Sianette Kwee

Vigtige informative videoer med Sianette Kwee finder du her:
https://nejtil5g.dk/videoer/enkelt-personer-nordiske/

Lektor, cand. scient. Sianette Kwee, der indtil 2005 arbejdede på Institut for Medicinsk Biokemi ved Aarhus Universitet, og gennem mange år har forsket inden for bioelektromagnetisme og dens effekt på vækst af menneskeceller, og hvordan celleskader kan repareres. Både fra højspænding og mobilstråling. Hun har forsket i human ernæring og livsstilssygdomme samt beklædt en lang række tillidshverv.
Samtidig deltog hun i et forskningsprojekt i EU-regi, som undersøgte forholdet mellem elektromagnetiske felter og eventuelle miljø- og sundhedsrisici.
Sianette Kwee fremførte i 2004, under en høring for Teknologirådet i Folketinget (hvor Christoffer Johansen var til stede), at der allerede dengang var forsket i tyve år, og at der foreligger solide videnskabelige beviser for de skadelige påvirkninger af mobilstråling. Det gælder alle kroppens celler inklusive DNA og immunforsvar, som svækkes. I et gram kropsvæv er der mange millioner celler, og dybdegående ændringer i vævet kan ske ved stråling langt under den tilladte opvarmningsgrænse. Også DNA og immunforsvar bliver påvirket.
Sianette Kwee mener derfor, at de nuværende grænseværdier er for høje, og at de skal nedsættes til et niveau, som er uskadeligt for mennesker og især børn, som er særligt udsatte. Mobilmaster og højspændingsmaster stråler hele tiden, og de skelner ikke mellem brugere og ikke-brugere. Hvad er effekten af langtidsstråling og samlet påvirkning fra alle trådløse teknologier? Kwee mener, at befolkningsundersøgelser – de såkaldt epidemiologiske undersøgelser grundlæggende har det problem, at de tager lang tid, og at en konstateret overhyppighed af sygdomme kan skyldes mange forskellige faktorer – ikke nødvendigvis kun mobilstråling. Biologiske undersøgelser derimod er hurtigere, fordi her forvarsles ændringer og sygdomme. Uafhængige biologiske forsøg er udsultet i Danmark og bør genoprettes, siger hun.

Mere om høringen og kritikken fra Sianette Kwee se her:
https://nejtil5g.dk/dokumenter/graensevaerdier-og-mobiltelefoner/

Sianette Kwee er i dag pensioneret, men hendes forskningsresultater er tilgængelige og kan gennemgås ved at klikke på linket her: www.researchgate.net/scientific-contributions/5404927_Sianette_Kwee

Link til to interviews med Kwee fra Information og Ingeniøren, hvor hun blandt andet fortæller om, hvordan den industribetalte forskning altid får det sidste ord:
Information: www.information.dk/indland/2003/11/mobilstraaler-skadelige
Ingeniøren: www.ing.dk/artikel/anklagerens-kronvidne-i-debatten-om-mobilstraling-51441

Interessant er det, at Sianette Kwee ikke dukker op når man søger på wikipedia.org. Teleindustrien har gennem årene sat sig tungt på, hvad vi kan og må læse om kritisk tilgang til elektromagnetisk stråling på wikipedia.

Please follow and like us: