Debat: Det handler om vores børn – Mobiler, Wi-Fi og 5G

Foto: Kampus Production, Pexels

Debat indlæg i Avisen Danmark, den 8 august 2020, skrevet af Preben Kastrup, pensionist, bestyrer sitet Nejtil5G.dk og med i Folkebevægelsen Nej til 5G.

Originalen finder du her:
https://avisendanmark.dk/artikel/debat-det-handler-om-vores-b%C3%B8rn-mobiler-wi-fi-og-5g#slide0

Nu starter skolerne, men tænker du som forælder over de mængder af menneskeskabt elektromagnetisk stråling dit barn udsættes for både i skole og institutioner. I klasseværelset sidder op til 30 børn og unge med mobil, tablets og bærbare PC’er. Samtidig er skolens kraftige Wi-Fi-routere og andet trådløst udstyr i brug. I realiteten udsættes de for stråling 24/7.

Hjemme kører din private Wi-Fi, og på din tablet eller mobil kan du se, hvordan dine naboers Wi-Fi også er tændt. Hertil kommer de alm. mobilsignaler samt diverse trådløse devices. Der er ingen helbredskontrol overhovedet. Er Wi-Fi routeren sløv, skifter du den blot ud til en kraftigere. Hvad er problemet?

Ingen børne- og ungdomsgeneration har været så eksponeret for elektromagnetisk stråling. En øgning, der foregår parallelt med, at stadig mere forskning viser alvorlige sundhedsrisici ved strålingen. I 2011 blev elektromagnetisk stråling af WHO erklæret ’mulig kræftfremkaldende’. Samme kategori som bly og DDT. Ved den kommende klassificering forventes det, at den hæves til minimum ’sandsynlig kræftfremkaldende’.

Det svarer til, at du modtager dit barn med ordene: ’Uhm, du trænger vist til en dejlig småkage efter en lang skoledag. Den er vanedannende og muligvis får du kræft ved at spise den, men det vil først ske om nogle år.

Mange skoler udleverer en Chromebook til eleverne. De får links til brug af f.eks. sikkerhedskoder, men ikke et ord om, hvordan de beskytter sig mod stråling. Ikke en gang de helt officielle vejledninger om ikke at have det trådløse udstyr i skødet eller i det hele taget kropsnært.

Vi har da grænseværdier. Korrekt, men Danmark er blandt de lande i Europa med den højeste grænseværdi, 10.000 gange højere end den Europarådet anbefalede i 2011. Danmark læner sig helt op af industriens lobbyorganisation ICNIRP, der udarbejder uforpligtende retningslinjer.

Her tænkes slet ikke på strålingens langsigtede biologiske konsekvenser, men kun i opvarmning. På trods af at vi ved, at børns krop og knoglebygning ikke er udviklet og derfor sårbar. En krop i vækst er følsom for miljøpåvirkning, og sundhedsrisikoen fra elektromagnetisk stråling er derfor specielt høj for børn og unge. Udover kræft taler vi om DNA skader, nedsat fertilitet, stress, ADHD m.m.

Teleselskaberne har ikke holdt ferie. De har haft travlt også under coronatiden, hvor andre har været hjemsendt. Ved mange skoler og sportsanlæg er der opsat mobilmaster, til betjening af teleselskabernes mobilabonnenter. Måske har du bemærket, at der er blevet opsat nye antenner på disse master, måske endda en ny mast, hvor der ingen var før?

Teleselskaberne er i fuld gang med at forberede det kommende landsdækkende 5G netværk. Det betyder ikke, at det eksisterende 4G netværk vil forsvinde – tværtimod, det skal forstærkes. 5G er ikke bare en ny generation, men en helt anden teknologi end 3G og 4G. 5G’s millimeter strålebølger kan f.eks. ikke sno sig udenom mure og andet fast stof, derfor skal der bl.a. opsættes et utal af nye 5G sendere – i byerne med afstande ned til 125 meter. Helsingør i Nordsjælland er blevet første testby i Danmark.

Det er vel fint alt sammen? Hurtigere hastighed, mulighed for at alt kan kobles trådløst sammen med din mobil (Internet of Things) osv. Du har sikkert også hørt eksperter udtale sig om, at der ingen grund er til bekymring. Problemet er blot, at disse såkaldte eksperter alle er aflønnet af Teleindustrien direkte eller indirekte. Sundhedsstyrelsens indtil for nylig eneste rådgiver på området, overlæge Christoffer Johansen, var primus motor i en stor undersøgelse, der frikendte mobiltelefonen for at være kræftfremkaldende, en undersøgelse støttet af teleindustrien samt et amerikansk hvidvaskningsinstitut (IEI). Da sundhedsstyrelsen senere efterlyste viden og forskning omkring sundhedskonsekvenserne af et 5G netværk fik styrelsen mundkurv på. Retningen var sat, Danmark skulle være i front med den nye teknologi af hensyn til økonomi og vækst. Sundhed, klima og miljø blev ikke nævnt.

Vi har da grænseværdier. Korrekt, men Danmark er blandt de lande i Europa med den højeste grænseværdi, 10.000 gange højere end den Europarådet anbefalede i 2011. Danmark læner sig helt op af industriens lobbyorganisation ICNIRP, der udarbejder uforpligtende retningslinjer. Jo, grænseværdien bliver overholdt!

Ude i den store verden, men også i Danmark, er der protester og retssager i gang eller undervejs. Det er blot ikke noget, du hører om, ej heller om de mange uafhængige forskere, der sætter spørgsmål tegn ved 5G og de sundhedsmæssige konsekvenser ved stråling i det hele taget. Pressen er forbløffende tavs i dette spørgsmål. Hvorfor?

Mere info samt kildemateriale:
https://nejtil5g.dk/info-materiale/eksperterne/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/iei-international-epidemiology-institute/
https://nejtil5g.dk/dokumenter/internationale-graensevaerdier-for-mikroboelgestraaling/
https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
https://nejtil5g.dk/info-materiale/ofte-stillede-spoergsmaal-om-boern-og-traadloes-teknologi/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.