Brancheadvarsel mod 5G satellitter

Foto: SpaceX, Pexels

En lidt usædvanlig artikel, hvor telebranchen selv, advarer mod telebranchen. Artiklen fra IPLOOK Networks, en førende softwarevirksomhed inden for 3G/4G/5G-kernenetværk, bekymrer sig alvorligt over millimeterbølgefrekvenserne (mmWave) og deres virkning på livet på jorden. Ikke mindst, når 5G satellitterne skal kommunikere direkte til jorden.

Artiklen, som Einar Flydal har fundet, er dateret den 6. juli 2020.

20.000 (42.000) satellitter til 5G skal opsendes

De første to 5G-testsatellitter blev lanceret af SpaceX i februar 2018. Hundredvis af andre satellitter forventes at blive opsendt i 2019. Det fulde sæt af 20.000 satellitter kan sættes i kredsløb i løbet af de næste to år. Faktisk er det totale antal satellitter som SpaceX i dag har planlagt eller ansøgt om på 42.000 satellitter ifølge Arthur Firstenberg.

Den offentlige opmærksomhed på 5G har været fokuseret på teleselskabernes planer om at installere millioner af små mobilmaster på elforsyningsmaster, på offentlige bygninger og skoler, ved busstoppesteder, i offentlige parker og hvor som helst de vil i nationalparker og på kommunalt og statsligt ejet jord.

I lokale bysamfund ville der være en cellemast cirka pr. 150 meter langs hver gade.

Så bekymrende som de små cellemaster kan synes i betragtning af en konstant eksponering for radiofrekvent stråling (RF) i umiddelbart nærhed af kilden, bør den fremtidige stråling fra millimeterbølgefrekvenser (mmWave) sendt til jorden fra tusindvis af nye kommunikationssatellitter rejse en endnu større bekymring.

Federal Communications Commission (FCC) godkendte den 29. marts 2018 at SpaceX kunne sætte 4.425 satellitter i lavt kredsløb om jorden. Det samlede antal satellitter, der forventes at blive sat i lavt og højt kredsløb af flere virksomheder, vil være 20.000 satellitter (Det var i 2020, i 2022 var tallet 3 gange så højt).
 

5G vil bruge Phased Array antenner til at sende fokuserede stråler direkte til mobiltelefoner

De opsendte satellitter vil bruge den samme type fase array-antenner, som vil blive brugt til de jordbaserede 5G-systemer.

Det betyder, at de vil sende tæt fokuserede stråler med intens mikrobølgestråling til hver specifik 5G-enhed, der findes på jorden, og hver enhed vil sende fokuserede stråler tilbage til satellitten.

Tidligere generationer af RF-cellulær kommunikation brugte store antenner til at sende et tæppe af stråling i alle retninger. De lave frekvenser, som de brugte, og den brede fordeling af mikrobølger begrænsede antallet af mobile enheder, der kunne forbindes gennem et individuelt højt tårn.

De meget kortere millimeterbølgefrekvenser (mmWave), der bruges til 5G, vil gøre det muligt at bruge små Phased array-antenner til at sende og modtage signaler.

Passivt elektronisk styret array (PESA). Phased Array antenner er blevet brugt til militære applikationer i årevis. De blev skabt til at blive brugt i radarsystemer, men deres applikationer er steget gennem årene.

Phased array-antenner (der kan ændre form og retning på strålingsmønsteret uden fysisk at flytte antennen) består af klynger af hundredvis af små antenner, der arbejder sammen om at sende en stråle af energi mod et mål ligesom en kugle. En klynge af disse små antenner kan arrangeres i en 10 X 10 cm. matrix.

Strålerne fra de millimeterbølgefrekvenser (mmWave), de producerer, vil være stærke nok til at passere gennem vægge og menneskelige kroppe. Hvis de ikke var stærke nok til at gøre det, skal alle med en 5G-smartphone stå udenfor, når de brugte enhederne. (Der viste sig dog at være store problemer med mmWave strålerne, se artiklen her fra IPLOOKS networks, da de ikke kan bryde gennem fast stof.)

Hvert 5G-produkt vil også have flerfasede array-antenner, som vil blive brugt til at sende en koncentreret bundt af stråler tilbage til 5G-enhederne monteret på elforsyningsmaster eller mod en bestemt satellit i rummet.

Disse strålebundter skal også være kraftige nok til at passere gennem vægge og menneskekød, såsom en hånd eller et hoved for at nå den tilsigtede destination.

Det betyder, at hvis du er et overfyldt sted, såsom en lufthavn eller på et tog, vil der være hundreder, hvis ikke tusinder af usynlige strålebundter, der flyver gennem miljøet med lysets hastighed.

Når folk bevæger sig rundt i et sådant miljø, vil deres kroppe blive gennemtrængt af adskillige strålekegler, mens de går, eller når andre mennesker går rundt om dem med deres 5G-smartphones.

5G-satellitter vil fylde himlen

Illustration: NOIRLab/NSF/AURA/P. Marenfeld. Creative Commons.

Her er de virksomheder, der har de største planer om at opsende satellitter. (Opdateret efter Arthur Firstenberg og Toni Feder):

♦ SpaceX: 42.000 satellitter hvoraf 5.623 var i kredsløb pr. april 2024.
♦ OneWeb: opsendt 358 af en planlagt konstellation af 6372 satellitter (marts 2022)
♦ Boeing: 2.956 satellitter
♦ Amazons Project Kuiper: 7774 satellitter.
♦ Spire Global: 972 satellitter

Jordbaseret 5G-implementering

Jordbaserede 5G-systemer implementeres allerede nu i snesevis af større byer. Planerne godkendes af hundredvis af andre byer, hvilket vil muliggøre implementering i 2019 og frem.

Byer har ikke retten til at “sige nej” til 5G. I USA forhindrer FCC-regler byerne i at gøre indsigelse på grundlag af sundhedsmæssige bekymringer – de kan kun tale om spørgsmål vedr. æstetik og praktiske spørgsmål som placering af udstyr.

De er forpligtet til at “sige ja”, og de må hellere gøre det hurtigt, for ellers vil teleselskaberne true dem med retssager for at hindre deres planer.

Satellitbaseret 5G-implementering

De første to 5G-testsatellitter blev lanceret af SpaceX i februar 2018. Hundredvis af andre satellitter forventes at blive opsendt i løbet af 2019. Det fulde antal på 20.000 satellitter kan sættes i kredsløb i løbet af de næste to år.

For at sætte dette i perspektiv var der i september 2017 1.738 opererende satellitter i kredsløb om Jorden. Det betyder, at antallet af satellitter vil være 11 gange større end det nuværende antal. Pr. 2. april 2024 var der 8.232 aktive satellitter i lav jordbane (LEO) dvs. en højde af mindre end 2000 km, men kan være helt ned til 160 km over Jordens overflade.

Teleselskaber skaber en verdensomspændende katastrofe i det teknologiske fremskridts navn

5G promoveres som det næste store vidunder i planen om at fremme teknologi til at skabe smarte byer, hvor alt og alle øjeblikkeligt er forbundet i realtid uden forsinkelser eller mistede signaler.

Selvfølgelig vil der være et par omkostninger

Alle vil blive bestrålet med millimeterbølger, ikke-ioniserende stråling 24 timer i døgnet rundt med helt ukendte sundhedseffekter.

Undersøgelser, der er designet til at undersøge skader fra 5G, vil blive afsluttet mange år efter, at 5G-systemerne på jorden og i rummet er fuldt implementeret.

På det tidspunkt er det særdeles usandsynligt, at teleselskaberne vil afvikle deres systemer, selv om det viser sig, at deres teknologi forårsager kræft og andre sygdomme. De vil blot benægte risiciene.

De vil fortælle os, at videnskaben blev afgjort for årtier siden. De vil fortælle os, at den dokumentation, der forbinder 5G med kræft og andre sygdomme, blot er et konspirationsprincip, som kun få crackpots eller tåber tror på.

Millioner af mennesker vil lide af strålingseksponering med symptomer som hovedpine, svage og skrøbelige, hjernetåge, nedsat evne til at lære og ræsonnere, brystsmerter og mange andre symptomer, der vil forvirre de fleste konventionelle læger.

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.

Tilføj en kommentar