Bøger

Bemærk at flere bøger kan downloades i deres fulde længde.

Se også Einar Flydals oversigt over bøger og artikler, hvor flere kan downloades:
https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

Electric Ecosystem

af Sander Funneman (216 sider) den 10. maj 2020

Det elektriske økosystem åbner døren til den naturlige verdens elektriske liv. Det er en videnskabeligt underbygget introduktion til de usynlige energidimensioner for mennesker, dyr, planter og jorden. Bier oplader sig selv som batterier, fugle googler deres eget internet for de bedste restauranter, frøer flyder på magnetiske felter og sæler bruger deres radarmustache. Bogen skaber et andet syn på verden, hvor kemiske reaktioner ikke længere er den eneste afgørende faktor, men hvor alt ser ud til at dreje sig om elektricitet og magnetisme. Dernæst introducerer den også en relateret virkelighed, fordi den stadigt stigende anvendelse af kunstig stråling indebærer risici. Stråling fra sendermaster, skader for eksempel træer, påvirker køers adfærd, påvirker det menneskelige immunitetssystem og sporer cellevækst. Der stilles adskillige spørgsmål til brændstof til den vigtige dialog, der nu er nødvendig for at finde nye og sikre veje fremad med den endnu ukendte elektriske side af naturen. Opdagelsen af ​​den elektriske side af naturen bringer også et håbefuldt perspektiv, fordi selv om strålingskilder kan forårsage skade, kan specifikke frekvenser hjælpe med helingsprocesser. Bogen øger bevidstheden om sårbarheden i det naturlige elektriske økosystem, hvor alt ser ud til at være sammenkoblet.
Se indholdsfortegnelse, introduktion og referencer her:
https://www.amazon.de/Sander-Funneman/dp/B088BHVNLF/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Sander-Funneman&qid=1590404561&sr=8-1
Hjemmeside med henvisning til diverse artikler:
https://elektrisch-ecosysteem.nl/en/home-page-uk/

5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø

af Einar Flydal og Else Nordhagen (590 sider), 26. oktober 2019.

I bogen analyseres strålevernet i Norge og Norden ud fra fire hoved perspektiver:

  • biofysikken som viser at strålevernet slett ikke verner helse og miljø, men fremmer sykelighet og miljøskader
  • medisinsk forskning som gir overveldende bevis på at dagens eksponering for mikrobølger skaper en vesentlig del av dagens sykelighet og at 5G-teknologiene vil forverre skadene
  • de svindelaktige prosessene som ligger bak den «kunnskapsstatus» som strålevernet arbeider utfra
  • jussen som viser at 5G-utbygging strider mot sentrale lover og traktater

Else Nordhagen, Dr. Scient. inden for datalogi og med biologi og fysik inden for området har sammen med Einar Flydal været redaktører af bogen og skrevet dele af den. Bogen indeholder bidrag fra international kapacitet, oversat til norsk: Martin L Pall, David Carpenter, Cindy Sage og Lennart Hardell. De og andre flår den trådløse industri, WHO’erne, EU’erne samt norske og nordiske myndigheders ‘strålingsbeskyttelse’ fra hinanden.
Du kan hente de første 24 sider her: Prøvepå5Gboka s 1-24
https://einarflydal.com/2019/09/25/ny-bok-avdekker-stralevernet-5g-og-var-tradlose-virkelighet-hoyt-spill-med-helse-og-miljo/

Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa»,

Foreningen for EMF-reform, 2021 (285 sider)

Bogen forklarer og diskuterer elektromagnetiske impulser og snavset strøm, og hvad der vides om sundhedseffekterne. Den beskriver testresultater for de målere, som netværksvirksomhederne har placeret i Norge: Test, teori og medicinsk erfaring viser, at der kan forventes sundhedsmæssige problemer. Bogen har derfor generel værdi for alle, der ønsker at stifte bekendtskab med emnet, både teknikere, advokater og forbrugere.
Bogen indeholder tekniske såvel som biologiske beskrivelser af interaktionen mellem nuværende, pulserende elektromagnetisk stråling og biologiske reaktioner på sådanne. De viser, at det ikke er urimeligt at forvente, at pulserende elektromagnetisk stråling og snavset strøm kan forårsage en række biologiske virkninger af den slags, der konstant rapporteres, hvor AMS-målere introduceres – såsom ring i ørerne, tinnitus, svimmelhed, synsforstyrrelser, træthed, hovedpine, nedsat koncentration og søvnløshed. Tværtimod er det rimeligt at forvente sådanne effekter hos en del af befolkningen såvel som mere alvorlig sygelighed over tid. For at underbygge sådanne påstande henvises til og diskuteres peer-reviewed og refererede peers forskning, ekspertudtalelser, større studier og rapporter, kliniske oplevelser, beskrivelser af journalister og andre kommunikatorer og nogle personlige oplevelser.
Bogen kan bestillers her: https://einarflydal.com/bestill-bokene-her/
Den kan downloades her: https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/Flydal-Nordhagen-Smartmalerne-skitten-strom-pulser-og-helsa-Nedlastet-v.1.1.pdf

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa,

Z-forlag, 2018, (69+207 sider)
Bogen indeholder en juridisk rapport fra advokatfirmaet Erling Grimstad AS (67 sider) og et omfattende bilag skrevet af Einar Flydal (207 sider). Bogen er blevet en vigtig kilde til information, både om lovgivningen omkring AMS-smartmålere, om sundhedseffekterne af mikrobølgestråling generelt og om historien bag nutidens “anbefalede grænseværdier”. Det giver et overblik og forskningsreferencer og bruges som juridisk bevis.
Bogen er tilgængelig både som en trykt bog og til download, begge i 2. revideret udgave (v. 2.01). Den er blevet downloadet gratis mange tusinder af gange og bruges af mange som en indledende bog om elektromagnetisk stråling og AMS-målere.
Bogen kan bestilles her
https://einarflydal.com/nedlastinger/
Den kan downloades her: 
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/03/advGrimstad-AS-Flydal-Smartmaalere-juss-helsa-NEDLAST-v-2.01-20180815.pdf

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet,

Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referencer og stikordsliste).

Arthur Firstenberg har skrevet et milepæl i klasse med Rachel Carsons “The Silent Spring” – bogen, der skabte den moderne miljøbevægelse. Bogen findes nu på norsk: Her fortælles den spændende historie om, hvordan elektricitet – i ledninger og i jorden, gennem vores kroppe og fra alle slags sendere – blev udforsket og hævet til selve livets mest basale kraft. Men så gik viden i glemmebogen, og vi anvendte den på måder, der nu bidrager væsentligt til vores vigtigste sygdomme og truer med at leve livet – mens vi benægter problemet. Bogen spænder fra 1750’erne til i dag, den videreformidler let og forståeligt en enorm mængder forskning, og den dækker en lang række emner fra influenza til tinnitus, smart målere, radarer og 5G. Publikationen er foretaget med støtte fra den norske faglitterære forfatter- og oversætterforening. “Læger, der har patienter med diffuse sundhedsmæssige problemer, og alle, der er involveret i introduktionen af ​​ny teknologi i større eller mindre skala baseret på elektromagnetiske bølger, burde have læst denne bog, før de træffer deres beslutninger.” Finn Levy, fhv. overlæge, afdeling for miljø- og arbejdsmedicin, Oslo universitetshospital / Ullevål
Se også her:
https://nejtil5g.dk/arthur-firstenberg-den-farligste-teknologi-der-nogensinde-er-opfundet/

“Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser. Hvordan myndighederne misinformerer om den massive elektrosmog og de helbredsskader den medfører”

af Eva Theilgaard Jacobsen. Udg. 26. juni 2017.

Forekomsten af multiple kropslige/mentale symptomer, sygdomme og handicap er øget massivt de senere år, hvor den trådløse bestråling af omgivelserne fra mobiltelefoner, mobilmaster, wi-fi, etc. er eksploderet.
Forskningen dokumenterer, at elektromagnetiske felter/stråling (EMF/EMR) forårsager en lang række skadelige bio-effekter, herunder i centralnervesystemets funktion og udvikling. De er årsagsfaktorer til EHS, stress, depression, ADHD, demens og hjernekræft, som en stadigt voksende del af befolkningen – børn som voksne – rammes af. I sin afslørende og velunderbyggede bog anklager forfatteren, psykolog Eva Theilgaard Jacobsen de danske myndigheder for ikke at oplyse om mobilstrålingen, men tværtimod for bevidst at misinformere om og mørklægge dens helbredskonsekvenser.
Hun påviser, at på grund af bestrålingen nærmer vi os en epidemi af specielt neurologiske sygdomme, men at den folkesundhedskatastrofe vi således står overfor bliver mørkelagt af politiske, økonomiske og militære hensyn.

Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget om elektromagnetiske felters helbredsskadelighed.

Rapport af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen, 2014. (118 sider)
Rapporten er skrevet for at oplyse om sundhedsmyndighedernes misinformationer og fortielser om EMF/EMRs helbredsskadelige konsekvenser. Der er tale om et helt utroligt svigt af befolkningen, men det er også et meget stort demokratisk problem, at Sundhedsstyrelsen misinformerer Folketinget herom.
Selvom jeg ikke har de store forventninger til at rapporten får de konsekvenser jeg kunne ønske, skulle den skrives, om ikke andet for fremtidige generationers skyld og for at de ansvarlige ikke skal kunne sige: “vi vidste det ikke”.
Rapporten kan downloades her:
http://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2019/08/eva-theilgaard-jacobsen-rapport.pdf

De Trådløse Samfund. Myter og fakta

af Bente-Ingrid Bruun, 2009

Dagligt fristes vi af store annoncer om trådløse produkter. Med mobile bredbånd kan der surfes på nettet med smartphones og en bærbar computer, og de unge føler sig usårlige. Døgnet rundt udsættes vi for trådløs forurening. Er trådløse markeder vigtigere end sundhed og miljø? Vi misinformeres om sikre grænseværdier, som ikke findes. Vi fodres med forskningsskabte myter, fakta frasorteres og lægelige advarsler ignoreres. Det er på høje tid med forebyggelse. Børn kan ikke beskytte sig selv imod en usynlig og ukendt fare.
Det meste af bogen kan hentes ned på din skærm via dette link.
https://books.google.dk/books?id=WYzmBT7Ifr8C&pg=PA165&lpg=PA165&dq=sianette+kwee&source=bl&ots=-t881EKqw1&sig=ACfU3U0jdp7uiZqOn9DxvkUx5m3Q519mFQ&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwix8svvnK_kAhVRl4sKHRR2AgcQ6AEwEnoECAkQAQ#v=onepage&q=sianette%20kwee&f=false

Mobiltelefonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälseskandal

af Mona Nilsson, 2010.
“Boken bygger på många års granskning och omfattande research. Jag har bevakat frågan sedan 2003, då jag snabbt blev varse den avgrundsdjupa skillnad som fanns mellan forskningsresultaten och mänskliga erfarenheter å ena sidan, och den information som spreds från myndigheter, regering och industrin å den andra.”
“Boken har jag skrivit därför att ingen annan har gjort det. Ingen annan journalist har kritiskt granskat myndigheterna, experterna och forskningen, trots alla uppenbara motsägelser, förvridningar av fakta, ignorerande av alarmerande forskningsresultat och alla tragiska och samstämmiga vittnesmål från människors verklighet.”

http://www.monanilsson.se/

The Secret History of the War on Cancer

Devra Davis, 2007
“The War on Cancer set out to find, treat, and cure a disease. Left untouched were many of the things known to cause cancer, including tobacco, the workplace, radiation, or the global environment. Proof of how the world in which we live and work affects whether we get cancer was either overlooked or suppressed. This has been no accident. The War on Cancer was run by leaders of industries that made cancer-causing products, and sometimes also profited from drugs and technologies for finding and treating the disease. Filled with compelling personalities and never-before-revealed information, The Secret History of the War on Cancer shows how we began fighting the wrong war, with the wrong
weapons, against the wrong enemies – a legacy that persists to this day. This is the gripping story of a major public health effort diverted and distorted for private gain. A portion of the profits from this book will go to support research on cancer prevention.”

Hele bogen kan læses her:
https://books.google.dk/books?id=eEU4DgAAQBAJ&pg=PT369&lpg=PT369&dq=The+Toronto+Daily+News+’Cell+Phones+Don’t+Cause+Brain+Cancer’&source=bl&ots=H_K267XAnj&sig=ACfU3U0FSiiqtIOfyFkQy625kvTmxdCWZw&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwjZjay5irfkAhVNkMMKHdOzBFEQ6AEwD3oECAgQAQ#v=onepage&q&f=false

“Electrosmog — The Health Effects of Microwave Pollution”

Dr. Susan Pockett of the University of Auckland, New Zealand. 2021. 125 sider

1. del af bogen beskriver først på en ikke-matematisk måde teknologien, der ligger til grund for problemet, herefter viser den, hvordan de offentlige grænseværdier har været manipuleret, over hele verden, gennem den orkestrerede indfangning af regulerende agenturer fra den industri, som disse agenturer blev oprettet for at regulere.
2. del opsummerer den enorme mængde videnskabelig evidens, der viser, at udsættelsen for effekttætheder af pulserende radiofrekvent stråling under en brøkdel af dem, der er tilladt af førnævnte, industrimanipulerede, offentlige eksponeringsgrænser faktisk forårsager kræft, DNA skader, diabetes, immun og kardiovaskulær problemer hos mennesker – og tilsvarende alvorlige problemer for dyrelivet (fugle, bier og træer).
3. del diskuterer nogle af de biologiske mekanismer, der afstedkommer disse sundhedsskader, for at imødegå det absurde forslag om, at hvis vi er usikre på, HVORDAN sådan skade opstår, bør vi med rette ignorere alle beviser for, at det sker.Der foreslås ingen specifikke løsninger på dette stadig mere uundgåelige problem. Grundlæggende er den eneste løsning på korruption (og dens grimme udgydelse af propaganda og løgne) konsekvent intervention fra mennesker, der hverken har mistet deres sunde fornuft eller deres moralske kompas. Sådanne mennesker ser desværre ud til at blive mere og mere sjældne – men de findes stadig.
Hele bogen kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/ELECTROSMOG-May-2021.pdf

Kortlægning af bioreaktivitet ved mikrobølgestråling i non-termiske intensiteter

Kim Horsevad, 2015.
Forord af John Jalving, Speciallæge i Almen Medicin
Kim Horsevad er lærer og naturformidler med en entusiasme, der umiddelbart er medrivende. Men han er også en forskerpersonlighed, der uimponeret lader sine elever udføre ”karseforsøget”, der på overbevisende måde demonstrerer mikrobølgers biologiske skadevirkninger.
Derfor bør hans aktuelle udgivelse tilegnes alle, – unge som ældre, – der som han, – har nysgerrigheden i behold.
Den foreliggende udgivelse har længe været savnet.
Det har den, fordi den ikke kun er en lærebog i non-termisk elektrobiologi og cellefysiologi med beskrivelse af celleskader. Men den beskriver det manglende bindeled mellem den kendte elektrofysiologi og cellepatologien på den ene side, og de synlige biofysiologiske konsekvenser for os alle på den anden side.
Kim Horsevads bog er også et skriftligt bevis på, at vanskeligt tilgængelig viden på alle disse læringsfelter kan samles og formidles på en måde, der både henvender sig til en faglig personkreds, men også til en række læsere, der ønsker en forståelig forklaring på noget næsten uforståeligt.
Dette sker, når Kim Horsevad tager os med på rejsen fra Maxwell´s konstatering af, at lyset i sig selv er en elektromagnetisk bølge til den meget omfattende nyeste forskning, der epidemiologisk og eksperimentelt beskriver interaktionsmekanismen imellem elektromagnetiske felter og biologiske systemer.
Den moderne trådløse kommunikationsteknologiske position – og det skræmmende scenarie i forhold til folkesundheden – giver grobund for bekymring. Bogen giver håb om en større anerkendelse og forståelse for lidelsen Elektromagnetisk Hypersensibilitet (EHS- Syndrom) og for risikoen for kommende generations eventuelle
funktionsnedsættelse og marginalisering i samfundet.
Derfor er Kim Horsevads bog en vigtig stemme i klima/miljødebatten, som ingen sundhedsansvarlige bør sidde overhørig af hensyn til vores fælles fremtid med en teknologi, der giver stadig større udfordringer.

Hele bogen kan downloades her:
https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2021/10/Kortlaegning_af_Bioreaktivitet_ved_Mikroboelger_i_non-termiske_Intensiteter-PreprintA4-2015.pdf

Please follow and like us: