Opråb fra borger: Mediernes larmende tavshed om konsekvenserne af det kommende 5G netværk
Medierne tager ikke 5G problematikken seriøst selvom de skadelige effekter er veldokumenteret.

Originalen finder du her:
https://kronikken.dk/klima-miljoe/mediernes-larmende-tavshed-om-konsekvenserne-5g-netvaerk/
(I forhold til original artiklen er kildeangivelser sat ind i teksten inkl. et par tilføjelser.)

fra Kronikken.dk, 31.05.2019

Kronikken har den seneste måned fulgt en række videnskabsfolk, aktivister og forskere i deres kamp om at råbe politikere op, når det kommer til de skadelige effekter ved elektromagnetisk stråling. Det er blevet til en lang række veldokumenterede opsamlinger, som skal munde ud i en resolution. Dog er interessen til at overse, da både medier og politikere nærmest i kor ignorerer de talrige henvendelser. Det har nu fået en helt almindelig borger til at gå på barrikaderne, fordi han undrer sig over, at ingen tager 5G seriøst, når dokumentationen for de skadelige effekter er så veldokumenteret. Mød Preben Kastrup.

Indholdet er udtryk for skribentens egen holdning og følger i øvrigt Kronikkens retningslinjer om væsentlighed, oplysning og aktualitet.

Opråb fra borger: Mediernes larmende tavshed om konsekvenserne af det kommende 5G netværk

Som borger undrer det, at medierne er fraværende omkring udrulningen af 5G netværket. Når spørgsmålet stilles om, hvad 5G er og hvad med sundhedsfarer, sker en af to ting. Der bliver meget tavst eller der henvises til eksperter, der alle bedyrer, at der ingen grund er til bekymring. Når eksperter siger god for 5G, er der vel ingen grund til bekymring? Det mistænkelige begynder, når vi opdager, at det er den samme gruppe af eksperter medierne taler med. Alle støttet af teleindustrien eller arbejder for dem. Ingen uafhængige eksperter, der arbejder med de biologiske effekter af stråling. (1) (2) (3) (4) Fra en forskningsrapport fra (2009) 2015 ved vi, at uafhængige studier viser 70% skadelige effekter ved stråling, mens industri støttet forskning blot viser 32 % med en skadelig effekt. (5) (6)

Forskere er dybt bekymrede

Der skal dog ikke researches meget for at finde en gruppe eksperter, der er dybt bekymrende. Europarådet, der varetager menneskerettighedsproblemer i de 47 medlemslande, udsendte i 2011 resolution nr. 1815. Man fandt, at menneskets ret til at fravælge muligt skadelige teknologier er blevet underkendt, og foreslog på baggrund af videnskabelig forskning at indføre et FORSIGTIGHEDSPRINCIP ved brug af trådløst netværk, samt at sænke grænsen til mindre end 1 mW/m2 (0,6 volt/m2). (7) Den nuværende danske grænseværdi er ca. 10.000 gange højere end forsigtighedsprincippet, nemlig 2W/kvm. Den højeste i Europa. På trods af helbredsskader og påvirkning af hjerterytmen ved så lidt som 0,00001W/kvm. Ikke underligt at Danmark er blevet forsøgsland for 5G. (8)

5G er klassificeret som et miljøtoksin

I 2018 kom anbefalingerne fra SCHEER, EU-Kommissionens rådgivende organ for miljøtrusler. 5G kategoriseres her som et miljøtoksin, der skal risikoafklares hurtigst muligt. (9) Samme år kom EMF-Science.org-appellen, hvor 250 verdenskendte forskere inden for EMF-området (Electric and magnetic fields) fra 40 lande advarer mod miljøeksperimentet 5G. (10) Hvorfor hører vi ikke mere til disse forskere og deres bekymringer?

Risikoen ved 5G er mindre vigtig end mulighederne

Nysgerrigheden stiger. Tilbage i 2016 kan man i Grund- og nærhedsnotatet til Folketingets Europaudvalg fra EU-kommissionen: ”5G til Europa: En handlingsplan” læse: ”Kommissionen mener, at der skal prioriteres en koordineret etablering af 5G i alle medlemsstater, herunder en fælles tidsplan og harmonisering af frekvensbånd. Tidsplanen skal være ambitiøs, således at Europa kan være førende på markedet og tidligt udnytte de nye muligheder, som 5G giver, ikke kun i telesektoren, men i hele økonomien og samfundet. Regeringen støtter målene om en hurtig udvikling og udrulning af 5G tjenester til gavn for forbrugere og virksomheder.” (11)

Ikke et ord om risici, men en ambitiøs tidsplan og forretningsmodel så Europa kan være førende på markedet. En plan som understøttes af regeringen. Alle forbehold og resolutioner bliver totalt negligeret. Målet er vækst og forbrug.

Hvad er 5G egentlig, og hvorfor skal det tages så seriøst?

Er 5G da ikke bare en opdatering af 4G, som når vi opdaterer Windows? Intet kunne være mere forkert. (12) Nu bliver det lidt nørdet. For at opnå høje hastigheder og lavt strømforbrug i forstærkeren, kræves båndbredde. Løsningen har været at udvikle enheder, der anvender den høje del af mikrobølgespektrummet. Det kaldes ofte for mm-bølger, da mikrobølgerne i det område har så høj frekvens at bølgelængden kun er få millimeter. I takt med at frekvenserne bliver højere opfører mm-bølgerne sig mere som lys og rækkevidden for den enkelte sender begrænses til direkte synsvidde. Når et elektromagnetisk felt rammer en stofmasse, skabes en strøm og energien absorberes langsomt og konverteres til varmeenergi. I biologiske systemer kan der dog ske betydelige skadevirkninger, når de ionstrømme, som organismen benytter til kontrol af cellulære funktioner, pludseligt styres af et ydre felt.

Højfrekvente mm-bølger adskiller sig drastisk fra de hidtil anvendte frekvensområder. Stærkt højfrekvente mikrobølgestråler med hurtig ændring i enten fase eller effekttæthed kan igangsætte en partikelbevægelse, som selvstændigt kan virke som en genudsendende antenne for den indtrængende mikrobølgestråle. Det er altså ikke varmeudviklingen, der er udfordringen med 5G. Det er påvirkningen af hele vores biologiske system og de skadepåvirkninger 5G strålingen kan have på celler, DNA m.m.

Dokumenterede helbredsproblemer burde da give grund til bekymring?

Antennekonstruktionen til 5G vil bestå af mange små antenner og man fokuserer det elektromagnetiske felt fra at været et rundspredt felt til en stærkt fokuseret stråle. Koncentreres en høj energimængde på et lille område, opnås et højt forhold mellem signal og støj, en forudsætning for en radiotransmission med høj hastighed. Indførelsen af de høje frekvensområder betyder, at antennesystemet fylder mindre. Antennerne kan monteres på enhver lysmast ved vejene og i byerne samt indendørs i bygninger. En konsekvens af at mm- stråler opfører sig som lys. Ude i Europa bliver vejtræer fældet for ikke at forstyrre transmissionen. Afstanden mellem senderne i byer vil være ned til 100 meter, rigtig mange sendere skal sættes op. Hertil kommer de mage satellitter med 5G sendere, der skal sendes ud i kredsløb om jorden. (13) (14)

Fokuserede mikrobølgestråler af denne type har tidligere kun været anvendt i radarsystemer. Med de dokumenterede helbredsproblemer, der findes for radaroperatører, burde der allerede her være grund til bekymring. (15) 5G kan hurtig blive det værste miljøproblem og den største trussel mod vores helbred, som vi nogensinde har stået overfor. Hertil kommer den øvrige mikrobølgestråling, vi bliver udsat for. Farerne med 4G er veldokumenterede om vi retter os efter dem eller ej. (16) (17) Farerne med 5G er helt anderledes for vi kender ikke konsekvenserne. Vi kan ane dem ud fra den viden, der allerede findes og her burde alle alarmlamper blinke.

Krydsild af 5G-signaler kan give helt uacceptable strålingsniveauer

I år blev en Fagrapport oversendt til Europa Parlamentet. En dybdeanalyse af 5G-udviklingen, bestilt af EU-Kommissions industrikomité ITRE. Den sammenligner 5G-udviklingen i EU med 5G i andre førende økonomier. (18) Rapporten advarer om, at krydsende stråler fra 5G-antenner kan ramme mennesker med uacceptable strålingsniveauer. På side 11 i afsnittet om elektromagnetisk stråling og sikkerhed står:

“Øget eksponering kan ikke kun skyldes brugen af meget højere frekvenser i 5G, men også potentialet for aggregering (dvs. samvirke) af forskellige signaler, deres dynamiske natur og de komplekse interferensvirkninger (dvs. hvordan signaler kan påvirke hinanden), der kan opstå, især i tætte byområder.”

Og videre:
“Selv om (de radiofrekvente) felter er stærkt fokuserede, varierer de hurtigt med tid og bevægelse, og det gør strålingen uforudsigelig, fordi signalniveauerne og mønstrene interagerer som et lukket kredsløbssystem. Det har endnu ikke været kortlagt pålideligt i rigtige situationer uden for laboratoriet”. Samme bekymringer, som forskerne i 5G-appellen har påpeget. En bekymring der handler om, at en krydsild af 5G-signaler kan give uacceptable strålingsniveauer i forhold til grænseværdier. 5G netværket skal understøtte ”Internet of Things” (IoT). (19) Alle digitale apparater skal forbindes: TV, køleskab, el og varme, affaldsspanden, overvågning osv. Alt, der kan påhæftes et responsivt signal til et netværk vil blive solgt med et sådan. Hertil kommer industrien, lager- og logistikbranchen, sundhedsvæsenet, den offentlig transport osv. Øget forbrug midt i en klimakrise, mens krydsilden af 5G signaler bliver større end vi overhovedet kan forestille os.

Hvorfor er der ingen alarmlamper, der blinker hos medier og politikere?

Om Preben Kastrup
Valgte at lade sig pensionere pr. 2019 efter mange år indenfor efteruddannelses- og beskæftigelsesområdet. De planlagte aktiviteter bl.a. som selvstændig coach blev forstyrret, da han på Facebook stødte på 5G. Alarmlampen blev hurtigt aktiveret. Det mest chokerende var nok erkendelsen af at medierne misinformerede og manipulerende med informationer. I dag aktiv i modstanden mod 5G.

Kildehenvisninger

1. POV. 12.03.2019. Hvad er vi bange for, når vi frygter 5G? af David Wedege.
https://pov.international/hvad-er-vi-bange-for-5g/

2. Kritisk og videnskabelig gennemgang af et faktatjek udgivet af ”Mandag Morgen”, skrevet af Nikolaj Rodkjær Kristensen d. 19. nov. 2018.
http://www.ehsf.dk/dokumenter/Faktatjek-af-Mandag-Morgens-fejlbehaeftede-faktatjek-om-mobilstraaling.pdf

3. Klimaminister vildledte borgerne: Sundhedsstyrelsen havde ikke sundhedsvurderet 5G. af Davis Wedege.
https://kronikken.dk/politik/klimaminister-vildledte-borgerne-sundhedsstyrelsen-havde-ikke-sundhedsvurderet-5g/

4. Tabt Tråd tjekker DR’s P1: Var 5G-indslag i radioen god Detektor-journalistik?
https://www.facebook.com/notes/tabt-tr%C3%A5d/tabt-tr%C3%A5d-tjekker-drs-p1-var-5g-indslag-i-radioen-god-detektor-journalistik/1535376299929294/

5. Referencer samt grafisk illustration.
http://phiremedical.org/research-issues/

6. Captured Agency. How the Federal Communications Commission Is Dominated by the Industries It Presumably Regulates By Norm Alster.
http://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf

7. Council of Europe. Resolution 1815 (2011). The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment.
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

8. Internationale grænseværdier for mikrobølgestråling. ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) fremsatte i 1998 anbefalinger til en grænseværdi for elektromagnetisk stråling, som i dag er den gældende grænseværdi. Kommentarer af Lektor, cand.scient. Sianette Kwee under høring i Folketinget d. 10 marts 2004.
https://straaling.dk/graensevaerdier.php

9. Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks – SCHEER. Statement on emerging health and environmental issues (2018).
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf

10. 5G-appellen. Forskere og læger opfordrer til et moratorium for udrulning af 5G.
http://www.5gappeal.eu/

11. Meddelelse fra kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det europæiske økonomiske og sociale udvalg og Regionsudvalget.
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DA/1-2016-588-DA-F1-1.PDF

12. Hvad er forskellen på 2G, 3G, 4G og 5G teknologierne?https://www.mayday-info.dk/hvad-er-forskellen-paa-2g-3g-4g-og-5g-teknologierne/
En opdateret henvisning:
https://nejtil5g.dk/5g/teknologier-og-frekvenser-om-5g-og-de-andre-ger/

13. Uddybet teknisk beskrivelse: Bioreaktivitet og 5G – hvad ved vi og hvad forventer vi? Af Kim Horsevad
https://www.mayday-info.dk/wp-content/uploads/2019/03/Kim_Horsevad-2019-Bioreaktivitet_og_5G.pdf

14. 5G – Fra stråletepper til stråleprosjektiler af Arthur Firstenberg.
https://einarflydal.com/2018/02/26/5g-fra-straletepper-til-straleprosjektiler/?fbclid=IwAR3T58YXX0d4BXm0znan-NowdPYf4hWJEnRK83OFobGnuIcurkAGSOPpjuA

15. Rapport anbefaler erstatning til radar-syge
https://www.dr.dk/nyheder/htm/baggrund/tema2003/straaling%20fra%20radar/54.htm

16. Forskning.dk: Fokus på stråling: EMR-skadeeffekter i over 100 studier de seneste 15 år.
http://forskning.dk/straaling-emr-skadeeffekter-100-studier-seneste-15-aar/

17. Uddybende oversigt. Environmental Health Trust: Peer Reviewed Published Science on Radiation from 4G/5G “Small” Cell Wireless Antennas
https://ehtrust.org/peer-reviewed-published-science-on-radiation-from-4g-5g-small-cell-wireless-antennas/

18. Fagrapport oversendt til Europa Parlamentet. Dokumentet er en dybdeanalyse af 5G-udviklingen, som EU-Kommissions industrikomité ITRE har bestilt og som sammenligner 5G-udviklingen i EU med 5G i andre førende økonomier som USA og lande i Østasien
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

19. Energistyrelsen. 5G handlingsplan for Danmark
https://efkm.dk/media/12544/5g-handlingsplan_for_danmark.pdf

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.