Stor Schweizisk undersøgelse – mobiltelefonen skader fertiliteten

En epidemiologisk undersøgelse med soldater bekræfter resultaterne af laboratorie- og dyreforsøg. Soldater, der brugte deres mobiltelefoner mere end 20 gange om dagen, havde i gennemsnit signifikant lavere sædkoncentrationer end soldater, der ikke brugte deres mobiltelefoner mere end en gang om ugen. Det er resultatet af den største epidemiologiske undersøgelse udført i Schweiz til dato.

Foto: Soulful Pizza, Pexels

Universitetet i Genève og det schweiziske trope- og folkesundhedsinstitut Basel (Schweiziske TPH) offentliggjorde en epidemiologisk undersøgelse af virkningerne af brugen af mobiltelefoner på sædceller i september 2023. Forskerne analyserede data fra 2.886 mænd mellem 18 og 22 år, som blev rekrutteret til hæren mellem 2005 og 2018. Hovedkonklusionen på undersøgelsen er:

“Denne store befolkningsbaserede undersøgelse tyder på, at højere mobiltelefonbrug er forbundet med lavere sædkoncentration og totalt sædtal (TSC). Den observerede tidsmæssige tendens med faldende association er i overensstemmelse med overgangen til nye teknologier og det tilsvarende fald i mobiltelefonens udgangseffekt. Prospektive undersøgelser med forbedret eksponeringsvurdering er nødvendige for at bekræfte, om de observerede sammenhænge er kausale.” (resumé af undersøgelsen)

Studiet “Association between self-reported mobile phone use and the semen quality of young men“, udført af Rita Rahban, Alfred Senn, Serge Nef, Martin Rӧӧsli., og udgivet på Andrology 2023, Article in press. kan downloades her: https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(23)01875-7/fulltext

21 procent færre sædceller

Mænd, der brugte deres mobiltelefoner mere end 20 gange om dagen, havde i gennemsnit signifikant lavere sædkoncentrationer (44,5 millioner pr. milliliter) end mænd, der ikke brugte deres mobiltelefoner mere end en gang om ugen (56,5 millioner pr. milliliter). Det er et fald på en femtedel (21 procent). Chancen for graviditet falder, når sædkoncentrationen er under 40 millioner pr. Milliliter.

Undersøgelser har vist, at sædkoncentrationen er halveret i løbet af de sidste 50 år, fra et gennemsnit på 99 millioner til 47 millioner sædceller pr. milliliter. Dette fænomen menes at skyldes en kombination af miljøfaktorer (hormonforstyrrende stoffer, pesticider, stråling) og adfærdsmæssige faktorer (kost, alkohol, stress, rygning).

Virkningsmekanisme ikke undersøgt

Den schweiziske undersøgelse er epidemiologisk og ikke klinisk og undersøgte derfor ikke de cellulære årsager til skaden. Den viser en logisk sammenhæng, men ikke en årsagssammenhæng. Forskerne forpligter sig ikke i forhold til årsagssammenhænge, men henviser til resultaterne af tidligere forskning:

  • “Eksperimentelle undersøgelser hos rotter har vist, at RF-EMF kan forstyrre kimcellecyklussen, øge sæddød og forårsage histologiske ændringer i testiklerne (20-23). RF-EMF-eksponering har også været forbundet med en signifikant stigning i unormale histologiske ændringer i testikeltubuli, hvilket indikerer svækkelse af mandlig fertilitet hos mus (24).”
  • “Hos mennesker har observationsstudier, der undersøger sammenhængen mellem mobiltelefonbrug og reproduktiv sundhed, hovedsageligt forbundet en høj frekvens af mobiltelefonbrug med reduceret sædmotilitet, morfologi og levedygtighed. Virkningerne på sædkoncentrationen var imidlertid ret uklare.”
  • “…. RF-EMF kan virke indirekte på sædkvaliteten ved at forårsage ændringer i hypothalamus-hypofyse-gonadal akse og sekretion af gonadotrope hormoner, luteiniserende hormon, follikelstimulerende hormon og kønssteroid testosteron (18, 20, 23, 41, 56-59). Flere virkningsmekanismer er blevet foreslået for at forklare de negative virkninger af RF-EMF’er på sædparametre, men ingen er blevet bekræftet hidtil. Disse omfatter kinasernes rolle i cellulær metabolisme (21, 60), DNA-skader, oxidativ stress (24, 26, 30, 61, 62), termiske virkninger samt ændringer i aktiviteten af magnetitpartikler, der påvirker cellulære processer (63).”

Selvom forfatterne ikke ønsker at forpligte sig, viser deres resultater også, at en forsigtighedspolitik og uddannelse af befolkningen om risikoen for sædskader er nødvendig.

En forskningsrapport med interessekonflikter

Martin Röösli, der er en af medforfatterne til rapporten, har siden 2016 været en del af ICNIRP.

I januar 2020 sendte en rækker forskere herunder den svenske kræftprofessor Lennart Hardell et brev til den schweiziske forbundsregering med det formål at få fjernet Martin Röösli som rådgiver i det schweiziske strålingsagentur. Anklagen mod Martin Röösli er omfattende. De beskylder ham for i lang tid, at have underdrevet de solide forskningsresultater, der viser evidens for kræft, effekter på blod-hjerne-barrieren samt mobilstrålingens effekter på fertilitet. Gruppen beskylder også Röösli for at have store interessekonflikter, for at fremme synspunkter, der strider mod langt størstedelen af ​​forskere i verden, og for at give forskningsartikler stærkt fejlagtige synspunkter om, hvad forskningsresultater viser.
Se mere i oversigten HER.

Undersøgelsen er bkevet omtalt i norsk Illustrert Vitenskap:
https://illvit.no/helse/mulig-arsak-til-barnloshet-kan-finnes-i-menns-bukselommer

Skader på fertiliteten er blevet dokumenteret

I modsætning til de forsigtige vurderinger i den schweiziske undersøgelse kommer STOA-undersøgelsen (2021) fra EU-Parlamentets teknologivurderingsudvalg, en afgrænsningsgennemgang, til den konklusion, at negative virkninger er blevet bevist efter evaluering af den samlede undersøgelsessituation. 20 andre reviews kommer også til denne konklusion.

Resultaterne af STOA-undersøgelsen bekræftes af den mest omfattende metaundersøgelse fra University of Pusan til dato af KIM et al. (2022). Her finder man også de forbindelserne som er dokumenteret: De højfrekvente elektromagnetiske bølger, der udsendes af mobiltelefoner, forringer sædkvaliteten ved at reducere deres bevægelighed, levedygtighed og koncentration (se plakat fra undersøgelsen nedenfor).

En synopsis af resultaterne fra epidemiologiske, in vivo og in vitro undersøgelser giver et klart resultat: Når det kommer til endpoint fertilitet og sædceller, er der bevis for, at ikke-ioniserende stråling har skadelige virkninger. Det bekræfter den schweiziske undersøgelse. Den klodsede æggedans, der nu laves i schweizisk presse for at bagatellisere og relativisere resultaterne, ændrer ikke på det: Folk vil ikke tro på, hvad der ikke burde være.

Diagnose:FUNK har løbende dokumenteret undersøgelsessituationen fra 2016 til i dag

Allerede i 2016 offentliggjorde diagnose:funk “130 Studienergebnisse Smartphones & Tablets schädigen Hoden, Spermien und Embryos” med en næsten komplet dokumentation af studiesituationen. Det var pionerarbejde med støtte fra Dipl.-Biol. Isabel Wilke fra ElektrosmogReport-redaktionen. Samtidig advarede den østrigske lægeforening med sine regler om mobiltelefoni og udviklede rådet “Afstanden er din ven!”. Mutter / Hensinger offentliggjorde artiklen “Fald i sædkvalitet: miljømedicinske årsager” i et medicinsk tidsskrift i 2019.

Uddrag fra undersøgelsen

Diskussion

Blandt de mange livsstilsfaktorer, der kan påvirke sædkvaliteten, har brugen af mobiltelefon fået en central betydning på grund af den enorme stigning i brugen i løbet af de sidste årtier. I denne undersøgelse med en stor stikprøve af mænd fra den generelle befolkning observerer vi signifikante eksponeringsresponstendenser med faldende sædkoncentration og TSC med stigende hyppighed af brugen af mobiltelefon. Sædvolumen, sædmotilitet og morfologi var imidlertid ikke forbundet med hyppigheden af brug. Mobiltelefonens position, når den ikke var i brug, var heller ikke forbundet med nogen sædparametre.

I denne tværsnitsundersøgelse analyserede vi data fra 2886 unge mænd fra den generelle befolkning, fra forskellige regioner i Schweiz, rekrutteret under militær værnepligt. Så vidt vi ved, er dette den største undersøgelse, der nogensinde er inkluderet i en undersøgelse af sædkvalitet og RF-EMF-eksponering fra mobiltelefoner. En anden styrke ved denne undersøgelse er, at alle deltagere er mænd fra den generelle befolkning og som ikke havde nogen forudgående viden om deres sædparametre eller deres fertilitetsstatus, hvilket gør selektionsbias usandsynlig.

Rekrutteringen blev udført over 14 år (2005-2018), der spænder over perioden før introduktionen af smartphones i 2007. Der var derfor en betydelig variation i eksponeringen, lige fra mænd med ringe eller ingen mobiltelefonbrug (< en gang om ugen, 8,6% svarende til 223 mænd) til dem, der brugte det >20 gange om dagen (22%, svarende til 608 mænd). Endnu vigtigere, og i modsætning til de fleste tidligere undersøgelser, udfyldte alle deltagere et omfattende spørgeskema om potentielle forstyrrende faktorer som BMI, moderens rygning, cigaret- og alkoholforbrug. Disse faktorer blev kontrolleret for i alle de analyserede modeller. Informationsbias i denne henseende anses for at være begrænset, fordi deltagerne ikke var opmærksomme på resultaterne af deres sædanalyse, da de udfyldte spørgeskemaet, og hverken deltagerne eller forskerne vidste, at denne associeringsundersøgelse ville blive gennemført. Mændene blev bedt om at give detaljer om deres mobiltelefonbrug i perioden umiddelbart før udfyldelsen af spørgeskemaet, hvilket også gør tilbagekaldelsesbias meget usandsynlig. De ujusterede og justerede regressionskoefficienter var ens. I betragtning af at vi har inkluderet nogle af de mest plausible potentielle confoundere, er dette en indikation af, at resterende confounding fra faktorer, som vi ikke kunne overveje, ikke spiller en væsentlig rolle i denne undersøgelse. Ikke desto mindre kan resterende confounding have forudindtaget vores analyse, når vores kovariater var blevet målt med lav præcision, eller når vi havde overset en vigtig faktor, der ikke var repræsenteret i det mindste delvist af de involverede kovariater.

Omvendt kausalitet er teoretisk mulig i et tværsnitsobservationsstudie som dette. Det er dog svært at forestille sig, at sædkvaliteten vil påvirke mobiltelefonbrugen i denne aldersgruppe. Samlet set må denne undersøgelse anses for at være væsentligt mere informativ end de fleste tidligere undersøgelser.

En stor udfordring i at studere mobiltelefonbrug er at vurdere absorberet RF-EMF-eksponering fra ejerens telefon i dagligdagen. Vores undersøgelse, som de fleste epidemiologiske undersøgelser, der undersøgte virkningerne af mobiltelefonbrug på sædkvaliteten, var afhængig af selvrapporterede data, hvilket er en begrænsning. Ved at gøre dette blev hyppigheden af brug rapporteret af personen antaget at være et nøjagtigt skøn. Type brug (opkald, sms’er og brug af applikationer) blev ikke rapporteret og kunne derfor ikke overvejes, og antallet af gange, der blev brugt om dagen, blev betragtet som et gyldigt surrogat for RF-EMF-energi absorberet fra mobiltelefonhåndsæt. Den energi, der absorberes af kroppen, afhænger hovedsageligt af transmissionsvarigheden, kildens styrke og afstanden til kilden. Den specifikke absorptionshastighed falder med kvadratet af afstanden til kilden, selvom situationen kan være meget mere kompleks tæt på kilden. Ud over potentielle unøjagtigheder i rapporteringen af timer pr. dag for mobiltelefonbrug afhænger radiofrekvenseksponeringen af egenskaber, der ikke blev indsamlet, såsom mobiltelefonens mærke og generering, applikationer på telefonen, netværkskvalitet, afstand til basestationer og brug af ørestykker og beskyttelsesdæksler (4647). Med den tekniske udvikling er mobiltelefoners udgangseffekt faldet, da 3G-telefoner i gennemsnit udsender 100-500 gange lavere niveauer end 2G-telefoner. I modsætning hertil er moderne smartphones meget mere aktive i standby tilstand sammenlignet med tidligere bartelefoner (48). Derfor kan antallet af applikationer på telefonen, og om personen er stationær eller ej, spille en vigtig rolle. Under rejse opretter mobiltelefoner f.eks. forbindelse oftere og med højere udgangseffekt i gennemsnit (49). Sådanne begrænsninger forårsager sammen med tilfældige fejl i selvrapporteret brug fejlklassificering af ikke-differentiel eksponering, hvilket ville svække vores skøn og bør tages i betragtning ved fortolkningen af dataene.

En sammenhæng mellem mobiltelefonbrug og sædkoncentration viste sig at være mere udtalt i undersøgelsens første periode (2005 og 2007) og faldt gradvist i løbet af de efterfølgende tidsperioder (2008-2011 og 2012-2018). Dette mønster er i tråd med overgangen til nye teknologier, hovedsageligt fra 2G til 3G og 4G, og det tilsvarende fald i telefonens udgangseffekt. Desuden forventes stigningen i telefonnetværksdækningen at reducere mobiltelefoners RF-EMF-udgangseffekt betydeligt i fremtiden (4950). I betragtning af den hurtige udvikling af mobiltelefonbrug og -teknologi repræsenterer vores undersøgelse faktisk et øjebliksbillede af deres indvirkning i perioden mellem 2005 og 2018. Med fremkomsten af nye telefonteknologier i de senere år er der behov for mere nutidige prospektive observationsundersøgelser for bedre at forstå virkningen af RF-EMF på mandlig reproduktiv sundhed og fertilitetspotentiale.

Vores associeringsundersøgelse, der tyder på en negativ effekt af RF-EMF-eksponering og mobiltelefonbrug på sædkoncentration og TSC, rejser 2 vigtige spørgsmål: de potentielle konsekvenser for fertiliteten og virkningsmekanismen, hvormed sædtal påvirkes. Så vidt vi ved, har kun én undersøgelse undersøgt sammenhængen mellem mobiltelefoneksponering, sædkvalitet og frugtbarhed, defineret som sandsynligheden for at være gravid i en enkelt menstruationscyklus (31). På baggrund af 2 forforståelseskohorter med mænd i Danmark (n=751) og i Nordamerika (n=2349) fandt forskerne ikke en konsistent sammenhæng mellem at bære sin telefon i bukselommen foran og hverken frugtbarhed eller sædkvalitet, hvilket er i tråd med vores undersøgelse (31). Ud over selvrapporteret brug af mobiltelefoner skulle deltagerne selv analysere deres sædkvalitet ved hjælp af et hjemmebaseret sædtestsæt, hvilket til en vis grad udgør en teknisk begrænsning (51). Selvom de er praktiske, pålidelige og godkendte af Food and Drug Administration, er disse målinger ikke så nøjagtige som dem, der udføres af uddannede teknikere, der bruger CASA, især når man vurderer sædmotilitet (5253). Imidlertid blev forskellige confounders overvejet.

Den virkningsmåde, hvormed mobiltelefonbrug og RF-EMF’er kan påvirke det mandlige reproduktive system negativt, forbliver uklar. Radiofrekvente elektromagnetiske felter fra mobiltelefoner, der udsender ved maksimal udgangseffekt, resulterer i en maksimal lokal vævsopvarmning på 0,5 °C (54). Den øgede temperatur i testiklerne forårsaget af den varme, der genereres af håndsættet placeret i bukselommen, kan således hæmme spermatogenese og sædproduktion (55). En tilknytning til telefonens placering på kroppen ville således have understøttet en direkte virkning af RF-EMF-eksponering på spermatogenese og sædfunktion, hvilket ikke er tilfældet. Alternativt kunne RF-EMF virke indirekte på sædkvaliteten ved at ændre hypothalamus-hypofyse-gonadale akse og udskillelsen af gonadotrope hormoner, luteiniserende hormon, follikelstimulerende hormon og kønssteroidtestosteron (1820234156575859). Flere virkningsmekanismer er tidligere blevet foreslået til at forklare de negative virkninger af RF-EMF’er på sædparametre, men ingen er blevet valideret robust til dato. Disse omfatter kinasernes rolle i cellulær metabolisme (2160), DNA-skader, oxidativ stress (2426306162), termisk virkning samt ændringer i aktiviteten af magnetitpartikler, der påvirker cellulære processer (63). Ikke desto mindre er de fleste af disse undersøgelser blevet udført enten på gnavere eller på human sæd in vitro, hvilket sætter spørgsmålstegn ved deres relevans for at afgøre, om mobiltelefonbrug har negative virkninger på menneskelig reproduktion og den præcise virkningsmekanisme. Faktisk adskiller human spermatogenese sig fra andre arter, og de 2 er vanskelige at sammenligne direkte. Derudover producerer mennesker generelt sæd af lavere kvalitet, hvilket i sagens natur gør deres spermatogenese mere modtagelig for forstyrrelser af eksterne faktorer (8). Eksperimentelle undersøgelser af human sæd in vitro har primært rapporteret en signifikant stigning i DNA-fragmentering og nedsat motilitet (262733). In vitro-eksponeringen er imidlertid kun marginalt sammenlignelig med eksponeringen i dagligdagen.

Konklusion

Manglen på klare beviser for en negativ sammenhæng mellem mobiltelefonbrug og mandlig fertilitet samt den dramatiske stigning i mobiltelefonbrug i løbet af det sidste årti understreger behovet for yderligere forskning på dette område. Fra dette perspektiv er det vigtigt at gennemføre prospektive observationsstudier med mænd fra den generelle befolkning og nøjagtigt måle RF-EMF-eksponeringen for testiklerne og hypothalamus-hypofyse-gonadale akse. Det vil give os mulighed for at undersøge sammenhængen mellem mobiltelefonbrug, RF-EMF-eksponering og sædkvalitet og bedre forstå virkningsmåden af RF-EMF på det mandlige reproduktive system.

Referencer:

1. Cooper T.G., Noonan E. von Eckardstein S., Auger J., Baker H.W.G., Behre H.M. et al.: World Health Organization reference values for human semen characteristics. Hum Reprod Update. 2010; 16: 231-245
View in Article Scopus (1985) PubMed Crossref Google Scholar

2. Barratt C.L.R., Björndahl L., De Jonge C.J., Lamb D.J., Osorio Martini F., McLachlan R. et al.: The diagnosis of male infertility: an analysis of the evidence to support the development of global WHO guidance-challenges and future research opportunities.Hum Reprod Update. 2017; 23: 660-680
View in Article Scopus (286) PubMed Crossref Google Scholar

3. Jungwirth A., Giwercman A., Tournaye H., Diemer T., Kopa Z., Dohle G.et al.: European Association of Urology guidelines on Male Infertility: the 2012 update.Eur Urol. 2012; 62: 324-332
View in Article Scopus (653) PubMed Abstract Full Text Full Text PDF Google Scholar

4. Tüttelmann F., Ruckert C., Röpke A.: Disorders of spermatogenesis: perspectives for novel genetic diagnostics after 20 years of unchanged routine.Med Genet. 2018; 30: 12-20
View in Article PubMed Google Scholar

5. Levine H., Jørgensen N., Martino-Andrade A., Mendiola J., Weksler-Derri D., Mindlis I. et al. Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis.Hum Reprod Update. 2017; : 23646-23659
View in Article Google Scholar

6. Skakkebæk N.E., Lindahl-Jacobsen R, .Levine H., Andersson A.M., Jørgensen N., Main K.M. et al. Environmental factors in declining human fertility.Nat Rev Endocrinol. 2022; 18: 139-157
View in Article Scopus (93) PubMed Crossref Google Scholar

7. Virtanen H.E, .Jørgensen N., Toppari J.Semen quality in the 21st century. Nat Rev Urol. 2017; 14: 120-130
View in Article Scopus (133) PubMed Crossref Google Scholar

8. Sharpe R.M.: Environmental/lifestyle effects on spermatogenesis. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2010; 365: 1697-1712
View in Article Scopus (256) PubMed Crossref Google Scholar

9. Bieniek J.M., Kashanian J.A., Deibert C.M., Grober E.D., Lo K.C, .Brannigan R.E. et al.: Influence of increasing body mass index on semen and reproductive hormonal parameters in a multi-institutional cohort of subfertile men.Fertil Steril. 2016; 106: 1070-1075
View in Article Scopus (101) PubMed Abstract Full Text Full Text PDF Google Scholar

10. Andersen J.M., Herning H., Aschim E.L., Hjelmesæth J., Mala T., Hanevik H.I. et al.: Body mass index is associated with impaired semen characteristics and reduced levels of anti-Mullerian hormone across a wide weight Range.PLOS ONE. 2015; 10e0130210
View in Article Scopus (53) Crossref Google Scholar

11. Sharma R., Harlev A., Agarwal A., Esteves S.C.: Cigarette smoking and semen quality: a new meta-analysis examining the effect of the 2010 World Health Organization laboratory methods for the examination of human semen. Eur Urol. 2016; 70: 635-645
View in Article Scopus (307) PubMed Abstract Full Text Full Text PDF Google Scholar

12. Yang H., Chen Q., Zhou N., Sun L., Bao H., Tan L. et al.: Lifestyles associated with human semen quality: results from MARHCS cohort study in Chongqing, China.Med (Baltim). 2015; 94: e1166
View in Article Scopus (59) PubMed Crossref Google Scholar

13. Li Y., Lin H., Li Y., Cao J.: Association between socio-psycho-behavioral factors and male semen quality: systematic review and meta-analyses.Fertil Steri. 2011; 95: 116-123
View in Article Scopus (235) PubMed Abstract Full Text Full Text PDF Google Scholar

14. Jensen T.K., Gottschau M., Madsen J.O.B., Andersson A.M., Lassen T.H. , Skakkebæk N.E. et al.: Habitual alcohol consumption associated with reduced semen quality and changes in reproductive hormones; a cross-sectional study among 1221 young Danish men. BMJ Open. 2014; 4e005462
View in Article Scopus (98) Crossref Google Scholar

15. Jensen T.K., Swan S., Jørgensen N., Toppari J., Redmon B., Punab M. et al.: Alcohol and male reproductive health: a cross-sectional study of 8344 healthy men from Europe and the USA. Hum Reprod. 2014; 29: 1801-1809
View in Article Scopus (96) PubMed Crossref Google Scholar

16. Nordkap L., Jensen T.K., Hansen Å.M., Lassen T.H., Bang A.K., Joensen U.N. et al.: Psychological stress and testicular function: a cross-sectional study of 1,215 Danish men. Fertil Steril. 2016; 105 (87.e1): 174
View in Article Scopus (102) PubMed Abstract Full Text Full Text PDF Google Scholar

17. Janevic T., Kahn L.G., Landsbergis P., Cirillo P.M., Cohn B.A., Liu X. et al.: Effects of work and life stress on semen quality. Fertil Steril. 2014; 102: 530-538
View in Article Scopus (68) PubMed Abstract Full Text Full Text PDF Google Scholar

18. Agarwal A., Deepinder F., Sharma R.K., Ranga G., Li J.: Effect of cell phone usage on semen analysis in men attending infertility clinic: an observational study. Fertil Steril. 2008; 89: 124-128
View in Article Scopus (319) PubMed Abstract Full Text Full Text PDF Google Scholar

19. Agarwal A., Singh A., Hamada A., Kesari K.: Cell phones and male infertility: a review of recent innovations in technology and consequences .Int Braz J Urol. 2011; 37: 432-454
View in Article Scopus (115) PubMed Crossref Google Scholar

20. Kesari K.K., Behari J.: Evidence for mobile phone radiation exposure effects on reproductive pattern of male rats: role of ROS. Electromagn Biol Med. 2012; 31: 213-222
View in Article Scopus (74) PubMed Crossref Google Scholar

21. Kesari K.K., Kumar S., Behari J.: Effects of radiofrequency electromagnetic wave exposure from cellular phones on the reproductive pattern in male Wistar rats. Appl Biochem Biotechnol. 2011; 164: 546-559
View in Article Scopus (120) PubMed Crossref Google Scholar

22. Kumar S., Nirala J.P., Behari J., Paulraj R.: Effect of electromagnetic irradiation produced by 3G mobile phone on male rat reproductive system in a simulated scenario. Indian J Exp Biol. 2014; 52: 890-897
View in Article PubMed Google Scholar

23. Kesari K.K., Kumar S., Behari J.: Pathophysiology of microwave radiation: effect on rat brain. Appl Biochem Biotechnol. 2012; 166: 379-388
View in Article Scopus (27) PubMed Crossref Google Scholar

24. Pandey N., Giri S., Das S., Upadhaya P.: Radiofrequency radiation (900 MHz)-induced DNA damage and cell cycle arrest in testicular germ cells in swiss albino mice. Toxicol Ind Health. 2017; 33: 373-384
View in Article Scopus (32) PubMed Crossref Google Scholar

25. Dasdag S., Zulkuf Akdag M., Aksen F., Yilmaz F., Bashan M., Mutlu Dasdag M. et al.: Whole body exposure of rats to microwaves emitted from a cell phone does not affect the testes. Bioelectromagnetics. 2003; 24: 182-188
View in Article Scopus (144) PubMed Crossref Google Scholar

26. Agarwal A., Desai N.R., Makker K., Varghese A., Mouradi R., Sabanegh E. et al.: Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot study. Fertil Steril. 2009; 92: 1318-1325
View in Article Scopus (277) PubMed Abstract Full Text Full Text PDF Google Scholar

27. De Iuliis G.N., Thomson L.K., Mitchell L.A., Finnie J.M., Koppers A.J., Hedges A. et al.: DNA damage in human spermatozoa is highly correlated with the efficiency of chromatin remodeling and the formation of 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine, a marker of oxidative stress. Biol Reprod. 2009; 81: 517-524
View in Article Scopus (299) PubMed Crossref Google Scholar

28. Oni O., M.Amuda D.B., Gilbert C.E.: Effects of radio-frequency radiation from WiFi devices on human ejaculated semen. Int J Res Rev Appl Sci. 2011; 9: 292-294
View in Article Google Scholar

29. Avendaño C., Mata A., Sanchez Sarmiento C.A., Doncel G.F.: Use of laptop computers connected to internet through wi-fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertil Steril. 2012; 97: 39-45.e2
View in Article Scopus (153) PubMed Abstract Full Text Full Text PDF Google Scholar

30. Zalata A., El-Samanoudy A.Z., Shaalan D., El-Baiomy Y., Mostafa T.: In vitro effect of cell phone radiation on motility, DNA fragmentation and clusterin gene expression in human sperm. Int J Fertil Steril. 2015; 9: 129-136
View in Article PubMed Google Scholar

31. Hatch E.E., Willis S.K., Wesselink A.K., Mikkelsen E.M., Eisenberg M.L., Sommer G.J. et al.: Male cellular telephone exposure, fecundability, and semen quality: results from two preconception cohort studies. Hum Reprod. 2021; 36: 1395-1404
View in Article Scopus (7) PubMed Crossref Google Scholar

32. Pacchierotti F., Ardoino L., Benassi B., Consales C., Cordelli E., Eleuteri P. et al.: Effects of radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure on male fertility and pregnancy and birth outcomes: protocols for a systematic review of experimental studies in non-human mammals and in human sperm exposed in vitro. Environ Int. 2021; 157106806
View in Article Scopus (10) PubMed Crossref Google Scholar

33. Ahmad L., Baig N.M.: Mobile phone RF-EMW exposure to human spermatozoa: an in vitro study. Pak J Zool. 2011; 43: 1147-1154
View in Article Google Scholar

34. Erogul O., Oztas E., Yildirim I., Kir T., Aydur E., Komesli G. et al.: Effects of electromagnetic radiation from a cellular phone on human sperm motility: an in vitro study. Arch Med Res. 2006; 37: 840-843
View in Article Scopus (194) PubMed Crossref Google Scholar

35. Feijo C., Verza Junior S., Esteves S.C.: Lack of evidence that radio frequency electromagnetic waves (RF-EMW) emitted by cellular phones impact semen parameters of Brazilian men. Hum Reprod. 2011; 26: I139-I140
View in Article Google Scholar

36. Fejes I, .Závaczki Z., Szöllosi J., Koloszár S., Daru J., Kovács L. et al.: Is there a relationship between cell phone use and semen quality? Arch Androl. 2005; 51: 385-393
View in Article Scopus (171) PubMed Crossref Google Scholar

37. Lewis R.C., Mínguez-Alarcón L., Meeker J.D., Williams P.L., Mezei G., Ford J.B. et al.: Self-reported mobile phone use and semen parameters among men from a fertility clinic. Reprod Toxicol. 2017; 67: 42-47
View in Article Scopus (19) PubMed Crossref Google Scholar

38. Sajeda S., Al-Wattar Y.: Effect of mobile phone usage on semen analysis in infertile men. Tikrit J PharmSci. 2011; 7: 77-82
View in Article Google Scholar

39. La Vignera S. , Condorelli R.A., Vicari E., D’Agata R., Calogero A.E.: Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature .J Androl. 2012; 33: 350-356
View in Article Scopus (114) PubMed Crossref Google Scholar

40. Adams J.A., Galloway T.S., Mondal D., Esteves S.C., Mathews F.: Effect of mobile telephones on sperm quality: a systematic review and meta-analysis. Environ Int. 2014; 70: 106-112
View in Article Scopus (150) PubMed Crossref Google Scholar

41. Kim S., Han D., Ryu J., Kim K., Kim Y.H.: Effects of mobile phone usage on sperm quality – No time-dependent relationship on usage: a systematic review and updated meta-analysis. Environ Res. 2021; 202111784
View in Article Scopus (9) Crossref Google Scholar

42. Röösli M, Vienneau D.: Epidemiological exposure assessment. In: CRC Press aTFC, ed. Epidemiology of electromagnetic fields. Boca Raton, 2014:37–58.
View in Article Google Scholar

43. Rahban R., Priskorn L., Senn A., Stettler E., Galli F., Vargas J. et al.: Semen quality of young men in Switzerland: a nationwide cross-sectional population-based study. Andrology. 2019; 7: 818-826
View in Article Scopus (29) PubMed Crossref Google Scholar

44. Menkveld R., Stander F.S., Kotze T.J., Kruger T.F., van Zyl J.A.: The evaluation of morphological characteristics of human spermatozoa according to stricter criteria. Hum Reprod. 1990; 5: 586-592
View in Article Scopus (570) PubMed Crossref Google Scholar

45. Sterne J.A., White I.R., Carlin J.B., Spratt M., Royston P., Kenward M.G. et al.: Multiple imputation for missing data in epidemiological and clinical research: potential and pitfalls. BMJ. 2009; 338: b2393
View in Article Scopus (4452) PubMed Crossref Google Scholar

46. van Wel L., Liorni I., Huss A., Thielens A., Wiart J. ,Joseph W. et al.: Radio-frequency electromagnetic field exposure and contribution of sources in the general population: an organ-specific integrative exposure assessment. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2021; 31: 999-1007
View in Article Scopus (15) PubMed Crossref Google Scholar

47. Kelsh M.A., Shum M., Sheppard A.R., McNeely M., Kuster N., Lau E. et al.: Measured radiofrequency exposure during various mobile-phone use scenarios. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2011; 21: 343-354
View in Article Scopus (33) PubMed Crossref Google Scholar

48. Urbinello D., Röösli M.: Impact of one’s own mobile phone in stand-by mode on personal radiofrequency electromagnetic field exposure. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2013; 23: 545-548
View in Article Scopus (26) PubMed Crossref Google Scholar

49. Kühn S., Kuster N.: Field evaluation of the human exposure from multiband, multisystem mobile phones. IEEE Trans Electromagn Compat. 2013; 55: 1-13
View in Article Google Scholar

50. Mazloum T., Aerts S., Joseph W., Wiart J.: RF-EMF exposure induced by mobile phones operating in LTE small cells in two different urban cities. Ann Telecommun. 2019; 74: 35-42
View in Article Scopus (21) Crossref Google Scholar

51. Sommer G.J., Wang T.R. , Epperson J.G., Hatch E.E., Wesselink A.K., Rothman K.J. et al.: At-home sperm testing for epidemiologic studies: evaluation of the Trak male fertility testing system in an internet-based preconception cohort. Paediatr Perinat Epidemiol. 2020; 34: 504-512
View in Article Scopus (11) PubMed Crossref Google Scholar

52. Kobori Y.: Home testing for male factor infertility: a review of current options. Fertil Steril. 2019; 111: 864-870
View in Article Scopus (31) PubMed Abstract Full Text Full Text PDF Google Scholar

53. Park M.J., Lim M.Y., Park H.J., Park N.C.: Accuracy comparison study of new smartphone-based semen analyzer versus laboratory sperm quality analyzer. Investig Clin Urol. 2021; 62: 672-680
View in Article Scopus (3) PubMed Crossref Google Scholar

54. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz to 300 GHz).Health Phys. 2020; 118: 483-524
View in Article Scopus (872) PubMed Crossref Google Scholar

55. Mieusset R., Bujan L.: Testicular heating and its possible contributions to male infertility: a review. Int J Androl. 1995; 18: 169-184
View in Article Scopus (257) PubMed Crossref Google Scholar

56. Kesari K.K., Kumar S., Behari J.: 900-MHz microwave radiation promotes oxidation in rat brain. Electromagn Biol Med. 2011; 30: 219-234
View in Article Scopus (96) PubMed Crossref Google Scholar

57. Oktem F., Ozguner F., Mollaoglu H., Koyu A., Uz E.: Oxidative damage in the kidney induced by 900–MHz–emitted mobile phone: protection by melatonin .Arch Med Res. 2005; 36: 350-355
View in Article Scopus (159) PubMed Crossref Google Scholar

58. Meo S.A., Al-Drees A.M., Husain S., Khan M.M., Imran M.B.: Effects of mobile phone radiation on serum testosterone in Wistar albino rats. Saudi Med J. 2010; 31: 869-873
View in Article PubMed Google Scholar

59. Deepinder F., Makker K., Agarwal A.: Cell phones and male infertility: dissecting the relationship. Reprod Biomed Online. 2007; 15: 266-270
View in Article Scopus (78) PubMed Abstract Full Text PDF Google Scholar

60. Kesari K.K., Kumar S., Behari J.: Mobile phone usage and male infertility in Wistar rats. Indian J Exp Biol. 2010; 48: 987-992
View in Article PubMed Google Scholar

61. Gorpinchenko I., Nikitin O., Banyra O., Shulyak A.: The influence of direct mobile phone radiation on sperm quality. Cent European J Urol. 2014; 67: 65-71
View in Article PubMed Google Scholar

62. Kumar S., Kesari K.K., Behari J.: Influence of microwave exposure on fertility of male rats. Fertil Steril. 2011; 95: 1500-1502
View in Article Scopus (40) PubMed Abstract Full Text Full Text PDF Google Scholar

63. SCENIHR: Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF). European Commission, 2015: 1-288
View in Article Google Scholar

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.