Bøger

Electric Ecosystem
af Sander Funneman (216 sider) den 10. maj 2020

Det elektriske økosystem åbner døren til den naturlige verdens elektriske liv. Det er en videnskabeligt underbygget introduktion til de usynlige energidimensioner for mennesker, dyr, planter og jorden. Bier oplader sig selv som batterier, fugle googler deres eget internet for de bedste restauranter, frøer flyder på magnetiske felter og sæler bruger deres radarmustache. Bogen skaber et andet syn på verden, hvor kemiske reaktioner ikke længere er den eneste afgørende faktor, men hvor alt ser ud til at dreje sig om elektricitet og magnetisme. Dernæst introducerer den også en relateret virkelighed, fordi den stadigt stigende anvendelse af kunstig stråling indebærer risici. Stråling fra sendermaster, skader for eksempel træer, påvirker køers adfærd, påvirker det menneskelige immunitetssystem og sporer cellevækst. Der stilles adskillige spørgsmål til brændstof til den vigtige dialog, der nu er nødvendig for at finde nye og sikre veje fremad med den endnu ukendte elektriske side af naturen. Opdagelsen af ​​den elektriske side af naturen bringer også et håbefuldt perspektiv, fordi selv om strålingskilder kan forårsage skade, kan specifikke frekvenser hjælpe med helingsprocesser. Bogen øger bevidstheden om sårbarheden i det naturlige elektriske økosystem, hvor alt ser ud til at være sammenkoblet.
Se indholdsfortegnelse, introduktion og referencer her:
https://www.amazon.de/Sander-Funneman/dp/B088BHVNLF/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Sander-Funneman&qid=1590404561&sr=8-1
Hjemmeside med henvisning til diverse artikler:
https://elektrisch-ecosysteem.nl/en/home-page-uk/

5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø
af Einar Flydal og Else Nordhagen (590 sider), 26. oktober 2019.

I bogen analyseres strålevernet i Norge og Norden ud fra fire hoved perspektiver:

  • biofysikken som viser at strålevernet slett ikke verner helse og miljø, men fremmer sykelighet og miljøskader
  • medisinsk forskning som gir overveldende bevis på at dagens eksponering for mikrobølger skaper en vesentlig del av dagens sykelighet og at 5G-teknologiene vil forverre skadene
  • de svindelaktige prosessene som ligger bak den «kunnskapsstatus» som strålevernet arbeider utfra
  • jussen som viser at 5G-utbygging strider mot sentrale lover og traktater

Else Nordhagen, Dr. Scient. inden for datalogi og med biologi og fysik inden for området har sammen med Einar Flydal været redaktører af bogen og skrevet dele af den. Bogen indeholder bidrag fra international kapacitet, oversat til norsk: Martin L Pall, David Carpenter, Cindy Sage og Lennart Hardell. De og andre flår den trådløse industri, WHO’erne, EU’erne samt norske og nordiske myndigheders ‘strålingsbeskyttelse’ fra hinanden.

Du kan hente de første 24 sider her: Prøvepå5Gboka s 1-24
https://einarflydal.com/2019/09/25/ny-bok-avdekker-stralevernet-5g-og-var-tradlose-virkelighet-hoyt-spill-med-helse-og-miljo/

“Smartmålerne, jussen og helsa», juridisk vurdering ved advokatfirmaet Erling Grimstad AS skrevet på opfordring af Einar Flydal, med tillæg Flydal: «Målerne, forskningen, grenseverdiene og strålevernet», Z-forlag, 2018.
Bogen findes både som en trykt bog og til download, begge i den 2. reviderede udgave (v. 2.01). Det er blevet downloadet gratis mange tusinder af gange og bruges af mange som en introduktionsbog om elektromagnetisk stråling og AMS-målere.
Bogen indeholder en juridisk rapport fra advokatfirmaet Erling Grimstad AS (67 sider) og et omfattende appendiks skrevet af Einar Flydal (207 sider).
Bogen er blevet en vigtig kilde til information, både om kontroversen omkring AMS-smarte målere, om sundhedseffekterne af mikrobølgestråling generelt og om historien bag dagens “anbefalede grænseværdier”. Det giver oversigt og forskningshenvisninger og bruges som juridisk bevis. Bogen sendes gratis til daglig leder for alle norske elnettet og til en række myndigheder og andre aktører.
https://einarflydal.com/nedlastinger/

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referencer og stikordsliste).

Arthur Firstenberg har skrevet et milepæl i klasse med Rachel Carsons “The Silent Spring” – bogen, der skabte den moderne miljøbevægelse. Bogen findes nu på norsk: Her fortælles den spændende historie om, hvordan elektricitet – i ledninger og i jorden, gennem vores kroppe og fra alle slags sendere – blev udforsket og hævet til selve livets mest basale kraft. Men så gik viden i glemmebogen, og vi anvendte den på måder, der nu bidrager væsentligt til vores vigtigste sygdomme og truer med at leve livet – mens vi benægter problemet. Bogen spænder fra 1750’erne til i dag, den videreformidler let og forståeligt en enorm mængder forskning, og den dækker en lang række emner fra influenza til tinnitus, smart målere, radarer og 5G. Publikationen er foretaget med støtte fra den norske faglitterære forfatter- og oversætterforening. “Læger, der har patienter med diffuse sundhedsmæssige problemer, og alle, der er involveret i introduktionen af ​​ny teknologi i større eller mindre skala baseret på elektromagnetiske bølger, burde have læst denne bog, før de træffer deres beslutninger.” Finn Levy, fhv. overlæge, afdeling for miljø- og arbejdsmedicin, Oslo universitetshospital / Ullevål

“Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser. Hvordan myndighederne misinformerer om den massive elektrosmog og de helbredsskader den medfører”
af Eva Theilgaard Jacobsen. Udg. 26. juni 2017.

Forekomsten af multiple kropslige/mentale symptomer, sygdomme og handicap er øget massivt de senere år, hvor den trådløse bestråling af omgivelserne fra mobiltelefoner, mobilmaster, wi-fi, etc. er eksploderet.
Forskningen dokumenterer, at elektromagnetiske felter/stråling (EMF/EMR) forårsager en lang række skadelige bio-effekter, herunder i centralnervesystemets funktion og udvikling. De er årsagsfaktorer til EHS, stress, depression, ADHD, demens og hjernekræft, som en stadigt voksende del af befolkningen – børn som voksne – rammes af. I sin afslørende og velunderbyggede bog anklager forfatteren, psykolog Eva Theilgaard Jacobsen de danske myndigheder for ikke at oplyse om mobilstrålingen, men tværtimod for bevidst at misinformere om og mørklægge dens helbredskonsekvenser.
Hun påviser, at på grund af bestrålingen nærmer vi os en epidemi af specielt neurologiske sygdomme, men at den folkesundhedskatastrofe vi således står overfor bliver mørkelagt af politiske, økonomiske og militære hensyn.

De Trådløse Samfund. Myter og fakta
af Bente-Ingrid Bruun, 2009
Dagligt fristes vi af store annoncer om trådløse produkter. Med mobile bredbånd kan der surfes på nettet med smartphones og en bærbar computer, og de unge føler sig usårlige. Døgnet rundt udsættes vi for trådløs forurening. Er trådløse markeder vigtigere end sundhed og miljø? Vi misinformeres om sikre grænseværdier, som ikke findes. Vi fodres med forskningsskabte myter, fakta frasorteres og lægelige advarsler ignoreres. Det er på høje tid med forebyggelse. Børn kan ikke beskytte sig selv imod en usynlig og ukendt fare.
Det meste af bogen kan hentes ned på din skærm via dette link.
https://books.google.dk/books?id=WYzmBT7Ifr8C&pg=PA165&lpg=PA165&dq=sianette+kwee&source=bl&ots=-t881EKqw1&sig=ACfU3U0jdp7uiZqOn9DxvkUx5m3Q519mFQ&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwix8svvnK_kAhVRl4sKHRR2AgcQ6AEwEnoECAkQAQ#v=onepage&q=sianette%20kwee&f=false

Mobiltelefonins hälsorisker – Fakta om vår tids största miljö- och hälseskandal
af Mona Nilsson, 2010.
“Boken bygger på många års granskning och omfattande research. Jag har bevakat frågan sedan 2003, då jag snabbt blev varse den avgrundsdjupa skillnad som fanns mellan forskningsresultaten och mänskliga erfarenheter å ena sidan, och den information som spreds från myndigheter, regering och industrin å den andra.”
“Boken har jag skrivit därför att ingen annan har gjort det. Ingen annan journalist har kritiskt granskat myndigheterna, experterna och forskningen, trots alla uppenbara motsägelser, förvridningar av fakta, ignorerande av alarmerande forskningsresultat och alla tragiska och samstämmiga vittnesmål från människors verklighet.”
http://www.monanilsson.se/

The Secret History of the War on Cancer
Devra Davis, 2007
“The War on Cancer set out to find, treat, and cure a disease. Left
untouched were many of the things known to cause cancer, including
tobacco, the workplace, radiation, or the global environment. Proof of
how the world in which we live and work affects whether we get cancer was either overlooked or suppressed. This has been no accident. The War on Cancer was run by leaders of industries that made cancer-causing
products, and sometimes also profited from drugs and technologies for
finding and treating the disease. Filled with compelling personalities and never-before-revealed information, The Secret History of the War on
Cancer shows how we began fighting the wrong war, with the wrong
weapons, against the wrong enemies – a legacy that persists to this day.
This is the gripping story of a major public health effort diverted and
distorted for private gain. A portion of the profits from this book will go
to support research on cancer prevention.”
Hele bogen kan læses her:
https://books.google.dk/books?id=eEU4DgAAQBAJ&pg=PT369&lpg=PT369&dq=The+Toronto+Daily+News+’Cell+Phones+Don’t+Cause+Brain+Cancer’&source=bl&ots=H_K267XAnj&sig=ACfU3U0FSiiqtIOfyFkQy625kvTmxdCWZw&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwjZjay5irfkAhVNkMMKHdOzBFEQ6AEwD3oECAgQAQ#v=onepage&q&f=false

Please follow and like us: