlige institutioner, til offentligt at erklære finansieringskilderne for deres forskning, deres ejerskab af aktier samt konsulentkontrakter

Kilder:

https://microwavenews.com/short-takes-archive/italys-6vm-risk

https://oasisana.com/2023/08/09/fiorenzo-marinelli-5g-elettrosmog-fermato-per-ora-pronti-a-quando-riproveranno-il-blitz-sulla-salute-pubblica-intervista/

https://www.fortunejournals.com/articles/aspects-on-the-international-commission-on-nonionizing-radiation-protection-icnirp-2020-guidelines-on-radiofrequency-radiation.html

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2016-0011/html?lang=en

https://www.itu.int/en/ITU-T/Workshops-and-Seminars/20171205/Documents/S3_Christer_Tornevik.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999H0519

https://microwavenews.com/news-center/repacholi-half-who-emf-project-funding-came-industry

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.