Kronikker og debat

Her kan du finde Kronikker og debatindlæg som bl.a. Nejtil5G.dk, har udgivet i forskellige medier.
Her finder du også “kritiske” indlæg i både danske og norske medier.

Debat: Det handler om vores børn – Mobiler, Wi-Fi og 5G

af Preben Kastrup. Avisendanmark.dk, 8. august 2020.
https://nejtil5g.dk/debat-det-handler-om-vores-boern-mobiler-wi-fi-og-5g/
Originalartiklen finder du her:
https://avisendanmark.dk/artikel/debat-det-handler-om-vores-b%C3%B8rn-mobiler-wi-fi-og-5g

Gælder grundlovens § 72 om boligens ukrænkelighed og hvad, man kan påtvinges i sin bolig, også for uønsket mobilstråling, og hvem har ansvaret for overholdelsen?

Det spørgsmål stiller civilingeniør Palle Kousgaard i sit indlæg den 28. april 2021 i forbindelse med en påtænkt mobil mast i Vrads. Men kunne Vrads i stedet ikke være en oplagt strålingsfri zone (white-zones)
“Det værste er, at nogen, og efterhånden flere og flere, har problemer med at trives i dette konstante strålingsfelt. Følsomhed er blevet gjort til overfølsomhed, og de, der lider under det, har måttet finde sig i mistænkelig- og latterliggørelse, især fra mange af dem, der har gjort sig afhængig af det moderne digitale univers.”

“Det er slemt nok, men værre og værre er det, at der snart ikke er steder, hvor de mest sensitive kan bo, uanset at deres bolig skulle være ukrænkelig efter grundlovens § 72 – men tilsyneladende ikke for stråling.”

” (..)Vrads har været et sted, hvor det har været muligt at indrette sig i nogenlunde beskyttelse mod stråling. Men nu truer opsættelsen af en ny telemast, og såvel de strålingssensitive, der allerede længe har boet og indrettet sig samt en fornyeligt tilflyttet, frygter nu at skulle på flugt igen, som det sker mange steder i Danmark og udlandet.”
I Frankrig har man oprettet strålingsfri zoner, såkaldte white-zones, som dog kun bør være en nødløsning. Men Vrads er et godt bud på en strålingsminimeret landsby, for Vrads ligger omgivet af fredninger og »beskyttede« Natura 2000-områder. Og når der skal tages hensyn til vandsalamanderne, hvorfor så ikke til menneskene?”
Kilde:
https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/06df20cf-94e8-4ac3-925e-9a38ab8dfab2/

Opråb fra borger: Mediernes larmende tavshed om konsekvenserne af det kommende 5G netværk.

af Preben Kastrup. Kronikken.dk, 31. maj 2019
https://nejtil5g.dk/opraab-fra-borger-mediernes-larmende-tavshed-om-konsekvenserne-af-det-kommende-5g-netvaerk/
Originalartiklen finder du her:
https://kronikken.dk/klima-miljoe/mediernes-larmende-tavshed-om-konsekvenserne-5g-netvaerk/

Debat: Det nye 5G-mobilnetværk indeholder et etisk problem.

af Davide Wedege. Kristelig Dagblad, 23. april 2019.
https://nejtil5g.dk/det-nye-5g-mobilnetvaerk-indeholder-et-etisk-problem/
Originalartiklen finder du her:
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/det-nye-5g-mobilnetvaerk-indeholder-et-etisk-problem-vi-er-alle-med-i-et-stort

“Kritiske” indlæg i danske medier

Teleselskaberne er politianmeldt for 5G

Meremobil.dk, den 10. september 2020.
TDC lancerede den 7. september 2020 officielt teleselskabets helt nye 5G NR mobilnetværk baseret på nyt udstyr fra teleleverandøren Ericsson. Samme dag blev TDC politianmeldt af Pernille Schriver, biolog, miljøvejleder og formidlingskoordinator i EHS-Foreningen. Baggrunden for politianmeldelsen (som er indgivet som privatperson) er det omtalte 5G NR-mobilnetværk.
Der bliver skudt med spredehagl i Pernille Schrivers indlæg. Både telebranchen og sundhedsmyndighederne er under kraftig beskydning.
Vi har derfor på MereMobil.dk sendt en række relevante spørgsmål til Pernille Schriver, for at kast lidt mere lys over baggrunden for politianmeldelsen, og baggrunden for de alvorlige beskyldninger. Der er nemlig en hel række logiske spørgsmål, som straks presser sig på, når man læser den bredside, som Pernille Schriver sender afsted mod både teleselskaber og sundhedsmyndigheder. Vi har derfor per e-mail spurgt Pernille Schriver om hun vil uddybe baggrunden for Facebook-indlægget.

https://meremobil.dk/2020/09/teleselskaberne-er-politianmeldt-for-5g/

Helsingør Dagblad

Helsingør Dagblad har bragt et par kritiske debat indlæg.

Pernille Schriver: 5G Rambøll målinger. Den 15. august 2020

Læserbrev: 5G: Påviser Rambøll målinger, at 5G ikke er sundhedsskadeligt?
Påstand fra debatindlæg om 5G: ”Undersøgelse foretaget af ingeniørfirmaet Rambøll frikender 5G og installationen i Helsingør for strålingsfare.”
Faktatjek: Ikke korrekt.
Rambøll målingerne påviser udelukkende, at de aktuelle målinger i Helsingør overholder de i Danmark anvendte officielle grænseværdier, som er fastsat tilbage i 1998. Det er ikke det samme som, at 5G frikendes for strålingsfare. Der er endnu meget få devices, der er tilkoblet 5G nettet, hvorfor målinger for nuværende slet ikke er repræsentative for det kommende strålingsniveau, som venter, når 5G nettet tages i brug for alvor.
Grænseværdierne er fastsat af en privat NGO, ICNIRP, som er under indflydelse af teleindustrien ifølge juridiske, politiske og videnskabelige kritikere.

Valid forskning viser, at ICNIRP´s grænseværdier er fastsat på et niveau, som er 1,7 – 3,3 millioner gange højere end det niveau celler i planter, dyr og mennesker kan tåle.

Ligeledes er det fra omfattende valid forskning påvist, at grænseværdierne udelukkende beskytter mennesker imod opvarmningseffekter i løbet af 6 minutters påvirkning fra én eneste strålingskilde. Der er ikke taget højde for, at vi anvender flere strålingskilder, at vi anvender strålingskilder i 24 timer i døgnet samt gennem hele livet. Faktisk påpeger Sundhedsstyrelsen selv, at langtidseffekterne endnu ikke er kortlagt.
Valid forskning viser, at ICNIRP´s grænseværdier er fastsat på et niveau, som er 1,7 – 3,3 millioner gange højere end det niveau celler i planter, dyr og mennesker kan tåle. Helsingørmålingerne viste et strålingsniveau på 0,19 procent af ICNIRP´s grænseværdier på 10.000.000 mikro Watt / m2. 0,19 procent af 10.000.000 mikro Watt/m2 = 19.000 mikro Watt/m2. Forskning med fokus på biologiske effekter påviser, at celler reagerer på niveauer ved 3-6 mikro Watt/m2.
Derved viser Rambølls målinger, at den pågældende testmåling havde et niveau, som er 3200 – 6300 gange højere end valid forskning baseret på biologiske effekter påviser, at levende celler kan tåle.
Man kan vist godt tillade sig at konkludere, at Rambøll målingerne bestemt ikke frikender 5G for at være sundhedsskadeligt. Måske endda tværtimod.
https://helsingordagblad.dk/artikel/l%C3%A6serbrev-5g-ramb%C3%B8ll-m%C3%A5linger

Rachel Santini: 5G-hastighed – Pengene eller livet. Den 25 august 2020
https://helsingordagblad.dk/artikel/debat-5g-hastighed-pengene-eller-livet

Ekstrabladet

5G-mareridt: Her skal udstyret stå
“Der er mange, der gerne vil have bedre mobil-forbindelser – og mange der ikke vil kigge på mobilmaster. Hvem er der flest af?”
af Thomas Harder, Nationen, Ekstra Bladet den 28. august 2020.
https://ekstrabladet.dk/nationen/5g-mareridt-her-skal-udstyret-staa/8267191

Frygter at TDC lægger 48 meter ‘mastebæ’
“Hvad er vigtigst? Naturen eller en god mobilforbindelse? Lene fra Esrom er forarget over, at kommunen ser ud til at give lov til en kæmpemast på 48 meter – lige ved siden af det fredede Esrum Kloster.”
af Thomas Harder, Nationen, Ekstra Bladet den 17. juni 2020
https://ekstrabladet.dk/nationen/frygter-at-tdc-laegger-48-meter-mastebae/8167577

Bombe under 5G-netværk: Hovedstad er bekymret over stråling
“Mens planerne om 5G-netværk i Danmark buldrer afsted, så er der mere bekymrede miner i Bruxelles.”
af Thomas Harder, Nationen, Ekstra Bladet den 4. apr. 2020.
https://ekstrabladet.dk/nationen/1849/bombe-under-5g-netvaerk-hovedstad-er-bekymret-over-straaling/7583716

“Kritiske” indlæg i nordiske medier

Stråling skal på sundhedsdagsordenen

Stråling påvirker os alle. Hverken vi eller andre arter har de biologiske forudsætninger for at trives med nutidens strålingsbelastning.

Indlæg i Dagens Medisin af Eirik Garnås, adjunkt i sundhedsvidenskab samt Einar Flydal, pensionist fra telebranchen, cand.polit. og master i telestrategi (8. december 2022) (1)

I 2008 udsendte NRK en episode af Brennpunkt, som fokuserede på de skadelige virkninger, der kan opstå som følge af stråling fra mobiltelefoner, computernetværk og anden trådløs teknologi.

Siden da er mængden af forskning, der tyder på, at farerne er reelle, steget betydeligt. Ikke desto mindre bruger vi i dag mere trådløst udstyr end nogensinde før, og information og kritiske spørgsmål glimrer ved deres fravær i medicin og medier.

STRÅLINGSBELASTNINGEN
Alle livsformer på denne jord er tilpasset visse miljøforhold som følge af naturlig udvælgelse. På baggrund af denne grundlæggende biologiske forudsætning er det klart, at hverken vi eller andre arter har forudsætningerne for at trives med nutidens strålingsbelastning, som på få årtier har nået et niveau, der langt overstiger, hvad der har været gældende under livets evolutionære udvikling.

I samme periode har vi set et stigende tab af biodiversitet samt flere fertilitetsproblemer, immunforstyrrelser, kræft og diffuse sundhedsproblemer. Stråling er ikke den eneste grund til dette, men flere fund tyder på, at det er en bidragyder. Sådanne links fremhæves og diskuteres i videnskabelige tidsskrifter som The Lancet Planetary Health, Patofysiologi, Frontiers in Public Health og Reviews on Environmental Health.

FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET
Vi forstår intuitivt, at det er skadeligt for vores helbred at udsætte os selv for noget, vi aldrig har været udsat for før, såsom raffineret sukker, industrielle og forurenende tungmetaller eller en stillesiddende livsstil. Det er også ting, der har fået en del opmærksomhed. Men når det kommer til elektromagnetiske felter, er vi mindre bevidste og oplyste. Det har at gøre med, at vi ikke kan se dem. Men det faktum, at de er usynlige for det blotte øje, betyder ikke, at de ikke er der, eller at de ikke påvirker os.

De østeuropæiske lande opererer med langt strengere grænser end dem, der er fastsat i Norge og Vesten, netop fordi de er bekymrede over de mere subtile virkninger af kronisk eksponering. Disse påvirkninger er vanskelige at undersøge og nøjagtigt dokumentere, hvilket understreger vigtigheden af evolutionær biologisk tænkning og forsigtighedsholdninger.

ALLE ER BERØRT
For meget anden teknologi og innovation har vi set, at det først er længe efter, at det blev introduceret, at man blev ordentligt opmærksom på risikoen. Dette har været tilfældet for alt fra cigaretter til kunstige sødestoffer til bly i benzin. Der er mange tegn på, at det “trådløse eventyr” slutter sig til denne linje.

Stråling påvirker os alle. Selv ekstremt svag stråling, der kun udgør en tusindedel af en tusindedel af grænseværdierne, kan have en betydelig virkning. Dette hænger sammen med, at menneskeskabt stråling altid kommer polariseret og sammenhængende, mens den smule af naturens stråling, der ikke bremses af jordens beskyttende “skal”, næsten altid bliver kaotisk, så de elektriske kræfter opvejer hinanden. Hvis det ikke var tilfældet, ville vi ikke have tolereret almindeligt dagslys.

VIGTIGE OPLYSNINGER
De nuværende grænseværdier for stråling fastsættes på baggrund af målemetoder, der kun fanger akutte helbredsproblemer som følge af måling af, hvor intens energien i strålingen er, og så vurderes dette i forhold til, hvilken temperaturændring der er nødvendig for at beskadige vævet. Der er naturligvis ingen skadelige virkninger, før vi nærmer os den intensitet, vi har i en mikrobølgeovn.

Al biologi og kemi er baseret på elektriske ladninger og svage elektrokemiske processer. Siden begyndelsen af 1960’erne har forskere i detaljer vist, at selv ekstremt svage elektriske svingninger fører til forstyrrelser, der kan forekomme næsten overalt, når kroppen ikke længere er i stand til at kompensere for forstyrrelsen. At vi så får en vækst i sygelighed af forskellig art er således helt indlysende. Desuden bruges sådanne svage elektriske felter til at give nøgleinformation til biologiske processer: vækst, orienteringsevne, hjerterytmer og hjernefunktioner.

Vi ved nu, at dette påvirkes af folks elektriske aktiviteter.

Originalartiklen finder du her:
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/12/08/straling-ma-pa-helseagendaen/

Mere om Eirik Garnås:
https://eirikgarnaas.no/
Mere om Einar Flydal:
https://einarflydal.com/
Se mere her:
https://nejtil5g.dk/elektromagnetisk-straaling-skadeligt-for-alt-liv/

Olle Johansson: Hvad med fremtiden?

Forestil dig, at udetemperaturen ville stige 100.000.000 gange eller 1.000.000.000.000.000.000 gange eller meget mere … så vil dit hus og din bil, faktisk hele planeten smelte. Vanvittigt, ikke?!

Men det er nøjagtige det, som de menneskeskabte, moderne, lavfrekvente såvel som højfrekvente elektromagnetiske felter har fået lov til at stige i de sidste 100 år. De er usynlige, du kan ikke se dem, men forskere har afsløret deres negative indvirkning på molekyler, celler, væv, organer og hele livsformer inklusive mennesker, dyr, planter og bakterier. Vanvittigt, ikke?!
“Jeg foreslår, at du handler, før det er for sent.”Det skriver Olle Johansson, associate professor, pensioneret fra The Karolinska Institute Medical University, Stockholm i artiklen i Newsvoice.se: ‘Biler, mennesker, lovivning, kunstige elektromagnetiske felter, men hvad med fremtiden? (1)
Effekterne
Blandt de mange effekter, der ses i de videnskabelige undersøgelser, opremser Olle Johansson som eksempler cellulær DNA skader (kan føre til initiering af kræft såvel som mutationer, der kan nedaves), forstyrrelser og ændringer af cellulære funktioner som stigninger i intracellulære stimulerende veje og calciumhåndtering, afbrydelse af vævsstrukturer som blod-hjerne-barrieren (kan tillade toksiner at komme ind i hjernen), nervecelledød, adfærdsmæssig, indlærings- og hukommelsespåvirkning, søvnkvalitetsforstyrrelser, EEG-ændringer, påvirkning af blodbaner og immun funktioner samt tab af fertilitet. Det skal bemærkes, at vi ikke er den eneste art der er i fare, praktisk talt alle dyr, planter og bakterier (2) kan være i spil.
Forskere går sammen med borgerne
Mange forskere har forladt deres elfenbenstårne ​​og har sluttet sig sammen med yderst dedikerede og bekymrede borgere, skriver han, ofte i form af forældre, lærere, læger, bloggers, podcasters, filmskabere, kampagner og aktivister. Flere og flere forbrugere/borgere vågner og kræver svar. De kræver kortene på bordet samt handling, i stedet for velmenende, men helt tomme, ord fra embedsmænd og politikere. (3)

Juristerne
En gruppe, som mange håber vil hjælpe vores samfund med at gøre det rigtige, er de juridiske repræsentanter af alle kategorier. Og de gør bestemt noget for at blive hørt!

Sagen om Nissan LEAF – Årets elbil i Sverige !?!
Den 11. juli 2021 blev en der anlagt sag mod Nissan LEAF vedr. elektromagnetisk stråling af en mand i Georgien,. Han sagsøgte bilproducenten “for permanent at skade sit helbred og for at ødelægge sin familie og karriere for ikke at overstige 10 millioner dollars.” Nissan LEAF blev kåret som “Årets elbil” i Sverige og har givet stor forbruger interesse. Det er en af ​​de mest moderne og avancerede elbiler i dag, og ses som fremtiden for biler. Nissan LEAF er 100% elektrisk drevet med større rækkevidde og ny “Intelligent Mobility” teknologi samt en innovativ “e-Pedal”.

Nissan LEAF kunden fra 2015, påstår, at bilen forårsagede alvorlige helbredsproblemer ved langvarig kørsel, mens han sad oven på et kæmpe batteri, der angiveligt udsender store mængder lavfrekvent elektromagnetisk felt (EMF) stråling.
Sagsøgeren hævder, at LEAF strålingen er “langt over” sikre niveauer på 2 mG (milliGauss; = 0,2 µT (microTesla)). Det skal bemærkes, at disse niveauer aldrig har vist sig at være “sikre”, men at gå fra 2 mG til 4 mG fordobler den relative risiko for leukæmi hos børn og var grundlaget for at WHO klassificere strømfrekvente magnetfelter af samme type som mulig kræftfremkaldende (2B) i 2011.
Ifølge strålingssagen er Nissan LEAF EMF målingerne i 2015 som følger: (4)

  • Førergulv – op til 9,2 mG, Toppen af ​​sædet – op til 5,3 mG.
  • Passagergulv – op til 13,1 mG, toppen af ​​sædet – op til 4,9 mG.
  • Bageste række gulv – op til 31,3 mG, Sædet øverst – op til 4,5 mG.
  • Bageste række/top af det forhøjede gulvpanel i midten af ​​køretøjet – op til 12,6 mG.

De simple spørgsmål
I forhold til retssagen er det rimeligt at stille nogle simple spørgsmål: Hvad er de elektromagnetiske felters sundhedsrisici ved elbiler? Hvad ved chaufførerne og passagererne om disse risici, og – hvis ikke – hvordan informeres de af forhandleren? Hvad gør producenter af elbiler for at reducere risiciene og informere deres købere? Hvordan håndterer vores parlamenter og regeringer disse risici og deres fremtidige sundhedsmæssige konsekvenser?
I Japan kan bilkøbere bede om en switch-mulighed, så de kan slukke for WiFi inde i bilen. Japanerne er meget sundhedsbevidst og meget intelligent, Olle Johansson forestiller sig, at de snart vil løse de øvrige sundhedsrelaterede gåder, men fortsætter: “For mig ville den letteste løsning på de spørgsmål, vi diskuterer over hele verden, være en gigantisk switch, der slukker for den kolossale stråleeksponering, vi kalder “den moderne verden”, indtil vi kan bevise at de … om nogensinde … er sikre.”

Italien: Elektromagnetisk stråling forårsager blodsygdom
Appelretten i Firenze anerkendte i maj 2021 eksistensen af ​​en erhvervssygdom, der aldrig er blevet anerkendt før. En stor sejr til Inca-Cgil i provinsen Lucca og til arbejderne. Tre tidligere Enel (5) medarbejdere, desværre er alle døde, fik medhold i at der er en sammenhæng mellem deres blodsygdomme og udsættelse for elektromagnetiske stråler. De efterladte til ofrene fik rettens ord for at modtage en erstatning, der står i rimeligt forhold svarende til 85% af restancerne ud over retten til en pension, der ydes til ægtefællen.

Baggrunden
CGIL (de italienske lønarbejderes hovedorganisation) fra Lucca forklarer:
Historien begynder i 2011, da en af ​​vores assistenter, på det tidspunkt 62 år, henvender sig til Inca CGIL -protektoratet i Marlia for at få hjælp til at genkende, hvad han betragtede som en sygdom forårsaget af hans tidligere arbejde. Det var ifølge ham mikromolekylært myelomatose, som stammer fra eksponering for elektromagnetiske felter genereret af højspændingspyloner.”
Medarbejderen arbejdede for Enel fra 1974 til 2005; og var involveret i installation og vedligeholdelse af telefonudstyr og infrastrukturer, kraftværker, teleoperation og fjernbetjeningsmaskiner, transmissionsudstyr og koblingsudstyr med transporterede bølger, VHF radiotransmissionsudstyr, UHF -radiobroer samt SHF radio broer.Udstyret blev hovedsageligt installeret i højspændingsledninger i med tilstedeværelse af et stærkt elektromagnetisk felt.
Medarbejderen fik ved hjælp af den daværende chef for Inca kontoret i Marlia Patrizia Bertoncini og lægen, Dr. Silvia Baldi, anmodet om at anerkendt erhvervssygdommen, men blev afvist. Han blev derved tvunget til en retssag, som blev kombineret med enkerne efter to andre kolleger, der også havde arbejdet det meste af deres liv for Enel, men som i mellemtiden var døde af lignende sygdomme.
Det Nationale Institut for Forsikring mod Arbejdsulykker (Inail) fortsatte med at anfægte de krænkede parters påstande trods to ekspertrapporter der understøttede argumenterne.
Sagen blev derefter indbragt for appelretten i Firenze.En ny teknisk konsulent fik til opgave at vurdere omfanget af den skade, der blev rapporteret og anerkendte eksistensen af ​​de rapporterede erhvervssygdomme. Retten pålagde derfor Inail at betale den skyldige erstatning.
Det er den første juridiske anerkendelse, der er forbundet med blodsygdomme forårsaget af udsættelse for elektromagnetiske bølger,” slutter CGIL. (6)

Men hvad med fremtiden?
De store aktører, som WHO, myndighederne, teleproducenterne, teleoperatørerne, forsikrings- og genforsikringsindustrien er ikke naive, og de har – juridisk set – alle ‘forladt skibet’, nogle mere end 20 år siden og har efterladt forbrugerne samt deres regeringer på et et skib, der flyder hjælpeløst rundt.
Den store spillers beslutninger siger meget mere end noget reagensglas, mus eller rotteforsøg, Det er derfor på høje tid at kalde disse store spillere tilbage. De solgte os det “sikre” skib med alle dets gadgets ved hjælp af de “sikre” eksponeringsniveauer, der dræbte de tre italienske arbejdere, og nu skal de store spillere bevise, at niveauerne faktisk er sikre. For disse store spillere var fremtiden allerede synlig for mere end 20 år siden, og de reagerede i overensstemmelse hermed og beskyttede deres egne aktiver, men ikke vores.” siger Olle Johansson.

De manglende insekter
Overalt i verden bemærkes dramatiske reduktioner i bestøvende insektpopulationer, for eksempel i Tyskland, hvor mere end 75% af dem lige er væk. Det bekymret Olle Johansson og nævner en tidliger artikel i Newsvoise.se fra 2019. (7)Også andre områder rundt om i verden har rapporteret om lignende enorme kollaps i bi kolonier, fortæller han, og pointerer at han vil kæmpe for at bevare, beskytte og forbedre vores bestøvere, uanset hvor de bor, og dermed bevare, beskytte og forbedre os selv:
“Hvis vi ikke engagerer os, kan vi bestemt gå mod det øjeblik i historien, hvor de fremtidige generationer – hvis nogen – vil spørge os: “Hvorfor reagerede du ikke og handlede?”””Jeg foreslår, at du handler, før det er for sent.”

Kilder og noter:
1) https://newsvoice.se/2021/08/associate-professor-olle-johansson-artificial-electromagnetic-fields-future/
2) For sidstnævnte har Taheri et al (2017) vist, at eksponeringen for 900 MHz GSM mobiltelefonstråling og 2,4 GHz radiofrekvensstråling udsendt fra almindelige Wi-Fi-routere gjorde Listeria monocytogenes og Escherichia coli resistente over for forskellige antibiotika.
3) Jfr. Johansson O, Ferm R, ”” Ja, premierminister ”Stefan Löfven, men nej! Dette er ikke godt nok! ”, Newsvoice.se 3/5, 2020:
https://newsvoice.se/2020/05/stefan-lofven-5g-microwave-radiation/
4) https://ehtrust.org/10-million-nissan-leaf-electromagnetic-radiation-injury-lawsuit-filed-in-georgia/
5) ENEL: Ente nazionale per l’energia elettrica (National Electricity Board) er en italiensk multinational producent og distributør af elektricitet og gas.
https://en.wikipedia.org/wiki/Enel
6) https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/malati-per-colpa-dei-campi-elettromagnetici-1.6601236
7) https://newsvoice.se/2019/05/5g-question-olle-johansson/

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.