Den nye “bibel” om de biologiske virkninger af de elektromagnetiske stråler

I januar i år blev der udgivet en lærebog, som Einar Flydal mener bliver de professionelles nye “Bibel” inden for beskyttelse mod sundheds- og miljøskader fra de elektromagnetiske stråler. Under alle omstændigheder fortjener bogen at få den rolle.

Bogen er på 544 sider og har nu fulgt ham morgen, middag og aften i to-tre uger, skriver Einar Flydal. Han opsummerer i sit blogindlæg, hvad bogen handler om. At gå i detaljer er for de professionelle.

Bogens fulde reference er:

Panagopoulos DJ (red.). (30. december 2022). Elektromagnetiske felter af trådløs kommunikation: Biologiske og sundhedsmæssige virkninger (1. udgave). CRC Tryk. Doi: 10.1201/9781003201052.
https://www.routledge.com/Electromagnetic-Fields-of-Wireless-Communications-Biological-and-Health/Panagopoulos/p/book/9781032061757

En anmeldelse af bogen

Hovedforfatter og redaktør af bogen er Dimitris Panagopoulos, en forsker, der mere end nogen anden har bidraget til både at bevise og kausalt forklare i reelle og videnskabelige termer, at menneskeskabt stråling fra radiobølgernes frekvensområder og nedad – og især de meget lave frekvenser – skaber DNA-skader selv ved eksponeringsniveauer, som i dag er en del af hverdagen.

Undersøgelserne

Panagopoulos og hans kolleger har gjort det i detaljer gennem undersøgelser af bananfluers udvikling gennem mange generationer og undersøgelser af, hvordan selv en GSM-mobil skabte kromosomabnormiteter og gjorde fluer ude af stand til at reproducere sig (blogindlæg 20.04.2017). Gennem biofysisk modelarbejde og ditto matematisk-fysisk evidens har Panagopoulos vist, at en hovedmekanisme for skaderne er de lave frekvenser, der indgår i al radiokommunikation, når de anvendes i praksis, og at den polarisering, der er typisk for al menneskeskabt stråling, giver den ekstra stor påvirkning på cellevæggenes kanaler (Panagopoulos et al. 2021, se mere her https://nejtil5g.dk/menneskeskabte-elektriske-pulseringer/)

De lave frekvenser forstyrrer calciumkanalerne i cellevæggene og fører til oxidativ stress – cellestress. Konsekvensen heraf kan være DNA-skader, mangel på energi, dårlig søvn, betændelsestilstande og autoimmune lidelser.

Om du får disse lidelser eller ej, er som at spille Lotto: Chancerne kan være små, men du risikere radikale livsændringer, hvis du får en “Jack pot”!

Det passer som hånd i handske, skriver Einar Flydal, med den nye forståelse, der opstod omkring 2005, hvordan så mange af de uforklarlige lidelser – MUPS (medicinsk uforklarlige lidelser og sygdomme) – er skabt af cellestress, og at en sådan stress kan skabes af miljømæssige stressfaktorer (se f.eks. Pall 2007).

I hvert af bogens 12 kapitler gennemgår en eller flere fagpersoner den akademiske litteratur inden for deres felt

Det hele er en parademarch gennem en hidtil uset samling af dokumentation, der burde få vores myndigheder til at skamme sig over de erklæringer, vi konstant har modtaget fra den kant, f.eks.: “Der foreligger ikke videnskabeligt belæg for en sammenhæng mellem symptomerne og eksponering fra mobiltelefoner og anden trådløs kommunikation.” eller “Målinger viser, at den samlede stråling fra mobiltelefoner, wifi og andet apparatur, som i dag udsender ikke-ioniserende stråling, er svag og ligger langt under grænseværdierne for, hvad der er sundhedsskadeligt. Baseret på den tilgængelige viden har vi ingen grund til at tro, at 5G vil ændre på det.” (https://www.sst.dk/da/viden/Straalebeskyttelse/Om-ikke-ioniserende-straaling/Mobiltelefoni-og-traadloes-teknologi/Spoergsmaal-og-svar)

På bagsiden af bogen, dvs. 2. forside, står der:

“Denne 544-siders bog gengiver bidrag fra eksperter i biologiske og sundhedsmæssige virkninger fra radiofrekvens (RF) / mikrobølger og ekstremt lavfrekvente (ELF) elektromagnetiske felter (EMF), som anvendes i trådløs kommunikation og andre teknologiske applikationer. Den beskæftiger sig med forskellige emner relateret til fysik, biologi, patologi, epidemiologi og plausible biofysiske og biokemiske mekanismer af EMF’er fra trådløs kommunikation udsendt af antenner og transmissionsudstyr. Det omfatter også diskussioner om de mulige konsekvenser af EMF’er fra femte generation (5G) mobiltelefoni (MT) baseret på tilgængelige data og sammenhænge mellem menneskeskabte EMF-eksponeringer og forskellige patologiske tilstande såsom infertilitet, kræft, elektrisk overfølsomhed, organiske og virussygdomme og virkninger på dyr, planter, træer og miljøet. Det giver oplysninger til gavn for yderligere beskyttelse af enkeltpersoner og folkesundheden og ved fastsættelse af biologisk og epidemiologisk baserede eksponeringsgrænser.”

Bogen

  • dækker biologiske og sundhedsmæssige virkninger, herunder oxidativ stress, DNA-skader, virkninger på reproduktion af mobiltelefoner/antenner (2G, 3G, 4G), trådløse telefoner, Wi-Fi osv.
  • beskriver virkningerne af eksponering i det virkelige liv fra kommercielt tilgængeligt udstyr/antenner.
  • giver eksempler på biofysiske og biokemiske mekanismer, der udfylder kløften mellem dokumenterede eksperimentelle og epidemiologiske fund og viser, hvordan de kan forklares.
  • udforsker eksperimentelle og epidemiologiske fakta og virkningsmekanismer. Giver forklaringer og tips til beskyttelse.
  • er grænseoverskridende i forhold til de fysiske, biologiske, kemiske, sundhedsmæssige, epidemiologiske og miljømæssige aspekter af emnet.”

Indholdsfortegnelsen:

Del A. Fysiske egenskaber ved elektromagnetiske felter fra trådløs kommunikation

Kapitel 1: Karakteristika for elektromagnetiske felter fra trådløs kommunikation: A. Polarisering er et vigtigt kendetegn ved alle menneskeskabte elektromagnetiske felter. B. Modulation, pulsering og variation er iboende parametre. C. De fleste menneskeskabte EMF-eksponeringer er ikke-termiske. D. Måling af hændelsen EMF er mere relevant end måling af opvarmningspotentialet (SAR). E. Alle menneskeskabte elektromagnetiske felter udsender kontinuerlige bølger, ikke fotoner. F. Forskelle fra naturlige elektromagnetiske felter. Samspillet med materie. (Panagopoulos DJ, Karabarbounis A og Lioliousis C)

Del B. Biologiske og sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter fra trådløs kommunikation

Kapitel 2: Konsekvenser for folkesundheden ved eksponering for elektromagnetiske felter fra trådløs kommunikation (Miller AB)

Kapitel 3: Oxidativ stress forårsaget af elektromagnetiske felter fra trådløs kommunikation (Yakymenko I og Tsybulin O)

Kapitel 4: Genetiske skadelige virkninger af elektromagnetiske felter fra trådløs kommunikation (Jagetia GC)

Kapitel 5: DNA- og kromosomskader i humane og animalske celler forårsaget af elektromagnetiske felter fra mobiltelefoni og andre stressfaktorer (Panagopoulos DJ)

Kapitel 6: Virkningerne af elektromagnetiske felter fra trådløs kommunikation på menneskelig reproduktiv biologi (Miller K, Harrison K, Martin JH, Nixon B og De Iuliis GN)

Kapitel 7: Virkninger af elektromagnetiske felter fra trådløs kommunikation på menneskers og dyrs hjerneaktivitet (Mohammed HD)

Kapitel 8: Elektrisk overfølsomhed som en verdensomspændende menneskeskabt elektromagnetisk sygelighedstilstand: En gennemgang af medicinske belægninger (Belpomme D og Irigaray P)

Kapitel 9: Kræftfremkaldende virkninger af ikke-termisk eksponering for elektromagnetiske felter fra trådløs kommunikation (Yakymenko I og Tsybulin O)

Del C. Virkninger på dyrelivet og det naturlige miljø

Kapitel 10: Effekter af menneskeskabte og især elektromagnetiske felter fra trådløs kommunikation på vildt liv (Balmori A)

Del D. Biofysiske og biokemiske virkningsmekanismer

Kapitel 11: En mekanisme til svingning og dysfunktion af spændingsstyrede ionkanaler tvunget af ioner gennem polariserede og sammenhængende elektromagnetiske felter (Panagopoulos DJ)

Kapitel 12: Dysfunktion anvendt på spændingsstyrede ionkanaler fra elektromagnetiske felter, oxidativ stress, DNA-skader og tilknyttede patologiske tilstande (Panagopoulos DJ, Yakymenko I og Chrousos GP) Konklusion Hvert kapitel i bogen dokumenterer gennem præsentationen af en massiv mængde forskningsresultater, at vores myndigheder fører sig frem med usandheder – uanset om de selv tror på det eller ej, og at konsekvensen af at lade ICNIRP’s anbefalinger om at gøre varmeskader til grundlaget for strålebeskyttelse er en “strålingsbeskyttelse”, som kun beskytter mod de alle groveste skadetilfælde – ved at hindre folk i at få opvarmningsskader. Ja, det er jo dog noget, men hårrejsende uacceptabelt.

Det politiske budskab, der følger af bogens indhold, er indlysende

Væksten i brugen af radioteknologi skal standses og reduceres. De anvendte teknologier skal skiftes til mindre skadelige former. Der skal træffes afbødende foranstaltninger for at beskytte og skærme biologisk liv i alle dets former. Alternativet er øgede skader, øget lidelse i befolkningen og øgede sociale og miljømæssige omkostninger. Det er ikke et uventet billede: det forekommer med alle miljømæssige stressfaktorer før eller siden, når forbruget bliver for højt.

Hvem bør og skal have denne bog?

Det er en dyr bog (£ 136, dvs. ca. 1150 kr.), og den er for fagfolk og andre, der ønsker at gå dybt ind i forskningen. Samtidig er bogens indhold så dramatisk i sin konsekvens, at det er et ledelsesansvar at være orientere om det. Einar Flydal skriver, at han ved, hvem der burde have den på deres natbord og i det mindste arbejde sig gennem kapitel 1 og resuméerne af de efterfølgende kapitler. Vi kan i Danmark nok også komme på nogle navne.

Kilder:

1) https://einarflydal.com/2023/02/24/fagfolkenes-nye-bibel-om-mikrobolger/

Andre referencer:

D J Panagopoulos, A Karabarbounis, I Yakymenko og G P Chrousos: Menneskeskabte elektromagnetiske felter tvinger ioner til svingning og fører til dysfunktioner i spændingsstyrede ionkanaler, oxidativ stress og DNA-skade (anmeldelse), offentliggjort i det faglige tidsskrift INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 59: 92, 2021., som du kan downloade her: https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=74741

Pall, M L: Forklaring «Uforklarlige sygdomme – sygdomsparadigme for kronisk træthedssyndrom, multipel kemisk følsomhed, fibromyalgi, posttraumatisk stresslidelse, Golfkrigssyndrom og andre, 2007

Se mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.